Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Nové bateriové články se vyrábí v gigatovárně Northvolt Ett na severu Švédska. Scania ještě letos otevře novou továrnu na výrobu baterií ve švédském Södertälje, kde budou bateriové články sestavovány do „battery-packů“. Elektrická nákladní vozidla s ní najedou až 1,5 milionu kilometrů.

Společnosti Scania a Northvolt představily společnými silami vyvinutý bateriový článek pro elektrická těžká nákladní vozidla. Při ověřovacích testech prokázal lithium-iontový článek vynikající životnost, díky níž mohou nákladní vozidla najet až 1,5 milionu kilometrů – což odpovídá celé životnosti nákladního vozidla. Jelikož se článek vyrábí v severním Švédsku pomocí elektřiny nepocházející z fosilních zdrojů, je jeho uhlíková stopa přibližně třetinová oproti srovnatelnému referenčnímu článku (viz níže). V roce 2017 spojily společnosti Scania a Northvolt své síly za účelem vývoje a výroby špičkového bateriového článku pro těžká užitková vozidla. Úzká spolupráce nyní přinesla své ovoce, neboť byla zahájena výroba tohoto článku v gigatovárně Northvolt Ett na severu Švédska. Scania kromě toho ještě letos slavnostně otevře novou továrnu na výrobu baterií ve švédském Södertälje, kde budou bateriové články sestavovány do „battery-packů“, aby je bylo možné použít při výrobě těžkých elektrických nákladních vozidel. Prémiový požadavek splněn a překročen Peter Carlsson, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Northvolt, k tomu říká: „Na počátku tohoto partnerství se společnosti Northvolt a Scania dohodly na ambiciózním časovém plánu vývoje vysoce výkonného bateriového článku, který by umožnil realizaci plánů Scanie na elektrifikaci těžké nákladní dopravy. Skutečnost, že jsme úspěšně prošli rozsáhlými fázemi vývoje a testování a nyní dodáváme z továrny Northvolt Ett články, které z hlediska výkonu překonávají naše původní očekávání, je pro všechny zúčastněné obrovským úspěchem.“ Generální ředitel společnosti Scania, Christian Levin, dodává: „ Premiéra představuje milník na cestě k udržitelnému systému dopravy. Budoucnost těžké dopravy je elektrická. Abychom podpořili tento přechod a nadále plnili slib vůči zákazníkům, že budeme prémiovou značkou, potřebuje Scania pro svá elektrická nákladní vozidla špičkové bateriové články .“ „ Při zahájení vývoje bateriového článku jsme se zaměřili na vysoký výkon, nízké provozní náklady a dlouhou životnost. Rozhodli jsme se pro požadavek, aby článek umožnil těžkému nákladnímu vozidlu najet až 1,5 milionu kilometrů. Testy ukázaly, že tento požadavek lze nejen splnit, ale i řekročit ,“ říká Christian Levin. Nízká uhlíková stopa V rámci závazku společnosti dodávat udržitelné články využívá továrna Northvolt Ett elektrickou energii 100% vyráběnou z nefosilních zdrojů v podobě vodních a větrných elektráren. Díky energii nepocházející z fosilních zdrojů a integraci dalších prvků udržitelné výroby v továrně Northvolt Ett je odhadovaná uhlíková stopa článku při plné sériové výrobě přibližně třetinová oproti srovnatelnému referenčnímu článku (lithium-iontový článek NMC 111 dle IVL 2019)*. „ Poslání společnosti Northvolt vyrábět nejekologičtější baterie na světě se dokonale shoduje se záměrem společnosti Scania podporovat přechod směrem k udržitelné dopravě. Opravdu se těším na to, až dáme dohromady poslední dílky skládačky před zahájením dodávek našich prémiových elektrických vozidel koncem tohoto roku ,“ říká Christian Levin. Specifikace článku • Formát článku: prizmatický • Kapacita: 157 Ah • Nominální napětí: 3,6 V • Životnost: 1,5 milionu kilometrů v rámci těžké nákladní dopravy * Uhlíková stopa: Výpočet dopadu na změnu klimatu od těžby surovin až po výrobu byl proveden způsobem navrženým legislativou EU s využitím databáze PEF (Product Environmental Footprint) EF2.0, aby bylo možné stanovit predikci uhlíkové stopy článků z továrny Northvolt Ett při plné sériové výrobě.

person rebus  date_range 25.04.2023

Nový inteligentní systém počítání cestujících založený na umělé inteligenci vyvinutý finskými kolegy Škoda Group dokáže s velkou přesností sledovat a předpovídat tok cestujících mezi zastávkami.

Na organizaci testování se Škoda Group podílela společně s Tampereen Raitiotie Oy, Nysse a VR, partnery výzkumu byly Univerzita v Tampere a Technické výzkumné středisko VTT. Zátěžové zkoušky jsou součástí projektu Lyyli Living Lab pro inteligentní městskou mobilitu společnosti Tampereen Raitiotie Oy. V rámci zátěžových testů tramvají byly shromážděny údaje o počtech cestujících, dostupnosti zařízení pro prodej jízdenek a zkušenostech cestujících. „ Naším cílem bylo shromáždit data o přesnosti systému počítání cestujících a prakticky vyzkoušet situace při cestování v plném vozidle. Na základě shromážděných dat budeme moci ve spolupráci s provozovateli a našimi partnery hledat způsoby, jak zlepšit zkušenosti cestujících při cestách plnými vozidly, jako je například umístění zařízení na prodej jízdenek ,“ říká Antti Haukaa, vývojový inženýr ve společnosti Tampereen Raitiotie Oy. Cestujícími v testu přetížení byli studenti z univerzity v Tampere a zákazníci NysseLab, testovací laboratoře společnosti Nysse. Test byl proveden v tramvaji Lyyli, která se používá jak v běžném provozu, tak jako testovací vozidlo v rámci projektu Lyyli Living Lab. Tramvaje Škoda ForCity Smart Artic Tampere pojmou maximálně 264 cestujících. Testu se zúčastnilo přibližně 120 cestujících a situace přeplnění byla realizována uzavřením jednoho ze tří modulů vozidla. Cestující se zúčastnili tří testovacích jízd, z nichž každá byla zaměřena na sběr různých typů dat. Společnost Nysse využila test ke shromáždění informací o tom, jak usnadnit používání odbavovacích zařízení tramvaje, když je vozidlo skutečně přeplněné. Během testu byla zařízení pro prodej jízdenek naistalována také na hlavních dveřích tramvaje, aby bylo možné zjistit, jak přidání zařízení ovlivní úspěšnost procesu prodeje jízdenek. Testovala se také přesnost systému počítání cestujících, který je založen na umělé inteligenci, ve speciální situaci, kdy se tramvaj velmi rychle zaplní cestujícími. „ Vytvořili jsme inteligentní systém počítání cestujících, který vypočítává počet cestujících v každém modulu vozidla mezi zastávkami a počet nastupujících a vystupujících cestujících na každé zastávce. Cílem systému je umožnit co nejpřesnější sledování a předvídání toku cestujících. Zajišťuje optimální využití vozového parku, zlepšuje komfort cestujících a minimalizuje náklady. V budoucnu bude také možné nabízet služby přímo zaměřené na cestující, včetně informací o obsazenosti jednotlivých tramvají a modulů, “ říká Raine Moilanen, R&D Manager / Digital Services ve Škoda Group. Na podporu studie VTT byly v rámci testu shromážděny jak videozáznamy z tramvají, tak údaje o zkušenostech cestujících v rámci průzkumů. Cílem je využít tato data k vývoji metod měření zážitků cestujících a pocitu z prostoru. Aby byl zajištěn úspěch testů, nebyl test předem ohlášen. Do Tampere dodala Škoda Group 20 nízkopodlažních tramvají ForCity Smart Artic, pět dalších objednal Tampereen Raitiotie v květnu 2022 .

person rebus  date_range 21.04.2023

Scania Smart Dash se na silnicích objeví v roce 2024 ve verzích pro nákladní automobily a autobusy. Bude představovat významnou změnu, pokud jde o zážitek z jízdy, ale připraví také cestu pro nové digitální služby a nabídne zákazníkům a řidičům výrazně širší bezpečnostní funkce.

Smart Dash, digitální přístrojová deska pro autoubusy a nákladní vozidla, pomůže vydláždit cestu k digitálním službám, zvýšené bezpečnosti a lepšímu praktickému využití pro zákazníky společnosti Scania i řidiče. Smart Dash, digitální přístrojová deska se středovým informačním displejem Nabízí bezproblémovou každodenní digitální podporu pro řidiče a provozovatele prostřednictvím řešení, jako je portál My Scania a aplikace Scania Driver Nová architektura elektrického systému, která je v souladu s novým nařízením Evropské unie o obecné bezpečnosti vozidel i s novými předpisy Organizace spojených národů o kybernetické bezpečnosti Umožňuje bezdrátové aktualizace over-the-air (OTA), potenciálně prostřednictvím superrychlých mobilních sítí 5G Vylepšené rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) – řešení Smart Dash je zásadní pro zaměření společnosti Scania na zvýšení bezpečnosti. „ Tato novinka výrazným způsobem promění nabídku společnosti Scania pro celý dopravní ekosystém ,“ říká Stefan Dorski, senior viceprezident a ředitel divize Scania Trucks. „ Vozidla vybavená palubní deskou Smart Dash a jejich přínos zákazníkům posouvají naši nabídku na novou úroveň a jasně vyjadřují naše ambice v oblasti digitalizace, konektivity a bezpečnosti. Vše je zaměřeno na praktický přinos a propojení vozidel Scania s našimi digitálními službami a řešením i.“ Deska Smart Dash byla vyvinuta na základech modulárního systému společnosti Scania pro digitální řešení na míru. Bude se dodávat v různých výbavových stupních, všechny však budou používat společnou modulární strukturu, která zaručí bezproblémovou spolupráci s jinými digitálními řešeními Scania, jako je portál My Scania nebo aplikace Scania Driver. " Desku Smart Dash považujeme za základní součást našeho digitálního ekosystému a za skvělý prostředek podpory řidičů ,“ říká Dorski. „ Poskytne jim skvělý přístup ke všem druhům relevantních informací při řízení a pomůže jim i při provádění úkolů po zastavení, například prostřednictvím aplikace Scania Driver a portálu My Scania. Všechna tato řešení jsou navzájem propojena a přinášejí uživatelům ještě vyšší produktivitu .“ Nové nařízení EU ohledně obecné bezpečnosti vozidel zavádí pro těžká užitková vozidla povinnost používat po červenci roku 2024 různé bezpečnostní prvky. Nové předpisy EHK OSN R155 a R156 se budou vztahovat také na technologie kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem má být předcházet nezákonné manipulaci s vozidly a zmírňovat její následky. Scania vyvinula novou architekturu elektrického systému, společnou jak pro nákladní vozidla, tak pro autobusy. Tato nová architektura umožňuje chytřejší a rychlejší komunikaci, kybernetickou bezpečnost na ještě vyšší úrovni a vyhovuje těmto novým požadavkům. „ Tyto požadavky jsou v souladu s naší ambicí vytvořit architekturu, na níž postavíme řešení, která podpoří naše zákazníky na jejich cestě k digitalizaci ,“ říká Dorski. „ Prémiová zákaznická zkušenost v odvětví nákladní dopravy se v budoucnu výrazným způsobem zaměří na funkce nabízené pro prodávaná nákladní vozidla. Bezdrátové aktualizace a chytré služby na vyžádání vytvoří nové příležitosti pro zákazníky společnosti Scania a díky zvýšené provozuschopnosti a efektivitě zlepší bezpečnost a ziskovost jejich podnikání. “ Scania je klíčovým hráčem, pokud jde o řešení aktivní i pasivní bezpečnosti v odvětví nákladní dopravy, a nabízí unikátní výbavu, jako například osvědčené boční stropní airbagy, které se uplatní při převrácení. Scania posiluje své zaměření na systémy aktivní bezpečnosti, které využívají kamery, radary a snímače nové generace. Zavedení nových podpůrných bezpečnostních a varovných systémů pomůže řidičům vyhnout se incidentům, ke kterým často dochází v rušném a stísněném městském prostředí. „ Zaznamenali jsme zvýšená očekávání zákazníků, pokud jde o podpůrné bezpečnostní funkce,“ říká Dorski. „Pozitivní zkušenosti s použitím na osobních automobilech mohly mnohým otevřít oči, takže si uvědomili, jak užitečné tyto systémy mohou být. Nejen, že zachraňují životy, ale také pomohou zvýšit produktivitu a zároveň snížit úroveň stresu a zátěže řidiče tím, že mu pomohou orientovat v provozu .“ Majitelé vozidel značky Scania budou také moci používat chytré mapy pro své navigační systémy a využívat bezdrátové aktualizace over-the-air (OTA) pro svá vozidla, čímž se výrazně sníží potřeba návštěv servisů Scania kvůli aktualizacím softwaru. Různé výkonnostní úrovně přístrojové desky Smart Dash nahradí současná řešení Scania a lze je objednat již nyní pro nákladní vozidla, která budou vyráběna na začátku roku 2024. Scania

person rebus  date_range 23.03.2023

Vnější LED panely a LCD monitory značky BUSE uvnitř vozidel pomáhají informovat cestující o trasách linek ve vozech MHD ve Znojmě, v Krnově, Valašském Meziříčí, v Brně nebo v Bratislavě.

Autobusy Karlovy Vary v MHD ve Znojmě S flotilou celkem 26 nových autobusů Mercedes-Benz CONECTO a malých ISUZU NovoCity Life začal od ledna roku 2023 zajišťovat obslužnost na městských linkách ve Znojmě dopravce Autobusy Karlovy Vary. Nově pořizované autobusy vybavila společnost BUSE vnějšími LED informačními panely ve standardu Jihomoravského kraje. Transdev Morava v MHD v Krnově Od ledna 2023 zajišťuje nově městskou hromadnou dopravu na území města Krnov společnost Transdev Morava, která do provozu zařadila 3 nové vozy Iveco Streetway 12 a nový nízkopodlažní městský autobus SOR NS 12, dále 2 autobusy SOR BN 9.5. Všechna vozidla vybavila BUSE informačním a odbavovacím systémem dle platných standardů Koordinátora ODIS. Informační systém pro linkové dopravce v Pardubickém a Jihočeském kraji Přes 130 nově pořízených vozidel vybavila společnost BUSE pro Dopravce BusLine od června roku 2022 informačními panely vnějšími a LCD monitory dle standardů Pardubického a Jihočeského kraje. Tyto nová vozidla byla postupně zařazena do provozu na nově vysoutěžených krajských linkách právě v rámci Pardubického kraje a dále Jihočeského kraje. Informačními systémy od BUSE byla vybavena dále vozidla SOR a vozidla Iveco pro dopravce AUDIS BUS patřícího do nadnárodní skupiny TRANSDEV. BUSE tak navázala na realizované dodávky více než 180 sad vnějších informačních panelů a LCD monitorů pro dopravce v Královehradeckém kraji realizované o rok dříve (březen 2021). Obnova vozového parku v rámci Dopravního podniku města Brna Nové autobusy výrobců SOLARIS a SOR vybavila společnost BUSE LED vnějšími informačními panely a širokoúhlými LCD monitory. Jak na kloubových autobusech SOLARIS Urbino 18, tak na 12m autobusech SOR NS 12 jsou použity standardně dodávané LED vnější zelené informační panely a širokoúhlé LCD monitory s nově implementovaným řešením zobrazování dopravních a dalších informací. Stejné technické řešení informačních panelů jak vnějších LED, tak vnitřních LCD monitorů je dodávané do nových tramvajích „DRAK“. Aktuálně je v provozu více jak 27 takto nově pořizovaných tramvají. V říjnu roku 2022 byla předána první tramvaj ŠKODA ForCity Smart 45T, pro kterou společnost BUSE dodávala řešení vnějších LED informačních panelů a vnitřních LCD monitorů. V letošním roce BUSE pokračuje v dodávkách pro další nově pořizované tramvaje. Nové naftové autobusy SOR NS12 v Dopravním podniku Bratislava V říjnu roku 2022 zařadil Dopravní podnik Bratislava postupně do provozu flotilu celkem 63 nových městských nízkopodlažních naftových autobusů od českého výrobce SOR Libchavy. Všechna tato nově dodaná vozidla jsou vybavena komplexním informačním systémem od společnosti BUSE, která tak pokračuje v úspěšné spolupráci s Dopravním podnikem Bratislava v dodávkách moderního informačního systému reflektujícího aktuální trendové požadavky na moderní informační systémy v evropské MHD. V rámci vnějších informačních panelů byly použity Full RGB informační panely pro barevné zobrazení nejen čísel linek, ale i cílových stanic. Přední informační RGB panel byl použit o velikosti 24x176 bodů maximálně využívající plochu přes celou šíři předního skla. Jednou z novinek v rámci informování cestujících byla implementace dynamického zobrazování informace o odjezdu z konečné stanice použitá jak na čelních, tak bočních panelech dle slovenské platné legislativy pro kolejová vozidla. Uvnitř vozidla jsou cestující informováni pomocí vnitřních širokoúhlých LCD informačních panelů, které informují cestující o dopravních informacích a současně slouží k zajištění aktuálních informací o přestupech na další spoje v reálném čase, informují o zpoždění vozidla, za jak dlouho bude vozidlo v následující zastávce, cestující jsou informováni o každé dopravní změně, případné výluce. V rámci nově dodávaných autobusů SOR NS12 bylo poprvé použito řešení 37“ oboustranných LCD displejů, oproti dosavadně používaným 29“ LCD panelům. Součástí informačního systému je dále palubní řídící počítač, soustava povelového přijímače nevidomých, kamerový systém a systém automatického počítání cestujících s následným vyhodnocením počtu cestujících na daných spojích. Již standardem je odbavení cestujících jak pomocí bankovních karet, tak regionálních dopravních karet. V případě potřeby je veškerá aktualizace jednotlivých periferií ve vozidle prováděna vzdáleně. Dopravce TQM – holding na MHD ve Valašském Meziříčí Od června roku 2022 je městská hromadná doprava ve Valašském Meziříčí nově zajišťována dopravcem TQM – holding. TQM pro přepravu cestujících nasadil do provozu 10 nových CNG autobusů Iveco Urbanway 12 m a dále dva midibusy CNG BMC Neocity 9,5m. Těchto 12 nových vozidel společnost Buse vybavila informačními panely LED vnějšími, vnitřními LCD monitory, kamerovým systémem a dále senzory pro počítání cestujících. Z těchto senzorů je do palubního počítače v reálném čase přenášen údaj o počtu nastoupených a vystoupených cestujících, kdy tento údaj vidí řidič na displeji palubního počítače. BUSE

person rebus  date_range 22.03.2023

Slovenský startup tirn technology v pilotním projektu španělského dopravce TUSGSAL a EIT Urban Mobility hledá nejlepší řešení pro elektifikaci veřejné dopravy v metropolitní oblasti Barcelony.

" Od doby, kdy jsme uvedli do provozu 12 elektrobusů, jsme zjistili, že pro efektivní provoz je třeba sledovat spotřebu energie. Stav nabití však závisí na mnoha faktorech, jako jsou povětrnostní podmínky, topografie, specifické jízdní podmínky, rekuperace energie a další. Nedostatečný přehled o budoucím stavu nabití po celé trase vede k nejistotě, zda autobusy mohou dokončit svou trasu a kdy je třeba je dobít. Proto jsme rádi, že můžeme spolupracovat s inovativním start-upem, jako je tirn technology. Věříme, že nám pomocí jejich řešení usnadní naše interní rozhodovací procesy o dalším nasazení elektrobusů, a tím nám zvýší energetickou a nákladovou efektivitu. V neposlední řadě velmi oceňujeme přístup, který nevyžaduje instalaci žádného dalšího palubního hardwaru, " uvedl Marcel Biosca Alvarado, generální ředitel společnosti SortSystems. Virtuální testování usnadní výběr nových elektrobusů Tusgsal a zefektivní jejich nasazení do provozu. Cílem pilotního projektu je určit optimální model autobusu a ověřit jeho nasazení na různých trasách, simulovat skutečný dojezd, stav nabití baterií během dne a plánovat požadavky na nabíjení. Řešení od tirn technology má také předpovědět celkové náklady na vlastnictví a snížení emisí CO2. " Jsme hrdí na to, že můžeme zahájit pilotní projekt s dopravní společností Tusgsal. Naše řešení jim umožní získat jasné předpovědi budoucích provozních potřeb a nákladově efektivněji škálovat svůj elektrický vozový park. Jsme rádi, že dali přednost modernímu přístupu před tradiční telematikou. Jsme přesvědčeni, že naše společná ambice dekarbonizovat autobusovou dopravu bude úspěšná a že spolupráce bude pokračovat i po skončení pilotního projektu ," řekl Juraj Majera, generální ředitel tirn technology. Tusgsal Badalona provozuje veřejnou dopravu prostřednictvím dvou koncesí pro AMB (Barcelonská metropolitní oblast). Síť autobusů tvoří 29 denních linek, které pokrývají území Barcelonès Nord, Montgat, Tiana, Montcada a Reixac a Barcelonu a zajišťují městskou a meziměstskou dopravu. Má 229 vozidel a ročně přepraví 35 milionů cestujících. Síť nočních autobusů zahrnuje správu 12 linek společnosti Nitbus. Své služby provozuje především v Barceloně, má vozový park 98 vozidel a ročně přepraví 5 milionů cestujících.

person rebus  date_range 20.03.2023

V Praze je otevřena druhá veřejná vodíková stanice v České republice. Na čerpací stanici ORLEN Benzina na Barrandově funguje vodíkový plnící stojan pro osobní i nákladní auta a autobusy.

Rafinérská a petrochemická skupina začala ve své síti čerpacích stanic ORLEN Benzina nabízet nový druh paliva s nulovými emisemi při jeho použití. Na čerpací stanici na pražském Barrandově uvedla do provozu vodíkový plnicí stojan pro automobily, nákladní vozidla a autobusy. Zavedení nabídky vodíkového paliva je v souladu se strategií bezemisního rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol a navazuje na unijní a národní priority v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu. Do roku 2030 chce ORLEN Unipetrol provozovat 28 vodíkových plnicích stanic a dva vodíkové distribuční terminály pro železniční dopravu v Litvínově a Neratovicích. „ Postupně realizujeme cíle našeho strategického rozvoje směrem k emisní neutralitě, které chceme dosáhnout nejpozději do roku 2050. Klademe důraz na rozvoj petrochemického segmentu, dekarbonizaci, digitalizaci, recyklaci a využívání alternativní zdrojů energie včetně biopaliv a vodíku. Jen do roku 2030 investujeme tímto směrem 35 miliard korun ,“ popsal rozvojové plány skupiny ORLEN Unipetrol její generální ředitel Tomasz Wiatrak. Ministerstvo dopravy výstavbu vodíkové stanice na Barrandově podpořilo v rámci Operačního programu doprava 2. „Dle současného plánu čisté mobility by v České republice do roku 2025 mělo být 12 vodíkových stanic a 40 stanic pak do roku 2030,“ řekl ministr Martin Kupka. Ten stav nebude ještě v souladu s aktuální podobou návrhu evropského nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, podle kterého je třeba vybudovat vodíkovou infrastrukturu každých 200 km na hlavní síti TEN-T. Letos proto bude bude Národní plán čisté mobility aktualizován. ORLEN Unipetrol ve své síti ORLEN Benzina, která je se 431 stanicemi nejširším řetězcem v Česku, nabízí vedle klasických pohonných hmot i řadu alternativních energií. Na 56 čerpacích stanicích je k dispozici zkapalněný ropný plyn (LPG), na 46 stanicích lze načerpat stlačený zemní plyn (CNG) a na 55 stanicích je k dispozici celkem 225 dobíjecích bodů pro elektromobily. „ Ke stávajícím klasickým i alternativním pohonným hmotám a elektrické energii nyní přidáváme také vodík, který zásadně rozšíří možnosti rozvoje nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy. Rozšiřování nabídky na našich čerpacích stanicích je plně v souladu se strategií rozvoje naší skupiny a navazuje na unijní a národní priority v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu ,“ řekl Tomasz Wiatrak. Plnicí stanice na pražském Barrandovu je plně samoobslužná, přístupná široké veřejnosti v non-stop režimu a vhodná pro plnění osobních i nákladních aut a autobusů. Další vodíková stanice bude otevřena v létě v Litvínově. Otevřením plnící stanice je splněna další podmínka pro testování vodíkového autobusu Škoda H’City v Praze na lince 170 . Ten by mohl zahájit provoz na přelomu března a dubna. Vodíkový autobus Škoda H'CITY 12 vystavěný na základě karoserie tureckého producenta Temsa představila ŠKODA ELECTRIC v loňském roce. Světová premiéra se odehrála v září na veletrhu InnoTrans v Berlíně. V České republice se autobus představil v listopadu na veletrhu CZECHBUS. V průběhu listopadu 2022 začala Škodovka testovat vozidlo v Plzni. Cílem je snížení emisí CO2 v hlavním městě až o 45 % do roku 2035 ve srovnání s rokem 2010. DPP by měl až 75 % vozového parku autobusů převést na lokálně bezemisní nebo nízkoemisní vozidla, toho chce dosáhnout elektrifikací autobusových linek (trolejbusy, bateriové trolejbusy nebo elektrobusy). Využít chce alternativní paliva, minimálně 50 % stávajícího vozového parku by mělo do roku 2030 přejít na lokálně bezemisní vozidla, 25% na nízkoemisní vozidla a 25 % si ponechá na naftový pohon (nezávislá na nabíjecí infrastruktuře). Vozidla na vodíkový pohon jsou v podstatě elektromobily. Svou energii ale nečerpají z baterií, ale prostřednictvím reakce vodíku s kyslíkem v palivových článcích za vzniku vody. Zásadní výhodou vodíkových vozidel oproti stávajícím bateriovým elektromobilům je dlouhý dojezd a krátká doba plnění, která je srovnatelná s tankováním benzinových a naftových automobilů. Vodíkových aut zatím v Česku jezdí několik desítek. V roce 2030 by však podle odhadů Ministerstva dopravy České republiky mohlo být na českých silnicích až 50 000 vozů na vodíkový pohon. Ročně vyprodukuje ORLEN v rafinériích 80 tisíc tun vodíku a má rozpracovány konkrétní plány na produkci vodíku za pomoci elektrické energie s ekologicky čistých zdrojů, jako je slunce, vítr nebo teplo v zemské kůře. Do roku 2030 chce vyrábět 4,5 tisíce tun vodíku s nízkou uhlíkovou stopou, což představuje pohon pro zhruba 30 tisíc automobilů. Plnicí stanice ORLEN Benzina na pražském Barrandově je plně samoobslužná, přístupná široké veřejnosti v non-stop režimu a vhodná pro plnění osobních i nákladních aut a autobusů. K dispozici jsou dvě plnicí pistole s odlišným tvarem hlavice pro plnění automobilů tlakem 700 barů a tlakem 350 barů pro plnění nákladních automobilů a autobusů. Cena vodíku na čerpacích stanicích ORLEN Benzina byla stanovena na 278 korun za jeden kilogram. První veřejná vodíková stanice u nás zahájila provoz v červnu 2022 v Ostravě - Vítkovicích, je určena pro osobní automobily. Úplně první čerpací stanice na vodík byla otevřena v roce 2009 v Neratovicích pro účely provozu autobusy TriHyBus, který provozovala Veolia Transport na lince MHD v Neratovicích. ORLEN Benzina, DPP

person rebus  date_range 13.03.2023

Městská dopravní společnost v Madridu v prosinci obnovila 62 % svého vozového parku a ukončila provoz dieselových autobusů. Otevírá Operační centrum s 52 nabíjecímí místy s obrácenými pantografy, plug-in zásuvkami a fotovoltaickým zařízením.

Městská dopravní společnost v Madridu (EMT) je nejudržitelnější v Evropě. Město nyní rychle přizpůsobuje pro autobusy s nulovými emisemi infrastrukturu a připravuje se na vodík. Na konci roku bude mít v provozu přes 300 ebusů. "J sme jediným evropským hlavním městem, kde od 1. ledna tohoto roku nejezdí ani jeden autobus veřejné dopravy s naftovým motorem ," uvedl starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida při představení nového inteligentního Operačního centra městské společnosti v Carabanchel, inovativního a jedinečného evropského projektu s 52 nabíjecímí místy s invertovanými pantografy a fotovoltaickým zařízením. V současné době má Madrid s 22 linkami s nulovými emisemi největší počet elektrifikovaných linek ve Španělsku. Ze 49 elektrobusů v roce 2019 se zvýšil na 180 a díky tendru na 150 ebusů (Solaris a Irizar) flotila s nulovými emisemi do konce roku 2023 dosáhne 330 kusů a bude představovat 20,4 % v roce 2024 a 25 % v roce 2025. Kromě elektrických autobusů provozuje EMT autobusy na CNG. Nové inteligentní systémy elektrického dobíjení využívají inverzní pantografy a umožňují nabíjení bez zásahu operátora nebo čekání na straně řidiče a provádí se na začátku nebo na konci pracovního dne. Systém je navržen tak, aby každé vozidlo bylo možné nabíjet co nejuniverzálnějším způsobem, aniž by to ovlivnilo výdrž baterií a optimalizovalo náklady spojené s celým provozem. Pantografy, připojené pomocí Wi-Fi k vozidlům, pracují s výkonem 100 kW, maximální doba nabíjení každého autobusu se pohybuje mezi dvěma až třemi hodinami. Do budoucna jsou technicky připraveny na maximální výkon 450 kW. Nabíjecí zařízení je propojeno s fotovoltaickou elektrárnou vybavenou 613 panely o výkonu 300 kW, schopných vyrobit cca 444,5 MWh/rok, z čehož se předpokládá minimální vlastní spotřeba 90 %. To představuje minimálně 10 % celkové spotřeby energie, která se u tohoto zařízení očekává. Součástí je Distribuční a Transformační centrum. Centrum je vybaveno inovativním systém detekce požáru a hašení pomocí termografických kamer, specifických detektorů plynů a vodních hasicích systémů plus zapouzdřovací aditivum prostřednictvím sprinklerů, které umožňuje rychlou a bezpečnou ochranu autobusů a veškeré související elektrické infrastruktury. Celková investice činí více než 5,5 milionu eur, 90 % je financováno z evropských fondů nové generace. Projekt elektrifikace v Carabanchel je strukturován do čtyř fází, první dvě již byly dokončeny v letech 2021 až 2022. V současné době má 52 nabíjecích míst s pantografy a 95 pro plug-in nabíjení (100-120 kW). Pravděpodobně v prosinci 2024 má být k dispozici celkem 329 nabíjecích míst: 234 inverzních pantografů a 95 nabíjecích míst plug-in. Od loňského prosince má EMT 100% čistý vozový park v souladu se směrnicí o čistých vozidlech, Madrid je tak prvním velkým evropským městem, které dosáhlo tohoto milníku. Dekarbonizace vozového parku městských autobusů je jedním z hlavních cílů Strategickém plánu EMT do roku 2025 a vyžádá si milionové investice. EMT také počítá se zavedením „zeleného“ vodíku. Vypsala výběrové řízení na dodávku prvních deseti autobusů poháněných tímto udržitelným palivem. Vodíková elektrárna v EMT Operations Center v Entrevías je uceleným, které pokrývá celý vodíkový cyklus (výroba, skladování a distribuce) a zahrnuje instalaci a zprovoznění fotovoltaických panelů schopných generovat veškerou energii potřebnou pro výrobu H2 z obnovitelných zdrojů. Práce probíhají na ploše 42 000 m² s cílem poskytnout Madridu první továrnu na výrobu vodíku z procesu elektrolýzy vody vyvinutý výhradně španělskými společnostmi, a za jejichž návrh, konstrukci a následnou správu odpovídá EMT charge a bude dokončena do konce roku 2023. V prvních měsích roku 2024 by mělo být v provozu prvních 10 autobusů. Zadávací dokumentace uvažovala o částce 640 000 eur za každý autobus a byla stanovena řada technických podmínek, například dojezd 280 kilometrů, popř. 20 hodin. Doba plnění těchto vozidel by měla být přibližně 10 minut. V květnu 2023 Madrid zavede první elektrickou BRT linku s 10 autobusy Irizar ie tram .

person rebus  date_range 10.03.2023

Několik tisíc označníků zastávek ve Středních Čechách bude během následujích čtyř let zářit novotou. Letos firma 3K značky vymění ty nejhorší.

Radní odsouhlasili uzavření smlouvy s dodavatelem značení, firmou 3K značky se sídlem v Říčanech, která provede práce spojené s obnovou označníků za přibližně 62,1 milionů Kč. Nabídku do výběrového řízení zveřejněného 19. prosince 2022 podala jako jediný uchazeč. Předpokládaná hodnota činila téměř 64,7 milionů Kč. Zastávky, které budou mít nové označníky. „ Tímto krokem pokračujeme v nápravě a sjednocení vzhledu zastávek. Letos se zaměříme hlavně na výměnu označníků ve špatném technickém stavu. V horizontu příštích deseti let je však naším cílem vyměnit všechny označníky, “ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. „ Souběžné s tímto je, v rámci unijního dotačního programu IROP ITI, v závěrečné fázi přípravy projekt chytrých zastávek. V následujících pěti letech do nich bude investováno více než 140 milionů korun ,“ doplňuje. „ Předmětem zakázky není jen pravidelná dodávka označníků, kompletace a montáž, ale i jejich údržba a dodávky náhradních dílů ke starším kusům a další práce spojené se zajištěním obnovy a údržby ,“ uvádí Michal Berounský, náměstek ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) pro techniku. Vývěs jízdních řádů bude dál zajišťován zastávkovou službou IDSK a není tedy předmětem zakázky. Označník s jednotyčovou nebo dvoutyčovou konstrukcí nese dopravní značku IJ 4a „Zastávka“ oboustranně v retroreflexním provedení. Piktogram na dopravní značce bude v podobě autobusu ŠL11. Výměna aktuálně vybrané části označníků začne v dubnu letošního roku, bude realizována formou měsíčních objednávek a hotovo má být v březnu 2027. Novinku zaplatí kraj ze svého rozpočtu. Zadavatelem a administrátorem zakázky je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS).

person rebus  date_range 27.02.2023

WiTricity bude poskytovat bezdrátové nabíjení pro autonomní e-busy Yutong v Číně.

WiTricity, americký lídr v oblasti bezdrátového nabíjení elektrických vozidel, oznámil spolupráci s Yutong, čínskou autobusovou značkou, na poskytování bezdrátového nabíjení pro jeho autonomní e-busy. "Jedná se o vůbec první komerční aplikaci beztrátového nabíjení pro autonomní elektrický e-bus", uvádí WiTricity. Autonomní minibus Xiaoyu 2.0 úrovně 4 pojme 10 cestujících a má dojezd 150 km. Nabíjení bez kabelů bude mít premiéru v čínském Zhengzhou. Nabíječky WiTricity zjednodušují nabíjení tím, že eliminují nutnost připojování do závuvky a také nejsou nutné připojovací kabely, které údajně často přispívají k pádům a zranění zaměstnanců. Nabíječky WiTricity využívají technologii magnetické rezonance. Dosud se využívají pro osobní vozidla. Probíhají také zkušební jízdy taxi, které se tímto způsobem nabíjejí při čekání na zákazníky. Pro užitková vozidla poskytne toto nabíjení poprvé. Vzhledem k celosvětovému růstu elektrických vozidel bude hrát podle WiTricity bezdrátové nabíjení klíčovou roli v udržení těchto vozidel na silnicích.

person rebus  date_range 09.02.2023

Závod čínského výrobce v Arnstadtu ve středním Německu bude mít šest výrobních linek a kapacitu 30 milionů bateriových článků ročně. V polovině roku se zvýší z 14 GWh na 24 GWh.

CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) v Arnstadtu 26. ledna oficiálně zahájil sériovou výrobu lithium-iontových článků. Výrobní závod v průmyslové oblasti Arnstadt v Durynsku je prvním závodem společnosti mimo Čínu a podle CATL je v současnosti největším závodem na výrobu bateriových článků v Evropě. Lokálně vyráběné články prošly všemi testy, které jsou od CATL požadovány po celém světě a mohou být dodávány evropskými zákazníkům. První lithium-iontové baterie vyrobili v Arnstadtu už v prosinci a byly dodány velké německé automobilce. Zprovoznění všech linek pro plnou kapacitu je v plném proudu, do konce roku 2023 by mělo být instalováno šest výrobních linek. CATL obdržel povolení od státu Durynsko k výrobě bateriových článků v dubnu 2022 a investuje v Durynsku přibližně 1,8 miliardy eur (téměř 43 miliard korun). Vytvoří až 2 000 pracovních míst a bude vyrábět bateriové články s počáteční celkovou kapacitou 14 GWh ročně, doufá, že do června získá schválení pro 24 GWh. " Výrobní kapacita kolem 30 miliónů článků ročně stačí k napájení 185 tisíc až 350 tisíc elektromobilů, v závislosti na velikosti baterie ", uvedl Matthias Zentgraf, prezident CATL Europe. „ Použité materiály jsou zatím převážně dováženy z Číny, částečně proto, že CATL má dlouhodobé vztahy s dodavateli. Někteří čínští dodavatelé ale zřídili obchod v Evropě poblíž továrny Arnstadt u," řekl v rozhovoru pro Reuters Matthias Zentgraf. Podle Zentgrafa má v Evropě vyrůst i druhý závod, který má být se 100 GWh největší na kontinentu. Má stát v Maďarsku a ve spolupráci s Mercedes-Benz má investovat 7,3 miliardy eur. Stále je ve fázi plánování, ale výstavba by měla začít v druhé polovině roku s cílem zahájit výrobu do dvou až tří let. CATL je největším výrobcem baterií pro elektromobily na světě. V autobusovém průmyslu využívají bateriové články CATL Solaris a VDL Bus & Coach. Maďarský závod by měl zásobovat koncerny Volkswagen nebo BMV. Česká republika má také zájem o výstavbu závodu na výrobu baterií pro elektromobily, plány na její výstavbu ve východní Evropě má německý automobilový koncern Volkswagen. Rozhodnutí o umístění závodu chtěl Volkswagen původně učinit do konce loňského roku, ale v prosinci oznámil, že ho o několik měsíců odkládá. O projekt v hodnotě až 120 miliard korun se kromě České republiky uchází také Polsko, Slovensko a Maďarsko. Česká republika Volkswagenu pro výstavbu nabízí letiště v Líních u Plzně. S využitím zdrojů CATL/Reuters.com/ekolist.cz

person rebus  date_range 31.01.2023
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací