MAN zavádí v Evropě centra pro opravy baterií
MAN investuje miliony eur do center na opravy baterií ve svých užitkových vozidlech. Foto MAN

Mnichovský výrobce se intenzivně připravuje na zvyšování dodávek elektrických vozidel. Již nyní má na evropských silnicích více než 1 000 bateriových městských autobusů, více než 2 400 plně elektrických vanů a v roce 2024 počítá s výrobou eTrucků. Pro lepší přístup vozidel k opravám baterií otevře po Hannoveru a Barceloně centra v Itálii, Dánsku/Norsku, Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Francii, Polsku a Spojeném království a následovat mají další země.

Reklama

Mnichovský výrobce se intenzivně připravuje na zvyšování dodávek elektrických vozidel. Již nyní má na evropských silnicích více než 1 000 bateriových městských autobusů, více než 2 400 plně elektrických vanů a v roce 2024 počítá s výrobou eTrucků. Pro lepší přístup vozidel k opravám baterií otevře po Hannoveru a Barceloně centra v Itálii, Dánsku/Norsku, Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Francii, Polsku a Spojeném království a následovat mají další země.

První centrum pro opravy baterií MAN a s tím spojené získávání odborných znalostí v této obslasti se datuje do roku 2020 a bylo otevřeno v Hannoveru-Laatzenu. První pilotní opravy a procesní dokumentace byly provedeny pro baterii elektrické dodávky MAN eTGE, která byla uvedena na trh v roce 2018. Následovaly bateriové sady distribučního vozu MAN eTGM uvedeného na trh v malé sérii v roce 2020 a ve stejném roce pro městský elektrický autobus MAN Lion's City E. Zaměstnanci byli vyškoleni pro všechny typy baterií a znalosti se postupně přenášejí na další trhy. Cílem je provozovat centrum pro opravy baterií na každém trhu, na kterém má MAN zastoupení s bateriovými elektrickými užitkovými vozidly. Krátké přepravní trasy a vysoce vyškolení technici na místě zajistí rychlou opravu baterie a minimalizují prostoje vozidla. Servisní střediska musí splňovat určitá kritéria založená na praktických zkušenostech a právních normách v příslušných zemích. Na jedné straně je pro manipulaci s různými typy baterií zapotřebí příslušné vysokonapěťové a speciální nářadí. Kromě toho musí být pro elektrikáře k dispozici speciální ochranné prostředky určité požadavky musí splňovat i prostory.

Primárním cílem je využívat baterii ve vozidle co nejdéle. Proto opravy a repasování patří mezi nejdůležitější současná opatření. Od roku 2023 vede MAN projekt REVAMP, konsorcium devíti partnerů z průmyslu a vědy. Tento tříletý projekt si klade za cíl automatizovat proces hodnocení stavu použitých akumulátorů vozidel. Tyto znalosti budou využity k ekonomické renovaci baterií, aby mohly být následně použity ve vozidlech (2. použití) nebo pro jiné účely (2. životnost). Projekt REVAMP je financován Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu (BMWK).

Oprava a renovace baterie jsou klíčovými prvky strategie Battery Closed Loop a strategie udržitelnosti společnosti MAN. K tomu je nezbytná diagonální kapacita baterie a její ekonomická demontáž. Hlavním cílem je vytvořit uzavřenou smyčku pro baterie. Důležitými milníky v tomto cyklu baterie jsou po prvním použití ve vozidle další použití ve vozidle (2. použití) nebo v jiné aplikaci (2. životnost).

S cílem uzavřít uzavřenou smyčku cenných materiálů baterií se MAN již zaměřuje na recyklaci a návrat recyklovaných surovin (recyklátu) do nových bateriových článků. Pokud nebudou přijata speciální opatření, zvýší rostoucí poptávka po bateriových článcích pro elektrifikaci portfolia emise skleníkových plynů v dodavatelském řetězci, uvádí výrobce v tiskové zprávě. Použití sekundárních materiálů je jednou z možných pák, které je třeba řešit za účelem dekarbonizace hotspotu bateriových článků. Tímto způsobem MAN přispívá k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů, jak se výrobce zavázal v roce 2021 v rámci iniciativy Science Based Targets (SBTi).

Předpokladem pro uzavřenou smyčku baterie je dostatek recyklovaného materiálu. Aby tomu tak bylo i v budoucnu, MAN v současnosti spolupracuje se svou mateřskou společností TRATON SE a COE (Centre of Excellence) ve Volkswagen AG na konceptech, které umožní uzavřené cykly. Cílem je zajistit, aby bylo v budoucnu pro nové baterie k dispozici dostatečné množství recyklátu, aby byly splněny cílové hodnoty nového nařízení Evropské unie o bateriích (BattVO).

V roce 2023 se MAN Truck & Bus stal také partnerem mnichovské start-upové sítě Circular Republic, aby se přiblížil k cíli Battery Closed Loop. Circular Republic je součástí UnternehmerTUM GmbH a dala si za úkol sdružovat zavedené společnosti a start-upy k zavádění a dalšímu rozvoji inovací v cirkulární ekonomice. V prvním projektu pod vedením Circular Republic MAN spolupracuje s dalšími kooperačními partnery na poloautomatické demontáži trakčních baterií a recyklaci modulů článků.