Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
MHD a IDS

Liberecký kraj plánuje na podzim zavést projekt minibusů, které si objednávají cestující pomocí aplikace. Trasa není vázána na klasické jízdní řády, narozdíl od v současnosti provozovaných tzv. radiobusů. Obdobný systém hromadné dopravy už funguje například v Pardubickém kraji na Svitavsku a od srpna se připravuje ve Středočeském kraji pod názvem PIDHalo v okolí Českého Brodu . Brzy získá poptávková doprava legislativní podporu. Návrh zákona by měl ještě letos zamířit do vlády .

Koordinátor dopravy v Libereckém kraj ve spolupráci se společností CITYA připravuje dopravní datovou analýzu Libereckého kraje, jejímž cílem bude vytipovat vhodné lokality pro zavedení tohoto druhu dopravy. „ Naším cílem je hledat možnosti, jak dělat veřejnou dopravu pro cestující atraktivnější, rychlejší, komfortnější a jak jim ji přiblížit. Na mnoha relacích provozujeme spoje v krátkých intervalech. Je ale spousta míst, kde to není možné, a proto vidíme projekt chytrých minibusů jako vhodnou příležitost, jak dopravu zlepšit, “ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pověřený řízením resortu dopravy. „ V regionu chceme pomoci ve dvou základních věcech. Jednak doplňovat městskou hromadnou dopravu v místech, kde nemůže být efektivní. A tím zajišťovat základní obslužnost venkova a řídce osídlených částí. Naším cílem je, aby lidé i v odlehlých oblastech měli spolehlivou a pohodlnou dopravní službu. Aby se dostali k lékaři, do školy, obchodu, za prací, když potřebují. V Libereckém kraji proto plánujeme spustit inovovaný typ poptávkové dopravy, který bude kombinovat flexibilní i tzv. semifixní úseky, tzn. zastávky které vozidlo v určitý čas projede v dané sekvenci. Tímto způsobem chceme dosáhnout ještě větší efektivity a zachování flexibility v poskytování dopravních služeb tak, aby se každý pohodlně dostal tam, kam potřebuje ,“ doplnil Dominik Janík, ředitel společnosti CITYA, která dodává chytré technologie k zajištění provozu minibusů. „ Přestože naším cílem je analyzovat celý kraj a připravit možnost rozvoje operativní dopravy v období po roce 2025, již během letošního podzimu chceme tento druh dopravy vyzkoušet v jedné z vytipovaných oblasti v rámci pilotního provozu ,“ poodhalil Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK. Podrobnosti představí Liberecký kraj koncem léta.

person rebus  date_range 09.07.2024

Od 1. července půjde koupit jednorázové jízdenky prostřednictvím aplikace FAIRTIQ, za jízdu mezi dvěma body zaplatí cestující jednotnou částku bez ohledu na trasu, kterou pojede. Za celý den částka nepřekročí cenu celodenní jízdenky. Stačí jen swipnutí.

Krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) zahájila spolupráci se švýcarskou společností FAIRTIQ – světovým technologickým lídrem v placení jízdného systémem „Zaplať, co projedeš“. Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) se tak stává prvním systémem veřejné dopravy v Česku, v němž je možné cestovat právě s aplikací FAIRTIQ. „ Před zahájením cesty stačí jedno swipnutí – přejetí prstu po obrazovce telefonu se systémem iOS nebo Android – a aplikace vyřeší zbytek: sama pomocí senzorů a technologií pro určování polohy vyhodnotí, jakými linkami probíhala cesta, a následně automaticky naúčtuje cenu nejvýhodnější jízdenky. Pokud by se uživatel zapomněl po výstupu odhlásit, aplikace dokáže cestu ukončit automaticky díky funkci ‚Smart Stop ‘,“ uvádí jednatel společnosti KOVED Martin Štětkář. Systém rozpozná ujetou cestu na základě dat o poloze a spočítá férovou cenu na základě projeté vzdálenosti v regionu. Během jednoho dne však nebude vyšší než cena celodenní jízdenky, a to bez ohledu na počet cest či ujetou vzdálenost. FAIRTIQ umožní zakoupit jízdenky pro maximálně čtyři spolucestující. Zapojena bude i zlínská městská hromadná doprava. S aplikací FAIRTIQ tak můžete bezproblémově cestovat autobusy, vlaky i trolejbusy ve Zlínském kraji. Zlínský kraj investoval v posledních letech obrovské úsilí do zvyšování kvality a použitelnosti veřejné dopravy. „Modernizace způsobů placení a odbavování pro nás byla jednou z největších výzev. A právě implementace aplikace FAIRTIQ je základem skládačky nových, uživatelsky přívětivých způsobů odbavování, kterou chceme kompletně představit a zprovoznit do konce roku,“ doplňuje Martin Štětkář. „ Jsme nesmírně potěšeni, že nyní mohou obyvatelé Zlína a celého kraje používat naše jednoduché řešení pro veřejnou dopravu, “ říká Gian-Mattia Schucan, zakladatel a výkonný spoluředitel FAIRTIQu. Systém je již používán v mnoha regionech napříč Evropou, uživatelé ze Zlínského kraje tak mohou použít tuto aplikaci i pro cestování například v autobusech a vlacích ve Švýcarsku. FAIRTIQ používají také pro cestování Lichtenštejnskem a částmi Německa, Rakouska a Francie. Nedávno ji také začali používat jako celonárodní aplikaci v Dánsku. Jak už bylo zmíněno, systém FAIRTIQ započítá cestujícímu vždy nejvýhodnější cenu jízdenky za projetou trasu. V praxi to znamená, že na logických trasách zaplatí cestující vždy pouze cenu za nejkratší spojení. „ Jako příklad můžeme uvést trasu Zlín – Vsetín, která je obsluhována přímými autobusovými linkami 110 (přes Valašskou Polanku), 120 (přes Jasennou), 130 (přes Slušovice) a 140 (přes Hošťálkovou). Jejich délka se liší od 36 až do 42 km. V případě, že cestující bude platit jízdné pomocí aplikace Fairtiq, zaplatí vždy stejnou cenu 57,- Kč, ať pojede jakoukoliv z uvedených linek ,“ uvádí dále jednatel KOVEDu Martin Štětkář a doplňuje: „Fairtiq se tak stane první platformou, na níž aplikujeme tzv. jízdenky nové generace, kdy cestující bude za jízdu mezi dvěma body platit jednotnou částku bez ohledu na trasu, kterou pojede.“

person rebus  date_range 24.06.2024

Nová je nejen trať, ale i nástupiště, zastávky a odjezdové panely, které ukazují časy odjezdů nejbližších spojů v reálném čase. Jedná se o první dva z až 150 kusů, které vysoutěžil ROPID a uzavřel smlouvu se společností BUSTEC . Dalších dvacet se má ještě letos objevit na autobusových zastávkách Střížkov, Ládví nebo Nádraží Libeň a na zastávkách tramvají Anděl, I. P. Pavlova, Náměstí Míru, Vodičkova, Jindřišská, Vodičkova nebo Letenské náměstí.

Nové digitální panely vyrobila společnost BUSTEC podle designového návrhu studia Olgoj Chorchoj, které je autorem i ostatních prvků nového pražského mobiliáře. Prototyp tohoto infopanelu je umístěn od roku 2022 na pražském nádraží v Klánovicích. Nové panely čerpají data přes městskou datovou platformu Golemio. Grafika a způsob zobrazování je v souladu s novým navigačním systémem Čitelná Praha. Tramvaje se vrátily do Havlíčkovy a Dlážděné ulice 19. června. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zde od konce dubna rekonstruoval tramvajovou trať a stavební práce se podařilo zkrátit o deset dnů. Trať je nyní uložena na antivibračních rohožích a má lepší poloměry oblouků. Díky tomu se zlepší průjezdnost oblastí, ale provoz bude i tišší. Zastávky u Masarykova nádraží jsou zcela bezbariérové a lépe umístěné z pohledu bezpečného přecházení chodců. Získaný čas DPP využije k opravě tramvajové tratě v oblasti křižovatky Spálené a Myslíkovy ulice. Od středy 19. června od ranního výjezdu do soboty 29. června 2024 do ranního výjezdu je proto obousměrně přerušen provoz tramvají v Myslíkově ulici a od křižovatky Ječné ulice s Karlovým náměstím po křižovatku Spálené a Lazarské ulice. Tramvajové linky č. 2, 3, 5, 18, 22, 23, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 a 99 jezdí po změněných trasách, linky č. 21 a 24 jsou zrušeny a v denním provozu je nahradily linky č. 32 a 33.

person rebus  date_range 20.06.2024

Liberecký kraj od 15. června zkušebně zahajuje provoz náhradní dopravy za lanovku. Po dvou letech se podařilo upravit silnici a vybudovat infrastrukturu pro zavedení autobsové linky na parkoviště Ještědka, z libereckého Horního Hanychova pojede vysokopodlažní 10,5metrový autobus. Jízdné zaplatíte podle tarifu IDOL.

Liberecký kraj po dohodě se statutárním městem Liberec připravoval projekt náhradní dopravy od jarních měsíců před dvěma lety zadáním projektové studie. Komunikace na Ještěd nemá parametry pro provoz autobusů a nebyla zřízena zastávka ani prostor pro otočení autobusů, bylo proto nutné připravit projekt, zajistit schválení od úřadů a upravit trasu. Investice si vyžádaly necelé 3 mil. korun. Linka bude označena číslem 79 a bude vyjíždět z konečné tramvaje v Horním Hanychově, na kterou bude navazovat. Zzastavovat bude na zastávkách „U lanovky“ a „Na Výpřeži“, kde jsou stejně jako v Horním Hanychově parkoviště a konečnou zastávku bude mít na parkovišti Ještědka. Po silnici je to na vrchol Ještědu asi 800 metrů pěšky. Zatím jde o zkušební provoz. „ V letošní sezóně potřebujeme otestovat zájem ze strany cestujících a s ohledem na předpokládanou složitější dopravní situaci mezi Výpřeží a Ještědkou také provozní spolehlivost ,“ uvádí Otto Pospíšil, jednatel KORID LK. Linka bude mít svůj pravidelný jízdní řád, pro období letních prázdnin navíc bude posílen. „V případě potřeby zajistit větší kapacitu však budeme s dopravcem ČSAD Liberec připraveni linku posílit a případně jí provozovat kyvadlově se spoji nad rámec jízdního řádu ,“ doplnil Pospíšil. Ve zkušebním období vysokopodlažním 10,5metrovým autobusem. „ V průběhu sezóny jsme připraveni vyzkoušet vícero typů vozidel podle vývoje přepravní poptávky,“ říká Martin Liška, provozní ředitel ČSAD Liberec. Provoz byl projektován pro maximálně 12metrový autobus, ale s ohledem na předpokládané ztížené provozní podmínky je ve zkušebním období plánován autobus kratší. Vozidlo umožňuje přepravu kočárku, není však vhodné pro přepravu cestujících na invalidním vozíku. „V případě předhlášeného zájmu bychom však za dopravce hledali řešení, jak takovou dopravu zajistit ,“ doplnil Liška. Přeprava kol a koloběžek je z kapacitních důvodů vyloučena. Cena jízdného v rámci relačního jízdného je 60 Kč v hotovosti, resp. 48 Kč při platbě bezhotovostním způsobem. Cestující si tak bude moci zakoupit jízdenku v mobilní aplikaci Idolka nebo při nástupu MHD v Liberci. V ceně relační jízdenky je i přeprava v rámci MHD Liberec.

person rebus  date_range 07.06.2024

Město Třebíč uzavřelo s BORS Břeclav smlouvu na zajišťování dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou v Třebíči a okolních obcích Nová Ves, Přibyslavice, Kožichovice a Střítež od 1. 1. 2025 na deset let. Řidiči a cestující se mohou těšit na 25 nových autobusů, deset bude plně elektrických SOR ENS 12 a zbývající dieselové SOR NS 12.

Nové autobusy budou vybaveny výkonnou klimatizací, systémem automatického počítání cestujících a nově také odbavovacími prvky u středních a zadních dveří, které umožní nástup všemi dveřmi a urychlí tak dobu na odbavení na zastávkách. Odbavovací zařízení dodá Mikroelektronika, kromě terminálů pro odbavení cestujících také novější verzi palubního počítače pro řidiče. Infrastrukturu pro dobíjení elektrobusů zajistí slovenská společnost Ejoin. "Jako významné dodavatele jsme vybrali především lokální/místní společnosti, jejichž výrobní závody jsou v České a Slovenské republice. Mají tedy zkušenosti v našich podmínkách a jsou schopni velmi rychle a operativně reagovat na případné požadavky nebo servisní zásahy. Bez nadsázky lze říci, že ihned další den po podpisu smlouvy byly obnoveny jednání se všemi dodavateli, jejichž součinnost pro úspěšné zajištění provozu MHD potřebujeme, tak abychom přesně splnili a dodrželi všechny zadávací podmínky, které Město Třebíč požaduje ," uvedl Petr Kužma, ředitel divize osobní dopravy BORS Břeclav. Dopravce také chválí spolupráci s provozovatelem areálu, kde bude mít hlavní zázemí pro řidiče a dispečink a také servis a myčku pro autobusy. Součástí je čerpací stanice a nově přibudou nabíječky pro elektrobusy. Připojení k distribuční soustavě s požadovaným příkonem bude mít na starost společnost EGD. "V personální oblasti je naším zájmem pokračovat ve spolupráci se všemi stávajícími zaměstnanci, zejména s řidiči, kterým nabízíme nové autobusy, výborné zázemí a jistotu práce pro kvalitního dopravce, " říká Petr Kužma. BORS nabídl v zadávacím řízení v zakázce "Městská doprava v Třebíči" vyhlášeném v červnu 2023 cenu 73 264 200 Kč za 1 milion vozokm ročně. Do soutěže bylo předloženo 5 nabídek. Kromě BORS měly o městskou zakázku zájem Znojemská dopravní společnost - PSOTA , BDS-BUS (byl z hodnocení vyloučen), UMBRELLA CITY společně s UMBRELLA Coach & Buses a TRADO-MAD ze skupiny ICOM transport. TRADO-MAD téměř dvě desítky let městskou autobusovou dopravu v Třebíči zajišťuje, v hodnocení nové zakázky skončil s cenovou nabídkou na posledním místě.

person rebus  date_range 30.05.2024

S tarifem IDOL nebo turistickou jízdenkou EURO NISA TICKET+ se můžete vydat na nejvýše položenou autobusovou zastávku v Libereckém kraji - Zlaté návrší. Integrovanou síťovou jízdenku nabízí Liberecký kraj ve spolupráci s německým dopravním svazem ZVON a polským PKS.

Zlaté návrší v nadmořské výšce 1 411 metrů je jedním z nejhezčích míst Krkonoš. Jeho hřbet leží mezi Medvědínem a masívem Kotle a spolu s ním a Lysou horou tvoří nejvýraznější horskou trojici Krkonoš. Od prvního června pojedou na nejvýše položenou zastávku v Libereckém kraji dvě autobusové linky objednávané KORID LK a provozované BusLine LK. Mezinárodní síťové jízdenky EURO NISA lze využít nejen u smluvních dopravců sítě IDOL na území Libereckého kraje, ale také u dopravců v Německu v oblasti dopravního svazu ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien) v Posku v župách Zgorzelec, Lubań, Lwówek Śląski, Bolesławiec, Karkonoski a ve městě Jelenia Góra. A také v Ústeckém kraji ve Šluknovském výběžku na autobusových linkách 401-410 a vybraných úsecích železničních tratí 081, 083, 084, 085, 089. V něktrých dopravních prostředcích může být vyžadován poplatek dle ceníku dopravce např. na Žitavské úzkokolejce. Jízdenky se kupují přímo u řidiče, na pokladně ČD, u průvodčích železničních dopravců nebo kontaktním místě IDOL. Jednodenní nebo třídenní jízdenka ENT+ je rodinná a lze na ní přepravit zdarma také 2 děti ve věku od 6 do 14 let. Jízdní řády linek 991 a 995.

person rebus  date_range 27.05.2024

V autobusech na regionálních linkách č. 705 na trase Poděbrady – Čáslav a č. 519 Sedlčany - Votice můžou cestující až do konce července nově nastupovat všemi dveřmi, nikoliv jako dosud pouze předními dveřmi u řidiče. Pilotní projekt Středočeského kraje má ověřit, zda cestující mají zájem využít tuto možnost, jaký dopad to bude mít na počty cestujících odbavených řidičem a zda se zkrátí pobytová doba autobusu na zastávkách. Test má ukázat, zda by se vyplatilo zavést systém odbavení bez kontroly řidiče na celý kraj.

„ Během tohoto testovacího provozu modelu známého spíše z městské dopravy se budou provádět přepravní průzkumy a průzkum skladby jízdních dokladů. Zároveň budeme sledovat data o zpoždění na spojích a pobytové doby autobusů ve vybraných zastávkách, “ sdělil Martin Pípal, výkonný ředitel Okresní autobusové dopravy Kolín (OAD Kolín), která linku 705 provozuje. Díky nástupu všemi dveřmi by měly odpadnout fronty na zastávkách. Autobus přijede, cestující se rychle vymění a autobus pokračuje dál. Sníží se tedy počet minut strávených ve stanicích, což by mělo vést i ke zrychlení přepravy a lepšímu dodržování jízdního řádu. „ Dalším výstupem z pilotního projektu by měla být i definice minimálního potřebného počtu revizorů pro možné zavedení nástupu všemi dveřmi v celém systému Pražské integrované dopravy ve všech autobusech a doporučení, zda zavést samoobslužné validátory pro nákup papírových jízdenek do autobusů, “ doplnil Martin Pípal. Během srpna a září pak bude projekt vyhodnocen, kompletní data a výsledky budou k dispozici v říjnu. Pilotní projekt nástupu všemi dveřmi běží až do konce července na dvou linkách ve středočeské autobusové dopravě. Vedle linky č. 705 na trase Poděbrady – Čáslav, kterou provozuje Okresní autobusová doprava Kolín (OAD Kolín), se týká ještě linky č. 519 na trase Sedlčany – Votice, kterou provozuje ČSAD Benešov.

person rebus  date_range 09.05.2024

Jako první vyjede v novém režimu a s novou smlouvou od 1. ledna 2025 v oblasti Žďárských vrchů na Vysočině společnost ZDAR. Od 1. února pak TRADO-BUS na Bystřicku a Velkomeziříčsku, od 1. dubna ICOM transport na Havlíčkobrodsku a Busem na Jihlavsku, od 1. května TRADO-BUS na Moravskobudějovicku a Třebíčsku. Na oblasti 7 Humpolecko a 8 Pelhřimovsko zveřejnil Kraj Vysočina výběrové řízení 2. května 2024 a úspěšní uchazeči by měli vyjet od 1. září 2025.

Společnost ZDAR na linky v regionu Žďárské vrchy podle nově uzavřené smlouvy denně vypraví 49 autobusů, z toho 14 střední velikosti (min. 9,5 metru) a 35 v kategorii velký autobus (min. 11,7 metru). Další dva autobusy pak budou sloužit jako tzv. operativní záloha. ZDAR proto v průběhu roku 2024 již zařadil nebo ještě zařadí do provozu 18 autobusů SOR ICN 10,5, dále 15 vozidel MAN Lion’s Intercity LE 12, 10 vozidel SOR ICN 12,3 a 8 autobusů IVECO CROSSWAY LE 12. Všechna vozidla budou vybavena informačním systémem od společnosti BUSTEC a odbavovacím systémem od společnosti Mikroelektronika. Všechny autobusy jsou také vybaveny nezávislou klimatizací řidiče, část z nich pak i klimatizací prostoru pro cestující, byť to v rámci soutěže nebylo podmínkou. Vybavení klimatizací je požadováno u nových vozidel, registrovaných až v době zahájení provozu, tzn. v případě ZDARu po 1. 1. 2025. Pokud jde o barevné provedení, zelenomodrý design v grafickém manuálu Kraje Vysočina se vztahuje také až na vozidla pořízená po zahájení provozu. Nově pořizovaná vozidla od roku 2025 tak budou již v korporátních barvách Kraje, tj. zelený podklad a modrá střecha. Letos registrované nové vozy tak může ZDAR ponechat v bílé barvě. Všechny již ale musí být označeny logotypem VDV a sloganem Veřejná doprava Vysočiny, Jedeme vaším směrem. Přehled vysoutěžených oblastí VDV: Oblast 1 (Bystřicko a Velkomeziříčsko) – zahájení 1.2.2025, stávající dopravce ZDAR, vysoutěžený dopravce TRADO-BUS Oblast 2 (Ždárské vrchy) – zahájení 1.1.2025, stávající dopravce ZDAR, vysoutěžený dopravce ZDAR Oblast 3 (Havlíčkobrodsko) – zahájení 1.4.2025, stávající dopravce ARRIVA, vysoutěžený doprave ICOM transport Oblast 4 (Jihlavsko) – zahájení 1.4.2025, stávající dopravce ICOM, vysoutěžený dopravce ČSAD ČESKÉ BUDĚJOVICE - BUSEM Oblast 5 (Moravskobudějovicko) – zahájení 1.5.2025, stávající dopravce TRADO-BUS, vysoutěžený dopravce TRADO-BUS Oblast 6 (Třebíčsko) – zahájení 1.5.2025, stávající dopravce TRADO-BUS, vysoutěžený dopravce TRADO-BUS Oblast 7 (Humpolecko) – stávající dopravce ICOM transport, soutěží se, pravděpodobné zahájení 1.9.2025 Oblast 8 (Pelhřimovsko) – stávající dopravce ICOM transport, soutěží se, pravděpodobné zahájení 1.9.2025 Jedná se o hlavní dopravce, někteří menší budou pravděpodobně jezdit například jako subdodavatelé. Kraj Vysočina soutěžil nové autobusové dopravce vždy po dvou oblastech a zahájení provozu proběhne také postupně. Například ZDAR tak bude jezdit s novým systémem VDV v oblasti 2 a pod stávající smlouvou ještě další měsíc na Bystřicku a Velkomeziříčsku, kde ho od února nahradí TRADO-BUS. Ve Středočeském kraji, který uzavřel smlouvy s novými autobusovými dopravci minulý rok , vyjíždí všichny ve stejném termínu, 1. prosince 2024.

person rebus  date_range 07.05.2024

Pilotní projekt Středočeského a Jihočeského kraje, Sdružení měst a obcí Táborska a COMETT PLUS na provoz sedmi elektrických autobusů na linkách 453 z Tábora do Vlašimi a 455 z Tábora do Benešova je součástí záměru Středočeského kraje uzavřít smlouvy o veřejných službách s několika dopravci na zbývající část výkonů, které nebyly vysoutěženy. Návrh musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

Rada Středočeského kraje projednala a schválila 18. dubna kromě dalších projektů souvisejících s veřejnou dopravou také návrh IDSK, příspěvkové organizace Středočeského kraje, na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě v PID od 1. 12. 2024 do 30. 11. 2034 s dopravci Autobusová doprava Kohout s.r.o., AUTODOPRAVA LAMER s.r.o., COMETT PLUS, spol. s r.o.., EKOSERVIS TRANSPEED, a.s., KAD BUS spol. s r.o., Kokořínský SOK s.r.o., LEXTRANS BUS s.r.o., Lutan s.r.o., MARTIN UHER, spol. s r.o. a POHL Kladno spol. s r.o.. S BusLine LK s.r.o. a BusLine Express s.r.o. mají být smlouvy platné do března 2029. Jedná se o smlouvy uzavírané v režimu zakázek malého rozsahu (maximálně do 600 tis. km ročně nebo 2 mil. eur). V letech 2022 a 2023 proběhla ve Středočeském kraji výběrová řízení na nové autobusové dopravce , kteří převezmou dopravu od 1. 12. 2024 na deset let. Vysoutěženo bylo přes 90 % výkonů. Zbývající část bude v souladu s legislativou zadáná pomocí přímého zadání. Důvodů je podle IDSK několik. V době přípravy výběrých řízení v roce 2021 nebyly známé všechny změny v infrastruktuře a plánované prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí v okolí Prahy. Dále je potřeba sladit se sousedními kraji provoz na mezikrajských linkách a u menších dopravců, kteří obnovovali vozový park s podporou fondů EU, je potřeba dodržet termíny pro udržitelnost projektů. Návrhy na uzavření smluv se týkají oblastí a dopravců: Oblast Křivoklátska – dopravci LEXTRANS BUS s.r.o. a Autobusová doprava Kohout s.r.o., linky 570,573 a 579 Oblast Mšensko – dopravce Kokořínský SOK s.r.o., linky 668, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697 Oblast Benátecka a Mladé Boleslavi – dopravce Lutan s.r.o., linky 431, 442, 714, 736 a 997 Oblasti Zdib a Odolené Vody – dopravce EKOSERVIS TRANSPEED, a.s., linka 370 Oblast Mníšecka – dopravce MARTIN UHER, spol. s r.o., minibusové linky 447, 448, 449, 672 a 996 Oblast z Prahy směr do Krkonoš, konkrétně do Semil, Harrachova a Horních Míseček – dopravce KAD BUS spol. s r.o., linky 700, 720 a 405 (Praha – Mladá Boleslav – Jičín – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn) Oblast Semilsko – dopravce BusLine LK, s.r.o., linka 730 Oblast z Prahy směr Liberec, Turnov, Jablonec n. N. – dopravce BusLine Express s.r.o., linka 900 Oblast Kladno – Praha – dopravci AUTODOPRAVA LAMER s.r.o. a POHL Kladno spol. s r.o., linky 330 a 399 Oblast Outletu Tuchoměřice – dopravce AUTODOPRAVA LAMER s.r.o., linky 414 a 856 Oblast Kladno – Slaný – Litoměřice – dopravce POHL Kladno spol. s r.o., linka 650 Oblast Táborska – dopravce COMETT PLUS, spol. s r.o., linky 453 Tábor – Ratibořské Hory - Mladá Vožice – Vlašim a 455 Tábor - Hlasivo - Mladá Vožice - Postupice – Benešov. Kromě linek COMETT PLUS má jít o klasické naftové autobusy. Na Táborsku, kde zajišťuje provoz COMETT PLUS, vznikl pilotní projekt na provoz 7 elektrických autobusů v linkové dopravě v rámci elektrifikace části linek MHD Tábor ve spolupráci s dopravcem, Jihočeským krajem, Sdružením měst a obcí Táborska a Středočeským krajem. Dvě regionální linky z Tábora přes Mladou Vožici na Benešovsko budou navazovat na linky MHD Tábor, kde by měl COMETT PLUS příští rok uvést do provozu deset elektrických autobusů . Osm vyrobí Solaris a na dodavatele dalších dvou probíhá výběrové řízení. Jak upozorňuje Středočeský kraj, návrh na uzavření smluv musí ještě projednat a schválit Zastupitelstvo, které proběhne 29. dubna 2024.

person rebus  date_range 23.04.2024

Další zastávka je na znamení. Takové hlášení uslyší cestující od 29. června ve všech autobusech, které ve Středočeském kraji zajišťují dopravní obslužnost. Od května bude možné na linkách PID 519 Sedlčany - Votice a 705 Poděbrady - Čáslav nastoupit všemi dveřmi. Dosud to jde jen předními.

Radní na zasedání 18. dubna 2024 schválili dva dokumenty týkající se nástupu a výstupu z autoubusů. První je záměr Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) vedoucí ke změně charakteru autobusových zastávek PID. Platit bude od 29. června. „ Zavedením zpřehledňuje orientaci cestujících i řidičů, autobus nemusí zbytečně zastavovat na zastávkách s minimální frekvencí, ale může je plynule projet, což má pozitivní vliv na plynulost i ekonomiku dopravy. Vyjma lepší plynulosti opatření přináší úspory pohonných hmot při brždění a rozjezdu vozidel, v zimních či letních měsících je pak lépe udržitelný tepelný komfort pro cestující. Výjimkou by nebyly ani frekventované či výstupní zastávky, neboť i ony vykazují v okrajových obdobích nulovou poptávku ,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. I nadále však bude důrazně vyžadován soulad provozu s jízdními řády tak, aby v případě delšího souvislého úseku bez potřeby zastavení nedocházelo k „nadjetí“ spoje, tedy situace, kdy autobus zastávkou projede či z ní vyjede dříve, než je stanoveno jízdním řádem. Tato povinnost je zakotvena a patřičně sankcionována podle Standardů PID. Poměr zastávek na znamení dnes přesahuje přes 40 % z celkového počtu. Dnes je charakter zastávek členěn na stálé a na znamení, přičemž v neoznačené zastávce dnes musí vozidlo zastavit pokaždé, i když tu nikdo nestojí. V zastávce na znamení vozidlo zastaví pouze tehdy, je-li evidována poptávka po nástupu nebo výstupu. Pokud bude chtít cestující vystoupit, stiskne tlačítko STOP, naopak na zastávce stačí zamávat. „ Tlačítky je vybavena většina vozidel a ty, které nejsou, to v dohledné době čeká. Navíc, ve všech nově dodávaných vozidlech jsou tlačítka již velmi dobře dostupná i z některých sedadel – zejména vyhrazených – jsou dostupná bez nutnosti vstávat, neměla by tak představovat bariéru pro hůře mobilní cestující anebo rodiče s kočárky, “ konstatuje Petr Borecký. Systém zastávek na znamení už funguje v Říčanech, Milovicích, Lysé na Labem, Benešově, Vlašimi a Voticích, Kralupech nad Vltavou, Čáslavi, Kutné Hoře, Slaném a v celém okrese Benešov. „ Neevidujeme tu žádné stížnosti. okrese Benešov a organizátor dopravy z dosud začleněných oblastí neeviduje žádné stížnosti. Nyní o identickou úpravu zažádaly sdružení pro celý okres Rakovník, Nymburk, Kutná Hora či pro oblast Dolnobřežanska. V Česku podobné opatření plošně zavedl Ústecký kraj již v roce 2015, taktéž s pozitivními zkušenostmi ,“ míní Petr Borecký. Součástí příprav na červnový rozjezd bude i informační kampaň. Na zastávky i vozidla budou umisťovány informační vývěsky, ve vozidlech reprodukováno akustické upozornění a všichni dopravci budou požádáni o důkladné informování všech řidičů s apelem na zvýšenou pozornost a ohleduplnost v prvních týdnech. Podle posledních dohod se zástupci hl. m. Prahy bude ke stejnému systému, v ten samý den, přistoupeno i na území Prahy. Podle Petra Boreckého v tuto chvíli je ještě otevřena otázka charakteru sdružených zastávek tramvají s autobusy. Druhý odsouhlasený projekt je nastupování a vystupování všemi dveřmi u dvou linek - 519 a 705. Dosud to je možné pouze předními, u řidiče. Od začátku května budou moci cestující na dvou linkách PID nastupovat do autobusu všemi dveřmi. Tedy tak, jako jsou zvyklí například v MHD. Doposud byl nástup možný pouze předními dveřmi. Konec „pilotu“ je naplánován na konec letošního července. „J de o další projekt, kterým chceme cestování v prostředcích hromadné dopravy zpříjemnit. Odpadnout by měly například fronty na zastávkách. Takto autobus přijede, cestující se rychle vymění a jede se dál. Sníží se tedy počet minut strávených ve stanicích, což povede i ke zrychlení přepravy a lepšímu dodržování jízdního řádu ," vysvětluje záměr Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Novinku bude kraj zkoušet na linkách PID 519 (Sedlčany – Votice) a 705 (Poděbrady – Čáslav), přičemž cestující budou moci k nástupu využít všechny dveře, v celé délce linek. „ Cílem pilotního provozu je zjistit rozsah využívání tohoto způsobu nástupu ze strany cestujících a dopady na pobytové doby v zastávkách a na počty cestujících odbavených řidičem a zjištění, kolik bude potřeba revizorů a samoobslužných validátorů pro nákup papírových jízdenek do autobusů ,“ konstatuje Petr Borecký. V průběhu celého pilotního provozu budou prováděny přepravní průzkumy a průzkumy skladby jízdních dokladů. Paralelně budou na dotčených linkách sledována data o zpoždění na spojích a ve vybraných termínech budou měřeny pobytové doby ve vybraných zastávkách. Tato data byla a jsou pořizována již dnes, posléze se budou porovnávat. „ Předpokládáme mírné snížení tržeb. Nikoliv proto, že by cestující začali jezdit hromadně na černo, ale proto, že se odbaví pomocí PID Lítačky anebo u automatů. I z tohoto důvodu je hlavní město Praha k tomuto projektu velmi skeptické, i když právě na příměstských linkách by faktor času a komfortu pro cestující byl nejmarkantnější ,“ konstatuje Petr Borecký a pokračuje: „ Začínáme tedy na čistě středočeských linkách a věříme, že data ukáží, že tento projekt lze rozšířit na všechny linky .“ Vyhodnocení je plánováno na srpen a září, přičemž data budou k dispozici až na konci října. Součástí vyhodnocení bude i zmíněné vyčíslení ztráty. „Pro hladký proběh pilotního projektu plánuje IDSK informační kampaň. Primárně budou cestující ve vozidlech nasazovaných na linkách, kde je pilotní projekt realizován, informováni jak prostřednictvím letáků i pomocí hlášení ve vozidlech, které IDSK pro tento účel vytvoří. Součástí informací bude i připomenutí povinnosti mít po celou cestu platný jízdní doklad,“ uzavírá Petr Borecký. TZ Středočeský kraj

person rebus  date_range 18.04.2024
Reklama
Rošero P
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací