Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

Členské firmy Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech se připravují na zabezpečování dopravní obslužnosti podle podmínek nově uzavřených smluv. Do prosince 2024 nakoupí přibližně 500 nových autobusů a stejný počet autobusů musí standardům PID přizpůsobit. Na příměstských a regionálních spojích v rámci Prahy a Středočeského kraje vyjede celkem přibližně 2 000 autobusů v jednotném vzhledu a výbavou. Změnám se plánuje přizpůsobit i ADSSS.

Na členské schůzi konané 5. dubna 2024 byly schváleny dokumenty související s vnitřním chodem asociace. Představenstvo informovalo o průběhu jednání s ROPID, IDSK, tripartity a dalších institucí. Vzhledem k uzavření dlouhodobých smluv s nově vysoutěženými dopravc i, propojování linek s ostatními kraji a posílení své pozice při přípravě legislativních a jiných dokumentů týkajících se linkové dopravy, bylo představenstvo pověřeno k zahájení kroků k transformaci ADSSS. Novým členem ADSSS se stala společnost ZDAR. Zápis z členské schůze (pro oprávněné uživatele) . Dvoudenní jednání se zástupci Středočeského kraje, ROPID, IDSK, Ministerstva dopravy a Magistrátu hl. města Prahy se uskuteční 13. a 14. června 2024.

person rebus  date_range 15.04.2024

Třetí letošní Valná hromada ADSSF se uskutečnila 18. a 19. října v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. S novým členem, společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, má asociace aktuálně 25 členských firem.

Jednání se zúčastnili hosté z Asociace středočeských dopravců (ADSSS) Daniel Adamka a František Neterda, Jan Medveď ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Miroslav Slavík z TELMAX, která byla sponzorem akce. Z programu jednání: Aktuální informace z jednání předsednictva Sdružení ČESMADU BOHEMIA . Situace v mezinárodní kamionové dopravě není dobrá a zlepšení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti. Jsou problémy s řidiči a zvyšujícími se náklady, především mýtného (nová sazba bude odrážet příplatek za CO2). Proběhl státní metrologický dozor - bude upraven systém vážení vozidel. Provozování tatraktorů, které mají oproti klasickým vozidlům výhody. Pomalé předjíždění nákladních vozidel na dálnicích - pokuty. Nové tachografy. Státní odborný dozor. Uznávání řidičských průkazů ze třetích zemí, řidičské průkazy profesionálních řidičů od 20 let. Úprava doby řízení u řidičů autobusů. Návrh EU na výbavu zádržnými systémy sedaček v autobusech. Problematika dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích Aktuální informace z IT a odbavovacích systémů Cenový výměr MF, Metodické pokyny, Statistické výkazy Informace ze Svazu dopravy Minimální/zaručené mzdy Vznikne technická skupina ADSSF Podrobně v zápisze z VH ADSSF První VH ADSSF v příštím roce se uskuteční v Hotelu Pohoda v Luhačovicích, a to od středy 13. března do čtvrtku 14. března 2024.

person rebus  date_range 10.11.2023

Praha a Středočeský kraj úspěšně dokončily proces zadávacích řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID podpisem smluv s jednotlivými dopravci, kteří budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost na území obou krajů. V 35 oblastech uspělo 14 dopravců, většina je současných, tři jsou zcela noví. Standardy PID bude muset splnit dva tisíce autobusů.

Jediným hodnotícím kritériem v tendrech byla cena, všichni dopravci ale musí splnit všechna kritéria Standardů kvality PID zaručující například závazný podíl nízkopodlažnosti, celovozovou klimatizaci, maximální stáří či jednotný vzhled a výbavu vozidel. V kontextu soutěží v České republice byly soutěže Prahy a Středočeského kraje historicky nejúspěšnější. Celkem se podařilo vysoutěžit více jak 85 mil. linkových km za 3 096 mil. Kč (v nákladových cenách roku 2021). Zadávací řízení probíhala od června 2022 do srpna 2023. V 35 soutěžených celcích přišlo celkem 191 nabídek. Všechna řízení proběhla dle harmonogramu a bez průtahů či komplikací, a nedošlo ani k žádnému relevantnímu napadení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve 24 oblastech mají s vítězným dopravcem uzavřenu smlouvu Praha i Středočeský kraj, v 11 oblastech pouze Středočeský kraj. Pro vypsání soutěží bylo nezbytné dokončení procesu integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje, což se podařilo již v červnu loňského roku. V části oblastí obhájili své působení dosavadní dopravci, v některých oblastech dojde k přesunům mezi stávajícími dopravci, do systému PID budou také zapojeni 3 zcela noví dopravci: Autobusy Karlovy Vary (Velvarsko), UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. (Dolnobřežansko) a ZDAR (Sedlčansko) Již nyní probíhají konzultace mezi zástupci organizátorů ROPID, IDSK a jednotlivými vysoutěženými dopravci pro budoucí zajištění provozu s potřebným počtem vozidel. Ta budou muset před zahájením provozu projít certifikací, zda splňují veškeré podmínky pro provoz PID. Nové jednotné podmínky pro vzhled a výbavu bude muset splnit cca 2 000 autobusů. Jedná se například o bezbariérovou přístupnost, celovozovou klimatizaci, čalouněné sedačky s vysokými opěradly, LCD informační obrazovky, jednotný odbavovací systém, jednotné barevné řešení exteriéru i interiéru, tlačítka znamení k řidiči dostupná z každé řady sedaček, zařízení pro automatické sčítání cestujících nebo zařízení pro sledování aktuální polohy. Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích podmínek byly z důvodů ochrany veřejných financí i odkupy autobusů pořízených ve druhé polovině plnění smlouvy od stávajících dopravců, budou v těchto oblastech devítiměsíční přechodná období na potřebnou úpravu převzatých vozidel. Vítězní dopravci v jednotlivých oblastech: Berounsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Brandýsko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Čáslavsko: ARRIVA autobusy a.s. Českobrodsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Dolnobřežansko: UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. Horoměřicko: ČSAD MHD Kladno a.s. Hořovicko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Hostivisko: ČSAD MHD Kladno a.s. Jílovsko: ARRIVA CITY s.r.o. Kladensko: ČSAD MHD Kladno a.s. Kolínsko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. Kostelecko: ARRIVA CITY s.r.o. Kutnohorsko: ARRIVA autobusy a.s. Líbeznicko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Mělnicko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Mladoboleslavsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Mnichovohradišťsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Mníšecko: ČSAD Benešov s.r.o. Neveklovsko: ČSAD Benešov s.r.o. Nymbursko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Poděbradsko: ARRIVA autobusy a.s. Příbramsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Rakovnicko: TRANSDEV Střední Čechy s.r.o. Rožmitálsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Říčansko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. Sázavsko: ČSAD Benešov s.r.o. Sedlčansko: ZDAR, a.s. Slánsko: ČSAD Slaný s.r.o. Stochovsko: ČSAD MHD Kladno a.s. Štěchovicko: MARTIN UHER, spol. s r.o. Úvalsko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Velvarsko: Autobusy Karlovy Vary, a.s. Vlašimsko: ČSAD Benešov s.r.o. Voticko: ČSAD Benešov s.r.o. Zdibsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.

person rebus  date_range 25.10.2023

Podle IRU se za rok prohloubil nedostatek profesionálních řidičů autobusů a autokarů o více než polovinu. Během pěti let by mohlo na trhu chybět 275 tisích lidí, kteří mají zájem sednout za volant.

Ze zprávy IRU (Driver_Report_2023_Passenger) z letošního roku vyplývá, že počet neobsazených míst řidičů autobusů a autokarů v Evropě stále přibývá a předpokládá se, že bez výrazných opatření se situace výrazně zhorší. V Evropě je nyní 105 000 neobsazených pozic, což je 10 % z celkové populace profesionálních řidičů a znamená to od roku 2022 nárůst o 54 %. Růst odvětví autobusů a autokarů po COVIDu zvýšil poptávku po řidičích a více než 80 % provozovatelů čelí vážným nebo velmi vážným problémům s nedostatkem řidičů. Problém je zvláště akutní u regionální autobusové dopravy, pravidelné dálkové dopravy a autobusové dopravy v cestovním ruchu. Nedostatek řidičů má dopad na služby pro miliony uživatelů. Generální tajemník IRU Umberto de Pretto řekl: „ Dopravní společnosti po celé Evropě se snaží najít řidiče. Kvůli jejich nedostatku již dochází k omezování spojení. Nedostatek řidičů autobusů a autokarů se od loňského roku zvýšil o 54 %, ale ještě znepokojivější je nízký podíl mladých lidí, kteří mají zajem o toto povolání ve srovnání s vysokým podílem starších řidičů odcházejících do důchodu .“ Během pěti let se nedostatek řidičů více než zdvojnásobí. V příštích pěti až deseti letech má odejít do důchodu více než 1,2 milionu řidičů a počet nově přijímaných je výrazně nižší. Bez opatření k přilákání a udržení řidičů by Evropa mohla mít do roku 2028 více než 275 000 neobsazených míst. Přetrvávající demografický rozdíl Ženy tvoří pouze 16 % řidičů, což je podle IRU pod průměrem celkového dopravního průmyslu (22 %) i pracující populace (46 %). Populace v profesi také výrazně stárne, méně než 3 % řidičů v Evropě je mladší 25 let, zatímco více než 40 % je starších 55 let. „ Profese řidiče autobusů a autokarů nabízí příležitost snížit nezaměstnanost mladých lidí a zároveň zvýšit počet nezbytných pracovníků. Vlády a průmysl musí spolupracovat na odstranění této demografické časované bomby ,“ řekl Umberto de Pretto. Usnadnění přístupu k profesi V mnoha evropských zemích je minimální věk pro řízení vozidel pro přepravu cestujících mezi 21 a 24 lety. Rozdíl "school-to-wheel" je klíčovou překážkou pro přilákání nových řidičů. Minimální věk pro řízení by měl být v jednotlivých zemích snížen bez doprovodných omezení vzdálenosti, jako je limit 50 km. Stát se řidičem je také drahé kvůli vysokým nákladům na získání řidičského oprávnění, školení a pojištění. Například v Německu stojí získání licence v průměru 9 000 EUR, což je více než čtyřnásobek minimální měsíční mzdy. „Vstup do profese, která je základní službou pro miliony evropských občanů, by měl regulační orgán usnadňovat, nikoli blokovat ,“ řekl Umberto de Pretto. Řidiči ze třetích zemí Evropa má stárnoucí populaci a počet potencioálních pracovníků není dostatečnou rezervou. Mezeru by tak mohly pomoci pokrýt země s přebytkem profesionálních řidičů. V současné době je pouze 5 % řidičů autobusů a autokarů v EU státními příslušníky zemí mimo EU. Měl by proto být usnadněn přístup kvalifikovaných řidičů ze třetích zemí k povolání v Evropě. IRU je světová organizace silniční dopravy. Zastupuje více než 3,5 milionu společností provozujících mobilitu a logistické služby ve více než 100 zemích.

person rebus  date_range 10.10.2023

Členové Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se sejdou 18. a 19. října 2023.

Na programu říjnové valné hromady je aktuální problematika nákladní dopravy a dopravní obslužnosti, informace ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Svazu dopravy. O vstup do ADSSF má zájem další firma, počet členů se tak z 24 zřejmě dále rozroste. Program v plném znění je k dispozici zde Zápis z VH_ADSSF_-_Hotel_Sladovna_-_březen_2023.

person rebus  date_range 03.10.2023

Výměna provozních zkušeností, technické novinky, změny v legislativě – to jsou hlavní body programu dvoudenního setkání techniků odborné sekce Pevná trakční zařízení Sdružení dopravních podniků ČR. Probíhá ve dnech 20. a 21. září v hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně.

V osmnácti českých městech nebo souměstích je provozována elektrická trakce v městské hromadné dopravě. Právě tolik členů sdružuje odborná sekce Pevná a trakční zařízení, která pracuje jako součást Sdružení dopravních podniků ČR. Členové sekce jednají ve dnech 20. a 21. září 2023 v prostorách hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně. „ Scházíme se dvakrát do roka postupně v sídlech jednotlivých členských dopravních podniků. Součástí odborného programu je vždy také exkurze do provozu hostitelského podniku. Zde ve Zlíně máme na programu prohlídku tří nedávno nově pořízených nebo rekonstruovaných měníren a nové bateriové stanice ,“ informoval tajemník odborné sekce Josef Bína z Dopravního podniku města České Budějovice. „ Naše skupina se zabývá napájecími systémy pro tramvaje, trolejbusy, pražské metro a dnes už také pro elektrobusy. Jde o trakční měnírny, trakční transformovny, trolejové i kabelové trakční vedení. Rozebíráme různé provozní poruchy, seznamujeme se s novými normami, které vyšly v posledním období, probíráme novou legislativu. Je prostor pro prezentaci firem. Důležité jsou také neformální rozhovory mezi účastníky a výměna praktických zkušeností, “ uvedl Josef Bína. I v oboru napájecích stanic trakčního vedení se objevují nové technologie. V souvislosti se zdražením energií se nyní klade velký důraz na možnosti úspor. Například v Českých Budějovicích se osvědčilo nasazení tzv. superkapacitorů, které jsou schopny vyrovnávat v trakční síti krátkodobé výkyvy v odběrech elektřiny, a to na rozdíl od baterií v neomezeném počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů. „Vidíme v tom inspiraci i pro nás. Tato zařízení jsou menší než baterie a méně náročná na údržbu,“ poznamenal při setkání vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren z hostitelské Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice René Jurča. Bližší podrobnosti o činnosti skupiny Pevná trakční zařízení SDP ČR . Ve Zlíně se na jaře 2023 setkali také odborníci na autobusy.

person rebus  date_range 21.09.2023

Od 1. prosince 2024 bude dopravní obslužnost v největším kraji České republiky zajišťovat v 35 oblastech 14 dopravců. Některé smlouvy musí ještě dopodepsat Hlavní město Praha.

Soutěže na dopravní obslužnost od 1. prosince 2024 na deset let probíhaly ve čtyř vlnách, v každé bylo soutěženo 8–10 oblastí. Zastupitelstvo kraje schválilo dopravce z posledních částí 26. června . Podle Petra Boreckého, radního pro oblast veřejné dopravy, šlo o zcela transparentní tendry, které se obešly bez různých tahanic. Historicky největší soutěž na autobusové dopravce u nás je v celkové hodnotě 30 miliard korun. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným standardem kvality PID. Vozový park bude výrazně omlazen, ve výbavě autobusů kraj požaduje například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky aj. Protože některé oblasti byly soutěženy společně s hlavním městem, musí část smluv dopodepsat zástupci Hlavního města Prahy.

person rebus  date_range 08.09.2023

Po déle než rok trvajících jednáních se Středočeský kraj a Mladá Boleslav dohodly na vstupu města do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti. Naopak obyvatelům obcí Tišice, Byšice a Všetaty na Mělnicku hrozí omezení spojů.

Zatímco s Mladou Boleslaví se podařilo Kraji na potřebnosti a vytíženosti jednotlivých spojů a na podmínkách smlouvy dohodnout, vedení obcí Tišice a Byšice a městyse Všetaty stále nepřistoupilo na Standardy dopravní obslužnosti (SDO) a více než rok trvající jednání nevedly k žádnému výsledku, uvádí Středočeský kraj v tiskové zprávě. Cestujícím v těchto obcích by pak sloužil nižší počet autobusových i vlakových spojů. SDO zavedené Středočeským krajem v roce 2021 nastavily nově poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města i kraj. Do této doby nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. " Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. Obce v oblastech přilehlých k hlavnímu městu Praze financovaly její významnou část, naopak obce v oblastech blíže k vnějším hranicím kraje participovaly na financování málo či vůbec. Systém nebyl spravedlivý ani transparentní, vlastně to ani nebyl systém, “ řekl Petr Borecký, radní pro oblast dopravy veřejné dopravy a garant standardů. Podle Petra Boreckého je příčinou neochota vedení obcí Tišice a Byšice a městyse Všetaty přistoupit do systému SDO. " Staly by se černými pasažéry v celém systému PID, což by nebylo fér vůči takřka všem ostatním obcím a městům Středočeského kraje s výjimkou města Kladna. Jako objednavatelé regionální dopravy proto přistoupíme k regulaci počtu spojů autobusů o i osobních vlaků tak, abychom vyhověli základním principům schváleným v rámci zavedených standardů ,“ konstatuje Petr Borecký. Všechny tři obce mají čas změnit své stanovisko nejpozději do pátku 18. 8. 2023. „ Toto datum je dáno lhůtami Správy železnic pro vydání konečného návrhu jízdního řádu pro příští rok. V případě pozdější případné změny stanoviska nejsme schopni garantovat znovuzavedení zastavování spojů dříve, než při následující celostátní změně jízdních řádů v červnu, resp. prosinci 2024 ,“ míní Petr Borecký. „ Postupujeme partnersky, nikoliv mocensky. Jsme stále připraveni ohledně řešení dopravy věcně jednat. Poskytujeme zástupcům obce i městyse dostatek času na případné přehodnocení. Stále však trvám na tom, že pravidla platí pro všechny stejně. “ Pakliže nebude výzva k přehodnocení vyslyšena, změny se projeví 10. prosince 2023, tedy s každoroční změnou jízdních řádů. „ Podobně delší jednání kraj zaznamenal i v Příbrami anebo Mladé Boleslavi. Města však příslušné smlouvy již poslala do rad a zastupitelstev ," uzavírá Petr Borecký. Smlouvy s Mladou Boleslaví schválili středočeští radní 10. srpna. V systému SDO je zahrnuto více než 95 procent měst a obcí Středočeského kraje , které se tak podílejí se na financování regionální dopravy ve Středočeském kraji. Možná omezení Vybrané vlaky linek R43 a S3 budou Všetaty, Tišicemi a Byšicí pouze projíždět anebo jízdu ukončí/začnou v Neratovicích (Os 9520, Os 9522 o sobotách a svátcích, Sp 1540, Os 9526, Os 9528, Os 9530, Os 9532, Os 9534, Os 9536, Os 9538, Os 9540, Os 9523, Os 9541, Sp 1543, Os 9543, Os 9525, Sp 1545, Os 9527, Os 9533, Os 9535, Os 9537) Autobusová linka 472 z Tišic do Mělníka nebude posílena (již od 3. 9.)

person rebus  date_range 15.08.2023

Německá celostátní jízdenka za 49 eur je úspěšná. Předplatní jízdenku si od svého zavedení v květnu 2023 koupil téměř milion nových zákazníků.

Podle Ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) došlo s Deutschlandticket k absolutnímu nárůstu počtu uživatelů veřejné dopravy. Podle čísel Asociace německých dopravních podniků (VDV) z konce června má jízdenku za 49 eur více než 11 milionů uživatelů. Další by podle očekávání měli přibývat zejména s přechodem na zaměstnanecké jízdenky, což pro mnoho lidí v Německu opět přinese výrazné zlevnění. Přibližně 44 procent z těchto 11 milionů zákazníků Deutschlandticket dříve předplatné nemělo. Znamená to, že veřejnou dopravu využívali příležitostně a nyní přecházejí na pravidelnost. Ve veřejné dopravě je kolem jednoho milionu nových zákazníků. Takový nárůst v Německu v posledních desetiletích nezaznamenali. Do budoucna se vedou diskuze v otázce ceny. Podle Volkera Wissinga, spolkového ministra dopravy, závisí stabilita ceny na počtu předplatitelů. " Musíme zajistit, aby jízdenku využívalo co nejvíce lidí ." " Z Deutschlandticket máme velkou radost. Je to jednoduché, levné, ekologicky rozumné a digitální. To je nová mobilita v hromadné dopravě. V červnu našimi vlaky jelo o 25 procent více lidí než v dubnu. A nejen to, překonali i výrazně delší vzdálenosti. Deutschlandticket už má velký úspěch ," uvedla pro německá média šéfka DB Regio Evelyn Palla. Podle Deutsche Bahn se ukazuje, že Němci jízdenku za 49 eur používají také na cesty směrem do Alp a k Baltskému moři a využívají veřejnou hromadnou dopravu mnohem více k výletům. V některých regionech „ lidé jezdili tolik jako v létě za 9 eur ,“ uvedla Evelyn Palla. Jízdenek za 9 eur se od června do srpna loňského roku prodalo 52 milionů a ušetřily odhadem 1,8 milionu tun emisí CO2. I přes klimatické výhody stála stát tolik, že nebylo možné její platnost prodloužit. Přestože se některé dopravní společnosti snažily o změnu, je dálková doprava a cesty první třídou v rámci Deutschlandticket vyloučena. Například FlixBus podle generálního ředitele André Schwämmleina stále vede s federálním ministerstvem dopravy dialog, aby jízdenka mohla být využívána i v jeho autobusech. Odpovědnost za plánování a financování veřejné dopravy V Německu mají jednotlivé spolkové země. Vláda na toto financování poskytuje spolkovým zemím tzv. regionalizační fondy. Podle BMDV je to aktuálně více než 10 miliard eur. V příštích letech by mělo peněz výrazně přibýt, je dohodnuto navýšení o 3 procenta a také dodatečná 1 miliarda eur ročně. Letos by na náklady vzniklé dopravcům s přechodem na celoněmeckou digitální jízdenku měla spolková a zemské vlády poskytnout 3 miliardy eur.

person rebus  date_range 07.08.2023

Středočeský kraj udělal poslední krok ve vyhodnocení veřejných zakázek. Úspěšní dopravci zahájí provoz autobusové dopravy 1. prosince 2024. Na řadě je železniční doprava.

Krajští zastupitelé schválili 26. června vybrané dopravce z výběrových řízení na autobusové dopravce v posledních třech vlnách ze čtyř. První vyhlášená oblast, resp. vybraní dopravci, prošli zastupitelstvem už na jaře a pravomocně je tato část ukončena. Dopravci by měli od 1. prosince 2024 zajišťovat obslužnost po dobu deseti let. Ve třech posledních vlnách kraj soutěžil obslužnost sedmadvaceti oblastí. S celkovým objemem 30 miliard korun jde o historicky největší soutěž na autobusové dopravce v dějinách ČR a vůbec první v historii kraje. Zadávací řízení na nové smlouvy o veřejných službách probíhaly ve čtyřech vlnách, celkem bylo soutěženo pětatřicet oblastí. Nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. Některé oblasti zadával kraj společně s hlavním městem Prahou. " Co mne těší nejvíce, je transparentnost celého procesu. Díky této soutěži ušetří kraj takřka 400 milionů Kč ročně a cestující tak získají v celém kraji moderní nízkopodlažní a klimatizované autobusy vybavené sčítacími rámy a informačním systémem. Uspořené peníze nám umožní další investice do veřejné dopravy - a to do modernizace středočeského železničního parku," uvedl Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Vybraní dopravci pro jednotlivé oblasti: První vlna, pravomocně ukončena a mohou být uzavřeny smlouvy: Kladensko – ČSAD MHD Kladno Hostivicko – ČSAD MHD Kladno Rakovnicko – Transdev Střední Čechy Mníšecko – ČSAD Benešov Mnichovohradišťsko – Okresní autobusová doprava Kolín Líbeznicko – ČSAD Střední Čechy Velvarsko – Autobusy Karlovy Vary Hořovicko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Druhá vlna Příbramsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Sedlčansko – ZDAR, Žďár nad Sázavou Vlašimsko – ČSAD Benešov Říčansko – ČSAD POLKOST Zdibsko – ČSAD Střední Čechy Úvalsko – ČSAD POLKOST Dolnobřežansko – UMBRELLA CITY LINES Kolínsko – ČSAD POLKOST Nymbursko – Okresní autobusová doprava Kolín Třetí vlna Horoměřicko – ČSAD MHD Kladno Slánsko – ČSAD Slaný s.r.o., Berounsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Čáslavsko – ARRIVA autobusy Kostelecko – ARRIVA CITY Mladoboleslavsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Rožmitálsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Neveklovsko – ČSAD Benešov Českobrodsko – Okresní autobusová doprava Kolín Mělnicko – ČSAD Střední Čechy Čtvrtá vlna Stochovsko – ČSAD MHD Kladno Štěchovicko – MARTIN UHER Jílovsko – ARRIVA CITY Voticko – ČSAD Benešov ČSAD Benešov – Sázavsko Brandýsko – ČSAD Střední Čechy Kutnohorsko – ARRIVA autobusy Poděbradsko – ARRIVA autobusy Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v pondělí 26. června také Strategii budoucího zajišťování železniční dopravy. " Tato strategie říká v kostce následující: Během příštích 3 let dojde k modernizaci prakticky veškerého vozového parku na středočeských lokálkách. Vozy 810 se tak odeberou do muzea a nahradí je zánovní vozy Stadler RS1, Alstom Lint a RegioFox, které jsou nízkopodlažní, klimatizované a s prostorem pro kola i kočárky, V roce 2024 vyhlásíme soutěž na zcela nové dopravce pro tratě 070 (směr na Mladou Boleslav přes Všetaty), 120 (Praha – Lužná u Rakovníka – Rakovník), 121 (Hostivice – Podlešín), 122 (Praha – Hostivice – Rudná), 210 (Posázavský Pacifik). Vítězní dopravci na těchto tratích budou jezdit mezi roky 2025-2035. Cestující budou opět jezdit nízkopodlažními klimatizovanými vlaky s prostory pro kola a kočárky. V roce 2024 rovněž vyhlásíme největší železniční soutěž v historii krajů a to na dopravce provozující vlaky na hlavních koridorech v letech 2029-2044. Tato soutěž přinese cestujícím zcela nové soupravy EMU 400 (cca o 1/4 větší kapacita než stávající CityElefanty) kombinované se soupravami CityElefant. Objem této zakázky dosáhne v průběhu příštích 30 let částky takřka 60 miliard Kč. Dopravní obslužnost ve Středočeském kraji bude v krátké době patřit mezi systémy s nejmodernějšími vozidly ve střední Evropě. Bolestivé reformní kroky posledních dvou a půl roku tak začínají přinášet své ovoce," komentuje Petr Borecký jednání dnešního Zastupitelstva.

person rebus  date_range 26.06.2023
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací