Ve Středočeském kraji budou cestujícím sloužit chytré označníky
V Říčanech u Prahy je nový typ chytrých označníků s technologií elektronického papíru integrován do 25 označníků zastávek. Foto Herman

Chytré označníky s technologií E-paper by měly být instalovány zejména v uzlových stanicích a zastávkách v celé metropolitní oblasti Prahy, zatím se zapojilo přibližně 70 obcí, které budou na projektu participovat.

Chytré označníky s technologií E-paper by měly být instalovány zejména v uzlových stanicích a zastávkách v celé metropolitní oblasti Prahy, zatím se zapojilo přibližně 70 obcí, které budou na projektu participovat.

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) zveřejnila veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody na dodání a instalaci nízkoenergetických informačních panelů typu E-Paper na vybrané zastávky a nádraží autobusové a železniční dopravy v Pražské metropolitní oblasti (mimo území města Praha). Panely budou informovat cestující o provozu veřejné hromadné dopravy v reálném čase a poskytovat aktuální informace o odjezdech jednotlivých spojů, zpožděních apod.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 85 milionů Kč v předpokládaném rozsahu 400 ks E-Paperu bez ovládacích tlačítek + 100 ks s ovládacími tlačítky (resp. s možností nejvýše až 600 ks + 200 ks) a poskytování zákaznické podpory. Rámcová dohoda bude uzavřena na čtyři roky a realizace se předpokládá ve 3 etapách.

Uvedený projekt přispěje ke zvýšení informovanosti cestujících a atraktivitě veřejné dopravy v rámci systému PID,“ hodnotí Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Půjde o nízkoenergetické informační panely s technologií E-paper. Panel bude disponovat velikostí 13,3 palce a bude umístěn v horní části označníku. Zobrazovat budou čtyři nejbližší odjezdy s informacemi o čísle linky, směru a cílové stanici, počet minut do odjezdu včetně zpoždění a bezbariérovosti. Poslední řádek mohou využít obce a informovat zde občany.“ První by se měly objevit letos v létě.

Chytrý označník bude energií zásobovat set baterií, který zajistí provoz po dobu minimálně pěti let, zpravidla je však jeho životnost o více než 20 % delší. Infopanel, včetně baterií, bude přímo v konstrukci dvoutyčového označníku.

Celý projekt počítá s participací měst a obcí na finančních nákladech spojených s provozem (roční poplatek za provoz displeje, který zahrnuje mobilní data, přístup na server, zobrazení dat, pravidelný upgrade systému, technickou podporu, uživatelský vstup obcí s možností zveřejňování informací směrem k veřejnosti).  Ke konci ledna 2024 bylo již podepsáno a zveřejněno 66 smluv a dalších 7 smluv bylo schváleno orgány obcí. „V tuto chvíli je již v projektu chytrých zastávek počítáno minimálně se 400 systémy E-paper,“ vypočítává Petr Borecký.

Projekt bude spolufinancován ze 70 % Evropskou unií (IROP, ITI), z 15 % ze státního rozpočtu a z 15 % z vlastních zdrojů. Jeho maximální hodnota je zhruba 118,1 milionu korun bez DPH.