Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Od 1.dubna předváděcí panel demonstrující akustické informace od historie po současnost v Muzeu MHD v Praze - Střešovicích.

V osmdesátých letech se v prostředcích MHD v hlavním městě Praze vyhlašovaly zastávky prostřednictvím kazetopáskových jednotek (magnetofonů). To sebou přinášelo jistá úskalí s použitím té správné kazety na dané lince. Nebylo vyjímkou, že řidič tramvaje vybral na konečné jinou kazetu a hlásil úplně jiné stanice. S nástupem a rozvojem výpočetní techniky v roce 1993 nasadil Dopravní podnik hl. m. Prahy do zkušebního provozu do tramvajových souprav kT8 digitální hlásiče zastávek. Digitální hlásiče řady ICU 03 firmy APEX byly jedny z prvních hlásičů nasazených v dopravních společnostech v ČR. Názvy zastávek namluvené ve studiu jsou digitalizovány a uloženy do pamětí. Palubní počítač vydá příkaz k vyvolání dané zastávky. Postupem doby se vyvíjela technická úroveň hlásičů až k současně vyráběným typům ICU 08/ ICU 09 s kompresí MPEG2 a MPEG 3 a s pamětí o velikosti až 32 MB. Pro zajímavost - všechny autobusové zastávky na území hl. m. Prahy zabírají v paměti hlásiče velikost paměti 10 MB. Od roku 1995 je v prostředcích MHD v Praze nasazen informační systém pro nevidomé a slabozraké občany. Občané s touto sníženou schopností orientace a pohybu mají k dispozici svůj osobní vysílač. Provedení je v plastové krabičce se šesti tlačítky (VPN 01) nebo je vysílač zabudovaný ve slepecké holi se třemi tlačítky (VPN 03). Všechny autobusy a tramvaje jsou vybaveny povelovým přijímačem, vnitřním a venkovním reproduktorem a zmíněným digitálním hlásičem zastávek. Při příjezdu vozidla MHD do zastávky nevidomý stiskne tlačítko 3 na svém osobním vysílači VPN 01 a z venkovního reproduktoru se ozve informace o lince a směru jízdy, např. „Linka 106, směr BRANÍK“. Pokud má nevidomý úmysl nastoupit, stiskne tlačítko 4 a v reproduktoru řidiče se ozve upozornění „Nástup nevidomého". Tím dá nevidomý najevo svůj úmysl nastoupit do prostředku MHD. "Jsem velice rád, že jsme dostali nabídku od vedení Muzea MHD v Praze navrhnout a realizovat předváděcí panel demonstrující akustické informace od historie po současnost. Každý návštěvník muzea bude mít možnost si systém informování pro nevidomé sám vyzkoušet pomocí osobního ovladače, který mu zapůjčí průvodce, " říká Jaroslav Bárta, obchodní ředitel společnosti APEX.

person dabra  date_range 23.03.2006

a dynamický informační systém pro Zagrebacki Elektricni Tramvaj d.o.o.

Brno, březen 2006. Již v roce 2003 firma ATRON electronic GmbH vyhrála veřejnou zakázku na dodávku systému sledování polohy vozidel a dynamického informačního systému pro cestující v Záhřebu. Kontrakt byl oficiálně podepsán v červnu roku 2004. Celkový finanční objem tohoto projektu je okolo 7 milionů euro. Zadavatel - společnost Zagrebacki Elektricni Tramvaj d.o.o. (dále jen ZET) byla založena v roce 1987 a dnes je jedna z největších dopravních společností v Chorvatsku s více než 4700 zaměstnanci. ZET provozuje 118 autobusových a 15 tramvajových denních linek a 4 noční linky. Přibližně 700000 cestujících je přepraveno během pracovního dne. ZET očekává, že nová technologie přinese zatraktivnění veřejné hromadné dopravy v Záhřebu díky zvýšení dodržování jízdního řádu a garanci návazných spojů společně s dynamickým informačním systémem pro cestující. V tomto roce by měla být do 585 autobusů a tramvají dokončena instalace palubních počítačů firmy ATRON s integrovaným digitálním hlásičem zastávek, GPS přijímačem. Mimo palubní počítač dodávka zahrnuje digitální radiové stanice a vnitřní informační panely. Zdroj: TZ Tomáš Hebelka, SYSTEK SYSTEK s.r.o. - dlouhodobý spolupracovník firmy ATRON electronic GmbH ve vývoji, výrobě a uživatelském servisu. Od roku 2004 generální zástupce pro Českou a Slovenskou republiku. Firma ATRON electronic GmbH je jedna z předních dodavatelů systémů pro veřejnou hromadnou dopravu v německy mluvících zemích i v ostatních státech Evropy. Hlavní výhodou je systémové řešení, které zahrnuje všechny oblasti problematiky informačních systémů dopravní společnosti od palubního počítače s integrovanou tiskárnou přes mobilní a stacionární jízdenkové automaty, řízení tarifního systému s předplaceným jízdným, administrace přirážek k jízdnému až po sledování polohy vozidel s návazností na dynamický informační systém pro cestující. Vysoká kvalifikace zaměstnanců firmy ATRON je kombinovaná s více než 25-letou zkušeností. Systémy firmy ATRON používá více než 200 dopravních společností, palubními počítači firmy ATRON s integrovanou tiskárnou je vybaveno přes 25000 vozidel. Aktivity společnosti sou nasměrovány převážně na mezinárodní obchod. ATRON je silný partner v oboru veřejné hromadné dopravy. ATRON ve Skandinávii: Zakázky ve Švédsku ...

person dabra  date_range 23.03.2006

... na dodávku elektronických systémů managementu jízdného pro dopravní podniky ve městě Linköping a sdružení BIMS.

Brno, březen 2006. ATRON electronic GmbH je na úspěšné cestě ve Skandinávii. V roce 2005 získala firma ATRON dvě velké zakázky ve Švédsku na dodávku elektronických systémů managementu jízdného pro dopravní podniky ve městě Linköping a sdružení BIMS ve středním Švédsku (skládající se z 8 dopravních podniků). Koncem roku 2005 se pro systémové řešení od ATRONu také rozhodlo město Hordaland a dopravní podniky HSD ASA a GAIA v Bergenu v Norsku. Pružnost a otevřenost systému managementu jízdného od ATRONu, kombinovaná s nejmodernějšími modulárními komponenty systému a také dlouhodobé zkušenosti a know-how zajistily firmě ATRON získání této zakázky. Systém managementu jízdného je úzce spojen se systémem sledování polohy vozidel pomocí GPS, který přispívá nejen k řízení odbavovacího systému, ale také k zajištění větší přesnosti dodržování jízdního řádu díky permanentnímu porovnávání jízdního řádu s aktuální polohou vozidel. Tím je položen základ pro další rozšíření tohoto systému ke komplexnímu počítačově řízenému managementu vozového parku s funkcemi jako je kontrola vozidel, radiová komunikace - dispečink, preference vozidel veřejné hromadné dopravy na světelně řízených křižovatkách a dynamický informační systém pro cestující. Do systému jsou zapojené také rádiové stanice, které automatizují načítání a vyčítání tarifních a účetních dat. Vozidla, která pravidelně nezajíždějí do vozovny mají možnost výměny dat pomocí GPRS. Jako odbavovací médium pro cestující bude použita bezkontaktní čipová karta Mifare DESFire, na kterou je možné ukládat jízdní doklady a používat tuto kartu k platbám pomocí elektronické peněženky. Některé nádraží a zastávky budou vybaveny jízdenkovými automaty firmy ATRON, které budou umožňovat uložení jízdního dokladu na čipovou kartu a dobytí elektronické peněženky. Platbu lze provést buď hotově nebo bezhotovostním převodem podle vybavení automatů. Dodávka také zahrnuje mobilní osobní pokladny, které budou použity pro výdej jízdenek převážně v lodní dopravě v okolí Bergenu, kde tuto dopravu používá velké množství lidí. Všechny zařízení systému managementu jízdného jsou propojeny centrálním software ATRIES. Město Hordaland a dopravní podniky HSD a GAIA Trafikk si vybraly systém od ATRONu nejen proto, že je otevřený, jednoduše rozšiřitelný a zahrnuje širokou funkčnost centrálního software ATRIES, ale také proto, že palubní počítač je řešen metodou „vše v jednom“. Palubní počítač slouží jako jediné komunikační rozhraní s řidičem, odkud jsou ovládány všechny systémy vozidla. Modulární struktura umožňuje integrovat v palubním počítači moduly jako digitální hlásič zastávek, GSM/GPRS modul, Wifi modul apod. Také možnost integrované tiskárny pro výdej jízdenek byl silným argumentem pro výběr tohoto řešení, které je praxí vyzkoušeno ve více jak 200 dopravních podnicích. Město Hordaland bude spravovat centrální software ATRIES nejen pro své účely, ale také pro dopravní společnosti HSD a GAIA Trafikk. Prostředky veřejné dopravy v Hordalandu tvoří asi 1000 autobusů a 10 rychlých lodí, které ročně přepraví přibližně 40 milionů cestujících. Cílem projektu je nahradit stávající systém s technologií magnetických karet novým moderním systémem managementu jízdného s bezkontaktními čipovými kartami Mifare DESFire a tím zvýšit rychlost odbavení, snížit provozní náklady a dosáhnout větší pružnosti. Firma ATRON electronic GmbH je jedním z předních dodavatelů systémů pro veřejnou hromadnou dopravu převážně v německy mluvících zemích. Hlavní předností jsou systémová řešení, od palubního počítače s integrovanou tiskárnou jízdenek, jízdenkových automatů až po elektronický management jízdného a počítačem řízený management vozového parku. Vysoká kvalifikace zaměstnanců, velké zkušenosti získané za více jak 25 let působení na trhu a neustálý vývoj a implementace nových technologií je základem úspěchu této firmy. Více než 200 dopravních podniků používá zařízení firmy ATRON a více než 30000 vozidel je vybaveno palubními počítači a dalšími zařízeními jako terminály čipových karet a automaty od ATRONu. Firma SYSTEK s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s firmou ATRON electronic GmbH. Spolupráce je zaměřena na vývoj, výrobu a uživatelský servis. V roce 2004 se firma SYSTEK s.r.o. stala generálním zástupcem pro Českou a Slovenskou republiku. Tisková zpráva SYSTEK.

person dabra  date_range 14.03.2006

Connex Sachsen-Anhalt GmbH, člen Connex Group v Německu, podepsal v prosinci 2005 kontrakt s firmou ATRON electronic GmbH na dodávku kompletního systému, který zahrnuje prodejní automaty, mobilní vybavení pro přepravní kontrolu a administrativní software ATRIES.

Brno, březen 2006. ATRON electronic GmbH z Mnichova je jeden z předních dodavatelů odbavovacích systémů a systémů pro sledování polohy vozidel veřejné hromadné dopravy. Systémová řešení firmy ATRON jsou implementována na nové trhy a kontinuálně vyvíjena. To zaručuje, že firma ATRON je silný partner v oboru veřejné hromadné dopravy. Firma vybavila více než 200 dopravních společností systémy ATRON DEBAS. Firma oslavila již 25 let své existence a její expanze se zaměřuje na mezinárodní trhy. Firmu ATRON electronic GmbH zastupuje na českém a slovenském trhu firma SYSTEK s.r.o.. Connex Group je přední soukromá společnost v oblasti veřejné hromadné dopravy a je zákazníkem firmy ATRON electronic GmbH již několik let. Po NOB (Nord-Ostsee-Bahn), NWB (Nord-West-Bahn), BOB (Bayerische Oberlandbahn) a LausitzBahn, HarzElbeExpress (HEX) - Connex Sachsen-Anhalt Gmbh bude také vybaven technologií firmy ATRON, která začala být implementována v prosinci 2005. V Německu společnost Connex Group zahrnuje okolo 30-ti dopravních společností s 3300 zaměstnanci. V roce 2004 dosáhla společnost obrat okolo 336 milionů euro. V regionální železniční dopravě firma Connex Verkher GmbH obsluhuje okolo 20-ti linek s více než 1600 kilometry, na kterých jezdí více než 150 moderních železničních vozů. Tato doprava přepraví více než 21 milionů cestujících ročně se sedmi regionálními železničními společnostmi. Ve veřejné dopravě Connex v Německu disponuje 1250 autobusy, 26 tramvaji, 2300 zaměstnanci a přepraví ročně okolo 104 milionů cestujících. Connex Verkehr GmbH úspěšně spolupracuje se 17-ti lokálními dopravními společnostmi. Dodávka pro HEX zahrnuje 20 mobilních jízdenkových automatů typu ATRON FA 321, které jsou instalovány ve vlacích pro komfortní zakoupení jízdních dokladů přímo ve vlaku. Tyto automaty akceptují mince, bankovky a bankovní platební karty. Ovládání je řešeno pomocí dotykových LCD displejů, které zaručují flexibilní rozvržení funkcí na celou plochu displeje se zohledněním požadavků cestujících pro rychlé a jednoduché odbavení. Mimo to budou dodány mobilní osobní pokladny typu ATRON MR 120, které slouží také pro zpracování přirážek k jízdnému v rámci přepravní kontroly. Aplikace ATRIES je velice důležitým článkem celého řešení. ATRIES není pouze účetním software, ale také zahrnuje administraci zákazníků, přirážky k jízdnému a také pomocné účetnictví a tarifní systém v jedné aplikaci. ATRON nabízí kompletní řešení, které může být jednoduše rozšiřováno. Firma SYSTEK s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s firmou ATRON electronic GmbH. Spolupráce je zaměřena na vývoj, výrobu a uživatelský servis. V roce 2004 se firma SYSTEK s.r.o. stala generálním zástupcem pro Českou a Slovenskou republiku. Tomáš Hebelka, SYSTEK

person dabra  date_range 09.03.2006

Z druhého dne veletrhu cestovního ruchu na stánku dodavatele IT nejen pro dopravu.

Stánek ČSAD SVT Praha s.r.o. a ROPID navštívili obchodní partneři, spolupracující organizace a další: APEX Jesenice, KÚ Středočeského kraje, Connex Východní Čechy, Dopravní podnik hl.města prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ČSAD Tišnov, ČSAD Havířov, ČSAD Frýdek Místek a ČSAD Karviná, Group Tourism Travel, ČSAD Praha holding (ÚAN), Transcentrum,KÚ Pardubického kraje, SONS, ČSAD Střední Čechy, Mikroelektronika, Katev Commercial, Student Agency, Sdružení dopravních podniků ČR, Asiana, ČSA, Regionální agentura PRA, ACK ČR, KO-TOUR, OÚ Přerov, ZDAR Žďár, ČSAD Kyjov, NERABUS, VŠ cest. ruchu, hotelnictví a lázeňství Praha, CK RAPOTOUR, Eurodům, CA MAGRIS, Česká centrála cestovního ruchu, Atlas.cz, ART ALLIANCE, NCR časopis, SIPO, INEX CA, BETATOUR, AKRIZO, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, TACITA, Geodézie Morava, Pražská paroplavební společnost, CA BBS Hlinsko, INTER KONTAKT Praha, OKI, JVM Computers, ČSAD Benešov, CzechTourist, Generali pojišťovna, Kartografie Praha, Allegro, REKO CK, SVK Kladno, CDK Filip, Impuls, Pergoli CA, Dům kultury Ostrov. Hotel Na Kampě ...... Produkty a novinky viz : ČSAD SVT Praha s.r.o. a Ropid zvou na veletrh Holiday World. Fotografie z prvního dne: Fotoreportáž BUSportálu z prvního dne veletrhu Holiday World v Praze. Zahájení, recepce na Hradě, hosté ČSAD SVT Praha, zajímavosti. Veletrh očima slovenského BUSportálu Autobusy na veletrhu: "Coach of the Year 2006" - Neoplan Starliner, britský doubledecker i s dudákem, Setra S 415 GT HD s barmanem, Setra S 417 HDH, BEULAS Aura, patrový Neoplan Skyliner Royal Class, slovinský minibus MARBUS B4 080, ŠKODA 706 RTO LUX.

person dabra  date_range 26.02.2006

Systém pro 147 autobusů a tramvají Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova vychází maximálně vstříc cestujícím. Vedle terminálů Camel pro odbavení prostřednictvím bezkontaktních čipových karet si mohou cestující, kteří kartu nemají, zakoupit jízdenky přímo ve vozidle.

Tuto možnost jistě uvítají i jednorázoví návštěvníci obou měst. Odbavovací systém je připraven pro režim „check-in/check-out“, při kterém se cestující kartou přihlašují při nástupu a odhlašují při výstupu. Na tento moderní a z hlediska tarifu i nejspravedlivější způsob odbavení, si budou cestující zvykat postupně. Tak, jako jinde sice musí při platbě elektronickou peněženkou přiložit kartu k terminálu jen při nástupu, ale pokud tak učiní i při výstupu, získají bonusový bod. Cestující s časovými jízdenkami, kteří nemají povinnost přihlášení, získají bod jak za přiložení karty k terminálu při vstupu, tak při výstupu. Pokud se dopravní podnik na základě zkušeností později rozhodne přejít na systém „check-in/check-out“, získá dokonalý přehled o využívání linek a cestující s elektronickou peněženkou budou platit za skutečně ujetou vzdálenost. Systém bude spuštěn 1. dubna a zahrnuje vedle terminálů vybavení předprodejů na výdej čipových karet a vybavení vozoven pro bezdrátový přenos dat z vozů do informačního systému. Systém čipových karet je díky standardu MAD 2 otevřený pro další aplikace a splňuje nevyšší bezpečnostní nároky. Mikroelektronika je největším tuzemským výrobcem odbavovacích zařízení pro městskou i meziměstskou dopravu osob. Její systémy pochází z vlastního vývoje a jsou úspěšně nasazovány i v dalších evropských zemích. Jednou z největších zakázek poslední doby je vybavování 5000 vozidel MHD v Santiagu de Chile. Viz na BUSportálu: Chile mění systém dopravy a sází na ekologii, úspěch Mikroelektroniky. Stručně: Nový odbavovací systém Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Zdroj: Tisková zpráva 17.2.2005 Mikroelektronika spol. s r.o. Poznámka BUSportálu: Zástupci Mikroelektroniky budou v pátek 24.2. jednat o společných projektech s ČSAD SVT Praha na pražském Holiday Worldu (LK 772)

person dabra  date_range 21.02.2006

Aktualizováno. Na pražském holešovickém výstavišti v levém křídle veletržního paláce ...

... na tradičním místě v rohovém stánku LK 772 23.-26.2.2006 Aktuálně: 23.2. v 11 hodin jednání se zástupci Středočeského kraje 23.2. ve 13 hodin jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj 24.2. ve 12 hodin jednání se zástupci Mikroelektroniky 24.2. ve 13 hodin jednání se zástupcem SONS V době veletrhu proběhnou jednání s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a ČSAD Praha holding (ÚAN). 25.2. ve 13 hodin autogramiáda s tvůrci nového českého filmu "Všechno nejlepší" Případná další jednání a návštěvy je možno avizovat na svt@svt.cz nebo kristlova@svt.cz - Miroslava Kristlová mobil 605 233 297 Pozvánka ve formátu "pdf" V expozici se představí: SLUŽBY a NÁSTROJE IDS odbavovací clearingový systém CARDS - využití čipových bezkontaktních karet v různých odbavovacích systémech, vyšší bezpečnost, přesné rozúčtování transakcí vč. vystavení daňových dokladů, přístup k informacím o kartě pro cestující systém pro analýzu dopravní obslužnosti s využitím Celostátního informačního systému jízdních řádů a jeho nadstavbových modulů automatizovaný systém pro odbavování cestujících v hromadné osobní dopravě elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících samoobslužné informační stojany CIS JŘ s možností ovládání pro nevidomé a slabozraké občany, nově instalováno ve stanicích metra, odbavovací hale letiště Ruzyně a objektech MPSV ČR. Implementace ve Středočeském kraji a Praze probíhá za podpory EU v rámci programu Connect. TRADIČNÍ SYSTÉMY AMSBUS ... největší předprodejní a rezervační systém autobusové dopravy v ČR a SR předprodává a rezervuje ve více než 200 kancelářích vnitrostátní i mezinárodní autobusové jízdenky více než 250 dopravců do celé Evropy snadná, rychlá, levná obsluha a dostupnost (internet), garance financí, statistické přehledy, předávání dat dopravcům i prodejcům otevřený systém pro další dopravce a prodejce ... a eAMSBUS rezervace a prodej jízdenek na http://jizdenky.amsbus.cz , nově s propojením s jízdními řády CIS pro dopravce rezervace sedadel s možností úhrady jízdného v autobusu BUSportáL tradiční český www.busportal.cz i nová slovenská mutace www.busportal.sk aktuální informace o veřejné silniční dopravě po celý rok v ČR i SR Na BUSportálu si můžete přečíst o loňské prezentaci: Ohlédnutí za veletrhem Holiday World. Po oba pracovní dny výstavy - ve čtvrtek a v pátek se těší na své obchodní partnery současné i budoucí také redaktorka BUSportálu. Osobní jednání je možno domluvit e-mailem , telefonicky 603 177 529 nebo kontaktovat přímo na stánku. www.svt.cz svt@svt.cz www.ropid.cz ropid@ropid.mepnet.cz

person dabra  date_range 20.02.2006

Ve čtvrtek 2. února 2006 představila společnost ČSAD Hodonín svým obchodním partnerům a dalším hostům nový logistický terminál v Praze - Hostivaři (nachází se v areálu České typografie), který se stal součástí sítě logistických center (LC) firmy.

Prostřednictvím LC v Brně, Hodoníně, Senici (Slovenská republika) a nově otevřeného v Praze poskytuje ČSAD Hodonín kompletní logistický servis mnoha renomovaným společnostem. Pražské logistické centrum svojí velikostí - 2.800 m2 - nepatří k největším, ale díky němu může ČSAD Hodonín nabídnout daleko lepší logistické služby, zejména v oblasti distribuce v Čechách a rovněž je schopno uspokojit požadavky na skladové služby. Pro BUSportál Jarmila Chromá, Dopravák . Podrobnější informace přinese některé z příštích čísel Dopraváku.

person dabra  date_range 06.02.2006

Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. pro časopis Logistika 1/06. Převzato BUSportálem se souhlasem časopisu Logistika.

Pozn. BUSportálu: Příspěvek vznikal v době dobré víry v projekt Pendolino. Nezbývá než věřit, že se po úvodních nemocech stane opravdu tím, co se od něj očekávalo. Příspěvek si neklade za cíl podat vyčerpávají přehled o moderních systémech ve veřejné osobní dopravě, které jsou již využívány, případně ověřovány pilotními projekty v některých evropských zemích, ale chce poukázat na nabídku vyšší úrovně kvality poskytovaných služeb mnohými dopravci. Tu cestující vnímají jako samozřejmost, ale i jako nezbytnost pro širší využívání veřejné osobní dopravy. Zvyšující se požadavky na poskytované služby přináší moderní doba s vysokou úrovní technologií. Pro nás je potěšitelné, že Česká republika se zařadila úrovní poskytovaných služeb vedle letecké dopravy i v železniční dopravě mezi vyspělé evropské země. České dráhy, a.s. (dále jen ČD) provozují v novém jízdním řádu platném od 11. 12. 2005 zhruba o 1 % více spojů a denně vypravují téměř osm tisíc vlaků všech kategorií. Kvalitativním skokem ve veřejné osobní dopravě a přiblížením se k vyspělým evropským zemím, je zařazení všech sedmi moderních třísystémových elektrických jednotek do pravidelného provozu (obr. 1). V průběhu minulého roku byly podrobeny ověřovacím a testovacím zkouškám, aby byl zajištěn jejich spolehlivý a bezpečný provoz. SKOK KVALITY S PENDOLINEM Vlaky SC Pendolino ČD vedené novými elektrickými jednotkami řady 680 nabízejí nejrychlejší spojení mezi Ostravou a Prahou za necelé 3 a půl hodiny. Na nových a modernizovaných úsecích koridorových tratí dosahují rychlost až 160 km/h a vyšší rychlost v obtížných úsecích s oblouky, zejména díky speciální technologii pro naklápění vozových skříní. SC Pendolino přináší rovněž vysoký komfort cestování charakterizovaný pohodlnými sedačkami, klimatizací, moderním informačním systémem a plně nekuřáckým prostředím. Cestujícím 1. třídy jsou k dispozici nadstandardní služby – občerstvení v ceně jízdenky, přípojky elektrické energie a audiosystém se třemi hudebními programy. Samozřejmostí je garance dodržení jízdního řádu s návratem části jízdného v případě zpoždění vlaku. Další doplňkovou službou je prodej jízdenek MHD přímo ve vlaku. Jednotky umožňují rovněž přepravu cestujících na invalidních vozících nebo přepravu kočárků a jízdních kol. Pro nákup jízdenek lze poprvé u ČD využít internetový prodej jízdenek na http://eshop.cd.cz. Cestující mají navíc možnost přednostního odbavení prostřednictvím expresních pokladen. Všechny vlaky SC Pendolino jsou provozovány jako společné spoje ČD a Českých aerolinií (ČSA). Vedle kódového označení čísla ČD zkratkou SC a číslem spoje jsou jednotlivé vlaky vedeny rovněž jako spoje ČSA označené OK a příslušnou číslicí. Cestující letecké dopravy si tak mohou v rámci celosvětového rezervačního systému leteckých společností zakoupit jízdní doklad také na spoje SC Pendolino. Současně cestující ČSA mohou během přepravy využívat komfortních služeb 1. třídy a získat bonusové míle v rámci věrnostního programu ČSA – OK Plus. Cestující jedoucí vlaky SC Pendolino s cestovními doklady ČD a cestující ČSA mají zajištěnou návaznou autobusovou dopravu mezi železniční stanicí Praha Holešovice a letištěm Praha Ruzyně. Při zakupování jízdenky pro vlak CS Pendolino je však třeba požadovat cílovou stanici Praha Ruzyně. Cestující s platnou letenkou obdrží bez dalších poplatků u pokladny nebo vlakového doprovodu jízdenku ČD pro 1. vozovou třídu, která je opravňuje k bezplatné přepravě autobusovou linkou Aiport Expres na letiště. Nízkopodlažní autobusy jezdí v celotýdenním provozu přibližně od 5 do 22 h v intervalu 30 minut. Na zavedení expresní linky se podílely Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČD, ČSA a ROPID. V systému Pražské integrované dopravy (PID) je linka zařazena se zvláštním tarifem. Moderní jednotky řady 680 Pendolino jsou zařazeny na některých vlacích EC a IC na trase Praha hl. n./Praha Holešovice – Pardubice hl. n. – Brno hl. n . – Břeclav – Bratislava/Vídeň. Téměř po 30 letech se ČD vrací k zařazení jednotek do přeshraničního provozu a po 25 letech do vnitrostátního provozu. Žádný dopravní systém nezatěžuje životní prostřední tak málo škodlivými látkami jako železnice. Proto je nutné vyšší kvalitou přilákat větší počet cestujících do moderních vlaků, které nabízí spolehlivé, pohodlné a příjemné cestování v každém ročním období. ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Za zmínku stojí příklad Německých drah a.s. (DB) , které se zavázaly že v průběhu let 1999 až 2005 sníží produkci oxidu uhličitého CO2 o 25 % a o stejnou hodnotu i spotřebu elektrické energie a motorové nafty. První úkol byl splněn již v roce 2002 a je předpoklad, že v roce 2005 splnily i druhý, protože v roce 2004 byla vykázána úspora ve výši 22 %. To vše se podařilo dosáhnout nejen moderními vozidly, ale i vysokou úrovní kvalifikace zaměstnanců. Odborná školení strojvedoucích zdokonalují techniku jízdy a moderní koncepty pohonů zajišťují při brzdění produkci elektrického proudu, který je vracen do trakční sítě. V roce 2004 to bylo téměř 600 GWh, které se dostaly zpět do sítě při brzdění vysokorychlostních vlaků ICE (obr. 2), příměstských vlaků S-Bahn a elektrických lokomotiv. Specifická spotřeba energie u DB ve srovnání s rokem 2004 klesla v osobní přepravě o 6 % a v nákladní přepravě o 4 %. Na 100 tunových kilometrů spotřebuje nákladní automobil 6 litrů motorové nafty a železniční vozidlo přibližně 1,4 l (www.db.de/umweltbericht). Každý plně obsazený příměstský osobní vlak uspoří prachové a hlukové emise ve městech a požadavky na parkovací místa resp. domy. Plně obsazený vysokorychlostní vlak nebo vlak vyšší kategorie EC a IC znamená o minimálně 500 osobních automobilů méně na dálnici, resp. rychlostní silnici nebo silnici první třídy. Letecká doprava na kratší vzdálenosti není z hlediska vlivu na životní prostředí nijak příznivá, protože vykazuje spotřebu paliva 10,5 l na osobu a 100 km, ale u vysokorychlostního vlaku s polovičním obsazením je přepočtená spotřeba paliva 2 l. Při studijním pobytu na Univerzitě v Brémách na Institutu geografie a územního plánování jsem měl možnost seznámit se s realizovanými projekty, které institut řešil pro městský dopravní podnik. Každé město, stejně i Brémy , řeší problémy spojené s hustým provozem osobních automobilů a nedostatkem parkovacích míst. Tato situace je příčinou kongescí, které zpomalují veřejnou hromadnou osobní dopravu, způsobují zpoždění a nedodržení požadovaných časů pro zásobování obchodní sítě, institucí a podnikatelských subjektů. Zmíněný Institut zpracovává projekty, které jsou zaměřeny na rozšiřování veřejné hromadné osobní dopravy z města ven. U koncových stanic tramvajových a autobusových linek plánuje záchytná parkoviště pro osobní automobily, odstavná místa pro jízdní kola (obr. 3) a přestupní hrany (nástupiště) na vnější veřejnou hromadnou osobní dopravu (obr. 4). Parkování je obvykle bezplatné. Provozní budovy dopravního podniku na konečné stanici, které jsou určeny pro řidiče, jímž poskytují služby při čekání na další provozní výkony podle jízdního řádu, jsou s ohledem na maximální úspory provozních nákladů napájeny elektrickou energií získávanou ze slunečních kolektorů umístěných na střeše. Neméně zajímavé jsou i tarifní podmínky pro cestující, kteří mohou používat klasické jízdenky nebo čipové karty. Jízdenky je možné zakoupit v prodejním automatu nebo u řidiče za stejnou cenu. Při zakoupení 4 jízdenek je poskytnuta výrazná sleva (22,5 %). Čipová karta platí po označení pro jízdy v autobusech, tramvajích, ale může být použita pro placení za parkování v parkovacích domech a v parkovacích automatech na parkovištích a pro úhradu nákupů v prodejnách Dopravního podniku Brémy. V hlavním městě Saska v Drážďanech byl v roce 2005 zkoušen pilotní projekt pro jízdenky s označením ALLFA. V přeneseném slova smyslu se jedná o jízdenku, na kterou je možné jednoduše jezdit. Jedná se o elektronickou jízdenku budoucnosti, která splňuje požadavky nejvyššího stupně komfortu ve veřejné osobní dopravě. Dopravní prostředek musí být vybaven palubním počítačem, který je propojen na centrální řídicí počítačový systém, dále anténou, která identifikuje nastupující cestující, a další anténou, která má pod kontrolou cestující uvnitř dopravního prostředku. Cestující má v držení čipovou kartu nebo mobilní telefon a systém z těchto medií odpočítá cenu za ujetou vzdálenost. Poloha, místo nástupu a výstupu jsou identifikovány pomocí GPS (Global Positioning System). ALLFA jízdní doklad automaticky zjistí cenu jízdného, plně automaticky zjistí přítomnost v dopravním prostředku, nabízí tarifní simulaci a nabízí obsluhu zákazníka pomocí internetu na osobním počítači. Jeho činnosti jsou standardizovány podle požadavků Svazu německých dopravců. Elektronický systém umožňuje stanovení jízdného od přihlášení do systému, výdej jízdenky a následně informace o jízdě až po zablokování při ztrátě nosného média. Komunikace s centrálním serverem je možná pomocí internetu přes domácí počítač nebo prostřednictvím SMS z mobilního telefonu. Systém je jednoduchý i pro řidiče osobních automobilů, protože čipová karta nebo mobilní telefon umožňují vstup do parkovacích míst a lze je využít i jako jízdní doklad pro veřejnou osobní dopravu. Systém byl v roce 2005 zkoušen v Drážďanech jako pilotní projekt ve spolupráci Německých železnic, Drážďanského dopravního podniku, Technické univerzity Drážďany, Frauenhoferova institutu dopravy a infrastruktury, Regionální dopravy Drážďany, Siemens VDO Automotive a Dopravního svazu horní Labe. Veřejná osobní doprava má před sebou bezpochyby světlou budoucnost. Nové trendy v konstrukci moderních vozidel a nové technologie usnadňující a hlavně zjednodušující odbavení cestujících, zcela jistě přilákají nové zákazníky. To je cílem moderních systémů veřejné osobní dopravy. Text a fotografie Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., vyšlo v časopise Logistika 1/06

person dabra  date_range 03.02.2006

... z pohledu dodavatele odbavovacích systémů. (Pro BUSportál Tomáš Hebelka.)

V poslední době se začalo hodně hovořit o bezpečnosti čipových karet ve veřejné hromadné dopravě. Vyšlo spousta prohlášení, článků a ohlasů na tuto problematiku. Nechci se v tomto článku zabývat tím, kdo je špatný, kdo je dobrý a kdo je spasitel, ale v jednom se jistě všichni shodneme – je zde problém! Z mého pohledu si myslím, že hlavní problém není v dodavateli systému, ale v zadavateli a hlavně v současné situaci na trhu. Ceny odbavovacích systémů jsou stlačeny na minimum, z čehož plyne, že dodavatel nemá žádné finanční rezervy na to, aby řešil problematiku bezpečnosti odbavovacího systému. Proto většinou používá již existující zabezpečení, protože vývoj nového nemůže zaplatit. V ideálním případě by to mělo fungovat tak, že v rámci dodávky by měl dodavatel společně se zadavatelem definovat vlastní zabezpečení dle individuálních nároků a požadavků. Zde ale narážíme na další problém a to na technické znalosti zadavatelů, které jsou většinou velmi obecné, proto zadávací dokumentace v mnoha případech bezpečnost odbavovacího systému vůbec neřeší. Nechci tím něco vytýkat zadavatelům, protože si myslím, že tento stav vyplývá z nedostatečných kapacit, které by měly tyto otázky řešit. Při zavádění odbavovacího systému by měl být zpracován bezpečnostní projekt, který by měl tyto otázky řešit, popřípadě by se měl odvolávat na servisní podmínky, kde by měly být specifikovány kroky pro odstranění bezpečnostních chyb nebo zdokonalení bezpečnostních procedur. Takové požadavky většinou řeší pouze velcí dopravci, ale u menších se touto otázkou nikdo nezabývá. Dalším aspektem jsou krátké termíny pro samotné zavedení odbavovacích systémů. Není samozřejmě problém, zavést odbavovací systém z pohledu instalace a zprovoznění, ale nikdo moc nepočítá s vypracováním kvalitní projektové dokumentace, která jak již bylo zmíněno, by měla zahrnovat i bezpečnostní projekt. Zpracování takové dokumentace může zabrat i několik měsíců, protože zde by měly být detailně vyjasněny všechny konkrétní nároky a požadavky zadavatele. Obě strany by měly intenzivně spolupracovat při tvorbě této projektové dokumentace a zahrnout do ní veškeré byť i malé detaily. Taková projektová dokumentace se pak stává stěžejním dokumentem pro úspěšné zavedení odbavovacího systému. Teď bych rád použil známou větu: „Všechno je to jen o penězích“. Pokud chcete zajistit vyšší bezpečnost měli byste počítat s vyššími náklady. Můžu to uvést na příkladu Českých drah, které přišly s projektem Modrá karta. Protože ČD počítá s vyšším finančním zatížením, rozhodlo se pro vyšší zabezpečení. Z toho důvodu se v tomto projektu počítá s novějším typem bezkontaktních čipových karet typu Mifare DESFire, které mají širší možnosti zabezpečení. Na druhé straně jejich pořizovací náklady jsou vyšší. Jednoduše řečeno něco za něco. Nelze ale říct, že pouze samotnou kartou či jiným odbavovacím médiem lze všechno vyřešit. Nejdůležitějším článkem zabezpečení celého systému je samotná aplikace na kartě, která vyžaduje profesionální znalosti pro definici všech procesů, které se během odbavení provádějí. Většina evropských států přijala standardy dopravní aplikace, které problematiku zabezpečení řeší nebo alespoň definují jaká minimální úroveň zabezpečení by měla být. Bohužel v ČR ani v SR není taková odborná skupina, která by se mohla těmto věcem plně a fundovaně věnovat. Závěrem bych chtěl jen podotknout, že by nemělo být účelem pořídit co nejlevnější odbavovací systém, ale systém, který bude splňovat všechny požadavky a to nejen současné, ale i požadavky s výhledem dalších 5-ti let /nové typy karet, přechod na EURO, …/. Tomáš Hebelka, SYSTEK s.r.o.

person dabra  date_range 23.01.2006
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací