Reklama
Reklama
Reklama
Pro cestující

S celkovým obratem 860 milionů euro dosáhla skupina Flix 54 procent meziročního růstu. Její služby využilo o 53 procent více cestujících. Expanduje do Finska, Řecka a Chile a významně rozšířila své služby v Brazílii.

Společnost Flix dnes oznoámila hospodářské výsledky za první pololetní letošního roku. Od ledna do konce června 2023 cestovalo více než 36 milionů cestujících po celém světě autobusy FlixBus, Greyhound a Kamil Koç a vlaky FlixTrain, což odpovídá 53% nárůstu objemu přepravy oproti roku 2022. Celkové příjmy skupiny dosahují 860 milionů euro, což představuje nárůst o 54 % ve srovnání s 557 miliony euro mezi lednem a červnem předchozího roku. První pololetí roku 2023 tak bylo nejúspěšnějším prvním půlrokem v historii společnosti. Flix také vykázal výsledky EBITDA ve výši 26 milionů euro (nárůst o 85 milionů euro ve srovnání s předchozím rokem) a odpovídající marži ve výši 3 %. „ Flixu se úspěšně daří dosáhnout udržitelného a ziskového růstu ,“ říká André Schwämmlein, generální ředitel a spoluzakladatel Flixu. „ Jsme na dobré cestě ve všech segmentech a v prvním pololetí jsme byli schopni výrazně rozšířit naši nabídku na mnoha trzích. Flix je příkladem úspěšné globální technologické společnosti ." Společnost letos mimo jiné spustila první linky do Finska a Řecka a výrazně rozšířila svou síť spojů v Brazílii. Flix je v současné době aktivní ve 41 zemích po celém světě. Na silnice v Chile vyjedou zelené dálkové autobusy do konce roku 2023. Za fiskální rok 2023 očekává Flix nárůst celkového obratu o více než 25 % a EBITDA marži v řádech jednotek procent. Významný růst na všech trzích V první polovině roku 2023 zaznamenal Flix významný růst tržeb i cestujících. Společnost také vykázala pozitivní EBITDU ve všech oblastech provozu. Údaje zahrnují autobusy FlixBus, vlaky FlixTrain a také přepravní služby pod značkou Kamil Koç v Turecku a Greyhound v Severní Americe. Evropa Více než 24 milionů cestujících přepravil Flix v Evropě a oznámil nárůst objemu přepravy o 75 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Tržby dosáhly 477 milionů euro, což představuje nárůst o 91 %. Jen v červnu bylo do sítě Flix připojeno přes 2 000 evropských zastávek. S prvními linkami do Finska a Řecka je do sítě zelených spojů připojena celá kontinentální část EU. Severní Amerika V USA, Kanadě a Mexiku využilo služeb FlixBus a Greyhound více než 5 milionů cestujících, což představuje nárůst o 33 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2022. Tržby vzrostly o 19 % na celkových 279 milionů euro. Turecko Více než 6,8 milionů cestujících cestovalo s dceřinou společností Flix Kamil Koç – o 14 % více než v prvním pololetí předchozího roku. Společnost zde vykázala obrat ve výši 88 milionů euro, což odpovídá růstu o 34 %. V turecké síti dálkových autobusů je připojeno více než 300 zastávek. Mimo zmíněné trhy Flix výrazně rozšířil svou nabídku spojů v Brazílii. Do sítě bylo začleněno 35 nových měst v sedmi federálních státech, včetně Salvadoru a Fortalezy. FlixBus tak nově působí i na severovýchodě země. V Chile budou první spoje FlixBusu uvedeny do provozu do konce roku 2023 a příští rok se plánuje jejich spuštění na trhu v Indii. I nadále Flix spoléhá na inovace v oblasti cestovních technologií Flix se zavázal plnit vysoké standardy v oblasti digitalizace cestování prostřednictvím důsledného vývoje. Již od jara 2023 jsou online rezervační systém a další technologie od Greyhound plně začleněny do systému Flix, což cestujícím umožňuje pohodlně vyhledávat a rezervovat cesty z webových stránek nebo mobilních aplikací obou značek a propojit tak rozsáhlou síť dálkových autobusů. Začátek obměny autobusové flotily: LNG FlixBusy v Německu V červnu zveřejnil Flix svou první dobrovolnou reportingovou zprávu ESG a dosáhl dalšího milníku v rámci své dlouhodobé strategie v oblasti udržitelnosti. Společnost se zavazuje k uhlíkové neutralitě v Evropě do roku 2040 a zaměřuje se na transformaci vozového parku. Prvních pět autobusů FlixBus jezdících na LNG (zkapalněný plyn) má být ve spolupráci se společností Scania v příštích měsících nasazeno na vnitrostátní německé linky. Do roku 2025 má být v provozu celkem 50 vozidel na bioplyn. Pro Flix je další transformace vozového parku jednou z hlavních priorit. Společnost hodlá být i nadále průkopníkem v oblasti alternativních systémů pohonu na dlouhé vzdálenosti. EBITDA: Zisk před úroky, zdaněním, odpisy majetku a zařízení a amortizací nehmotného majetku. Upravená EBITDA popisuje provozní výsledek hospodaření s vyloučením jednorázových položek a nákladů na opční akciový program. Flix

person rebus  date_range 21.09.2023

Na konci léta 2023 došlo ve třech lokalitách v Praze ke zlepšení průjezdu autobusů MHD. Jejich spolehlivější provoz nově umožňuje autobusům jízda po tramvajových kolejích ve Svatovítské ulici v Dejvicích, v Seifertově ulici poblíž křižovatky Bulhar na Žižkově a v téže čtvrti okolo zastávek Biskupcova.

V roce 2022 narostla délka vyhrazených pruhů pro autobusy o 4,4 km na celkových 66 km včetně spolujízdy po tramvajových tělesech. Letos se v preferenčních opatření pokračuje. Buspruh Svatovítská Nový buspruh na tramvajových kolejích ve Svatovítské ulici umožňuje objet obvyklé kolony i ve směru na Prašný most, navíc zde vznikla společná zastávka Vítězné náměstí pro tramvaje i autobusy a díky tomu se zde snáze přestupuje oproti původní zastávce Kafkova, která byla nahrazena právě zastávkou Vítězné náměstí. Toto opatření pomáhá exponovaným autobusovým linkám 143, 149 a 180, jejichž souhrnný interval ve špičce se pohybuje kolem 3 minut. Buspruh Bulhar Nově vyznačený buspruh v Seifertově ulici slouží páteřní autobusové lince 135 na cestě z Vinohrad na Florenc. Díky jízdě po tramvajových kolejích mohou autobusy objet časté kolony před křižovatkou Bulhar a zařadit se do stávajících jízdních pruhů až těsně před křižovatkou. Buspruh a společná zastávka Biskupcova Spolu s rekonstrukcemi sítí v ulici Jana Želivského a s rozšířením nástupního ostrůvku tramvajové zastávky Biskupcova byla nově umožněna jízda páteřní autobusové linky 133 po tramvajových kolejích přes zastávky Biskupcova. Autobusy se zde nejen vyhnou kolonám, ale navíc nově v obou směrech zastavují v tramvajových zastávkách. Tím je usnadněn přestup mezi jednotlivými linkami za současného zvýšení bezpečnosti chodců. Rozšíření nástupního ostrůvku by se po zprovoznění západní poloviny ulice měla dočkat také zastávka ve směru Nákladové nádraží Žižkov. Interaktivní mapa preference

person rebus  date_range 20.09.2023

KORDIS JMK v souvislosti s kolonami na silnicích kolem Brna přizpůsobil volbu trasy na elektronických předplatních jízdenkách pro snadnější využití vlaků. Aktualizuje mapu a mobilní aplikaci IRIS s aktuálními polohami vozidel.

Už řadu let spravuje koordinátor veřejné dopravy v Jihomoravském kraji data o aktuálních polohách vozidel všech dopravců v IDS JMK – regionálních autobusů, vlaků i městských doprav. Tato data nevyužívá jen pro potřebu řízení provozu, ale dodává je i do informačních panelů na zastávkách nebo do své mobilní aplikace IRIS. Každý tak má možnost si před odjezdem zjistit, kde se jeho spoj aktuálně nachází. Kromě mobilní aplikace si mohou lidé najít aktuální polohu spojů, výluky nebo polohy kontaktních center na webu. Od čtvrtka 14. září je spuštěna nová verze, která je nyní lépe přizpůsobená prohlížení v mobilních telefonech, má šikovnější menu a obecně se s ní dá lépe pracovat. Nově také zobrazí návazné spoje včetně jejich zpoždění nebo zastávkové jízdní řády. Tyto nové úpravy jsou spojeny mimo jiné i s plánovaným zobrazením mapy v nových eletronických validátorech umožňujících koupi elektronické jízdenky instalovaných na vlakových zastávkách v IDS JMK od začátku příštího roku. S aktualizací mapy je spojena i aktualizace aplikace IRIS pro Android. Novinky v ní budou také obsaženy. Rozšířený seznam alternativních trasy pro elektronické jízdenky Od začátku září se dojíždějící do Brna potýkají s přetíženými komunikacemi zejména od jihu. Jednou z cest, jak se kolonám vyhnout, je využít moderní vlaky IDS JMK. KORDIS jde v tomto cestujícím vstříc a držitelům elektronických předplatních jízdenek zjednodušuje volbu trasy. V e-shopu IDS JMK si zákazníci už od zahájení prodeje elektronických jízdenek pro celý kraj v roce 2020 mohou pořídit jízdenky s tzv. alternativními trasami. Od 8. září KORDIS JMK seznam alternativních tras znatelně rozšířil s cílem umožnit cestujícím vyhnout se kolonám vznikajícím na jih a sever od Brna. Zavedení alternativních tras bylo vedeno snahou řešit případy, kdy je možné zejména mezi Brnem a cílovou destinací jet dvěma různými trasami a projeté zóny se přitom liší. S papírovými jízdenkami to nebylo řešitelné. Cestující se museli rozhodnout, kterou z tras budou jezdit častěji. Když potřebovali použít tu druhou, museli si doplatit. Zavedení elektronických předplatních jízdenek, které jsou navíc levnější než papírové, toto vyřešilo. A tak už teď mohou cestující například mezi Hodonínem nebo Kyjovem a Brnem využívat jak vlaky, tak autobusy jezdící přes různé zóny. Získali tak mnohem větší flexibilitu při cestování bez nutnosti cokoli připlácet. S cílem nabídnout cestujícím možnost vyhnout se při cestě do Brna kolonám od jihu i severu přidal KORDIS od 8.9.2023 další alternativní trasy. Pozitiva pocítí nejvíce obyvatelé Mikulova a okolních obcí, kteří mohou do Brna jet nejen autobusem 105, ale i svést se do Šakvic nebo Vranovic a zde přestoupit na rychlé a komfortní vlaky do Brna. Výhodu rovněž získají cestující z oblasti Kunštátska, Letovicka a Olešnicka, kteří budou moci pro cestu do Brna využívat nejen páteřní linku 301, ale budou moci vyzkoušet i krátké svezení autobusem do Letovic, Skalice či Rájce-Jestřebí a odtud komfortní spojení moderními vlaky Moravia do centra Brna. Třetí oblastí, které se výhody dotknou, budou Jedovnice a dalších obce ležící směrem ke Studnici. Jejich obyvatelé nyní budou moci volit, jestli to Brna pojedou autobusem 201 nebo vlakem přes Blansko. Alternativní trasy se postupně automaticky nastaví i pro stávající držitele předplatních jízdenek. Při koupi nové jízdenky již budou rovnou automaticky zadány. KORDIS JMK

person rebus  date_range 13.09.2023

Flixbus a RegioJet mají konkurenci. Společnost Lutan, která provozuje linky PID převážně na Mladoboleslavsku, začíná od 4. září jezdit mezi Libercem a Prahou.

Pro Lutan je spojení mezi Libercem a Prahou jeho první komerční dálkovou linkou. Začíná s několika spoji v nejvíc exponovaných časech. V pracovních dnech pojede autobus v 6 hodin ráno, v 11 a v 16 hodin odpoledne z Liberce autobusového nádraží a 8:30 (8:10 v pondělí), 13:10 a 18:30 (18:15 v pátek) z Prahy zpět do Liberce. O víkendech se do Prahy z Liberce vydá v 8:20 a 14:10, nazpět z Prahy v 11:55 a po 17 hodině. Některé spoje jsou vedeny až na Nádraží Holešovice, kam by to měly zvládnout za 1 hodinu a 40 minut. Dopravce bude na linku nasazovat autobusy Bova Magiq původem od Pragotour, vozy jsou vybaveny klimatizací, USB nabíječkami a WiFi. " Starší vozy jsou na zkoušku do začátku, časem máme v plánu pořídit nová vozidla a i rozšířit dálkové linky ," uvedl Lukáš Taneček, jednatel společnosti Lutan Jízdenky s místenkou lze koupit na stránkách dopravce nebo přes IDOS a v kamenných pokladnách Amsbus za 99 korun.

person rebus  date_range 03.09.2023

S koncem letních prázdnin přidává Arriva od 3. září spoje na všech třech linkách Arriva Expressů, na které od druhé půlky srpna nasazuje nové a komfortnější autobusy . Největší posílení čeká trasu Brno – Prostějov – Olomouc. V pracovních dnech přibude nový přímý spoj z Olomouce do Brna a zpět. Ještě častěji se svezou cestující v pátek a o víkendech.

Úpravy jízdních řádů platí od neděle 3. září, přičemž například na teplické lince to znamená v části dne pravidelný hodinový interval. Nejvýraznější je ale posílení na trase z Brna přes Prostějov do Olomouce, o víkendech až o osm spojů. Důvodem je rostoucí zájem cestujících. Na lince z Prahy přes Most do Litvínova je ukončen letní provoz a jízdní řád se od 3. září vrací do podoby před prázdninami. Páteční spoj s odjezdem v 16:40 z Litvínova do Prahy bude nově jezdit už dopoledne, a to v 9:40. O několik změn víc je na mezi cestujícími čím dál oblíbenější lince z Teplic do hlavního města, která se taktéž vrací do obvyklého provozu bez letního omezení. V pátečním provozu je uspíšen odjezd původního odpoledního spoje v 13:30 z Teplic do hlavního města na 12:00 a díky tomu bude Arriva Express jezdit do Prahy v době mezi 7:00 a 18:00 každou hodinu. O víkendech jsou upraveny od-jezdy z Prahy do Teplic tak, aby od 14:30 do 21:30 jezdil Arriva Express pravidelně každou hodinu. „ Největší posílení Arriva Expressů jsme připravili na trase Brno – Prostějov – Olomouc ,“ říká Daniel Adamka, generální ředitel Arrivy, a pokračuje: „ V ranní špičce v pracovních dnech zřizujeme nový spoj z Olomouce do Brna s odjezdem v 7:05, který vynechá Prostějov a bude tak nejrychlejší na této trase. V Olomouci mohou cestující nastoupit na obvyklých zastávkách Autobusové nádraží, Hlavní nádraží a Fakultní nemocnice. V odpolední špičce pak přidáváme v pracovních dnech nový spoj z Brna do Olomouce s odjezdem v 15:15 .“ Ještě výrazněji posiluje Arriva páteční a víkendový provoz na této lince, vždy o dva spoje v každém směru. Nové spoje v pracovních dnech na moravské trase • nový spoj Olomouc 7:05 – Brno 8:15, • nový spoj Brno 15:15 – Olomouc 16:35. Páteční posílení na moravské trase • nový spoj Brno 9:15 – Olomouc 10:35, • nový spoj Olomouc 13:35 – Brno 14:55, • nový spoj Brno 19:15 – Olomouc 20:35, • nový spoj Olomouc 17:35 – Brno 18:55. Sobotní posílení na moravské trase • nový spoj Olomouc 7:35 – Brno 8:55, • nový spoj Brno 9:15 – Olomouc 10:35, • nový spoj Olomouc 9:35 – Brno 10.55, • nový spoj Brno 17:15 – Olomouc 18:35. Nedělní posílení na moravské trase • nový spoj Olomouc 13:35 – Brno 14:55, • nový spoj Brno 15:15 – Olomouc 16:35, • nový spoj Olomouc 15:35 – Brno 16.55, • nový spoj Brno 17:15 – Olomouc 18:35.

person rebus  date_range 01.09.2023

2. září se rozjede linka 413 Litoměřice - Praha, Letňany v objednávce Středočeského a Ústeckého kraje. Nahradí komerční linku provozovanou BusLine, která 1. září končí. Lidem z Litoměřicka má nová linka usnadnit a zlevnit cestu za prací, studiem nebo kulturou do Prahy a Pražané mohou navštívit atraktivní lokalitu v Ústeckém kraji.

Nová linka bude jezdit každý den, v ranní špičce pojede cca po půl hodině, odpoledne každou hodinu a v ostatních obdobích všedního dne a o víkendech bude interval 120 minut. Cesta z Litoměřic k metru Letňany potrvá cca 65 minut. Obslouží novou zastávku Doksany,škola, nově se také bude zajíždět přímo do obce Dušníky; v obci Straškov-Vodochody zajíždí vybrané spoje k místní základní škole. O víkendech pojedou spoje na horní nádraží v Litoměřicích, kde si cestující mohou přestoupit na linku U11 ve směru Česká Lípa a naopak. Jedna cesta bude s kuponem pro Prahu stát 90 Kč. Bez kuponu se cestující dostanou do centra Prahy za 130 Kč. Pravidelní cestující ušetří ještě víc díky výhodným kuponům na měsíc, čtvrtletí či rok. Souběžně s Tarifem PID bude v úseku Nová Ves – Litoměřice platit také plný sortiment Tarifu DÚK. " Jsem moc rád, že se nám společnými silami podařilo tuto linku uvést „do života“. Ceny soukromého dopravce byly pro naše občany v posledních měsících velice vysoké, a tímto krokem se znovu dostaly na přijatelnou úroveň. Všem zúčastněným stranám, které se na zřízení linky podílely, velice děkuji, “ uvedl místostarosta Litoměřic Jiří Adámek. Spojení mezi Litoměřicemi a Prahou dosud zajišťuje dopravce BusLine. Ten od 5. března zvýšil ceny jízdenek ze 115 na 185 korun. Platná licence mu končí 1.9.2023. Vzhledem k tomu, že bude nová mezikrajská linka 413 zajišťovat také přepravu žáků do základních škol a do odborných učilišť, začne jezdit od 2.9.2023. „ Mezikrajská spojení vnímáme jako zásadní pro rozvoj regionů a nadále chceme posilovat vzájemnou spolupráci se sousedními kraji v oblasti dopravy ,“ řekl radní Ústeckého kraje pro oblast dopravy Marek Hrabáč. Linka ujede na území Ústeckého kraje přibližně 64 tisíc kilometrů a do konce roku bude stát přibližně 1,7 mil. Kč. Příští rok se náklady předpokládají ve výši necelých 5,2 mil. Kč. „ My jsme linku, přetrasovali a ostatní jsme, po dohodě s obcemi, optimalizovali. Celkový objem nákladů vynakládaných na dopravní obslužnost v této oblasti se tedy prakticky nezměnil ,“ uvedl Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy Středočeského kraje. Provoz nové autobusové linky číslo 413 zajistí společnost ČSAD Střední Čechy. Na linku budou zpočátku nasazovány hlavně dvanáctimetrové autobusy IVECO Crossway. Přibližně od prosince 2023 by ČSAD Střední Čechy měla doplnit flotilu o další moderní nízkopodlažní klimatizované autobusy IVECO Crossway LE 14,5 pro více než šest desítek sedících cestujících. Se všemi detaily, které nová linka cestujícím nabídne, se může veřejnost seznámit v pátek 1. září od 11 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřících, kde nebudou chybět zástupci obou krajů a města a dojde ke slavnostnímu stříhání pásky a symbolickému uvedení linky do provozu.

person rebus  date_range 31.08.2023

Od srpna 2023 spojuje Budějovickou a BB Centrum třetí elektrický autobus SOR EBN 9,5.

Dva elektrobusy SOR EBN jezdí na linkách BB1 a BB2 od začátku února 2016. Jsou společným projektem developerské společnosti PASSERINVEST GROUP, Skupiny ČEZ a ARRIVY. Jejich služeb zdarma využívají hlavně zaměstnanci firem sídlících na Brumlovce a obyvatelé této části Prahy. Ze stanice metra a autobusů Budějovická je to pár minut jízdy, ale pro pěší pochůzku není trasa podél frekventované Vyskočilovy ulice ideální. Autobus o délce necelých 9,8 metru uveze 70 cestujících. Domovskou garáží elektrických SOR EBN 9,5 je provozovna Arrivy v Malešicích. Nejnovější vůz zatím jezdí v bílém provedení a čeká na reklamní polep BB Centra. Vozidla jsou vybavena bateriemi o kapacitě 172 kWh, na které ujedou 130 - 150 km. Elektrovýzbroj dodává RAIL ELECTRONICS CZ.

person rebus  date_range 03.08.2023

TURANCAR bus lines ze skupiny TURANCAR, která působí na slovenském trhu přes 30 let, se pochlubil zbrusu novou Setrou S 516 HD pro linky FlixBus. Celkem provozuje devět luxusních vozů tohoto typu, jeden bohužel vyřadil po nehodě na dálnici D2 u Brna 17. července.

Partnerem FlixBus se stal TURANCAR v roce 2019. Provozuje linku z Prahy přes Brno, Bratislavu, Nitru, Zvolen do Bánské Bystrice, Nitra - Bratislava, Bratislava - Banská Bystrica, Topolčany - Bratislava nebo z Košic přes Bratislavu, Curych a Bern do Ženevy.

person rebus  date_range 27.07.2023

První zelené autobusy budou vyjíždět od 27. července z Varšavy v Polsku a končit ve finské Vaase, včetně cesty trajektem z Tallinnu do Helsinek. Díky tomuto rozšíření FlixBus propojuje finská města mezi sebou i se střední Evropou. Do Skandinávie jde odjet také z Prahy.

" Vstupem společnosti Flix na finský trh jsme dosáhli zásadního milníku v propojení všech kontinentálních zemí EU. Plníme naše poslání nabízet cenově dostupné a udržitelné možnosti cestování pro každého. Věříme, že poskytováním pohodlné dopravy v globálním měřítku způsobíme revoluci na trhu. Zejména nyní, kdy lidé projevují zájem o svůj dopad na životní prostředí, chceme vytvářet správné příležitosti, aby si vybrali hromadnou dopravu a snížili svou uhlíkovou stopu ," řekl André Schwämmlein, generální ředitel společnosti Flix. Ve Finsku zastavují autobusy na cestě ve městech Vaasa, Närpes, Rauma, Latila, Raisio, Kupittaa, Salo, Lohja a Helsinky. Trasa pokračuje přes Estonsko, Lotyšsko a Litvu, než se dostane na konečnou zastávku v polské Varšavě. Díky jedinému přestupu se cestující z Finska mohou dostat do dalších evropských měst, jako je Berlín, Vídeň nebo Bratislava. Na základě svého obchodního modelu FlixBus spolupracuje s místními autobusovými partnery po celém světě, kteří pak zodpovídají za běžný provoz autobusů. První linku do Finska bude provozovat litevská dopravní společnost Ollex a provozovatel trajektů Tallink. Spoluprací společností Tallink a FlixBus mohou cestující spojit autobus s cestou trajektem na jednu jízdenku a dorazit do Finska s jedinou rezervací. Skandinávie je oblíbeným letním cílem pro turisty, kteří upřednostňují chladné podnebí. S FlixBusem se lze přes léto dostat denně z Prahy do norské metropole Osla. Expresně bez zastávky jede až do Berlína. Dalšími zastávkami jsou Kodaň, Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Gothenburg a do Osla přijíždí brzy ráno druhý den.Linka překonává Kielský záliv na trajektu, z Kodaně do Malmö užívá Øresundský most. Linka z Prahy do Švédska je vedena až do Malmö stejnou trasou jako spoj do Osla. Poslední linkou je spojení Prahy s Kodaní, které je obsaženo i v obou zmíněných linkách na Skandinávský poloostrov. Pěkné noční spojení je ideální právě pro cestu do Kodaně. Z Prahy Florence autobus odjíždí ve 20:10, zastavuje v Drážďanech, na Letišti Berlin, v Rostocku a po překonání úžiny trajektem z Rostocku do Gedseru přijíždí do Kodaně v 10:10. Pro FlixBus všechny tři linky obsluhuje autobusová společnost Umbrella Coach & Buses, GmbH. Na území Švédska lze využít také služeb dopravce FlixTrain. Evropská Unie vybrala ve svém projektu mezinárodních evropských vlakových spojení projekt Flixu propojení Lipska, Berlína, Kodaně a Stockholmu. V budoucnu tedy bude pravděpodobně možné přepravit se z Německa do Švédska komfortním vlakem.

person rebus  date_range 25.07.2023

Do oblasti sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem bude od 31. července jezdit místo trolejbusu na lince č. 57 autobus s celodenním nástupem jen předními dveřmi, na bezpečnost a pořádek budou dohlížet asistenti přepravy a městská policie.

Statutární město Ústí nad Labem a Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice ve spolupráci s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem (DPMÚL) přistoupí ke změně dopravní obslužnosti do oblasti problémového sídliště Mojžíř. Jde o další krok ve snaze ochránit slušné obyvatele a cestující, řidiče MHD, vozidla Dopravního podniku a zároveň zklidnit situaci v této lokalitě, obývané v drtivé většině romskými obyvateli.. Trolejbusová linka číslo 57 je dlouhodobě nejvíce zatížena neplatícími cestujícími a řidiči odmítají ve stávajícím systému na lince jezdit. „ Prakticky pokaždé musejí vozy projít generálním úklidem. Řidiči čelí agresi cestujících, jednu z našich řidiček cestující z Mojžíře nedávno poplivali, “ popisuje primátor Petr Nedvědický. Od pondělí 31. července tak dojde na lince 57 ke zkrácení trasy. Nově bude oblast Mojžíře obsluhována autobusy pouze v úseku mezi zastávkami OD Květ – Mojžíř a zpět. „ Věřím, že slušní cestující ocení, že budou cestovat v čistém voze a v bezpečí, byť to pro ně bude znamenat jeden přestup navíc. Obyvatel ostatních částí městského obvodu se změna téměř nedotkne. Dopravní obslužnost z a do Neštěmic bude nadále zajištěna standardně linkou číslo 51, která bude nově doplněna ještě linkou číslo 58 v celodenním provozu ze Skalky na Klíši a zpět ,“ říká starostka městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Yveta Tomková. „ Z důvodu maximální eliminace cestujících bez platného jízdního dokladu bude na lince platit celodenní nástup předními dveřmi. Na bezpečnost a pořádek ve vozidlech budou dohlížet asistenti přepravy a strážník městské policie. Pro zvýšení ochrany zdraví a majetku bude vozidlo vybaveno kamerovým systémem ,“ doplňuje za DPMÚL výkonná ředitelka Simona Mohacsi. Jízdní řády a další informace budou včas umístěny na dotčené zastávky, k dispozici budou také ve vozidlech, na webových stránkách www.dpmul.cz a sociálních sítích. Změny v dopravě jsou součástí velkého balíku opatření, která se Mojžíře týkají. Neštěmická radnice dlouhodobě žádala v Mojžíři o zavedení nonstop nástupu předními dveřmi, což je u trolejbusů téměř nemožné, aniž by byl narušen celkový systém dopravy ve městě a návaznost dopravního spojení. „ Děkuji zástupcům dopravního podniku a vedení města, že vyslyšeli naše dlouhodobé prosby a volání o pomoc, abychom ochránili slušné cestující. Bohužel jiná cesta už pro Mojžíř není, “ doplňuje starostka Yveta Tomková. Jedná se souhrnně o tyto změny: linka č. 57 bude jezdit v autobusové trakci, pouze v úseku Mojžíř – OD Květ – Mojžíř, na lince č. 57 bude zaveden celodenní nástup předními dveřmi, autobus bude vybaven kamerovým systémem, pro případ důkazní nouze, v autobuse budou přítomni asistenti přepravy a příslušník městské policie, dopravní obslužnost z/do Neštěmic bude zajištěna standardně linkou č. 51, která bude doplněna ještě linkou č. 58 v celodenním provozu ze Skalky na Klíši a zpět, provoz noční linky č. 41 do Mojžíře bude omezen tak, že všechny spoje od 00:00 do 3:00 hodin pojedou z Neštěmic rovnou na Skalku a první spoj, který by zajistil návoz zaměstnanců na brzké ranní směny bude ve 3:10 ze Skalky přes Mojžíř.

person rebus  date_range 21.07.2023
Reklama
Rošero P
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací