Reklama
Reklama
Reklama
Veřejnost a doprava

V Trnavě se v rámci středoevropské H2 Bus Roadshow uskuteční ve dnech 9. až 12. ledna zkušební jízdy vodíkovým autobusem portugalského výrobce CaetanoBus.

Autobus bude ve výše uvedených dnech jezdit na lince č. 16 z Nemečanky na Novou ulici. Spolu s autobusem bude k dispozici také mobilní čerpací stanice na vodík, která bude dočasně umístěna v dopravním areálu na Seredské ulici v Modrance. V roce 2024 je tam plánován provoz trvalé vodíkové čerpací stanice, spolu s elektrolyzérem na výrobu vodíku. Cílem akce je představit odborné i laické veřejnosti městský vodíkový autobus a získat údaje o provozu během testovacích jízd. Získané zkušenosti budou sloužit jako podklad při rozhodování městských dopravních podniků a autobusových dopravních společností o rozšíření autobusových flotil o vodíkové autobusy v celé SR. Středoevropskou H2 Bus Roadshow připravuje Národní Vodíková Asociace Slovenska, ve spolupráci s Hydrogen Europe a partnery - Městem Trnava, provozovatelem autobusové dopravy ARRIVA, dodavatelem plynů Messer Tatragas a areálem EMPARK. Trnava je součástí předváděcí akce pro střední Evropu. Kromě Slovenska je zapojena také Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko. Akci odstartuje v pondělí 9.1.2023 v 10:00 hodin tisková konference, po které budou následovat demonstrační jízdy vodíkovým autobusem pro pozvané hosty, jakož i veřejnost. Ve čtvrtek 12.1.2023 proběhne workshop, na kterém se budou prezentovat přínosy bezemisní vodíkové mobility, vyhodnotí se zkušební provoz vodíkového autobusu a nastíní se vize bezemisní dopravy pro Trnavu i celé Slovensko. zdroj: busportal.sk

person svt  date_range 03.01.2023

Už od roku 2013 jezdí obyvatelé v Tallinu zdarma MHD. Od července se systém rozšiřuje i na linkovou dopravu v krajích.

Estonsko je známé jako jeden z průkopníků bezplatné veřejné přepravy cestujících – již od roku 2013 cestují trvale hlášení obyvatelé hlavního města Tallinnu zdarma městskými autobusy, trolejbusy, tramvajemi a vlaky. Od začátku července 2018 rozšířilo Estonsko systém bezplatné veřejné přepravy cestujících ve světě nevídaným způsobem: Celkem 11 z 15 estonských krajů zavedlo bezplatnou veřejnou přepravu linkovými autobusy pro obyvatele Estonska. Tento nevídaný krok má nicméně své oponenty pochybující o tom, zda právě toto je cesta k čisté a efektivní mobilitě v zemi. Cílem tohoto konceptu je umožnit Estoncům s nižšími příjmy zachovat si potřebnou mobilitu. Cestující využívající tuto bezplatnou dopravu musí zaregistrovat nástup a výstup do vozidla pomocí „chytré“ karty, obdobné té, která se již dnes používá pro zmíněnou bezplatnou přepravu v Tallinnu. V autobusech, které nemají potřebnou elektroniku pro práci s těmito kartami, vydá řidič cestujícím doklad o bezplatné jízdě. Více o záměru Estonska na webu smartcityvpraxi.cz

person rebus  date_range 27.07.2018

Multikanálový odbavovací systém (MOS) má přinést cestujícím nové možnosti nákupu jízdenek a pohodlnější odbavení v autobusech i vlacích.

S nástupem MOS se nebudou rušit dosavadní druhy jízdného ani způsoby jejich nákupu. Zůstávají mimo jiné papírové jízdenky a jako alternativa nově nákup jednotlivých jízdenek přes mobilní aplikaci. V Praze zůstává aplikace SMS jízdenky a možnost nákupu kupónů na Lítačku, který bude nově on-line přes přehledný e-shop. Novinkou je také možnost spojit si časové jízdné s bankovní kartou nebo In Kartou Českých drah. Postupnou integrací systému PID do Středočeského kraje budou zanikat v regionu používané dopravní karty. Do budoucna se při dodržení bezpečnostních standardů může systém rozšiřovat i o jiné nosiče – identifikátory. Například univerzitní karty apod. Mobilní aplikace, jako alternativa k jednorázovým papírovým jízdenkám, bude dostupná i v regionální dopravě. Jízdenky bude možné nakoupit dopředu a aktivovat je v mobilu až před nástupem do dopravního prostředku, podobně jako funguje nyní označení papírové jízdenky ve vozidle. Zakoupené jízdenky lze sdílet do dalších telefonů pro celou rodinu. Pomocí QR kódu se zaplacení jízdného prokáže u řidiče autobusu nebo u revizora pro účely kontroly. Jako identifikátor cestujícího o zakoupení kupónu bude sloužit kromě dosavadní Lítačky i bankovní karta nebo In Karta. Kupón nebude nahrán na kartu až ve validátoru, ale bude platný ihned od zvoleného začátku platnosti v e-shopu. Karty budou sloužit jen pro identifikaci cestujících, nebudou na nich zapsána data o zakoupení jízdenky tak jako dosud. Po technické stránce zajišťuje pro Prahu i Středočeský kraj provoz MOS městská organizace Operátor ICT, a.s., 100 % vlastněná hlavním městem Prahou. Organizace dopravy zůstává v kompetenci ROPID a IDSK. Do projektu budou zapojeni všichni dopravci PID včetně Dopravního podniku hlavního města Prahy a Českých drah. In Karta bude nově fungovat i v autobusech a v pražské městské dopravě. "Typickým příkladem je student, který dojíždí z Pardubic do Prahy a má In Kartu Českých drah. Do Prahy dojede vlakem, k In Kartě si přiřadí časové jízdné na městskou dopravu pro cestování po Praze, stačí mu tak jeden nosič," říká Michal Beránek, vedoucí oddělení ICT a odbavovacích systémů z Operátora ICT. Z pohledu řidiče nepřináší nový systém, podle Michala Beránka, příliš nového. Z technického hlediska dostane informace o kupónu cestujícího tak jako dosud. Novinkou je pro všechny mobilní aplikace. Všechny autobusy budou nejpozději do roku 2019 vybaveny optickou čtečkou 2D kódů a řidiči se zobrazí při nástupu v odbavovacím zařízení informace o zakoupené jízdence. Tam kde se spuštěním systému prozatím nebude odbavovací zařízení vybaveno optickou čtečkou, využije se alternativní metoda odbavení, a to za pomocí porovnání vizuálního obrazce. Při validní jízdence musí být obrazec na odbavovacím zařízení totožný jako v mobilní aplikaci v daném čase. Co se týká implementace, byla tato část asi nejsložitější. Nicméně požadavkem obou organizátorů dopravy bylo od počátku vytvořit ve vztahu k řidičům co nejsrozumitelnější ovládání s důrazem na přílišné nezatížení řidičů novou agendou. Obnova odbavovacího zařízení probíhá ve dvou úrovních. U některých dopravců bylo již za hranicí životnosti a nákup nového tak byl v každém případě nezbytný. U ostatních dopravců proběhne pouze upgrade SW, tedy nejsou nutné vícenáklady na jeho výměnu. Pilotní projekt je plánován v neveřejném testování na vybraných linkách. Akce "kulový blesk" proběhne během měsíce srpna. Nejdříve by měla být spuštěna mobilní aplikace a vzápětí kompletní multikanálový odbavovací systém.

person rebus  date_range 29.06.2018

Slevy z jízdného, na jednu jízdenku a za stejných přepravních podmínek napříč republikou. Prioritou jsou dopravní stavby a podpora železniční dopravy.

Plný text programového prohlášení možné budoucí vlády publikovala ČTK. Zveřejňujeme výběr z oblasti dopravní ze serveru irozhlas.cz . Vláda preferuje urychlení přípravy a výstavby dopravních staveb na dálniční síti a obchvatech na silnicích prvních tříd. Na financování modernizace silnic druhých a třetích tříd se najde v rozpočtu SFDI 4 miliard korun ročně. Nejpozději do roku 2020 chce budoucí vláda vyřešit problematiku elektronického mýtného systému pro zpoplatnění nákladních vozidel nad 3,5 tuny. Dálniční známku si zakoupíme přes internet nebo mobilní aplikaci. Řidičák vyřídíme v jakémkoli větším městě nebo možná i z notebooku. Jste řidič začátečník? Po dvou letech půjdete na přezkoušení svých dovedností. Vláda zavede významné slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let. Termín neuvádí. V rámci veřejné dopravy chce vláda vytvořit jednotný dopravní integrovaný systém založený na principu jedné jízdenky a jednotných přepravních podmínek. Bez ohledu na to, jakou dopravní společnost cestující ke své cestě využije. Poměrně podrobně se programové prohlášení vlády věnuje železniční dopravě. Autobusovou se konkrétně nezabývá.

person rebus  date_range 11.05.2018

Vláda 23. dubna rozhodla o posunu termínu zavedení 75 % slev z 10. června na 1. září 2018.

O posun zavedení slev požádala Asociace krajů prostřednictvím své Komise pro dopravu koncem minulého týdne. Na tiskové konferenci po pondělním jednání uvedl premiér v demisi Andrej Babiš k odkladu slev „Kraje na to nejsou připraveny, tak musíme vyhovět, aby nevznikl nepořádek při prodeji jízdenek. Požádali o to hejtmani na základě doporučení jejich dopravní komise, vyhovíme tomu, aby se to posunulo od 1. září." Ministerstvo dopravy rozeslalo minulý týden k připomínkám první verzi návrhu metodických pokynů k zavedení nových slev. Připomínky lze podávat do 10. května. Na realizaci by tak zbýval jen jeden měsíc.

person rebus  date_range 24.04.2018

Návrh Ministerstva dopravy na 75 % slevy pro studenty do 26 let a seniory od 65 let ministři v úterý 27. března odsouhlasili. Slevy platí od změn jízdních řádů 10. června.

Záměr na bezplatnou dopravu ve vlacích pro seniory starší 65 a studenty do 26 let vychází z programového prohlášení vlády. Původní návrh na bezplatnou přepravu jen ve vlacích Ministerstvo dopravy přehodnotilo a navrhuje zavedení vysoké slevy ve vlacích i autobusech bez poplatku a speciálního průkazu na všech spojích, včetně dotovaných kraji. Tento benefit bude platit pro všechny občany EU od změny jízdních řádů 10. června po celý rok. Dosavadní žákovské a studentské jízdné bylo omezeno jen na období školního roku. Dopravci budou moci na základě vlastních zjištění poskytování slev omezit, aby byl zachován komfort cestování. Cílem je zlepšit dostupnost veřejnou dopravou pro všechny občany. Sleva 75 % bude vypočítána z obyčejného jízdného. Lidé starší 65 let, kteří dosud neměli státem garantovanou slevu, uspoří při cestování vlakem i autobusem. Nárok na slevu budou prokazovat občanským průkazem nebo jiným podobným dokladem. Děti do 15 let nebudou potřebovat žádný doklad, od 15 let se věk bude prokazovat občanským průkazem, studentským průkazem (ISIC) nebo stávajícím žákovským průkazem. U studentů od 18 do 26 let bude potřeba prokázat studium, nárok se proto bude prokazovat studentským průkazem (ISIC) nebo stávajícím žákovským průkazem. Na změnu systému není potřeba žádný zákon, slevy jsou nařizovány každý rok Cenovým výměrem Ministerstva financí. Kompenzace slev bude provádět Ministerstvo dopravy stejně, jako dosud u státem nařízeních slev na komerčních spojích. Dopravce musí uzavřít smlouvu o kompenzaci slev. Data o prodaných jízdenkách bude poskytovat prostřednictvím Celostátního informačního systému o jízdních řádech. Vypočtená výše ztráty bude dopravcům kompenzována na základě faktur. Nařízení se vztahuje na všechny dopravce. Lze však uplatnit výjimky na spoje, které jezdí přeplněné a zhoršil by se komfort jízdy pro cestující platící plné jízdné. Podle ministra dopravy Dana Ťoka může přitáhnout do veřejné dopravy cestující mezi špičkami. Ministerstvo dopravy na kompenzace slev v komerčních spojích ročně vydává cca 240 mil. Kč. Odhad na připravované slevy je cca 6 miliard Kč ročně. Letos má dostat ministerstvo 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy.

person rebus  date_range 27.03.2018

Ministerstvo dopravy návrh na 75 % slevy ve vlacích a autobusech dnes projednalo se zástupci dopravních asociací a největších dopravců. Za výrazně nižší jízdné se svezeme od 10. června.

Záměr na bezplatnou dopravu ve vlacích pro seniory starší 65 a studenty do 26 let vychází z programového prohlášení vlády. Původní návrh na bezplatnou přepravu jen ve vlacích Ministerstvo dopravy přehodnotilo a navrhuje zavedení vysoké slevy ve vlacích i autobusech bez poplatku a speciálního průkazu na všech spojích, včetně dotovaných kraji. Tento benefit bude platit pro všechny občany EU od změny jízdních řádů 10. června po celý rok. Dosavadní žákovské a studentské jízdné bylo omezeno jen na období školního roku. Dopravci budou moci na základě vlastních zjištění poskytování slev omezit, aby byl zachován komfort cestování. Sleva 75 % bude vypočítána z obyčejného jízdného. Lidé starší 65 let, kteří dosud neměli státem garantovanou slevu, uspoří při cestování vlakem i autobusem. Nárok na slevu budou prokazovat občanským průkazem nebo jiným podobným dokladem. Děti do 15 let nebudou potřebovat žádný doklad, od 15 let se věk bude prokazovat občanským průkazem, studentským průkazem (ISIC) nebo stávajícím žákovským průkazem. U studentů od 18 do 26 let bude potřeba prokázat studium, nárok se proto bude prokazovat studentským průkazem (ISIC) nebo stávajícím žákovským průkazem. Na změnu systému není potřeba žádný zákon, slevy jsou nařizovány každý rok Cenovým výměrem Ministerstva financí. Kompenzace slev bude provádět Ministerstvo dopravy stejně, jako dosud u státem nařízeních slev na komerčních spojích. Dopravce musí uzavřít smlouvu o kompenzaci slev. Data o prodaných jízdenkách bude poskytovat prostřednictvím Celostátního informačního systému o jízdních řádech. Vypočtená výše ztráty bude dopravcům kompenzována na základě faktur. Ministerstvo dopravy na kompenzace slev v komerčních spojích ročně vydává cca 240 mil. Kč. Odhad na připravované slevy je cca 6 mld. Kč. Na nových 6 administravních pracovníků si nárokuje navýšení rozpočtu o 2,6 milionu na pokrytí osobních nákladů na 2. pololetí roku 2018.

person rebus  date_range 12.03.2018

MHD, pěší a cyklistická doprava tak v roce 2017 ve Vídni představovaly 73 % všech cest.

Když obyvatelé Vídně někam vyrazí, ve třech ze čtyř případů využijí MHD, kolo nebo jdou pěšky. A jak ukazují aktuální statistiky z roku 2017, častěji zvolí chůzi, než aby usedali za volant automobilu. Vídeňský dopravní podnik vydal před pár dny přehled dopravních výkonů osobní dopravy v rakouské metropoli za rok 2017. Přímo na vídeňskou veřejnou dopravu vychází v rámci tzv. modal splitu 38 %. Metro, tramvaje a autobusy Wiener Linien přepravily za uplynulý rok 961,7 milionů pasažérů, nejvíce v historii. S tím vzrostl i počet držitelů celoroční předplatné jízdenky. Těch nyní po Vídni jezdí 778 tisíc, tedy více, než kolik je v rakouské metropoli registrovaných osobních vozů. Více chodců než řidičů V porovnání s předchozím rokem vzrostl i podíl pěších cest, a to o jedno procento na 28 %. Zajímavější však je, že díky tomu v roce 2017 lidé ve Vídni absolvovali více pěších cest než jízd automobilem. Automobilová doprava vloni vydala na 27 % všech cest a její podíl dlouhodobě klesá. Cesta například na zastávku nebo parkoviště se přitom do statistik chůze nezapočítává. Cyklistická doprava se na loňském modal splitu podílela stabilními sedmi procenty, podobně jako v předcházejících letech. 80 % trvale udržitelných cest do roku 2020 MHD, pěší a cyklistická doprava tak v roce 2017 ve Vídni představovaly 73 % všech cest. Do roku 2025 chce město dosáhnout podílu 80 %. Tento cíl si rakouská metropole uložila ve svém strategickém plánu rozvoje schváleném v roce 2014. Při plánování proto městští experti mimo jiné dbají na to, aby pobyt ve veřejném prostoru byl pro obyvatele atraktivní a aby Vídeňané měli při chůzi dostatek komfortu a prostoru. Pro cyklisty město chystá další zahuštění a zlepšení infrastruktury, například novou signalizaci či další stojany na frekventovaných stanicích MHD. A přímo do MHD letos Vídeň investuje 407 milionů euro. Část z nich poputuje na prodloužení 83 km dlouhé sítě metra a v ulicích se začnou objevovat nové nízkopodlažní tramvaje i ekologické autobusy. Vídeňský modal split 2017 MHD 38 % Chůze 28 % Automobil 27 % Cyklo 7 % Zdroj: Zahraniční kancelář města Vídně

person rebus  date_range 05.03.2018

Mezinárodní konference pořádaná Centrem pro rozvoj dopravních systémů RODOS proběhla 24. dubna v prostorách Autoklubu ČR v Praze.

Technologie otevírají nové možnosti pro sledování a řízení dopravy a mobility. Konference s názvem Nástroje pro mobilitu 21. století, která se konala v Praze, představila výsledky několik let trvajícího výzkumu centra RODOS. Prestižní událost spojenou se zasedáním Světové silniční asociace (World Road Association, PIARC, AIPCR) navštívilo na 120 dopravních expertů z celého světa. „RODOS je jedním z hlavních vědeckovýzkumných projektů, který se v České republice týká inteligentní mobility,“ komentoval význam události Roman Srp, předsedající sítě národních sdružení pro dopravní telematiku (Network of National ITS Associations). „V roce 2011 jsme hledali cesty, jak mohou technologie pomoci dopravě a mobilitě,“ řekl na úvod koordinátor projektu RODOS Martin Hájek. Proto vzniklo sdružení pod názvem centrum RODOS, jež zahrnuje tři největší technické vysoké školy v ČR, jednu veřejnou výzkumnou instituci a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu. Základem centra RODOS, který řeší šest základních a vzájemně se doplňujících výzkumných tematických okruhů z oblasti dopravy, je dynamický model mobility ČR. Jeho vstupem jsou Big Data, jež se shromažďují z několika zdrojů včetně mýtného systému, kamer, signálních dat ze sítí mobilních operátorů či z vozidel. „Na modelu můžeme sledovat dopravní situaci na českých dálnicích v reálném čase a dokonce předpovídat určitý vývoj,“ informoval o praktickém využití dat Marek Ščerba z Centra dopravního výzkumu. Toho využívá například Česká televize ve svém dopravním zpravodajství. Kromě informování o stávající dopravní situaci může systém pomoci předcházet dopravním zácpám, pomoci navrhovat efektivně uzavírky a objízdné trasy, odhadovat dojezdové vzdálenosti a optimalizovat trasu. Pokud už se řidič do dopravní zácpy dostane, systém jej informuje o očekávané délce a budoucím vývoji. Organizátoři akcí nebo pracovníci cestovního ruchu využívají také službu, která umožňuje sledování počtu osob v daném území, například pro měření návštěvnosti kulturních akcí nebo zatížení jednotlivých komunikací, pohyb obyvatel ve městech a pulsování městských center během dne. Optimalizace systémů parkování, vhodné rozmístění služeb občanské vybavenosti nebo modelování vývoje dopravy po zavedení nových linek veřejné dopravy, to jsou další způsoby uplatnění dat z projektu RODOS. Současné metody měření dávají šanci nejen sledovat v reálném čase provoz na dopravní síti, ale také předpovídat jeho budoucí vývoj a s využitím moderních komunikačních technologií informovat všechny účastníky provozu. Činnost centra RODOS je spolufinancována Technologickou agenturou ČR. Další informace na http://www.centrum-rodos.cz/ Zdroj: CDV, Busportal

person rebus  date_range 03.05.2017

Projekt Česko v datech se v nedávné době zabýval dopravní problematikou a zjistil zajímavé skutečnosti.

Pokud Vás zajímá, kde v Česku jezdí vůbec nejstarší autobusy a tramvaje, jak který dopravní podnik investuje do vozového parku, které město na svou hromadnou dopravu doplácí nejvyšší částky nebo kolik lidí přepraví ve špičkách dopravní podniky jednotlivých měst, chcete vědět, kde musíte počítat s nejdražšími jízdenkami a jakou dobu musí obyvatelé jednotlivých měst a krajů strávit v práci, aby si koupili roční jízdenku na městskou dopravu, podívejte se na nejnovější analýzu ČR v datech, kterou zveřejnil server Česko v datech: Přepravní kontrola Česka v datech Jestli chcete vědět, na kterých dálnicích projede nejvíce aut a stane se nejvíce nehod, kdo nehody nejčastěji zaviní, za jak dlouho se dostanete z okrajových částí Prahy do centra a proč byste v sobotu v Brně neměli vyjíždět na koni, můžete to zjistit v další zajímavé zprávě o stavu českých silnic a dálnic a dopravní situaci z různých pohledů: Zakleté dostavby dálnic a neposlušní řidiči. Jak je na tom Česká republika s dopravou? Česko v datech je projekt datové žurnalistiky, jehož ambicí je vyhledávat témata, která jsou přitažlivá, zajímavá nebo důležitá pro celou společnost, ale jejichž zpracování vyžaduje pokročilé datové nástroje. Ambicí je vyhledávání souvislostí, které se v datech skrývají, a potvrdit či vyvrátit tvrzení, která se v české společnosti tradují, ale bez práce s rozsáhlými daty jim chybí důkaz. Tvůrci Česka v Datech získali první místo v kategorii Společnost, politika, kultura v soutěži Internet Effectiveness Awards 2015. Partnerem projektu je např. Český statistický úřad a Akademie věd. Zdroj: Česko v datech

person rebus  date_range 17.03.2017
Reklama
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací