Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Programový dokument IROP pro nové období 2021-2027 v konečném znění je zaslán EK ke schválení. Během července dohodnou čeští úředníci podmínky hodnocení projektů a harmonogram výzev. Léto tak bude pro žadatele pracovní.

Řídicí orgán IROP zaslal 22. června k formálnímu schválení Evropské komisi (EK) Programový dokument pro nové období 2021–2027. Byly vypořádány poslední připomínky od EK a nyní se očekává oficiální schválení, ke kterému by mělo dojít během první poloviny července 2022. Po schválení Programového dokumentu proběhne dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a EK. Cílem zasedaní bude schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách. Zároveň bude projednán systém hodnocení projektů IROP a dojde ke schválení harmonogramu výzev pro rok 2022. Na konci července pak mohou žadatelé o dotaci očekávat vyhlášení prvních výzev, uvádí Řídící orgán IROP. V rámci Programového dokumentu "Integrovaný regionální program 2021 - 2027" - Priority 6 - Rozvoj městské mobility budou podpořeny mimo jiné schválené projekty na podporu udržitelné městské mobility , tj. na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu s pohonem na biometan, elektřinu nebo vodík, tramvají a trolejbusů. Na výstavbu dobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a plnících stanic na biometen pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu. Dále v oblasti telematiky pro veřejnou dopravu zavedení nebo modernizaci monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů; zavedení nebo modernizaci informačních systémů pro cestující a odbavovacích a platebních systémů; zavedení systémů pro autonomní mobilitu a zavedení systémů pro služby inteligentní mobility. Multimodální osobní doprava zahrnuje projekty k výstavbě a modernizaci přestupních terminálů, parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R); realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací. V rámci IROP půjde žádat také o podporu projektů po vybudování infrastruktuy pro bezpečnou nemotorovou dopravu a pro cyklistickou dopravu.

person rebus  date_range 24.06.2022

Prodeje všech užitkových vozidel v Evropské unii už jedenáctý měsíc klesají. Prodeje autobusů v květnu i prvních pět měsíců v roce 2022 rostou. Registrováno bylo 10 817 vozů, o 573 meziročně více.

V květnu 2022 klesla čísla registrací užitkových vozů v EU o 17,7 % na 136 410 kusů. Nákladní vozy a autobusy zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku růst, ale negativně ovlivnil celkový výkon pokles prodejů dodávek do 3,5t (-22,1 %). Všechny klíčové trhy EU zaznamenaly dvouciferné ztráty, největší Španělsko (-29,3 %), ale i Německo (-19,5 %) a Francie (-16,8 %). Menší pokles zaznamenala Itálie (-11,1 %). Česká republika se řadí k zemím s nárůstem registrací (+13 %), a to i lehkých užitkových vozidel do 3,5t (+8,1 %). Za období prvních pěti měsíců v roce 2022 se prodej nových užitkových vozidel v EU snížil o 19,8 % na celkových 673 095 kusů, výsledek výrazně ovlivnily měsíce březen a duben, kdy všechny hlavní trhy v regionu vykázaly negativní růst: Španělsko (-31,2 %), Francie (-22,3 %), Německo (-17,1 %) a Itálie (-8,2 %). Za celé období poklesly souhrně prodeje všech užitkových vozidel i v ČR (-2,2 %). Registrace nových autobusů v EU se v květnu zvýšily o 32,8 % a dosáhly počtu 2 452 kusů, některé země v regionu vykázaly trojciferné a dokonce čtyřciferné zisky. Největší procentuální nárůst zaznamenalo Bulharsko (+1 800,0 %, i když v procentech je nárůst obrovský, šlo pouze o 38 oproti 2 autobusům registrovaným v loňském květnu). Dalšími zeměmi s velkých nárůstem bylo Portugalsko (+515 %, 246 oproti 40 kusům v květnu 2021) a Švédsko (+189 %, 260 kusů oproti 90 autobusům registrovaným v minulém roce v květnu). Česká republika s 242 registrovanými autobusy podpořila úspěšný květen s téměř 325 % nárůstem. V roce 2022 se zatím prodej nových autobusů a autokarů v EU zvýšil o 5,6 %. Díky růstu v dubnu a březnu jsou prodeje v kladných číslech. Z velkých trhů EU se daří Francii (+ 7,6 %, 2 062 autobusů) a Španělsku (+56,8 %, 925 vozů), v Německu (-16,1 %, 1 730 autobusů) a Itálii (-15,8 %, 1 211 kusů) naopak prodeje klesaly. Velká obnova probíhá ve Spojeném království, od začátku roku tam výrobci registrovali 2 119 nových autobusů, o 44,7 % více než za stejné období roku 2021. Zdroj dat: ACEA

person rebus  date_range 23.06.2022

První vozy s alternativními pohony by měly být vyrobeny na jaře 2023 v závodech, které se již výrobě autobusů IVECO věnují. Instalace nových montážních linek se zvažuje ve Foggii v Apulii.

Iveco Group prostřednictvím své značky IVECO BUS požádala o přístup k rozvojové zakázce Ministerstva hospodářského rozvoje v rámci příležitostí, které umožňuje Národní plán obnovy a odolnosti (PNRR). Cílem je zahájit výrobní investice a výzkumné a vývojové činnosti, které budou využívat dovednosti a produkty národního dodavatelského řetězce automobilového průmyslu, se zvláštním zaměřením na odvětví specializovaných komponentů. Investice podpoří energetickou transformaci italského segmentu hromadné osobní dopravy, vývoj a zavádění pokročilých pohonných technologií v zemi. Rovněž obnoví spojenectví mezi různými oblastmi země, neboť závody skupiny zapojené do projektu sídlí v Turíně a Foggii, dvou městech specializovaných na výrobu průmyslových spalovacích motorů. Konkrétně se zkoumá rozšíření inženýrských a výrobních činností pro elektrické baterie v závodech v Piedmontu, zatímco společnost zvažuje instalaci nových linek pro konečnou montáž high-tech autobusů s nulovými emisemi (bateriová elektrická vozidla – BEV a elektrická vozidla s palivovými články – FCEV) a nízkými emisemi (metan/biometan a diesel/biodiesel nejnovější generace) ve Foggii. Stručně řečeno, počáteční výroba těchto nových autobusů bude zahájena v ostatních závodech skupiny, které se již výrobě autobusů IVECO věnují. Poté bude pokračovat a bude obohacena o technologie s přidanou hodnotou ve Foggii, a to prostřednictvím alternativních pohonných systémů vyráběných v Turíně a vodíkových palivových článků. Výroba bude ve Foggii doplněna o další komponenty, které budou z velké části dodávány národním dodavatelským řetězcem pro automobilovou mechaniku. Výzkum, vývoj a výroba baterií, stejně jako dodávky motorů pro nízkoemisní vozidla, budou svěřeny FPT Industrial, značce skupiny specializované na technologie pohonných jednotek a světovému lídrovi v oblasti konstrukce, výroby a prodeje pohonných jednotek. Pokud bude žádost o smlouvu o vývoji schválena, dojde v roce 2022 k přechodu do pokročilé fáze projektování, a tedy i do fáze provozní, s cílem vyrobit první autobusy na jaře 2023. Investice společnosti rovněž počítá s využitím nových specializovaných kompetencí, získaných zčásti školením stávajících zaměstnanců a zčásti přijetím nových zaměstnanců. Plán by značce v Evropě přidal výrobní a technologickou kapacitu, aniž by byly dotčeny již existující plány rozvoje a úroveň výroby v ostatních evropských závodech IVECO BUS. Prostřednictvím tohoto projektu uplatní IVECO BUS a FPT Industrial své výjimečné technologie, které významně přispějí k energetickému a ekologickému přechodu v segmentu hromadné osobní dopravy a obnoví konkurenceschopnost italského autobusového segmentu. Domenico Nucera, prezident divize autobusů společnosti Iveco Group, řekl: „ Jsme přesvědčeni, že náš návrh je správný, a jsme rádi, že jej dnes můžeme oznámit. Věříme, že bude přijat, a že nám tento projekt umožní rozvíjet nové dovednosti, přispět k hospodářskému rozvoji země a hrát vedoucí úlohu v naléhavě potřebném procesu obnovy italského vozového parku pro místní veřejnou dopravu .“ Iveco Group

person rebus  date_range 21.06.2022

Na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu půjde v období 2021-2027 největší podíl prostředků. Čistá a aktivní mobilita dostala od EU zelenou a může se rozjet.

Částka 20,4 miliard korun pro čistou mobilitu tvoří zhruba 17,3 % alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Největší podíl alokovaných prostředků, tj. 35 %, připadne na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, půjde o přibližně 7,14 miliard korun. Druhou aktivitou je cyklodoprava s 23% podílem následovaná 15 % vyčleněnými pro budování přestupních terminálů. 14 % prostředků míří na bezpečnost nemotorové dopravy, zhruba 7 % pak do telematiky a okolo 6 % připadne na budování plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu. V uplynulém období připadalo na specifický cíl „Udržitelná doprava“ 18,1 miliardy korun, což představovalo 11,3 % objemu IROP 2014-2020. Celkově vzniklo 1915 dopravních projektů, přičemž nejvíce jich se týkalo bezpečnosti dopravy. Nejvíce finančních prostředků šlo na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel ( počty pořízených dopravních prostředků a finanční alokace v jednotlivých oblastech ). Vyhlášení prvních výzev IROP pro programové období 2021-2027 se předpokládá v letních měsících 2022. Začínají vznikat rovněž doplňkové materiály, které žadatelům umožní zkvalitnit přípravu projektů, např. Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie z dílny Ing. Jakuba Slavíka, MBA, vytvořený ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

person rebus  date_range 20.06.2022

Ve Farnborough v jižní Anglii otevřel největší výrobce autobusů a autokarů ve Spojeném království Alexander Dennis nový závod Trident House. Zároveň představil svou novou identitu.

Trident House je nejnovějším a nejmodernějším zařízením společnosti Alexander Dennis (Alexander Dennis Limited, „ADL“), dceřiné společnost NFI Group Inc. („NFI“). Nové zařízení otevřené 15. června má být zásadní pro pokrok ve vývoji nových produktů pro mobilitu s nulovými emisemi. Bude domovem pro odborníky z oblasti strojírenství a testování a vývoje, a klíčové obchodní týmy, které mají značku posouvat do budoucnosti bez emisí. Trident House je pojmenován po ikonickém nízkopodlažním podvozku Trident od ADL, který v 90. letech způsobil revoluci v bezbariérových dvoupodlažních autobusech ve Velké Británii i ve světě. Klíčovým hlediskem při návrhu Trident House bylo právě uchování dědictví, proto bude i muzeem. „ Jsme neuvěřitelně hrdí na naši historii, společnost Dennis byla založena v roce 1895. Trident House je pozitivním oživením značky Dennis, která byla vždy synonymem pro inovační podvozky a odborné znalosti inženýrů. Naše dědictví a osvědčené výsledky budou hrát důležitou roli v pokračujícím růstu našeho podnikání, jak na domácím, tak mezinárodním trhu, a zároveň poskytnou ADL velký náskok před novými subjekty na trhu, " řekl Paul Davies, Prezident a výkonný ředitel Alexander Dennis. Zároveň ADL představila novou "živou" identitu značky, která "zdůrazňuje agilitu a inovace společnosti v pokračujícím přechodu na mobilitu s nulovými emisemi." Nová loga oživují značky Alexander Dennis a Plaxton, AD24 se stává názvem pro veškerou poprodejní podporu výrobce zahrnující náhradní díly, servis, call centa, workshopy, školení a další. "Nová identita značky charakterizuje automobilovou společnost, která je v čele svého odvětví a pevně hledí dopředu. Živý barevný gradient monogramu symbolizuje jedinečnou schopnost společnosti Alexander Dennis reagovat na individuální požadavky zákazníků, slovní značka poukazuje na dědictví názvu společnosti a přetváří ho do současného stylu, který sluší lídrovi inovací britského autobusového průmyslu," popisuje význam své nové identity ADL. Nová loga společností Alexander Dennis, Plaxton a logo "firmy v pohybu" AD24 během následujících měsíců postupně nahradí stávající, které byly zavedeny se založením společnosti v roce 2004.

person rebus  date_range 18.06.2022

Květnová produkce osobních vozidel v Česku letos poprvé překonala měsíční objemy výroby loňského roku. Dále se daří výrobcům autobusů, SOR meziročně navýšil produkci o téměř 50 procent.

Od začátku roku 2022 opustilo výrobní linky v České republice celkem 2 106 autobusů, tj. o 16,4 % meziročně více. Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 1 880 autobusů (+ 12,8 %), z toho v květnu 390 autobusů (+ 4,8 %). SOR Libchavy vyrobil v dosavadním průběhu roku 205 autobusů (+ 48,6 %), z toho v květnu 59 autobusů (+ 321,4 %), z toho celkem 9 bylo s elektrickým pohonem. Dalších 14 elektrobusů zatím v tomto roce vyrobila plzeňská ŠKODA ELECTRIC. Výrobce KHMC Opava realizoval v tomto roce 7 zakázek, o jednu více než vloni. Květnová produkce osobních vozidel v Česku letos poprvé překonala měsíční objemy výroby loňského roku. Nárůst výroby o 12,8 % na 120 186 vozidel znamená přiblížení na předkrizové měsíční objemy výroby. Dochází tak ke zmírnění dosavadního meziročního poklesu celkové produkce vozidel na 14 procent. Za prvních pět měsíců bylo celkově vyrobeno 481 535 automobilů, z toho skoro 11 procent bylo s elektrickým pohonem. Celkově bylo do konce května vyrobeno 481 535 osobních vozidel, tedy meziročně o 14,0 procent méně. Důvodem poklesu je kombinace více známých faktorů – nedostatek polovodičových čipů, narušené dodavatelské řetězce v důsledku ruské agrese na Ukrajině, omezení logistických toků kvůli protipandemickým opatřením v Číně, ale i některé události v Česku, jako byl požár klíčového dodavatele oblíbeného modelu ŠKODA Octavia, nebo restrukturalizace kolínského závodu automobilky Toyota. Daří se i společnosti JAWA Moto vyrobila za pět měsíců tohoto roku 1 023 motocyklů, jen o dvanáct strojů méně než za celý rok 2021. V meziročním srovnání s loňským květnem je to o 546 motocyklů více (+ 114,5 %). Zdroj dat: Sdružení automobilového průmyslu

person rebus  date_range 17.06.2022

Na rozdíl od předchozích let nejsou pohonné hmoty v oblíbených destinacích českých turistů – Chorvatsku či Itálii – výrazně dražší. Ušetříme ve Slovinsku, na Slovensku nebo v Polsku.

Ceny pohonných hmot v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu vystoupaly k rekordním výšinám. Z aktuálních dat Evropské komise publikovaných ve čtvrtek 9. června vyplývá, že průměrná cena nafty se v evropské sedmadvacítce vyšplhala na více než 47 Kč/l, průměrná cena Naturalu 95 je mírně pod 50 Kč/l. „ Průměrná cena nafty v EU přitom během loňského června byla něco přes 34 korun za litr, litr benzínu stál více než 38 korun. Natural 95 tak v Evropě meziročně zdražil téměř o třetinu, nafta bezmála o 40 procent, “ říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která je autorizovaným distributorem tankovacích karet Shell. Výraznějším tempem rostly ceny v Česku. Nafta ve srovnání s loňským červnem zdražila dokonce o 50 %. Podle čerstvých dat EK stál benzín v prvním červnovém týdnu necelých 46 Kč/l a nafta asi 45,30 Kč/l. Ceny benzínu a nafty v Česku jsou nicméně ve srovnání s ostatními státy EU podprůměrné. Například v Chorvatsku si český motorista stále připlatí. Dříve to byly 3 až 4 koruny na litru, letos v průměru desetihaléře. Na rozdíl od předchozích let není výrazně dražší ani Itálie, kde si Češi za litr benzínu v uplynulých letech často připlatili i desetikorunu. Nafta je zde v současnosti dražší asi o 40 haléřů, benzín průměrně o 2 koruny na litru. Pokud se tedy vydáte do oblíbených přímořských destinací individuálně vlastním automobilem, můžete za palivo ušetřit v některé z tranzitních zemí. „ Příznivé ceny jsou ve Slovinsku, například benzín je zde ve srovnání s tuzemskem o více než 7 korun na litru levnější. Naproti tomu v Rakousku, které je obvykle s Českem cenově srovnatelné, někdy i levnější, je nyní litr Naturalu 95 o více než 3 koruny dražší, “ uvádí Damir Duraković. Hovoří však o průměrných cenách, přičemž obecně platí, že u čerpacích stanic v exponovaných lokalitách – tedy na hlavních dopravních tazích i těsně před hranicemi států – bývají paliva nadprůměrně drahá. Pokud si chce motorista tankování optimálně rozvrhnout s cílem ušetřit, je třeba s tím počítat. K tradičně nejlevnějším zemím patří Bulharsko, kde se ceny paliv aktuálně pohybují v průměru mezi 40 a 41 Kč/l. Výrazně levné je Maďarsko, které však přistoupilo k uplatnění dvojích cen, takže tamní cenový strop neplatí pro zákazníky se zahraniční registrační značkou. Ze sousedních zemí jsou paliva v průměru mírně levnější na Slovensku (litr nafty asi o 1,40 Kč/l) a výrazně v Polsku, kde je nafta levnější průměrně asi o 5 Kč/l.

person rebus  date_range 15.06.2022

V květnu výrobci registrovali pro provoz v České republice 242 autobusů. Nejvíce Iveco Bus a SOR.

Celkově registrace autobusů vzrostly oproti období leden až květen 2021 o 31,78% (z 538 ks na 709 ks, tj. o 171 ks). Oproti roku 2019 jsou o 44,1% vyšší. Nejvíce nových autobusů odjelo od začátku roku na Vysočinu - 146 vozů. Následuje Jihočeský kraj se 117 vozy a Praha se 101 kusy. První je značka Iveco Bus s 273 registrovanými autobusy (38,50%), následují Setra – 153 ks (21,58%), SOR – 143 ks (20,17%), Mercedes-Benz – 38 ks (5,36%), MAN – 26 ks (3,67%), Solaris – 16 ks (2,26%), Iveco – 14 ks (1,97%), Škoda – 14 ks (1,97%), Isuzu – 11 ks (1,55%), Ford – 10 ks (1,41%). V květnu vzrostly registrace autobusů meziročně o 324,56%, výrobci registrovali 242 vozidel oproti 57 ks v roce 2021. Vůbec nejvíce autobusů 304 ks bylo registrováno v květnu v roce 2020. Minulý měsíc nejvíce vozů registrovalo Iveco Bus - 79 ks, následované těsně SOR - 78 ks, Setra - 55 ks, Iveco - 13 ks, Isuzu - 8 ks a MAN - 2 ks. Převážná většina byla s pohonem na naftu. Nejvíce kusů - 64 - má základnu v Libereckém kraji, 59 kusů v Jihočeském a po 35 vozech odjelo do Prahy a Pardubického kraje.

person rebus  date_range 14.06.2022

Přední evropský výrobce vozidel pro hromadnou dopravu ze skupiny PPF posiluje vrcholový management a mění organizační strukturu.

Společnost provedla interní změny od 1. 6. 2022 a cílem je se prezentovat jako Škoda Group, včetně změny webové domény . Jsou vytvořeny čtyři regionální celky a čtyři produktové řady, včetně dvou nových produktových řad (autobusy – Bus a komponenty – Components). Ty doplní nyní existující produktové řady kolejových vozidel a digitálních řešení i servisních služeb – Rolling Stock & Digital a Service. Vzhledem k mezinárodním ambicím Škody jsou produktové řady pojmenovány anglicky. Všechny regiony a produktové řady Bus a Components budou zodpovědné za své hospodářské výsledky, za celý životní cyklus projektů, tedy od první konzultace, přes výběrové řízení až po finální dodání produktů a dalších služeb. Vlastní výzkum a vývoj bude hrát v budoucím směřování skupiny klíčovou roli. Skupina se chce zaměřit na nová řešení pro moderní a udržitelnou dopravu ve městech i mimo ně. Ještě letos se tak chystá představit novinky ve svém portfoliu. Skupina nově založila oddělení Sales & Project Office, jež bude podporovat prodej po celém světě, koordinovat projekty a zajišťovat plánování zdrojů, a tedy vyšší efektivitu celého procesu podávání nabídek. Oddělení skupinové strategie nově vede Martina Casanova a další posilou pro management skupiny je Anna Vaschenko, která bude od 1. července 2022 odpovídat za nákup komponent, surovin a materiálů pro celou skupinu. Hlavní změnou ve skupině je tedy rozdělení na jednotlivé regiony a produktové řady. Finance, právní služby, lidské zdroje, komunikace, strategie a obchodní a projektová kancelář budou ale řízeny centrálně pro celou skupinu. Nicméně i v těchto centrálních funkcích bude probíhat specializace některých pozic přímo pro určité regiony či produktové řady. Zdroj: TZ společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

person svt  date_range 07.06.2022

V březnu fakturovali dopravci Ministerstvu dopravy za poskytování slev žákům, studentům a seniorům více než 600 milionů korun. Jde o nejvyšší částku od zavedení slev v září 2018.

V lednu 2022 bylo fakturováno 432 798 725,58 Kč, cca 87 % roku 2020, proti roku 2021 jde o 2,67 násobek. V únoru dopravci požádali celkem o 431 919 329,98 Kč, částka tvoří 95 % roku 2020 (těsně před pandemií COVID, která začala v březnu 2020), a proti roku 2021 2,74 násobek. Březen 2022 byl zatím nejsilnějším měsícem od zavedení slev v září 2018. Celkem bylo fakturováno 609 291 177,03 Kč, což je o 34 % více než v březnu 2019 a proti loňsku 6,75 násobek. Podle Ministerstva dopravy do značné míry projevilo faktické ukončení omezení vyplývající z epidemie COVID, kdy se přepravní výkony již pravděpodobně přiblížily úrovni před epidemií. Výraznější vliv zřejmě má nadcházející snížení úrovně státem nařízených slev pro děti, žáky, studenty a seniory ze 75 % na 50 % od 1.4.2022. V té souvislosti zjevně došlo k „předzásobení“ řady cestujících, neboť jízdenka je standardně vydávána s aktuálně platnou výší slevy podle aktuálně účinného Výměru Ministerstva financí. Tedy i v následujících měsících budou platné jízdenky prodané se 75 % slevou ještě před koncem března. To se významně projevilo v případě časových předplatných jízdenek v integrovaných dopravních systémech. Kompenzace slev za březen 2022: Autobusy: ARRIVA autobusy 22 041 582,58 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 20 886 532,56 STUDENT AGENCY 14 210 060,00 Z-Group bus 11 639 269,00 Dopravní společnost Ústeckého kraje 10 475 515,52 Vlaky: České dráhy 236 134 493,46 RegioJet 40 239 477,32 LEO Express 11 977 113,25 ARRIVA Vlaky 9 166 773,34 GW Train Regio 2 418 817,76 Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P i po 1.4.2022 cestují se 75% slevou, průvodci držitelů průkazu ZTP/P bezplatně. Od 1.7. by se systému slev měli zařadit také příjemci invalidního důchodu 3. stupně. V současné době řeší Ministerstvo dopravy a Česká správa sociálního zabezpečení podrobnosti. Pravděpodobně se tito lidé budou prokazovat v autobusech a vlacích dokumentem s příslušným QR kódem. Zdroj dat: MD

person rebus  date_range 31.05.2022
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací