Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

V ostrém provozu elektrolyzér vyrobí více než 8 tun zeleného vodíku, pro autobusy s vodíkovým pohonem to znamená nájezd 80 tisíc kilometrů.

Elektrolyzér určený pro budoucí výrobu zeleného vodíku a zásobování veřejné plnicí vodíkové stanice, je již v rámci technologických a provozních testů připojen na potřebnou infrastrukturu. V průběhu května při ověřování funkčnosti zařízení vyrobilo první kilogramy vodíku. Skupina Solar Global, která elektrolyzér umístila v areálu své centrály v Napajedlech ve Zlínském kraji, nyní dokončuje i střešní fotovoltaickou elektrárnu. Poté bude elektrolyzér vyrábět první skutečně zelený vodík v Česku. „ Testování technologických a provozních parametrů elektrolyzéru, stejně jako spuštění střešní solární elektrárny určené k napájení zařízení, plánujeme v průběhu léta. K uvedení do trvalého, zcela bezemisního provozu, chceme podle stávajícího harmonogramu přikročit na podzim. Zařízení následně doplníme ještě o veřejnou plnící vodíkovou stanici, která obslouží majitele automobilů s vodíkovým pohonem nebo provozovatele vodíkových autobusů. Zelený vodík využijeme i v rámci naší flotily vodíkových vozů, která logicky nemůže v tomto projektu chybět, “ uvádí výkonný ředitel skupiny Solar Global Zdeněk Tříska. „ Budoucnost české energetiky je v obnovitelných zdrojích, bateriových úložištích a v zeleném vodíku. A v Napajedlech jsme v posledních několika měsících udělali celou řadu kroků, které pomohou Česku se k této budoucnosti přiblížit. Infrastruktura na výrobu a plnění zeleného vodíku v Česku je zatím v úplných začátcích a jsem hrdý, že právě Solar Global pomáhá prošlapat cestu k energetice a dopravě, která bude šetrná ke klimatu, životnímu prostředí a přírodě ,“ říká předseda představenstva skupiny Solar Global Vítězslav Skopal. Elektrolyzér s příkonem 230 kilowattů bude pohánět střešní solární elektrárna o výkonu 610 kilowatt-peak. Infrastrukturu doplní i bateriové úložiště o výkonu 100 kilowatt a kapacitě 200 kilowatthodin. V ostrém provozu elektrolyzér vyrobí více než 8 tun zeleného vodíku. Takové množství paliva umožní osobnímu vozu s vodíkovým pohonem ujet 800 000 kilometrů, v případě využití ve vodíkových autobusech to představuje nájezd 80 000 kilometrů. Skupina Solar Global v rámci Modernizačního fondu získala podporu pro 47 projektů fotovoltaických elektráren a bateriových systémů, a také pro pilotní projekt elektrolyzéru vyrábějícího zelený vodík. Nové solární projekty o celkovém výkonu téměř 65 megawatt-peak doplní i akumulátory o kapacitě přes 25 megawatthodin. Celková investice do všech plánovaných projektů přesáhne 2 miliardy korun.

person rebus  date_range 09.06.2023

Pro dopravní podniky se otevírá nová příležitost, jak provoz v depech ještě více zefektivnit. Za pár let bude vozovna schopna sama přijmout vozidla, zanalyzovat jejich stav, naplánovat potřebný servis a následně je co nejefektivněji seřadit a připravit na další provozní den.

Autonomní technologie mají potenciál změnit veřejnou dopravu. Dovedou minimalizovat lidské chyby, optimalizovat dopravní obslužnost a šetřit finanční prostředky provozovatelů. Téma autonomie se tak dostává stále více do centra pozornosti celé společnosti – od výrobců, přes dopravní podniky až po veřejnost. Na cestě za budoucností dopravy hledají výrobci a vývojáři způsoby, jak propojit již vyvinuté technologie do komplexního systému. Do odborné diskuze začíná vstupovat téma autonomních vozoven, jakožto prvního kroku k tomu, jak optimalizovat provoz městské hromadné dopravy. Škoda Group představila své pojetí chytrého depa 6. června během tiskové konference na veletrhu Rail Business Days 2023. Nejnovější projekt Škoda Group staví na již existujících technologiích, které propojuje do uceleného ekosystému chytrého depa. Pro dopravní podniky se tak otevírá nová příležitost, jak provoz v depech ještě více zefektivnit. Díky automatizaci běžných procesů systém eliminuje potřebu manuálních zásahů. Veliký potenciál je i z pohledu zvýšení bezpečnosti a snížení množství kolizí vozidel, ke kterým v depech dochází. Všechny tyto aspekty umožní provozovatelům výrazně snížit provozní náklady. Vedle provozních výhod představuje digitalizace depa výjimečnou příležitost k dalšímu testování a zdokonalování autonomních technologií v reálném prostředí. Tento projekt slouží jako odrazový můstek na cestě k plné autonomii ve městech. „ Inovace byly vždy hnací silou Škodovky a já pevně věřím, že vývoj v oblasti autonomních technologií je dalším logickým krokem v závazku poskytovat našim zákazníkům špičková řešení. Smart Depo bude integrovat naše pokročilé technologie a know-how a má veliký potenciál zefektivnit provoz a optimalizovat náklady dopravních podniků ,“ popisuje Jiří Liberda, President Business Unit Digital ve Škoda Group. „ Jen si představte, že vozovna bude schopna sama přijmout vozidla, zanalyzovat jejich stav, naplánovat potřebný servis a následně je co nejefektivněji seřadit a připravit na další provozní den. K těmto představám se neustále přibližujeme, a za několik let už budou digitální technologie připravené pro běžný provoz .“ Vývoj Smart Depa zahrnuje tři fáze. V první fázi dojde k automatizaci specifických činností pomocí integrace již existujících funkcí. Druhá fáze umožní provoz tramvají bez řidiče, přičemž ve vozovně bude přítomný personál, který bude provoz řídit z dispečinku. V této fázi bude vozovna schopna poskytnout například online diagnostiku s možností pokročilého servisu a údržby s využitím umělé inteligence. Třetí fází je pak plně autonomní provoz, ve kterém bude systém schopen vyhodnocovat potřeby každého vozidla a řídit celé depo. Autonomní technologie ve Škoda Group Škoda Group se dlouhodobě zaměřuje na inovace a technologický pokrok. Svým zákazníkům nabízí pokročilá digitální řešení pro kolejová vozidla, která odpovídají nejnáročnějším požadavkům dnešní doby. Velkou pozornost pak věnuje právě oblasti autonomie a vývoji technologií, které postupně nahradí řidiče a přinesou zcela nové možnosti provozovatelům vozidel pro hromadnou dopravu. Škoda Group již úspěšně otestovala dva systémy, které jsou základními stavebními kameny pro autonomní provoz. Systém autonomního řízení ATO automatizuje řízení vlaku, optimalizuje jízdní plán a snižuje spotřebu energie. Klíčovou roli ve správném fungování systému hraje správná a přesná lokalizace, k níž se využívá elektronická mapa dráhy a fúze dat z modulu GNSS a modulu odometrie. Antikolizní systém ACS má za úkol snížit dopady kolizí v depech a městském provozu. K tomu využívá kombinaci technologie LiDAR, kamery a přesné lokalizace pomocí HD map a odometrie. Tato sestava umožňuje systému vytvořit virtuální tunel, ve kterém dovede vozidlo detekovat překážky, poskytovat včasné varování a minimalizovat falešně pozitivní varování. Škoda Group

person rebus  date_range 07.06.2023

Inovativní zkušební zařízení E-BENCH se nachází ve výzkumném a vývojovém centru IVECO BUS ve Vénissieux ve Francii je v Evropě jedinečné. Umožňuje výrobci autobusů optimalizovat čas potřebný k uvedení vozidel na trh.

S cílem urychlit vývoj svých vozidel a zvýšit jejich spolehlivost, rozhodl se IVECO BUS vybavit své výzkumné a vývojové centrum ve Vénissieux zkušebním zařízením nazvaným E-BENCH. To mu umožní testovat jednotlivé komponenty i celá vozidla, a simulovat všechny typy misí a všechny typy klimatických podmínek v reálných jízdních podmínkách. V Evropě jedinečné a mimořádně všestranné zkušební zařízení vyniká svými zkušebními možnostmi: válcový dynamometr, klimatizační stolice, stolice pro jednotlivé komponenty, kompletní stolice HIL (všechny komponenty dohromady), kompatibilita pro vozidla s elektrickým a vodíkovým pohonem stejně tak jako pro vozidla se spalovacím motorem. Architektura E-BENCH se skládá z propojených buněk, které umožňují testování vozidel a především funkčních modelů zvaných SKATE. Hlavní testovací buňka může simulovat dynamiku vozidla prostřednictvím dvou zatěžovacích strojů, přičemž simuluje extrémní klimatické podmínky a kombinuje klimatické funkce (mezi -15 °C a +55 °C ve všech ročních obdobích). Tato omezení generují průtok vzduchu až 210 000 m3/h. " Toto nové testovací zařízení bude skutečným přínosem pro podporu vývoje a vyladění všech nových produktů IVECO BUS s nejnovějšími technologiemi. Zlepší dobu uvedení na trh, spolehlivost a vyspělost produktů ve fázích vývoje. Zákazníci budou navíc mít jistotu, že jsou v čele snah o mobilitu budoucnosti právě díky nejmodernějším a ejefektivnějším řešením čisté dopravy, která splňují požadavky všech náročných misí ." IVECO BUS představilo E-BENCH na Feel the BLUE pulse v Meudonu u Paříže 24. a 25. května 2023. Projekt IVECO BUS E-BENCH byl financován státem v rámci Programu investic do budoucnosti, který je nyní součástí programu "Francie 2030" a který provozuje ADEME, francouzská Agentura pro ekologickou transformaci.

person rebus  date_range 02.06.2023

První evropská služba svého druhu Scania Charging Access nabídne přístup k veřejným dobíjecím stanicím pro nákladní vozidla a autobusy s předvídatelnými cenami a jednou souhrnnou fakturou.

Scania připravuje bezproblémový přístup k evropské nabíjecí síti, která bude vhodná pro flotily elektrických nákladních vozidel a autobusů. Cílem je zjednodušit přechod k elektrifikaci a splnit požadavky zákazníků na další možnosti dobíjení. Služba Scania Charging Access nabídne pevně stanovené a předvídatelné náklady bez skrytých poplatků a pohodlný fakturační systém. Prostřednictvím jediné služby budou moci zákazníci plánovat dobíjení, používat veřejné stanice a vše i platit. Jde o pvní službu svého druhu v Evropě. Služba Scania Charging Access bude spuštěna v několika zemích v říjnu a později se bude rozšiřovat tak, aby pokryla sítě veřejných dobíjecích stanic pro nákladní vozidla. V České republice bude služba spuštěna během několika let.

person rebus  date_range 16.05.2023

Řidiči Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou zkouší v provozu na jednom z kloubových autobusů Solaris Urbino bezpečnostní systém ProFleet Assist+ pro hlídání slepého úhlu vyvinutý společností Knorr-Bremse.

Bezpečnostní systém přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chrání zranitelné účastníky, tedy chodce a cyklisty. Závod společnosti Knorr-Bremse sídlí na jedné z libereckých průmyslových zón pod Ještědem a ke spolupráci s dopravním podnikem má velmi blízko. „ Chceme v rámci regionu přispět k větší dopravní bezpečnosti, proto jsme se rozhodli nabídnout jeden kompletní systém dopravnímu podniku k vyzkoušení. Věříme, že ohlasy budou pozitivní a budeme pokračovat ve spolupráci, “ uvedl manažer obchodu a marketingu společnosti Knorr-Bremse Petr Zima. „ V Liberci se rozvíjí síť cyklostezek, narůstají počty cyklistů i běžců, a tím přibývá kolisních míst. Autobusy MHD zde zdolávají členitý terén. Systém kamer chrání cestující, chodce, cyklisty a řidiče MHD, kteří se denně pohybují v hustém městském provozu po užších komunikacích, “ zdůraznil dopravní ředitel DPMLJ Martin Hettner. Bezpečnostní systém ProFleet Assist+ druhé generace má šest důležitých funkcí, díky kterým může předejít nehodám s jinými vozidly, ale hlavně aktivně předejít kolizi se všemi zranitelnými účastníky silničního provozu. Skládá se ze dvou částí. Na boku autobusu jsou umístěny dvě kamery, jejichž čočky míří proti sobě a jedna kamera se nachází na čelním skle. Asistent tak hlídá „slepé úhly“ vozidla. Pokud se člověk dostane k autobusu na menší vzdálenost než dva a půl metru, automaticky se rozsvítí na displeji žlutý varovný signál, když kamera zaznamená rychlejší pohyb, tak už se rozsvítí na displeji červené varování a spustí se akustický signál. Asistent rozezná živé a neživé objekty, reaguje pouze na člověka. Vylepšená detekce pracuje za úsvitu i ve tmě. Topná tělesa kamery umožňující nepřetržitý provoz systému při teplotách pod bodem mrazu. Cena jednoho systému se pohybuje v závislosti na konfiguraci od 1000 do 2000 euro. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou ve spolupráci testuje tento bezpečnostní systém na jednom ze svých kloubových autobusů, které jsou slepým úhlem zatížené nejvíce. Systém kamer chrání nejen cestující, chodce a cyklisty, kteří se denně pohybují v hustém městském provozu, ale dává i větší rozhled a jistotu řidičům MHD ohledně toho, co se děje kolem vozu. Dopravní podnik má ve svém vozovém parku 18 kloubových autobusů, deset z nich jsou vozidla typu SOLARIS a dále osm starších vozů. Systém byl nainstalován na autobus s reklamním polepem výrobce asistenta a je nasazován na páteřní linky číslo 12, 25 a na některé spoje do průmyslových zón. Společnost KNORR-BREMSE se sídlem v Mnichově je předním světovým výrobcem brzdových systémů pro kolejová a užitková vozidla. Závod v Liberci byl otevřen v červnu 2010.

person rebus  date_range 11.05.2023

Modulární systém e-hnacího ústrojí umožňuje elektrifikaci všech typů užitkových vozidel. Zahájení výroby AxTrax v Evropě je plánováno na konec roku 2024.

Na výstavě Advanced Clean Transportation (ACT) Expo, která se konala s rekordní účastí 11 tisíc navštěvníků v Kalifornii od 1. do 4. května, představila společnost ZF svou zcela novou platformu elektrické nápravy AxTrax 2. Zahájení sériové výroby je plánováno v Evropě koncem roku 2024 a v USA v roce 2025, uvádí ZF. Bude nabízena ve dvou variantách: AxTrax 2 s jedním e-pohonem a AxTrax 2 dual se dvěma integrovanými e-pohony, která je v nabídce ZF novinkou. „ Zákazníci jsou pod obrovským tlakem, aby implementovali technologii s nulovými emisemi, a naše sada pro e-mobilitu jim umožňuje elektrifikovat stávající platformy a vyvíjet účelové platformy, které poskytují vynikající celkové náklady na vlastnictví, “ řekl Julien Plenchette, senior viceprezident, Americas, Commercial Vehicle Solutions, ZF Group. „AxTrax 2 je technologie, na kterou jsme neuvěřitelně hrdí." Integrovaný a modulární systém e-powertrain je určen pro lehká, střední a těžká užitková vozidla. AxTrax 2 „je plně integrovaný systém založený na nápravách, vyznačující se kompaktním designem, který pomáhá maximalizovat dostupný prostor pro baterie a zvyšuje flexibilitu designu výrobce pro budoucí koncepty vozidel. AxTrax 2 lze plně synchronizovat s klíčovými funkcemi vozidla, včetně brzdění, ADAS a automatizovaných jízdních systémů, což pomáhá zvýšit bezpečnost a efektivitu vozidla. Umožňuje také pokročilým digitálním a telematickým systémům prostřednictvím CAN bus komunikovat a sdílet informace o systému e-axle“. Platforma AxTrax 2 bude nabízena ve dvou variantách: AxTrax 2 s jedním e-pohonem a AxTrax 2 dual se dvěma integrovanými e-pohony. AxTrax 2 pokryje užitková vozidla třídy 5-7 s jednou e-nápravou v konfiguraci 4×2 nebo 6×2 nebo dokonce do třídy 8 se dvěma e-nápravami v konfiguraci 6×4. Oba modely AxTrax 2 jsou navrženy tak, aby nahradily motor, převodovku, hnací hřídel, diferenciál a konvenční nápravu pro elektrifikaci užitkového vozidla. „ ZF má více než 100 let zkušeností v globálním průmyslu užitkových vozidel a 30 let v technologii elektrického pohonu. Tyto produkty a design těží z našich rozsáhlých zkušeností s elektrifikací vozidel a také s velkoobjemovou výrobou elektrifikačních produktů ,“ vysvětlil Christian Feldhaus, Commercial Vehicle Driveline Systems, Americas, ZF Group.

person rebus  date_range 09.05.2023

Největší garáž pro elektrobusy v Rumunsku bude v Brašově. Moderní zázemí zde najdou také elektrické autobusy dodané SOR Libchavy.

Téměř tři roky po podpisu evropské smlouvy o financování prostřednictvím Regionálního operačního programu 2014-2020 na výstavbu nového depa pro autobusy RATBV vyhlásila radnice města Brašov v Úředním věstníku Evropské unie zadávací řízení na jeho výstavbu. Původní projekt prošel oproti původní verzi řadou změn, které vedly k prodloužení termínu a navýšení hodnoty investice. Nejdůležitější změna se týká konstrukce garáže, která byla původně navržena jako kovová, bylo však nutné dodržet bezpečnostní předpisy a byla změněna na železobetonovou. Prostřednictvím nového projektu v předpokládané hodnotě 141 002 495 lei bez DPH (přibližně 671 milionů korun) bude postaveno zázemí pro 157 autobusů na ploše přibližně 30 tisíc m2. Bude zahrnovat i mycí linku, která bude využívat dešťovou vodu, čerpací stanici pro autobusy se spalovacími motory, budovy pro zajištění údržby vozového parku a administrativní budovu s vlastní tepelnou elektrárnou. Práce potrvají 12 měsíců, vzhledem k posunu vyhlášení nebude dodržen termín stanovený smlouvou o financování, kdy měly být do konce letošního roku ukončeny. V roce 2020 na tuto investici Brašov získal financování ve výši 71 317 373 lei z Regionálního operačního programu REGIO 2014-2020, což představuje 98 % původní hodnoty projektu (72 772 830 lei). V Brašově vyjely první elektrické autobusy už v roce 2020. Městský dopravce RATBV provozuje 60 vozů od SOR Libchavy . V roce 2022 dodal dvanáct 18metrových elektrických autobusů Karsan .

person rebus  date_range 25.04.2023

Nové bateriové články se vyrábí v gigatovárně Northvolt Ett na severu Švédska. Scania ještě letos otevře novou továrnu na výrobu baterií ve švédském Södertälje, kde budou bateriové články sestavovány do „battery-packů“. Elektrická nákladní vozidla s ní najedou až 1,5 milionu kilometrů.

Společnosti Scania a Northvolt představily společnými silami vyvinutý bateriový článek pro elektrická těžká nákladní vozidla. Při ověřovacích testech prokázal lithium-iontový článek vynikající životnost, díky níž mohou nákladní vozidla najet až 1,5 milionu kilometrů – což odpovídá celé životnosti nákladního vozidla. Jelikož se článek vyrábí v severním Švédsku pomocí elektřiny nepocházející z fosilních zdrojů, je jeho uhlíková stopa přibližně třetinová oproti srovnatelnému referenčnímu článku (viz níže). V roce 2017 spojily společnosti Scania a Northvolt své síly za účelem vývoje a výroby špičkového bateriového článku pro těžká užitková vozidla. Úzká spolupráce nyní přinesla své ovoce, neboť byla zahájena výroba tohoto článku v gigatovárně Northvolt Ett na severu Švédska. Scania kromě toho ještě letos slavnostně otevře novou továrnu na výrobu baterií ve švédském Södertälje, kde budou bateriové články sestavovány do „battery-packů“, aby je bylo možné použít při výrobě těžkých elektrických nákladních vozidel. Prémiový požadavek splněn a překročen Peter Carlsson, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Northvolt, k tomu říká: „Na počátku tohoto partnerství se společnosti Northvolt a Scania dohodly na ambiciózním časovém plánu vývoje vysoce výkonného bateriového článku, který by umožnil realizaci plánů Scanie na elektrifikaci těžké nákladní dopravy. Skutečnost, že jsme úspěšně prošli rozsáhlými fázemi vývoje a testování a nyní dodáváme z továrny Northvolt Ett články, které z hlediska výkonu překonávají naše původní očekávání, je pro všechny zúčastněné obrovským úspěchem.“ Generální ředitel společnosti Scania, Christian Levin, dodává: „ Premiéra představuje milník na cestě k udržitelnému systému dopravy. Budoucnost těžké dopravy je elektrická. Abychom podpořili tento přechod a nadále plnili slib vůči zákazníkům, že budeme prémiovou značkou, potřebuje Scania pro svá elektrická nákladní vozidla špičkové bateriové články .“ „ Při zahájení vývoje bateriového článku jsme se zaměřili na vysoký výkon, nízké provozní náklady a dlouhou životnost. Rozhodli jsme se pro požadavek, aby článek umožnil těžkému nákladnímu vozidlu najet až 1,5 milionu kilometrů. Testy ukázaly, že tento požadavek lze nejen splnit, ale i řekročit ,“ říká Christian Levin. Nízká uhlíková stopa V rámci závazku společnosti dodávat udržitelné články využívá továrna Northvolt Ett elektrickou energii 100% vyráběnou z nefosilních zdrojů v podobě vodních a větrných elektráren. Díky energii nepocházející z fosilních zdrojů a integraci dalších prvků udržitelné výroby v továrně Northvolt Ett je odhadovaná uhlíková stopa článku při plné sériové výrobě přibližně třetinová oproti srovnatelnému referenčnímu článku (lithium-iontový článek NMC 111 dle IVL 2019)*. „ Poslání společnosti Northvolt vyrábět nejekologičtější baterie na světě se dokonale shoduje se záměrem společnosti Scania podporovat přechod směrem k udržitelné dopravě. Opravdu se těším na to, až dáme dohromady poslední dílky skládačky před zahájením dodávek našich prémiových elektrických vozidel koncem tohoto roku ,“ říká Christian Levin. Specifikace článku • Formát článku: prizmatický • Kapacita: 157 Ah • Nominální napětí: 3,6 V • Životnost: 1,5 milionu kilometrů v rámci těžké nákladní dopravy * Uhlíková stopa: Výpočet dopadu na změnu klimatu od těžby surovin až po výrobu byl proveden způsobem navrženým legislativou EU s využitím databáze PEF (Product Environmental Footprint) EF2.0, aby bylo možné stanovit predikci uhlíkové stopy článků z továrny Northvolt Ett při plné sériové výrobě.

person rebus  date_range 25.04.2023

Nový inteligentní systém počítání cestujících založený na umělé inteligenci vyvinutý finskými kolegy Škoda Group dokáže s velkou přesností sledovat a předpovídat tok cestujících mezi zastávkami.

Na organizaci testování se Škoda Group podílela společně s Tampereen Raitiotie Oy, Nysse a VR, partnery výzkumu byly Univerzita v Tampere a Technické výzkumné středisko VTT. Zátěžové zkoušky jsou součástí projektu Lyyli Living Lab pro inteligentní městskou mobilitu společnosti Tampereen Raitiotie Oy. V rámci zátěžových testů tramvají byly shromážděny údaje o počtech cestujících, dostupnosti zařízení pro prodej jízdenek a zkušenostech cestujících. „ Naším cílem bylo shromáždit data o přesnosti systému počítání cestujících a prakticky vyzkoušet situace při cestování v plném vozidle. Na základě shromážděných dat budeme moci ve spolupráci s provozovateli a našimi partnery hledat způsoby, jak zlepšit zkušenosti cestujících při cestách plnými vozidly, jako je například umístění zařízení na prodej jízdenek ,“ říká Antti Haukaa, vývojový inženýr ve společnosti Tampereen Raitiotie Oy. Cestujícími v testu přetížení byli studenti z univerzity v Tampere a zákazníci NysseLab, testovací laboratoře společnosti Nysse. Test byl proveden v tramvaji Lyyli, která se používá jak v běžném provozu, tak jako testovací vozidlo v rámci projektu Lyyli Living Lab. Tramvaje Škoda ForCity Smart Artic Tampere pojmou maximálně 264 cestujících. Testu se zúčastnilo přibližně 120 cestujících a situace přeplnění byla realizována uzavřením jednoho ze tří modulů vozidla. Cestující se zúčastnili tří testovacích jízd, z nichž každá byla zaměřena na sběr různých typů dat. Společnost Nysse využila test ke shromáždění informací o tom, jak usnadnit používání odbavovacích zařízení tramvaje, když je vozidlo skutečně přeplněné. Během testu byla zařízení pro prodej jízdenek naistalována také na hlavních dveřích tramvaje, aby bylo možné zjistit, jak přidání zařízení ovlivní úspěšnost procesu prodeje jízdenek. Testovala se také přesnost systému počítání cestujících, který je založen na umělé inteligenci, ve speciální situaci, kdy se tramvaj velmi rychle zaplní cestujícími. „ Vytvořili jsme inteligentní systém počítání cestujících, který vypočítává počet cestujících v každém modulu vozidla mezi zastávkami a počet nastupujících a vystupujících cestujících na každé zastávce. Cílem systému je umožnit co nejpřesnější sledování a předvídání toku cestujících. Zajišťuje optimální využití vozového parku, zlepšuje komfort cestujících a minimalizuje náklady. V budoucnu bude také možné nabízet služby přímo zaměřené na cestující, včetně informací o obsazenosti jednotlivých tramvají a modulů, “ říká Raine Moilanen, R&D Manager / Digital Services ve Škoda Group. Na podporu studie VTT byly v rámci testu shromážděny jak videozáznamy z tramvají, tak údaje o zkušenostech cestujících v rámci průzkumů. Cílem je využít tato data k vývoji metod měření zážitků cestujících a pocitu z prostoru. Aby byl zajištěn úspěch testů, nebyl test předem ohlášen. Do Tampere dodala Škoda Group 20 nízkopodlažních tramvají ForCity Smart Artic, pět dalších objednal Tampereen Raitiotie v květnu 2022 .

person rebus  date_range 21.04.2023

Scania Smart Dash se na silnicích objeví v roce 2024 ve verzích pro nákladní automobily a autobusy. Bude představovat významnou změnu, pokud jde o zážitek z jízdy, ale připraví také cestu pro nové digitální služby a nabídne zákazníkům a řidičům výrazně širší bezpečnostní funkce.

Smart Dash, digitální přístrojová deska pro autoubusy a nákladní vozidla, pomůže vydláždit cestu k digitálním službám, zvýšené bezpečnosti a lepšímu praktickému využití pro zákazníky společnosti Scania i řidiče. Smart Dash, digitální přístrojová deska se středovým informačním displejem Nabízí bezproblémovou každodenní digitální podporu pro řidiče a provozovatele prostřednictvím řešení, jako je portál My Scania a aplikace Scania Driver Nová architektura elektrického systému, která je v souladu s novým nařízením Evropské unie o obecné bezpečnosti vozidel i s novými předpisy Organizace spojených národů o kybernetické bezpečnosti Umožňuje bezdrátové aktualizace over-the-air (OTA), potenciálně prostřednictvím superrychlých mobilních sítí 5G Vylepšené rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) – řešení Smart Dash je zásadní pro zaměření společnosti Scania na zvýšení bezpečnosti. „ Tato novinka výrazným způsobem promění nabídku společnosti Scania pro celý dopravní ekosystém ,“ říká Stefan Dorski, senior viceprezident a ředitel divize Scania Trucks. „ Vozidla vybavená palubní deskou Smart Dash a jejich přínos zákazníkům posouvají naši nabídku na novou úroveň a jasně vyjadřují naše ambice v oblasti digitalizace, konektivity a bezpečnosti. Vše je zaměřeno na praktický přinos a propojení vozidel Scania s našimi digitálními službami a řešením i.“ Deska Smart Dash byla vyvinuta na základech modulárního systému společnosti Scania pro digitální řešení na míru. Bude se dodávat v různých výbavových stupních, všechny však budou používat společnou modulární strukturu, která zaručí bezproblémovou spolupráci s jinými digitálními řešeními Scania, jako je portál My Scania nebo aplikace Scania Driver. " Desku Smart Dash považujeme za základní součást našeho digitálního ekosystému a za skvělý prostředek podpory řidičů ,“ říká Dorski. „ Poskytne jim skvělý přístup ke všem druhům relevantních informací při řízení a pomůže jim i při provádění úkolů po zastavení, například prostřednictvím aplikace Scania Driver a portálu My Scania. Všechna tato řešení jsou navzájem propojena a přinášejí uživatelům ještě vyšší produktivitu .“ Nové nařízení EU ohledně obecné bezpečnosti vozidel zavádí pro těžká užitková vozidla povinnost používat po červenci roku 2024 různé bezpečnostní prvky. Nové předpisy EHK OSN R155 a R156 se budou vztahovat také na technologie kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem má být předcházet nezákonné manipulaci s vozidly a zmírňovat její následky. Scania vyvinula novou architekturu elektrického systému, společnou jak pro nákladní vozidla, tak pro autobusy. Tato nová architektura umožňuje chytřejší a rychlejší komunikaci, kybernetickou bezpečnost na ještě vyšší úrovni a vyhovuje těmto novým požadavkům. „ Tyto požadavky jsou v souladu s naší ambicí vytvořit architekturu, na níž postavíme řešení, která podpoří naše zákazníky na jejich cestě k digitalizaci ,“ říká Dorski. „ Prémiová zákaznická zkušenost v odvětví nákladní dopravy se v budoucnu výrazným způsobem zaměří na funkce nabízené pro prodávaná nákladní vozidla. Bezdrátové aktualizace a chytré služby na vyžádání vytvoří nové příležitosti pro zákazníky společnosti Scania a díky zvýšené provozuschopnosti a efektivitě zlepší bezpečnost a ziskovost jejich podnikání. “ Scania je klíčovým hráčem, pokud jde o řešení aktivní i pasivní bezpečnosti v odvětví nákladní dopravy, a nabízí unikátní výbavu, jako například osvědčené boční stropní airbagy, které se uplatní při převrácení. Scania posiluje své zaměření na systémy aktivní bezpečnosti, které využívají kamery, radary a snímače nové generace. Zavedení nových podpůrných bezpečnostních a varovných systémů pomůže řidičům vyhnout se incidentům, ke kterým často dochází v rušném a stísněném městském prostředí. „ Zaznamenali jsme zvýšená očekávání zákazníků, pokud jde o podpůrné bezpečnostní funkce,“ říká Dorski. „Pozitivní zkušenosti s použitím na osobních automobilech mohly mnohým otevřít oči, takže si uvědomili, jak užitečné tyto systémy mohou být. Nejen, že zachraňují životy, ale také pomohou zvýšit produktivitu a zároveň snížit úroveň stresu a zátěže řidiče tím, že mu pomohou orientovat v provozu .“ Majitelé vozidel značky Scania budou také moci používat chytré mapy pro své navigační systémy a využívat bezdrátové aktualizace over-the-air (OTA) pro svá vozidla, čímž se výrazně sníží potřeba návštěv servisů Scania kvůli aktualizacím softwaru. Různé výkonnostní úrovně přístrojové desky Smart Dash nahradí současná řešení Scania a lze je objednat již nyní pro nákladní vozidla, která budou vyráběna na začátku roku 2024. Scania

person rebus  date_range 23.03.2023
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací