Reklama
Reklama
Reklama
Pro cestující

KAR group dodává do Karlovarského kraje celkem 109 midibusů na CNG. Symbolický klíč od nové flotily si převzal na veletrhu CZECHBUS člen zastupitelstva Karlovarského kraje Jan Bureš.

Midibusy Rošero pro 20 sedících a 9 stojících cestujících tvoří část nových autobusů pro posílení dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji od ledna 2024. 89 kusů je dodáváno v roce 2023, zbývajících 20 kusů do konce února 2024. Všechny tyto midibusy používají jako palivo CNG pro snížení vlivu emisí na životní prostředí. „ Na podvozcích Iveco Bus je postavena nástavba pro 29 cestujících, vozidla dodává společnost KAR group Karlovarskému kraji včetně servisních služeb na období 5 let. Ten je bude pronajímat dopravcům, kteří budou s novými vozidly dopravu zajišťovat. Největším z nich bude Dopravní podnik Karlovy Vary, který bude zajišťovat zhruba 75 % přepravních výkonů, “ říká René Révay, obchodní zástupce dodavatele. Zakázka je svým rozsahem z pohledu výrobce i dodavatele jednou z největších. Karlovarskému kraji se podařilo završit nákup celkem 170 autobusů značek ROŠERO a SOR za 1,3 miliardy korun. Zakázka byla realizována prostřednictvím čtyř dotačních projektů, z Integrovaného regionálního operačního programu činila 85 procent, tj. 600 milionů korun dotace, 10 procenty se na pořízení nových vozů podílel Karlovarský kraj a 5 procenty stát. „ Díky historicky největší dotaci dosahující téměř 600 milionů korun, kterou se nám podařilo získat z fondů Evropské unie, jsme mohli nejenom pro obyvatele našeho regionu, ale pro všechny, kteří jezdí na našich pravidelných linkách, nakoupit moderní CNG autobusy. Našim cílem bylo vytvořit systém trvale udržitelné a ekologicky šetrné hromadné autobusové dopravy. Postupně tak dojde k úplnému vyřazení všech vozidel využívajících staré klasické naftové motory ,“ uvedl neuvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš, při příležitosti slavnostního představení vozidel 21. listopadu 2023 v prostorách autobusového terminálu na Dolním nádraží v Karlových Varech. Od 1. ledna 2024 by měla většina z nich vyjet do provozu na Chebsku, Sokolovsku, Karlovarsku, Bochovsku, Žluticku a Toužimsku. Podle Karlovarského kraje vycházely počty a velikost vozidel z dlouhodobých statistických údajů a byly naplánovány tak, aby optimálně pokryly všechny spoje. Na linky vyjede kromě malých autobusů od slovenského výrobce ROŠERO dalších 61 středních vozů od SOR Libchavy. Jedno z vozidel ICNG 10,5 m si mohli návštěvníci veletrhu na CZECHBUSu také prohlédnout. „ Požadavky na to, jak mají být autobusy vybavené a jak mají vypadat nebyly jednoduché, ale snažili jsme se co nejvíce zohlednit poměr kvalita versus cena. Vzhledem k horskému terénu našeho kraje jsme nakonec zvolili autobusy s komfortní, lehce ovladatelnou manuální převodovkou, která umožňuje zkušenému řidiči i uspořit pohonné hmoty ,“ upřesnil Jan Bureš. Z největší části bude autobusy provozovat Dopravní podnik Karlovy Vary. „ Podařilo se nám dojednat, že na většině území kraje s nimi bude jezdit Dopravní podnik Karlovy Vary, který patří mezi dopravce, s nimiž máme velice dobrou zkušenost. Bochovsko, Žluticko a Toužimsko pak budou našimi bílými autobusy obsluhovat malí dopravci ,“ doplnil Jan Bureš. Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) je také pověřen zajistit pro kraj fyzické i administrativní převzetí všech autobusů. 150 kusů bude uvedeno do provozu od 1. ledna 2024, posledních 20 minibusů bude dodáno do konce února 2024. Zároveň s novými autobusy nabídne kraj pravidelným cestujícím dopravní́ kartu, která bude sloužit jako elektronická peněženka nebo jako nosič pro měsíční kupon v požadovaném tarifu IDOK. Použít půjde také Karlovarská, Mariánskolázeňská, Chebská, Plzeňská karta nebo IN Karta Českých drah. Další možností bude placení jízdné́ho platební́ kartou.

person rebus  date_range 23.11.2023

V rámci Dopravy Ústeckého kraje přinesla letošní cyklosezóna několik novinek, kraj má k dispozici jejich vyhodnocení. Jak čísla ukazují, počet zakoupených jízdenek pro kola oproti loňsku narostl téměř o tisíc.

Jako první byl v DÚKapce spuštěn prodej jízdenek pro kolo, a to hned ze začátku turistické sezóny. Cyklojízdenku bylo možné v DÚKapce zakoupit ve dvou variantách. První byla přestupní jízdenka s platností 60 minut a cenou 25 Kč. Taková jízdenka byla ideální při cestě na na cyklovýlet, kdy cyklista k jedné ze svých cest tam či zpět využil veřejnou dopravu. Druhou variantou byla celodenní jízdenka pro kolo, která byla vhodná k delším výletům a cestující vyšla na pouhých 50 Kč. S touto jízdenkou mohli cyklisté cestovat celý den bez omezení a mohli využít kterýkoliv spoj s možností přepravy jízdních kol. Další inovací v aplikaci DÚKapka , kterou pro Ústecký kraj vyvíjí společnost CHAPS, byla možnost rezervace místa pro kolo, která se spustila v polovině května. Rezervaci bylo možné vytvořit pouze pro vybrané spoje, které umožňují rozšířenou přepravu jízdních kol, a to nejpozději den před plánovanou cestou. Rezervovat své místo pro kolo si cyklisté mohli například na obou lodních linkách, na vlakových linkách T2 a T8 nebo na sedmnácti cyklobusových linkách. S rezervací místa pro kolo cestující nemuseli řešit, zda se do daného spoje vejdou – své místo měli předem jisté. Mezi nejoblíbenější linky z pohledu rezervací patřila u vlaků linka T2 – Cyklovlak Českého Švýcarska, na které bylo během sezony vytvořeno celkem 93 rezervací. U autobusových linek si největší oblíbenost získala linka 433 Děčín - Sněžník se 64 rezervacemi. Oblíbená byla také lodní linka T91Ústí n. L. – Litoměřice – Mělník nebo linka T8 Ústí n. L. – Moldava, na každé z nich bylo vytvořeno více než 20 rezervací. Celkově lze letošní cyklosezónu zhodnotit jako velice úspěšnou. Nejenže prodeje ve sledovaném období byly v celkovém součtu vyšší skoro o jeden tisíc prodaných jízdenek, z 37 732 se zvýšily na 38 458, ale pokud si cestující zakoupil celodenní jízdenku pro kolo, pravděpodobně svou cyklojízdenku využil minimálně ke dvěma cestám. Například letošní září se může díky pěknému počasí pyšnit skoro dvojnásobným počtem jízdenek oproti loňskému roku, z 3 813 se prodeje zvýšily na 6 651 ks. I přestože byla možnost nákupu jízdenky pro kolo v DÚKapce novinkou, nákup cyklojízdenek skrze DÚKapku tvořil 6,4% z celkových prodejů. Při porovnání počtu prodaných jízdenek v DÚKapce a počtu vytvořených rezervací, využilo možnost rezervace místa pro kolo zhruba 11,7% cyklistů s DÚKapkou – celkem bylo vytvořeno 289 rezervací. „ Pro DÚKapku to byla úspěšná první cyklosezóna a věříme, že si v příštím roce nalezne mnoho dalších nových uživatelů. Cestování s DÚKapkou je pohodlné jak pro cyklisty a jejich výlety, tak pro každodenní cestování ,“ shrnul radní pro dopravu Marek Hrabáč.

person rebus  date_range 22.11.2023

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Škoda Group a Solaris představily na veletrhu Czechbus trolejbus Škoda–Solaris o délce téměř 25 metrů. Nová éra cestování na pražské letiště začíná. Výměnou stávajících autobusů za velkokapacitní trolejbusy se zvýší přepravní kapacita minimálně o čtvrtinu až 30 %.

Cestující využívající veřejnou dopravu na či z Letiště Václava Havla Praha již brzy čeká velká změna. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Škoda Group v konsorciu s polským výrobcem Solaris Bus & Coach 21. listopadu 2023 na veletrhu Czechbus v pražských Letňanech představily dlouho očekávaný tříčlánkový, téměř 25metrový bateriový trolejbus Škoda–Solaris 24m. DPP objednal 20 těchto vozidel pro linku v úseku Nádraží Veleslavín – Letiště Praha, která se po dokončení elektrifikace změní z autobusové linky č. 119 na trolejbusovou č. 59. Škoda–Solaris 24m budou vůbec nejdelšími trolejbusy využívanými v MHD v ČR. DPP se stane jejich prvním českým provozovatelem, Praha pak prvním městem v ČR, kde budou jezdit. Jejich nasazení přispěje nejen k významnému zvýšení přepravní kapacity na lince mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Praha, ale i zlepšení komfortu cestujících při současném snížení emisí skleníkových plynů i hladiny hluku. „ Z nejdelšího vyrobeného trolejbusu jsme opravdu nadšení. Není to jen další typ vozidla a rozšířené portfolio, je to i symbol změny v úrovni a kapacitě cestování. Věříme, že cestující novinku ocení. A obavy nejsou nutné ani u řidičů samotných trolejbusů ani těch kolemjedoucích. Tříčlánkový trolejbus se i přes svoji délku ovládá velmi dobře, jeho řízení a manévrování je srovnatelné s běžnými kloubovými trolejbusy. V neposlední řadě máme možnost podílet se na znovuzavádění trolejbusové dopravy do pražských ulic, což nás doopravdy těší. Škodovka byla součástí mnoha historických okamžiků a ceníme si toho, že opět můžeme stát u něčeho tak významného ,“ uvedl Radek Svoboda, Managing Director Components & Bus Mobility ve Škoda Group. „ Nové tříčlánkové trolejbusy přinesou Praze a na linku mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Praha několik vylepšení ve srovnání se stávajícím stavem, kdy na ní jezdí kloubové naftové autobusy. V první řadě výměnou stávajících autobusů za velkokapacitní trolejbusy navýšíme na lince přepravní kapacitu minimálně o čtvrtinu až 30 %. Zvýšíme tím pohodlí pro cestující, kteří budou mít také více prostoru pro svá zavazadla. Dalšími pozitivy zejména pro životní prostředí bude úspora zhruba 690 tisíc litrů nafty a současně snížení emisí CO2 o cca 1850 tun, v obou případech na roční bázi. Preferovaným výhledovým řešením je samozřejmě vybudování železničního spojení na pražské letiště. Autobusová linka č. 119 je po lince č. 140 teprve druhá v pořadí, kde připravujeme zavedení moderních bateriových trolejbusů s kombinací provozu částečně pod trolejí a částečně na baterie. Kromě nich má DPP v různé fázi projektové přípravy dalších 13 městských autobusových linek a ve spolupráci se Středočeským krajem i první příměstskou, které se postupně do roku 2030 změní na trolejbusové. Po více než 50 letech od ukončení provozu skutečně vracíme do Prahy trolejbusy – lokálně bezemisní typ přepravy, který do kopcovitého profilu města vždy patřil. V současné době má Praha ze všech měst v ČR, kde jezdí trolejbusy, nejmenší trolejbusovou síť. Pokud se nám povede zrealizovat všechny rozpracované projekty, bude mít trolejbusová síť v Praze téměř 100 kilometrů a bude pravděpodobně nejdelší v ČR ,“ uvedl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „ Nesmírně nás těší, že u tohoto elektrifikačního projektu vše postupuje podle harmonogramu. Výstavba infrastruktury v garáži Řepy a trolejbusové tratě na Letiště Václava Havla Praha se dostává do finální fáze s plánovaným dokončením na konci února příštího roku. Dnes představujeme veřejnosti první velkokapacitní trolejbus, dokonce s malým předstihem oproti harmonogramu. Pevně věřím, že se výrobci i nám podaří získat všechna nezbytná povolení, abychom jej na přelomu listopadu a prosince mohli poprvé vypravit, zatím na již dokončenou trolejbusovou trať z Palmovky do Čakovic a Miškovic a zahájit tak první etapu homologace vozidla. Nejdříve bez cestujících, během které je nutné najezdit 5 tisíc kilometrů. Po dosažení této mety se vozidlem budou moct svézt první cestující. Začne totiž druhá etapa homologace, tj. provoz vozidla s cestujícími, kdy je nutné najezdit až 15 tisíc kilometrů. Abychom to vše stihli, v lednu předpokládáme nasazení také druhého vozidla. Pokud vše dopadne podle plánu, v polovině února bychom si měli převzít všech 20 trolejbusů a následně v průběhu března 2024 zahájit jejich provoz již na lince č. 59 na letiště ,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos trolejbusové spojení letištních terminálů s centrem velmi podporuje: „ Zvýší se komfort pro cestující i všechny zaměstnance. Zároveň musím ocenit, že koncept zapadá do naší ESG strategie. Snižování emisí, hluku na letišti a jeho okolí je naším dlouhodobým cílem a snažíme se do něj zapojovat i letištní partnery, kterým Dopravní podnik hl. m. Prahy bezesporu je. Ideální spojení dopravy z letiště do centra a zpět pak ale bude až kolejové napojení .“ DPP si od konsorcia Škoda Group a Solaris Bus & Coach objednal celkem 20 tříčlánkových bateriových trolejbusů Škoda–Solaris 24m v celkové hodnotě 620 milionů Kč. Se svou délkou 24,7 metrů se stanou vůbec nejdelšími trolejbusy provozovanými v České republice. Vozidlo pojme až 179 cestujících, z toho 54 sedících. Pětidvéřová konstrukce urychlí výměnu cestujících a umožní pohodlný pohyb pasažérů se zavazadly. Chybět nebude ani plnohodnotný odbavovací a informační systém s bezhotovostním prodejem jízdenek a automatickým počítáním cestujících, výkonná klimatizace nebo komplexní monitorovací systém s kamerami v interiéru i exteriéru, které mimo jiné zajistí řidiči dostatečný přehled o situaci okolo vozidla. Projekt elektrifikace linky č. 119 je zařazen do mezinárodního projektu EBRT2030 v rámci vědecko-výzkumného programu Horizon Europe. Technické parametry trolejbusu Škoda–Solaris 24m: Délka: 24 700 mm Šířka: 2 550 mm Výška: 3 500 mm (se staženými sběrači) Celková maximální hmotnost: 38 000 kg Maximální rychlost:70 km/h Počet náprav: 4 Počet poháněných náprav: 2 (druhá a třetí) Počet řízených náprav: 2 (přední a zadní) Výkon trakčního elektromotoru: 2 x 160 kW Kapacita trakční baterie: 60 kWh

person rebus  date_range 21.11.2023

Smlouvy na dodání 170 autobusů na CNG uzavřel Karlovarský kraj s KAR group a SOR Libchavy na konci roku 2022 . Převážnou většinu bude od ledna 2024 provozovat Dopravní podnik města Karlovy Vary na meziměstských linkách v okresech Cheb, Sokolov a v části okresu Karlovy Vary. 30 vozidel převezmou menší regionální dopravci. Podívejte se na fotky vozidel.

KAR group má Karlovarskému kraji dodat 109 příměstských autobusů ROŠERO FIRST FCLLI CNG pro 30 cestujících a SOR 61 autobusů ICNG 10,5 m s kapacitou pro 70 cestujících. 11 malých autobusů a 13 středních vozidel bude vybaveno tažným zařízením, dalších 13 bude připraveno na montáž skiboxu a nosiče kol.

person rebus  date_range 08.11.2023

Dopravní podnik města Ústí nad Labem zavede od 1. ledna 2024 nástup předními dveřmi po autobusech i v trolejbusech. Novinka je jednou, ne však jedinou ze změn dopravní obslužnosti, navazující na nákup 33 parciálních trolejbusů Škoda 27Tr.

Dopravní podnik vyslyšel prosby cestujících a navrhl radě města Ústí nad Labem zavedení několika novinek v MHD, které mají od nového roku zvýšit bezpečnost v přepravě. Prvním opatřením bude zavedení nástupu předními dveřmi na většině zastávkách města u trolejbusových linek po celý týden, včetně víkendů a svátků. " Bezpečnost veřejné dopravy stejně jako čistota vozidel je pro nás prioritou a naším cílem je co nejvíce zkvalitňovat služby pro naše cestující, a zároveň ochránit zdraví našich řidičů ," uvádí ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Simona Mohacsi. " Tento krok je pokračováním již dříve zavedených opatření, kdy je ve všech autobusech nástup pouze předními dveřmi. Zmíněný model se nám osvědčil, a proto ho chceme zavést i v trolejbusech. Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu cestující veřejnosti chceme sjednotit nástup do všech vozidel MHD. Nástup předními dveřmi je jednou, ne však jedinou ze změn dopravní obslužnosti, navazující na nákup 33 parciálních trolejbusů 27Tr , které budou součástí naší flotily vozidel od příštího roku. " Na nejvytíženějších zastávkách v centru města, v tzv. velkém „L“, bude během dne nadále umožněn nástup a výstup všemi dveřmi tak, aby bylo možné v relativně krátkém čase zajistit výměnu cestujících a nedocházelo k prodlužování časových intervalů. Nově tomu bude na těchto zastávkách i u autobusových linek z důvodu sjednocení a zjednodušení nástupu v rámci celé MHD. Z dopravních průzkumů a dat elektronického odbavovacího systému dochází na těchto zastávkách k enormně vysoké kumulaci cestujících a zavedení nástupu předními dveřmi i v těchto zastávkách by znamenal prodloužení času přepravy. Cestující s kočárky nebo osoby se sníženou schopností pohybu budou moci k nástupu využívat i další dveře k tomu určené bez omezení, jako je tomu v současné době. Nástup a výstup všemi dveřmi se v centru města týká konkrétně zastávek od Polikliniky po Mírového náměstí, resp. Hlavní nádraží, což tvoří tzv. velké ,,L“. Na těchto zastávkách bude nástup předními dveřmi zaveden až od 18:00 hodin. V současné době je na všech trolejbusových linkách nástup předními dveřmi od 20:00 hodin. " Věřím, že tato změna přinese řadu výhod pro naše cestující i řidiče. Mnozí z nás si možná vzpomenou, že se v minulosti také nastupovalo pouze předními dveřmi. A jelikož je tento systém již úspěšně zaveden v autobusech, nebude to pro cestující žádná radikální změna. O všech dalších změnách budeme veřejnost včas informovat, abychom zajistili plynulý přechod na nový systém bez zbytečných komplikací ," dodává Simona Mohacsi.

person rebus  date_range 07.11.2023

Vánoční trhy a nákupní ulice ve Vídni každoročně lákají statisíce turistů, centrum města se proto plní i autobusy. Jako v předchozích letech vedení města během adventu znovu zavádí regulaci. Autokary do širšího centra vjedou pouze s povolením, bez něj musí cestující vystoupit a nastoupit například u některé ze stanic metra. Největší parkoviště opět vznikne u stanice Stadion na lince U2.

Adventní trhy ve Vídni každoročně navštíví miliony lidí, mezi nimiž nechybí ani desetitisíce Čechů. Stovky autobusů, které o adventních víkendech míří do centra dvoumilionové metropole, však mohou způsobovat dopravní komplikace, a v samotném centru by mohly omezovat i pohyb chodců. Vídeň proto i letos zavede osvědčená pravidla pro vjezd autobusů. Díky nim radnice zajistí příjezd a odjezd enormního množství autokarů, umožní výstup i nástup cestujících, zároveň však minimalizuje dopravní komplikace v širším centru. O adventních sobotách (2. prosince, 9. prosince, 16. prosince a 23. prosince) bude od 6:00 do 20:00 v 1. a 6.–9. městském obvodu platit obecný zákaz vjezdu autobusů, s výjimkou pro autobusy s platnou vjezdovou kartou a linkové autobusy veřejné dopravy. Omezení se vztahuje na zónu, kterou vymezuje nábřeží Donaukanal (více ulic s názvem Lände), dále ulice Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße, Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, Lothringer Straße, Wienzeile, Gürtel a Nordbergbrücke (kromě těchto silnic). I letos bude pro autobusy bez povolení omezen příjezd na náměstí Schwedenplatz. Řidiči autobusů mohou do regulované oblasti vjet pouze s platnou povolenkou. Z kapacitních důvodů nabízí vídeňská radnice maximálně 350 vjezdových karet na den. Pro uvedený počet autobusů město nabízí parkování zdarma. Vjezdové karty lze pořídit na speciálním webu města www.buseinfahrtskarte.wien.at, součástí je i elektronický formulář. Platit lze bankovní kartou. Povolení rozesílá radnice jako PDF na uvedený e-mail, řidiči si dokument musí vytisknout a umístit na viditelné místo na předním skle. Dodržování nařízení kontroluje místní policie. Vjezdová povolení se párují s konkrétní poznávací značkou a opravňují v daném dni k příjezdu na výstupní a nástupní místa na náměstí Museumsplatz a využití parkovacího místa zdarma (to bude přiřazeno při objednávce). Odjezdové časy je nutné vyplnit již při objednávce, v nabídce jsou tři sloty: 15:30–17:00, 17:00–18:30 a od 18:30. Autobusy s denními návštěvníky bez vjezdových karet budou nasměrovány ke stanicím metra. Mezi vybraná místa patří Mariahilfer Grürtel (u ulice Mariahilfer Straße), dále náměstí Karlsplatz 5 (u budovy Künstlerhaus), ulice Vorgartenstraße u stanice metra U2 Stadion nebo náměstí Pierre-de-Coubertin-Platz na druhé straně stadionu. Právě na posledně jmenovaném náměstí je zřízeno i velkokapacitní parkoviště. Oblast kolem Ernst-Happel-Stadionu je navíc dobře dostupná z dálničního průtahu Vídní A23. Detaily k návazné cestě MHD do centra lze získat na webu vídeňského dopravního podniku www.wienerlinien.at. Autobusy směřující ze západní strany k zámku Schönbrunn mají využít parkoviště u Oranžerie. V uvedené dny zde bude navíc omezeno parkování osobních aut. Připomínáme, že v rakouské metropoly přípravy na vánoční trhy již finišují. Radniční náměstí už zdobí strom, letos dovezený z Jižního Tyrolska. Nejznámější vídeňský trh, který vloni navštívily tři miliony lidí, otevře brány už příští pátek, 10. listopadu. Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze

person rebus  date_range 03.11.2023

Nové vedení trasy z Ostravy do Vídně umožní od 6. listopadu Frýdku-Místku, Příboru a Novému Jičínu spojení se slezskou, moravskou i rakouskou metropolí.

Lidé žijící mimo velká centra častěji řeší problém s dostupností veřejné dopravy. Podle oficiálních údajů Evropské unie žije ve vesnicích a malých městech, asi třetina obyvatel. Mnohdy je pro ně složitější cestovat, protože spojení vlakem nebo autobusem neposkytuje dostatečnou nabídku. Tyto problémy brání v rozvoji lokálních podniků a omezují jejich možnosti. V rámci vize cestování jako základního lidského práva a v souladu se strategií zaměřenou na vytváření přidané hodnoty pro komunity, v nichž působí, společnost Flix postupně zvyšuje počet menších sídel ve své síti a posiluje jejich spojení s metropolemi a regionálními centry. Z více než 5 500 destinací, v nichž poskytovatel přepravy Flix v současné době zastavuje, má 30 % méně než 20 000 obyvatel a tento poměr je dokonce v některých zemích (Chorvatsko (78 %), Česko (50 %), Polsko (41 %) nebo Itálie (40 %)) překročen. Neustálým rozšiřováním své sítě, a to i do odlehlejších oblastí, kde je FlixBus často jedním z mála prostředků hromadné dopravy, může hrát klíčovou roli při ochraně svobody pohybu a napomáhat prosperitě místních ekonomik, uvádí FlixBus v tiskové zprávě. Města na východní Moravě se dočkají prvního FlixBus spojení s Brnem a Vídní a přímého spoje na vídeňské letiště I na území České republiky FlixBus spojuje menší sídla s velkými metropolemi. Příkladem je napojení Mladé Boleslavi či Frýdlantu v Čechách až na vzdálený Gdaňsk, možnost cestovat ze Smržovky, Tanvaldu či Kořenova do Prahy či Vratislavi, nebo navázání Litomyšle a Jičína nejen na Brno a Liberec, ale též na Budapešť, Drážďany a Berlín. Z Českého Krumlova je možné rozjet se do Lince i Salzburgu a přes další města Třeboň a Telč i do Brna. Zásadní moment přichází i pro cestující ze severovýchodní Moravy. Od 6. listopadu budou do sítě Flix zařazena nová místa na pomezí Moravy a Slezska. Frýdek-Místek, Nový Jičín a Příbor se stanou součástí linky mezi Ostravou a Vídní. Dvakrát denně se cestující mohou vydat oběma směry. Autobusy z Ostravy odjíždí v 6:05 a v 11:30, zastavují ve Frýdku-Místku v 6:25 a v 11:50, Příboru (6:45 a 12:10), Novém Jičíně (7:00 a 12:25), Olomouci (7:55 a 13:20), Brně (9:10 a 14:30), Vídni, Erdbergu (11:00 a 16:20) a končí cestu na letišti ve Vídni v 11:20 a 16:40. Opačným směrem vyráží autobusy z Letiště Vídeň v 12:40 a 17:45, zastavují ve Vídni, Erdbergu (12:55 a 18:00), Brně (15:00 a 20:00), Olomouci (16:15 a 21:10), Novém Jičíně (17:05 a 22:00), Příboru (17:20 a 22:15), Frýdku-Místku (17:40 a 22:35) a končí jízdu v Ostravě v 18:05 a 23:05. Linkou se otevírá také jednoduché spojení s Brnem, z Frýdku-Místku a Příboru nebo z Nového Jičína. „ Podobně jako v případě městeček na českomoravském pomezí a jejich spojení s Mnichovem, Prahou a Brnem, nebo v případě Uherského Brodu a Uherského Hradiště napojených na Brno a Trenčín, pokračujeme v rozšiřování nabídky dostupného cestování i v dalších místech regionu. Jsem rád, že můžeme Frýdek-Místek, Příbor a Nový Jičín zařadit mezi místa s pravidelnou linkovou dopravou FlixBusu ,“ vysvětluje plán nové linky Pavel Prouza, ředitel FlixBusu CZ. „ Věřím, že místním přijde přímá linka do Brna a Vídně k duhu, získají možnost zajet si přímou linkou na sachr či závin nebo na vídeňské letiště .“ „ ČSAD Ostrava, které provozuje autobusová nádraží v Novém Jičíně, Ostravě, Hranicích, ale i v dalších městech, úzce s dopravci spolupracuje a jsme rádi, že progresivně se rozvíjející FlixBus přišel s takovou zajímavou linkou, “ říká Petr Nemrava, člen představenstva ČSAD Ostrava. „ Věřím, že nabídka dálkových spojů z našich autobusových nádraží se bude i nadále rozšiřovat." V týdnu zahájení provozu od 6.listopadu probíhá na autobusovém nádraží v Novém Jičíně malá roadshow, představující vedení nové linky. S šálkem kávy a sachrovým dortem se zájemci mohou seznámit s jízdním řádem a využít také nabídku 20% slevy na vyzkoušení trasy. S přicházejím podzimem a Vánocemi se nabízí vyrazit za kulturou a zábavou do Vídně, nebo ještě dále prostřednictvím vídeňského letiště za exotikou. Sezonní lety z Katovic pomalu ustávají a ve střední Evropě najdou cestující největší nabídku letů do teplých krajin právě ve Vídni. FlixBus tak otevírá další, ještě vzdálenější obzory cestovatelům z Moravy i Slezska. Letošní vánoční trhy ve Vídni začínají již v polovině listopadu a končí až po Vánocích. Návštěvníci mohou zvolit z nepřeberného množství trhů – nejznámější je před vídeňskou radnicí, ale za návštěvu stojí i vánoční vesničky u Schönbrunnu a Belvederu. Úplně rozdílnou atmosféru plnou zábavy a adrenalinu pak hosté zažijí v Prátru. Tento trh je otevřený až do 7.ledna. Pravidelná autobusová linka přináší i možnosti denních výletů a prodloužených víkendů. Pro pro děti, studenty do 26 let a seniory nad 65 let poskytuje Flixbus ještě ke státní slevě 50 % svoji 25% slevu.

person rebus  date_range 02.11.2023

Vertikální spolupráce mezi Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary a Dopravním podnikem Karlovy Vary má přinést zjednodušení a zkvalitnění dopravní obslužnosti na meziměstských linkách. Nejpozději do 15. prosince by měly KAR group a SOR Libchavy dodat 170 autobusů na CNG.

Podle Karlovarského kraje se ukázalo toto řešení jako nejlepší varianta pro zajištění krajské veřejné linkové dopravy. Základní dopravní obslužnosti pro okres Cheb, Sokolov a část okresu Karlovy Vary tak bude od 1. 1. 2024 zajišťovat Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV), jehož 100% vlastní město. Formu tzv. Vertikální spolupráce v tomto případě podle DPKV odsouhlasilo ministerstvo dopravy. Kraj v loňském roce vysoutěžil a uzavřel smlouvy s dodavateli 170 nových autobusů. KAR group má dodat 109 příměstských autobusů ROŠERO FIRST FCLLI CNG pro 30 cestujících a SOR 61 autobusů ICNG 10,5 m s kapacitou pro 70 cestujících. 11 malých autobusů a 13 středních vozidel bude vybaveno tažným zařízením, dalších 13 bude připraveno na montáž skiboxu a nosiče kol. Všechny vozy musí dopravní podnik podle smluv převzít do 15. prosince 2023. Toto datum je důležité i z důvodu spolufinancování z prostředků EU. Nízkopodlažní autobusy budou jezdit na stlačený zemní plyn, vybavené budou klimatizací, wifi, USB nabíječkami, informačními displeji a terminály pro možnost odbavení Karlovarskou, Plzeňskou a Chebskou kartou a Mariánskolázeňskou kartou Mariánka, In Kartou Českých drah a klasickými bankovními platebními kartami. Spoje ponechává koordinátor Karlovarského kraje téměř stejné jako dosud a nedojde ani ke zdražení jízdného. Veškeré informace budou na novém webu autobusempokraji.cz DPKV musí doplnit stávající tým a přijmout 150 řidičů a cca 10 nových pozic do administrativy, spustil proto v červnu 2023 masivní kampaň na nábor nových zaměstnanců. Podle Lukáše Siřínka, ředitele DPKV, se kampaň setkala s poměrně velkým úspěchem a ještě nadále probíhá.

person rebus  date_range 16.10.2023

Patrové autobusy Dopravního podniku Ostrava na sezónní lince 88 svezly 31 tisíc cestujících, o 8 tisíc více než loni. Obsazenost narostla v průměru o 10 cestujících na spoj. Tyrkysové doubledeckery na lince 88 převážejí cestující z městských částí Poruba a Jih k nejvyhledávanějším turistickým cílům města, Dolní oblasti Vítkovice a Zoo Ostrava.

„Máme velkou radost, že doubledeckery jsou hitem i letošní sezóny. Mimořádné úspěšnosti u cestujících si vážíme. Je to druhý rok, co jsme linku 88 vedli již z Poruby. Ukázalo se to jako dobré rozhodnutí. Pro příští rok navrhujeme trasu zachovat ,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys. Zájemci mají každoročně možnost svézt se doubledeckery na lince č. 88 od jara do podzimu, letošní sezóna začala 29. dubna a končila 1. října 2023. Obsazenost spojů byla v některých případech i na hranici kapacity vozů. U více než poloviny spojů přesáhla 60 procent. „ Doubledeckery jsou symbolem Ostravy. Nedávno nás jeden z nich reprezentoval například v Brně na akci s názvem Šotodays, pořádané Sdružením dopravních podniků ČR, kde byl ostravský doubledecker hvězdou. Těší nás, že dvoupodlažní autobusy dělají radost nejen místním, ale zvyšují povědomí o Ostravě jako o moderním městě, které má kvalitní a atraktivní MHD, “ uvádí Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu. Možnost obdivovat panoramata z patrového tyrkysového krasavce mají cestující přes týden na vybraných spojích linky 78, vedoucí mezi zastávkami Poruba, Opavská a Hrabová, PZ jih a na lince 20, vedoucí mezi zastávkami Poruba, Studentské koleje a Bazaly.

person rebus  date_range 12.10.2023

Kyvadlové autobusy Arrivy vyjely od stanice metra Budějovická na Brumlovku na začátku roku 2016 a od té doby najezdily tolik kilometrů, jako kdyby osmkrát objely svět. Dva elektrobusy SOR EBN 9,5 na začátku srpna doplnil třetí , linka je plně elektrická a také v novém designu.

Kyvadlová doprava zajišťující spojení mezi stanicí metra C – Budějovická a Brumlovkou je 100% elektrická. Dvojici elektrobusů značky SOR EBN 9,5, které tady jezdí už od února roku 2016 doplnila Arriva třetím elektrobusem. Za sedm let provozu vozy ujely 300 tisíc kilometrů a převezly na dva a půl milionu cestujících. Ti u nich oceňují hlavně tichou jízdu i možnost připojení na wi-fi zdarma. S kyvadlovou dopravou do lokality Brumlovka, kam denně dojíždí hromadnou dopravou více než čtyři a půl tisíce lidí, je podle posledních průzkumů společnosti Passerinvest Group spokojeno 94 % pasažérů, především díky čistotě, dostatečné kapacitě a intervalům spojů. Díky nasazení elektrobusů spokojenost cestujících vyskočila o dvacet procentních bodů. Úspěch a obliba elektrobusů u cestujících vedly spolek provozovatelů dopravy k náhradě třetího vozidla elektrobusem a tím k plné elektrifikaci kyvadlové dopravy na Brumlovce. Za celým projektem elektrické kyvadlové dopravy stojí Arriva, Passerinvest Group a ČEZ. Navzdory výrazně svažitému terénu elektrobusy v reálném provozu překvapily svou spolehlivostí i minimálním rozdílem mezi letním a zimním dojezdem, který činí jen pět procent. Oproti předpokládané pětileté živostnosti vydržely baterie v obou elektrobusech o celé dva roky déle a vyměnit je bylo potřeba až letos na jaře po 150 tisících ujetých kilometrech. Určitě tomu prospěla i praxe pomalého nočního dobíjení v garážích. Podle řidičů Arrivy lidé na elektrických busech oceňují také jejich tichý provoz, plynulejší rozjezd a brzdění. Z vlastních zkušeností naší redakce můžeme oblibu kyvadlové dopravy potvrdit. Autobusy, které jezdí zdarma, si pochvalují nejen zaměstnanci firem sídlících v oblasti Brumlovky, ale také obyvatelé této části Prahy. Po téměř sedmi letech a s novým vozem mění autobusy grafický vizuál. Náročnou instalaci celého vozu včetně střechy znázorňující šetrnost elekromobility zajišťuje reklamní agentura MOBILBOARD ze Zlína. Zatím s novou grafikou jezdí dva vozy, poslední jí získá v nejbližší době. I přes několikaletý provoz nebylo jednoduché původní polep odstranit a dát elektrobusům nový barevný kabát. Jak taková speciální změna probíhá v praxi, vám ve spolupráci s MOBILBOARD brzy ukážeme.

person rebus  date_range 04.10.2023
Reklama
Rošero P
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací