Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Liberecký kraj připravuje k 1. září nový systém odbavení ve veřejné dopravě. Má přinést nové možnosti nákupu jízdenky a nové nosiče (identifikátory) pro kupon. Cestující si budou moci zakoupit jízdenku nebo kupón v mobilu, pořídit časové a síťové kupóny v e-shopu anebo uhradit jednotlivou jízdenku bankovní kartou levněji než v hotovosti.

Naší vizí bylo investovat do rozvoje a modernizace odbavovacího systému IDOL tak, aby cestující mohli využívat moderní prostředky odpovídající 21. století. Již před zhruba 4 lety jsme uzavřeli memorandum o spolupráci se Středočeským krajem a Prahou a využíváme tzv. multikanálový odbavovací systém, který funguje v rámci Pražské integrované dopravy ,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Změna odbavovacího systému neznamená úpravu Tarifu IDOL. Dochází ale ke změně technologie odbavení v prostředcích veřejné dopravy. Díky tomu bude zaveden předprodej časových a síťových jízdenek v e-shopu. Současně má být postupně spuštěn prodej časových a síťových jízdenek v mobilní aplikaci Idolka. Časové a síťové kupóny v mobilní aplikaci Idolka je možné pořídit od 1. července a v e-shopu se mohou cestující registrovat a zažádat o kartu Opuscard+ již od června. Ke kuponu je možné využít i jiný identifikátor než čipovou kartu. Pokud se cestující rozhodne i nadále využívat Opuscard, musí stávající kartu vyměnit za nový typ Opuscard+. V současné době se v systému IDOL pohybuje 80 tisíc karet Opuscard. Co se v IDOL od 1. září mění: Jednotlivé jízdenky Všechny jednotlivé jízdenky IDOL budou přestupní. Bez ohledu na způsob platby si tak cestující bude moci zakoupit jízdenku kamkoliv v rámci územní platnosti integrovaného dopravního systému IDOL. Přestupní jízdenky budou opatřeny QR kódem, který při přestupu cestující načte u odbavovacího zařízení. Liberecký kraj podporuje bezhotovostní platbu, a tak i nadále zachová slevu ve výši 20 %. Kromě elektronické peněženky na Opuscard a možnosti zakoupit jednotlivou jízdenku v aplikaci Idolka bude možné se stejnou slevou zaplatit též bankovní kartou. V e-shopu není možné zakoupit jednotlivou jízdenku, ale pouze časové a síťové. Nebude ani možné v e-shopu dobít elektronickou peněženku. Časové a síťové kupóny Zatímco v současnosti jsou všechny kupóny nahrávány pouze na Opuscard, nově bude možné je svázat s tzv. identifikátorem, kterými budou: mobilní telefon, resp. aplikace Idolka; bankovní karta; nový typ čipové karty – Opuscard+; partnerské karty: In-karta (dopravce České dráhy) a Lítačka (systému PID). Naopak již nebude možné od 1. září nahrát kupón na starý typ karty Opuscard. Časový nebo síťový kupón si pak cestující mohou pořídit pohodlně v e-shopu nebo přímo v mobilní aplikaci Idolka. Předprodej bude i nadále možný na kontaktních místech OPUSCARD/IDOL. Cestující, který má nárok na přiznání státem nařízené slevy, si jej musí nechat potvrdit (ověřit) na Kontaktním místě OPUSCARD/IDOL. Výměna Opuscard Opuscard již cestující nebudou nutně potřebovat. Bude možné využít jiný identifikátor či prostředek platby (viz výše). I nadále však bude karta zachována, a to zejména pro ty cestující, kteří nebudou moci či nebudou chtít využívat svou platební kartu či mobilní telefon. Kartu Opuscard však bude potřeba vyměnit za novou. Za tímto účelem doporučuje KORID LK využít e-shop. Tam pořídí cestující kartu se slevou a bude mu zaslána poštou domů.

person rebus  date_range 27.07.2023

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol zahájila ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobusu od slovenské společnosti Mobility&Innovation Production.

Vodíková stanice v Litvínově - Záluží na čerpací stanici Benzina je druhou, která vznikla pod taktovkou Bonett. První je v Praze na Barrandově, která spustila provoz letos na jaře. Dopravní podnik hlavního města Prahy by měl stanici na Barrandově využívat k tankování vodíkového autobusu ŠKODA H'CITY, ten by měl vyjet na linku 170 s cestujícími v červenci. Bonett postavil obě čerpačky pro společnost ORLEN Unipetrol a zajišťuje i jejich servis. V rámci České republiky dnes již veřejné vodíkové stanice existují, pouze Litvínov, Barrandov a Mstětice u Čelákovic dokážou certifikovaným způsobem plnit vozidla na profesionální úrovni pod tlakem 700 bar a lze je využít i pro autobusy a nákladní vozy. Tlak a kapacita zásobníku stanice v Litvínově Použitá profesionální technologie je klíčová pro rychlost plnění. „ V Litvínově i Praze natankuje osobní vůz do plné nádrže během čtyř až pěti minut, “ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group. Tlak je jedním z parametrů rozhodujících o kvalitě služby. V zásobnících litvínovské stanice je nadstandardní až 950 bar. To je výhodou nové stanice – u jiných stanic při nižším tlaku může natankování jednoho vozidla do plné kapacity nádrže trvat až desítky minut. Zásadní je také velikost zásobníků. Pokud není dostatečně velká, může dojít k vyčerpání zásobníku a před plněním dalšího vozu je potřeba počkat na jeho opětovné doplnění. Novou vodíkovou stanici hned vyzkouší v praxi. Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol zahajuje ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobusu, který vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. „ Vodíkový autobus bude zařazen do provozu na vybraných linkách ve městech Most a Litvínov od čtvrtka 29. června do neděle 9. července, “ uvedl Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. První dny bude autobus v provozu v Mostě, následně se přesune do Litvínova a poslední den testování bude opět v Mostě. Most a Litvínov se stanou jedněmi z prvních měst v České republice, kde byl nasazen vodíkový autobus do běžného provozu na pravidelných linkách. „ Vodík vnímáme jako jeden ze zásadních nástrojů pro splnění dekarbonizačních cílů. ORLEN Unipetrol nám zprovozněním vodíkové stanice otevřel ideální příležitost pro testování vodíkového autobusu na Mostecku. Bude-li zkušební provoz úspěšný, začneme činit konkrétní kroky k tomu, abychom do konce roku 2024 získali takový autobus do vozového parku našeho dopravního podniku, “ řekl Marek Hrvol, primátor statutárního města Most. Na pilotním provozu spolupracují obě města se skupinou ORLEN Unipetrol, která autobus zprostředkovala a finančně podpořila. „ Zodpovědně se podílíme na rozvoji nové technologie, která bude brzy hrát důležitou roli v energetickém mixu pro plnění cílů čisté mobility a dekarbonizace, které jsou součástí bezemisního rozvoje Evropské unie i České republiky ,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva společnosti ORLEN Unipetrol. " Vodíková technologie je ideálním doplněním bateriové elektromobility pro rozvoj nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy jak na silnici, tak na železnici. “ Nízkopodlažní elektrický autobus s vodíkovými palivovými články vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. Má celkovou délku 7 982 cm, šířku 2 550 cm a výšku 2 940 cm. Jeho maximální kapacita je až 68 cestujících, z toho 20 míst je k sezení. Plně klimatizovaný autobus ujede na vodík až 350 km a dalších 100 km na baterii. O pohon autobusu se stará elektromotor Siemens Elfa s celkovým výkonem 125 kW a točivým momentem 1 019 Nm. Elektromotor je napájen dvojicí akumulátorů s celkovou kapacitou 70 kWh. Celková kapacita čtyř vodíkových nádrží je 10,5 kg a jejich doplnění trvá 10 minut. 29. 6. – 2. 7. 2023 bude autobus nasazen na mimořádné spoje linky č. 17. Časy odjezdů a další harmonogram na webu DPML

person rebus  date_range 29.06.2023

Stanice umístěná ve skladu Mstětice nedaleko od Čelákovic bude sloužit pro plnění všech typů vodíkových vozů, včetně nákladních vozidel a autobusů, i pro výzkumné a testovací účely. Vzhledem k omezeným možnostem dodávek zeleného vodíku v ČR a nízké poptávce po plnění, se firma rozhodla pro dočasné dodávky fosilního vodíku v kvalitě 5.0.

Kontejnerová plnící stanice vodíku má 3 interní zásobníky na 500 bar (cca 30 kg H2) a 1 interní zásobník na 900 bar (cca 1,2kg H2). Tato stanice má také externí zásobník (svazky tlakových lahví) o celkovém objemu cca 30 kg H2. Stanice je vybavena dvojicí plnících pistolí pro plnění tlakem 350 bar a tlakem 700 bar, které umožní plnit všechny typy vodíkových vozidel, včetně osobních vozů, nákladních vozů, autobusů, a také například vysokozdvižných vozíků. Časy plnění se pohybují v rozmezí 15 až 40 minut v závislosti na podmínkách a velikosti naplňované nádrže. Vzhledem k omezeným možnostem dodávek zeleného vodíku v ČR a nízké poptávce po plnění, se firma rozhodla pro dočasné dodávky fosilního vodíku v kvalitě 5.0 (čistota 99,999 % H2)." Intenzivně však pracujeme na projektech, které by nám umožnily zajistit dodávku „zeleného“ vodíku, který je pro nás v budoucnu důležitý pro plnění legislativních cílů (RED III), a to jak formou vlastní výroby nebo zajištění dodavatele „zeleného“ vodíku, " uvedla společnost ČEPRO. Umístění stanice v Mstěticích u Prahy bylo zvoleno z důvodu optimální dopravní dostupnosti z metropole a technologických možností ČEPRO. „ Mobilitu čekají v příštích desetiletích velké změny. Trendem bude zejména elektromobilita, ale musíme zůstat otevření i dalším možnostem, mezi které vodík bezesporu patří. V rámci Operačního programu Doprava 3 jsme nově podpořili výstavbu dalších 6 vodíkových stanic, které v následujícím období vzniknou v Praze, Ostravě, Brně a v Napajedlech ,“ uvedl Martin Kupka, ministr dopravy při otevření stanice 20. června. „ Pokračujeme v našich strategických plánech, kdy chceme trhu nabízet klasická fosilní i alternativní paliva. Zprovoznění vodíkové plnicí stanice vnímáme jako další posun k ekologicky šetrnější budoucnosti ,“ říká k záměru Jan Duspěva, generální ředitel společnosti ČEPRO. Vodík se používá jako palivo pro vozidla s palivovým článkem (FCEV). V palivovém článku je vodík přeměněn na elektrickou energii, která je uložena do baterie a následně využita k pohonu vozidla elektromotorem. Odpadním produktem je jen voda.

person rebus  date_range 28.06.2023

Moderní odbavovací systém získají v příštím roce trolejbusy a autobusy DSZO. Cestující využívající jednotlivé jízdné budou platit za přepravu bezkontaktní bankovní kartou. Terminály dodá Future technologies.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice podepsala v červnu 2023 smlouvu s vysoutěženým dodavatelem Future technologies, s. r. o., z Brna na dodávku zařízení a zprovoznění nového odbavovacího systému ve vozidlech MHD. Je určen pro platby jednotlivého jízdného bezkontaktní bankovní kartou (může být nahrána v mobilu, hodinkách apod.). Terminály budou umístěny ve vozidlech MHD u všech dveří. Zakoupená jízdenka se nebude tisknout (cestující si může doklad vytisknout v e-shopu). Při přepravní kontrole prokáže cestující zaplacení jízdného svou bankovní kartou, kterou přiloží k revizorově čtečce. „Ponecháme našim zákazníkům i možnost využívat nadále papírové jízdenky nebo SMS jízdenky, ale podle zkušeností z jiných dopravních podniků očekáváme, že většina cestujících dá brzy přednost platbě kartou. Naše terminály ve vozidlech budou mít navíc schopnost číst informace také z krajské dopravní karty Zetka, což umožní pozdější integraci MHD do systému IDZK – Integrované dopravy Zlínského kraje ,“ upřesnil ředitel DSZO Josef Kocháň. Obdobný systém odbavování cestujících funguje úspěšně již několik let například v Brně, ale i dalších městech. Nové terminály pro bezhotovostní platby jízdného bezkontaktními bankovními kartami mají být podle uzavřené smlouvy instalovány do trolejbusů a autobusů ve Zlíně a Otrokovicích v období od února do května 2024. V březnu 2024 má být zprovozněn také e-shop. Ten umožní veřejnosti nakupovat na internetu, bez nutnosti návštěvy „kamenného“ pracoviště předprodeje jízdenek, rovněž kupony časového jízdného. Bankovní karty zákazníků se tak stanou nositelem informace také o platném časovém jízdném. Kromě toho e-shop umožní vytisknout bezhotovostně pořízené a na kartu nahrané jízdenky i v papírové formě – například pro založení do účetnictví. Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky "Odbavovací systém pro DSZO" bylo zveřejněno v září 2022. O zakázku měli zájem čtyři uchazeči: Kontron Public Transportation z Belgie (nabídková cena cca 73,5 mil. Kč), Mikroelektronika (nabídková cena cca 20 mil. Kč), Future technologies (nabídková cena cca 14 mil. Kč) a EM TEST ČR spolu s EMLINES (nabídková cena cca 9,3 mil. Kč). Základním hodnotícím kritériem v zakázce byla ekonomická výhodnost. Poslední jmenovaný nabídl nejnižší cenu, byl však ze soutěže vyloučen (mimo jiné ocenil jen část předmětu zakázky a neposkytl řádné vysvětlení). Rada jednatelů DSZO schválila vítězného dodavatele již v prosinci 2022. Neúspěšný uchazeč (EM TEST ČR a EMLINES) se však odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a projednání případu trvalo do konce května 2023. Všechny námitky Úřad zamítl a mohla tak být uzavřena smlouva s druhým uchazečem v pořadí - Future technologies, spadající do korporace Ing. Ivo Herman, CSc. Pořízení nového odbavovacího systému bude stát 14,1 milionu korun (bez DPH). „ Byla podána žádat o poskytnutí dotace z prostředků EU z výzvy na individuální projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027. Máme šanci získat dotaci ve výši 85 procent nákladů ,“ upřesnil administrátor dotačních projektů DSZO Jaromír Schneider. „ Jsme rádi, že po delším úsilí se podařilo i v našich dvou městech zajistit cestujícím v MHD moderní odbavovací systém. Jeho výhodou proti některým starším systémům je mimo jiné skutečnost, že cestující použijí k úhradě jízdného své běžné bezkontaktní bankovní karty a nejsou nuceni si pořizovat žádné speciální dopravní či městské karty, “ zhodnotil přednosti přijatého řešení ředitel Josef Kocháň.

person rebus  date_range 28.06.2023

MAN se připravuje na rychlý nástup eMobility. Výroba baterií ve velkém začne v roce 2025. Celková investice je 100 milionů eur a plánovaná výrobní kapacita více než 100 tisích sad.

Zhruba před rokem společnost MAN Truck & Bus oznámila své rozhodnutí vyrábět od roku 2025 ve velkém baterie pro autobusy a nákladní vozidla ve svém závodě v Norimberku. Minulý týden předal bavorský premiér Dr. Markus Söder výrobci symbolicky čtyři oznámení o dotaci od zemské vlády v celkové výši téměř 25 milionů eur. Další, pátý projekt, je ještě ve fázi žádosti. Zatímco elektrický městský autobus MAN Lion's City E se již sériově vyrábí od roku 2020, dodávky nových eTrucků mají být zahájeny v roce 2024. MAN investuje přibližně 100 milionů EUR. Kromě výzkumu a vývoje baterií dojde k investicím do logistiky, infrastruktury, budov a výrobních zařízení. Výroba bateriových sad v předsériových a malých sériích v menším měřítku byla zahájena již v roce 2021. Od roku 2025 bude výroba postupně rozšiřována s novým výrobním závodem a v nové hale. Slavnostní položení základů je naplánováno na podzim 2023. Ve velkovýrobě pak může být ročně vyprodukováno kolem 100 000 baterií a mohlo by jimi být vybaveno kolem 15 000 až 25 000 eTrucků – v závislosti na konfiguraci. " Pokud náběh eMobility v sektoru nákladních vozidel proběhne tak, jak předpokládáme, nebude v současnosti plánovaná výrobní kapacita na konci této dekády stačit. V roce 2030 by přibližně 50 procent všech nově registrovaných nákladních vozidel MAN v Evropě mělo být bateriový - to by bylo kolem 40 000 kusů. Proto již začínáme uvažovat o dalších fázích rozšíření ,“ uvádí Alexander Vlaskamp, Chairman of the Executive Board of MAN Truck & Bus SE.

person rebus  date_range 26.06.2023

Téměř tři sta autobusů a více než polovina vlaků v IDS JMK poskytuje cestujícím příjemné klima.

Nasazení nových jednotek Moravia znamená vedle dalších vylepšení i zásadní posun v kvalitě cestování v letním období. Zatímco v minulých létech se cestující museli smířit s horkem ve starých východoněmeckých vagónech se špatnou ventilací, letošní léto přináší zásadní změnu. Dodání 37 krajských jednotek Moravia znamená mimo jiné i to, že v létě už víc jak 50 % přepravních výkonů vlaků v IDS JMK bude realizováno klimatizovanými jednotkami. Půjde o prakticky všechny vlaky na nejdůležitějších linkách S2 a S3, ale i na lince S51 mezi Šakvicemi a Břeclaví a částečně i na S9 mezi Břeclaví a Hodonínem. Příjemný chládek tak bude zajištěn na téměř všech vlacích IDS JMK mezi Brnem a Břeclaví a s výjimkou rychlíků rovněž mezi Brnem a Kuřimí, Tišnovem, Křižanovem, Křenovicemi hor.n., Blanskem a Letovicemi. Jihomoravský kraj již dříve rozhodl o tom, že klimatizaci bude požadovat i u nově pořizovaných autobusů. V současné době je tak v létě na příjemnou teplotu vychlazeno až 75 % regionálních autobusů. Jen v loňském roce bylo takových autobusů do provozu zařazeno 219 a za letošní první pololetí dalších 61 kusů a s obnovou vozového parku počet klimatizovaných autobusů dále poroste. Podobně tomu bude i u vlaků, kde se počítá i s postupným nasazováním klimatizovaných vozů i na dalších tratích. Na železnici však není možné takové zásadní změny realizovat okamžitě. Kontrolní pracovníci KORDIS průběžně spuštění klimatizací v autobusech prověřují a při zjištění závady nebo pochybení řidiče jsou udělovány postihy. KORDIS JMK.

person rebus  date_range 23.06.2023

V Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově zahájila provoz jednotka k úpravě kalového bioplynu na bio CNG. Ten budou využívat pro pohon svých vozidel Pražské služby, Technologie HMP a podle Klimatického plánu má sloužit i jako zdroj energie pro vozy MHD.

Jednotka na úpravu bioplynu, která byla uvedena do provozu v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV), je schopna vyrobit ročně min. 1,2 milionu m3 bioCNG. V budoucnu bude možné její kapacitu navýšit až na 12 mil. m3. Plyn bude vtlačován do plynárenské sítě a probíhá finální certifikace pro obnovitelný zdroj energie. Projekt na výrobu biometanu je významným příspěvkem ke snaze Prahy o maximální využití energie z obnovitelných zdrojů a je v souladu s Klimatickým plánem hlavního města do roku 2030, který slibuje využít odpad jako zdroj energie pro vozy městské hromadné dopravy. " Investice v ÚČOV jde obdobným směrem jako plánovaná modernizace bioplynky v Chrástu u Poříčan, " uvedla Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu. Projekt pro Hlavní město Prahu zajistila Pražská vodohospodářská společnost, a.s., ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., a Pražskou plynárenskou, a.s. Stavba byla realizována za 14 měsíců Sdružením Česká voda-Memsep – Čermák a Hrachovec. Vlastní investiční náklady stavby jsou necelých 60 mil. Kč bez DPH. Celý projekt je unikátní ukázkou spolupráce pražských městských firem. BioCNG vyrobený na Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) budou využívat pro pohon svých vozidel i Pražské služby, Pražská plynárenská a Technologie HMP. Jak vzniká bioCNG Při procesu čištění odpadních vod vzniká jako vedlejší produkt stabilizace kalu bioplyn, jehož hlavní složkou je metan. Tento plyn je nutné speciálně upravit, aby vznikl bioCNG (zvýšení podílu metanu na nejméně 95% a další úpravy). K tomu slouží jednotka využívající membránovou technologii MemGasTM skupiny Veolia. Po úpravě je plyn vtláčen do středotlakového rozvodu plynu v Papírenské ulici. Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově čistí více než 96 % odpadních vod z území hlavního města Prahy a jedná se o největší zařízení tohoto druhu v České republice. Ročně vyčistí přibližně 110 milionů m3 odpadních vod. V rámci čištění odpadních vod vznikne asi 80 tisíc tun čistírenských kalů, které jsou díky své kvalitě využívány jako hnojivo v zemědělství. Při stabilizaci (vyhnívání) těchto kalů vzniká přirozeným procesem bioplyn.

person rebus  date_range 20.06.2023

Bonett je největším českým prodejcem CNG, pro své zákazníky nakupuje téměř stoprocentní biometan. Na českých silniních jezdilo vloni přes 30 ticíc vozidel poháněných CNG, z toho přes 2 tisíce autobusů.

Stojan na CNG s non-stop provozem na ulici Bělohorská na pražském Vypichu je součástí stávající čerpací stanice na klasická fosilní paliva a rozšiřuje tím její portfolio nabízených pohonných hmot. „ Plnička na Bělohorské zkracuje zákazníkům dojezd ke zdroji CNG. Naše nejbližší stanice se doposud nacházely na Stodůlkách a Barrandově. Jedná se o desátou veřejnou stanici Bonett na území Prahy a zároveň 52. v České republice ,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group. Firma je největším českým prodejcem CNG a pro své zákazníky nakupuje téměř stoprocentní biometan. Výstavbě infrastruktury vlastních CNG stanic se věnuje od roku 2006 a v současnosti vlastní a provozuje více než pětinu všech plynových stanic na území ČR. „ Biometan je nejekologičtější obnovitelné palivo současnosti a vidíme v něm velký potenciál. Do rozvoje plynové mobility jsme proinvestovali už téměř půl miliardy Kč a chceme v rozvoji tohoto odvětví aktivně pokračovat, “ uvádí Holovčák. Podle statistik Českého plynárenského svazu jezdilo v loňském roce po českých silnicích celkem 30 085 vozidel poháněných CNG, z toho 27 895 osobních vozů a dodávek (ty jsou oblíbené především u rozvážkových služeb). Zbytek tvoří autobusy. Pro srovnání silně medializovaných elektromobilů u nás jezdil ke konci loňského roku zhruba poloviční počet. Podle Centra dopravního výzkumu to v kategorii osobních vozů a dodávek bylo 15 404 vozidel. „ Náklady na provoz auta na CNG jsou dnes zhruba o 40 procent nižší oproti konvenčním palivům. Plyn navíc neobsahuje prachové částice, produkuje méně emisí dusíku a CO2 a provoz auta je citelně tišší. Sázíme na bioplynovou mobilitu a intenzivně vyhledáváme další možnosti pro výstavbu nových plniček a klientů ,“ uvádí Václav Holovčák.

person rebus  date_range 20.06.2023

Základním rysem nové napájecí skříně HVC360 je možnost použití pro různá nabíjecí rozhraní – pantograf i konektory CCS. Se svými malými rozměry je schopna dodávat energii až čtyřem nabíjecím stanicím současně a usnadní elektrifikaci autobusových parků. Pilotní testy byly provedeny se zákazníky po celé Evropě.

Přestože autobusy a nákladní automobily tvoří pouhá 4 % všech provozovaných vozidel, podílejí se na celosvětových emisích z dopravy 40 %. Jejich rychlá elektrifikace je tak zásadním krokem v procesu dekarbonizace odvětví. V roce 2022 se na celém světě prodalo necelých 66 000 elektrických autobusů, což představuje přibližně 4,5 % celkového prodeje autobusů. Podíl elektrifikovaných autobusů roste o 20 % v Evropě a o 27 % v USA, přičemž Indie představuje větší poptávku než Evropa a USA dohromady a čínský trh získává globálně 98 % všech elektrických autobusů. S nárůstem počtu provozovaných elektrických autobusů přichází i poptávka po flexibilnějších a efektivnějších řešeních nabíjení ve stávajících vozovnách dopravců. Nová napájecí skříň HVC360, kterou společnosti ABB E-mobility představila na summitu veřejné dopravy UITP v Barceloně, umožňuje využívat nabíjecí zařízení v depech bez nutnosti přizpůsobování prostor a při respektování složitých podmínek provozu. HVC360 umožňuje připojení až čtyř nabíjecích stanic na vzdálenost až 100 metrů. Díky kompaktní konstrukci lze zařízení instalovat zády k sobě, vedle sebe nebo podél zdi. Funkce dynamického nabíjení umožňuje přidělovat každé nabíjecí stanici různé úrovně výkonu podle počtu připojených vozidel a požadavků na nabíjení, nabíjet lze současně pomocí CCS i pantografem. Kromě uvedených parametrů má napájecí skříň nejlepší měrný výkon ve své třídě a v přepočtu na plochu, kterou zabírá. Podle ABB e-mobility nemá tato napájecí skříň v současné době konkurenci. Chris Nordh, ředitel divize Fleet & Transit ABB E-mobility uvedl: „ Fakt, že nabíjecí stanice HVC360 byla uvedena na trh právě ve Světový den životního prostředí (5. června), podtrhuje závazek ABB E-mobility uspokojovat složité a někdy provozně nepružné požadavky a potřeby provozovatelů vozových parků autobusů a nákladních vozů. Za jeho uvedením se skrývají desetiletí vlastního vývoje a bezkonkurenční zkušenosti z provozu ." Další výhodou skříně je mimořádná flexibilita a interoperabilita s celou řadou originálních technologií OEM. " Jsme velmi zvědaví, jak HVC360 pomůže malým i velkým zákazníkům snížit jejich provozní náklady a emise v situaci, kdy sektor těžkých vozidel dohání pokrok, kterého se již podařilo dosáhnout v elektrifikaci osobních vozidel. " Jako další příklad globálního potenciálu napájecí skříně HVC360 v blízké budoucnosti uvádí ABB E-mobility odvětví nákladní dopravy. V roce 2022 se na celém světě prodalo téměř 60 000 středně těžkých a těžkých nákladních vozidel s elektrickým pohonem, což představuje pouze 1,2 % celého trhu. Vzhledem k tomu, že toto odvětví se velmi rychle rozrůstá (CAGR – Compound Annual Growth Rate – dosahuje až 47,5 %), očekává se, že do konce desetiletí celosvětový prodej přesáhne 1,1 milionu vozidel ročně. Takto rychlý růst je nezbytný pro splnění ambiciózních klimatických cílů mnoha států po celém světě, ale bude možné ho dosáhnout pouze za předpokladu, že jej podpoří flexibilní a efektivní infrastruktura pro nabíjení, a to jak na silnicích, tak v depech. Pokud se ale zařízení není schopno přizpůsobit měnícím se požadavkům, je jeho dostupnost omezená. Připravenost na budoucnost je proto u technologie tohoto rozsahu zcela zásadní. Flexibilita skříně HVC360 tak dává provozovatelům jistotu, že se budou moci snáze přizpůsobit dalšímu vývoji elektrických vozidel, uvedla ABB E-mobility. Stejně významný jako samotný hardware HVC360 je i rozsah systému podpory poskytované ABB E-mobility. Digitální nástroje a služby, které jsou k dispozici pro vzdálenou správu a instalaci v kombinaci s různými balíčky služeb a podpory zajišťují vynikající zákaznickou zkušenost. Řešení pro řízení spotřeby energie navíc poskytují optimální výkon nabíjení a spotřebu energie, což pomáhá autobusovým flotilám i nákladním vozům fungovat efektivněji. Napájecí skříň HVC360 společnosti ABB E-mobility bude na trzích CE a UL v prodeji od konce září 2023. Klíčové vlastnosti HVC360: Bezpečnost – navržena podle nejvyšších mezinárodních norem v oblasti elektrotechniky, kvality a bezpečnosti, včetně IEC 61851-23 Flexibilita – inteligentní design vstupu a výstupu vzduchu znamená, že nabíječky lze instalovat vedle sebe a zády k sobě. Připojení až čtyř nabíjecích stanic se sdílením energie přes čtyři zásuvky až do vzdálenosti 100 m od rozvodné skřín Připraveno na budoucnost – upgradovatelné napájecí moduly mohou podporovat zvyšující se rozsah baterie Široká aplikace – podporuje všechna nabíjecí rozhraní včetně Panto Down, Panto Up, CCS a jejich kombinací Připojeno – 24/7/36 vzdálené monitorování a diagnostika, umožňující aktualizace bezdrátově pro podporu každého nového autobusu přidaného do vozového parku Robustní – design do každého počasí, kryt z nerezové oceli s práškovým nástřikem ABB E-mobility

person rebus  date_range 14.06.2023

Sada H2-PACK® pro přeměnu meziměstských autobusů se spalovacím pohonem na vozidlo s nulovými emisemi pomůže urychlit přechod na bezemisní dopravu a prodlouží život stávajícím vozidlům. Uvádí francouzský výrobce.

SAFRA ukázala na UITP Summitu standardní autokar dovybavený pro provoz na vodík. H2-PACK® umožňuje přeměnit meziměstský autobus se spalovacím motorem na vozidlo s nulovými emisemi. Dieselový motor je nahrazen elektromotorem Dana o výkonu 350 kW, poháněným palivovým článkem Plastic Omnium o výkonu 100 kW (70 kw). Vodík je uložen v 6 nádržích, což umožňuje přepravit na palubě 35 kg vodíku pro ujetí až 500 km, uvádí SAFRA, která zařízení sama navrhla. Nádrže byly integrovány do prostoru odděleného od cestujících vodotěsnou, odvětrávanou a bezpečnou přepážkou, aby byly splněny předpisy o velikosti vozidla. Podle společnosti SAFRA je o dovybavení, které urychluje dekarbonizaci mobility transformací stávajícího vozového parku v době, kdy nabídka nových vozidel ještě není dostatečně rozvinutá, velký zájem. " Jeho cena je mnohem nižší než pořízení nového vodíkového vozidla a dovybavení prodlužuje životnost vozidla, protože může jezdit v zónách s nízkými emisemi ." Aktuálně je v plném proudu fáze homologace H2-PACK®. Studie provozní bezpečnosti byly provedeny již ve fázi navrhování. Absolvování všech bezpečnostních testů, včetně testů bezpečnosti cestujících, je zárukou kvality a bezpečnosti pro zákazníky. Jakmile bude zařízení schváleno, bude SAFRA schopna provést vodíkovou modernizaci první série vozidel. Pro plně vodíkový autobus HYCITY® ve 12m celonízkopodlažní verzi má SAFRA objednávku na dvacet vozidel. Pro pokračování v růstu posiluje výrobu. Tento bezemisní autobus bude poprvé představen na veletrhu Busworld v Bruselu od 6. do 12. října 2023, po němž bude následovat veletrh RNTP v Clermont-Ferrand ve Francii od 17. do 19. října.

person rebus  date_range 13.06.2023
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací