Materiál na zavedení slev ve veřejné dopravě pro studenty a seniory míří do vlády

Ministerstvo dopravy návrh na 75 % slevy ve vlacích a autobusech dnes projednalo se zástupci dopravních asociací a největších dopravců. Za výrazně nižší jízdné se svezeme od 10. června.
Ministerstvo dopravy návrh na 75 % slevy ve vlacích a autobusech dnes projednalo se zástupci dopravních asociací a největších dopravců. Za výrazně nižší jízdné se svezeme od 10. června.
Záměr na bezplatnou dopravu ve vlacích pro seniory starší 65 a studenty do 26 let vychází z programového prohlášení vlády. Původní návrh na bezplatnou přepravu jen ve vlacích Ministerstvo dopravy přehodnotilo a navrhuje zavedení vysoké slevy ve vlacích i autobusech bez poplatku a speciálního průkazu na všech spojích, včetně dotovaných kraji. Tento benefit bude platit pro všechny občany EU od změny jízdních řádů 10. června po celý rok. Dosavadní žákovské a studentské jízdné bylo omezeno jen na období školního roku. Dopravci budou moci na základě vlastních zjištění poskytování slev omezit, aby byl zachován komfort cestování.

Sleva 75 % bude vypočítána z obyčejného jízdného. Lidé starší 65 let, kteří dosud neměli státem garantovanou slevu, uspoří při cestování vlakem i autobusem. Nárok na slevu budou prokazovat občanským průkazem nebo jiným podobným dokladem. Děti do 15 let nebudou potřebovat žádný doklad, od 15 let se věk bude prokazovat občanským průkazem, studentským průkazem (ISIC)  nebo stávajícím žákovským průkazem. U studentů od 18 do 26 let bude potřeba prokázat studium, nárok se proto bude prokazovat studentským průkazem (ISIC) nebo stávajícím žákovským průkazem.

Na změnu systému není potřeba žádný zákon, slevy jsou nařizovány každý rok Cenovým výměrem Ministerstva financí. Kompenzace slev bude provádět Ministerstvo dopravy stejně, jako dosud u státem nařízeních slev na komerčních spojích. Dopravce musí uzavřít smlouvu o kompenzaci slev. Data o prodaných jízdenkách bude poskytovat prostřednictvím Celostátního informačního systému o jízdních řádech. Vypočtená výše ztráty bude dopravcům kompenzována na základě faktur.

Ministerstvo dopravy na kompenzace slev v komerčních spojích ročně vydává cca 240 mil. Kč. Odhad na připravované slevy je cca 6 mld. Kč. Na nových 6 administravních pracovníků si nárokuje navýšení rozpočtu o 2,6 milionu na pokrytí osobních nákladů na 2. pololetí roku 2018.