Reklama
Reklama
Alternativy

Pokud se podaří výběrové řízení zdárně ukončit, bude znamenat první etapa modernizace vozového parku nákup 6 sólo a 6 kloubových parciálních trolejbusů, na které již získala DSZO dotaci z IROP 2021-2027. Ve Zlíně a Otrokovicích by mohly jezdit přibližně do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky zveřejněné 21. února 2024 „Obnova vozového parku parciálními trolejbusy II “ je dodání nových parciálních nízkopodlažních trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) požaduje výhradně nové trolejbusy, vyrobené ne dříve než 1 rok před dodáním, uchazeč nemůže nabídnout ani trolejbus, který byl použit pro jízdy ke schvalování určitého typu u drážního úřadu. Před samotným dodáním musí být trolejbus schválen Drážním úřadem pro provoz v České republice, což musí dodavatel prokázat minimálně 5 dnů předem a provedením zkušební jízdy. Veřejnou zakázku zveřejnila DSZO už v srpnu 2023 . Plánovaný nákup 25 trolejbusů v odhadované hodnotě 350 milionů korun však napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společnost Cegelec. DSZO se rozhodla soutěž zrušit (ve Věstníku VZ bylo zveřejněno 5. ledna 2024), upravit podmínky zadávacího řízení a zakázku vyhlásit opakovaně. Dodávka trolejbusů bude rozdělena na tři etapy , a to podle dotačních titulů, které budou na financování dodávaných trolejbusů použity. 1. etapa – 6 trolejbusů s délkou 11,5 - 13,5 m (krátkých) a obsaditelností min. 80 cestujících a 6 kloubových trolejbusů s délkou 17 - 19 m (krátkých) a obsaditelností min. 105 cestujících; bude zahájena ihned po nabytí účinnosti smlouvy. Spolufinancováno z IROP (27. výzva) - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR) - dotace je přidělena a zahájení plnění bude ihned po uzavření kupní smlouvy, na dodání má uchazeč max. 14 měsíců. 2. etapa – 6 krátkých trolejbusů s délkou do 13,5 m a obsaditelností min. 80 cestujících a 3 dlouhých kloubových trolejbusů s délkou do 19 m a obsaditelností min. 105 cestujících; bude zahájena na základě písemné výzvy zadavatele za podmínky poskytnutí dotace na nákup trolejbusů. Písemná výzva bude dodavateli odeslána nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Spolufinancováno z IROP (39. výzva) - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI) - dotace dosud nepřidělena. 3. etapa – dodání 4 krátkých trolejbusů s délkou do 13,5 m a obsaditelností min. 80 cestujících bude zahájena na základě písemné výzvy zadavatele za podmínky poskytnutí dotace na nákup trolejbusů. Písemná výzva bude dodavateli odeslána nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Spolufinancováno z IROP (27. výzva) - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR) - dotace dosud nepřidělena. Součástí dodávky bude diagnostické zařízení včetně software a jeho bezplatné aktualizace po dobu 15 let. Dále sady speciálního nářadí potřebné pro údržbu a opravy vozidel a školení. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Pro hodnocení nabídek jsou stanovena dílčí hodnotící kritéria: 1. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH váha 50%, 2. Délka dodací lhůty ve dnech váha 15%, 3. Náklady životního cyklu váha 35%. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 26. března 2024. V současné době DSZO řeší problémy s dodávkou čtyř bateriových trolejbusů z výběrového řízení z roku 2021. Před koncem roku 2023 odstoupila od kupní smlouvy na dodávku čtyř parciálních trolejbusů (v registru smluv zveřejněno 4. ledna 2024) za 40,5 milionů korun uzavřené se SOR Libchavy 1. března 2022, termín pro dodání byl stanoven do 24. února 2023. Na nákup měla schválenou 85% dotaci z IROP, kterou měla administrativně a technicky ukončit a finančně vyčerpat s ukončením projektu do konce roku 2023. SOR však trolejbusy nedodal ve smluvním termínu ani později a jako důvod uvedl chybějící komponenty elektro výzbroje subdodavatelské společnosti Cegelec. Jako náhradu za nedodané trolejbusy zakoupila DSZO na konci roku 2023 od KAR Group dva autobusy IVECO URBANWAY 12 M. DSZO letos slaví 80. výročí od zavedení trolejbusové dopravy . Provoz trolejbusů s prvními třemi vozy na prvních linkách A, B, C ve Zlíně byl slavnostně zahájen 27. ledna 1944.

person rebus  date_range 23.02.2024

Pro možnost využití elektrických autobusů v městské dopravě testuje statutární město Jablonec nad Nisou autobus E-Way o délce 9,5. Bez cestujících, ale se zátěží, jezdí na jabloneckých trasách a zajíždí i do horských oblastí. E-Way v této délkové variantě je v ČR na testování poprvé. V březnu pak bude mít Jablonecká dopravní vypůjčený dvanáctimetrový autobus SOR NS 12 electric.

„ Výpůjčkou elektrobusů si chceme otestovat jejich technické vlastnosti v náročném horském terénu. Jde o již vyzkoušenou a ověřenou metodu testování, kterou jsme využili například v srpnu 2018 před zavedením linky MHD do areálu nemocnice. Tehdy jsme si pro testování vypůjčili malokapacitní autobus z Dopravního podniku České Budějovice ,“ říká jablonecký primátor Miloš Vele. „ Potřebujeme získat přesná data z provozu při zatížení autobusu tzv. mrtvou váhou. Třicetikilogramové pytle s pískem tak simulují zatížení do 3 tun, což odpovídá zhruba obsazení autobusu 40 cestujícími, což je 60 % celkové kapacity autobusu ,“ doplňuje ředitel Jablonecké dopravní (JD) Luboš Wejnar. Při testování bez cestujících je možné vyzkoušet a simulovat různé podmínky v provozu bez ohledu na jízdní řád. „ Těmi zkoumanými body jsou kupříkladu rozjezdy i opakované průjezdy v ulici Kamenné, ale i průjezdy horskými oblastmi Bedřichova nebo Maxova, “ připomíná Wejnar s tím, že JD má pro testování k dispozici data sklonitosti celé sítě MHD s přesností na desetiny procenta a metry. V současné době JD testuje městský autobus E-WAY v délce 9,5 m, který má zapůjčený od společnosti Iveco Czech Republic. Vozidlo je zcela nové a JD je první společností, která jej má k testování zapůjčený. Druhým testovaným vozidlem bude městský autobus v délce 12 metrů od výrobce SOR Libchavy. Ten bude v jabloneckém provozu testovaný v březnu. Během testování oba vozy jezdí se zátěží, vyhodnocení dat přinese informaci, na kterých linkách jablonecké MHD bude elektrobusy vhodné použít. „ S dopravcem ČSAD Slaný, jenž v Jablonci městskou hromadnou dopravu zajišťuje, jednáme o dočasném zařazení elekrobusů do běžného provozu s cestujícími během podzimních měsíců ,“ uzavírá Luboš Wejnar. Jablonec nad Nisou uzavřel smlouvu s ČSAD Slaný v listopadu 2021. Na Jablonecku tak od února 2023 jezdí 23 velkých Mercedes Contecto a čtyři malé Rošero, všechny hybridní. Smlouva je pětiletá, platí do konce ledna 2028.

person rebus  date_range 22.02.2024

Ministerstvo infrastruktury a dopravy vybralo pro obnovu stávajího vozového parku a udržitelnou mobilitu v Aténách kloubový model URBANWAY CNG. Tento typ jezdí na stlačený zemní plyn a je kompatibilní s biometanem. Dodány budou do konce roku a doplní 250 nových elektrických autobusů, které do hlavního města a Soluně dodá Yutong.

URBANWAY CNG přispějí k modernizaci vozového parku veřejné dopravy obou řeckých měst, rozšíří udržitelnou městskou mobilitu a poskytnou přístup lidem se sníženou pohyblivostí. 18metrové modely URBANWAY splňují emisní normy Euro VIE pro vozidla na CNG. Objednané autobusy budou vybaveny motorem Cursor 9 NP vyráběným FPT Industrial. Se 4 dveřmi, 42 sedadly a jedním prostorem pro vozíčkáře na palubě převezou 144 cestujících. Vozidla integrují nová zařízení ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), které předepisuje nařízení GSR (General Safety Regulation), které vstoupí v platnost v červenci 2024. Christos Staikouras, ministr infrastruktury a dopravy, řekl: „ Podpis smlouvy s Iveco France na dodávku 100 kloubových 18metrových městských autobusů na CNG představuje další krok k dosažení trojího cíle stanoveného ministerstvem infrastruktury a dopravy. Tento cíl se týká modernizace městské dopravy, podpory udržitelné městské mobility a dosažení vysoké úrovně služeb veřejné dopravy nabízených občanům ." „ Jsme potěšeni, že naše technologie zemního plynu udělala dojem na řecké ministerstvo infrastruktury a dopravy a že si vybralo naši novou generaci URBANWAY CNG pro program obnovy a modernizace vozového parku městských autobusů v Aténách. To, že tolik důležitých měst po celé Evropě volí IVECO BUS pro energetickou transformaci svých vozových parků, je potvrzením kvality a výkonu našich vozidel pro udržitelnou mobilitu ,“ řekl Giorgio Zino, Head of IVECO BUS Europe Commercial Operations. Cílem řeckého ministerstva infrastruktury a dopravy je nakoupit 1 300 nových nízkoemisních a bezemisích autobusů. V červenci 2023 uzavřelo smlouvu na dodávku 250 elektrických autobusů pro obě města s čínským výrobcem Yutong . Zakázku na 200 ks 12m CNG autobusů získala Industria Italiana Autobus. V lednu 2024 ministerstvo informovalo o výsledku další části výběrového řízení na 100 elektrických autobusů o délce 12 metrů. Uchazeč BYD byl z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění podmínek a technických požadavků. Dodávka 100 ebusů je součástí nového výběrového řízení, které se týká 750 vozidel s technologií proti znečištění

person rebus  date_range 21.02.2024

Dopravní podnik Budapesti Közlekedési Központ koupí bateriové sólo a kloubové trolejbusy, všechny z jedné modelové řady pro zachování homogenní flotily. Bylo zahájeno výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy.

Zadávací výběrové řízení vyhlásilo BKK Budapest Transport Center Private Limited Company a bylo zveřejněno 19.2.2024 . Uchazeč má v rámci rámcové smlouvy nabídnout dodání 160 ks 100% nízkopodlažních kloubových a sólo trolejbusů ze stejné modelové řady s pohonem vhodným pro provoz min. 15 km bez trolejového vedení. Kromě výroby a dodání do Budapešti je součástí smlouvy zkušební provoz na místě, získání potřebných povolení (typové schválení, povolení k uvedení na trh) a zaškolení obsluhy. Stejnou typovou rodinou se rozumí stejná konstrukční struktura a hnací systém, BKK to považuje za zásadní z hlediska homogenity vozového parku, pro zvýšení efektivity a nižším nákladům. Zadavatel se v rámci veřejné zakázky zavazuje objednat 40 vozidel (16 sólo a 24 kloubových). V rámci výzvy pak minimálně 10 vozidel. Termín pro podání nabídek je 25.3.2024. Naposledy pořídila BKK 48 trolejbusů Solaris-Škoda Trollino. První kloubový přijel do Budapešti v září 2022, všechny se postupně zařadily do provozu do léta 2023 .

person rebus  date_range 20.02.2024

Čtyřicet nových autobusů Mercedes-Benz Citaro hybrid představil Autoservizi Troiani, nový dopravce ve východní oblasti periferní sítě hlavního města Itálie. Každé mild hybridní a plně nízkopodlažní Citaro přepraví 108 osob.

Nová flotila hybridních autobusů na předměstí Říma východně od řeky Tibery, označované jako Municipio V, na pravidelných linkách má snížit spotřebu paliva až o 8,5 procenta ve srovnání s konvenčními vozidly se vznětovými motory. Autoservizi Troiani rovněž očekává, že ušetří až deset metrických tun CO2 ročně – což je, podle dopravce, zhruba ekvivalent absorpční kapacity přibližně 2 400 stromů v městském prostředí. Uvedení nových autobusů do provozu následovalo jen dvacet dní po podpisu smlouvy mezi Roma Capitale a A.T.I. Autoservizi Troiani S.r.l.-S.A.P. S.r.l., který se ukutečnil po skončení výběrového řízení ve středu 27. prosince 2023. Dopravcům v "naléhavém zahájení plnění smlouvy" bylo přiděleno 15 procent římské městské veřejné dopravy, což znamená přibližně 50 linek obsluhovaných celkem 230 autobusy. Stefano Giordani, prezident a generální ředitel společnosti Daimler Buses Italia, uvedl: „ Jsme velmi hrdí, že společnost Daimler Buses přispívá ke zlepšení služeb, pohodlí a kvality života na předměstí Říma díky kvalitě hybridního Mercedes-Benz Citaro. Náš výrobní závod v Německu také poskytl velkou podporu tím, že předal dodávky, abychom mohli dodat vozidla podle plánu .“ „ Řím se připravuje na revoluci ve svém systému veřejné dopravy s novou 8letou smlouvou, jejímž cílem je transformace městského autobusového parku ,“ uvedl Giovanni Troiani, preziden Autoservizi Troiani. " Tato dohoda představuje řadu ambiciózních výzev, v neposlední řadě postupné zavádění hybridních a elektrických autobusů s konečným cílem, aby byl celý vozový park plně elektrický .“ Město uzavřelo smlouvu na provozování veřejné dopravy i v západní části města. Přechodné období mezi starým a novým provozovatelem činí 300 dní, to se však po dohodě Roma Capitale a provozovatelů v obou částech výrazně zkrátilo. Celkově bude sloužit občanům Říma v periferních částech 100 autobusových linek obsluhovaných celkem 514 vozidly. Počítá se s postupnou obnovou vozového parku, kdy v prvním roce přibude 148 elektrických a 72 hybridních vozidel a počínaje 5. rokem trvání smlouvy bude celý vozový park elektrický. Každý ze 40 třídveřových hybridních sólo autobusů Citaro v tmavě červeném provedením s délkou něco málo přes 12 metrů přepraví až 108 cestujících. Disponuje 26 místy k sezení a dalšími 82 ke stání. Komfort na palubě je zaručen pocitem prostornosti a vysokým komfortem sezení. Cestující s omezenou pohyblivostí budou moci snadno nastupovat a vystupovat díky ručně ovládané skládací rampě. Mild hybridní městské autobusy Citaro spojují výhody spalovacího motoru a elektrického pohonu. Vznětový šestiválec OM 936 h o výkonu 220 kW (299 k) je spřažen s elektromotorem o výkonu 14 kW. Je poháněn plně „zelenou“ energií a podporuje spalovací motor ve fázích vysoké spotřeby energie. Při brzdění a zpomalování přeměňuje elektromotor tuto kinetickou energii na elektřinu. Má samostatné napájení 48 V, což je nízkonapěťová technologie, díky níž je používání bezpečné. Superkondenzátory s vysokou hustotou výkonu se používají jako jednotky pro ukládání energie v kompaktním hybridním modulu „Supercaps“, který je uložen na střeše v zadní části autobusu, šetří místo a chrání v případě nárazu. Mild hybridní pohon snižuje spotřebu paliva a emise znečišťujících látek, což zlepšuje provozní efektivitu a snižuje znečištění ovzduší na předměstích italského hlavního města. Větší bezpečnost řidiče a cestujících zajišťují četné asistenční systémy. Klimatizace v prostoru pro cestující je schopna každé tři minuty zcela obnovit vzduch na palubě a riziko nákazy minimalizují vysoce výkonné filtry s antivirovou funkční vrstvou.

person rebus  date_range 20.02.2024

Sicilská Taormina "Go Green". Městská společnost Azienda Servizi Municipalizati (ASM) nastoupila na ekologickou stopu. Slavnostně přivítala pět nových elektrických autobusů E-Way o délce 9,5 metru. Stejný typ poprvé u nás otestují v Jablonci nad Nisou.

E-Way 9,5 přepraví až 65 cestujících, 17 může sedět. Autobusy denně ujedou 420 kilometrů a jsou vybaveny systémem ITS, který zahrnuje odbavovací, informační a monitorovací systémy. Vozidla jsou vybavena defibrilátory, které jsou k dispozici pro pomoc jak cestujícím, tak kolemjdoucím. „ Zavedení těchto moderních a ekologických prostředků," řekl starosta Taorminy Cateno De Luca. " Je signálem našeho závazku zlepšovat kvalitu života občanů a snižovat dopad naší komunity na životní prostředí. Taormina dokazuje, že je v popředí v prosazování inovativních a udržitelných řešení pro řešení problémů městské mobility. Chtěl bych poděkovat Azienda Servizi Municipalizzati za jejich úsilí při realizaci projektu Taormina Go Green a doufám, že tyto nové prostředky přispějí k tomu, aby se naše město stalo příkladem excelence z hlediska udržitelnosti životního prostředí ." Nasazení elektrických autobusů v jednom z nejkrásnějších měst Sicílie i celé Itálie má smysl. Do historické části Taorminy je zakázán vjezd osobními auty a do centra jezdí v krátkých intervalech veřejná doprava. Autobusy s nulovými emisemi poskytnou občanům a turistům čistší a tišší způsob dopravy a zlepší kvalitu vzduchu v úzkých ulicích. „ Jsme rádi, že doprovázíme Taorminu v tomto ekologickém přechodu. Vozidla představují důležitý krok vpřed směrem k ekologičtější a efektivnější městské mobilitě v souladu s požadavky na dekarbonizaci, které jsme povinni respektovat v zájmu ochrany území a planety. Jako Iveco Bus jsme odhodláni jít cestou změny pro stále udržitelnější budoucnost veřejné dopravy ,“ uvedl Gianluca Annunziata, generální ředitel Iveco Bus Mercato Italia, na slavnostním představení vozidel v Taormině. Nová vozidla byla zakoupena z prostředků Národního strategického plánu udržitelné mobility za celkem 2 520 779 eur. Iveco E-Way s délkou 9,5 metru u nás jako první město vyzkouší Jablonec nad Nisou. Společnosti Jablonecká dopravní ho zapůjčilo Iveco Bus CR. Standardní E-Way 12 do 22. února jezdí v Opavě.

person rebus  date_range 20.02.2024

Zakázku na dodávku nových článkových trolejbusů do jihočeské metropole získala ŠKODA GROUP. Trolejbusovou dopravu do Českých Budějovic posílí 35 nových trolejbusu Škoda 33Tr v celkové hodnotě téměř 700 milionů korun. Dodávky budou probíhat mezi lety 2025 a 2026. Aktualizováno: Dalším účastníkem výběrového řízení byla BOZANKAYA OTOMOTİV z Turecka. Nabídla nižší cenu a kratší dodací lhůtu. Byla však z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů a technických podmínek ze zadávacího řízení vyloučena.

Spolupráce mezi výrobcem a Dopravním podnikem města České Budějovice trvá již tři desetiletí. V jihočeské metropoli je v provozu celkem 57 trolejbusů, všechny vyrobené ve Škoda Group. Současná flotila budějovických trolejbusů se rozroste o moderní vozidla Škoda 33Tr s karosérií SOR. Jedná se o kloubové 18metrové trolejbusy vybavené moderním informačním a odbavovacím systémem. Cestující se mohou těšit na prostorný a klimatizovaný interiér. Kupní cena za jedno vozidlo činí 19 117 000 Kč. Za všech 35 vozidel, včetně diagnostiky, speciálního nářadí, školení nezbytných pro údržbu a opravy a poprodejní servis zaplatí dopravní podnik celkovou kupní cenu 686 350 000 Kč (vše + DPH). Kupní smlouva byla v Registru zveřejněna 7. ledna 2024. Aktualizováno: 15. února zveřejnil dopravní podnik písemnou zprávu. Dalším účastníkem výběrového řízení byla BOZANKAYA OTOMOTİV z Turecka. Za 35 trolejbusů nabídla cenu 563 milionů a dodání ještě v kratší lhůtě, než zadavatel uznával jako reálnou, tj. 12 měsíců. Nabídka tureckého výrobce byla ale z důvodů nesplnění kvalifikačních předpokladů a technických podmínek ze zadávacího řízení vyloučena. „ Tento kontrakt je pro nás velmi důležitý pro obnovu vozového parku, zároveň je to také největší investice v historii dopravního podniku, která přinese našim cestujícím ty nejmodernější dopravní prostředky a tím zkvalitní a zatraktivní městskou hromadnou dopravu v našem městě ,“ řekl Slavoj Dolejš, ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku města České Budějovice „ Jsme nesmírně rádi, že můžeme dále rozvíjet už tak pevné vztahy s Českými Budějovicemi – městem, které je domovem téměř 60 trolejbusů Škoda. Jsme připravení poskytnout jeho obyvatelům spolehlivé a udržitelné řešení veřejné dopravy. Trolejbusy Škoda 33Tr znamenají posun nejen v dopravě, ale i ve zprostředkování mimořádného zážitku každému cestujícímu ,“ uvedl Karel Majer, Předseda představenstva Škoda Electric ve Škoda Group. Nová vozidla budou vybavena trakční baterií pro dojezd minimálně 12 km. Díky tomu mohou pohodlně obsluhovat i úseky bez trakčního vedení. Pro zvýšení bezpečnosti pak bude instalovaný moderní kamerový systém. Prvních 14 trolejbusů bude dopravnímu podniku předáno v první polovině roku 2025, poslední vozidlo bude doručeno v polovině roku 2026. Po dodání nových vozidel budou nejstarší trolejbusy ŠKODA 15 Tr vyřazeny a trolejbusový vozový park bude složený kompletně z nízkopodlažních bezbariérově přístupných vozidel.

person rebus  date_range 19.02.2024

Dopravní podnik města Brna úspěšně dokončil pilotní projekt kompletace vlastních trolejbusů. První dva vozy z projektu Mario získaly potřebné schválení typu a průkazy způsobilosti. Dopravce tak v projektu může pokračovat – v letošním roce plánuje stejným způsobem sestavit dalších osm trolejbusů. DPMB je jediným podnikem v ČR, který si některé vozy kompletuje sám. Na jednom vozidle tak v případě trolejbusů Mario ušetří 2,5 milionu korun.

„ První dva trolejbusy z projektu Mario kompletovali naši zaměstnanci v dílnách v Komíně od podzimu 2022 do jara 2023, kdy jsme začali se zkušebním provozem. Protože se jedná o nový typ trolejbusu, bylo nutné projít sérií zkoušek a získat schválení tohoto typu. Nyní jsme od drážního úřadu získali průkaz způsobilosti, což nám umožňuje další výrobu těchto trolejbusů. V letošním roce proto nakoupíme a postupně začneme kompletovat dalších osm vozů tohoto typu. Projekt Mario nám přináší úsporu 2,5 milionu korun na jednom trolejbusu. Pokud bychom využili opci a nakoupili všech 40, ušetřili bychom 100 miliónů korun ,“ řekl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna. Podle rámcové smlouvy může podnik objednat do konce roku 2025 až 40 trolejbusů za 295 960 000 korun, což je 7,4 miliónu korun za kus. Trolejbusy z projektu Mario nesou typové onačení SOR TNS 12. Výrobce dopravnímu podniku dodává karoserie vozů se všemi komponenty , které pracovníci dílen sami zkompletují a všechny systémy oživí. Kromě finanční úspory je dalším benefitem detailní znalost vozidel, která pak pomáhá při jejich opravách. Vozy s evidenčními čísly 3065 a 3066 Brňané v ulicích poznají i podle za sklem umístěných plyšových postaviček Maria a Luigiho ze stejnojmenné počítačové hry Mario. Trolejbusy Mario jsou moderní, ekologická, plně klimatizovaná a nízkopodlažní vozidla o délce 12 metrů, která využívají elektrickou energii z trolejového vedení „ Tento typ nám ale v budoucnu umožňuje v případě potřeby doplnit vozy o trakční akumulátory a dodatečně je přeměnit na parciální trolejbusy ,“ sdělil Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna. „ Nákup ekologických trolejbusů zapadá do naší koncepce navýšení celkového počtu nízkoemisních a bezemisních vozidel, což výrazně přispívá ke kvalitě ovzduší v Brně. Spolu s vedením města prověřujeme možnost rozšíření provozu trolejbusů, ať už výstavbou nových trolejbusových tratí nebo provozem parciálních trolejbusů. Jedná se například o provoz trolejbusů v oblasti Lesné, Černovické terasy nebo pilotní projekt provozu parciálních trolejbusů z Králova Pole do Soběšic ,“ dodal Havránek. Podíl zcela čistých bezemisních vozidel na vozovém parku dopravního podniku je v současné době více než 60 %. DPMB je největším provozovatelem trolejbusové dopravy v České republice. V současné době disponuje 139 vozy. V posledních letech trolejbusový vozový park významně modernizoval, když nakoupil 40 nových kloubových trolejbusů 27Tr a 20 trolejbusů Škoda 32Tr a dalších 20 trolejbusů Škoda 32Tr výrobce dodá na přelomu roku 2024 a 2025.

person rebus  date_range 19.02.2024

Provozovatel veřejné dopravy v Marseille Régie des Transports Métropolitains (RTM) vybral značku ze skupiny Iveco Group na dodání 200 elektrických autobusů v hodnotě 125 milionů EUR.

Tato významná zakázka znamená velký krok vpřed v rozsáhlé elektrifikaci sítě veřejné dopravy v Marseille. Do roku 2027 bude více než třetina vozového park RTM 100% elektrická. 35 elektrických autobusů očekává dopravce do konce roku 2024, zbývající vozy budou dodány do roku 2027. Autobusy nové generace GX 337 Elec pro RTM budou vybaveny střešními ližinami, které umožní jejich dobíjení prostřednictvím inverzního pantografu buď v depu nebo během provozu, a nabízí tak flexibilní a efektivní řešení pro potřeby městské hromadné dopravy. Domenico Nucera, prezident Bus Business Unit, Iveco Group, uvedl: „ Jsme opravdu hrdí na to, že si nás Marseille vybrala jako partnera ve svém ambiciózním projektu elektrifikace, a těšíme se na podporu města při jeho přechodu k udržitelnější budoucnosti. Tato rozsáhlá smlouva podtrhuje efektivitu našich řešení elektrické mobility při plnění potřeb dekarbonizace provozovatelů veřejné dopravy v celé Evropě ."

person rebus  date_range 16.02.2024

Ve výběrovém řízení na 40 bateriových autobusů uspěl Solaris. Dodávky 20 autobusů Urbino 9 LE electric a 20 Urbino 12 electric započnou začátkem příštího roku. Galati bude mít také 10 nových tramvají vyrobených v Rumunsku Astra Vagoane Călători.

Elektrické autobusy Solaris o délce 9 a 12 metrů s bateriemi Solaris High Energy budou vybaveny jak pro nábíjení zásuvným konektorem tak prostřednictvím inverzního pantografu, upevněného na nabíjecím stožáru. První řešení se používá hlavně v depech a označuje se noční nabíjení baterie, zatímco nabíjení pantografem je rychlé a bezúdržbové řešení, často používané na trase přímo na zastávkách. Nabíjecí stanice jsou součástí uzavřených kontraktů. Devítimetrový autobus bude určen pro přepravu 59 cestujících, dvanáctimetrový autobus pro 74. Urbino 9 electric budou vybaveny motorem Siemens 1DB2016-6NB06 o jmenovitém výkonu 160 kW se jmenovitým točivým momentem 1400 Nm a bateriovým systémem s kapacitou 281,8 kWh, zajišťující autonomii 341 km (E-SORT 2). Solaris Urbino 12 electric motorem ZF CeTrax - Electric Central Drive o maximálním jmenovitém výkonu 300 kW se jmenovitým točivým momentem až 4500 Nm a bateriovým systémem o jmenovité kapacitě 280 kWh, který zajišťuje autonomie 302 km (E-SORT 2). Pohodlné teploty uvnitř autobusů zajistí účinná klimatizace s tepelným čerpadlem. Ve všech e-busech bude instalován Systém Mobileye Shield Fisheye pro splnění požadavků GSR2 na bezpečnost, včetně upozornění na přítomnost chodců a cyklistů před vozidlem a v mrtvém úhlu na pravé a levé straně vozidla a inteligentního asistenta rychlosti. Během posledního měsíce podepsal starosta města Galati kupní smlouvy na 50 nových dopravních prostředků, kromě 40 elektrických autobusů (v hodnotě přibližně 549 mil. Kč včetně nabíjecích stanic) také na 10 osmnáctimetrových tramvají (v hodnotě přibližně 407 mil. Kč). Na vozidla získal dotace z evropských fondů. V ulicích Galați již jezdí 105 nových vozidel zakoupených v posledních letech. Jde o prvních 20 hybridních autobusů, prvních 8 nových tramvají za posledních 30 let, 17 trolejbusů, 40 autobusů a 20 minibusů Euro 6. Pro Solaris se jedná o opakovanou zakázku do Galati. V roce 2021 dodal 20 nízkoemisních hybridních autobusů a v předchozích letech dvanáctimetrové trolejbusy, které jsou vybaveny elektrovýzbrojí od Škody Electric a informačními panely BUSTEC. Do Rumunska k dnešnímu dni vyrobil více než 600 vozidel, z nichž 60 % tvoří bezemisní elektrobusy a trolejbusy. Vloni do Rumunska díky dotacím EU přijelo 368 nových elektrických autobusů . Za posledních 12 let to bylo 677 e-busů (zdroj Wim Chatrou).

person rebus  date_range 15.02.2024
Reklama
CIEB
Reklama
MAN
Reklama
Tezas
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací