Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
MHD a IDS

KOVED naistaluje na vývěsních plochách ve větších přestupních uzlech v regionu nové odjezdové jízdní řády autobusů IDZK.

Vývěsní tabule s jízdními řády Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) získávají přehlednější podobu. Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) je začíná instalovat, na řadu přijdou postupně všechny zastávky. „ Od spuštění projektu IDZK v loňském roce se snažíme o to, aby krajská doprava byla pro cestující přívětivá nejen dostatečnou nabídkou spojů, ale také přehledností a estetikou informací. Navenek se proto prezentujeme jednotným vizuálním stylem, zastávky IDZK jsou jednoznačně identifikovatelné naším logem. A v našem vizuálním stylu jsou nyní zpracovány i odjezdové jízdní řády, “ uvádí jednatel společnosti KOVED Martin Štětkář. Prvním uzlem, kde se veřejnost může s novinkou setkat, je dopravní terminál Bystřička, železniční stanice. Cestující na vývěsní tabuli najde informace o odjezdech do jednotlivých směrů, kde má vždy uvedený čas odjezdu, číslo linky, číslo spoje, označení dopravce a další příznaky (zejména v které dny spoj jede, jestli je na něm garantovaný bezbariérový vůz, jestli má např. prázdninové omezení apod.). Z QR kódu může zjistit také on-line polohu vozidel nebo aktuální zpoždění spoje. Nové odjezdové jízdní řády budou postupně instalovány na další přestupní uzly. V další fázi dostanou novou podobu i běžné jízdní řády vyvěšené na zastávkách. IDZK vznikla v lednu 2021 , kdy vstoupily v platnost nové smlouvy s dopravci a Zlínský kraj zavedl integrovaný tarif. Dopravní obslužnost zabezpečuje společnost KOVED, která mimo jiné objednává u dopravců autobusové a železniční spoje.

person rebus  date_range 24.05.2022

Kurzy začínají od 1. července, oblíbené jsou zejména u studentů vysokých škol. Během prázdnin projdou kurzem a začátkem semestru mohou začít jezdit.

Dopravní podnik města Brna se začátkem letních prázdnin spustí kurzy pro budoucí řidiče autobusů a tramvají. Zájemci si během léta osvojí řízení na těchto trakcích, složí zkoušky a následně mohou vyjet s cestujícími. Prázdninový kurz bývá oblíbený mezi studenty vysokých škol, kterých pro podnik jezdí aktuálně 11. Právě studenti tvoří velkou část účastníků kurzů, během prázdnin se řídit naučí a se začátkem semestru mohou začít jezdit. Směny si vybírají podle svých možností. Samotný kurz už je placený. Do kurzů 1. července nastoupí dvě 16členné skupiny budoucích řidičů autobusů a tramvají. Zatímco tramvajácký výcvik trvá dva měsíce, autobusáci v lavicích a za volantem stráví o dva měsíce déle. Se studenty na pozicích řidičů má dopravní podnik jen ty nejlepší zkušenosti – dopravce získá zodpovědné šoféry a studenti brigádu a volnost ve výběru směn. Mnozí z nich u profese zůstávají i po dokončení studia. Takových řidičů má podnik aktuálně 15, mezi nimi i Kristýnu Hipskou. „ Skvělé pro mě bylo, že jsem mohla jezdit tak, jak mi to vyhovovalo při studiu. Dodnes se mi líbí, že jsem na pracovišti sama, sama odpovídám za svou práci, ale přitom jsem pořád mezi lidmi. Navíc je to práce hodně pestrá. I když jedu dva dny po sobě stejnou linku, nikdy to není úplně stejné, " říká Hipská, která s řízením tramvaje začala při studiu fakulty veterinárního lékařství. Na plný úvazek v dopravním podniku jezdí tři roky. Podmínkou pro přihlášení do kurzu je minimální věk 21 let, řidičské oprávnění skupiny B a čistý trestní rejstřík. Prvním krokem je úspěšné absolvování nástupního psychologického vyšetření, následně účastníci kurzu projdou 35denní teoretickou výukou a praktickým výcvikem. Na závěr je čeká složení praktických a teoretických zkoušek. Výhodou pro studenty je fakt, že už během kurzu pobírají mzdu. Další kurzy dopravce otevírá na autobus 1. září, na tramvaj a trolejbus 3. října 2022. Dopravní podnik města Brna zaměstnává 1 400 řidičů autobusů, tramvají a trolejbusů. Jejich průměrná mzda činí 35 945 Kč.

person rebus  date_range 24.05.2022

V tramvajích by mělo nové hlášení zaznít na přelomu září a října. Následovat budou autobusy a vozidla dopravců integrovaných do PID. Paní Dagmar Hazdrová po téměř 30 letech s nahráváním provozních hlášení skončí.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s hl. m. Prahou, ROPIDem a IDSK vybírá nový hlas pro autobusy a tramvaje na městských a příměstských linkách Pražské integrované dopravy. O vítězi rozhodne přímo veřejnost v on-line anketě na webu DPP na www.dpp.cz/novyhlas . V anketě lze hlasovat pouze jednou pro jeden ze čtyř hlasů, které do finále vybrala odborná komise. Anketa poběží měsíc, hlasovat lze do nedělní půlnoci 19. června 2022. Jak nové hlasy zní v běžném provozu, si cestující mohou poslechnout na vybraných spojích tramvajové linky č. 9 Sídliště Řepy – Spojovací a autobusové linky č. 136 Sídliště Čakovice – Jižní Město. Mezi hlasy, které se dostaly do finále, jsou rovnoměrně po dvou zastoupeny dámy i pánové. Účastníci ankety si budou moct před samotným hlasováním nejdříve vyslechnout ukázky provozních hlášení všech čtyř kandidátů, než se definitivně rozhodnou pro svého favorita. Hlasy jsou anonymní, označeny pouze číslovkou, tj. Hlas 1, Hlas 2 atd. Naživo se cestující s hlasy kandidátů mohou setkat na vybraných spojích tramvajové linky č. 9 a autobusové linky č. 136. Každý hlas je nahrán v jedné tramvaji a jednom autobusu (celkem osm pořadí každý den), přičemž tato vozidla jsou označena speciálním vnějším i vnitřním polepem upozorňujícím na anketu, včetně QR kódu, po jehož načtení se cestující dostane přímo do on-line ankety. Jízdní řády vozidel s kandidáty na nový hlas autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy včetně pravidel ankety cestující naleznou na úvodní stránce webu DPP . Vítěz ankety si převezme pomyslnou štafetu od paní Dagmar Hazdrové, legendární hlasatelky Československého a Českého Rozhlasu, která v roce 1968 během invaze vojsk Varšavské smlouvy vysílala nepřetržitě 52 hodin, a která je dlouholetým hlasem autobusů a tramvají pražské MHD. Provozní hlášení a názvy zastávek pro Prahu nahrává už bezmála 30 let, naplno od roku 1996, a spolupráci chce již ukončit. Za svou dlouholetou službu jí hlavní město udělí čestné občanství. Úkolem vítěze bude znovu namluvit všechna stávající provozní hlášení a názvy zastávek, které cestující znají z běžného provozu na tramvajových a autobusových linkách pražské MHD i u příměstských autobusů v rámci systému Pražské integrované dopravy. Celkem se jedná o zhruba deset tisíc nahrávek. Kromě toho bude muset vítěz průběžně nahrávat všechny změny či nové zastávky, které vzniknou např. na tramvajových tratích, které DPP postaví, při trvalých nebo dočasných změnách autobusových linek nebo při zapojení dalších oblastí do Pražské integrované dopravy. „ Každá linka metra samostatně a dohromady autobusy i tramvaje pražské MHD mají svůj vlastní hlas. Na lince A je to Světlana Lavičková, na lince B Eva Jurinová, na lince C Tomáš Černý, u autobusů a tramvají Dagmar Hazdrová. Jsou to školené, profesionální hlasy, s výbornou výslovností, na jedné straně příjemné, na druhé straně dostatečně rázné, s potřebnou dynamikou a dikcí. Nejdůležitějším faktorem je, aby v běžném provozu MHD bylo provozním hlášením dobře rozumět. A to za každého stavu, tj. ve vozidle plném cestujících, při jeho rozjezdu, brždění či plné rychlosti, při jízdě po různých površích pražských komunikací, kdy ve vozidlech zní řada jiných zvuků či vibrací technologických částí dopravních prostředků. U některých typů hlasů, resp. výslovnosti se stává, že některé slabiky nebo hlásky nejsou v určitých situacích vůbec slyšet, čímž se hlášení stává nesrozumitelné. Výběr hlasů pro provozní hlášení v MHD je proto poměrně složitá záležitost, kdy nerozhoduje jen to, jestli se hlas líbí či nelíbí, ale řada technických faktorů, “ uvádí Jan Barchánek, vedoucí Jednotky Provoz Autobusy DPP. S výběrem nového hlasu pro autobusy a tramvaje DPP začal na přelomu let 2019 a 2020, nicméně kvůli pandemii covidu-19 byl celý proces odložen na dobu, kdy se MHD vrátí do normálního provozu. DPP oslovil desítky profesionálních moderátorů, herců, žen i mužů, jejichž hlasy by se pro provozní hlášení hodily, a kteří by byli současně ochotni tuto činnost dlouhodobě pro pražskou MHD vykonávat. Jejich nahrávky pak DPP ve spolupráci s ROPIDem a HMP otestoval za simulovaného provozu v běžných dopravních prostředcích. Do semifinále se dostala desítka kandidátek a kandidátů, jejichž hlasy v provozních zkouškách obstály. Z nich pak odborná komise, ve které zasedli např. odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, Českého rozhlasu, Kabinetu hlasové a mluvní výchovy DAMU, ale i samotná Dagmar Hazdrová, letos v březnu vybrala kvarteto finalistů splňující požadavky na správnou výslovnost. „ Všechny čtyři hlasy se budou většině cestujícím znát povědomé. Určitě je slyšeli na divadelních představeních nebo v dabingu ve známých filmech či seriálech. Filmoví znalci možná budou rovnou umět identifikovat, kterou postavu, ve kterém filmu či seriálu naši finalisté namluvili. Jejich identitu ale odhalíme až po skončení ankety, aby jména kandidátů neovlivňovala rozhodování hlasujících. Do konce letošního června vyhlásíme výsledky ankety, představíme vítězku nebo vítěze i zbylé finalisty a po podpisu smlouvy začneme s nahráváním. Bude se realizovat v profesionálním studiu, jako první budeme nahrávat všechna provozní hlášení a názvy zastávek na území Prahy, kterých jsou necelé dvě tisícovky. Následovat budou zastávky ze Středočeského kraje, resp. z oblastí integrovaných do PID. Předpokládáme, že první nahrávky nového hlasu bychom mohli nasadit nejdříve v tramvajích na přelomu letošního září a října ,“ uzavírá Petr Hloch, vedoucí jednotky Provoz Tramvaje DPP.

person rebus  date_range 23.05.2022

V neděli 12. června zaniknou dlouholeté tradiční linky začínající písmeny F a D v systému Středočeské integrované dopravy, nahradí je nové.

Autobusy Arrivy na Čáslavsku a zbytku Příbramska vyjedou v systému Pražské integrované dopravy . Na Březnicku a Krásnohorsku v rámci okresu Příbram bude zrušeno 24 současných linek s písmenem F a nahradí je 16 nových autobusových linek v systému PID. Na několika linkách PID bude kvůli integraci zbytku území Příbramska upraven jízdní řád a tři linky Arrivy pojedou pod novým číslem. Z linky 524 Nepomuk – Rožmitál pod Třemšínem – Březnice – Mirovice bude linka 495, linka 511 Příbram – Obecnice – Sádek – Hluboš bude jezdit nově s číslem 504 a linka 488 Mníšek pod Brdy – Nová Ves pod Pleší – Nový Knín bude přečíslována na 688 a její původní číslo dostane nová linka na trase z Příbrami do Písku. S ohledem na blížící se integraci v tomto regionu ukončila Arriva prodej měsíčních a čtvrtletních předplatních kuponů pro linky SID. V oblasti Čáslavska budou zaintegrovány všechny obce v okresu Kutná Hora. Při integraci tak zrušeno celkem 13 linek v systému SID s počátečním písmenem F. Místo nich vyjede šest nových linek v systému PID a na třech současných bude upraven provoz. Na základě rozhodnutí Středočeského kraje dochází zároveň i k několika úpravám jízdného na linkách PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou od 12. června platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol ve vlacích a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány. V Praze se výše ani rozsah slev nijak nemění.

person rebus  date_range 20.05.2022

Praha zastropovala jízdné v mobilní aplikaci PID Lítačka. Za celodenní cestování po městě na jednorázové jízdenky nezaplatíte víc, než je cena celodenní jízdenky, tedy 120 korun.

Městská společnost Operátor ICT (OICT) rozšiřuje ve spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) další funkcionality aplikace PID Lítačka. Nově přibylo denní zastropování jízdného – tzv. capping. Cestující, kteří si v rámci aplikace kupují jednorázové jízdenky, již za den nezaplatí více, než je cena denního jízdného. Zastropování jízdného platí na území hl. m. Prahy, tedy v pásmech P+0+B. Capping zajistí, že jakmile cestující v rámci jednoho dne využijí v mobilní aplikaci PID Lítačka jízdenky v celkové hodnotě 120 Kč (nebo 60 Kč v jejich zlevněné variantě), což odpovídá ceně denní jízdenky, aplikace jim automaticky nabídne možnost cestovat až do 01:30 hodin následujícího dne zdarma. Město chce novou možností odbavování motivovat lidi k tomu, aby nejezdili na černo. Podobný systém se navíc osvědčil již v řadě evropských měst a u nás funguje například v Ostravě nebo Brně. Při nákupu různé kombinace jednorázových jízdenek se dosud mohlo stát, že celková cena všech jízdenek překročila hodnotu celodenní jízdenky. Cestujícímu nově v takovém případě aplikace sama nabídne doplatit pouze částku, která zbývá do ceny celodenní jízdenky. „ Jdeme vstříc Pražanům a usnadňujeme jim cestování. Chceme nabízet co nejvíce možností nákupu. Každému vyhovuje něco jiného a tohle je další krok ke zvýšení uživatelské přívětivosti pražské integrované dopravy, “ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr. „ Denní zastropování jízdného je další z řady výhod, které naše aplikace PID Lítačka poskytuje cestujícím. Myslím, že je tak dobrým příkladem, jak digitalizace usnadňuje cestování po městě a otevírá možnosti, které dříve nebyly možné. Celý proces odbavování je díky tomu rychlejší, a tím pádem i levnější. Budeme rádi, když aplikaci bude do budoucna využívat ještě více cestujících. Navíc již brzy přibyde třeba přímá možnost platit za parkování v zónách placeného stání a připravujeme i další novinky ,“ popisuje Tomáš Barczi, generální ředitel OICT. Zastropování ceny za celodenní cestování po Praze je dalším z nástrojů, které zjednodušují pohyb lidí po městě, aniž by se museli nějak zásadně zajímat o nejvýhodnější tarifní nabídky. " Naším společným cílem je, aby aplikace PID Lítačka umožňovala lidem cestovat beze strachu, že si na svou cestu nekoupí tu správnou jízdenku. Díky PID Lítačce už nyní nemusíte studovat, za kolik jet – aplikace vám podle vyhledaného spojení najde správnou cenu sama ,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík. Zastropování jízdného je dostupné pouze pro jízdenky v aplikaci PID Lítačka od verze 3.8.0., započítávají se do ní jízdenky aktivované pouze na jednom zařízení a v rámci jednoho účtu, které se časově překrývají maximálně o 5 minut. Do budoucna město zvažuje zastropování i celoročního jízdného. PID Lítačku pro OICT vyvíjí brněnská společnost CHAPS, podobně jako DÚKapku pro Ústecký kraj.

person rebus  date_range 05.04.2022

V pondělí 11. dubna bude obnoven provoz na lince 510901 Rumburk - Varnsdorf - Česká Lípa - Praha. Quick Bus získal znovu licenci.

Dopravce Quick Bus provozoval dálkovou mezikrajskou linku z Ústeckého přes Liberecký a Středočeský kraj do Prahy na komerční bázi od roku 2005, pro další období od 1. 1. 2022 požádal Ústecký kraj o novou licenci. Liberecký kraj, jako dotčený úřad, ve svém závazném stanovisku z důvodu souběhu s dotovanými linkami na svém území stanovil takové omezující podmínky, které následně vedly dopravce k rozhodnutí z ekonomických důvodů provoz linky zcela ukončit. Proti omezujícím podmínkám se Quick Bus odvolal a podle správního řádu o správnosti stanoviska Libereckého kraje rozhodovalo ministerstvo dopravy, kterého po přezkoumání zrušilo a nařídilo o věci rozhodnout znovu. Výsledkem je vydání nové licence a jízdní řád v téměř původní trase. Jízdenky jsou již v prodeji v IDOS, za cestu mezi Prahou a Rumburkem zaplatíme 170 Kč, do Dubé 100 Kč, České Lípy 120 Kč, do Nového Boru 130 a Vansdorfu 160 Kč.

person rebus  date_range 04.04.2022

Nejzásadnější změnou od 1. dubna je integrace v oblasti Vlašimska a Posázaví, kde vyjíždí 26 nových linek. Na tarif PID také půjde dojet až na Pelhřimovsko a do Ústeckého a Libereckého kraje.

Od pátku 1. 4. 2022 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy v okrese Benešov. V této fázi integrace budou již zaintegrovány všechny obce v celém tomto okrese. Konkrétně se jedná o všechny obce v oblasti obce s rozšířenou působností Vlašim, včetně mikroregionů Želivka a CHOPOS. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. I zde dochází k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny jsou návaznosti mezi autobusy v nových přestupních uzlech. Nově vyjede 26 linek. Od dubna dochází také k rozšíření MHD v Berouně , kde budou zavedeny dvě nové autobusové linky provozované Arrivou Střední Čechy. Další město, ve kterém proběhnou od 1. dubna je Kutná Hora . Dále se rozšiřuje mezikrajská doprava, kdy tarif PID platí na linkách nebo jejich částech v sousedních krajích a naopak. Kromě překryvů do Ústeckého kraje dojde také k rozšíření do Libereckého kraje a na Vysočinu. Liberecký kraj (IDOL) Tarif PID bude nově platit na lince 400 z pražského Střížkova až do zastávky Dubá, autobusové nádraží. Platnost tarifu IDOL bude naopak rozšířena v úseku Cvikov, autobusové stanoviště – Mělník, U Hřiště. V případě cesty v rámci jednoho kraje bude cestujícímu vydána jízdenka příslušného integrovaného systému. Při cestě po Libereckém kraji (a Ústeckém kraji, úsek Rumburk, žel.st. – Jiřetín pod Jedlovou, Lesné) bude cestující odbaven dle tarifu IDOL, při cestě po Středočeském kraji a Praze dle tarifu PID. V případě, že cestující pojede v přeshraničním úseku, ve kterém platí oba tarify, bude mít cestující možnost si tarif sám zvolit. V případě, že cestující neuvede jinak, bude odbaven dle tarifu kraje, ve kterém se právě nachází. Pokud pojede cestující mezi zastávkami, ve kterých platí pouze jeden z tarifů a nejedná se o ten samý tarif, i nadále budou vydávány jízdenky dle lomeného tarifu PID/IDOL. (například trasy Praha – Česká Lípa, Praha – Cvikov a další z Prahy dále než do Dubé). Tarif PID bude nově platit také na lince 410 v úseku Praha, Střížkov – Doksy, Břehyně, II. Tarif IDOL bude naopak nově platit v úseku Jablonné v Podještědí, železniční stanice – Mělník, U Hřiště. Tarifní opatření je na lince obdobné jako u linky 400. Na linkách 427, 697, 721 a 722 budou platit oba tarify v celých délkách jejich tras. Pokud si cestující nezvolí tarif, bude odbaven podle tarifu kraje, ve kterém se právě nachází. Kraj Vysočina (VDV) Na lince 406 (102406, 104406 a 105406) Praha-Vlašim-Pelhřimov–Jihlava se se cestující až do Pelhřimova a Vlašimi svezou na tarif PID i VDV. Na lince 458 (200458) Vlašim-Lukavec-Pacov bude platit tarif PID do Pacova a VDV do Vlašimi. Na lince PID 846 (200846, 201846) bude platit tarif PID do Ledče nad Sázavou a VDV do Čechtic. Linky 847 (200847) Čechtice-Čechtice,Staré Práchňany a 760440 Jihlava-Pelhřimov-Čechtice jsou integrovány do obou tarifů v delé délce. V případě přesahu Tarifu VDV na území jiného kraje se Tarif VDV použije pouze na přepravu z a do Kraje Vysočina. Nelze ho využít pro přepravu mezi zastávkami v rámci území jiného kraje, kdy se použije buď tarif dopravce, nebo jiné IDS s výjimkou případu, kdy je celá linka jenom v tarifu VDV. Podrobné informace k linkám . K další integraci dojde od 12. června, kdy bude zapojena do PID celá zbývající část okresu Kutná Hora.

person rebus  date_range 31.03.2022

Po dvanácti letech ukončí provoz Znojemská dopravní společnost - PSOTA, vystřídá ho společnost Autobusy Karlovy Vary. Přijedou nové autobusy.

S koncem roku 2021 vyprší smlouva mezi městem Znojmem a současným poskytovatelem přepravních služeb. “ Chtěl bych poděkovat firmě Znojemská dopravní společnost - PSOTA za odvedenou práci v posledních 12 letech. Zároveň bych chtěl poblahopřát vítězi zadávacího řízení na nového dopravce, společnosti Autobusy Karlovy Vary a.s., která začne přepravu cestujících zajišťovat od 1. ledna 2023. Nový smluvní vztah s dopravcem bude znamenat modernější autobusy, více linek, častější spoje do městských částí i snadnější cestování maminek s kočárky ,” uvedl starosta Znojma Jakub Malačka. Společnost Autobusy Karlovy Vary a.s. vyhrála otevřené zadávací řízení s nejlepší nabídkovou cenou. Podle tiskové zprávy města se soutěže zveřejněné 25. 11. 2021 zúčastnilo pět subjektů, kteří dopravci měli o provoz MHD neuvádí a na profilu zadavatele zatím není zveřejněna závěrečná zpráva. Aktualizováno 30.3.: Dalšími účastníky byly ( v pořadí podle umístění po vyhodnocení VŘ ) Sdružení MHD Znojmo - BDS-BUS a ZDAR, Znojemská dopravní společnost – PSOTA, BORS Břeclav a TRADO-MAD). Město za služby od nového roku zaplatí 60 miliónů korun bez DPH ročně. Cena za kilometr je stanovena fixně a tržby z jízdného nově půjdou přímo do pokladny města. Sjednaná cena činí pro malý autobus 48,28 Kč bez DPH za 1 vozokilometr a pro klasický autobus 54,07 Kč bez DPH. Zajištění dopravní obslužnosti je jednou z klíčových rolí města a v příštích 10 letech bude mít objem jízdného plně pod kontrolou. Přípravě tendru věnovala radnice značnou pozornost, s přípravou začala již v roce 2020. " Snažili jsme se dívat dopředu a zajistit pro naše občany dopravu, která by odpovídala požadavkům nové doby. Město Znojmo bude mít navíc mnohem větší prostor k aktivitě než u stávající smlouvy. Bude moci lépe rozhodovat o dopravním výkonu, jízdních řádech, návaznosti spojů, výši tarifu, cenotvorbě. Bude mít také možnost stanovit jednotné jízdné v rámci dopravního systému, včetně přestupních, víkendových jízdenek apod .,“ vysvětluje Jakub Malačka. Dle podmínek zadávacího řízení nebudou smět ve Znojmě jezdit autobusy starší 12 let, přičemž průměrné stáří vozidel nesmí přesáhnout 9 let. Všechny musí být klimatizované a nízkopodlažní, aby bylo jednodušší cestování například pro maminky s kočárky. S tím souvisí i požadavek, aby cestující mohli pohodlně uhradit jízdné na více místech než jen u řidiče. Společnost Autobusy Karlovy Vary pro splnění přísných smluvních podmínek a technických standardů bude pořizovat většinu autobusů nových, budou plně nízkopodlažní, klimatizované, vybavené sčítacími rámy a moderním informačním systémem. Navíc je městská doprava ve Znojmě součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, kde je vysoký standard služby na dopravce základním požadavkem. " V současné době vybíráme dodavatele autobusů ," uvedl Zdeněk Suchan, předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary. " Pokud se týká zázemí a řidičů je pro nás zcela zásadní navázat komunikaci a spolupráci se stávajícím dopravcem. Řešíme konkrétně všechny možné alternativy, abychom byli na zahájení provozu v lednu 2023 připraveni. Doufáme, že s partnery ve Znojmě najdeme společné cíle, aby byly všechny strany, a hlavně cestující, spokojeni. Podstatný je pro nás také úzký kontakt se zástupci města Znojmo. I proto, že kvalitě městské dopravy pro občany věnují značné úsilí a chceme se na tom také podílet ," dodává Zdeněk Suchan. Město do budoucna počítá s navýšením obslužných kilometrů o 57 %. Již od ledna 2023 přibydou dvě zcela nové linky pro Cínovou Horu, ulici Koželužskou a koupaliště. V zadávací dokumentaci byly mimo jiné požadavky na nové zastávky, možnost nastoupit i vystoupit všemi dveřmi nebo možnost přestoupit bezplatně mezi linkami. Dojde k navýšení frekvence víkendových spojů a spojů do městských částí. Bude se řešit návaznost MHD na krajské linky z Brna.

person rebus  date_range 29.03.2022

Základ šatníku 6 500 zaměstnanců pražského dopravního podniku pochází z roku 1995. Nových se dočkají po roce 2025.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje v následujících letech výměnu stávajících stejnokrojů za nové, z moderních funkčních materiálů. Na design uniforem DPP vyhlásil veřejnou soutěž, která bude mít tři kola. Je otevřena všem zájemcům, jak odborníkům z řad profesionálních kostýmových návrhářů, ale také např. studentům uměleckoprůmyslových škol. Vítěz by měl být znám do konce letošního roku, za svůj návrh si může odnést celkovou odměnu až 610 tisíc korun. Úkolem prvního kola je do 7. června 2022 předložit grafický návrh včetně doporučení použitých materiálů. Návrhy bude hodnotit porota, v jejíž odborné části zasednou např. Theodor Pištěk, uznávaný kostýmní výtvarník, scénograf, malíř, autor uniforem Hradní stráže a držitel Oscara za kostýmy k filmu Amadeus nebo Josef Ťapťuch, oděvní a textilní designér, návrhář a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Úspěšní účastníci budou mít za úkol v druhém kole nechat podle předloženého designu ušít jednu kompletní dámskou i pánskou uniformu, bez bot, pásků a dalších doplňků, které nejsou součástí soutěže. Kromě toho budou mít návrháři za úkol předložit střihovou dokumentaci ke všem součástkám stejnokroje, které jsou předmětem soutěže. Na realizaci vzorových uniforem a přípravu střihové dokumentace budou mít návrháři tři měsíce, porota bude ušité stejnokroje posuzovat na začátku letošního října. DPP plánuje mít vybraný vítězný design nových uniforem do konce letošního roku. Na základě střihové dokumentace, definovaných materiálů a jejich barevnosti následně vysoutěží výrobu 50 zkušebních sad nových stejnokrojů. Ty následně budou po dobu jednoho roku, tj. během všech čtyř ročních období, testovat vybraní zaměstnanci DPP ve spolupráci se zástupci sociálních partnerů. Zahájení testování DPP předpokládá na podzim roku 2023. Vítěz soutěže bude mít v této fázi za úkol poskytovat součinnost při zpracování kompletní technické dokumentace jednotlivých stejnokrojových součástí, při jejich výrobě a testovaní. Po skončení testování autor vítězného návrhu zrealizuje jeho úpravy na základě výsledků a zkušeností z ročního testování a připraví finální střihovou a technickou dokumentaci, které budou součástí smlouvy mezi návrhářem a DPP. Za to bude autorovi náležet odměna ve výši 250 tisíc korun. DPP bude vlastníkem licence i celého díla. Na základě finální střihové a technické specifikace DPP následně připraví veřejnou zakázku na nákup nových uniforem pro své zaměstnance. Předpoklad jejího vyhlášení je v průběhu roku 2025. Základní výbavu dámského i pánského stejnokroje tvoří patnáct položek: oblekové kalhoty, košile s krátkým a dlouhým rukávem, pulover bez výložek s dlouhým rukávem a bez rukávu – oba s kapsičkou na tužku a bloček, kravata, spona, sako, univerzální nepromokavá bunda s vložkou, pod kterou lze nosit i sako, polobotky, zimní boty s funkční membránou, letní a zimní stejnokrojová čepice, silné a tenké vysoké ponožky a šála. Dámskou uniformu kromě toho doplňuje ještě halenka s krátkým a dlouhým rukávem a šátek. Součástí uniformy jsou také výběrové položky určené pro speciální skupiny zaměstnanců, jako např. košile, halenka, pulover či bunda s nárameníky a výložkami (např. pro dispečery), nebo pro konkrétní činnost či roční období, např. letní a zimní pracovní kalhoty, a to jak krátké, tak dlouhé, nebo obleková sukně pro dámy. Kompletní uniforma zaměstnance DPP čítá celkem 47 položek. " Stejnokroje při výkonu svého zaměstnání dennodenně používá zhruba 6 500 zaměstnanců DPP – řidiči autobusů a tramvají, strojvedoucí metra, dozorčí stanic, dispečeři a další profese. Základ našich stávajících uniforem pochází z roku 1995. Tento vzor se s menšími či většímu úpravami používá dodnes a svým designem ani materiály už vůbec neodpovídá současné době. Ve vedení DPP jsme přesvědčeni, že si naši zaměstnanci po téměř třiceti letech zaslouží nové elegantní stejnokroje z funkčních, moderních materiálů, které se budou příjemně nosit a budou mít požadované vlastnosti odpovídající 21. století. Stejnokroj totiž není jenom pracovní oděv, ale také významná součást reprezentace firmy, uniforma odráží její identitu a s novými uniformami chceme posílit dobré jméno a značku DPP ,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Nové stejnokroje mají od loňského roku také zaměstnanci Dopravního podniku města Brna .

person rebus  date_range 28.03.2022

Od pátku 1. dubna dojde k integraci mezikrajských autobusových linek mezi Středočeským a Ústeckým krajem. V některých autobusech na Litoměřicku, Podřipsku, Lounsku a Rakovnicku bude platit tarif PID i DÚK.

V rámci integrace spojů mezi oběma kraji bude šest stávajících linek zrušeno a nahrazeno zcela novými nebo linkami s upravenou trasou . Změny se týkají dopravců ČSAD Střední Čechy, ČSAD Česká Lípa, ČSAD MHD Kladno, ČSAD Slaný, DSÚK a Transdev Střední Čechy. Dojde také k úpravám MHD v Kralupech nad Vltavou, páteřní bude dál linka 457, změny se týkají i zastávek. Na společných mezikrajských linkách bude vzájemně uznáván Tarif PID i DÚK. Rozsah platnosti systémů PID a DÚK je vyznačen v jízdních řádech. Pro cesty mezi zastávkami, kde platí pouze Tarif PID nebo DÚK, budou cestující odbaveni podle tarifu příslušného systému. V případě, že pro tyto cesty bude možné využít souběžně Tarifu PID i DÚK, může si cestující zvolit, jaký chce využít. V systému PID i DÚK jsou k dispozici přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu, které je možné zakoupit přímo u řidiče včetně možnosti platby bezkontaktní kartou, anebo pomocí mobilní aplikace – pro jízdenky PID aplikací PID Lítačka a pro jízdenky v Ústeckém kraji DÚKapkou. K dispozici jsou v obou systémech také časové předplatní kupony. Časové kupony PID v měsíční, čtvrtletní nebo roční verzi je možné zakoupit pomocí mobilní aplikace PID Lítačka, v elektronické podobě nahrané na kartu Lítačka například v železničních stanicích Rakovník nebo Kralupy nad Vltavou, anebo v papírové podobě ve vybraných železničních stanicích s prodejem jízdenek (například Hněvice, Jesenice, Kralupy nad Vltavou, Rakovník, Roudnice nad Labem, Slaný a Velvary. Na autobusových linkách, kde jezdí autobusy vybavené novým multikanálovým odbavovacím zařízením (305, 369, 389, 405, 464, 466, 467, 468, 475, 600, 646, 650, 711, 760) bude prodáván a odbavován veškerý sortiment elektronických jízdenek PID i DÚK. Na linkách PID 592, 595, 596, 619 budou jako doposud uznávány v úsecích vyznačených v jízdních řádech kromě jízdenek PID pouze papírové jízdní doklady DÚK a jízdenky zakoupené v mobilní aplikaci DÚKapka. Naopak na linkách DÚK 633, 635, 639, 680, 682, 683, 685, 687 budou kromě jízdenek DÚK uznávány v úsecích vyznačených v jízdních řádech pouze papírové jízdní doklady PID a jízdenky zakoupené v mobilní aplikaci PID Lítačka. Bezplatná přeprava cestujících starších 70 let bude uznávána pouze na území Prahy a Středočeského kraje. Oproti stávajícímu stavu tedy již nebude tato bezplatná přeprava uznávána tam, kde platí Tarif PID mimo území Středočeského kraje. Tarif DÚK bude nově platit i v těchto železničních stanicích a zastávkách: Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Cítov, Vraňany, Mlčechvosty, Nové Ouholice, Nelahozeves, Nelahozeves zámek, Kralupy nad Vltavou. K 1. dubnu připravuje PID také integraci předposlední oblasti Středočeského kraje - Vlašimska a Posázaví .

person rebus  date_range 24.03.2022
Reklama
Rošero P
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací