Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zpravodajství

Arriva tradičně přiveze svůj zrenovovaný autobus RTO. Do Zlína pojedou z okolních měst a obcí autobusy a vlaky zdarma.

Letošní Den Zlínského kraje je připraven na první říjnovou sobotu. 13. ročník již tradičně znamená program pro dospělé i děti. Probíhat bude u Baťova mrakodrapu a na dalších několika místech v přilehlém okolí. Zájemci budou mít poslední možnost vyřídit si na stánku Koordinátora veřejné dopravy ZK kartu Zetka za zvýhodněnou cenu 99 Kč. K dopravě na akci i zpět je možné využít bezplatnou jízdu vozidly dopravců IDZK. Autobusy svezou cestující z Kroměříže (stanoviště 7) přes Hulín, Holešov (stanoviště 5) a Fryšták, z Uherského Hradiště (stanoviště 16) přes Březolupy, z Valašského Meziříčí (nástupiště 17) přes Slušovice a ze Vsetína (stanoviště 22) přes Valašskou Polanku. Vlaky Arrivy pojedou na dvou trasách podle jízdního řádu. První trasa je z Uherského Brodu přes Hradčovice, Vésky, Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město u Uherského Hradiště nebo Otrokovice do zastávky Zlín střed. Vlak vyjede v 9:14, zpět ze Zlína jede v 16:05. Druhá trasa je naplánována mezi Zlínem, Želechovicemi nad Dřevnicí a Lípou nad Dřevnicí krátce po poledni. Zpáteční autobusy ze Zlína pojedou z následujících stanovišť: Kroměříž - stanoviště 3; Uherské Hradiště - stanoviště 21; Valašské Meziříčí - stanoviště 26; Vsetín - stanoviště 28. Fanoušky retro autobusů potěší Arriva svým RTO autobusem.

person rebus  date_range 30.09.2022

Dohody o prodeji jsou uzavřeny na podniky Arrivy v Dánsku, Srbsku a autobusové divize v Polsku. Transakce má být dokončena na konci roku.

Součástí kupní smlouvy je prodej celého dánského byznysu, který zahrnuje kromě autobusové dopravy také služby železniční a vodní dopravy a franšízu společnosti pro sdílení aut SHARE NOW v Kodani a celostátní vzdělávací centrum UCplus. Celý srbský podnik, který je druhým největším soukromým provozovatelem autobusů v Srbsku. A polská autobusová společnost, která provozuje městskou dopravu ve Varšavě a regionální dopravní obslužnost v oblastech Kujawsko-Pomorskie a Pomorskie. Polská železniční obchodní jednotka není součástí transakce a zůstane součástí portfolia skupiny Arriva. Celkově společnost generuje tržby kolem 400 milionů EUR s přibližně 3 400 zaměstnanci ve třech zemích. Kromě zvýšení provozní efektivity prostřednictvím profesionálů, plánuje společnost Mutares využít své silné odborné znalosti při výběrových řízeních a ucházení se o veřejné zakázky, a posílit vedoucí pozici Arrivy na trzích. „ Touto akvizicí podtrhujeme naše zkušenosti v oblasti logistiky a dopravy. Jsme velmi rádi, že můžeme v naší společnosti přivítat podniky Arriva a posílit tak naše portfolio. Obchodní model společnosti Arriva je velmi slibný, protože vidíme rostoucí poptávku po konceptech městské mobility, vedenou pokračujícím trendem k urbanizaci a udržitelnějšímu způsobu dopravy ,“ uvedl Johannes Laumann, CIO společnosti Mutares. Mike Cooper, generální ředitel skupiny Arriva, k dohodě o prodeji uvedl: „ Dohoda o akvizici podniků v Dánsku a Srbsku a autobusového podnikání v Polsku společností Mutares je dobrou zprávou pro naše kolegy, zákazníky a zúčastněné strany, protože poskytuje jasnost a kontinuitu. Mutares má ambice udržovat a rozvíjet provoz a posilovat tržní pozice těchto podniků. Se zaměřením na Evropu a odbornými znalostmi společnosti v tomto odvětví se domnívám, že společnost Mutares má dobré předpoklady k tomu, aby podpořila jejich další rozvo j." Rozhodnutí o novém zaměření portfolia Arriva Group bylo přijato v letech 2020/21 na základě strategické analýzy podnikání provedené se svým akcionářem, společností Deutsche Bahn, a je součástí strategie společnosti zaměřené na budoucnost s cílem udržet silné a konkurenceschopné dlouhodobé podnikání. Transakce následuje po prodeji železniční a autobusové divize společnosti Arriva ve Švédsku železniční společnosti VR Group, který byl dokončen v červenci 2022, a prodeje autobusové činnosti Arrivy v portugalském Lisabonu společnosti Dan Group , jejíž dokončení se očekává koncem tohoto roku. Arriva je předním poskytovatelem veřejné osobní dopravy po celé Evropě, zaměstnává přibližně 40 000 lidí a zajišťuje přibližně 1,2 miliardy cest cestujících ve 13 evropských zemích. Je součástí Deutsche Bahn (DB). Aktivity společnosti Arriva jsou rozděleny do čtyř linií podnikání: UK Bus, UK Trains, Nizozemsko a pevninská Evropa. Arriva působí v České republice, Chorvatsku, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Spojeném království. Mutares SE & Co. KGaA z Mnichova se zaměřuje na převzetí velkých společnosti a části skupin z Evropy, které jsou na prodej a vykazují vysoký potenciál stabilního a ziskového růstu. Aktivně podporuje a rozvíjí své portfoliové společnosti pomocí vlastních investičních a poradenských týmů a také prostřednictvím akvizic dalších strategických doplňkových firem. Zajímá se o společnosti s tržbami 100 až 750 milionů EUR z automobilového průmyslu a mobility, technologií a inženýrství i z dalších oblastí.

person rebus  date_range 30.09.2022

V pondělí 3. října by mělo Ministerstvo pro místní rozvoj otevřít 27. a 28. výzvu pro podporu projektů nákupu nízkoemisních a bezemistních vozidel pro veřejnou dopravu. Důležité je podat úplnou žádost se všemi náležitostmi.

O dotační programy IROP je podle očekávání veliký zájem. Podané žádosti se hodnotí průběžně a je důležité datum podání. Někteří žadatelé v již spuštěných výzvách podali duplicitní nebo záměrně neúplné žádosti (někteří podali prázdnou žádost nebo ji dokonce vyplnili absurdně s jedním písmenem v každém poli), aby předběhli ostatní žadatele za účelem získání co nejvčastnějšího data podání, které je kritériem, podle kterého jsou žádosti řazeny v případě úspěšného hodnocení. Z tohoto důvodu byla také rychle překročena kapacita výzvy. Řídící orgán IROP proto vydal závazné stanovisko a upravil Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Například lze podat pouze jednu žádost pro jeden záměr nebo se upřesňují lhůty pro doplnění žádosti. Za nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu se pro naplnění specifického cíle výzvy 27. a 28. považují silniční vozidla využívající alternativní energie elektřiny nebo vodíku a biometan, a bezemisní drážní vozidla v městské hromadné dopravě (tramvaje nebo trolejbusy). Vzhledem k náročnosti přípravy je vyhlášení výzev z původního předpokládáného termínu v září přesunuto na 3. října ve 14 hodin. Žadateli o dotaci mohou být kraje, obce a dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Ve výzvě 27., do které spadají kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský je celková alokovaná částka 2,514 miliardy korun. Pro výzvu 28., do které patří žadatelé z krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Kraje Vysočina a Jihomoravského, je připraveno 2,053 miliardy korun. Po vyčerpání prostředků z IROP bude, podle Řídícího výboru, čistá mobilita v segmentu veřejné dopravy financována z prostředků Modernizačního fondu. Projekty musí splňovat věcné požadavky výzvy: Projekt musí být realizován v městské oblasti nebo zajišťovat obsluhu a dostupnost do jejího zázemí udržitelnými druhy dopravy, musí zajišťovat přístupnost pro všechny skupiny cestujících, pořizovaná vozidla budou součástí IDS nebo zajistí přestup na železnici, technické řešení dobíjení zajistí jejich interoperabilitu, v případě nízkoemisních vozidel se musí biometan podílet na celkovém objemu paliva minimálně 20 %. K projektu realizovanému v obci s více než 40 tis. obyvateli žadatel dokládá soulad s Plánem udržitelné městské mobility, k projektu realizovanému v obci se 40 tis. a méně obyvateli žadatel dokládá soulad s Plánem udržitelné městské mobility nebo Plánem dopravní obslužnosti města či kraje nebo jinou strategií příslušného dopravního módu schvalovanou samosprávou. Nákup silničních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu nebo drážních vozidel pro MHD je součástí Specifického cíle 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Cílem této oblasti je zavést inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy, zatraktivněním veřejné osobní dopravy a zlepšením podmínek pro aktivní mobilitu. A dále motivovat veřejnost k přesunu z individuální automobilové dopravy na dopravu veřejnou, cyklistickou a pěší, a tím přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, zejména ve městech. Celková částka na projekty je 20,4 mld. Kč. Do aktivit podporovaných v rámci tohoto cíle je také výstavba plnících a dobíjecích stanic, telematika pro veřejnou dopravu, přestupní terminály, projekty pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nebo cyklostezky. Tyto výzvy budou vyhlášeny v příštích měsících.

person rebus  date_range 29.09.2022

Za oba prázdninové měsíce výrobci registrovali oproti roku 2021 téměř o 1 400 autobusů méně. Kromě těžkých nákladních vozidel klesá i celkový trh s užitkovými vozy.

Celkově registrace užitkových vozidel v Evropské unii v červenci a srpnu 2022 opět klesly, už čtrnáctý měsíc za sebou. Přispívá k tomu prudký pokles registrací dodávek jak v červenci (-20,6 %), tak v srpnu (-12,1 %). V letních měsíc zaznamenaly ztráty všechny klíčovové evropské trhy, kromě Španělska, kterému se v srpnu podařilo vykázat růst (+11,5 %). Po osmi měsících roku 2022 se objem prodeje užitkových vozidel snížil o 18,8 % na 1 milion kusů registrovaných v celé EU. Čtyři největší trhy regionu následovaly tento negativní trend, přičemž Španělsko (-25,2 %), Francie (-21,5 %), Německo (-17,1 %) a Itálie (-11,1 %) zaznamenaly letos zatím dvouciferný pokles. Registrace užitkových vozidel v České republice se meziročně snížily o 5,6 % na 17 878 vozidel. Vzestupná dynamika v segmentu těžkých nákladních vozidel nad 16 tun pokračovala, solidní zisky byly zaznamenány v červenci (+2,8 %) a zejména v srpnu (+24,4 %). Červencový výsledek byl z velké části tažen středoevropskými zeměmi, Česká republika však zaznamenala pokles o 15,8 %. Srpen byl ještě pozitivnějším měsícem, přičemž téměř všechny trhy EU zaznamenaly výrazné zisky, Česká republika + 33,9 %. Během prvních osmi měsíců roku 2022 zůstal trh EU s těžkými užitkovými vozidly v kladných hodnotách, a to díky výsledkům za poslední čtyři měsíce. Registrace meziročně vzrostly o 2,7 % na 165 908 kusů. Klíčové trhy regionu vykázaly smíšené výsledky. Německo zaznamenalo mírný pokles (-1,8 %), zatímco Španělsko a Francie vykázaly během tohoto osmiměsíčního období růst (+9,9 %, resp. +1,9 %). Česká republika se zařadila k zemím s vyšším počtem registrací, 5 041 vozidel znamená nárůst o 5,6 %. Registrace nových nákladních vozidel nad 3,5 tuny v EU se v srpnu vrátily k růstu (+18,1 %) poté, co v červenci stagnovaly (-0,5 %). K tomuto pozitivnímu výsledku do značné míry přispělo Polsko – jeden z největších trhů pro nákladní vozidla v regionu, který zaznamenal 35,4% nárůst. Solidní zisky zaznamenaly i další klíčové trhy EU: Španělsko (+27,4 %), Itálie (+17,6 %), Francie (+8,0 %) a Německo (+4,4 %). V roce 2022 se registrace zatím snížily o 0,6 %, a to i přes růst v srpnu. S výjimkou Španělska (+8,8 %) si všechny hlavní západoevropské trhy vedly hůře než v roce 2021: Německo (-6,1 %), Francie (-1,8 %) a Itálie (-1,6 %). Segmentu autobusů a autokarů v EU se v průběhu léta nedařilo, trh poklesl o 23,1 % v červenci a o 21,5 % v srpnu. Z klíčových trhů EU zaznamenaly v obou měsících poklesy Německo a Francie. Španělsko však v srpnu vykázalo s 99 autobusy výrazný nárůst (+182,9 %). Jak jsme již informovali, srpen nepřinesl velký počet registrací ani v České republice , meziročně se sice zvýšily o 10,3 %, znamená to však jen 32 autobusů. Počet registrací narostl v srpnu v Portugalsku, s 220 autobusy o 1 275 %. Výrazný pokles Česká republika eviduje i v červenc i, oproti červenci 2021 o 74,3 % na 29 ks. I červenec byl dobrým měsícem pro portugalský autobusový trh, který se zvýšil o 381 %. Za osm měsíců roku 2022 se registrace nových autobusů snížily o 5,4 % s 18 084 prodanými kusy v celé EU, do záporných čísel stáhly trhy poslední měsíce. Nejstrmější pokles zaznamenalo Německo (-24,4 %, 2 804 ks), následované Itálií (-16,1 %, 1 884 ks) a Francií (-14,3 %, 3 900 ks). Silný růst naopak zaznamenalo Španělsko (+40,9 %, 1 315 ks). Česká republika si s celkem 947 registrovanými autobusy udržela růst, o 27,1 %. Po Portugalsku s 1 244 autobusy (+258,5 %), patří Česká republika k zemím s velkým počtem prodaných autobusů. Až po naší zemi následují Švédsko, Polsko, Rakousko a další. Ve Velké Británii letos zatím výrobci registrovali 2 992 autobusů, což znamená meziroční nárůst o 21 %.

person rebus  date_range 27.09.2022

Značka číslo jedna čínských autobusů v Kataru zajistí provoz a servis šesti tisíc autobusů, které budou k dispozici milionům fanušků, kteří přijedou do Dauhá na blížící se mistrovství světa ve fotbale.

20. září začalo 60denní odpočítávání do zahájení mistrovství světa ve fotbale v Kataru nejen pro fanoušky, ale také pro čínský Higer. Higer Bus zajistil pro nadcházející mistrovství světa 6 000 autobusů s plně připraveným profesionálním servisním týmem a vstoupil do „času mistrovství světa“. Speciální servisní tým v Dauhá, složený z více než 100 lidí z více než 10 servisních středisek, oficiálně vstoupil do závěrečné fáze příprav a spolupráce s organizačním výborem. V Dauhá žije asi 1 milion lidí. Během mistrovství světa se očekávají miliony fanoušků z celého světa, což bude představovat pro místní dopravu a zajištění odpovídajících služeb velkou výzvu. Higer Bus působí na katarském trhu již 16 let a s více než 6 600 autobusy a podílem na trhu přes 80 % je mezi čínskými značkami autobusů na prvním místě. Autobusy Higer jsou vidět v katarských ulicích na každém rohu. Spolu s rozvinutou místní servisní sítí dává organizátorům jistotu, že přispěje k úspěšnému průběhu mistrovství. „ Servisní tým pro mistrovství světa je elitní tým s vynikajícími zkušenostmi, který Higer Bus složitě vybudovala ,“ řekl Liu Xin, ředitel oddělení zámořských zákaznických služeb společnosti Higer Bus. " Od mistrovství světa ve fotbale 2018 až po letošní zimní olympijské hry v Pekingu máme kompletní balíček vyspělých a dokonalých procesů zajišťování služeb a plánů pro významné události. Od začátku nového roku jsme vyslali naše klíčové zaměstnance do Dauhá, aby zajistili školení zákazníků, záruku dodávek náhradních dílů a servisu vozidel tak, abychom zajistili fanouškům z celého světa pohodlnější cestování s profesionálními a efektivními službami během mistrovství světa ." Pro efektivní zajištění dopravy v rámci letošního mistrovství světa získal Higer Bus objednávku na 1 815 autobusů už v roce 2020. Znamenala největší exportní objednávku velkých a středních autobusů z Číny do Kataru. Fotbalové mistrovství světa se bude konat na Blízkém východě poprvé v historii. Bohatý Katar do infrastruktury investoval přibližně 5,5 bilionu korun. Bylo postaveno 8 hypermoderních stadionů, vybudovány nové stanice metra i hotely.

person rebus  date_range 21.09.2022

Výrobci vozidel dohání ztráty z první poloviny roku, drahé energie ale ohrožují celý sektor. Produkce osobních automobilů v letních měsících byla dokonce vyšší než v roce 2019. Autobusů bylo vyrobeno o 377 meziročně více.

Výroba automobilů v ČR se po letních měsících konečně dostala do černých čísel. Od začátku roku bylo vyrobeno celkem 801 774 nových osobních vozidel, o 3,4 % meziročně více. V červenci tak bylo vyrobeno o 17 361 automobilů více (tj. o 25,4 % více), v srpnu pak dokonce o 65 023 vozidel více (tj. + 147,4 %). Produkce v letních měsících byla dokonce o 114 ks vyšší než v předkrizovém roce 2019. Statistiky zveřejňuje pravidelně Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Za růstem stojí zlepšení situace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, ale také nízká srovnávací základna loňského roku. Od května loňského roku totiž začalo docházet k postupnému poklesu produkce v důsledku nedostatku polovodičových čipů. Ani mírné zlepšení situace ve finální výrobě ale firmy automotive a zejména dodavatele, neuchrání před devastujícími dopady vysokých cen energií, které extrémně zvyšují produkční náklady i nejistotu plánování na příští rok a nadále tak ohrožují jejich existenci. „ Po více než roce můžeme konečně konstatovat zlepšení situace ve výrobě automobilů. Jak produkce, tak i první registrace nových automobilů v Evropě se v srpnu konečně zvýšily. Extrémní růst cen energií ale zásadně ohrožuje konkurenceschopnost i udržení výroby v ČR a u nemalé části dodavatelského sektoru také jejich samotnou existenci. V tak komplexním výrobním řetězci, jakým je autoprůmysl, přitom platí, že výpadek jednoho či dvou klíčových dodavatelů může zastavit celé odvětví, “ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. „ Proto jsme přesvědčení, že česká vláda v boji s drahými energiemi musí doplnit již přijaté opatření tak, aby jednak podpořilo všechny výrobní firmy a současně aby dopad takového opatření nebyl pouze kosmetický. Téměř polovina firem z autoprůmyslu totiž už dnes očekává, že v letošním roce skončí ve ztrátě, přičemž výhled do příštího roku je ještě pesimističtější. Apelujeme proto na vládu, aby jednak rozšířila pomoc tvrdě zasaženému průmyslu a zároveň aby pracovala na systémových změnách v energetice tak, aby zajistila stabilitu podnikatelského prostředí v České republice .“ Od začátku roku se daří výrobcům autobusů. Těch bylo od ledna do srpna v tuzemských závodech vyrobeno 3 361 ks, proti roku 2021 s 2 984 kusy meziročně o 12,6 % více. Tradičně největším výrobcem je vysokomýtské IVECO CR, které vyrobilo 2 996 autobusů (2 738 ks v roce 2021, + 9,4 %). SOR Libchavy vyrobila v dosavadním průběhu roku celkově 338 autobusů (233 ks v roce 2021, + 45,1 %), z nichž bylo 21 autobusů s plně elektrickým pohonem (tj. 6,2 %). Plzeňská Škoda Electric v tomto roce vyrobila 14 autobusů, společnost KHMC Opava pak 13 autobusů, tedy stejně jako vloni. Daří se dál také motocyklům, společnost JAWA Moto celkově vyrobila už 1 339 strojů, tj. o 603 ks více než v minulém roce (+ 81,9 %).

person rebus  date_range 20.09.2022

Veletrh dopravní techniky se zaměřuje hlavně na kolejová vozidla, k vidění budou ale i novinky autobusové a trolejbusy. Zastoupení má Česká republika, Cegelec představí trolejbus SOR TNS 12 a Škoda Group trolejbus T'CITY 36TR a autobus na vodík H'CITY.

Solaris Urbino 18 hydrogen, Ebusco 3.0, VDL Citea nové generace, Van Hool A12, Škoda H'CITY - celkem 14 autobusů přijede na InnoTrans 2022 od 20. do 23. září 2022 . Zúčastní se také Karsan, Optibus, Kiepe Electric, Otokar, Altas, Voith. Svá vozidla představí vystavovatelé živě na tzv. Bus Display v Summer Garden i s příslušnou dobíjecí infrastrukturou, kde bude k dispozici 500metrová trasa a odborní návštěvníci budou zváni ke zkušebním jízdám. Škoda Group představí na InnoTrans modely H'CITY a T'CITY 36TR od Škodovky: Škoda T'CITY 36TR je 100% nízkopodlažní trolejbus, který vyrábí s karosérií od společnosti Temsa. Prvním městem, kde budou tyto nové trolejbusy v provozu je Ostrava. ŠKODA H'CITY je nový autobus s palivovými články. Novinky od Škoda Group můžete vidět na Bus Displey a v hale 3.2 na stánku 660. Další český trolejbus bude k vidění na stánku společnosti Cegelec. Půjde o druhý vyrobený vůz SOR TNS 12 s výzbrojí Cegelec Alva pro Jihlavu, který na veletrh odjel doslova z výrobní linky v Libchavách dne 15. září 2022. „ Trolejbus je stále ekonomicky a ekologicky nejlepší řešení elektrobusu, mající navíc ještě sekundární benefity z pohledu městotvornosti. Naše prezentace na veletrhu tak bude zaměřena nejen na naše výrobky, ale i propagaci moderní trolejbusové dopravy jako celku. Na InnoTransu se prezentují již delší dobu nejrůznější elektrobusy, my chceme světu ukázat ten nejlepší v podobě parciálního trolejbusu. A jelikož se má nakonec prezentovat se svým trolejbusem na veletrhu i další český výrobce, bude zastoupení technologie tzv. parciálních trolejbusů o to silnější, což je jistě pozitivní ,“ uvádí Libor Hinčica, obchodní ředitel Cegelecu. Své novinky představí pražská společnost v hale 17 na stánku 300. Mezi přibližně 250 novinkami, které se letos po čtyřech letech ve veletržních prostorách Messe Berlín představí, bude také autobus Solaris Urbino 18 hydrogen, 18 metrů dlouhý elektrický autobus s vodíkem jako hlavním zdrojem energie. Poprvé polský výrobce veřejnosti ukázal svůj nový kloubový autobus s palivovými články v Krakově 14. září. Ebusco z Nizozemska přiváží dva modely plně elektrického městského autobusu. Kromě nejnovější verze 3.0 také Ebusco 2.2, nový elektrický autobus pro Berlín. " První z celkem 90 autobusů, které dodává Ebusco největšímu německému dopravnímu podniku, ujel trasu dlouhou 636,8 km z ústředí společnosti v nizozemském Deurne do Berlína bez dobíjení a při příjezdu byla baterie stále nabitá ," řekl Peter Bijvelds, výkonný ředitel Ebusco. Belgická společnost Van Hool avizovala svůj nový bateriový autobus A12. Van Hool série A je nová řada městských autobusů se 100% nulovými emisemi. Berlín bude dějištěm oficiální prezentace nové generace VDL Citea od VDL Bus & Coach. Ta šla v inovacích ještě o krok dál a nabízí zcela nový koncept autobusů Citea. Baterie v podlaze, jednodílná boční stěna vyrobená z kompozitního materiálu, chytrý systém řízení energie a klimatizace a ergonomické prostředí řidiče je pět nejdůležitějších inovací v nové produktové řadě Citea, která se skládá ze čtyř délkových variant a pěti typů. Na InnoTrans představí VDL nový městský autobus LF-122. Nové technologie a jejich využití ve veřejné dopravě budou doprovázeny přednáškami a diskuzemi. Ve čtvrtek 22. září 2022 se v hub27 v 10 hodin uskuteční Fórum veřejné dopravy, kde budou zástupci politiky, administrativy a dopravních společností diskutovat o inovativních strategiích. Následné International Bus Forum, které začíná ve 14 hodin, se zaměří na téma „Mobilita jako služba pro občany“: spolehlivá služba ode dveří ke dveřím, snadno použitelná, levná, propojená a také flexibilní a vysoce přizpůsobivá individuálním potřebám.

person rebus  date_range 19.09.2022

Od 20. do 25. září probíhá v Hannoveru veletrh zaměřený na dopravu a logistiku. Již 19. září večer byl vyhlášen Bus of the Year. Kdo je vítězem prestižní ceny pro rok 2023?

Zatímco InnoTrans , který probíhá souběžně s veletrhem v Messe AG v Hannoveru, byl vždy považován za veletrh pro kolejová vozidla, v průběhu let se svým BusDisplay stal pro výrobce autobusů důležitým a letos se v Berlíně bude prezentovat 14 autobusů. Poslední setkání dopravních odborníků v Hannoveru proběhlo v roce 2018. Na letošní IAA dorazí více než 1 200 vystavovatelů z více než 40 zemí. Už v pondělí 19. září večer budou vyhlášeny „Stars of the Year“ - renomované oborové ceny „International Truck of the Year“, „International Bus of the Year“, „International Van of the Year“ a „Truck Innovation Award“. Na akci bude představen také projekt vysokovýkonného nabíjení pro nákladní vozidla financovaný Německým svazem automobilového průmyslu (VDA). Ve čtvrtek 22. září Ve spolupráci s HUSS Verlag bude poprvé představen „International Cargobike of the Year“ (mezinárodní nákladní kolo roku). Autobus, kamion a dodávka roku a Cena za inovaci kamionu Na začátku "Stars of the Year“ v rámci slavnostního večera 19. září bude vyhlášen „Autobus roku“. Tom Terjesen, prezident poroty, říká: „ The Bus of the Year“ je nejdůležitější ocenění pro globální autobusový průmysl. Jsme velmi rádi, že můžeme cenu udělit v rámci IAA TRANSPORTATION. Autobusový průmysl je také důležitou součástí transformace směrem k udržitelné mobilitě .“ Do soutěže o nejlepší autobus vyslaly letos své vozy Mercedes-Benz, Volvo, MAN, Karsan a Higer , všechny byly s elektrickým pohonem. Zástupcem České republiky v porotě Bus of the Year je Michal Štengl, šéfredaktor magazínu TRANSPORT A LOGISTIKA. Podle aktuálních večerních zpráv z Hannoveru získal ocenění Bus of the Year MAN Lion´s City 12 E. MAN Lion's City E byl představen na veletrhu IAA v roce 2018. Sériová výroba 12metrové verze městského autobusu byla zahájena v říjnu 2020 v polském závodě MAN ve Starachowicích. V roce 2020 získal cenu iF Design a vyhrál také mezinárodní designovou soutěž Automotive Brand Contest v kategorii užitkových vozidel. Vyhlášena bude také „International Van of the Year“ (krátce: IVOTY). Jarlath Sweeney, předseda IVOTY: " Jako porotci soutěže jsme potěšeni, že IAA Transportation poskytuje pódium pro vyhlášení a předání trofeje celkovému vítězi. Hlavním kritériem pro nominaci a výběr dodávky na „International Van of the Year“ je její přínos k vysokým standardům účinnosti, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a udržitelnosti při přepravě lehkého zboží na silnici. Všichni letošní finalisté mají elektrický pohon, což je cesta do budoucnosti ." Na závěr akce budou předány ceny „Nákladní vůz roku“ a „Cena za inovaci nákladních vozidel“. Předseda poroty Gianenrico Griffini zdůrazňuje důležitost ocenění pro celý průmysl: „ V průběhu let se tato cena stala měřítkem pro automobilový průmysl. Dnes skupina „Truck of the Year“ zahrnuje 34 novinářů a časopisů o užitkových vozidlech po celém světě s celkovou čteností více než 1,1 milionu řidičů nákladních vozidel. Stejná skupina novinářů od roku 2018 založila nové ocenění - Truck Innovation, které posuzuje alternativní nákladní vozidla a pokročilá dopravní řešení ." Svůj nejnovější vývoj budou v Hannoveru prezentovat například Ikarus, Quantron, Isuzu, BYD, Temsa, Gueleryuz, Karsan a mnoho dalších.

person rebus  date_range 19.09.2022

DPP ve spolupráci s hl. m. Prahou a Člověkem v tísni věnuje na Ukrajinu provozuschopné tramvaje a autobusy, které už v Praze nejezdí. Pomohou veřejné dopravě v Charkově a v západoukrajinském městě Chmelnický.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) daruje charkovskému městskému dopravnímu podniku 5 tramvají typu T3SUCS, 15 tramvají typu T6A5, jejichž provoz ukončil v červnu loňského roku, jeden autobus Karosa B951 a jeden kloubový Irisbus Citelis 18M. Darování vozidel zprostředkoval Magistrát hl. m. Prahy, kancelář primátora, na kterého se se žádostí o poskytnutí pomoci obrátil Igor Těrechov, starosta města Charkov. Darování vozidel proběhne prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni, která je na Ukrajině významným poskytovatelem a distributorem nejen humanitární pomoci, ale také pomoci na obnovu válkou zasažené země. Proto Člověk v tísni spolupracuje na administrativním zajištění celé akce, pomáhá monitorovat situaci na Ukrajině a dohlédne na předání vozidel v Charkově. DPP kromě darování vozidel, jejichž současná účetní hodnota činí necelých 7 milionů korun, uhradí také náklady na jejich nakládku. Kamionovou přepravu a veškeré celní formality si zajišťuje obdarovaná strana, tj. charkovský městský dopravní podnik. „ S městy postiženými válkou dlouhodobě spolupracujeme a po Mariupolu přišel teď na řadu i Charkov. Plníme tím také usnesení pražského zastupitelstva. První tramvaje poputují na Ukrajinu v řádech nejbližších jednotek týdnů. Bude záležet hlavně na bezpečnostní situaci v zemi ,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „ V den napadení Ukrajiny Ruskem, tj. 24. února 2022 se Zastupitelstvo hl. m. Prahy shodlo na usnesení o pomoci sesterským dopravním podnikům na Ukrajině formou darování vozidel, které DPP již nepotřebuje pro svůj provoz. Primárně se jednalo o tramvaje T3SUCS a T6A5, které naši partneři na Ukrajině dobře znají, protože v předchozích letech jsme sem vyřazené vozy těchto typů prodávali. Ty pak dobře sloužily a někde stále slouží ve veřejné dopravě, např. v Kyjevě, Charkově, Mariupolu a dalších městech. V začátcích války ruští agresoři zničili v Charkově, Mariupolu i jiných městech řadu tramvají, včetně těch původně našich. Jako pomoc při obnově a zajištění veřejné dopravy ve válkou postižených městech jsme proto MHMP, jako hlavnímu koordinátorovi humanitární pomoci za Prahu a městské firmy, nabídli seznam provozuschopných vozidel DPP, které bychom mohli v příhodný čas na Ukrajinu darovat. Příhodný čas snad nastal a pevně věřím, že se všechna vozidla podaří bez úhony dopravit do obou ukrajinských měst a pomohou k obnově tamní veřejné dopravy, “ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „ O odkup části našich tramvají T6A5 projevili ve druhé polovině loňského roku zájem ukrajinští partneři. Bohužel napadení Ukrajiny Ruskem a válečný konflikt úplně zastavil přípravu této akce. Jsem proto rád, že tyto tramvaje doplněné o další vozy můžeme sesterskému dopravnímu podniku v Charkově nakonec věnovat jako dar .“ „ Celá tato akce je příkladem dobré spolupráce mezi občanským a veřejným sektorem, jež má v Člověku v tísni hlubokou tradici už od počátků naší organizace v devadesátých letech. Jsme rádi, že můžeme pomoci zprostředkovat tento dar a pomoci šířit dobré jméno naší země, která za posledních sedm měsíců prokázala nebývalou solidaritu s napadenou Ukrajinou. Je skvělé, že lidem v České republice i přes energetickou krizi a zhoršující se ekonomickou situaci není lhostejné, co se děje jen pár kilometrů na východ od našich hranic, “ uzavřela Jana Toužimská, zástupkyně regionálního ředitele pro Východní partnerství a Balkán z Člověka v tísni. Seznam tramvají a autobusů věnovaných DPP na Ukrajinu: Tramvaje T3SUCS – celkem 5 vozidel • Evidenční čísla: 7144, 7191, 7256, 7262 a 7282 Tramvaje T6A5 – celkem 15 vozidel • Evidenční čísla: 8611, 8637, 8658, 8670, 8679, 8682, 8695, 8704, 8711, 8716, 8731, 8739, 8744, 8747, 8748 Autobusy – celkem 2 vozidla • Městský autobus Karosa B951, ev. číslo 4109 • Městský kloubový autobus Irisbus Citelis 18M, ev. číslo 6599 Na Ukrajinu darovaly vozidla i další dopravní podniky.

person rebus  date_range 19.09.2022

Poslanecká sněmovna v pátek 16. září ve zrychleném režimu poslala do 3. čtení vládní návrh na zachování snížení spotřební daně z nafty o 1,50 Kč z litru i po 30. září. Nižší sazba daně, tj. 8,45 Kč/l má platit do konce roku 2023.

Návrh získal podporu i od opozice. Sdružení ČESMAD BOHEMIA toto opatření vlády vítá, protože významně podporuje konkurenceschopnost českých dopravců, a to zejména vůči kolegům a zároveň konkurentům ze zemí jako je Polsko, Maďarsko, Bulharsko nebo třeba Rumunsko, kde je sazba této daně na minimu stanoveném EU. Prezident Sdružení ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer k tomu dodává: „ Podpora českých autodopravců v mezinárodní konkurenci znamená podporu exportu českých služeb. V tendrech rozhoduje každý halíř u nabízené ceny. Mezinárodní doprava operuje po celé Evropě, inkasuje platby od zahraničních odběratelů a všechny daně a odvody platí v České republice, což státnímu rozpočtu přináší ročně 800 tisíc korun z jednoho kamionu. Pokud je jeden náš kamion nahrazen zahraničním, dostává stát jen desetkrát méně za mýto. Státním financím pomáhá to, že české kamiony tankují naftu doma a s nimi i řada tranzitujících vozidel a řidičů z příhraničí .“ Nižší cena nafty uleví i rozpočtům krajů, měst a obcí, které zajišťují dopravní obslužnost a platí miliardy korun za autobusovou dopravu a také všem motoristům, kteří aktuálně platí za naftu o 5 korun více, než stojí benzín. Ke snížení spotřební daně o 1,50 Kč přistoupila vláda od 1. června 2022 , pouze však na 4 měsíce. Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

person rebus  date_range 16.09.2022
Reklama
C.I.E.B.
Reklama
CZECHBUS 2022
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací