Reklama
Reklama
Reklama
Pro cestující

Za tři měsíce se prodalo 52 milionů levných jízdenek do městské a regionální dopravy, dalších více než 10 milionů lidí jí získalo automaticky v rámci předplatného. Zítra model levného jízdného končí.

Podle celostátního průzkumu trhu, který pro spolkovou a zemské vlády provedl Svaz německých dopravních podniků (VDV) společně s Deutsche Bahn a instituty pro výzkum trhu Forsa a RC Research obliba 9eurové jízdenky ani v srpnu neklesla a má prokazatelný pozitivní vliv na boj s klimatickými změnami. Od zahájení prodeje na konci května se k 29. srpnu 2022 prodalo kolem 52 milionů 9eurových jízdenek. Navíc je dalších více než deset milionů předplatitelů, kteří jí v době kampaně každý měsíc automaticky získali. Aktuální průběžné výsledky celostátního průzkumu trhu s 6 000 rozhovory týdně, které VDV a Deutsche Bahn společně koordinují, potvrzují efekt přesunu z auta na veřejnou dopravu: 10 procent jízd s 9eurovou jízdenkou nahradilo cestu autem. Celkově je podíl jízd převedených z jiných dopravních prostředků (auta, kola atd.) 17 procent. Výsledky průzkumu Nejdůležitějším nákupním argumentem, zejména pro stávající zákazníky je cena. U nových zákazníků (56 procent) a aktivovaných zákazníků (66 procent) však hraje mnohem menší roli než u stávajících zákazníků (76 procent). Neřídit auto je stále důležitější Neřídit auto se prosazuje jako důvod ke koupi (od 41 do 43 procent) a pro aktivované zákazníky a nové zákazníky je to druhý nejdůležitější důvod k nákupu. Flexibilita nabývá na důležitosti Pro stávající zákazníky zůstává druhým nejdůležitějším důvodem flexibilita použití, která byla v červenci (51 procent) ještě zřetelnější než v červnu (47 procent). Důvody proti nákupu jízdenky Hlavními důvody proti nákupu 9eurové jízdenky zůstávají nemožnost jejího využití (37 procent), preference auta (35 procent) a komplikované spoje (33 procent). Trvale vysoká spokojenost 88 procent uživatelů 9eurových vstupenek je minimálně spokojeno, každý pátý je dokonce zcela spokojen. To platí pro všechny skupiny zákazníků. Více přestupů 17 procent uživatelů 9eurových jízdenek přešlo v srpnu do veřejné dopravy z jiných dopravních prostředků, jako jsou auta, kola, atd. Méně cest autem 10 procent kupujících 9eurové jízdenky se obejde bez alespoň jedné denní jízdy autem (červen: 8 procent). Více každodenních cest Jízdenka za 9 eur se stále více stává součástí celkové mobility. 52 procent kupujících a předplatitelů využívá jízdenku pro každodenní cesty (pochůzky, návštěvy lékaře, nákupy atd.), 40 procent pro návštěvy a 37 procent pro cesty do práce. Následují exkurze s 33 procenty a výlety do města s 32 procenty. Více cest za hranice sítě nebo tarifu 31 procent cest uskutečněných kupujícími a 26 procent cest předplatitelů se uskutečnilo (alespoň částečně) mimo oblast jejich vlastní sítě nebo oblast platnosti. 9eurová jízdenka přitahuje nové zákazníky Každý pátý kupující je nový zákazník, který dosud běžně veřejnou dopravu nepoužíval. 27 procent kupujících jsou aktivovaní zákazníci, kteří dříve využívali veřejnou dopravu méně než jednou měsíčně. Menší odezva ve venkovských oblastech Ve venkovských a strukturálně slabších oblastech je podíl držitelů 9eurových jízdenek proti městům pouze poloviční. Důvodem je nedostatečná veřejná doprava. Problémy na venkově Ve venkovských oblastech jsou hlavními důvody nekupování nevýhodné spoje, frekvence, doba jízdy a vzdálenost k zastávce (někdy i více než dvojnásobná než v metropolích a městech). Odhad dopadu 9eurové jízdenky na klima VDV, které sdružuje přes 600 společností veřejné dopravy a železniční nákladní dopravy, provedlo odhad úspor škodlivých skleníkových plynů (na základě tzv. modelu TREMOD pro výpočet emisí): Na základě přesunu jízd z aut na autobusy a vlaky ušetřila 9eurová jízdenka přibližně 1,8 milionu tun CO2. „ Tři měsíce 9eurové jízdenky ušetřily přibližně tolik CO2 jako by způsobilo roční omezení rychlosti na dálnic i,“ uvedl Oliver Wolff, generální ředitel VDV. „ Devítieurová jízdenka tedy občanům ulevila nejen finančně, ale měla jednoznačně pozitivní vliv i na klima. Všichni odpovědní aktéři by proto nyní měli rychle rozhodnout o pokračování a dalším rozvoji takové nabídky. Pokud budeme brát obrat dopravy a klimatické změny vážně, pak musíme jednat hned ,“ apeluje generální ředitel VDV. Začátkem října budou prodejní systémy převedeny na tarify, které budou platit od ledna 2023. V této souvislosti Wolff navrhl využít nadcházející měsíc ke společnému vypracování řešení, které by bylo ekonomické pro dopravní společnosti a atraktivní pro cestující. Na pokrytí výpadku příjmů dopravců v souvislosti s 9eurovou jízdenkou poskytla spolková vláda 2,5 miliardy korun (cca 61,5 miliardy korun). V současné podobě odmítá slevu zachovat. Výsledky průzkumu VDV

person rebus  date_range 30.08.2022

Od 1. září se vrací jízdní řády PID do podoby před letními prázdninami. Na Říčansku, Dolnobřežansku a Kladensku dochází k větším změnám linkového vedení. Posíleny budou školní linky v obcích Středočeského kraje, na Kladně naopak linky PID ubydou.

Kromě zkrácení intervalů linek metra, tramvají i autobusů v Praze se obnovují školní linky a školní spoje na příměstských linkách. Zároveň dochází k trvalým změnám u některých autobusových linek PID, zejména ve Středočeském kraji. O změnách informuje ROPID i IDSK . Optimalizace autobusových linek PID proběhne zejména na Říčansku a Dolnobřežansku. Na základě požadavků středočeských měst a obcí i vyhodnocení provozu jednotlivých linek dojde k úpravám linkového vedení s cílem posílit dopravu na páteřních trasách, lépe propojit jednotlivá města v okolí Prahy a přizpůsobit jednotlivé linky aktuálním požadavkům na cestování do škol. Na Říčansku je zavedeno nové přímé spojní Říčan s Úvaly a Českým Brodem novou linkou 686 a prodlouženou linkou 435 a lépe jsou také obslouženy samotné Říčany. Linka 686 s přestupem na vlak v Úvalech či Říčanech by měla přispět k rychlému a spolehlivějšímu spojení veřejnou dopravou s Kolínem, Benešovem či s hl. m. Prahou. Prozatím je v plánu provoz v hodinovém intervalu v obou směrech v pracovních dnech, dvouhodinový interval pak o víkendech. Obec Sluštice, jako jediná z obcí na trase, nemá žádnou technicky obsluhovatelnou autobusovou zastávku. Z toho důvodu zde byla zhotovena přechodná zastávka. Na Dolnobřežansku je doprava soustředěna do páteřní linky 333 ke stanici metra Kačerov a stávající linka 331 je přetrasována přes Vestec k metru Opatov, čímž je zajištěno nové přímé spojení Dolnobřežanska s oblastí Jižního Města a lépe jsou obslouženy obce v okolí Dolních Břežan a rozrůstající se vědecko-technické areály v oblasti Vestce a Zlatníků-Hodkovic. Školními spoji jsou lépe propojeny oblasti Dolnobřežanska a Jesenicka. V souvislosti se změnamu již poslední srpnový den, i 1. září, vyrazí do terénu informátoři. Na náměstích v Říčanech a Dolních Břežanech budou už od 6 hodin ráno do 18 hodin pomáhat cestujícím, rozdávat informační letáky i jízdní řády. Vydány byly tištěné informační materiály, které jsou distribuovány cestujícím prostřednictvím jednotlivých měst, obcí i dopravců. Na uzlových zastávkách v oblasti jsou instalovány velkoplošné informační tabule a na území Říčan jsou na zastávkách vyvěšeny plánky vedení linek. Město Kladno a Středočeský kraj se nedohodly na způsobu financování dopravní obslužnosti a Kraj proto upravil autobusovou dopravu na Kladensku v podobě propojení vybraných linek skrz Kladno a částečného omezení provozu linek PID do některých okrajových částí Kladna. Mírně oslaben bude provoz také na Stochovsku na základě požadavků místních měst a obcí na snížení plateb za nadstandardní dopravní obslužnost. V Praze se co do trvalých změn jedná pouze o drobné úpravy, z nichž nejvýznamnější je rozšíření noční obsluhy v oblasti Zbraslavi pomocí nové linky 917 z Modřan do Lipenců a přetrasování stávající linky 907 do Baní. Zavedeny jsou tři nové školní linky v oblasti Vinohrad, Košíř a Cholupic pro přímé spojení k tamním základním školám. K zahájení nového školního roku připravil řadu opatření Středočeský kraj ve spolupráci s organizátorem dopravy IDSK. Bude sledovat a vyhodnocovat kapacitu autobusů na klíčových školních regionálních spojích. Primárním cílem je zajistit od prvního dne školní výuky bezproblémovou přepravu dětí a studentů do škol, a to s ohledem na informace týkající se kapacitního nárůstu počtu žáků a studentů ve středních Čechách. Ve dnech 5. až 9. září prooběhne celokrajská monitorovací akce, která bude zajištěna všemi dostupnými pracovníky IDSK. Smyslem této akce je sledování poptávky cestujících po přepravě na vytížených školních spojích. „ Tímto krokem zároveň reagujeme na požadavky měst a obcí zajistit bezproblémovou přepravu v prvních dnech školního roku. Nedávno jsme vedení samospráv požádali o informace, kolik žáků do jejich základních škol nastoupí. Respektive ze kterých obcí a směrů budou na danou základní školu dojíždět a jak tedy mají zareagovat dopravci. To znamená, zda a o kolik posílit vlaky a jak velké autobusy mají na danou linku vyjet. Jsou to důležité informace, které nám pomohou předejít situacím s nedostatkem kapacity, “ vysvětlil Petr Borecký, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy. „ Zavedli jsme maximum možných opatření k tomu, aby se začátkem školního roku byl chod integrované dopravy v kraji bezproblémový. Samozřejmě se ale může stát, že na některých spojích bude kapacita vozidel na hraně – pokud tato situace nastane, budeme ji promptně řešit, a to tak, abychom cestujícím poskytli komfort, na který jsou v integrované době zvyklí ,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar. V pondělí 5. září dopoledne proběhne první fáze monitorovací akce, která bude směřovat ke zjištění kapacitního vytížení spojů v přestupních a dojezdových bodech u škol (vyhodnocení bude provedeno téhož dne). Ve dnech 6. až 9. září budou pracovníci IDSK projíždět dotčené linky, aby zjistili skutečný stav v obsazenosti vozidel. Vzhledem k tomu, že IDSK má omezené lidské zdroje a logicky tak není schopna fyzicky pokrýt celý Středočeský kraj, požádala smluvní dopravce, aby od 1. 9. nařídili svým řidičům povinně hlásit přetíženost spojů a případné nenabrání cestujících, a to prostřednictvím palubního počítače ve vozidle, jehož údaje se přenáší do příslušného dispečerského systému PID. V průběhu října a listopadu 2022 proběhne ve Středočeském kraji velkoplošný průzkum dopravní obslužnosti a kapacitního vytížení jednotlivých linek. Na tomto projektu se podílí i ROPID. Změny od 1. září hlásí také společnost ČSAD MHD Kladno, která zajišťuje MHD v Kladně. Spoje linky 601 dosud ukončené v zastávce Rozdělov prodlouženy do zastávky Rakovnická. Linka 601 bude střídavě obsluhovat zastávky Smečenská a Rakovnická. Linka 602 ze Švermova pojede v čase ranní a odpolední dopravní špičky každých 12 minut místo současného intervalu 15 minut. Vzhledem k pokračující opravě mostu v ulici Slánská jedou všechny spoje ve směru do Švermova po objížďce ulicí Průmyslovou. Trasy všech linek městské dopravy a četnost spojů se vrací do stavu v červnu před zahájením stavby okružních křižovatek. Linka 605 bude do otevření nového obratiště Aquapark ukončena v zastávce Nemocnice. Arriva, pod kterou ČSAD MHD Kladno patří, od 1. září připravila novinku, poloha autobusů městské dopravy a jejich případné zpoždění se zobrazují na mapě . Čas na bezplatný přestup po zakoupení jízdenky za 14,-Kč nebo zlevněné za 7,-Kč je prodloužen na 60 minut od zahájení jízdy. K jiným změnám v tarifu městské dopravy v Kladně nedochází a to ani pro cestující využívající kombinaci s jízdenkami PID.

person rebus  date_range 30.08.2022

Do některých obcí budou vypraveny nové autobusové spoje a další budou posíleny, Kraj chce zajistit školákům bezproblémovou dopravu do a ze školy.

Středočeský kraj při přípravě jízdních řádů od nového školního roku spolupracuje s obcemi. Cílem je předejít situaci s nedostatkem kapacity školních autobusových spojů, které tak mohou být na základě informací obcí a ve spolupráci s dopravci upraveny tak, aby se zabránilo jakýmkoli komplikacím při dopravě dětí. Kraj a organizátor dopravy IDSK dopisem oslovil starostky a starosty středočeských obcí s žádostí o informace týkající se nástupu dětí do škol v daných lokalitách. „ Vedení obcí jsme požádali o informace, kolik žáků k 1. září do jejich základních škol nastoupí. Respektive ze kterých obcí a směrů budou na danou základní školu dojíždět. Tyto důležité informace nám pomohou předejít situacím s nedostatkem kapacity školních autobusových spojů ,“ uvádí náměstek pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. K 1. 9. 2022 se připravují úpravy tras linek a jízdních řádů v oblastech Říčanska, Kostelecka, Úvalska a Dolnobřežanska , které vycházejí z vyhodnocení provozu v loňském roce a zohledňují připomínky obcí i cestujících. K prvnímu září je tak potřeba zajistit nově spojení do škol ve Zdiměřicícíh, Jirnech a Stříbrné Skalici a také upravit jízdní řády tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita autobusů pro odvoz studentů z/do škol v Kutné Hoře, kde v loňském školním roce bylo zaznamenáno nejvíce připomínek s nedostatečnou kapacitou spojů. „ Věřím, že vzájemným sdílením informací zajistíme bezproblémovou dopravu dětí do základních škol ve všech oblastech našeho kraje. Na základě informací obcí o případném významném zvýšení počtu žáků ve školách, bychom rádi reagovali v rámci provozních možností tím, že kapacity spojů v daných časech navýšíme ,“ dodává náměstek Borecký. Pro nový školní rok je tak například připraveno posílení linky 381 v období mezi 7.15 – 7.45 hod. na příjezdu do Kutné Hory od Kostelce n. Č. l. a Zásmuk a mezi 13.00 – 15.00 na odjezdu z Kutné Hory v témže směru na interval 30 minut v kloubových autobusech. Po dohodě s dopravci ARRIVA Stření Čechy a ARRIVA autobusy došlo ke změně umístění tří kloubových autobusů do provozovny Čáslav, které posílí školní spoje na lince 705 mezi Čáslaví, Kutnou Horou a Kolínem. K 1. září je také s obcemi řešena například oblast Kralup nad Vltavou, konkrétně obsluha škol mezi Holubicemi a Kralupy na Vltavou, kde se počítá s úpravou trasy a jízdního řádu linky PID 316. V oblasti Voticka pak budou upraveny na základě požadavku obcí jízdní řády linek 451 v lokalitě Heřmaniček a 532 v Neustupově a Jankově. Na Hořovicku probíhají jednání s obcí Zaječov o úpravě školních spojů na lince 546 a z dlouhodobější perspektivy je prověřována možnost rychlejšího spojení této obce s Příbramí. V důsledku nepřistoupení Statutárního města Kladna ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje upraví Kraj od 1. září linkové vedení autobusů PID a Tarif PID na jednotlivých linkách na území Kladna . Rozsah provozu autobusových linek mezi Prahou a Kladnem zůstává zachován beze změny.

person rebus  date_range 17.08.2022

První zelené autobusy partrnerů FlixBusu projily 17 českých měst 17. srpna 2017. Za pět let své existence uvedl český FlixBus do provozu 43 linek po Evropě i v Česku.

V roce 2013 mění FlixBus v Evropě způsob cestování milionům lidí. Umožňuje jednoduchou rezervaci, nabízí komfort a bezpečné cestování za dostupné ceny. První autobusy zeleného dopravce dorazily do Prahy už roku 2014, jen rok poté, co v Mnichově FlixBus vznikl. Oblíbenost Prahy jako destinace s sebou velmi brzy přinesla i myšlenku podnikání v domácí dopravě v Česku. Od samého počátku firmu FlixBus vede Pavel Prouza, který připomíná náročné první dny: „ Rozjezd vnitrostátních linek byl první dny i týdny vyčerpávající, byli jsme pod drobnohledem médií i konkurence, ale bleskově jsme zvládli vychytat mouchy spojené s tak komplexním projektem. Jsem rád, že se teď mohu ohlédnout a konstatovat, že se českému FlixBusu podařilo vyrůst a dospět .“ Pražský přestupní uzel na Florenci je jedním z nejdůležitějších bodů na mapě FlixBusu ve střední Evropě. Za jeden týden v létě odjede z Florence více než 350 zelených autobusů. První spoje FlixBusu propojily od 17. srpna 17 českých měst. Cestování přineslo českým cestujícím několik novinek, na které si brzy zvykli. Šlo především o dynamickou cenotvorbu, známou tou dobou výhradně z nákupu letenek. Tato forma prodeje zvýhodňuje časné kupující. Ceny v několika startovních kategoriích jsou vždy velmi výhodné. Na palubě autobusů si cestující mohou užít ničím nerušenou cestu na příjemných sedadlech s velkým prostorem pro nohy, samozřejmým standardem je kvalitní wifi připojení zdarma i toaleta. Absolutní novinkou byla možnost sledovat svoji cestu online díky GPS sdílení polohy a možnost kompenzace CO2 emisí. V současné době je v Česku možné cestovat FlixBusem až do 106 destinací. Značka v České republice aktuálně provozuje největší komerční síť autobusových spojení. Na přímém spojení jezdí autobusy českých dopravních partnerů také do 110 zahraničních destinací. V rámci celé sítě spojuje i tak vzdálená místa jako jsou Tallinn, Lyon, Pisa, Bukurešť či Bělehrad. S jedním přestupem se cestující dostanou až do Madridu, Manchesteru nebo Istanbulu. Za pět let své existence uvedl český FlixBus do provozu 43 linek po Evropě i v Česku. Od svého vstupu na trh se FlixBus netajil touhou vytvořit velmi kvalitní síť meziměstských spojení. Navázáním spolupráce s novými partnery se podařilo brzy stabilizovat rozsáhlou nabídku. V Česku se opírá o spolupráci s domácími dopravními partnery. Jejich autobusy za dobu pěti let provozu ujely 37,5 milionu kilometrů a přepravily přes 5 milionů cestujících. Podnikání Flixu je postavené právě na spolupráci s místními malými a středními dopravci. FlixBus se stará o marketing a prodej jízdenek, dopravci zajišťují dopravní prostředek a řidiče. Česká pobočka spolupracuje s dopravci z Česka, Slovenska a Maďarska: Umbrella Mobility, Daftour, Blaguss, Blue Bus, Umbrella Services, GumDrop, Turancar, H+S Bussi, Alva Tour, Tourbus, Infinitours, Five Stars a HCC. Za dobu své existence partnerské autobusy FlixBus CZ s.r.o. ujely neuvěřitelných 37 586 647 kilometrů a přepravily 5 009 990 cestujících. Jízdenky na FlixBus mohou cestující od počátku provozu pořídit celou řadou způsobů: v mobilní aplikaci či na webovém prohlížeči www.flixbus.cz, v největším českém vyhledávači jízdních řádů IDOS, v jedné z kamenných prodejen FlixBusu (v Praze na Ústředním autobusovém nádraží na Florenci a v Brně na stanici před hotelem Grand), v jedné z více než 550 cestovních agentur, či přímo u řidiče, kde je možné platit hotovostí i platební kartou. Jen pracovníci českých prodejen Flixu obsloužili za 5 let existence přes 650 tisíc zákazníků. Agentury zprostředkovaly cestu dalším 770 tisícům cestujících. Z úspěšných 5 let byly byly více než dva roky ve znamení omezení kvůli pandemii Covid-19. Pavel Prouza dává důraz na letošní velký návrat k cestování: „ Covidové roky naplno prokázaly sílu našeho obchodního modelu, kdy jsme byli schopni extrémně rychle reagovat na pokles poptávky. Navzájem jsme se podrželi s našimi dopravci a letos naplno sklízíme plody návratu cestujících .“ Nejdelší místně provozovanou trasou je pro FlixBus CZ s.r.o. linka Praha – Lyon se vzdáleností 1173 km, nejkratší linka pak vede z Prahy Zličína do zastávky Plzeň CAN, dlouhá je 80 km. Nejdelší možná cesta FlixBusem z Prahy vede do Lisabonu, s jediným přestupem díky ní lze překonat 3147 km. Tuto dalekou cestu jen v letošním roce absolvovalo 16 cestujících. Cena za tuto dalekou cestu začíná na 84 €. Průměrná cena jízdenky v roce 2022 je 13,26 €. Do budoucnosti chystá FlixBus celou řadu novinek. Mezi ty nejzásadnější patří změna pohonného systému autobusů. Flix si vzal za zásadní závazek svoji kompletní dekarbonizaci. Již několik let se pracuje na vývoji dálkového autobusu s pohonem na vodíkové baterie.

person rebus  date_range 16.08.2022

Z důvodu dovolených a onemocnění mezi řidiči může dojít k výpadkům spojů ve Středočeském kraji. Arriva má větší problém s nemocností než při pandemii.

Největší autobusový dopravce vypravuje tisíce spojů denně, podle vyjádření generálního ředitele Arrivy Daniela Adamky pro SZ Byznys zatím nevyjely jednotky spojů denně. Problémy začaly v srpnu, kdy v některých provozech onemocněla až čtvrtina řidičů. Dopravce proto požádal objednatele o úpravu intervalů mezi spoji. Celý rozhovor si přečtěte zde . Středočeský kraj se k výpadkům spojů vyjádřil na svých webových stránkách: " Na území Středočeského kraje může docházet zejména v souvislosti s onemocněním COVID-19 u řidičů k občasnému rušení vybraných spojů autobusových linek. Prioritou organizátorů dopravy je i přes tuto nepříznivou situaci zajištění maximálního rozsahu provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje. Dispečink PID ve spolupráci s dopravci dokáže případné výpadky řidičů ve většině případů pokrýt, což zajistí maximální možnou plynulost spojů. Není možné však vyloučit, že v jednotlivých případech dojde k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplynout až z pozitivních záchytů při příchodu na pracoviště. V takovém případě je prioritou, aby cestující mohli za zrušené spoje využít náhradní spojení prostřednictvím ostatních linek PID v dotčené oblasti. " Aktuální seznam spojů, které následující den nepojedou je uveden na webu Pražské integrované dopravy a na facebooku, instagramu, twitteru PID a v PID Lítačce.

person rebus  date_range 10.08.2022

V souvislosti s dostavbou nové trolejbusové trati na Bedřichov a do průmyslové zóny Pávov dojde v Jihlavě k podstatným změnám ve vedení trolejbusových a autobusových linek.

Nově stavěná trať z Jihlavy do Bedřichova měří téměř šest kilometrů a staví se na ní 300 nových sloupů trakčního vedení a veřejného osvětlení. V oblastech Horního Kosova, Červeného Kříže a Antonínova Dolu nahradí stávající autobusy trolejbusy. K sedmi stávajícím trolejbusům, které mohou díky bateriím zajíždět i do oblastí mimo trolejové vedení, přibude dalších šest. Vzniknou dvě nové trolejbusové a jedna autobusová linka a tři stávající autobusové linky 3, 5 a 12 budou zrušeny. Nová trolejbusová linka G bude jezdit po trase Horní Kosov-Žižkova-Masarykovo náměstí-Chlumova-Na Růžku-Bosch Diesel-Jipocar-Antonínův Důl, na této lince budou nasazovány parciální trolejbusy. Nová trolejbusová linka H bude obsluhovat trasu Zadní Bedřichov až Poliklinika po trase Bosch Diesel-Zadní Bedřichov-Na Růžku-Chlumova-17. listopadu-Poliklinika, tato linka bude zajišťována klasickými trolejbusy a bude vedena pod trolejemi v celé délce. Nová autobusová linka č. 2 bude jezdit mezi Velkým Beranovem a Zbornou po trase Velký Beranov-Malý Beranov-Helenín-Masarykovo náměstí-Chlumova-Na Růžku-Smrčenská-Krematorium a Zborná s tím, že z Velkého Beranova, Malého Beranova a Helenína budou zachovány přímé spoje do průmyslových zón Pávov a Střítež. Změna v trasování linek MHD umožní mezi spoji pravidelný interval, tím se odstraní současné sjíždění spojů na zastávkách. Na páteřních linkách zavede dopravní podnik kratší intervaly odjezdů. Změny by podle vedení města měly proběhnout koncem letošního nebo začátkem příštího roku a to v návaznosti na úplné dokončení nové trolejbusové trati na konečnou Bosch Diesel. S dalšími změnami linek se počítá v průběhu roku 2023, po úspěšném náběhu první fáze úprav. První trolejbus s bateriemi pro provoz mimo trolejové vedení vyjel v Jihlavě v září 2020. Škoda Electric dodala sedm vozidel Škoda 32 Tr. Další nové parciální trolejbusy získá Dopravní podnik města Jihlavy prostřednictvím Sdružení firem Trolejbusy Jihlava složené z Tram for Envi z Ostravy a dceřiným podnikem ukrajinského Bohdan Motors. Do výběrového řízení nabídlo vozidla typu Bogdan T70120, na jejich dodání byla také uzavřena kupní smlouva. V průběhu plnění, z důvodů změny situace na trhu, požádalo Sdružení o změnu a dodatkem z 16. 12. 2021 byl upraven výrobce karosérie, z původního Bogdan na SOR. Do Jihlavy tak nakonec přijedou trolejbusy SOR TNS 12, v té souvislosti došlo i ke změně v technickém řešení. Cena za jeden vůz činí 11,895 milionů korun, za celou zakázku ušetří dopravní podnik proti původní ceně 30 tisíc korun

person rebus  date_range 05.08.2022

Plzeňské ČSAD pořádá spolu s Národním parkem Šumava pro seniory a osoby se sníženou mobilitou výlety už téměř 25 let. Letos začínají 6. září.

Podzimní série celodenních autobusových výletů s průvodcem pro seniory a osoby se sníženou mobilitou do malebných zákoutí přírody Národního parku Šumava pod názvem Dostupná Šumava začne 6. září a potrvá do 27 října. Jezdit se bude třikrát do týdne, celkem se na podzim pojede 24 termínů. Lidé se na oblíbené zájezdy ale musí registrovat předem u ČSAD Plzeň. Oblíbené výlety pořádá Národní park Šumava společně s ČSAD autobusy Plzeň již téměř 25 let. Díky nim se mohou méně pohybliví starší občané dostat do podmanivých míst jedinečné krajiny a divoké přírody Šumavy, kam se nedá, a v některých případech ani nesmí, zajet autem. „ Začínáme s příjmem rezervací pro podzimní část Dostupné Šumavy. Registrovat se a zarezervovat si termín výletu je možné každý pracovní den v době mezi 8. a 14. hodinou na telefonním čísle 602 533 691 ,“ sdělil ředitel divize ČSAD autobusy Plzeň autobusového dopravce Z-Group bus Václav Königsmark. Speciálně vypravované autobusy pojedou vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Jezdit se bude po obdobných trasách a místech jako loni a letos na jaře. Účastníci celodenních výletů navštíví například kostely v Dobré Vodě a Hůrkách, jezero Laka, Enviromentální středisko Železná Ruda, Pancíř s rozhlednou, bývalý Starý Brunst nebo meandry Křemelné a bývalou vesnici Zhůří u Kepel. Nově jsou zařazena místa Nový Brust – bývalá sklárna a v rámci Roku mokřadů také rašeliniště u Skelné. Opět je v nabídce rozšířený počet nástupních míst v Plzeňském u Jihočeském kraji. V úterý a ve čtvrtek je možné zahájit zájezd v Plzni, Přešticích, Klatovech, Kolinci či Sušici. Ve středu pak již v Nepomuku, Horažďovicích, Strakonicích nebo Vimperku. Cena zájezdu činí 400 až 500 Kč za osobu v závislosti na nástupním místě. Cena zahrnuje dopravu a odborného průvodce Šumavou. Kapacita je omezena, v autobuse je 33 míst. Celodenní výlety jsou zajišťovány moderními klimatizovanými autobusy. V případě poptávky ze strany cestujících na přepravu elektrického vozíku nasadí ČSAD autobusy Plzeň nízkopodlažní autobus s potřebnou kapacitou. Rezervace: Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň v pracovní dny 8 - 14 hodin mobil: 602 533 691.

person rebus  date_range 05.08.2022

Flix SE zakládá společnost Flix North America, Inc. s cílem zvýšit obchodní synergii a dohlížet na provoz společností FlixBus Inc. a Greyhound Lines, Inc. v USA, Kanadě a Mexiku.

Společnost Flix SE, provozovatel společností FlixBus, FlixTrain, Kâmil Koç a Greyhound Lines, Inc. ("Greyhound"), oznamuje založení společnosti Flix North America, Inc. ("Flix North America"). Tento subjekt se sídlem v Dallasu bude dohlížet na provoz společností Greyhound a FlixBus v Severní Americe. " Akvizice společnosti Greyhound v loňském roce byla pro společnost Flix významným krokem vpřed; rozšíření o dvě značky (dále Kâmil Koç v Turecku) pomohlo naplnit nedílnou součást naší růstové strategie, jejímž cílem je posilovat roli globálního hráče ," řekl André Schwämmlein, zakladatel a generální ředitel společnosti Flix SE. " Zvýšením synergie značek FlixBus, Inc. a Greyhound Lines, Inc. pod hlavičkou Flix North America Inc. můžeme v budoucnu poskytovat spotřebitelům cenově dostupné, pohodlné, chytré a udržitelné řešení mobility mnohem efektivněji." Klíčovým faktorem bude tým vedoucích pracovníků, v jehož čele stojí nově jmenovaný generální ředitel Kadir "Kai" Boysan, bývalý generální ředitel společnosti Kâmil Koç Buses, Inc. Boysan spolupracuje s Flixem od roku 2019, kdy společnost Flix SE převzala dopravce Kâmil Koç, a přináší cenné zkušenosti z vedení provozu přední turecké značky. Generální ředitel společnosti Greyhound Lines Inc. Dave Leach, který ve společnosti pracuje více než 30 let, odejde na konci roku 2022 do důchodu. Leach zůstane ve společnosti jako strategický poradce až do svého odchodu do důchodu. Exekutivní místo předá provoznímu řediteli a prezidentovi Billu Blankenshipovi, který ve společnosti Greyhound působí již 25 let. " Daveovo vedení a odborné znalosti měly důležitý vliv na vytvoření pevných základů pro veškerý budoucí vývoj značky, " řekl Schwämmlein. Leach nastoupil do Greyhoundu v roce 1986 jako pracovník odbavující zavazadla a v roce 2007 se vypracoval do pozice generálního ředitele této ikonické značky. " Už více než 30 let jsem hrdý na to, že mohu být součástí tak úžasného týmu a legendární značky. Věřím, že Kai a společnost Flix North America tento odkaz nejen ochrání, ale díky svému globálnímu přístupu, chytrým technologiím a ekologickému zaměření jej ještě vylepší. Těším se na budoucí inovace, které tento nový subjekt přinese jak do sektoru meziměstských autobusů, tak službě komunitám po celých Spojených státech ," uvedl Dave Leach. Společnost Flix loni v USA koupila společnost Greyhound. Kâmil Koç i Greyhound jsou zavedené společnosti a značky, které se mohou pochlubit stoletou historií v oblasti cestovního ruchu. Nová struktura v USA zahrnuje také změnu v podnikání společnosti Kâmil Koç v Turecku. Novým generálním ředitelem společnosti Kâmil Koç se stává Cagatay Kepek, který je v současné době obchodním a provozním ředitelem.

person rebus  date_range 28.07.2022

Úspěch letní 9eurové jízdenky může znamenat pro Německo výhodnou Klimatickou jízdenku do budoucna, sjednocení tarifů a celostátní platnost a díky tomu jednodušší cestování. Dálkové autobusy však zaznamenaly velký úbytek cestujících .

V Německu padl návrh na zavedení výhodné jízdenky od 1. září. Poptávka po 9eurové jízdence na veřejnou dopravu je obrovská . Cestování vlaky na kratší vzdálenosti se jen v prvním červnovém týdnu zvýšily o 58 % nad úroveň před krizí. Od jejího zavedení se snížily podle Ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) dopravní zácpy ve 23 z 26 vybraných měst, nejvýrazněji v Hamburku, až o 20 %. Spolkový ministr pro digitální záležitosti a dopravu Volker Wissing hodnotí 9eurovou jízdenku jako velký úspěch." Funguje něco, o čemž si mnozí mysleli, že je to nemožné. Také mě těší, že se objevuje mnoho návrhů, jak by mohla vypadat případná navazující jízdenka. Vše pečlivě prověříme a vyhodnotíme, spočítáme vlastní modely a zkonzultujeme se spolkovými zeměmi. Musíme zjistit, za jakou cenu by se taková jízdenka mohla v celém Německu nabízet. Naším cílem je zbavit se džungle tarifů a udělat veřejnou dopravu co nejjednodušší a nejatraktivnější pro veřejnost. Nakonec se samozřejmě musí vejít i do rozpočtů spolkových zemí a federální vlády." S jedním z návrhů na pokračování levnějšího jízdného přišel Svaz německých dopravních podniků (VDV), který sdružuje více než 600 společností v autobusové a železniční dopravě. Oliver Wolff, generální ředitel uvedl: " Vývoj a dynamika, kterou devítieurová jízdenka s celostátní platností nabrala, a skutečnost, že 48 procent občanů takovou jízdenku má v kapse, znamená, že vznikla situace, od které již nemůžeme ustoupit. Zejména z důvodu přechodu mobility šetrné ke klimatu. Vzhledem k prudkému nárůstu nákladů na energie a personál je však zřejmé, že cena ve výši devíti eur nebude možná déle než tři měsíce. " Pro zachování atraktivní ceny i nadále navrhuje VDV celostátně platnou Klimatickou jízdenku za 69 eur měsíčně jako jednorázový nárok na jízdu 2. třídou. Sektor je podle VDV schopen nabídnout takovou jízdenku od 1. září. Ve druhém kroku například k 1. lednu 2023 by pak mohly být připraveny jiné varianty. Klimatická jízdenka za 69 eur bude znamenat dodatečné výdaje ve výši zhruba dvou miliard eur ročně. To lze podle VDV realizovat do konce roku ze záchranného balíčku veřejné dopravy a pro nový rok pak bude potřeba nové nařízení. Zatímco dopravci v městských a regionálních autobusech a vlacích vidí v zavedení výhodného jízdného úspěch, v dálkové dopravě je tomu naopak. Spolkový svaz německých autobusových společností (BDO) vítá nárůst počtu cestujících ve veřejné dopravě způsobený efektem 9eurových jízdenek, ale zároveň upozorňuje na změnu cestovního chování na úkor autobusové turistiky a dálkových autobusů. Po průzkumu v dálkové a autokarové dopravě dospěl k negativnímu závěru. 45 % dotázaných společností se zaměřením na turistiku hlásí klesající počet cestujících. V případě seniorů, hlavní cílové skupiny autobusové turistiky, se celých 67 % rozhodlo oblíbený způsob cestování nevyužít. Zejména ve venkovských oblastech, kde je autobus často jediným prostředkem hromadné dopravy, je to nevýhodný vývoj. Tento výrazný pokles cestujících představuje nejen velké výzvy pro středně velké autobusové společnosti, které jsou již nyní těžce ekonomicky zasaženy z důvodu covidu a také zvýšenými náklady na energii, ale podle BDO také celkově oslabuje strukturu mobility ve venkovských oblastech. Masivně jsou tak postiženi nejen senioři, ale i studenti, lidé se zdravotním postižením, dojíždějící bez vlastního auta, sportovní kluby a školní výlety. Podle BDO všichni zúčastnění v průzkumu uvedli, že v důsledku 9eurové jízdenky registrují značný pokles cestujících, více než 70 % autobusových společností dokonce o více než 60 %. V případě následných regulací proto oborová asociace vyzývá politiky k úpravám a zapojení středně velkého autokarového průmyslu. Konkrétně BDO navrhuje jako možné řešení odstranit narušení hospodářské soutěže způsobené stávajícími rozdílnými sazbami DPH a uplatnit jednotnou sníženou sazbu ve výši 7 % pro autobusy i vlaky. Kromě toho musí federální vláda předložit životaschopná řešení mobility ve venkovských oblastech. Bez efektivní kompenzace zvýšených nákladů na energie a personál se obrat v dopravě nepodaří, uvedla BDO v tiskové zprávě.

person rebus  date_range 26.07.2022

DPP podle výsledků ankety mezi cestujícími otáčí jednosedačky ve vlacích metra na linkách A a B, ve stanicích přibydou nové panely s odjezdy metra i povrchové dopravy.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal ve vlacích metra na linkách A a B s otáčením dalších jednosedaček bokem ke směru jízdy. Každá druhá je otočena zatím ve 12 vlacích typu 81-71M. Do konce letošního září je DPP nechá upravit v dalších 68 soupravách na základě výsledků dubnové ankety DPP mezi cestujícími, které se zúčastnilo bezmála 20 tisíc unikátních respondentů. Kromě toho DPP do konce letošního roku nainstaluje do dalších stanic nové infopanely s odjezdy nejbližších souprav i obrazovky s odjezdy spojů povrchové dopravy. Oba náměty se objevily v anketě mezi desítkou nejčastějších návrhů na zlepšení komfortu v pražském metru. Z on-line ankety, kterou mezi cestujícími k sedačkám ve vlacích pražského metra DPP zrealizoval letos v dubnu vyplynulo, že bezmála polovina cestujících (44 %) si vždy ráda sedne, pokud je volná sedačka. Nicméně polovina cestujících není v této otázce vyhraněná, rozhoduje se až podle aktuální situace nebo délky cesty. Obdobné je to i v případě obecných preferencí sezení ve, proti nebo bokem ke směru jízdy bez ohledu na typ sedačky. Pro necelou polovinu (44 %) cestujících to není důležité. Zhruba třetina cestujících (35 %) jednoznačně preferuje sezení ve směru jízdy, necelá pětina (19 %) bokem ke směru jízdy a pouze necelá 3 % proti směru. Nejoblíbenější jsou jednosedačky, polovina cestujících na nich sedí bokem ke směru jízdy Z ankety jednoznačně vyplývá oblíbenost jednosedaček, které preferuje téměř 63 % respondentů. Pouze pro 12 % cestujících není důležité, na jakém typu sedačky sedí. Dvousedačky preferuje cca 14 % cestujících, šestisedačky, které jsou otočeny bokem ke směru jízdy pak necelých 11 % účastníků ankety. Pokud respondenti využívají jednosedačky, téměř polovina z nich (48 %) se vždy opírá o bočnici vagónu, bez ohledu na to, jestli je sedačka už otočena nebo nikoliv. Necelých 40 % cestujících je v této otázce nevyhraněná a sedá si na jednosedačky podle aktuální situace. Pouze necelých 14 % respondentů si na neotočenou jednosedačku vždy sedá po nebo proti směru jízdy. I přesto, že sezení cestujících na jednosedačkách bokem ke směru jízdy zabírá více místa, naprostá většina účastníků ankety (bezmála 90 %) to tak nevnímá a nepovažuje to za omezování. Podle Adama Scheinherra, náměstka primátora hl. města Prahy pro oblast dopravy a předsedy dozorčí rady DPP, dává smysl cestujícím vyjít vstříc a otočit část jednosedaček i ve zbylých vlacích 81-71M. „ Ve vozovém parku máme 93 vlaků typu 81-71M, v každé soupravě je 48 jednosedaček. Před necelými dvěma lety jsme ve 12 soupravách nechali polovinu z nich, tj. každou druhou, otočit bokem ke směru jízdy, abychom nejdříve otestovali preference cestujících. Po skončení všech covidových omezení a návratu cestujících do MHD jsme mohli letos na jaře konečně zrealizovat připravovanou anketu. Její výsledky daly zelenou dalšímu otáčení jednosedaček. Bude to ve stejném modelu, jako na 12 pilotních soupravách. Tento postup potvrdilo představenstvo DPP ,“ uvedl Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro. „ V těchto dnech začali pracovníci Škoda Transportation, která pro nás zajišťuje údržbu vlaků 81-71M formou Full Service, s otáčením jednosedaček v dalších vlacích. V každé soupravě je nutné otočit 24 jednosedaček. Znamená to nicméně i úpravu nohou, na kterých jsou připevněny sedačky a zádržný systém pro cestující. Nohy je nutné převařit, převrtat, nalakovat a znovu namontovat. Tyto technické úpravy jednosedaček budeme realizovat v rámci plánovaných oprav ve stupni R4 a R5, ale i nižších stupních R3, R2 a R1 nebo na soupravách, které budou momentálně mimo provozní výkon, tj. v taktu zhruba 3-5 souprav týdně. Plánujeme otočit polovinu jednosedaček v dalších 68 vlacích tak, aby byly do začátku podzimu, tj. přelomu září a října dokončeny. Zůstane nicméně 13 souprav, kde jednosedačky nemůžeme otáčet. Jedná se totiž o jiný typ, s větším úhlem sklonu jejich kovového skeletu. Pokud bychom je jednoduše otočili, zasahovaly by do ostění vagónu .“ Nové sedačky v metru: plastové nebo polstrované? V této otázce většina cestujících, necelých 60 %, preferuje polstrované sedačky, přičemž 49 % s látkovým potahem a necelých 10 % koženkovým. Nemalá skupina, téměř 42 %, preferuje plastové sedačky bez jakéhokoliv polstrování či potahu. „ Pro metro D, a také automatizaci linky C připravujeme na příští rok vyhlášení veřejné zakázky na nové, plně automatické soupravy metra. Z pohledu údržby, úklidu, vandalství a bezesporu z hygienického hlediska preferujeme plastové sedačky, nicméně budeme přihlížet i k preferencím cestujících ,“ dodal Marek Kopřiva. Modernější vlaky, infopanely ve stanicích, více bezpečnosti nebo průchozí vagony Ve volné anketní otázce mohli respondenti navrhnout zlepšení komfortu ve vlacích metra. Téměř tři čtvrtiny z nich (74 %) buď nenavrhla žádné zlepšení (nejčastější odpověď: „Nemám žádný námět.“), nebo uvedla, že je spokojena se současným stavem. Nicméně přibližně pětina respondentů (téměř 22 %) uvedla relevantní námět. Mezi ty nejčastější patřil návrh otočit úplně všechny sedačky ve vlacích metra bokem ke směru jízdy (bezmála 5 % účastníků). Druhým nejčastějším námětem byly modernější vozy a sedačky z jiného materiálu, než plastové, nebo polstrované s látkovým potahem (téměř 4 % respondentů). Zhruba 3,5 % respondentů uvedla, že jim vadí graffiti v metru a navrhuje ještě intenzivnější úklid vlaků i stanic. Pětici nejčastějších námětů uzavírá požadavek na znovuzavedení automatického otevíraní všech dveří, jako tomu bylo během pandemie covidu-19 a více infopanelů ve stanicích o časech odjezdů nejbližších souprav metra a povrchové dopravy. Kolem 1-2 % respondentů navrhovalo častější kontroly revizorů a/nebo policie v metru, více bezpečnostních kamer, v neposlední řadě také průchozí vagony v soupravě. V anketě se objevily i neotřelé nápady, jako například zavedení prodeje novin a časopisů přímo ve vlacích metra, automaty na jídlo ve stanicích metra, příjemná hudba ve stanicích, nebo rozprašování jemné vůně ve vlacích i stanicích metra. „ Otočit všechny stávající sedačky bokem ke směru jízdy je sice technicky realizovatelné, znamenalo by to ale značný zásah do konstrukce vagonů. Realizace tohoto nápadu by trvala velmi dlouho a znamenala by vysoké náklady, které by vůbec nebyly úměrné předpokládanému zlepšení komfortu. Průchozí vagony jsou ve stávajících soupravách z technického, a zejména bezpečnostního pohledu zcela nerealizovatelné. V nových automatických vlacích, které plánujeme nakoupit pro linku D i C nicméně s tím počítáme, plně průchozí soupravy je jeden z našich požadavků. Nové, modernější a plně automatické vlaky bude mít pražské metro se spuštěním provozu na lince D nebo v rámci automatizace linky C. Co se týká bezpečnosti, do konce letošního roku dokončíme výměnu původních, už zastaralých analogových bezpečnostních kamer v prostorech metra za nejnovější digitální IP kamery s vyšším rozlišením. Zcela jistě to přispěje k dalšímu zvýšení bezpečnosti v metru. Diskutujeme s kolegy z Městské policie hl. m. Prahy i Policie ČR možnost navýšení počtu hlídek v pražském metru, s Přepravní kontrolou DPP pak častější kontroly revizorů. Na úklid stanic metra jsme vyhlásili veřejnou zakázku, do které jsme promítli i zvýšené požadavky. Ve vlacích úklid realizujeme ve stejném režimu jako během pandemie. Paralelně s tím připravujeme do vestibulů stanic instalaci infopanelů jednak s odjezdy nejbližších souprav metra, jak je cestující znají např. ze Staroměstské, Chodova či Kobylis, ale také samostatných obrazovek s odjezdy povrchové dopravy. Do konce letošního roku plánujeme infopanely s odjezdem nejbližších souprav metra osadit ve stanicích: Palmovka, Háje, Budějovická, Kačerov a Nádraží Holešovice, v prvním čtvrtletí příštího roku pak na Hlavním nádraží, I. P. Pavlova, Muzeu A + C, Náměstí Republiky, Opatově a na Roztylech. Co se týká infopanelů s odjezdy povrchové dopravy, do konce letošního roku plánujeme osadit 30 kusů, přičemž šest z nich bude na Letišti Václava Havla Praha (Terminál 1 a 2), další ve stanicích Anděl, Dejvická, I. P. Pavlova, Florenc B, Karlovo náměstí, Letňany, Náměstí Republiky a Vysočanská ,“ uzavírá Marek Kopřiva. Souhrnné výsledky ankety „Sedačky ve vlacích metra“ Anketa realizovaná pouze on-line na webu DPP na dpp.cz. Probíhala od 6. do 30. dubna 2022. Měla 12 otázek. Na všech 12 otázek odpovědělo 19 500 unikátních respondentů. Více než 55 % respondentů byli muži, téměř 41 % ženy, ostatní neuvedli. Nejpočetnější skupina respondentů, bezmála 40 % byla z věkové skupiny 18-29 let, druhá nejpočetnější 29 % ze skupiny 30-39 let a třetí, cca 15 % ze skupiny 40-49 let. Bezmála 60 % respondentů využívá metro denně o pracovních dnech, zhruba třetina dokonce denně včetně víkendů. Více než 85 % účastníků ankety využívá metro alespoň 2-3x týdně. Většina účastníků ankety (více než 53 %) metro využívá pro středně dlouhé cesty trvající 10-20 minut. Výsledky ankety potvrdily, že nejvytíženější linkou pražského metra je C, kterou nejčastěji využívá více než 55 % respondentů, a to buď samostatně nebo v kombinaci s linkami A a B.

person rebus  date_range 25.07.2022
Reklama
Rošero P
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací