V Praze a Středočeském kraji se chystá revoluce v odbavení cestujících
Operátor ICT, ROPID a IDSK nenechávají nic náhodě, testování odbavovacích zařízení probíhá průběžně už delší dobu. Na ostro by měl být MOS spuštěn během měsíce srpna. Foto BP

Multikanálový odbavovací systém (MOS) má přinést cestujícím nové možnosti nákupu jízdenek a pohodlnější odbavení v autobusech i vlacích.
Multikanálový odbavovací systém (MOS) má přinést cestujícím nové možnosti nákupu jízdenek a pohodlnější odbavení v autobusech i vlacích.
S nástupem MOS se nebudou rušit dosavadní druhy jízdného ani způsoby jejich nákupu. Zůstávají mimo jiné papírové jízdenky a jako alternativa nově nákup jednotlivých jízdenek přes mobilní aplikaci. V Praze zůstává aplikace SMS jízdenky a možnost nákupu kupónů na Lítačku, který bude nově on-line přes přehledný e-shop.  Novinkou je také možnost spojit si časové jízdné s bankovní kartou nebo In Kartou Českých drah.

Postupnou integrací systému PID do Středočeského kraje budou zanikat v regionu používané dopravní karty. Do budoucna se při dodržení bezpečnostních standardů může systém rozšiřovat i o jiné nosiče – identifikátory. Například univerzitní karty apod.

Mobilní aplikace, jako alternativa k jednorázovým papírovým jízdenkám, bude dostupná i v regionální dopravě. Jízdenky bude možné nakoupit dopředu a aktivovat je v mobilu až před nástupem do dopravního prostředku, podobně jako funguje nyní označení papírové jízdenky ve vozidle. Zakoupené jízdenky lze sdílet do dalších telefonů pro celou rodinu. Pomocí QR kódu se zaplacení jízdného prokáže u řidiče autobusu nebo u revizora pro účely kontroly.

Jako identifikátor cestujícího o zakoupení kupónu bude sloužit kromě dosavadní Lítačky i bankovní karta nebo In Karta. Kupón nebude nahrán na kartu až ve validátoru, ale bude platný ihned od zvoleného začátku platnosti v e-shopu. Karty budou sloužit jen pro identifikaci cestujících, nebudou na nich zapsána data o zakoupení jízdenky tak jako dosud. 

Po technické stránce zajišťuje pro Prahu i Středočeský kraj provoz MOS městská organizace Operátor ICT, a.s., 100 % vlastněná hlavním městem Prahou. Organizace dopravy zůstává v kompetenci ROPID a IDSK.

Do projektu budou zapojeni všichni dopravci PID včetně Dopravního podniku hlavního města Prahy a Českých drah. In Karta bude nově fungovat i v autobusech a v pražské městské dopravě. "Typickým příkladem je student, který dojíždí z Pardubic do Prahy a má In Kartu Českých drah. Do Prahy dojede vlakem, k In Kartě si přiřadí časové jízdné na městskou dopravu pro cestování po Praze, stačí mu tak jeden nosič," říká Michal Beránek, vedoucí oddělení ICT a odbavovacích systémů z Operátora ICT.

Z pohledu řidiče nepřináší nový systém, podle Michala Beránka, příliš nového. Z technického hlediska dostane informace o kupónu cestujícího tak jako dosud. Novinkou je pro všechny mobilní aplikace. Všechny autobusy budou nejpozději do roku 2019 vybaveny optickou čtečkou 2D kódů a řidiči se zobrazí při nástupu v odbavovacím zařízení informace o zakoupené jízdence. Tam kde se spuštěním systému prozatím nebude odbavovací zařízení vybaveno optickou čtečkou, využije se alternativní metoda odbavení, a to za pomocí porovnání vizuálního obrazce. Při validní jízdence musí být obrazec na odbavovacím zařízení totožný jako v mobilní aplikaci v daném čase. Co se týká implementace, byla tato část asi nejsložitější. Nicméně požadavkem obou organizátorů dopravy bylo od počátku vytvořit ve vztahu k řidičům co nejsrozumitelnější ovládání s důrazem na přílišné nezatížení řidičů novou agendou. 

Obnova odbavovacího zařízení probíhá ve dvou úrovních. U některých dopravců bylo již za hranicí životnosti a nákup nového tak byl v každém případě nezbytný. U ostatních dopravců proběhne pouze upgrade SW, tedy nejsou nutné vícenáklady na jeho výměnu.

Pilotní projekt je plánován v neveřejném testování na vybraných linkách. Akce "kulový blesk" proběhne během měsíce srpna. Nejdříve by měla být spuštěna mobilní aplikace a vzápětí kompletní multikanálový odbavovací systém.V Praze a Středočeském kraji se chystá revoluce v odbavení cestujících
Testovací verze e-shopu MOS.