Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Spolkové ministerstvo dopravy potvrdilo na konferenci Asociace německých dopravních podniků (VDV) o elektrických autobusech ElekBu financování nákupu pro 59 dopravních společností. V roce 2022 přibylo v Německu 620 e-busů, v plánu je pořízení dalších 6 600 do roku 2030.

Státní tajemník Michael Theurer předal v rámci konference VDV certifikáty pro 59 dopravních společností, a tedy přibližně 1 033 dalších e-busů pro Německo. Viceprezident VDV Werner Overkamp: „ Zřejmě žádné jiné financování je cílenější a řídí rozvoj v celém sektoru dopravy tak efektivně jako tento federální program financování. Je to mimořádně důležitý krok vpřed pro mnoho dopravců, kteří začínají s elektrickou mobilitou pro autobusy nebo ji dále rozšiřují pro zcela bez emisí v budoucnu. Federální financování je nezbytné, a to jak pro nákup vozidel, tak pro přeměnu infrastruktury. Pro společnosti to znamená přejít od technologie pohonů a infrastruktury na bázi fosilních paliv k moderním depům pro elektromobilitu, s moderním managementem nabíjení a skladování, s novými bezpečnostními požadavky na vysokonapěťovou techniku ​​– a s kvalifikací našich zaměstnanců. Tento krok vítáme a vidíme, že federální vláda chce dostát své odpovědnosti i v budoucnu .“ Od roku 2021 do současnosti proběhly a probíhají dvě takzvané „výzvy“. Jsou součástí německého vládního programu na financování elektrických autobusů v výši 1,25 miliardy eur do roku 2024. V první výzvě bylo zažádáno o financování přibližně 5 000 autobusů, přičemž 3 174 autobusů (přibližně 63 procent) bylo skutečně financováno. Do druhého kola byly podány žádosti o financování asi 3 700 autobusů, schváleno bude asi 1 200 až 1 400 autobusů (asi 32 procent). Druhá výzva není zatím ukončena a plánovaná je třetí výzva. „ Federální vláda oznámila další kolo pro rok 2023 a další je plánováno na rok 2024. Pak bychom mohli očekávat 500 dalších e-busů v každé výzvě. Je to přesně to tempo, které potřebujeme ke splnění cílů směrnice o čistých vozidlech a proto, abychom se do roku 2030 přiblížili našim společným cílům v oblasti ochrany klimatu ," dodává Werner Overcamp. Tempo expanze vozového parku e-busů v Německu zůstává vysoké, stále více měst a regionů převádí svou autobusovou dopravu na bezemisní elektrifikovaná vozidla. V roce 2022 přibylo v Německu 620 elektrobusů (v roce 2021 to bylo 581 ks), v provozu bylo 1 884 elektrických autobusů, což představuje nárůst o téměř o 50 procent, stále to ale odpoídá podílu jen 3,5 procenta. Dopravní podniky mají konkrétní plány pořídit do roku 2023 dalších zhruba 6 600 e-busů. Znamenalo by to téměř 8 500 e-busů na německých silnicích (zdroj E-Bus Radar společnosti PWC ). Spolkovou zemí s nejvíce elektricky poháněnými autobusy je Severní Porýní-Vestfálsko: na silnici jezdí 382 vozidel (analýza bere v úvahu autobusy s více než osmi sedadly pro cestující třídy M3 s pohony, které jsou považovány za „čisté“ nebo „bezemisní“ ve smyslu „směrnice o čistých vozidlech“ Evropská unie). Více než 100 elektrobusů je v Hesensku (292 vozidel), Hamburku (228), Dolním Sasku (193), Bavorsku (156), Berlíně (149), Šlesvicku-Holštýnsku (140) a Bádensku-Württembersku (119). Ve zbývajících spolkových zemích je v provozu celkem 225 elektrobusů. Lze tak identifikovat jasný předěl mezi východem a západem: ze šesti států na východě Spolkové republiky měl zatím pouze Berlín více než 100 e-busů. Města s nejvíce čistě elektrickými autobusy jsou Hamburk (225 vozidel), Berlín (149) a Kolín nad Rýnem (133). Průkopníkem ve venkovských oblastech je okres Ludwigslust-Parchim v Meklenbursku-Předním Pomořansku: jezdí zde 45 čistě elektricky poháněných autobusů – přibližně tolik jako v Hannoveru nebo Norimberku (každý 46). Lídrem na vodíkovou technologii je region Kolína nad Rýnem, v provozu je již 72 autobusů na palivové články. Na druhém a třetím místě následují Wuppertal (20) a Frankfurt (13). Trolejbusy jezdí ve třech německých městech: Solingen, Esslingen a Eberswalde. Více než 80 procent v současnosti provozovaných e-busů v Německu pochází od pěti výrobců: Mercedes-Benz (692), Solaris (372), VDL (299), MAN (119) a BYD (76). Bateriové elektrobusy jsou v současnosti stále výrazně dražší než běžné typy vozidel. Například 12metrový sólo autobus s bateriovým elektrickým pohonem stojí oproti běžnému s naftovým pohonem přibližně dvaapůlkrát tolik. Investice jsou také nutné do zřízení dobíjecí infrastruktury a do rozšíření a modernizace dep. Pořizovací náklady na autobusy s palivovými články jsou ještě vyšší. VDV, E-Bus-Radar 2023

person rebus  date_range 29.03.2023

Nejprodávanější zůstaly autobusy s naftovým pohonem, tvořily více než dvě třetiny trhu. Prodeje elektricky poháněných autobusů se meziročně zvýšily o dvě procenta, na 12,7 %. Největšími trhy s elektrobusy je Francie a Německo. Celkem bylo ve státech EU registrováno 27 497 autobusů.

V roce 2022 představovaly dieselové autobusy 67,3 % všech prodejů nových autobusů v EU (pokles o 1,5 procentního bodu ve srovnání s rokem 2021). Stále více se prosazovaly autobusy elektrické, které získaly 12,7 % trhu, oproti 10,6 % v roce 2021. Všechna vozidla s alternativním pohonem tvořila v loňském roce 32,7 % trhu autobusů EU. Dieselové a benzínové autobusy Registrace nových dieselových autobusů v EU (bez Bulharska a Malty) klesly v roce 2022 o 7,8 % na 18 500 prodaných kusů. Zůstaly nejoblíbenější ze všech nových autobusů. Na čtyřech hlavních trzích zaznamenaly dvouciferné ztráty: Německo (-28,9 %), Francie (-21,4 %) a Itálie (-21,4 %). Naopak ve Španělsku se prodeje podstatně zvýšily (+52,2 %). V České republice se podíl dieselových autobusů zvýšil o 22 % (1 070 ks oproti 877 v roce 2021) a tvořily 92 % na domácím trhu s autobusy. Největší počet autobusů s dieselovým pohonem, 3 425 ks, bylo registrováno ve Spojeném království a i když se nákupy elektrických autobusů stále zvyšují, stále tvoří klasický pohon téměř 81 % všech prodejů. V celém regionu se vloni prodaly jen tři autobusy na benzin (dva v Německu a jeden ve Finsku) Vozidla s alternativním pohonem (Alternatively-powered vehicles APV) V roce 2022 se prodej nových autobusů s elektrickým dobíjením (plně bateriová elektrická vozidla, elektrická vozidla s palivovými články, vozidla s prodlouženým dojezdem a plug-in hybridní vozidla) zvýšil o 13,7 % na 3 505 kusů, což představuje 12,7 % celkového trhu autobusů v EU. Francie – největší trh pro tento typ paliva – zaznamenala nárůst o 26,4 % (786 vozidel), což přispělo k celkově pozitivnímu výkonu trhu EU. Německo a Dánsko – druhé a třetí největší trhy z hlediska objemu – rovněž zaznamenaly silný růst (+10,1 %, 675 ks, resp. +79,5 %, 402 ks). Společně s Francií tyto tři země tvořily více než polovinu trhu všech elektrických autobusů registrovaných v EU. V České republice výrobci registrovali 40 elektrických autobusů, elektrobusy tvořily 3,4 % domácího trhu. Ve Spojeném království bylo ke konci roku roku 2022 registrováno 774 elektkrických autobusů a tvořily 18,2 % celkového trhu. Prodeje hybridních autobusů klesly o 25,9 % na 2 227 vozidel, podíl na trhu se zmenšil z 10,3 % v roce 2021 na loňských 8,1 %. Tento pokles byl způsoben především prudkým poklesem v Německu (-25,3 %), které samotné s 1 049 vozy představuje téměř polovinu všech hybridních elektrických autobusů registrovaných v EU. V České republice byl registrováno 25 hybridních autobusů (oproti 4 ks v roce 2021). Celkem 11,9 % všech nových autobusů a autokarů registrovaných v roce 2022 jezdilo na alternativní paliva (zemní plyn, LPG, biopaliva a etanol), z nichž většina byla poháněna zemním plynem. Francie – největší trh v této kategorii – zaznamenala pokles (-11,5 %, 1 430 ks). Itálie a Španělsko vykázaly trojciferné a dvouciferné zisky (+112,6 % 572 ks, resp. +28,6 %, 387 ks). To vedlo k celkovému růstu o 8,0 % s 3 262 registrovanými vozidly v celé EU. Česká republika se řadí také k zemím s poklesem prodeje, o 60,6 %, tj. na 28 ks oproti 71 ks v roce 2021. Nákladní vozidla V roce 2022 zůstala nákladní vozidla se vznětovým motorem pro zákazníky dominantní volbou, představovala 96,6 % celkových nových registrací (nárůst z 95,9 % v roce 2021). I když v loňském roce výrazně vzrostly, tvořila vozidla s elektrickým dobíjením stále pouze 0,6 % trhu nákladních vozidel v EU. Celkově vozidla s alternativním pohonem tvořila 2,8 %. Nákladní vozy na naftu a benzín Celkově v roce 2022 počet nových naftových nákladních vozidel dále rostl (+3,7 %), i když ve srovnání s předchozím tempem pomaleji. V celé EU se prodalo celkem 274 058 kusů, výrazně k tomu přispěla střední Evropa (Bulharská data nejsou k dispozici). Ze čtyř klíčových západoevropských trhů utrpěly ztráty Francie a Německo (-3,0 % a -2,4 %), zatímco Španělsko a Itálie zaznamenaly zlepšení (+11,6 % a +4,6 %). V České republice registrovali výrobci 8 016 kusů. Nákladní vozy na benzín klesly o 17,4 %, přičemž v celé EU bylo registrováno pouze 157 kusů, z nichž více než 60 % (100 ks) bylo prodáno ve Finsku. V ČR nebyl registrován žádný vůz. Vozidla s alternativním pohonem Rok 2022 přinesl silný nárůst prodeje elektricky dobíjených nákladních vozidel (+32,8 %) s 1 656 registrovanými kusy, z toho polovina v Německu (829 kusů). Dále Švédsko (176 kusů), Francie (166 kusů), Španělsko (176 kusů), Nizozemsko (145 kusů), Dánsko (89 kusů). V České republice se prodaly 4 vozy a na Slovensku 2 kusy. V důsledku toho se tržní podíl ECV zvýšil z 0,5 % v roce 2021 na 0,6 % v loňském roce. Mimo EU Spojené království registrovalo 809 elektrických nákladních vozidel, Norsko 364 kusů a Švýcarsko 178 kusů. Počet hybridních nákladních vozide l klesl o 16,1 %, celkem se prodalo pouze 47 kusů. Prodej nákladních vozidel poháněných alternativními palivy, jako je zemní plyn, LPG, biopaliva a etanol, se v roce 2022 snížil a představuje 2,8 % z celkového trhu (pokles z 3,6 % v roce 2021). Se 7 915 nákladními vozy registrovanými v celé EU se prodej nákladních vozidel na alternativní paliva snížil o 19,9 %. K negativnímu výkonu těchto nákladních vozidel v regionu nejvíce přispělo Německo s poklesem o 34,2 %. Pokles byl i v České republice, o 18,2 % (72 kusů). Lehká užitková vozidla V loňském roce se registrace elektrických vanů zvýšily o 42,5 %. V roce 2022 dominoval trhu s lehkými užitkovými vozidly do 3,5 t (dodávkami nebo vany) s 86 % celkových registrací opět diesel, i když ve srovnání s rokem 2021 (kdy měl 90,2 % registrací) určitý podíl ztratil. Naopak elektricky poháněné dodávky svůj podíl téměř zdvojnásobily, ze 3 % v roce 2021 na 5,3 % v roce 2022. Diesel a benzín Prodej dieselových dodávek se snížil o 21,9 %1 na 1,1 milionu kusů. Všechny čtyři největší trhy EU utrpěly dvouciferné ztráty: Francie (-23,5 %), Španělsko (-23,5 %), Itálie (-19,4 %) a Německo (-17,0 %). Naopak počet registrovaných benzinových dodávek loni vzrostl na 64 585 kusů, což představuje nárůst o 9,2 %. Benzínový pohon získal 5 % z celkového trhu (nárůst o 1,3 procent proti roku 2021). Ze čtyř klíčových trhů EU pouze Německo vykázalo pokles (-4,8 %). Itálie a Španělsko zaznamenaly dvouciferný nárůst (+57,1 % a +25,0 %), následovala Francie s mírnějším ziskem (6,0 %). V České republice bylo registrováno 1 142 kusů dodávek na benzín (- 5,4 %) a dieselových 15 506 kusů (- 12,5 %). Vozidla s alternativním pohonem Registrace elektrických dodávek v EU (data pro Bulharsko a Maltu nejsou k dispozici) se zvýšily o 42,5 %, což vedlo ke zvýšení ze 3,0 % na 5,3 % celkových registrací. Všechny hlavní trhy vykázaly dvouciferné zisky, nejvíce Španělsko (+57,3 %), následují Německo (+41,3 %), Francie (+33,0 %) a Itálie (+20,5 %). V České republice bylo registrováno 198 kusů elektrických dodávek (-25 %). Hybridní elektrické dodávk y zaznamenaly v roce 2022 také růst, registrace vzrostly o 23,9 %, což představuje 2,5 % trhu dodávek v EU (nárůst z 1,7 % v roce 2021). Itálie – největší trh EU s hybridními dodávkami s 54 % celkových registrací – zaznamenala nejvyšší tempo růstu (+43,0 %). Francie (+13,3 %) a Německo (+3,1 %) rovněž zaznamenaly zisky, Španělsko vykázalo mírný pokles (-0,8 %). V České republice byly registrovány jen 4 kusy hybridů, v roce 2021 jen 1 kus. Prodeje dodávek na alternativní paliva (zemní plyn, LPG, biopaliva a etanol) klesly o 28,7 % na 15 221 kusů a tvoří pouze 1,2 % z celkových registrací lehkých užitkových vozidel. Francie byla jediným klíčovým trhem EU, který zaznamenal nárůst prodeje dodávek s alternativním palivem (+2,1 %), Španělsko zaznamenalo výrazný pokles (-84,4 %). Výrazný pokles byl i v České republice (-86,8 %). Zdroj dat: ACEA

person rebus  date_range 24.03.2023

V regionech Střední Čechy, Jizápad, Jihovýchod a Vysočina lze podávat žádosti o dotace na nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu jen do 17. dubna 2023.

Řídicí orgán IROP vydal 16. března 2023 změnu textu 28. výzvy IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (PR). Změna se týká zkrácení data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ z 31. 8. 2023 na 17. 4. 2023 z důvodu vyčerpání alokace výzvy a mírné navýšení alokace výzvy, aby mohl být schválen projekt doporučený k financování částečně překračující alokaci výzvy. Změna se týká jen tzv. přechodových regionů pro které je výzva 28. určena: Střední Čechy - Středočeský kraj, Jihozápad - Plzeňský a Jihočeský kraj, Jihovýchod - Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

person rebus  date_range 20.03.2023

Podnikání v Evropě je pro Volvo Buses několik let ztrátové. Přejde na úspěšný model na jiných trzích, společně s externími výrobci nástaveb nabídne zákazníkům v Evropě kompletní řadu městských a meziměstských autobusů a také autokarů pro prémiový segment.

Výroba v závodě Volvo Buses ve Wratislawi bude postupně utlumována a její defitivní uzavření je plánováno na první čtvrtletí roku 2024. Závod v Polsku bude prodán společnosti Vargas Holding. Volvo Buses vyčlenila na restrukturalizaci 1,3 miliardy SEK. Během prvního čtvrtletí letošního roku to negativně ovlivní provozní zisk společnosti. „ Naše podnikání v Evropě je již několik let ztrátové. S tímto obchodním modelem, který již dnes úspěšně aplikujeme na mnoha trzích, zlepšíme ziskovost a zajistíme naši dlouhodobou konkurenceschopnost ,“ říká Anna Westerberg, prezidentka Volvo Buses. V budoucnu bude Volvo Buses i nadále zodpovědné za vztahy se zákazníky a nabídku kompletní řady autobusů a autokarů ve spolupráci s vybranými externími výrobci nástaveb. Zároveň nabídne servis pro spolehlivý provoz a vysoký standard bezpečnosti a kvality. Společnost získá jednodušší strukturu, lepší flexibilitu a schopnost lépe plnit požadavky trhu a zákazníků, uvádí Volvo Buses. Výroba nástaveb ve Wroclawi má pokračovat do prvního čtvrtletí roku 2024. Objednávky na kompletní městské, linkové a zájezdové autobusy pro zákazníky v Evropě budou dodávány ze závodu Wroclaw podle plánu. Volvo Buses bude i nadále poskytovat plný servis a podporu stávajícímu i budoucímu vozovému parku. Po diskusích mezi Volvo Buses a Vargas Holding byl podepsáno Letter of Intent (LoI), podle kterého bude areál Volvo Buses ve Wroclawi prodán společnosti Vargas Holding. Vargas Holding restrukturalizuje a postupně rozšíří výrobní zařízení a zahájí výrobu v roce 2024 a v následujících letech jí ještě rozšíří. Lol zahrnuje záměr Vargas Holding nabídnout zaměstnání části zaměstnanců Volvo, některým již ve třetím čtvrtletí roku 2023. „ Přestože Vargas Holding působí v jiném odvětví, příležitost najmout si naše zkušené zaměstnance ve Wroclawi je klíčovým faktorem pro jejich založení a budoucí expanzi, “ říká Anna Westerberg. Rozhodnutí ukončit výrobu kompletních autobusů a autokarů ovlivní přibližně 1 600 míst ve Volvo Buses, z nichž přibližně 1 500 sídlí ve Wroclawi. Volvo Group je čtvrtým největším zaměstnavatelem ve Wroclawi. I po uzavření továrny na autobusy jí zůstane v Polsku velké zastoupení, s více než 2 100 zaměstnanci Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment a v podpoře skupiny, jako jsou digitální a IT služby, nemovitosti nebo účetní služby. Továrny Volvo Buses ve Švédsku a Brazílii vyrábějící podvozky a výroba kompletních autobusů a autokarů v Mexiku a Severní Americe nejsou tímto rozhodnutím dotčeny a budou pokračovat jako dosud. Volvo Buses

person rebus  date_range 17.03.2023

Solaris prodal v roce 2022 celkem 1 492 vozidel (401 elektrických bateriových a 42 na vodík) v 18 zemích. Bateriová vozidla, vodíková vozidla, trolejbusy a hybridní autobusy poprvé v historii přesáhly více než polovinu podílu v prodejním mixu a činily přesně 55 %.

Výsledky roku 2022 představil na tiskové konferenci 14. března 2023 nový generální ředitel společnosti Solaris Javier Iriarte . Během online konference také oznámil, že letos bude uvedena nová verze kloubového elektrického Urbino s bateriemi. Moduly budou umístěny na střeše. Soustředí se také na vozidla pro regionální dopravu. Výsledky společnosti za rok 2022 Společnost Solaris vykázala v roce 2022 s ohledem na situaci na trhu v loňském roce solidní prodejní výsledky. Prodala 1 492 vozidel a vygenerovala tržby ve výši 696 milionů EUR. Většina zakázek byla na vozidla se zcela bezemisním nebo nízkoemisním pohonem. Bateriová a vodíková vozidla, trolejbusy a hybridní autobusy poprvé v historii přesáhly více než poloviční podíl v prodejním mixu a činily přesně 55 %. Solaris buduje své portfolio v tomto segmentu řadu let. V letech 2012-2022 si držela pozici evropského lídra v segmentu autobusů s nulovými emisemi. Solaris uvádí, že v roce 2022 dodal celkem 401 kusů bateriových elektrobusů. Tato čísla se liší od těch, které uvádí CME Chatrou Solutions ve své výroční zprávě o trhu s elektrobusy v Evropě (CME Solutions nezapočítává do svých dat trolejbusy). V roce 2022, stejně jako v letech 2020–2021, čelila většina světových ekonomik bezprecedentním výzvám. Posledních několik měsíců bylo pro evropský sektor veřejné dopravy a společnosti vyrábějící vozidla těžkých. Společnost jednak dodržovala zavedené postupy k zajištění kontinuity podnikání kvůli pandemii Covid-19 a souvisejícím omezením, a dotkla se jí globální krize elektronických součástej, která způsobila zásadní narušení dodavatelských řetězců. Globální ekonomika i společnost se musela zorientovat v nové situaci způsobené válkou na Ukrajině. Zatímco Solaris sám a většina jeho dodavatelů nebyla zapojena do podnikání na Ukrajině nebo v Rusku, někteří nepřímí dodavatelé již dopadem tohoto konfliktu zasaženi byli, což vyžadovalo speciální přizpůsobení novým podmínkám. Dalším faktorem ovlivňujícím tržní prostředí byla loňská bezprecedentně vysoká inflace, která v Polsku dosáhla v roce 2022 průměrné úrovně 14,4 %. Navzdory těmto výzvám Solaris říká, že „výsledky výroby a prodeje dokázaly, že je organizací dobře připravenou na dynamicky se měnící tržní prostředí a je společností, která je odolná vůči turbulencím na trhu“. V roce 2022 Solaris dodal své produkty zákazníkům z 18 zemí. Mezi hlavní patřili mimo jiné dopravci ze Španělska, Polska, Itálie, Belgie, Německa, Rumunska, Estonska a Lotyšska a také z Rakouska a České republiky. Kromě bateriových elektrických autobusů dodal také 42 vodíkových autobusů. Vodíkový autobus Solaris Urbino 12 byl uveden na trh v roce 2019. Od té doby zájem o tuto technologii prudce vzrostl, což se odráží v počtu objednávek na tento typ vozidel v roce 2022 a vozidla objednaná pro rok 2023 a později. Největší zakázky Mezi největší kontrakty Solaris, částečně nebo úplně realizované, v roce 2022 patří: Rok 2022 začal pro Solaris podpisem smlouvy na dodávku 183 bateriových autobusů. Unibuss AS, jeden z největších norských dopravců, opět vsadil na Solaris a nasmlouval dodávku 183 elektrobusů Urbino 18 do hlavního města Norska. Tak velká jednorázová zakázka na elektrobusy byla průlomová v historii firmy. Italský ATM Milano opět objednal elektrobusy Solaris, a to na základě rámcové smlouvy na 250 vozidel. První dvě dodávky, celkem 140 elektrických autobusů Urbino, již byly klientovi dodány. Tentokrát objednal dalších 75 kusů Urbino 12 electric. Solaris podepsal svou první smlouvu na dodávku trolejbusů na nizozemský trh. Nizozemský provozovatel Hermes, součást Transdev/Connexxion, podepsal smlouvu na dodávku 10 trolejbusů Trollino 18 v designnu MetroStyle. Vozidla dorazí do Arnhemu v první polovině roku 2024 a budou to první trolejbusy Solaris, které budou nasazeny v Nizozemsku. Investice města Poznaň do zelené veřejné dopravy nabírají na tempu. Městský provozovatel veřejné dopravy MPK Poznań zakoupil 25 inovativních autobusů na vodíkový pohon, které dodá Solaris Bus & Coach. Jde o zdaleka největší objednávku vodíkových autobusů Urbino. MPK Poznań se již může pochlubit 58 elektrickými autobusy Solaris, které tvoří téměř 20 % jejího vozového parku. Další kontrakt na dodávku vodíkových autobusů podepsal Solaris v Itálii. Dodá čtyři vodíkové autobusy Urbino 12 do Benátek. Vodíkové autobusy Urbino 12 budou sloužit obyvatelům Benátek a okolí díky smlouvám podepsaným s dopravci AVM Venezia a ACTV SPA Venezia, kteří zajišťují služby veřejné dopravy v Benátkách i v rámci měst Benátky a Chioggia. Solaris vyhrál výběrové řízení na dodávku pěti vodíkových autobusů Urbino 12 na vodíkový pohon do Palma de Mallorca, hlavního města ostrova Mallorca. Tato investice je součástí projektu „Green Hyslan“ financovaného z fondů EU. Cílem projektu je podpořit rozvoj čisté energie jako součást iniciativ zaměřených na boj proti změně klimatu do roku 2050. Solaris Bus & Coach sp. z o.o. podepsala smlouvu s lotyšským operátorem Rīgas Satiksme na dodávku 35 elektrobusů Solaris Urbino 12. Smlouvu lze navíc prodloužit dodáním dalších 17 e-vozidel. Vozidla dorazí do Rigy na konci roku 2023. Úplně poslední dny roku 2022 podepsaly Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a rumunský magistrát Bukurešť (Municipiul Bucuresti) smlouvu na dodávku trolejbusů. Objednávka je na 100 trolejbusů Solaris Trollino 12. Vozidla dorazí do rumunského hlavního města na konci roku 2024. Město Tallinn rozšířilo svou objednávku o dalších 50 autobusů Urbino CNG. Největší estonský provozovatel veřejné dopravy, Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT), který poskytuje dopravní služby v hlavním městě Estonska, si u Solaris objednal 20 autobusů Urbino 12 a 30 Urbino 18 CNG. Tallinn se tak rozhodl uplatnit opci stanovenou ve smlouvě uzavřené v červenci 2021, v jejímž rámci již bylo zakoupeno 100 vozidel Solaris na plyn. Po dokončení objednávky bude po ulicích Tallinnu jezdit celkem 350 autobusů Solaris na plyn. V roce 2022 byl Solaris úspěšný i v Praze, konsorcium Solaris Bus & Coach, Solaris Czech a Škoda Electric podalo vítěznou nabídku ve výběrovém řízení na dodávku 20 dvoukloubových trolejbusů Trollino 24 pro Dopravní podnik hlavního města Prahy. ESG Pro celou skupinu CAF (Solaris patří do skupiny od konce roku 2018) jsou otázky udržitelného rozvoje a ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) a také pro Solaris mimořádně důležitými součástmi její rozvojové strategie. V roce 2022 Solaris zveřejnil zprávu o udržitelnosti, která byla vypracována podle pokynů GRI Standards, což je mezinárodní standard pro podávání zpráv o odpovědném podnikání a otázkách udržitelného rozvoje. Tato zpráva je publikací, která uceleným způsobem představuje celou řadu dat a informací o iniciativách společnosti týkajících se ESG. Jde o rozsáhlý popis vlivu společnosti na ekonomiku, životní prostředí a společnost. Zpráva je k dispozici na webových stránkách společnosti. Dalším významným úspěchem v roce 2022 v oblasti ESG bylo získání Environmentálních prohlášení o produktu (EPD) pro dva modely autobusů. EPD jsou uznávaným a spolehlivým zdrojem informací o environmentálním profilu produktů. Environmental Product Declaration je mezinárodní ekoznačka, která klientům poskytuje spolehlivá data o celém životním cyklu dopadu daného produktu na životní prostředí. Solaris získal své první EPD pro elektrická vozidla Solaris Urbino 18 a hybridní vozidla Solaris Urbino 12 a bude žádat o další deklarace pro další produkty ze své nabídky. Premiéra nového vozidla a veletrhy Vodíková technologie hrála podstatnou roli v rozvoji a prodejní strategii společnosti. V roce 2022 Solaris představil svůj vodíkový autobus Urbino 18. Vodíkový autobus Urbino 18 je nyní druhým vodíkovým autobusem Solaris v jeho nabídce s nulovými emisemi. Stejně jako u kratší verze je hlavním zdrojem energie v tomto vozidle vodík. Výrobce tímto 18metrovým modelem reaguje na rostoucí trh vozidel tohoto typu. To také odráží závazek společnosti Solaris, pokud jde o vývoj řešení s nulovými emisemi, a její cíl poskytovat svým klientům co nejširší škálu vozidel šetrných k životnímu prostředí. Klientům nabídne možnost přizpůsobení autobusu podle jejich individuálních preferencí. První objednávku na dva 18metrové kloubové vozy obdržel od německého dopravce Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH. 12metrová verze vodíkového autobusu Solaris Urbino byla uvedena na trh v roce 2019. Od té doby již bylo dodáno téměř 100 vodíkových autobusů zákazníkům v Itálii, Německu, Nizozemsku, Švédsku a Polsku. Brzy začnou nové dodávky klientům mimo jiné ve Španělsku, Francii a na Slovensku. V roce 2022 Solaris po téměř dvou letech zpomalení způsobeného pandemií koronaviru – obnovil svou tržní aktivitu na veletrzích a výstavách. V září proběhla premiéra nového kloubového vodíkového autobusu Solaris Urbino 18 hydrogen. Nejvýznamnějšími akcemi s účastí Solaris v uplynulém roce byly: The European Mobility Expo 2022 v Paříži, The Electric Bus Conference Elekbu a InnoTrans v Berlíně, Mezinárodní veletrh veřejné dopravy Transexpo v Kielce, Next Mobility v Miláně, Feria Internacional del Autobús y del Autocar v Madridu a Persontrafik ve Stockholmu. Investice do infrastruktury Solaris neustále investuje do dalšího rozvoje. Mezi mnoha dalšími iniciativami, které byly v posledních měsících realizovány, si zvláštní pozornost zaslouží dvě: 10 000 m2 nových skladových prostor vybavených nejmodernějšími logistickými systémy a řešeními a Charging Park, unikátní nabíjecí stanice pro e-vozidla. Tyto dvě investice byly zahájeny v roce 2022. Skladová hala i nabíjecí park byly vybudovány přímo v areálu závodu v Bolechowo u Poznaně, kde sídlí ústředí společnosti. Nová skladová hala má rozlohu 10 000 m2. Nový sklad hraje klíčovou roli v dodavatelském řetězci dílů a komponentů potřebných pro výrobu autobusů a trolejbusů Solaris. Hala je vybavena moderní vícepatrovou skladovou plošinou s automatizovaným dopravníkovým pásem. V celém objektu byly instalovány pokročilé systémy detekce kouře a zařízení používané v novém skladu bylo vybaveno speciálními akustickými panely, které tlumí hluk generovaný každodenním provozem. Nový skladový areál má zesílenou střechu, na které je instalováno 572 fotovoltaických článků o celkové kapacitě 260 kWp. Kromě toho byly na místě vybudovány nabíjecí stanice o výkonu 80 kWp. Charging Park je inovativní nabíjecí stanice pro vozidla poháněná bateriemi: e-busy, vodíkové autobusy a trolejbusy. Tato investice do vlastního Charging Parku – jediného centrálního místa pro nabíjení e-busů – představuje přirozený krok v dynamickém rozvoji řady Solaris s nulovými emisemi. Charging Park byl vyvinut s cílem předvést klientům nová řešení nabíjení pro autobusy Solaris. Charging Park se skládá z osmi nabíjecích stanovišť, pantografových mechanismů, zásuvných nabíjecích stanic, části trolejbusové sítě a technické místnosti. Jedná se o první nabíjecí park podporující funkci Vehicle-to-Grid (V2G) v Polsku, tzn. obousměrný tok energie mezi vozidly a sítí. Tato technologie umožňuje flexibilně nabíjet a vybíjet autobusy. Umožňuje vybíjet autobusy pro testovací účely a využívat je jako mobilní úložiště energie, což vede k efektivnějšímu řízení nákladů. Objednávky Solaris vyvýjí nejen elektrická bateriová vozidla, ale také dlouhodobě investuje do řešení implementovaných do vodíkových autobusů. Výrobce věří, že vývoj všech odvětví e-mobility, ať už se jedná o bateriové autobusy, trolejbusy nebo vozidla na vodík, by měl probíhat synergicky a že tento proces je nedílnou součástí zajištění udržitelné dopravy do budoucna. V současné době Solaris nabízí svým klientům komplexní portfolio bezemisních autobusů a je připraven čelit nejen dnešním výzvám zajištění udržitelné veřejné dopravy, ale také různým potřebám dopravců, cestujících a řidičů. Pokud jde o budoucnost, společnost má zdravou knihu objednávek. Na konci roku 2022 obsahovala 1 369 zatím nedodaných vozidel a 1 648 kusů objednaných. Z tiskové konference Solaris Bus & Coach k výsledkům roku 2022 dne 14. března 2023.

person rebus  date_range 15.03.2023

Během roku Volvo Group zajistila solidní ziskovost, dobrou návratnost akcionářům a urychlila transformaci v dalším náročném roce s geopolitickými nepokoji, omezeními dodavatelského řetězce a vysokým inflačním tlakem.

„ Máme silné základy, pokud jde o naši finanční pozici, vztahy se zákazníky, průmyslový průřez, technologii, produkty a služby a – co je nejdůležitější – lidi. Tyto vlastnosti a schopnosti budou stejně důležité, jak budeme postupovat kupředu, spolupracovat s našimi zákazníky a partnery – utvářet svět, ve kterém chceme ží t,“ říká Martin Lundstedt, prezident a CEO Volvo Group. V roce 2022 se čisté tržby skupiny Volvo zvýšily o více než 100 miliard SEK na 473,5 miliardy SEK a upravený provozní příjem vzrostl na 50,5 miliardy SEK (41,0), s upravenou provozní marží 10,7 % (11,0). Rentabilita kapitálu použitého v průmyslových provozech se zvýšila na 27,4 % (25,3). Bylo také splněno několik transformačních milníků k dekarbonizaci dopravního systému. Tento přechod je nejen zásadní pro udržitelnou budoucnost, ale také naplňuje závazky našich zákazníků snížit jejich emise CO2 a podporuje růst skupiny Volvo. Skupina má zkušenosti s elektrifikací městských autobusů více než 10 let, počínaje hybridním elektrickým řešením. Na straně nákladních vozů Volvo Trucks, Renault Trucks a Mack Trucks zahájily sériovou výrobu nákladní vozidla pro důležité segmenty, jako jsou městské odpady a recyklace v roce 2020. Skupina pokračovala v postupném zavádění regionálních nákladní vozů (tahačů) Volvo v Severní Americe v roce 2021 a později kamionů pro regionální přepravu a stavby v Evropě v roce 2022. Hodlá nabídnout pro všechny segmenty relevantní nákladní vozidla v kombinaci bateriovo elektrické (BEV) a s palivovými články (FCEV). V červnu 2022 společnost Volvo Buses uvedla na trh výkonnou platformu Volvo 9000 pro úsporu paliva pro svou prémiovou řadu autobusů a jako podvozky B13R. S výkonem až 500 koní a úsporou paliva až 9 % představuje skutečnou úsporu nákladů. Jádrem nové autobusové platformy je nová Euro 6 verze osvědčeného 13litrového motoru Volvo. Se dvěma nebo třemi nápravami o výkonu od 380 do 500 hp jsou dostupné na různých trzích. Certifikovány jsou také verze 460 a 500 na bionaftu. Více výroční zpráva Volvo Group.

person rebus  date_range 15.03.2023

Navzdory šestitýdennímu zastavení výroby v první polovině roku v důsledku války na Ukrajině a následnému nedostatku komponentů se mnichovskému výrobci užitkových vozidel MAN Truck & Bus podařilo ve finančním roce 2022 dosáhnout tržeb ve výši 11,3 miliardy eur (10,9 miliardy Kč), což představuje mírný nárůst oproti předchozímu roku.

Pokles prodeje nových vozidel byl kompenzován zlepšením tržního a produktového mixu, lepším prosazováním cen nových a ojetých vozidel a výrazně zvýšeným objemem servisu vozidel. Upravený výsledek dosáhl 139 milionů eur. " Ve skutečně turbulentním roce poznamenaném řadou složitých problémů - pandemií Corona, válkou na Ukrajině a komplikovanými makroekonomickými otřesy, jako byla vysoká inflace - jsme díky našemu maximálnímu úsilí a přísné nákladové disciplíně dokázali dosáhnout kladného výsledku na očištěné bázi. To vše díky velkému nasazení celého týmu. Do nového finančního roku tedy vstupujeme s velkou důvěrou a zejména v roce 2021 hodláme dokončit započatou restrukturalizaci, " uvedla Inka Koljonen, členka představenstva společnosti MAN Truck & Bus SE odpovědná za finance, informační technologie a právní záležitosti. Úpravy zisku a ztráty společnosti MAN zahrnovaly náklady ve výši 13 milionů eur (696 milionů Kč) na probíhající restrukturalizaci společnosti. Kromě toho vznikly náklady ve výši 130 milionů eur v přímé souvislosti s válkou na Ukrajině. V této položce jsou zahrnuty náklady ve výši 92 milionů EUR související s prodejem ruské distribuční společnosti. Od roku 2023 MAN restrukturalizuje autobusové podnikání . MAN Truck & Bus

person rebus  date_range 15.03.2023

Minulý rok významným způsobem poznamenaly zásadní celosvětové výzvy, které se odrazily také na hospodářských výsledcích společnosti Scania. Válka na Ukrajině, pandemie onemocnění covid-19, energetická krize, inflace a nedostatek součástek výrazným způsobem narušily dodavatelské řetězce.

Shrnutí celého roku 2022 : Čisté tržby se zvedly o 16 procent na 170 004 milionů SEK (146 146 milionů SEK v roce 2021) Očištěný provozní příjem dosáhl 15 971 milionů SEK (16 523 milionů SEK v roce 2021). Provozní příjem dosáhl 12 375 milionů SEK (11 294 milionů SEK v roce 2021) a byl negativně ovlivněn částkou 3 596 milionů SEK, která je v zásadě spojena s odpisem podnikatelských aktivit v Rusku. Cash flow dosáhlo -4 516 milionů SEK v oblasti Vehicles and Services (Vozidla a služby). Pokud by bylo očištěno o platbu pokuty Evropské komisi, dosáhlo by cash flow hodnoty 5 141 milionů SEK. Komentář Christiana Levina, prezidenta a CEO Scania „ Rok 2022 významným způsobem poznamenaly zásadní celosvětové výzvy, které se odrazily také na hospodářských výsledcích společnosti Scania. Válka na Ukrajině, pandemie onemocnění covid-19, energetická krize, inflace a nedostatek součástek výrazným způsobem narušily dodavatelské řetězce. Navzdory nejistotě spojené s geopolitickým a makroekonomickým výhledem ale zůstala aktivita našich zákazníků vysoká. Poptávka po našich přepravních řešeních je robustní a většina oblastí, v nichž jsme podnikatelsky aktivní, během roku vykazovala dobré výsledky. V oblasti servisních služeb jsme zaznamenali 21 procentní nárůst, což potvrzuje vysokou aktivitu přepravců. Rovněž pro nás zásadní finanční služby zůstaly silné a jejich portfolio se vyvíjí pozitivní směrem. Trh s autobusy a autokary se nadále zotavuje, a to i v oblasti zájezdových autobusů, která byla zásadně postižena během pandemie nemoci covid-19. Segment Pohonných řešení, který zahrnuje například průmyslové motory, dosáhl rekordních dodávek a rostl na nových trzích. Poptávka po našich nákladních automobilech rovněž zůstává silná, ale loňské potíže v dodavatelských řetězcích a ve výrobě v Evropě vedly k poklesu objemu dodávek. Tržby společnosti Scania za celý rok 2022 vzrostly o 16 procent a provozní marže, očištěná o důsledky odpisu našich podnikatelských aktivit v Rusku, dosáhla 9,4 procenta (v roce 2021 byla 11,3 procenta). Ke konci roku bylo možné dokončit odpis našich prodejních a servisních aktivit v Rusku a po jeho konci, v lednu 2023, jsme mohli tamtéž uzavřít i odpis aktivit v oblasti poskytovaní finančních služeb. Provozní příjem během celého roku 202 byl negativně ovlivněn problémy v dodavatelských řetězcích, které byly destabilizovány jak vnějšími, tak vnitřními vlivy. Naše evropské závody přecházely na výrobu nového a oceňovaného pohonného ústrojí Scania Super. Tato změna byla jednou z největších v historii společnosti Scania a vedla k větší nestabilitě již tak napjatých řetězců. Destabilizovaný dodavatelský řetězec ve spojení s nedotčeným personálním obsazením ve výrobě měl za následek to, že jsme nemohli dosáhnout plného vytížení naší výrobní kapacity, což se odrazilo i na naší finanční výkonnosti. Abychom si zachovali možnost pružně reagovat na změny a navýšit dodávky, rozhodli jsme se ponechat personál ve výrobě po celý rok. Během roku jsme zavedli několik opatření, abychom si dokázali poradit s narušenými dodavatelskými řetězci. Ve čtvrtém čtvrtletí byla zřízena pracovní skupina, která byla plně zaměřena na stabilizaci toků od jejich začátku až do konce a zajištění dostatečné kapacity dodávek. Přestože je situace v celosvětovém dodavatelském řetězci nadále nepředvídatelná, všechny naše aktivity byly v tomto směru úspěšné. Dodávky našich nákladních vozidel ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 14 procent, čímž se výrazně podílely na zvýšení tržeb o 37 procent. Očištěná provozní marže ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla 10,9 procenta (oproti 9,6 procentům za stejné období roku 2021). Naše evidence objednávek již v tuto chvíli pokrývá i poměrně vzdálenou budoucnost, musíme proto omezovat jejich další příjem, abychom mohli garantovat přesné datum dodání a zvládli náklady zvýšené inflací. V Evropě se náš tržní podíl během čtvrtého čtvrtletí do určité míry zvedl ve spojitosti se zvýšenou výrobou nákladních vozidel a za celý rok 2022 dosáhl 13,4 procenta. Během loňského roku bylo jasně patrné, že se začal zhmotňovat přesun k udržitelné přepravě. Poptávka po našich plně elektrických, plug-in hybridních i hybridních vozidlech vzrostla z nízkých čísel o 400 procent. Kromě objednávek na naše stávající elektrifikovaná řešení, jsme zaznamenali i velký zájem o plně elektrické nákladní vozidlo pro regionální přepravu, které jsme vloni uvedli. Na konci roku jsme měli již téměř 700 předobjednávek. Předznamenávají zájem o tato vozidla, s jejichž výrobou začneme během druhé poloviny roku 2023. “

person rebus  date_range 14.03.2023

Novou funkci Head of Bus přebírá Barbaros Oktay a má rozšířené kompentence. Rudi Kuchta, který dosud řídil jednotku autobusů se stává generálním ředitelem výkonným ředitelem MAN Truck & Bus Austria.

MAN Truck & Bus reorganizuje řízení svého podnikání v oblasti autobusů v rámci komplexního balíčku opatření k transformaci jednotky. V nově vytvořené roli „Head of Bus" (HoB) převezme odpovědnost za autobusovou část Barbaros Oktay. Bude přímo podřízen generálnímu řediteli MAN Alexandru Vlaskampovi a bude mít přímou organizační odpovědnost za řízení Bus Engineering, Production a Sales. Funkce Bus CFO (Chief Financial Officer), Bus CHRO (Chief Human Resources Officer) a Bus CPO (Chief Procurement Officer), které byly rovněž nově vytvořeny, vystupují jako obchodní partneři HoB. " Barbaros Oktay je mezinárodně zkušený manažer s prokázanou kompetencí. Jeho hlavním úkolem bude důsledně implementovat náš komplexní balíček opatření ke zlepšení výnosů a k tomu, aby byl autobusový byznys opět trvale ziskový. Abychom zajistili, že se to podaří, výrazně jsme roli posílíli roli Head of Bus a celkovou podnikatelskou odpovědnost za autobusový byýnys MAN ,“ říká Alexander Vlaskamp, generální ředitel MAN Truck & Bus SE. " Jménem celé výkonné rady bych rád přivítal Barbarose Oktaye v jeho nové roli a popřál mu, aby se mu v tomto zodpovědném úkolu nadále dařilo. Koneckonců, podnikání v oblasti autobusů bude i v budoucnu důležitou součástí produktového portfolia MAN - vedle nákladních automobilů, dodávek a motorů, jakož i služeb souvisejících s osobní a nákladní dopravou ." Barbaros Oktay zahájil svou kariéru v MAN Truck & Bus v roce 2004 ve výrobním závodě MAN Türkiye A.Ş. v Ankaře a od té doby zastával různé manažerské pozice v rámci autobusů skupiny. Naposledy zastával Oktay pozice vedoucího autobusových řešení ve společnosti TRATON a vedoucího autobusového inženýrství, produktového a projektového managementu ve společnosti MAN Truck & Bus SE jako senior viceprezident. Ve své nové pozici přebírá vedoucí roli v autobusovém byznysu MAN od Rudiho Kuchty, který se stává novým výkonným ředitelem MAN Truck & Bus Austria a nahrazuje Roberta Katzera. Katzer se po šesti letech v Rakousku stěhuje do MAN Truck & Bus SE a v nové struktuře převezme funkci vedoucího prodeje autobusů. " Rudi Kuchta řídil obchod s autobusy řadu let a byl pro naše zákazníky důležitým a důvěryhodným kontaktem. Naposledy vedl obchod složitou fází pandemie, kdy došlo ke ztrátě důležitých prodejních trhů. Jménem celé výkonné rady , rád bych mu poděkoval za jeho mimořádné úspěchy a jeho velké nasazení v autobusovém byznysu a popřál mu hodně úspěchů v jeho dalším úkolu jako našeho nového generálního ředitele MAN Truck & Bus Austria ,“ uvedl Alexander Vlaskamp. MAN Truck & Bus

person rebus  date_range 09.03.2023

V únoru se prodalo nejméně autobusů za posledních 20 let ve stejném měsíci. Nejvíc autobusů registroval prodejce autobusů ISUZU, společnost TURANCAR CZ. Z jen patnácti autobusů bylo pět pro Středočeský kraj.

V únoru i celoročně meziročně vzrostly registrace nových osobních automobilů, lehkých užitkových a nákladních vozů, autobusy a motocykly zaznamenaly pokles. Za leden a únor bylo v ČR registrováno celkem 33 963 nových osobních automobilů, 3 151 lehkých užitkových automobilů, 70 autobusů, 1 656 nákladních vozidel, 2 094 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 30 488 osobních automobilů, 2 347 lehkých užitkových automobilů, 192 autobusů, 1 285 nákladních vozidel a 2 120 motocyklů. Registrace autobusů klesly za první dva měsíce letošního roku o 63,54% (ze 192 ks na 70 ks). První je značka Iveco Bus s 23 registrovanými autobusy (32,86%), následují SOR – 21 ks (30,00%), Setra – 10 ks (14,29%), Isuzu – 6 ks (8,57%), Mercedes-Benz – 5 ks (7,14%), Ford – 2 ks (2,86%), Iveco – 1 ks (1,43%), Scania – 1 ks (1,43%), Rošero-P – 1 ks (1,43%). Největší počet nových autobusů zatím směřoval do Jihomoravského kraje (24 ks), následovaly Pardubický a Středočeský (po 15 autobusech). V únoru bylo registrováno jen 15 autobusů, jde o nejmenší počet od roku 2005 (meziroční pokles je z 47 ks 68,09%). První je značka ISUZU - 6 ks, následují Iveco Bus - 5 ks, SOR a Iveco po 1 autobuse. Zdroj: Svaz dovozců automobilů

person rebus  date_range 06.03.2023
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací