Reklama
Reklama
Veteráni

Dopravní podnik hlavního města Prahy plánuje generální opravu městského autobusu Ikarus 620 z roku 1963. Náhradní díly poskytne linkový Ikarus 630, bude ale potřeba zhotovit i repliky, některé díly se nedochovaly. V muzejní sbírce bude nový historický autobus prezentovat tovární provedení těchto vozů v Praze.

Městské autobusy Ikarus 620 byly z Maďarska do ČSSR dováženy letech 1963–1967. I když se jednalo o ne příliš oblíbené a spolehlivé vozy, tak byly dodány dopravním podnikům napříč celou republikou v celkovém počtu 318 autobusů. Dopravní podnik Prahy obdržel 40 těchto vozů na konci roku 1963. (V té době bylo v inventárním stavu DP Praha celkem 273 autobusů, Ikarusy 620 tedy představovaly 15 % z celkového počtu vozů.) Stejně jako v jiných DP a ČSAD, nebyla ani v DP Praha životnost těchto vozů velká. Vyřazování začalo už v roce 1965 a poslední z nich byl vyřazen v roce 1968, tedy po pouhých 5 letech provozu. Do dnešních dnů se v ČR pravděpodobně dochovaly pouze 2 nekompletní vraky Ikarusu 620 (Objednatel a soukromý majitel v Písku) a 1 torzo karosérie (soukromý majitel Chloudov – poslední info o existenci z 7/2022). Mimo ČR disponujeme kontakty odkazující na další 2 vozy (vrak Bratislava a renovovaný vůz DP Kraków). Vraků linkových (jednodveřových) verzí Ikarusů s označením 630 se na území ČR dochovalo o něco více, ale také pouze ve stavu vraku (např. TM Brno). Žádný z nich není pojízdný, ani kompletní. Ikarus 620, který se dopravní podnik rozhodl renovovat a vyhlásil na dodavatele výběrové řízení , je ve stavu odpovídajícímu poslednímu využití jako zahradní chatky v Dubči u Prahy. Je nefunkční, zkorodovaný a nekompletní. Přesto má podle dopravního podniku potenciál být základem pro realizovatelnou celkovou renovaci do provozního stavu. Karosérie je sice zkorodovaná, ale v porovnání s jinými dochovalými vraky tohoto typu autobusu není v nejhorším stavu. Chybí oboje dveře pro cestující, přední maska, motor, sedadla, a další vybavení. Jako zdroj dílů k renovaci, je určen vrak linkového autobusu Ikarus 630, stejného roku výroby. Z vozu lze vytěžit nápravy a další podvozkové součásti, dveře, okna, přední masku, vnější prvky karosérie, drobné kování z interiéru atd. Některé části ale také chybí. Náročnost renovace tak bude spočívat především v nedostupnosti chybějících dílů, které bude nutné repasovat nebo vyrobit repliky. Cílovým stavem u exponátu je původní provedení těchto autobusů, které u DP Praha neprošly žádnými zásadními opravami ani rekonstrukcemi. Bohužel se nejedná o autentický autobus provozovaný v Praze, čemuž odpovídají i drobné konstrukční odlišnosti, dané rozdílným rokem výroby (liší se o jediný rok). Praha se příští rok dočká několika akcí souvisejících s historií autobusové dopravy. 20. června oslaví 100. výročí zahájení pravidelného provozu autobusů a na podzim 2025 by měla být v Muzeu MHD ve Střešovicích otevřena nová výstavní hala pro historické autobusy . Ikarus 620 však v té době s největší pravděpodobností ještě neuvidíme, vybraný uchazeč o jeho renovaci bude mít na generální opravu až 2 roky. Nabídky uchazečů o provedení renovace budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.

person rebus  date_range 08.05.2024

Výjezdem kloubového trolejbusu se zvláštní celoplošnou reklamou začala Dopravní společnost Zlín – Otrokovice slavit letošní 80. výročí zahájení provozu trolejbusové dopravy ve městě. Karoserie kloubového vozu ev. č. 406 je rozdělena do sedmi polí, ve kterých je zobrazen vývoj barevného provedení laku vozidel MHD od roku 1944 do současnosti.

Nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus s dieselagregátem bude svou celoplošnou reklamou po celý rok připomínat obyvatelům a návštěvníkům Zlína i Otrokovic, že uplynulo kulatých 80 let od zavedení trolejbusové dopravy ve Zlíně. Provoz trolejbusů s prvními třemi vozy na prvních linkách A, B, C byl slavnostně zahájen 27. ledna 1944. Trolejbus s touto reklamou vyjel do ulic Zlína a Otrokovic poprvé v pondělí 15. ledna 2024. Byl nasazen na linky č. 2 a 6 mezi Zlínem a Otrokovicemi. Základní návrh reklamy připravil řidič DSZO Petr Vozárik. Jeho myšlenka pak byla dopracována ve spolupráci se společností DM design a o uplynulém víkendu byla celoplošná reklama nalepena na kloubový trolejbus. Na tomto vozidle si mohou cestující prohlédnout na sedmi polích všechny hlavní barevné kombinace, které tvořily ve Zlíně a Otrokovicích během osmi desítek let vnější design vozidel MHD, od tmavě modré přes červenou až po současnou žluto-modrou. Zlínské trolejbusy se v pravidelném provozu rozjely 27. ledna 1944. Myšlenka zřídit ve Zlíně tento druh městské dopravy se objevila již dříve, a to v roce 1934. Inspirace přišla z Brna. Více zde .

person rebus  date_range 15.01.2024

Tramvaj vyrobená v roce 1914 se poprvé od své renovace v roce 1999 vrátí do Olomouce, kde v roce 1956 svůj provoz s cestujícími ukončila. Dopravní podnik je veřejnosti ukáže příští rok.

Ve středu 11. října se do Olomouce vrátí z depozitáře Technického muzea v Brně. Památkově chráněný vůz má za sebou pohnutou historii, v Olomouci začal cestující vozit v roce 1914 a na zdejších tratích fungoval až do roku 1956. Poté přes třicet let sloužil jako zahradní domek než se v 90. letech dočkal renovace a návratu na koleje. „ Vůz byl z důvodu nedostačující kapacity olomoucké vozovny uložen od své renovace v roce 1999 v depozitáři Technického muzea v Brně. Po dokončení stavby odstavů Jeremenkova jsme se domluvili na přesunu tramvaje zpět do Olomouce, “ popsal místopředseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce, a.s. Ing. Pavel Zatloukal. Tramvaj s evidenčním číslem 16 byla spolu s dalšími třemi vozy vyrobena v roce 1914 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Šlo o první tramvaje objednané přímo městem poté, co Olomouc v roce 1904 převzala do vlastní režie provozování tramvajové dráhy. Cestujícím tento vůz sloužil až do roku 1956. V druhé polovině padesátých let byla tramvaj vyřazena a vozová skříň bez pojezdu a elektrické výzbroje za manipulační poplatek odprodána do soukromých rukou. Dopravní podnik pustil tramvaj na třicet let ze zřetele. Až ve druhé polovině 80. let sešlou karoserii objevili tramvajoví nadšenci zarostlou v zahrádkářské osadě nedaleko Olomouce. „ Původní vozovou skříň roku 1988 daroval tehdejší majitel dopravnímu podniku. Nejprve byla umístěna na odstavnou plochu autobusů do Hejčína. Po roce 1989 došlo k převozu karoserie do hangáru na letiště v Neředíně a poté byla tramvaj ve dvou etapách renovována. Renovaci se podařilo dokončit v roce 1999 k 100. výročí zahájení provozu tramvají v Olomouci. V tom samém roce došlo také k přesunu tramvaje do depozitáře v Brně. V Olomouci se potom vůz objevil ještě o deset let později. V říjnu 2008 byla tramvaj vystavena na Horním náměstí u příležitosti 100 let republiky a na jaře 2009 se zúčastnila oslavy 110 let tramvají v Olomouci “ doplnil příběh tramvaje Miroslav Bureš, který se zabývá historií městské hromadné dopravy v Olomouci. Tramvaj ev. č. 16 bude umístěna v nové hale DPMO v Jeremenkově ulici a veřejnost dostane možnost si ji prohlédnout příští rok při příležitosti 125. výročí tramvajové dopravy v Olomouci.

person rebus  date_range 10.10.2023

Historické autobusy a silniční pracovní vozy ze sbírek pražského Muzea MHD, které jsou technickými památkami ČR a v současnosti jsou dočasně odstaveny v chráněných halách v garážích DPP na Klíčově, v Hostivaři a v Řepích, by se měly dočkat nových moderních prostor ve druhé polovině roku 2025 ke 100. výročí od zahájení pravidelného provozu autobusů a 150. výročí MHD v Praze. Dopravní podnik vybral zhotovitele stavby.

Vítězem veřejné zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na výstavbu nové výstavní haly pro historické autobusy a silniční pracovní vozidla Muzea MHD ve Střešovicích se stala společnost OHLA ŽS. DPP v těchto dnech se zhotovitelem podepsal smlouvu. Nabídková cena vítěze činila 122,45 milionů korun, což je o 27,55 milionů korun méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky. DPP v tendru obdržel nabídky od devíti subjektů. Doba výstavby nové haly je 20 měsíců od předání staveniště. DPP předpokládá její zahájení ještě do konce letošního roku a otevření pro veřejnost v roce 2025. Nová hala bude sloužit k vystavování historických autobusů a silničních pracovních vozů ze sbírek pražského Muzea MHD, které jsou technickými památkami ČR a v současnosti jsou dočasně odstaveny v chráněných halách v garážích DPP na Klíčově, v Hostivaři a v Řepích. Hala bude dvoupatrová, umístěna na dolním nádvoří vozovny Střešovice a zapuštěna do svahu svažujícího se k ulici Na Ořechovce. Svažitému terénu s komplikovaným přístupem je uzpůsoben projekt samotné haly. Nájezd do dolního patra, které bude svým provedením připomínat autobusové garáže, bude proto z ulice Na Ořechovce. V horním patře bude showroom, který bude sloužit rovněž pro expozici silničních vozidel, jež se však budou v expozici střídat. Kromě toho zde DPP nechá vybudovat prostor pro pořádání přednášek, seminářů či výstav. Nájezd vozidel do horního patra bude naopak z dolního nádvoří vozovny Střešovice. Vstup do nové výstavní haly pro návštěvníky bude pouze z dolního nádvoří vozovny, bezbariérový, a to přímo do horního patra. Do dolního se pak dostanou výtahem, nebo po schodišti. „ Pražské Muzeum MHD je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí Prahy 6 a jeho obliba roste. V únoru přivítalo už půlmiliontého návštěvníka. Čím dříve bude nová hala stát, tím lépe. Dnes jsme tomu zase o kousek blíže. Právě chybějící autobusy v expozici jsou nejčastěji zmiňovaným požadavkem v průzkumu, který si DPP mezi návštěvníky muzea nechal udělat letos v dubnu. Hromadná doprava je páteří dopravy každého evropského města a technika zase skvělou výpovědí toho, jak daleko jsme během sta let pravidelného provozu autobusů v Praze došli. Zajímavé technické památky v podobě historických autobusů a pracovních vozidel tak brzy dostanou své důstojné místo ,” říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „ Podepsáním smlouvy se zhotovitelem jsme se významně přiblížili zahájení stavby nové haly, která bude do budoucna sloužit expozici našich historických autobusů a silničních pracovních vozidel. Naší ambicí je stavbu zahájit co nejdříve, nejlépe ještě do konce letošního roku, nicméně vysoutěžený zhotovitel musí předtím dopracovat realizační dokumentaci, zajistit veškerá opatření včetně dopravně-inženýrských a další přípravné kroky. Dalším nezbytným krokem po předání staveniště bude také archeologický průzkum lokality. Celková doba výstavby od předání staveniště je 20 měsíců. Pevně věřím, že první návštěvníky budeme moct v expozici v nové hale přivítat již ve druhé polovině roku 2025 v rámci programu ke 100. výročí od zahájení pravidelného provozu autobusů a 150. výročí MHD v Praze ,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. Muzeum ve Střešovicích slaví letos významné jubileum, od jeho otevření uplynulo 14. května 30 let. Posledním autobusovým přírůstkem udělalo radost sobě i návštěvníkům. V květnu získalo do své sbírky autobus Praga NDO z roku 1948 . DPP

person rebus  date_range 04.10.2023

Dopravní podniky v Bratislavě a v Praze prodávají svá nepotřebná vozidla. Z Bratislavy si můžete pořídit pojízdné i nepojízdné vozy TEDOM, SOR, Solaris nebo Iveco a Karosa. Z Prahy původní dvanáctimetrové SORky.

Dopravní podnik Bratislava (DPB) prodává vozidla vyřazená z provozu, která nahradily modernější typy a DPB pro ně nemá využití. Jedná se o 39 městských autobusů různých délek – od minibusů až po kloubové, značek TEDOM, SOR, Solaris, Iveco a dvě nepojízdné Karosy. Odprodej je realizován formou veřejné obchodní soutěže. Minimální kupní cena vozidel je od 800 do 2500 eur v závislosti na aktuálním technickém stavu. Nabídky lze podávat ještě do pondělí 14. srpna do 12 hodin. Prodej majetku obálkovou metodou nabízí Dopravní podnik hlavního města Prahy. K prodeji jsou převážně městské autobusy SOR NB 12. Ceny budou budou stanoveny na základě obálkové metody. Termín je do 31. srpna. V minulosti o tato vozidla projevili zájem jiní dopravci, fanoušci veřejné dopravy a sběratelé. Vyřazené autobusy tak mohou sloužit dále cestujícím v jiných městech nebo státech nebo pro ně kupující mohou najít využití v podobě kavárny nebo jiného designového prvku. Z Bratislavy byla takto naposledy odprodána provozuschopná legendární bratislavská KAROSA #2649, kterou nyní vlastní soukromá osoba a k vidění byla na Dni PID 13. května 2023 v Letnanech. Její nový majitel ji plánuje zrekonstruovat, aby mohla vozit další generace cestujících už jako historický vůz.

person rebus  date_range 09.08.2023

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 v nočních hodinách "přivítalo autobusové nebe" dalšího velkého znalce historie autobusů, pana Jaroslava Matúška.

Medailonek o Jaroslavu Matúškovi, kterého autobusoví nadšenci a kamarádi znali jako Jara, nám poskytl sběratel a renovátor historických užitkových vozidel a bývalý středočeský dopravce na Nymbursku a Kolínsku pan Alois Koutek: Ohlédnutí za tím jak jsem poznal Jara Matúška a kdo to vlastně byl? Každému z nás "sudičky předpověděly", jakou životní dráhou půjdeme a co v životě budeme dělat. Stejný osud měl předurčen i Jaro, když přišel na svět 8.2.1954 v Hodoníně - v té době oba rodiče bydleli v místě, odkud pocházel otec - z Moravské Nové Vsi. Ještě netušil, že se mu celoživotně ruce přilepí na velký volant. Pobyt Jara v ČR byl velmi krátký asi 1,5 roku, protože otec pracoval v Pozemních stavbách Bratislava (kde se stal později ředitelem), kam se za ním rodina přestěhovala. Společně se svým o čtyři roky mladším bratrem tam prožili krásné chvíle - plnil se jim sen , začínali poznávat starou i novou techniku - "velké volanty" náklaďáků a autobusů. Jaro miloval autobusy, náklaďáky, měl rád tramvaje, ale v té době snil, že až dospěje, stane se strojvedoucím. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické v Bratislavě se skutečně hlásil k Československým drahám s tím, že zanedlouho usedne do lokomotivy a bude brázdit po kolejích nejen Československa. Při lékařské prohlídce se však zjistilo, že na očním pozadí se objevila nějaká tečka a sen dělat "mašinfíru" se rozplynul. Dnes by asi díky moderní diagnostice tento problém nebyl, ale kdyby tomu tak nebylo, tak bychom přišli o velkého "autobusáka JARA". První zaměstnání po maturitě měl Jaro jako řidič v Technometře, kde jezdil krom jiného i s autojeřábem. Asi si tam v té době vydělával pěkné peníze, ale on potřeboval mít okolo sebe mnoho lidí a tak přešel pracovat do Dopravního podniku Bratislava jako řidič autobusu. Chtěl cestovat a neprožíval jen monotónní linku "z Horní do Dolní" a tak začal v Bratislavě v Montostroji jezdit zájezdy. V roce 1994 se mu splnil velký sen. Koupil si vlastní autobus a začal jezdit pro cestovní kanceláře - hlavně zahraniční zájezdy. Svoji společnost nazval poeticky ALBATROS. Jeho počáteční snažení naplňovalo jeho představy - měl okolo sebe mnoho příjemných lidí, stále cestoval. V té době začal hodně fotografovat a ve volných chvilkách kdy se účastníci zájezdu občerstvovali, on maloval staré autobusy, mašinky, náklaďáky. Kreslil na papír, který byl momentálně po ruce. Byly to převážně ubrousky, s tím, že až bude mít doma čas, tak je překreslí na čtvrtku A 4. Čím dál více se však potkával s cestovkami, které mu za jeho snažení platili pozdě nebo vůbec. Po 12 letech podnikání ukončil a znovu se vrátil do Dopravního podniku Bratislava "na autobus". V tom samém čase jezdil ve volných chvílích po Československé republice významný autobusový znalec pan Jan Arazim (dále jen Honza A.) a nebylo jinak možné, že tito dva se nepotkají. Honza A. chodil nejen po československém teritoriu a zapisoval, kde se jednotlivé historické skvosty (vraky autobusů, přívěsů, náklaďáků .... ) nacházejí, ale také navštěvoval archivy, shromažďoval literaturu atd. Honza našel, že na Slovensku skončil svoji pouť vrak autobusového návěsu Karosa NO 80 V té době Jaro založil Klub historických autobusů v Bratislavě a oba pánové stáli na počátku jeho záchrany. Jaro návěs vyprostil a dovezl do Bratislavy, ale neměl již sílu - hlavně finance, aby vrak zrekonstruoval. Myslím, že Honza A. dlouho hledal někoho, kdo návěs opraví. Já jsem měl to štěstí, že si oba pánové vybrali mě. Od té doby jsme se společně potkávali na různých veteránských akcích, hlavně pak na našem Zlatém bažantu - mezinárodním srazu autobusů a náklaďáků, kam Jaro přivedl autobusy slovenské i maďarské veteránisty. Čím více jsem Jara poznával, tím více jsem u něho objevoval jeho přednosti, nejen jako znalce veteránů, fotografa, ale i kreslíře. V té době byla šéfredaktorkou Busportálu Dagmar Braunová, se kterou jsme všichni komunikovali. Jednou, když za mnou Jaro přijel, dovezl nějaké svoje kresby - nesourodá směs něco na ubrouscích, něco již překresleno na čtvrtkách formátu A4. V té době jsme vydávali veteránský autobusový kalendář, který pro nás dělal se svými fotkami Honza A. Domluvili jsme se, že když Jaro dodělá kresby autobusů na formát A4, tak mu také vydáme kalendář, což jsme i udělali . Velký problém pro nás byla komunikace - ne však pro Jara. On neměl počítač (ani s ním neuměl), neměl digitální foťák - on měl spolehlivé lidi .... o 10 let mladší sestru Zuzanu Kokavcovou nebo Ríšu Plunára a ti mu dělali spolehlivé "sekretářky" ...všechno uměli řádně a včas "vybavit". To , že uměl malovat, že svými kresbami dělal radost ostatním, bylo zřejmé. On své kresby maloval pro novoročenky, velikonoční přání, ale také hlavně pro radost nás všech (pozn. redakce - množství kreseb najdete prostřednictvím vyhledávače na našem webu, proběhlo i několik výstav ). Jaro byl Čechoslovák, kterého bavilo mnoho věcí ... měl velký archiv vlastních i starých fotografií, prospektů. Sbíral modely autobusů, mašinek, jezdil po veteránských akcích na Slovensku i v Čechách. První návštěva v Čechách začínala vždy u pana J. Plodíka, se kterým trávil mnoho času. Oba si toho museli vždy mnoho říct . Miloval lidi a lidi milovali jeho. Poslední dobou se stále zmiňoval, jak se stal v Austrálii dědečkem a jak vnoučata, která mluví jen anglicky, ho mají rádi. Měl i velké přání je navštívit, ale to se mu už nepovedlo. Všichni jsme s ním měli ještě mnoho plánů, co musíme společně ještě udělat, ale že se tak nestane ... za to může jeho nemocné srdce, které ho zradilo. Budeme na něj stále vzpomínat ..............Čest jeho památce Ing. Alois Koutek Medailon u příležitosti významného životního jubilea pana Jana Matúška

person rebus  date_range 14.07.2023

Vůz 4MT, který v minulosti po Brně jezdil s evidenčním číslem 4058, bude Dopravní podnik města Brna nabízet na soukromé jízdy. Poprvé se tramvaj ukázala při víkendové Dopravní nostalgii.

Sbírka historických tramvají a retrovozidel DPMB se i nadále rozrůstá. Aktuálně čítá šestnáct vozů. Nově do ní přibyla eventová tramvaj typu 4MT. Tento vůz bude celoročně k pronájmu. Lidé si jej můžou objednat na soukromé jízdy, oslavy, večírky či na netradiční firemní akce. „ Vnější vzhled vozu zůstal bez výrazných změn, zato interiér prošel kompletní proměnou. Červená látková křesílka byla nahrazena podélnými koženkovými lavicemi. Místo pevně umístěných stolů se použily odnímatelné s nerezovou konstrukcí. Vůz je navíc nově vybaven lednicí, kávovarem nebo třeba monitory a reproduktory ,“ popsal generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Do vozu, pro který je typická kovová karoserie, byla doplněna i madla. Nově je tak možné přepravovat i stojící cestující. Vůz byl vyroben v roce 1954. Karoserii svařila Královopolská strojírna, elektrickou výzbroj dodala plzeňská Škodovka a kompletace proběhla v dílnách DPMB. Jednalo se o poslední dvounápravové tramvaje dodané do Brna. V provozu s cestujícími byl až do roku 1974. Do té doby měl také evidenční číslo 145. Následně dostal označení 4058 a dalších 20 let sloužil jako posunovací služební tramvaj v areálu ústředních dílen v Medlánkách. Na rozdíl od ostatních služebních vozů však nebyl sešrotován, ale byl přestavěn na historickou salónní tramvaj, pro kterou se vžilo označení „kavárenská tramvaj". Takto jezdil do konce roku 2019, kdy už nebylo možné jej s ohledem na technický stav provozovat.

person rebus  date_range 19.06.2023

Do Vojenského technického muzea do Lešan v sobotu 27. května dorazilo 21 autobusů - RTOčka, Karosy, Robur a SAN.

person rebus  date_range 27.05.2023

Ozval se nám dlouholetý příznivec a pravidelný účastník srazů veteránů Zlatý bažant pan Gábor Királyszéki. 14. května podnikl se svými kamarády výlet legendárním autobusem IKARUS 55 na trase Budapešť - Tényő - Pannonhalma.

Jak píše Gábor, "navštívili jsme socialistický „jaderný bunkr“ a dali si výborný maďarský oběd. Podívali jsme se do tisíc let starého opatství v Pannonhalmě a ochutnali lahodné víno. Ikarus zvládl 300 km cestu na výbornou. Společnost se dobře bavila." Gábor Királyszéki v minulosti pravidelně přijížděl na srazy historických autobusů Zlatý bažant , které pořádal pan Alois Koutek se synem. Gábor Királyszéki a jeho přátelé: Botond Kalmár, Rudolf Szojka

person rebus  date_range 18.05.2023

Typ tramvaje K2 se v hlavní městě v závodě ČKD Tatra vyráběl, přesto v pravidelném provozu nikdy nejezdil. Vůz ev. č. 7000 Dopravního podniku hlavního města Prahy původně sloužil v Bratislavě pro výcvik řidičů. Kompletní opravou prošel v Brně. V rámci retroprovozu se K2 mohou cestující svézt v Praze každý víkend, zatím až do konce února.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokřtil svoji první tramvaj Tatra K2 ve vozovně Střešovice 2. února, symbolicky dostala evidenční číslo 7000. Rozšířil tím svůj vozový park historických tramvají, které nasazuje na speciální linky č. 23, 41 a 42. Ačkoliv se tramvaje K2 v Praze 17 let vyráběly, nikdy zde s cestujícími nejezdily. To se změní tuto neděli, 5. února 2023, kdy tramvaj Tatra K2 DPP 40 let po ukončení sériové výroby poprvé vyjede do pražských ulic jako první pořadí na historické lince č. 42. Odjezd první jízdy pro veřejnost DPP naplánoval na 10 hodin ze smyčky Dlabačov . Tramvaje Tatra K2 byly vyvinuty jako druhá generace tuzemských šestinápravových článkových tramvají ideově navazujících na řadu T3. V historii československého tramvajového průmyslu se stal zásadním milníkem pro přechod ke kloubovým vozidlům právě tento typ označený ve verzi pro domácí trh jako K2, pro tehdejší Sovětský svaz K2SU a pro Jugoslávii K2YU. Prototyp K2 byl postaven v roce 1966 a jeho typové zkoušky z velké části probíhaly v pražských ulicích, kde jezdil bez cestujících s evidenčním číslem 7001. Návazně byl prezentován na Mezinárodním veletrhu Brno 1966, kde již nesl číslo 7000, a po návratu z veletrhu pokračoval zkušební provoz v Mostě a Litvínově. Po ukončení zkoušek byl vůz v lednu 1968 převeden do Brna, kde obdržel evidenční číslo 607 (později 1007) a sloužil zde v pravidelném provozu až do roku 1988. Vůz DPP evidenčního čísla 7000 byl vyroben v závodě ČKD Tatra Praha v roce 1977 a dodán do Bratislavy jako poslední tramvaj K2. Bratislavský dopravní podnik jej od počátku využíval pouze jako vozidlo pro výcvik řidičů pod evidenčním číslem 394. V roce 1983 byl vůz přečíslován na 8133. V roce 2009, po 32 letech služby, byl výcvikový vůz K2 vyřazen a odstaven v bratislavské vozovně Krasňany, aniž by byl kdy zařazen do provozu s cestujícími. Díky tomu tramvaj neprošla zásadními konstrukčními úpravami a zůstala tak výjimečně zachována s množstvím původních prvků. Na jejím designu se podíleli dva slavní čeští návrháři – František Kardaus, autor návrhu ikonického čela tramvaje a Miroslav Navrátil, který navrhl sklolaminátové sedačky. „ Naším hlavním úkolem je provozovat veřejnou dopravu v hl. m. Praze, pečovat a rozvíjet k tomu dopravní infrastrukturu. Máme ale také morální povinnost pečovat o technické dědictví a zachovávat jej pro další generace. Proto, když se nám naskytla příležitost za symbolickou částku zakoupit chybějící vůz K2 do našeho vozového parku historických tramvají, nezaváhali jsme. Jsem rád, že se její záchrana a oprava podařila a můžeme ji do pražských ulic vypravit symbolicky ke 40. výročí od ukončení výroby tohoto typu. Tramvaj K2 budeme nasazovat primárně na historickou linku č. 42, zájemci si ji mohou také objednat na soukromé komerční jízdy po Praze. Je to také hezký dárek ke 30. výročí Muzea MHD, které si letos ještě důstojně připomeneme. Pro Muzeum MHD chystáme novou výstavní halu pro silniční vozidla, na kterou už máme pravomocné stavební povolení. V nejbližších týdnech vyhlásíme veřejnou zakázku na jejího zhotovitele a pevně věřím, že se nám letos podaří zahájit i samotnou stavbu ,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. „ V rámci retroprovozu se snažíme prezentovat nejvýznamnější zástupce tramvají Tatra z nejúspěšnějšího historického období 50. a 60. let, které charakterizuje zejména výjimečný design českého výtvarníka Františka Kardause. Z tohoto období nám ve vozovém parku historických tramvají chyběl zástupce vozů K2, které ač v Praze nikdy v pravidelným provozu nejezdily, jsou s hlavním městem navždy spjaty, protože se pouze zde v závodě ČKD Tatra v letech 1966 až 1983 vyráběly. Proto jsme v roce 2021 využili unikátní příležitost a tramvaj K2, která byla 12 let odstavena ve vozovně Krasňany, odkoupili od Dopravního podniku Bratislava za symbolických 1000 eur. Jsem nesmírně rád, že se kolegům z Dopravního podniku města Brna, kteří mají s tímto typem vozů letité zkušenosti, povedla její kompletní oprava a zachování jejího původního vzhledu ze 70. let včetně interiéru ,“ řekl při křtu K2 Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. „ Tramvaji jsme přidělili evidenční číslo symbolicky – původně s ním v Praze zkušebně jezdila vůbec první článková tramvaj vyrobená v Československu, typ K1 z roku 1964, a krátkou dobu jej nesl i prototyp tramvaje K2 a pod tímto číslem byl vystaven také na Mezinárodním veletrhu Brno 1966. V Praze tramvaj vyjede poprvé s veřejností zatím do zkušebního provozu tuto neděli na lince č. 42, na kterou ji budeme nasazovat o víkendech do konce února. V březnu a dubnu si tramvaj ještě zhruba na dva měsíce převezmou naši technici v Ústředních dílnách DPP v Hostivaři, aby ji ve spolupráci s kolegy z Dopravního podniku města Brna ještě vyladili. Způsob jízdy s touto tramvají je výrazně odlišný od T3, proto se s vozem důkladně seznamujeme. Předpokládáme, že do trvalého provozu na historických linkách se tramvaj K2 vrátí na přelomu letošního dubna a května .“ Technické detaily tramvaje Tatra K2 DPP ev. č. 7000 Jedná se o jednosměrný šestinápravový motorový tramvajový vůz sestávající ze dvou částí – článků. Krajní podvozky jsou hnací, převzaté z tramvaje Tatra T3. Střední podvozek je hnaný – běžný (bez motorů) a je vybaven kotoučovými a kolejnicovými brzdami. Kloubové spojení obou článků karoserie se nachází na středním podvozku, přechod je krytý měchem. Oproti standardním vozům T3 se v ose tramvaje na spodku nenachází masivní centrální nosník, celý spodek je vylehčen a tvořen roštovým systémem příčníků a podélníků. Rozdílně jsou konstruovány také bočnice, kde nosnou funkci plní speciální profilované plechy uvnitř bočnic, jež jsou z vnější strany překryty trapézovými obložnými plechy, které jsou pro snadné výměny po menších nehodách pouze nýtovány. Z vnitřní části bočnic se poté nacházejí umakartové obklady interiéru. Vnější vlnité plechy, pro tramvaje K2 typické, byly při pozdějších modernizacích a opravách často odstraňovány a nahrazovány plechy hladkými. V každém článku se v pravé bočnici nacházejí dvoje čtyřkřídlé skládací dveře. Čela tramvaje, shodná s legendárním typem tramvaje T3, jsou vyrobena z laminátové skořepiny a byla navržena Františkem Kardausem. Podlaha se v tramvaji K2 nachází ve výšce 900 mm nad temenem kolejnice. Bočnice pod okny jsou v interiéru vozu z vnitřní strany obloženy umakartem, strop tvoří dřevovláknité desky, podlaha je vyrobena z vodovzdorné překližky, která je pokryta gumovým kobercem. Okenní skla jsou do karoserie uchycena pomocí gumových profilů. Horní část oken je posuvná, k větrání vozu slouží i čtyři stropní větrací klapky. Topení zajišťují topnice v několika sedačkách na levé straně vozu a v pravé bočnici v topném kanálu. Pro vytápění se využívá i odpadní teplo. Laminátové sedačky jsou rozmístěny v uspořádání 2+1. Po rekonstrukci vozu je nově osvětlení interiéru řešeno pomocí LED svítidel na 24 V, vůz je zároveň vybaven interiérovým kamerovým systémem a čelní nehodovou kamerou. Tramvaj K2 je vybavena elektrickou výzbrojí s odporovou regulací rozjezdu a brzdění. V krajních podvozcích se nachází vždy dva trakční motory (každý pohání jednu nápravu), které jsou zapojeny sériově, vzájemné spojení obou podvozků je paralelní. Motory s cizí ventilací jsou napájeny přes sériově zapojené omezovací a pojezdové odpory a zrychlovač. Při rozjezdu vozu je plně využit odpor zrychlovače (na rozdíl od tramvají T2 a T3). Napájení řídících obvodů a chlazení motorů prvního podvozku je vyřešeno motorgenerátorem, motory třetího podvozku mají vlastní motorventilátor. Elektrický proud je odebírán z trolejového vedení pantografem na předním článku, u vozů K2YU z prvních sérií pro Sarajevo byl sběrač proudu umístěn na článku zadním. Tramvaje K2 v Praze jezdily jen v rámci zkoušek výrobce v letech 1965 a 1966 v režimu bez cestujících. Do pražského členitého terénu se tyto článkové tramvaje nehodily, DPP proto zůstal u nákupu tramvají T3 s lepšími adhezními i dynamickými vlastnostmi. Vozů K2 bylo vyrobeno celkem 569 kusů. V Československu (234 kusů) se prosadily v Brně, Bratislavě a Ostravě, exportovaly se do tehdejší Jugoslávie (90 kusů) a Sovětského svazu (245 kusů). Významným exportním uplatněním byly i dodávky pro egyptskou Káhiru, pro kterou byla vyráběna speciální obousměrná modifikace K5 v kompenzaci za dodávky egyptské bavlny.

person rebus  date_range 04.02.2023
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací