Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
MHD a IDS

U krátkodobých jednotlivých jídenek na kratších trasách dojde ke zdražení, cílem je podpořit nákup předplatného jízdného. Úpravy mají systém PID také zjednodušit a zpřesnit.

Středočeští zastupitelé schválili 28. listopadu změnu cen jízdného v Pražské integrované dopravy (PID) ve vnějších pásmech na území Středočeského kraje. Změny začnou platit na začátku dubna příštího roku. Podle vyjádření Kraje, jde o reakci na inflaci a energetickou krizi a také si od změny slibuje zjednodušení a zpřehlednění. Úprava cen se netýká jízd po hlavním městě. „ Do systému dopravní obslužnosti je nutné dostat více peněz, stabilizovat jeho ekonomickou situaci a zároveň jej udržet v sociálně dostupné v dimenzi, “ vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. „ Mimořádný stav nedokážeme z vnitřních finančních zdrojů plně pokrýt, a proto plánujeme zvýšení příjmů z jízdného o zhruba 180 milionů korun v roce 2023 .“ Změny se nejvíce dotknout cestujících z prvních čtyřech pásem a v rámci nich pak v prvních dvou pásmech. Úpravy tarifu reagují také na podněty od cestujících a partnerů systému a přináší sjednocení podmínek u jednotlivých jízdenek při použití na železnici, podporu jízd na delší vzdálenosti, zastropování ceny časových kupónů, zavedení 10měsíčního časového kupónu pro vnější pásma a firemního jízdného (umožní nákup přenosných časových kuponů), uvádí Kraj. Tarif PID je pásmový a časový. Platnost jízdenky je tedy omezena časem a pásmem. Z toho důvodu jsou součástí tarifu doklady použitelné zároveň na území Středočeského kraje i Prahy, což se týká především jízdenek pro jednotlivou jízdu. V tuto chvíli ale Středočeský kraj nezná oficiální postoj Prahy. „ Vzhledem k aktuální politické situaci v Praze, kdy není stále znám výsledek povolebního vyjednávání, je předkládaná úprava tarifu zaměřena pouze jízdné na území kraje ,“ uvádí Petr Borecký. „Navíc u časového jízdného počítáme se zastropováním ceny na sedmi pásmech a jen pětiprocentním zdražením u zbylého sortimentu.“ Úpravy mají systém PID zjednodušit a zpřesnit. Změny u jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu v PID U jednotlivého jízdného dochází ke sloučení stávajícího jízdného za 14 Kč a 22 Kč (dvoupásmové jízdenky na 15 a 30 minut) na jednu jízdenku s jízdným za 20 Kč a časovou platností 15 minut. Toto nově umožní použití i ve vlacích PID, což znamená sjednocení podmínek a zpřehlednění tarifu z pohledu cestujících. U jízdních dokladů s jízdným za 30 Kč a výše nedochází s ohledem na důvody uvedené výše k úpravě nominální výše jízdného, ale pouze ke zkrácení časové platnosti jízdenky. Tímto krokem je významně podporována dojížďka na delší vzdálenosti, a to zejména pro občany ze vzdálených částí Středočeského kraje, kde by byl nárůst jízdného v absolutní výši nejmarkantnější. Zároveň však nebude nově umožněno v některých případech využít z časových důvodů jízdenku i pro návrat, což mělo negativní dopad do výnosnosti tarifu a nespravedlnosti výše jízdného. U celodenních jízdenek pro území Středočeského kraje dochází k cenovému snížení a zavedení nové celodenní jízdenky pro mimopražská pásma 1–4 (analogicky k dnešní celodenní jízdence Praha XXL). Cílem je podpořit pravidelné využívání veřejné hromadné dopravy, zvýšit komfort cestujících spočívající v potřebě jediné jízdenky na den a snížit tak i zpoždění spojů způsobené nákupy jízdenek u řidiče. Celkový dopad do rozpočtu je modelován na - 6,5 mil. Kč v celoročním vyjádření u nově nastavených nižších cen. Změny u časového jízdného pro vnější pásma Vzhledem k dlouhodobé podpoře předplatitelů časových jízdních dokladů a cestujících dojíždějících ze vzdálených částí Středočeského kraje je nově zastropována cena časového kupónu na 7 vnějších pásmech, což znamená zavedení celokrajského časového jízdného v roční výši pod 20 000 Kč. Toto zastropování jízdného povede vzhledem k aktuálnímu minimálnímu využití sortimentu jízdních dokladů na 7 a více vnějších pásem pouze k marginálnímu snížení výnosů tržeb u některých dopravců. Dalším motivačním prvkem pro vyšší užívání časových kupónů je kromě zastropování ceny na 7 pásmech také zvýšení cen pouze o 5 % u zbylého sortimentu časového jízdného. Na základě dlouhodobé poptávky jsou nově zavedeny tzv. „10měsíční kupóny“, jejichž využití se předpokládá zejména u žáků a studentů do 26 let pro překlenutí letních prázdnin bez nutnosti nákupu tří „3měsíčních“ a jednoho měsíčního kupónu. Nově se zavádí také tzv. firemní jízdné ve výši 135 % občanského časového jízdného, které umožní anonymní použití časových kuponů primárně pro firemní zákazníky, kteří využijí tyto jízdní doklady jako bonus pro své zaměstnance nebo pro služební cesty. Ceny jízdného ZDE . Zastupitelé také schválili plán rozvoje a zajištění financování veřejné dopravy. Obsahuje informace o stavu a finanční situaci veřejné dopravy, rozvojových záměrech, plánu obnovy vozového parku anebo budoucí smluvní zajištění v systému PID. V nejbližších letech se podaří nahradit některá nejvíce zastaralá železniční vozidla. Už příští rok v prosinci vyjedou na linky S6 a S75 motorové jednotky PESA, na konci roku 2024 je budou následovat elektrické jednotky pro 240 cestujících RegioPanter. Ve střednědobém výhledu kraj počítá s dokončením modernizace trati z Prahy do Kladna, změnou napájecí soustavy na trati z Prahy do Berouna a pořízením asi 60 jednotek pro čtyři sta cestujících, které postupně nahradí CityElefanty. „ Postupem let bychom měli společně s dopravci a Prahou investovat do obnovy techniky asi 45 miliard korun ,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. V dlouhodobém horizontu by kraj rád zavedl nové spoje z Prahy do Mladé Boleslavi přes Lysou nad Labem anebo nasazoval první vozidla na alternativní pohon (Posázaví, Benešovsko, Berounsko, Kladensko a Mladoboleslavsko). Petr Borecký zároveň připomněl, že dopravní obslužnost a její rozvoj není možné financovat pouze ze současných peněz kraje. „ Podpora státu je nezbytná, ideálně prostřednictvím změněného systému rozpočtového určení daní, na kterém kraj ročně tratí miliardy korun. Dále by měl stát navýšit objem peněz, které krajům vyplácí jako svůj podíl financování železniční dopravy tak, aby bylo dodrženo stanovené procento sjednané mezi státem a kraji ve smlouvě, “ jmenuje Petr Borecký faktory ovlivňující financování regionální dopravní obsluhy. „ Nemluvě o tom, že dále nám významně vzrostou náklady při zavádění bezemisních autobusů, a především budování potřebné infrastruktury. Bude to v řádech miliard korun ročně. V realistické variantě vývoje výdajů očekáváme, že v roce 2034 budou výdaje na dopravní obslužnost ve výši až 7,3 miliardy korun ročně v dnešních cenách, jedná se tedy téměř o zdvojnásobení oproti současnému stavu. “ V autobusové dopravě kraj aktuálně soutěží nové dopravce, kteří budou zajišťovat dopravu od prosince 2024. Připravuje vypsání železničních tendrů na nové dopravce po roce 2029, kdy vyprší stávající smlouva s Českými drahami, tyto tendry by chtěl vypsat již v roce 2023 tak, aby dopravci měli dostatek času se připravit a zajistit si u výrobců nová vozidla. V současné době Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace IDSK zajišťuje veřejnou železniční a autobusovou dopravu v objemu dopravních výkonů zhruba 16,1 mil. km ročně v případě železniční dopravy, resp. 76 mil. km v případě dopravy autobusové (započteny jsou i dopravní výkony objednávané a spolufinancované obcemi). Roční náklady na veřejnou dopravu tak pro Středočeský kraj představují částku přibližně 3,7 mld. Kč (1,9 mld. Kč železniční doprava, 1,8 mld. Kč autobusová doprava). Dalších zhruba 0,5 mld. Kč pak přispívá ze svého rozpočtu Ministerstvo dopravy v rámci podpory veřejné dopravy v krajích (společné memorandum) a necelých 0,3 mld. Kč obce a města. Veřejnou dopravu v rámci Středočeského kraje realizuje více než 30 autobusových a železničních dopravců, kteří zajišťují přepravu pro více než 300 tis. cestujících denně. Počet těchto cestujících každoročně narůstá, přičemž výraznou zásluhu na tomto trendu má postupná integrace železniční i autobusové dopravy do systému PID.

person rebus  date_range 28.11.2022

Možnost nákupu předplatného jízdného na spoje Integrované dopravy Zlínského kraje funguje od 1. července 2022, cestujícím nabízí 30denní nebo 7denní jízdné na kartě Zetka. Největší zájem byl v září.

„ První tři měsíce fungování předplatného jízdného prokázaly, že o časové jízdné byl ze strany cestujících zájem. O tom svědčí jak počty prodejů samotného předplatného, tak i karet Zetka, které slouží jako nosič časových jízdenek, “ uvádí jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Martin Štětkář. Zatímco do začátku května letošního roku bylo prodáno cca 15 000 karet, do konce září stoupl jejich počet o dalších zhruba 9 tisíc na nynějších více než 24 000 karet Zetka. Největší zájem o kartu byl přitom v září, kdy si ji objednalo více než 3 700 cestujících. Samotné předplatné si během července, tedy v prvním měsíci fungování , pořídilo zhruba 1 500 zájemců. „ Hlavní zájem o předplatné nastal podle předpokladů po prázdninách, kdy skončila sezóna dovolených a do škol se vrátili žáci a studenti. V září jsme prodali více než 5 300 předplatných jízdenek ,“ uvádí dále Martin Štětkář. Největší zájem byl o 30denní předplatné, které si pořídilo více než 4 800 cestujících, přes 500 cestujících si pak pořídilo 7denní jízdenku. Předplatnou jízdenku cestující průměrně využívají k cestám přes 3 zóny. Největší zájem je o prodej zón 400 Zlín, 500 Uherské Hradiště a 490 Uherský Brod. Od zahájení projektu IDZK v lednu 2021 představovalo zavedení předplatného jízdného zatím největší změnu. Další typy předplatného nabídne KOVED příští rok.

person rebus  date_range 26.10.2022

Zdražení jízdného se nejvíce dotkne krátkodobých jízdenek. Pro pravidelné cestující Kraj nabídne nové výhodné roční časové jízdné na DÚKapce nebo kartě.

Zvýšení cen jízdného v integrovaném systému Doprava Ústeckého kraje schválila Rada kraje. Od 1. 1. 2023 zdraží jednotlivé jízdné o 24%, jednodenní síťová jízdenka o 21%, 7denní jízdné o 16%, 30denní jízdné o 10% a 90denní jízdné o 8%. Podle Ústeckého kraje je důvodem rychle rostoucí inflace a díky tomu i rostoucí náklady dopravců. Pro udržení komfortu a četnosti spojů je proto nutné zvýšit příjmy z jízdného. I tak za stejný rozsah provozu zaplatí Kraj dopravcům kvůli rostoucím cenám energií a pohonných hmot asi o 300 milionů více. Zvýšení cen se dotkne nejvíce jednotlivého jízdného, pro pravidelné cestující se vyplatí pořídit si časovou jízdenku, které vyjdou i po zdražení výhodněji. Další variantou jak ušetřit bude i nová roční časová jízdenka, která vyjde levněji proti nákupu čtyř 90denních jízdenek za současnou cenu. Kdo si roční časovou jízdenku pořídí, vyhne se zdražení úplně. Roční jízdenka bude k dispozici pouze v mobilní aplikaci DÚKapka nebo k nahrání na kartu v informačních kancelářích dopravců. Do Tarifu DUK přibude ještě další novinka. Nově bude možné využívat jednotlivé jízdné i jako tzv. zpáteční jízdenky v době časové platnosti jednotlivé jízdenky. V polovině prosince dojde celorepublikově a tedy i v Ústeckém kraji k pravidelné úpravě jízdních řádů, a už od 1. prosince vyjede ve třech západních oblastech Ústeckého kraje nový dopravce - společnost Umbrella . Do provozu se také chystají modernizované vlakové jednotky v barvách DÚK.

person rebus  date_range 19.10.2022

Umbrella Coach & Buses a Umbrella City Lines získaly zakázky na zajišťování dopravní obslužnosti v oblastech Chomutovsko, Kadaň-Žatec a Mostecká pánev na deset let. Původně měly vyjet od 1. 1. 2023. Po dohodě s Ústeckým krajem je termín posunut na 1. 12. 2022.

Cestující budou přepravovat nové komfortní autobusy. Celkem by měl EvoBus dodat 49 autobusů SETRA 415 LE v podobné výbavě jako pro Pardubický kraj . " Zázemí i řidiče máme v podstatě vyřešené, několik řidičů, kteří nám zatím chybí, přechodně nahradíme z vlastních řad řidičů mezinárodní dopravy. V obou krajích máme dostatečný počet náhradních vozidel ve stejné výbavě i ve stejných barvách a pro všechny případy nouze máme pro Pardubický i Ústecký kraj připraveno dalších 6 autobusů SETRA 416 LE, které slouží jako opravdu poslední instance záchrany ," uvedl Pavel Steiner, majitel a jednatel obou společností. V souladu s veřejnou zakázkou byly smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti uzavřeny s termínem plnění od 1. 12. 2023, následně se Umbrella a Ústecký kraj dohodly na zahájení plnění již od 1. 12. 2022. Cestující by tak měli kvalitnějšími a komfortnějšími autobusy jezdit od začátku nového jízdního řádu 2022/2023. První SETRA 415 LE z nové flotily Umbrelly získala 10. října certifikaci pro provoz v integrovaném dopravním systému Ústeckého kraje Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Na dodávky všech vozidel má EvoBus šest týdnů.

person rebus  date_range 11.10.2022

Podobu nových vozů lanovky na pražský Petřín navrhne studio Anna Marešová Designers. Porotu zaujala nadčasovost, čistý a promyšlený design a velkorysé prosklení kabin. Zážitek z jízdy umocní mrkání a červenání vozů.

Vítězem mezinárodní soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín se stalo české studio Anna Marešová Designers, které je také autorem konceptu výletní tramvaje T3 Coupé Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Dalším krokem modernizace lanovky bude příprava veřejné zakázky na nákup nových vozidel, kterou DPP plánuje vyhlásit do konce letošního roku. Její součástí bude právě vítězný návrh designu vozidel. První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na či z Petřína mohli svézt na konci roku 2024. Na druhém místě soutěže skončil společný návrh rakouských studií Spirit Design, Döllmann Design a Architektur ZT. Třetí místo obsadil neotřelý návrh českého studia Aufeer Design ze skupiny Matador Group. Na čtvrté příčce se umístil koncept mnichovské designérské kanceláře N+P Innovation Design. Mezinárodní otevřenou designérskou soutěž vyhlásil DPP v říjnu loňského roku. Se svými referencemi a portfoliem se do ní přihlásilo celkem 26 týmů, z toho 10 zahraničních ze 7 zemí. Úkolem finalistů bylo vypracovat návrh designu karosérie i interiéru nového vozidla lanovky na Petřín. Původní soutěž musela být však zrušena téměř ve finále, kdy jeden ze dvou finalistů neodevzdal svůj návrh. Soutěž proto DPP znovu vyhlásil v červenci 2022 s novým organizátorem a úplně novou porotou, ovšem se stejnými podmínkami. Byli také poptáni čtyři finalisté z minulé soutěže, kteří se všichni mohli znovu utkat o vítězný návrh. Organizátorem nové soutěže bylo studio CCEA MOBA, které se osvědčilo při organizaci mezinárodní architektonické soutěže na lanovku Podbaba – Troja – Bohnice. Vítězi jakož i všem ostatním finalistům náleží stejná odměna ve výši 500 tisíc korun. O vítězích rozhodovala pětičlenná porota, jejíž předsedou byl Ivan Dlabač, vedoucí ateliéru průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), zakladatel studia DIVAN, držitel mnoha ocenění včetně prestižních Red Dot Design Awards a The Good Design Awards. Porota vyzdvihla vynikající čisté řešení, nadčasovost a promyšlený design, ocenila důraz na zážitek z jízdy. Návrh studia Anna Marešová Designers nejlépe reagoval na všechny požadavky. Právě čistota a strohost dává skvělé zázemí pro cestující, kteří ocení panorama Prahy i díky velkorysému prosklení kabin. Poetičnost, změklé tvary a přívětivá maska vozu vybízí ke svezení. Porota pozitivně hodnotila možnost sklopení všech sedaček, většina cestujících sedí pouze před tím, než vůz opustí stanici. Vyhlídková plošina se tak stává přívětivější. Znatelná je i návaznost a respekt k podobě stávající lanovky, promlouvající jazykem současné doby. Statika je reálná, stejně jako náklady na výrobu. Téma setkání se vozů porota ocenila jako lehké, nenáročné a efektní. Zajímavostí je, že na sebe budou vozy mrkat pokud se budou míjet. Jeden z nich se poté bude uvnitř červenat. „ Úkol navrhnout novou podobu další generace petřínské lanovky jsme pojali velmi zodpovědně, protože každá z předcházejících generací utvářela obraz Petřína jako zcela unikátní lokality světového významu. V situaci, kdy se ukázalo jako nezbytné vyměnit původní vozy z 80. let postavené na podvozcích z let 30., jsme se rozhodli pro designovou soutěž, jejíž výsledek nyní prezentujeme. Je skvělé, že minimálně dva finalisté pracovali ve svých návrzích s emocemi a geniem loci Petřína a do svých návrhů vložili více, než bylo v soutěžním zadání. Tým Anny Marešové přišel mimo kvalitního a vyváženého designu s hravým nápadem interakce mrkajícího a stydícího se vozidla při vzájemném míjení. Problikávající jedno světlo jako mrkající oko prvního vozidla a zrudnutí stydícího se druhého vozu je nádherný příklad polidštění techniky, metaforou setkávání se na Petříně a unikátem, který si, pevně věřím, oblíbí nejen Pražané, ale i návštěvníci Prahy ,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. " Všichni finalisté odevzdali velmi kvalitní návrhy s neotřelým designem, z nichž každý by byl jistě důstojným pokračovatelem tradice lanovek na Petřín. Nicméně porota se v závěru jednomyslně shodla nad velmi čistým designem lanovky od Anny Marešové a jejího týmu. Jejich vítězství mě těší o to více, že už máme z předchozích let společnou zkušenost na úspěšném projektu výletní tramvaje T3 Coupé. Těším se na další spolupráci a věřím, že nové vozy lanovky na Petřín se stanou stejnou ikonou jako T3 Coupé mezi pražskými tramvajemi ,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. „ Odhalená, vzdušná, milovaná – to byl náš slogan celého projektu nové lanovky na Petřín. Navrhovali jsme ji s respektem k jejímu odkazu i místu, ovšem tak, aby byla komfortní́ a technologicky vyspělá. Chtěli jsme se vyhnout sportovnímu či okázalému vzhledu a zvolili jsme cestu udržitelného a funkčního designu. Maximalizovali jsme výhled a vytvořili odhalenou a vzdušnou podobu lanovky pro co nejlepší́ pocit z jízdy. Věříme, že bude dobře sloužit lidem a bavit je minimálně dalších 30 let, “ popisuje svůj návrh Anna Marešová, šéfdesignérka projektu a vítězka mezinárodní designérské soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín. Studio navrhlo také nová nástupiště, ta však nejsou předmětem zadání.

person rebus  date_range 22.09.2022

Plzeňské městské dopravní podniky objednaly další tři 18metrové městské autobusy SOLARIS Urbino 18. Zveřejněno je výběrové řízení na standardní autobusy a zkušebně jezdí ISUZU NOVOCITI LIFE.

Na dodávku až 17 kloubových autobusů uzavřely PMDP smlouvu se Solaris v srpnu 2021. Prvních pět nízkopodlažních vozidel vyjelo v Plzni začátkem července 2022. Další tři vozy jsou objednané s termínem dodání do 30. června 2023. Od září do prosince testují PMDP na méně vytížených linkách 35 a 39 městský autobus ISUZU NOVOCITI LIFE zapůjčený od TURANCAR CZ. S délkou vozu 7,9m a šířkou 2,4 m je toto vozidlo rozměrové podobné stávajícím midibusům Rošero , ale nabízí téměř dvojnásobnou kapacitu. Cílem zkoušek je ověření efektivity provozu. V případě dobrých zkušeností plánují dopravní podníky autobus odkoupit a případně další vůz stejného typu příští rok pořídit. Pravidelnou obnovou bude procházet také flotila sólo autobusů, zájemci mohou podávat nabídky do výběrového řízení na dodání až 17 dvanáctimetrových autobusů, které budou PMDP objednávat postupně do roku 2025.

person rebus  date_range 20.09.2022

V lokalitě Masarykova čtvrť v Brně se lidé od 17. září svezou autobusem, který si objednají přes mobilní aplikaci. KLIKbus bude dva měsíce v rámci testování zdarma.

Brno se inspirovalo městem Říčany u Prahy, kde služba CITYA k dojíždění úspěšně funguje třetím měsícem a došlo i k rozšíření do okolních obcí. Město chce zjistit, zda by tento doplněk hromadné dopravy využívali i Brňané. Zájemci si stáhnou bezplatnou aplikaci CITYA.io, přes kterou zažádají o jízdu. Aplikace jim sdělí čas příjezdu vozidla a místo virtuální zastávky, která je vždy nejdále 70 metrů od výchozího bodu cesty. Řidič cestujícího převeze na vybranou zastávku MHD v lokalitě Masarykova čtvrť. KLIKbus je osmimístný, cestující tak může jízdu sdílet s dalšími, kteří jedou obdobným směrem. Jízdu je možné objednat a rezervovat dopředu, jen je třeba dát pozor, aby byl čas objednání alespoň 15 minut před požadovaným časem vyzvednutí. Virtuální zastávky jsou snadno rozpoznatelná veřejná místa, která umožňují co nejefektivnější plánování sdílených tras. Služba KLIKbus bude v provozu denně od 6 do 22 hodin. Cílem Dopravního podniku je, aby auto na vybranou virtuální zastávku přijelo do 15 minut od objednání. „ Pro službu využijeme auto firmy CITYA.io, se kterou při testovacím provozu spolupracujeme. My dodáme řidiče, kterému stačí řidičské oprávnění skupiny B, takže nás to personálně nezatíží ,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. “ V CITYA pomáháme městům zlepšit život jejich obyvatel. Jsme rádi, že můžeme být partnerem Dopravního podniku města Brna a můžeme tak společně hledat efektivní a úsporné řešení dopravy v dnešní komplikované době ,” uvedl provozní ředitel společnosti CITYA.io Ondřej Mišura. Pro testovací provoz vybral dopravní podnik města Brna Masarykovu čtvrť, která je specifická svým terénem a ohraničením od okolních čtvrtí. Dvouměsíční testovací provoz KLIKbusu je pro Brňany zdarma. O využití poptávkových autobusů uvažuje také Pardubický kraj .

person rebus  date_range 16.09.2022

Na méně vytížených trasách by mohly autobusy jezdit podle aktuálního zájmu cestujících. K modelaci dopravních linek Kraj poskytne tři oblasti, kde už teď chybí řidiči.

Poptávkové autobusy jsou menší než klasické autobusy, a mají i menší spotřebu. Navíc reagují na aktuální zájem cestujících a nemusejí tak nutně objíždět celou trasu. Což znamená nejen úsporu, ale také zajištění autobusové dopravy v místech, kde se ekonomicky výrazně nevyplatí provozovat klasickou linkovou autobusovou dopravu. „ Jednal jsem se společností CITYA a uvažuji o tom, že bychom jejich služby využili jako doplnění autobusové dopravy v určitých regionech Pardubického kraje, “ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. CITYA je brněnská firma, která v Říčanech v létě na měsíc zkušebně zdarma spustila sdílené nízkoemisní minivany. Ty se řídí aplikací s algoritmem, který vybírá zastávky i trasu co nejúsporněji, a do budoucna by měly být plně elektrické. Funguje na základě jednoduché mobilní aplikace. „ Pardubický kraj poskytne tři oblasti k modelaci dopravních linek tam, kde už teď chybí kapacity, nebo je linka málo využita cestujícími meziměstskou dopravou. Dopravcům to může ušetřit řidiče, které tak bude možné nasadit na více frekventované spoje ,“ řekl Kortyš. Autobusoví dopravci, kteří zajišťují dopravní obslužnost v Pardubickém kraji , se dlouhodobě potýkají s nedostatkem řidičů. Během letních měsíců v době výluk na železnici byl problém ještě větší, protože řidiči a společnosti dávali přednost jízdám na výlukových trasách. „ Další problémy byly s odchodem některých šoférů do důchodu a v tuto chvíli začal opět řádit covid, což doléhá na všechny kraje. Řidiči z Ukrajiny měli navíc kvůli válce omezené vydávání řidičských licencí. Nové jízdní řády vstoupily v platnost na počátku září a další větší úpravy se budou dělat v prosinci. Během tohoto období dojde i k dílčím změnám na základě požadavků cestujících a starostů, “ dodal Kortyš. Podle tiskové zprávy vydané Krajem se autobusoví dopravci v Pardubickém kraji dlouhodobě potýkají s nedostatkem řidičů. Od 12. června, kdy v regionu vyjeli noví dopravci (ARRIVA autobusy, CAR-TOUR, ZDAR, Umbrella Coach & Buses a BusLine Pardubicko) má však problémy hlavně společnost BusLine, která neodjela stovky spojů. S přepravou cestujících naopak pomáhal například ICOM transport, který dříve v kraji dopravní obslužnost zajišťoval. K 1. září došlo ke změnám jízdních řádů právě z důvodu nedostatku řidičů BusLine Pardubicko. K výpadku spojů docházelo v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Spoje se pro každý den z části měnily a cestující neměli jistotu dopravního spojení. Z těchto důvodů se Kraj rozhodl nevyhovují stav napravit a to snížením počtu dopravních spojení. K dalším změnám bude podle vyjádření náměstka hejtmana docházet zřejmě průběžně.

person rebus  date_range 14.09.2022

Od 1. února 2023 převezme provoz městské hromadné dopravy v Jablonci ČSAD Slaný. Řidiči i cestující se budou vozit 27 novými autobusy značky Mercedes-Benz a Rošero.

Od začátku února roku 2023 bude společnost ČSAD Slaný spadající pod koncern ICOM transport obsluhovat po dalších 5 let MHD v Jablonci nad Nisou. Přípravy jsou v plném proudu – nákup nových autobusů, nástupy nových zaměstnanců či seznamování se s veřejností na akci „Den s novým dopravcem“ v sobotu 10. září. Do oblasti vyjede 27 nových autobusů značky Mercedes-Benz Conecto (23) a Rošero (4), do kterých ICOM transport investuje přibližně 150 milionů korun. „ Vozy budou mít hybridní pohon, klimatizaci, elektrický informační systém, povelovou soustavu pro nevidomé, Wi-Fi, USB nabíjení pro drobné elektrozařízení či dávkovač dezinfekce. Autobusy Mercedes-Benz budou již s automatickou převodovkou ,“ uvádí k vozovému parku předsedkyně představenstva ICOM transport a jednatelka ČSAD Slaný Kateřina Kratochvílová. Autobusy budou zajištěné včas, před novým dopravcem však stojí výzva v podobě zajištění dostatečného počtu řidičů. Nedostatek profesionálních řidičů trápí dopravce v celé republice. Podle statistik chybí asi 25 tisích řidičů, přibližně 20 % řidičů je v důchodovém a 30 % v předdůchodovém věku. Tento systémový problém nejvíce pociťují cestující, kteří se nedostanou včas do práce, školy nebo k lékaři. Podle Kateřiny Kratochvílové je jedním z rychlých řešení nábor profesionálních řidičů z cizích zemí. Získávání kvalifikovaných pracovníků by také usnadnilo ostranění byrokratických překážek při získávání řidičského oprávnění. K dlouhodobým řešením patří účinná pomoc při zajištění nových řidičů státem. V minulosti řidiče autobusů i kamionů vychovávala armáda, již 30 let však chybí. Pokud nedoje k rychlému řešení, hrozí v krátkém časovém období kolaps dopravy, výrazné omezení výroby a ohrožení fungování ekonomiky. ČSAD Slaný nabízí řidičům pro jabloneckou MHD práci na plný i na částečný úvazek i možnost práce na dohodu. „ Řidiče budeme na linky nasazovat tak, abychom co nejvíce vyhověli jejich potřebám ,“ dodává Kratochvílová. Firma má zájem o místní řidiče, pokud jich nezíská potřebný počet (přibližně 50), vypomůže si v rámci koncernu. Jízdní řády se pro cestující měnit nebudou, nový dopravce jen nebude zajišťovat linku 115 do Rychlova u Jablonce, kterou pravděpodobně převezme Liberecký kraj. ČSAD Slaný nahradí současného provozovatele Umbrella Coach & Buses , které vyprší dvouletá smlouva.

person rebus  date_range 12.09.2022

Od února 2023 bude dceřiná společnost ICOM transport zajišťovat městskou hromadnou dopravu v Jablonci a okolních obcích. V sobotu 10. září pořádá Den s novým dopravcem.

Zájemci z řad návštěvníků budou mít příležitost vyzkoušet si na polygonu v Rychnovské ulici jak lehké nebo těžké je tak velký vůz řídit. Stačí mít jen řidičský průkaz sk. B. ČSAD Slaný získala pětiletou smlouvu na provoz veřejné linkové dopravy na Jablonecku ve výběrovém řízení vyhlášeném v polovině června loňského roku. Ze šesti uchazečů podala nejvýhodnější nabídku a smlouvu s městem podepsala 23. listopadu 2021. Provoz se týká také linkové dopravy v členských obcích Dopravního sdružení obcí Jablonecka, do kterého patří Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Na linky předpokládá nasadit 27 autobusů Mercedes Benz Citaro Hybrid a Iveco First FCLLI Hybrid.

person rebus  date_range 09.09.2022
Reklama
Rošero P
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací