Reklama
Reklama
Reklama
Pro cestující

Linka z maďarské Šoproně do Berlína propojí i Liberec a Brno bez přestupu za 4,5 hodiny. A z Lipska se můžete podívat zeleným autobusem z Prahy i Chomutova.

Spojení Šoproně, starobylého maďarského vinařského městečka u hranic s Rakouskem, a německé metropole Každodenní spojení Berlína a Šoproně nabídne zajímavé možnosti cestování i do saského pohraniční a netradiční přímé spojení Liberce a Brna, které by měl autobus zvládnout za 4 hodiny a 35 minut. První vyjede 28. dubna v 7:15 ze Šoproně v Maďarsku, dále zastaví na Vídeňském letišti (8:20), v terminálu Vídeň Erdberg, v Brně (10:30), Litomyšli , Hradci Králové, Jičíně, Turnově, Liberci (15:10), Děčíně (16:30), dále v saských stanicích Schmilka (17:00), která přímo sousedí s Hřenskem a je vstupní branou do Českosaského Švýcarska, Bad Schandau, Pirna, v Drážďanech (18:00) a v 20:30 dorazí do Berlína Südkreuz a v 20:50 do Berlína ZOB. Zpět opačným směrem 29. dubna vyrazí v 8:00 z Berlína ZOB a po stejné trase přes Liberec (13:30), Turnov, Jičín, Hradec Králové (15:20), Litomyšl, Brno (18:00) doveze cestující do Vídně (Letiště Vídeň 20:25) a skončí v Šoproni ve 21:30. Z Prahy do Lipska co by kamenem dohodil Od čtvrtka do pondělí bude jezdit nové spojení Prahy a Lipska. Obslouží také Chomutov a podkrušnohorská města na saské straně, včetně Saské Kamenice (Chemnitzu). Autobusy vyjedou také 28. dubna, v 10:50 z Prahy Florence, zastaví v Praze na Hradčanské, v Chomutově (12:25), v Marienbergu, Zschopau, a Chemnitzu (13:50), cestu ukončí v 15:00 v Lipsku. Opačným směrem jede první autobus ve stejný den z Lipska v 16:15, v Chomutově bude v 19:00 a v Praze na Florenci ve 20:30. „ Věříme, že nové linky si v této sezoně najdou své příznivce. Cítíme touhu lidí po cestování a chceme nabídnout několik zajímavých nových destinacích hodných prozkoumání ,“ uvádí mluvčí FlixBusu Tomáš Beránek, „ vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot bude cesta autobusem pro mnohé letní dovolenkáře cenově velmi příznivou alternativou. Při cestě autobusem odpadá náročná fáze řízení, cestující mohou připojeni na naše bezplatné wifi prozkoumat na poslední chvíli svoji cílovou destinaci. Naši spolehliví řidiči je do cíle bezpečně dovezou. " Od 1. května navýší FlixBus i vnitrostátní spojení. Půjde o linky z Prahy do Brna, Plzně, Českých Budějovic a Českého Krumlova a do Chomutova. Dětěm, studentům a seniorům dopravce poskytuje slevy na jízdném 75 %.

person rebus  date_range 25.04.2022

Společnost MOBILBOARD spustila na vybraných linkách pilotní projekt, který nabízí cestujícím bezplatné Wi-Fi připojení a monitoruje jejich zájem. Sponzorem mobilního internetového připojení Nordic Telecom.

Kampaň „Jedu zdarma na Wi-Fině“ běží od ledna 2022 v deseti autobusech Pražské integrované dopravy (PID). Jedná se o 7 autobusů na MHD linkách a 3 autobusy na meziměstských linkách ve směru na Mladou Boleslav, Příbram a Beroun. Projekt zjišťuje zájem cestujících o bezplatný internet a vnímání služby, která nabízí digitální nezávislost a výrazně šetří mobilní data. Praha je totiž jedním z mála Smart City měst, které Wi-Fi v hromadné dopravě nevyužívá. Poutavá zelenofialová kampaň na exteriéru a v interiéru vozů vybízí pasažéry k bezplatnému připojení a k vyplnění krátké ankety. Komunikace je podpořena také online prvky jako informační microsite „Jedu zdarma na Wi-Fině“, QR kódem a hastagem #chciwifivmhd. Jaké jsou výsledky za první 3 měsíce projektu? Bezplatné připojení k Wi-Fi v autobusech využilo celkem 9 291 uživatelů, což odpovídá celorepublikovému průměru měst, kde je Wi-Fi využívána dlouhodobě. Jedná se o velmi zajímavý počet zájemců o internet pro 10 autobusů, vzhledem k tomu, že veřejná doprava v PID má několik tisíc autobusů a 10 z nich je pouhým zlomkem z celkového vozového parku - přesto si našly své zájemce. Zajímavostí je délka připojení k bezplatné Wi-Fi free. Na MHD linkách je počet připojení k Wi-Fi větší, ale cestujcí stráví na internetu kratší dobu. Na meziměstských linkách je to opačně – menší počet připojených cestujících setrvává na internetu delší dobu. Spotřeba mobilních dat na SIM je tedy v průměru stejná – od 6 GB do 30 GB za měsíc. Kdo jsou uživatelé internetu v MHD? Wi-Fi připojení v autobusech využívají o 4–8 % více ženy než muži. Největší procentu uživatelů internetu v MHD jsou cestující ve věku 35-44 let a dále 45-55 let, tedy skupina ekonomicky a pracovně činných. Zajímavá je také skupina starších cestujících ve věku 64+, která tvoří 9 % z celkového počtu. Výsledky ankety pro cestující Cestujícím se po připojení k volné Wi-Fi síti v autobusu se načte uvítací stránka, kterou si zobrazilo 4 395 uživatelů. Proklik na tlačítko s možností více informací učinilo 1 415 uživatelů, což je 32 %. Jedná se o marketingově o velmi zajímavý údaj, který přesahuje účinnost jiných online nástrojů, například bannerů na internetu. Z informační stránky „Jedu zdarma na Wi-Fině“ přešlo do ankety 798 osob a 50 % z nich vyplnilo a odeslalo anketní dotazník, tj. 398 osob. Takto vysoký konverzní poměr byl neočekávaný a svědčí o zájmu cestujících o informace k novinkám v MHD. Uplatněna byla kvantitativní metoda sběru dat skrze google formulář. Cestujících byli osloveni jednou otázkou a jednou volbou odpovědi z pěti možných. Dotazník má přinést zpětnou vazbu cestujících na Wi-Fi free a jejich projevený zájem o internet ve veřejné dopravě. Z dosavadních výsledků vyplývá, že drtivá většina pasažérů považuje veřejnou Wi-Fi za užitečný benefit, který sami často využívají (32,70 %), který používají k naplnění potřeby být neustále online (29,90 %) a který vnímají jako prostředek pro úsporu vlastních mobilních dat (24,60 %). Jenom 3% (12 osob z 398) se vyslovilo negativně, a to z důvodů špatných zkušeností z minulosti. „ Z předběžných výsledků průzkumu o využití Wi-Fi v pražské hromadné dopravě máme velkou radost. Přes 97 % odpovědí v anketě ve prospěch používání Wi-Fi potvrzuje naši hypotézu, že představuje skvělý benefit, který umožňuje být cestujícím i dopravcům informačně flexibilní. Že i přes nárůst neomezených datových tarifů od operátorů patří bezplatné datové připojení stále k atraktivní a vyhledávané službě. Služba internetu má určitě velký vliv na zájem o využívání veřejné dopravy “, uvádí Radmila Pospíšilová, ředitelka společnosti MOBILBOARD. Sponzorem mobilního internetového připojení v autobusech Arrivy je Nordic Telecom - telekomunikační operátor s celorepublikovým působením.

person rebus  date_range 20.04.2022

Na dlouhodobý kupon na Lítačce bude dál možné půjčit si kolo zdarma, Praha vypíše výběrové řízení na poskytovatele sdílených kol na čtyři roky, nově nabídnou také elektrokola.

Půlroční pilotní spolupráce Pražské integrované dopravy a poskytovatelů sdílených kol jednoznačně prokázala, že tato možnost pohybu po Praze na kole má smysl právě díky výhodné kombinaci veřejné dopravy a jízdy na kole pro první nebo poslední část cesty po městě. Praha vypisuje veřejnou zakázku na trvalé zapojení sdílených kol do služeb veřejné dopravy včetně možnosti půjčit si také elektrokolo. Za půl roku pilotního provozu využilo možnost půjčit si kolo zdarma téměř 12 tisíc lidí a celkový počet výpůjček přesáhl 164 tisíc. Od loňského října 2021, kdy je možné si s předplatním kuponem PID pro Prahu zapůjčit zdarma až čtyřikrát denně na 15 minut kolo od poskytovatelů Rekola a Nextbike, si tato služba získala téměř 12 tisíc zákazníků a více než 77 % z nich propojení opakované využívá. Nejvíce si lidé kola půjčují na dobu kolem 5 minut. Největší zájem je v uzlových bodech městské hromadné dopravy, zejména v oblastech Holešovic, Dejvic, Karlína a Starého Města. Atraktivní je také celá oblast podél vltavských břehů. Nejčastěji si lidé půjčují kola v přepravních špičkách, a to ráno cca kolem sedmé a odpoledne mezi 14. a 17. hodinou. Velký zájem je i v dopoledním čase. „ Půl roku fungování pilotního projektu i přes pomalu končící zimní období ukazuje, že kombinace sdílených kol a MHD dává smysl a lidem využívajícím veřejnou dopravu přinášíme další benefit v podobě snadnějšího a zároveň zdravého pohybu po Praze. Proto jsme se rozhodli trvale zapojit sdílená kola do systému Pražské integrované dopravy a během několika dnů vypíšeme veřejnou zakázku na poskytovatele služby sdílených kol. Chceme lidem nadále usnadňovat „první a poslední míli“ jejich cesty Prahou a ještě více zatraktivnit dlouhodobé kupony MHD. I proto jsme začali ve velkém přidávat cyklostojany ke stanicím metra a připravujeme je i u tramvajových přestupních uzlů. Po šesti měsících můžeme s klidem říci, že propojení pražské MHD s možností jízdy na kole má velký úspěch. Budou-li mít poskytovatelé sdílených kol zájem se do služby zapojit, lidé si díky tomu budou moci kromě klasických kol půjčovat i elektrokola a využívat tyto služby i v okolí většiny stanic metra po celé Praze, což bylo četné přání uživatelů během zkušebního provozu, “ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr. Provozovatele této služby chce Praha vysoutěžit do léta, do té doby bude dál pokračovat ve stávající spolupráci se společnostmi Rekola a Nextbike. Z pilotního projektu vyplynulo, že drtivá většina uživatelů se vejde do dvou výpůjček denně. S finančními možnostmi a nabídkou služby co nejvíce uživatelům bude od 25. dubna snížen počet dotovaných výpůjček na 2 denně. Tento limit může být podle Libora Šímy, ředitele odboru dopravy MHMP, v případě potřeby a v souvislosti s dalším rozvojem Benefitního programu PID Lítačka navýšen. S novými provozovateli bude propojení PID a sdílených kol fungovat jako dosud, kolo si budou moci půjčit zdarma držitelé dlouhodobých kuponů na pražskou MHD, budou maximálně dvě výpůjčky za den s dotovanou délkou jedné výpůjčky 15 minut pro klasické kolo a 5 minut pro elektrokolo, po vypršení časového limitu dotované výpůjčky bude další použití kola zpoplatněno dle ceníku příslušného poskytovatele sdílených kol, provozovatelé umožní využití služby také v okolí 90 % stanic pražského metra. Čísla za období 11. 10. 2021 – 10. 4. 2022: • Počet unikátních uživatelů: 11 680 • Celkový počet výpůjček: 164 068 • Kolik lidí využilo tuto službu vícekrát: 77,5 % • Průměrný denní počet jízd na jednoho uživatele: 1,45 • Denní průměr počtu jízd: 924 • Nejčastější délka jedné výpůjčky: 5 minut • Maximální počet výpůjček v rámci jednoho dne: 2 427 (28. 3. 2022)

person rebus  date_range 19.04.2022

Na konci roku 2021 měly za sebou elektrobusy SOR NS 12 Dopravního podniku města Hradce Králové tři miliony ujetých kilometrů, uplynulý víkend se toto číslo změnilo na čtyři miliony

Celonízkopodlažní elektrobusy SOR NS 12 Electric zakoupil DP města Hradec Králové v roce 2018. Pro dvacet vozů dodal SOR Libchavy nabíjecí stanice pro standardní pomalé nabíjení pro každý elektrobus na krytém odstavném stání ve vozovnách a pět rychlonabíjecích stojanů na konečných zastávkách THD a Slezské předměstí - Cihelna. Jeden elektrobus přepraví 100 cestujících, vozy jsou plně klimatizované a vybavené USB zásuvkami. Na jedno plné nabití elektrobus ujede cca 200 km, při směně s rychlonabíjením se denní dojezd zvýší až na 300 km. Spotřeba elektrické energie se pohybuje pod 1kWh na 1 ujetý kilometr. Vzhledem k rovinatému terénu v Hradci Králové je podíl rekuperované energie více než 30 % - řidič správným stylem jízdy a využíváním brzdného účinku a dynamiky elektrobusu, dokáže „vrátit“ přes 30 % energie zpět do baterií. Do elektrické autobusové flotily DP města Hradce Králové patří také SOR EBN 9,5 zařazený trvale do provozu v roce 2014 a SOR EBN 11.1, který je v pravidelném provozu od roku 2016. Svými téměř 160 tisíci kilometry přispěl k celkovému počtu také první elektobus dopravního podniku Škoda Perun HE, který byl z pravidelného provozu vyřazen před rokem. Na konci letošního roku se v Hradci mohou těšit cestující na nový odbavovací systém . Ve všech téměř 70 autobusech, 22 elektrobusech a 41 trolejbusech půjde zaplatit za jízdné bankovní platební kartou a dalšími nosiči jako je mobil nebo chytré hodinky.

person rebus  date_range 11.04.2022

Od 7. dubna vyjedou spoje mezi Ottawou, Niagara Falls a Torontem. Od léta bude zajíždět do USA. U nás se nově zelené autobusy vydají z Prahy do Teplic.

FixBus propojí kanadská města Ottawu a Niagara Falls s Torontem, síť prozatím doplní místní linka se zastávkami ve Waterloo, Kitchener, Guelph, Mississauga a Toronto. Zahájení vnitrostátní dopravy v Ontariu je podle společnosti pouze první fází plánovaného rozšíření, přičemž přeshraniční linky do a z USA jsou plánovány na léto 2022. V USA zahájila společnost FlixBus provoz v roce 2018 a mezi její dlouhodobé plány na americkém kontinentu patřila i expanze do Kanady, několikrát odložená kvůli nástupu pandemie COVID-19. Regulace ontarijského trhu s meziměstskou autobusovou dopravou byla ukončena v roce 2021 a dveře se tak otevřely novým poskytovatelům. Nyní jsou zrušena i omezení, poptávka po cestování se vrací, a společnost FlixBus je připravena vstoupit na další trh. " FlixBus umožňuje pohodlné, cenově dostupné a ekologické cestování autobusem, přístupné jednoduše každému ," řekl André Schwämmlein, zakladatel a generální ředitel společnosti FlixBus. " Náš úspěch v Evropě a pokračující růst v USA, Brazílii a nyní i v Kanadě dokazuje, že díky chytrému obchodnímu přístupu a skvělému produktu může společnost FlixBus globálně změnit způsob, jakým lidé cestují, a pomoci jim objevit výhody sdílené a ekologické meziměstské autobusové dopravy ." Podle FlixBus je receptem na úspěch v Evropě i v USA digitalizace tradičního autobusového trhu. V Kanadě nabídne zbrusu nové autobusy, bezplatné Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky, možnost offsetování uhlíkové stopy ke každé jízdence, a dostupnou cenu pro cestující, kteří chtějí poznat svět s ohledem na svůj omezený rozpočet. " Ontario je pro FlixBus vysněný trh s některými z nejživějších měst Severní Ameriky a my jsme nesmírně rádi, že právě zde můžeme představit FlixBus ." řekl Pierre Gourdain, generální ředitel společnosti FlixBus North America. " Doufáme také, že tato služba nabídne obyvatelům Ontaria finanční úlevu v kontextu rostoucích cen benzínu s ekologickou alternativou mobility, která pomůže cestujícím znovu objevit tuto nádhernou provincii ." Kanadská vnitrostátní síť FlixBusu propojí místa na koridoru Waterloo-Toronto, Niagara Falls-Toronto, včetně zastávek v Kitcheneru, Guelphu, Mississaugě a St. Catharines, a také expresní linku na trase Ottawa-Toronto. Prvním kanadským dopravním partnerem je Gallexy Tours Síť FlixBus tvoří místní autobusoví dopravci, celá řada z nich jsou malé rodinné podniky. Využitím jejich autobusů pro své cestování je zákazníci podporují. První kanadská vnitrostátní spojení společnosti FlixBus bude provozovat Gallexy Tours. Jejich autobusy budou standardně vybaveny bezplatným Wi-Fi připojením, toaletou a velký prostor pro nohy. Gallexy Tours funguje již 20 let a poskytuje především charterové služby. FlixBus má novinky i v České republice Zelené autobusy se od dubna vrací k nočním linkám. Z Prahy se cestující opět dostanou do nizozemských měst Amsterdamu či Rotterdamu. Dalšími cílovými destinacemi mohou být Paříž, Záhřeb, Vídeň, francouzský Štrasburk a Lyon, německý Hamburk či polská města Krakov, Varšava a Přemyšl. Noční linka propojí také Prahu s Košicemi. Od 10. dubnu zahájí po dvou letech od počátku pandemie Covid-19 první nová vnitrostátní linka FlixBus. „Teplický expres“ pojede bez zastávek mezi Prahou a severočeskými Teplicemi. Vstupuje tak jako konkurence na trasu, kde jako první začala vozit cestující téměř před 6 lety Arriva a v srpnu 2021 RegioJet. Všechny spoje vyjíždí v Praze z autobusového nádraží v Holešovicích. FlixBus vstoupil se svými linkami do naší vnitrostátní dopravy před devíti lety .

person rebus  date_range 01.04.2022

Autobusový dopravce Z-Group bus ponechá i po 1. dubnu na některých svých komerčních linkách původní slevy pro žáky, studenty a seniory.

Od pátku 1. dubna jsou nově státní slevy ze základního jízdného pro žáky, studenty a seniory namísto dosavadních 75 procent pouze 50 procent. V praxi to znamená, že děti, studenti a senioři zaplatí za cestování autobusem dvojnásobek. Levné cestování nekončí 1. dubnem na všech linkách. Na vybraných linkách v Moravskoslezském a Zlínském kraji autobusového dopravce Z-Group bus zůstane i nadále zachováno jízdné s původní slevou 75 %. „ Zachováme původní slevy jízdného, abychom nezvyšovali náklady na dojíždění do škol pro žáky a studenty a o víkendech podpořili turistický ruch, který zůstane pro tyto skupiny obyvatel stále dostupný ,“ vysvětlil oblastní ředitel Z-Group bus, divize Morava Jan Širc. Původní slevy na základním jízdném ve výši 75 procent pro žáky, studenty a seniory zůstávají i dál na těchto linkách: 721380 a 820811 na trase Vsetín-Zlín-Brno zůstane sleva zachována u jízdenek do vzdálenosti 35 km. Dopravce tak podpoří především dojíždění studentů mezi jednotlivými městy na trase. 910120 a 850153 na trase Ostrava-Ovčárna a Malá Morávka,Karlov-Ovčárna zůstane sleva zachována u jízdenek do vzdálenosti 25 km. Nejvíce to ocení cestující ze záchytných parkovišť v Karlově na Ovčárnu, kde by mohly hlavně rodiny s dětmi výrazně ušetřit. Parkování v Karlově je na rozdíl od parkoviště na Hvězdě zdarma. 910127 a 880133 na trase Ostrava-Rožnov p. R.-Pustevny a Nový Jičín-Pustevny-Bílá zůstane sleva zachována u jízdenek do vzdálenosti 25 km. Zachování původních slev bude mít největší význam pro cestující z Rožnova pod Radhoštěm na Pustevny, kdy opět ušetří především rodiny s dětmi. Spoje těchto linek mezi Rožnovem a Pustevnami jsou navíc nejrychlejší. 910122 z Ostravy přes Rýmařov do Zábřehu zůstane sleva zachována v celé délce linky. Významně by tak měli ušetřit zejména studenti dojíždějící do škol. 910130 z Českého Těšína a Třince na Horní Lomnou zůstane sleva zachována v celé délce linky. Díky tomu ušetří především turisté.

person rebus  date_range 01.04.2022

Z Litvínova na nádraží Holešovice za hodinu a 40 minut z Mostu za hodinu a čtvrt, spoje pojedou po dálnici D8. Pohodlí zajistí autobusy MAN.

Nová expresní linka z Litvínova a Mostu do Prahy bude od rána do večera každou hodinu, v dopoledním sedle minimálně jednou za dvě hodiny. První spoj vyjede z Litvínova už v 4:40, poslední vyráží z hlavního města v 20:45. Do hlavního města pojedou autobusy po dálnici D8 a na nádraží Holešovice, což je rozdíl oproti jiným linkám, které jezdí po D7 a v Praze na Hradčanskou. Arriva tím nabídne alternativu k jinému metru, k přestupům na jiné vlaky a také do jiné části Prahy. Spoje pojedou ze zastávky Litvínov, nádraží ze čtvrtého stanoviště přes Most do Prahy k metru u nádraží Holešovice. V Mostě budou expresní autobusy zastavovat na třech zastávkách – Rudolická MUS, 1. náměstí a Velebudická. Z Litvínova přijede expresní linka do hlavního města za hodinu a 40 minut, z Mostu můžete být v cíli už za hodinu a čtvrt. Z Prahy od nádraží Holešovice odjíždí Arriva Express ze stanoviště č. 6. Autobusy nabízí prostorná sedadla v klimatizovaném interiéru. K dispozici je rychlé připojení k WiFi nebo zásuvky na dobíjení elektroniky. Jízdenky jsou v prodeji na e-shopu nebo v aplikaci Arrivy a na IDOS. S platební kartou jde zaplatit až v autobuse.

person rebus  date_range 30.03.2022

Státní slevy se od dubna snižují na 50 %, FlixBus na vlastní náklady bude dál poskytovat vyšší slevu, chce udržet dostupnou mobilitu široké veřejnosti.

Společnost FlixBus reaguje na rozhodnutí vlády České republiky snížit státní podporu cestování pro seniory, děti a studenty do 26 let ze 75 % na 50 %. Snížení státní slevy o 25 procent pro tyto skupiny cestujících znamená zvýšení jízdného na dvojnásobek. Dopravce se rozhodl tuto částku cestujícím dorovnat na vlastní náklady. V době intenzivního zdražování chce udržet mobilitu dostupnou široké veřejnosti. „ Omezení státních slev v dopravě vnímáme jako velký zásah do rozpočtu cestujících. Pro nízkopříjmové skupiny obyvatel to znamená dvakrát vyšší náklady na cestování, což bezpodmínečně povede k omezení mobility obyvatel. Rozhodli jsme se studenty a seniory podpořit a nadále jim poskytovat slevu 75 %, “ vysvětluje přístup společnosti její ředitel Pavel Prouza. Pro zákazníka FlixBusu se tedy od dubna nic nemění. Sleva 75 % pro děti 6-18 let, studenty 18-26 let a seniory nad 65 let se započítá automaticky při zakoupení jízdenky. Nejvíce ušetří pravidelní cestující. Student, která pojede každý den z Liberce do Prahy ušetří oproti jízdě s 50% výší státní slevy až 1 430 korun měsíčně. Pokud stejný student cestuje každý týden na kolej či internát v Praze, může ušetřit až 2 860 korun za deset měsíců (kalkulováno z ceny plného jízdného k dnešnímu dni). Senior cestující pravidelně na víkend z Karlových Varů do Prahy je schopný za rok ušetřit bezmála 5 000 korun. V rámci dynamické cenotvorby FlixBusu je koncová cena závislá na čase do odjezdu autobusu a jeho obsazenosti. Jízdenka z Karlových Varů do Prahy začíná pro cestující se 75% slevou na 28,75 korun, z Liberce, či z Plzně od 18,75 korun, z Brna od 37,25 korun. FlixBus začal provozovat vnitrostátní dopravu v Česku v srpnu 2017 a nabízí se šesti českými partnerskými společnostmi spojení mezi více než 100 zastávkami v ČR.

person rebus  date_range 17.03.2022

V sobotu 5. března vypraví brněnský dopravní podnik na retro linku H4 historické tramvaje. Jízdné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na humanitární pomoc.

" Vedení města Brna jsme nabídli autobusy, pracovní místa i ubytování pro osoby, které hledají v Brně útočiště před válkou na Ukrajině. Akce Jezdíme pro Ukrajinu historickými tramvajemi je další cestou, kterou chceme vyjádřit podporu tamním obyvatelům a poskytnout jim konkrétní finanční pomoc. Srdečně zvu na sobotní jízdy nejen naše fanoušky, ale všechny, kterým projížďka udělá radost a zároveň chtějí spolu s námi pomoci ,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Historické tramvaje 4MT 134 (plecháč) a vůz č. 107 (dřevák) budou jezdit v sobotu 5. března 2022 po trase historické linky H4, tedy: Nové sady, smyčka – Nové sady, zastávka – Hlavní nádraží, Padowetz – Zelný trh – Náměstí Svobody – Česká, kostel sv. Tomáše – Malinovského náměstí a zpět. Speciální charitativní linka bude v provozu od 10 do 18 hodin; tramvaje zastávkami projedou ve 20minutovém intervalu. Zájemci mohou nastoupit a vystoupit na kterékoli ze zastávek, podmínkou je příspěvek do kasičky průvodčího, za který dostanou speciální jízdenku. Částka je libovolná, doporučené jízdné je 100 Kč za osobu. Jízdné je nutné platit hotově. Veškerý výtěžek z akce Jezdíme pro Ukrajinu dopravní podnik vloží na účet Diecézní charity Brno. Cíle má dopravce nemalé: vybrat 100 tisíc korun. „ Věřím, že to dáme ,“ dodal Havránek.

person rebus  date_range 04.03.2022

Od 1. září 2022 bude zajišťovat městskou dopravu v Trenčíně TD Transport a Transdev Morava. Zatupitelé odsouhlasili podpis smlouvy, nabídka převyšovala předpokládanou hodnotu zakázky.

Smlouva města Trenčín se SAD Trenčín na provozování MHD končí v srpnu letošního roku. Radnice v létě 2020 vyhlásila na další provoz veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota se dvakrát v průběhu tendru změnila a nakonec byla 41 306 000 Eur bez DPH poté, co byla zrušena tříletá opce k desetileté smlouvě. Ani jeden ze tří zájemců o zakázku však nenabídl nižší cenu. Nejnižší roční cenu v objemu 4 420 755 Eur bez DPH sice nabídla společnost Autobusy Karlovy Vary, ale trenčínská radnice její nabídku musela po zásahu Úřadu pro veřejné zakázky vyloučit, jelikož firma v zákonné lhůtě neodpověděla na žádost o vysvětlení nabídky. Město tedy opakovaně zakázku vyhodnotilo a úspěšným uchazečem se stala skupina tvořená TD Transport a Transdev Morava (uváděná pod názvem Transdev - Trenčín). Protože vysoutěžená cena převyšovala původně předpokládanou hodnotu, byl podpis smlouvy podmíněn souhlasem městského zastupitelstva, které ho schválilo 10. února. Roční výchozí cena podle smlouvy bude 4 598 134 Eur bez DPH. Rozsah poskytovaných služeb MHD by se s novým dopravcem proti současnosti neměl zásadně měnit, nově by měla být zavedena možnost platby za jízdenku v autobuse platební kartou a nákup jízdenek přes mobilní aplikaci. Město od nového dopravce požaduje 43 plně nízkopodlažních autobusů, přičemž alespoň pět by mělo být kloubových velkokapacitních a zbývající standardní délky. Maximální průměrný věk autobusů může být nejvýše 7 let, přičemž žádné vozidlo nesmí být starší 13 let a musí být ekologické a plně klimatizované. K výbavě má patřit bezpečnostní kamerový systém, Wifi, informační systém s LED panely a vnitřními LCD displeji, akustické hlášení zastávek i pro nevidomé. Vnější plochy vozidel nebudou moci být využity k reklamním účelům. Zastávky mají být vybaveny modulárními označníky, podobnými jako v Bratislavě. Na významnějších zastávkách mají být elektronické zastávkové panely. Kromě společností Autobusy Karlovy Vary a Transdev se o zakázku na provoz MHD v Trenčíně znovu ucházela SAD Trenčín (s nabídkou 5 397 323 Eur). Transdev od ledna 2022 zajišťuje MHD i ve městě Nitra, kam pořídil 80 nových autobusů SOR . S využitím TASR a imhd.sk

person rebus  date_range 11.02.2022
Reklama
Rošero P
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací