Baterie z elektrických vozidel Iveco Group bude recyklovat BASF
BASF bude zajišťovat sběr použitých baterií z elektrických dodávek, autobusů a nákladních vozidel Iveco Group, zpracování na černou hmotu a opětovné využití minerálních surovin při výrobě nových bateriových materiálů. Foto BP

BASF, přední světová chemická společnost a největší dodavatel chemikálií pro automobilový průmysl, poskytne řešení pro recyklaci lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla skupiny Iveco, která zahrnuje také IVECO BUS. V létě otevřel v Braniborsku největší závod na recyklaci baterií a pro výrobu černé hmoty obsahující klíčová kovy používané k výrobě materiálů jako je lithium, nikl, kobalt a mangan.

Reklama

BASF, přední světová chemická společnost a největší dodavatel chemikálií pro automobilový průmysl, poskytne řešení pro recyklaci lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla skupiny Iveco, která zahrnuje také IVECO BUS. V létě otevřel v Braniborsku největší závod na recyklaci baterií a pro výrobu černé hmoty obsahující klíčová kovy používané k výrobě materiálů jako je lithium, nikl, kobalt a mangan.

Iveco Group si vybrala BASF jako prvního partnera pro recyklaci baterií pro elektrická vozidla. Rozhodnutí je součástí strategie oběhového hospodářství Iveco, která se řídí rámcem 4R – Repair, Refurbish, Repurpose a Recycling – s cílem prodloužit životnost baterií při současném snížení jejich celkového dopadu na životní prostředí. Výrobce je v souladu s vnitřní politikou odpovědný za celý životní cyklus produktů, které uvádí na trh, od jejich návrhu až po konec životnosti. Závazkem skupiny je snížit vlastní CO2 stopu a dosáhnout do roku 2040 nulového uhlíku.

Společnost BASF otevřela v červenci 2023 první nejmodernější evropské centrum na recyklaci baterií v německém Schwarzheide v Braniborsku, která je důležitým krokem k uzavření smyčky evropského bateriového hodnotového řetězce - od sběru použitých baterií až k opětovnému využití minerálních surovin při výrobě nových bateriových materiálů. Právě BASF bude organizovat a řídit celý proces recyklace lithium-iontových baterií používaných v elektrických dodávkách, autobusech a nákladních vozidlech Iveco Group. Dohoda zahrnuje sběr, balení, přepravu a recyklaci baterií v různých evropských zemích, mimo jiné ve Francii, Německu a Velké Británii. Po sběru BASF mechanicky zpracuje baterie na černou hmotu, ze které lze extrahovat kritické suroviny – jako je nikl, kobalt, lithium – a získat je pro použití při výrobě nových baterií. BASF tak zavede v Evropě úplný hodnotový řetězec recyklace baterií, aby lokálně poskytl recyklované kovy s nízkou uhlíkovou stopou pro průmysl baterií.

Partnerství s Iveco Group je naší první dohodou o recyklaci baterií z elektrických dodávek, autobusů a nákladních vozidel a důležitým krokem pro naše podnikání v oblasti recyklace baterií k rozšíření našich aktivit do oblasti užitkových vozidel,“ řekl Dr. Daniel Schönfelder, prezident divize BASF Catalysts, která je zodpovědná za bateriové materiály a recyklaci baterií. „Umožní nám to dále posílit naši evropskou sběrnou síť a dosáhnout dalšího pokroku na tomto rozvíjejícím se trhu. S našimi recyklačními řešeními se snažíme podpořit evropský trh, aby uzavřel smyčku a splnil ambiciózní politické požadavky nařízení EU o bateriích zaměřené na oběhové hospodářství."

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v souvislosti s otevřením závodu BASF v Schwarzheide zdůraznil důležitost vytvoření konkurenceschopného a udržitelného hodnotového řetězce pro výrobu bateriových článků v Evropě. „Trh s bateriemi v EU rychle roste. Očekává se, že se poptávka po bateriích v příštích letech bude nadále výrazně zvyšovat, a to jak v oblasti mobility, tak i ukládání energie, a o tento trh usilují i naši konkurenti. V této souvislosti je Evropská komise odhodlána pokračovat v budování silného bateriového ekosystému v Evropě. Proto jsme vytvořili Evropskou bateriovou alianci, která doposud pomohla vygenerovat soukromé investice ve výši více než 180 miliard eur. Závod společnosti BASF z této iniciativy těžil. Díky svému zaměření na pokročilý aktivní katodový materiál a na recyklaci, dokazuje, že můžeme zvýšit konkurenceschopnost EU a snížit její závislost ve strategickém odvětví, a urychlit zelenou transformaci.”

Nový závod je nejen prvním výrobním zařízením na vysoce výkonné aktivní katodové materiály v Německu, ale také první plně automatizovaný velkokapacitní závod na výrobu aktivních katodových materiálů v Evropě. Jeho výrobní kapacita je pro příští roky plně vyčerpána. Zahájení výroby inovativních materiálů pro baterie a výzkumu zaměřeného na vývoj nové generace materiálů pro baterie a vývoj procesů, včetně recyklace baterií, je financováno Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu.

Společnost IVECO BUS představila svým zákazníkům a médiím své nejnovější modely a služby pro plně elektrickou mobilitu v květnu 2023 v Paříži.


Baterie z elektrických vozidel Iveco Group bude recyklovat BASF
Slavnostní otevření nejmodernějšího výrobního zařízení BASF pro vysoce výkonné aktivní katodové materiály a slavnostní odhalení závodu na recyklaci baterií bylo slavnostně otevřeno v červenci 2023. Foto BASF
Baterie z elektrických vozidel Iveco Group bude recyklovat BASF
Zařízení na výrobu černé hmoty v Schwarzheide by mělo zahájit provoz letos. Foto BASF