MOBILBOARD získal výhradní povolení provozovat reklamu na autobusech v Žilině
"UDRŽATEĽNÁ REKLAMA" v Žilinském kraji. Foto: MOBILBOARD

Od 1. dubna navázala reklamní agentura MOBILBOARD výhradní spolupráci s organizátorem Integrované dopravy Žilinského kraje (IDŽK). S ojedinělým projektem „UDRŽATEĽNÁ REKLAMA“ chce pomoci regionálním podnikatelům růst, zvýšit pozitivní vnímání MHD reklamy a zároveň přinést řešení pro redukci nelegálního reklamního smogu v kraji.

 

Od 1. dubna navázala reklamní agentura MOBILBOARD výhradní spolupráci s organizátorem Integrované dopravy Žilinského kraje (IDŽK). S ojedinělým projektem „UDRŽATEĽNÁ REKLAMA“ chce pomoci regionálním podnikatelům růst, zvýšit pozitivní vnímání MHD reklamy a zároveň přinést řešení pro redukci nelegálního reklamního smogu v kraji.

 

Tímto krokem MOBILBOARD získal outsourcing reklamních služeb pro více než 400 autobusových ploch v Žilinském kraji. Vozy tak doplní rozsáhlou celorepublikovou síť příměstské autobusové dopravy a MHD, kterou agentura na Slovensku a v ČR provozuje. Zadavatelům se tak otevírají nové reklamní možnosti v Žilinském kraji, kde mohou využít 14 zajímavých formátů pro reklamu na exteriéru a 2 digitální média v interiéru vozidel. Inzerenti se stanou součástí smysluplného projektu, který nejenže mediálně funguje, ale je užitečný.

Jsem ráda, že se nám podařilo spolupráci vyjednat a získali jsme možnost realizovat reklamní kampaně v Žilinském kraji. Na konci loňského roku totiž hrozil v kraji úplný zákaz reklamy na autobusech. Proto velmi oceňuji profesionální přístup vedení IDŽK, které tento projekt spolupráce na půdě Žilinského kraje prosadilo. Je velkou událostí, že se tento záměr podařilo úspěšně realizovat,“ vyjádřila své poděkování Radmila Pospíšilová, ředitelka společnosti MOBILBOARD. Podle Pospíšilové se jedná o zcela nové vnímání spolupráce mezi dopravcem, organizátorem dopravy a reklamní společností, která podpisem smlouvy zajistí přehled a koordinaci reklamy na autobusech v kraji.

A v čem agentura vidí udržitelnost svého projektu? „Udržitelná reklama“ znamená, že využíváme pro reklamu plochy, které už existují, mají svůj účel a užitek pro všechny zúčastněné. Tedy pro inzerenty, dopravce, město a kraj i pro veřejnost. Místním firmám nabídneme účinné a dlouhodobě vizibilní plochy. Výnosy z reklamy se vrátí prostřednictvím organizátora dopravy zpět kraji a městu, což se může pozitivně promítnout do zkvalitnění služeb veřejné dopravy.“ Tím se dle Radmily Pospíšilové uzavírá koloběh udržitelnosti.

Věřím, že tímto projektem budeme inspirovat i další regiony. Výsledkem by měla být racionální motivace a diskuze o využití tohoto inteligentního řešení, které by mohlo výrazně pomoci snížit reklamní přesycení statickými plochami“,  dodává Radmila Pospíšilová.

 


MOBILBOARD získal výhradní povolení provozovat reklamu na autobusech v Žilině
Ukázky nových reklamních kampaní na autobusech. Foto MOBILBOARD
MOBILBOARD získal výhradní povolení provozovat reklamu na autobusech v Žilině
MOBILBOARD získal výhradní povolení provozovat reklamu na autobusech v Žilině
Podpis spolupráce MOBILBOARD s organizátorem Integrované dopravy Žilinského kraje (IDŽK). Foto: MOBILBOARD