Reklama
Reklama
Koleje

Škodovka zvítězila s cenou 82,5 milionů korun za jednosměrnou článkovou nízkopodlažní tramvaj, na druhém místě skončil Stadler s nabídkou o téměř 6 milionů vyšší. Po uplynutí zákonných lhůt objedná DPP prvních 40 vozidel.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) 9. listopadu 2023 na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise vybral dodavatele nových tramvají pro Prahu, výsledek oznámil v tiskové zprávě. Vítězem veřejné zakázky na nákup až 200 jednosměrných článkových tramvají se stala společnost Škoda Transportation se 100% nízkopodlažním vozidlem s pracovním názvem Škoda ForCity Plus, jejíž nabídka byla na základě deseti hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Celková nabídková cena vítěze za celý předmět veřejné zakázky činila 16,602 miliard korun, přičemž jednotková cena tramvaje je 82,5 milionů korun. Dnešním dnem začíná plynout 15denní lhůta, ve které uchazeči mohou podat námitky vůči rozhodnutí o výběru. Po skončení správních lhůt DPP podepíše s vítězem veřejné zakázky rámcovou smlouvu na nákup až 200 tramvají. Následně si DPP závazně objedná 40 z nich, s dodávkou prvních 20 vozidel v roce 2025 a dalších 20 tramvají v roce 2026. DPP v této veřejné zakázce, která probíhala v režimu jednacího řízení s uveřejněním, obdržel ve stanoveném termínu dvě řádně podané finální nabídky. Na druhém místě podle hodnocení ekonomické výhodnosti skončila společnost Stadler s vozidlem s pracovním názvem Stadler Tango NG Praha s celkovou nabídkovou cenou 17,765 miliard korun, přičemž jednotková cena tramvaje činila 88,2 milionů korun. Předmětem této veřejné zakázky bylo kromě nákupu až 200 nízkopodlažních jednosměrných článkových tramvají délky do 32 metrů také příslušenství, tj. podpora a rozvoj softwarových funkcí vozidel, poskytnutí licence k software pro diagnostiku závad tramvají, technická dokumentace vozidla, zaškolení zaměstnanců DPP a deset sad náhradních dílů. Jedna sada obsahuje například osm jalových podvozků umožňujících pohyb tramvají během jejich servisu v areálech DPP, dva havarijní, resp. manipulační podvozky umožňující při závadě tramvaje v běžném provozu její odvoz do servisního zázemí DPP nebo set pro demontáž a zpětnou montáž obruče kola a možnost výměny pryžových segmentů kol v podmínkách vozoven DPP. Předložené nabídky DPP vyhodnocoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě deseti hodnotících kritérií. Hlavním kritériem s váhou 50 % byla celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. za 200 vozidel včetně příslušenství. Dalšími dílčími kritérii byly: garantovaná cena za specifikované náhradní díly s váhou 10 %, přičemž se jedná o 29 trakčních motorů, 20 vozových baterií, 27 čelních skel, 1097 kompletních tramvajových kol a jeden přechodový měch, celková hmotnost vozidla s váhou 5 %, přičemž za nejlepší nabídku bude považována ta s nejnižší hmotností nabízené tramvaje, obsaditelnost vozidla při pěti cestujících na m2 s váhou 6 %, rozsah nízkopodlažní plochy tramvaje z užitečné plochy vozidla pro stojící cestující s váhou 5 %, průměr nových kol s váhou 6 %, přičemž kola nových tramvají nesmí mít méně než 640 mm, vybavení vozidla elektromechanickou brzdou s váhou 5 %, použití náprav, tj. zda účastník tendru nabízí vozidlo s mechanickým propojením kol na ose přímou mechanickou vazbou (nápravou), s váhou kritéria 4 %, použití ekologického chladiva v klimatizaci s váhou 2 %, a délka záruční doby s váhou 7 %. Nové tramvaje pro Prahu DPP představí po uplynutí správních lhůt a podepsání rámcové smlouvy s vítězem této veřejné zakázky.

person rebus  date_range 09.11.2023

Stavba vratné tramvajové smyčky v Pisárkách postoupila do fáze pokládání kolejové harfy. Dělníci postupně napojí 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. Svým rozsahem se jedná v Česku o unikátní stavbu. Pokračují i práce na mostní konstrukci, kde se začnou pokládat koleje příští rok v březnu.

Před měsícem lákal Dopravní podnik města Brna zájemce do Pisárek ke sledování betonáže mostní konstrukce vratné tramvajové smyčky. Pro tuto příležitost nechal vybudovat provizorní vyhlídku u zastávky Lipová, na které se během dne vystřídalo asi pět set přihlížejících. Tisíc metrů krychlových betonu od začátku října zraje. Mezi tím zde probíhá předpínání příčné a podélné výztuže. Práce na mostní konstrukci by měly být hotové do března. Pak se budou pokládat koleje a napojovat je na stávající trať. Současně začaly práce na stavbě takzvané kolejové harfy přímo v reálu pisárecké vozovny. Jedná se o postupné napojování 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. Ta se pak připojí na hlavní trasu na Mendlovo náměstí. „ Celková délka rozvětvení je 95 metrů a je největší, jaké lze v tramvajových vozovnách v republice vidět ,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna. Práce na kolejové harfě by měly být hotové do konce listopadu. „ Stavba je o to složitější, že se odehrává za provozu pisárecké vozovny. Kvůli výkopovým pracím zde máme méně odstavné plochy, což nás denně nutí k rychlým operativním řešením ve výpravě vozů. Pomáháme si například tím, že jsme deset tramvají dočasně deponovali do vozovny Medlánky. Také se urychlila likvidace vozů, které jsme vyřadili z provozu, aby zde zbytečně nezabíraly místo, “ uvedl Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna. V místě budování kolejové harfy jsou už osazené téměř všechny stožáry trakčního vedení. Jakmile dojde ke zprovoznění nových kolejí, přepojí se na ně vedení. Stavba tramvajové smyčky v uzlu Lipová navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách . Smyčka umožní najíždění tramvají od Bystrce přímo do vozovny, bez nutnosti jezdit se otáčet až na Mendlovo náměstí. Provozní úspory DPMB vyčíslil na 6 miliónů korun ročně. Práce na budování vratné smyčky probíhají od začátku roku a hotové budou do konce srpna 2024. Celkové náklady činí 680 milionů korun. Dopravní podnik nakupuje nové tramvaje od ŠKODA TRANSPORTATION a vlastními silami staví Draky.

person rebus  date_range 07.11.2023

Dopravní podnik města Brna uzavřel se Škoda Group smlouvu na dodání pěti a deseti kusů tramvají Škoda ForCity Smart 45T. Z rámcové smlouvy je možné objednat ještě dvacet kusů. Změnila se ale cena.

Nízkopodlažní vozidla s kapacitou 233 cestujících nahradí v Brně modely z 80. a 90. let. Obousměrné tramvaje Škoda ForCity Smart 45T dokáží rekuperovat energii při brzdění zpět do sítě a snižují tak spotřebu energie a provozní náklady. Na nákup nových tramvají získal dopravní podnik dotaci z IROP ve výši 630 milionů korun a uzavření smlouvy avizoval již v březnu . Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv 1. listopadu 2023. Za jedno vozidlo podle smlouvy zaplatí 75 milionů korun. Původní cena z rámcové dohody, která činila 60 milionů korun, byla na základě žádosti Škody Transportation a znaleckého posudku změněna dodatkem z října 2023. Prvních pět nových tramvajích dorazí do Brna na začátku roku 2025, zbývající v listopadu. Rámcovou smlouvu na dodávku až 40 ks velkokapacitních tramvají uzavřely Dopravní podnik města Brna a ŠKODA TRANSPORTATION 3. 2. 2021. V rámci základní objednávky již bylo pět tramvají dodáno, poslední vyjela do provozu v červnu 2023. V opci tak může brněnský dopravní podnik objednat ještě dvacet kusů. Pokračuje i obnova tramvají typu K2. Příští rok plánuje dopravní podnik postavit dalších šest "Draků", po Brně je zatím v provozu těchto tramvají Pragoimex EVO 2 celkem 29. Vozy kompletují zaměstnanci v ústředních dílnách. První Drak s evidenčním číslem 1822 vyjel na zkušební jízdy v šupinatém přestrojení po Brně v únoru 2020 . Dračí převlečení následně vyměnil za červeno-bílý lak, který vybrala veřejnost.

person rebus  date_range 02.11.2023

Až 1 120 trakčních motorů Škoda bude pohánět až 280 tramvají francouzského výrobce Alstom. Celková hodnota zakázky přesahuje 13 milionů Eur.

Škoda Group se bude podílet na dodávkách tramvají do australského Melbourne, města s jednou z největších tramvajových sítí světa. V rámci této zakázky spojila síly s francouzským výrobcem Alstom. Ten do Melbourne dodá tramvaje, pro které Škoda Group vyrobí včetně opce až 1 120 trakčních motorů. Dlouholeté partnerství se skupinou Alstom tak dosáhlo významného milníku. Pohony a trakční motory Škoda pohání kolejová a silniční vozidla po celém světě. Pro Škodovku se jedná o vůbec první dodávku, která směřuje do Austrálie. Od příštího roku do listopadu 2028 bude do Melbourne dodáno 400 kusů trakčních motorů pro 100 tramvají. Dalších 720 motorů je součástí opce. „ Tímto prestižním kontraktem jsme dokázali, že stále zvyšujeme kvalitu našich produktů. Je projevem důvěry, kterou naši partneři vkládají do technologických znalostí a výrobních schopností naší skupiny ,“ říká Petr Novotný, President Components & Bus Mobility ve Škoda Group. „ Spousta vozidel po celém světě jezdí díky našim trakčním pohonům. A jsem nadšen z toho, že můžeme naše špičkové motory poprvé přivézt i do Austrálie a přispět tak k dalšímu rozvoji jedné z největších tramvajových sítí světa, která se nachází právě v Melbourne .“ Trakční motor pro tramvaje v Melbourne vychází z úspěšné řady motorů ŠKODA FCX. Tento podélně uložený motor s výkonem 105 kW a hmotností 360 kg pohání tramvajovou nápravu prostřednictvím dvoustupňové převodovky. Trakční pohony Škoda získaly široký ohlas a po celém světě jich bylo nasazeno již více než 50 000 kusů. Tyto pohony, které se vyznačují kompaktní konstrukcí, optimalizovaným výkonem a výjimečnými mechanickými, elektrickými i tepelnými vlastnostmi, představují vrchol současného výzkumu a vývoje. Každá část je během výroby pečlivě testována, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita a dlouhá životnost. Rozsáhlé portfolio trakčních pohonů Škoda se přizpůsobí specifickým konstrukčním požadavkům každého vozu a poskytuje řešení na míru pro širokou škálu dopravních prostředků. Škoda Group

person rebus  date_range 18.07.2023

Výroba osmi souprav metra za více než 1,6 miliardy Kč pro Metropoliten EAD bude probíhat v závodech Škoda Group v Ostravě a Plzni.

Metro pro Sofii koncepčně navazuje na soupravu dodávanou do Varšavy, na rozdíl od ní ale bude to sofijské vybaveno klimatizací. Nová vozidla vstoupí do provozu v roce 2026 a budou jezdit na linkách 1, 2 a 4. Není to poprvé, kdy Škoda dodává vozidla do Bulharska. Od roku 2010 dodala do pěti bulharských měst 210 trolejbusů. „ Jsme velmi hrdí na to, že obyvatelům Sofie doručíme nové, moderní a prostorné soupravy metra. Po polské Varšavě je bulharské hlavní město dalším, kam naše metro zamíří. S metrem máme rozsáhlejší zkušenosti, když jsme v minulosti zmodernizovali pražské metro, dodávali jsme kompletní trakční výzbroj pro metro v Kyjevě, Budapešti a také v Jižní Koreji ,“ popisuje Zdeněk Sváta, President Region Central East ve Škoda Group. „ Tento úspěch podtrhuje naše odborné znalosti v oblasti městské hromadné dopravy. Nabízíme kompletní portfolio ekologických vozidel pro veřejnou dopravu. Věřím, že na základě této spolupráce navážeme s dopravcem Metropoliten EAD pevné vztahy, které podpoří budoucí rozvoj sofijského systému veřejné dopravy. Jsem přesvědčen, že soupravy metra pro Sofii předčí očekávání a dále posílí naši pověst spolehlivého partnera v oblasti řešení pro městskou mobilitu, “ dodává. „ Zprovozněním nové stanice metra, která se nachází mezi stanicemi Slivnica a Obelia, se zkrátí interval jízdy vlaků na druhé lince metra, což je nutné kvůli zvýšenému toku cestujících ve špičce. To bude spolu s nezbytným částečným zkrácením intervalů ve špičce na linkách 1 a 4 umožněno právě díky 8 novým vlakům. Pro zajištění budoucího efektivního provozu linek 1, 2 a 4 se počítá s tím, že spuštění provozu nové stanice bude probíhat současně s dodávkou výše uvedených vlaků Škoda, “ říká Stoyan Braotev, výkonný ředitel Metropoliten EAD. Sofijské metro denně přepraví více než jeden milion cestujících, kteří budou moci zanedlouho ke svým cestám využít moderní osmdesátimetrové soupravy od Škoda Group. V bulharském hlavním městě jezdí metro částečně také po povrchu, čemuž je i uzpůsobena konstrukce vozidla. Nová vozidla budou s ohledem na teplé podnebí regionu vybaveny výkonnou klimatizací, která zajistí vysoký komfort cestování i během teplých letních měsíců. Samozřejmostí jsou dva prostory pro osoby na invalidních vozících, které zajistí přístupnost i pohodlnou přepravu všech osob bez rozdílu. Vlaky budou vybaveny zabezpečovacím systémem s automatickou regulací rychlosti. Tento systém zajišťuje bezpečnou jízdu na trase tím, že reguluje rychlost provozu a zabraňuje dohánění vlaků. Soupravy budou poháněny trakčními třífázovými asynchronními motory, při brždění bude využívána rekuperace – tedy vracení elektrické energie zpět do napájecí sítě. Soupravy metra pro Sofii se budou vyrábět ve výrobních závodech Škoda Group v Ostravě a Plzni. Metro v Sofii je provozováno na standardním rozchodu 1 435 mm, napájeno je skrze stykovou (třetí) kolejnici. Napájení je stejnosměrné a jmenovité napětí 750 ± 250 V. Konstrukční rychlost nových souprav je 90 km/h. Škoda Group

person rebus  date_range 14.07.2023

Škoda Group získala významnou zakázku na výrobu 10 obousměrných tramvají pro město Bergamo, a to včetně zajištění tříletého full servisu. Dodávka tramvají je součástí větší zakázky, která zahrnuje celý projekt výstavby nové tramvajové trati na klíč. Jako první z produkce Škodovky budou vybaveny systémem pro zvýšení bezpečnosti cestujících i chodců.

Nová druhá městská tramvajová linka T2 povede z centra města do jeho severozápadní části. Projekt je financován z PNRR (Národní plán obnovy a odolnosti). Tramvaje jsou speciálně navrženy pro novou trať, která má být vybudována ve městě i mimo něj, a znamenají významnou investici do udržitelné městské dopravy. Dodávky tramvají jsou naplánovány na příští tři roky, což městu Bergamo umožní posílit infrastrukturu veřejné dopravy a uspokojit rostoucí požadavky jeho obyvatel. Osvědčený typ tramvajové platformy Škoda Group – ForCity Classic, vybraný pro tento projekt – představuje ztělesnění moderní tramvajové technologie. Obousměrná tramvaj bude mít pět sekcí a tři podvozky, z nichž dva jsou vybaveny trakčními motory. " Tento úspěch na italském trhu je důkazem naší neúnavné snahy o dokonalost a našeho odhodlání uspokojovat měnící se potřeby našich zákazníků. Jsem velmi rád, že si Bergamo vybralo naše osvědčené řešení, které má ještě lepší parametry než předchozí modely. Otevření naší kanceláře ve Florencii v říjnu loňského roku nám umožnilo lépe porozumět italskému trhu a přizpůsobit naše řešení jeho specifickým požadavkům. Ještě více tak zdůrazňujeme závazek Škoda Group poskytovat udržitelná a efektivní dopravní řešení, která přispívají k celkovému prospěchu obyvatel ," prohlásil Jan Harder, President Region West ve Škoda Group. Zakázkou pro Bergamo upevňuje Škoda Group svou pozici klíčového hráče v mezinárodním odvětví výroby tramvají. Dodávka moderních tramvají do Bergama představuje významný krok ke zlepšení systému městské hromadné dopravy a podtrhuje trvalé úsilí skupiny o inovace, bezpečnost a spokojenost zákazníků. S dalším rozšiřováním své globální působnosti je Škodovka i nadále připravena poskytovat špičková dopravní řešení, která utvářejí budoucnost městské mobility. Zvýšená bezpečnost díky antikoliznímu systému Zajímavé je, že tyto tramvaje budou jako první z produkce Škoda Group vybaveny pokročilým antikolizním systémem, který zvyšuje bezpečnost a chrání cestující i chodce. Zařazení této převratné technologie je důkazem trvalé snahy skupiny o inovace a upřednostňování bezpečnosti cestujících. Technické detaily Tramvaj, speciálně upravená pro Bergamo, nastavuje svými výjimečnými vlastnostmi nový standard v městské dopravě. Osvědčená platforma plně přizpůsobená italským podmínkám bude 100% nízkopodlažní a je určena pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP). Nástup cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace je usnadněn pomocí automatického vysouvání dveří ovládaného řidičem, které je umístěno u dveří nejblíže místům pro OZP. Toto zařízení překrývá vzdálenost mezi hranou dveří a hranou nástupiště. Ergonomicky navržené stanoviště strojvedoucího nabízí bezkonkurenční pohodlí, zatímco široký výhled z kabiny zvyšuje bezpečnost a přehled o situaci. Tramvaj s maximální rychlostí 70 km/h zajišťuje efektivní a rychlou přepravu. Kabina řidiče i prostor pro cestující jsou vybaveny klimatizací, která poskytuje všem příjemné prostředí po celý rok. Zapojení dálkové diagnostiky umožňuje sledování v reálném čase a proaktivní údržbu. S využitím spolupráce s italskými výrobci jsou v tramvaji použity vysoce kvalitní komponenty, což dokládá závazek Škoda Group k vysoké kvalitě a mezinárodnímu partnerství. Škoda Group

person rebus  date_range 13.07.2023

16. června se na lince U3 vídeňského metra svezli cestující prvním vlakem automatizovaného metra X. Do konce roku má dopravní podnik získat od Siemens Mobility deset dalších vozů. Postupně nahradí stávající vozy Silver Arrow a od roku 2026 ve Vídni vůbec poprvé umožní plně automatizovaný provoz metra na nové lince U5.

„Všem cestujícím jsou dveře otevřené!“, objevilo se ve stanici metra U3 Erdberg na novém moderním X-Wagen. Po rozsáhlých testech a úspěšném schválení Vídeň oficiálně zahájila ostrý provoz této automatizované soupravy. První vlak nové generace slavnostně představil městský radní pro veřejnou dopravu Peter Hanke i zástupci městského dopravního podniku Wiener Linien a společnosti Siemens Mobility, kteří stojí za vývojem tohoto projektu. První předsériově vyrobené vozy získal vídeňský dopravní podnik Wiener Linien počátkem července 2020. Po sestavení šestivozové soupravy zahájil dopravce důkladné testy, během nichž vlak urazil několik tisíc kilometrů. Zkoušky se zaměřovaly mimo jiné na pohonný a brzdový systém, bezpečnostní zařízení i ruční ovládání soupravy strojvedoucím. První cestující svezla souprava v rámci testovacího provozu v dubnu 2021. Nové vlak pro metro se vyrábí v závodě Siemens ve vídeňské čtvrti Simmering. Na rozdíl od prvního vozu, který musel být schválen pro běžný provoz, by všechny ostatní soupravy měly být uvedeny do ostrého provozu už po třech měsících testování. Stříbrné soupravy X-Wagen o délce 111 metrů jsou plně průchozí a v šesti vagonech uvezou 928 cestujících, tedy o 46 více než doposud nejkapacitnější vídeňské vlaky. Vyráběny jsou z 90 procent z recyklovatelných materiálů, za využití šetrných metod a obnovitelné energie, uvádí Wiener Linien. Město objednalo 34 souprav s opcí na dalších 11, o následný servis a údržbu se má podle smlouvy z roku 2017 starat přímo výrobce Siemens ve svém lokálním závodě. Nový vůz přináší vzdušný interiérový design s dostatečným prostorem pro pohodlný a rychlý nástup a výstup. X-Wagen přináší i dostatek místa pro kočárky nebo zavazadla. Sedadla jsou vyrobena z vysoce kvalitní překližky, jejich uspořádání je typickou kombinací sedadel uspořádaných jak příčně, tak podélně, včetně sklopných sedadel. Modře označená místa jsou prioritně vyhrazena pro cestující s omezenou pohyblivostí. X-Wagen přichází s několika novinkami, například s digitálním informačním a naváděcím systémem Passenger Info Plus. Cestující se tak na obrazovkách mohou přímo ve voze informovat o směru výstupu, přestupech i nejbližších časech odjezdu dalších linek. K dispozici je i digitální mapa celé sítě metra, která ukazuje aktuální polohu vlaku, směr jízdy, příští stanici, plánovaná omezení provozu nebo výtahy mimo provoz. X-Wagen je 3. generace metra Siemens pro Vídeň. Jednou z hlavních inovací je integrace nového bezvzdušného brzdového systému, který byl oceněn Německou cenou za inovace 2023. Brzdy jsou ovládány čistě elektronicky brake-by-wire. Nový systém navíc výrazně zkracuje dobu pro přípravu do provozu. S konvenčními vzduchovými brzdami to trvá přibližně 12 minut; s novým bezvzduchovým brzdovým systémem od Siemens Mobility jen třetinu času. X-Wagen umožňuje ruční, poloautomatizovaný a plně automatizovaný provoz. Nový vlak je v provozu ve všední dny mezi stanicemi linky U3 Simmering a Ottakring. Dalšími vlaky tohoto typu by se měli cestující projet v létě. Podle plánu by měl vídeňský vozový park do konce roku mít k dispozici až deset vozů. Od roku 2024 pak bude společnost Siemens Mobility dodávat vídeňskému dopravnímu podniku až tři další vlaky X ročně. Do roku 2030 Vídeň získá nejméně 33 dalších souprav X-Wagen a postupně nahradí stávající vozy Silver Arrow. „ Je to velký den pro Vídeň a její veřejnou dopravu. Vozy metra X-Wagen určují trendy pro naši vizi vzorového ekologického města. Technicky vysoce vyspělý vlak vyrobený ve Vídni, který splňuje všechny nároky i očekávání, činí cestování veřejnou dopravou ještě atraktivnějším a pohodlnějším. Vozy X-Wagen jsou součástí komplexní modernizace vozového parku Wiener Linien, která zahrnuje také nové elektrobusy a tramvaje ,“ uvedl vídeňský radní Hanke. Do konce roku 2023 má být dodáno 30 nových bezbariérových tramvají Flexity a do hlavního města přijíždějí také nová e-Citara. Na 100 se také rozrostla flotila elektrických automobilů v rámci WienMobil. Wiener Linien

person rebus  date_range 10.07.2023

Provoz tramvajové dopravy na linkách č. 1, 3, 4 a 40 na celé trase Most - Litvínov bude obnoven v plném rozsahu podle jízdních řádů platných před zahájením výluky v září 2021.

Rekonstrukce tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem v úseku Litvínov, nádraží - Záluží, otočka, je po dvou letech u konce. Původně měla rekonstrukce přibližně čtyřkilometrového úseku skončit o rok dříve, ale během prací stavbaři narazili na komplikace, se kterými původní projekt nepočítal. " Zcela zásadní byla pro úpravu harmonogramu rekonstrukce soumostí u zastávky Petrochemie. Mosty převádějící tramvajovou trať přes silniční komunikaci a železniční trať do areálů litvínovské chemičky byly v tak špatném stavu, že je nebylo možné opravit. Po dohodě s investorem, Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci obou mostů. Znamenalo to připravit projektovou dokumentaci, vyřídit stavební povolení a provést poměrně náročnou rekonstrukci, " uvádí zhotovitel stavby společnost Chládek & Tintěra. Stavbaře zaskočily i nečekané nástrahy v podobě nálezu štol a nebezpečné kaverny. Rekonstrukce tramvajové trati mezi Zálužím a nádražím v Litvínově se ve své závěrečné fázi dotkla i do té doby provozované části mezi Mostem a Zálužím. Vzhledem k nutnosti zrealizovat práce v otočce Záluží byla nutná výluka v celé trase tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem. Tato velká výluka začala 1. září 2022 a skončí 30. dubna 2023 spolu se zprovozněním celé trati. Cestující místo tramvají jezdili náhradními autobusy. Kromě modernizace mostních konstrukcí a výstavbě dvou nových došlo ke kompletní obměně kolejového spodku a svršku, instalaci přístřešků a inteligentních označníků na čtyř zastávkách. 20. dubna začaly na trati mezi Litvínovem a Zálužím testovací jízdy pro ověření stavu kabeláže a spolehlivosti trakčního vedení. Bezpečnost provozu otestoval dopravní podnik zátěžovou jízdou jednotlivých vozidel. První jízdy ukázaly plynulost jízdy na nové trati, sníženou hlučnost a byla prověřena traťová rychlost na jednotlivých úsecích. V úterý 25. dubna proběhla na tramvajové trati mezi Zálužím a Litvínovem zkušební jízda za účasti drážního úřadu, který uznal trať za způsobilou provozu. Tramvaje se tak mohou na modernizovanou trať i s cestujícími vrátit. Modernizace trati je podpořena z Operačního programu Doprava. Etapa Záluží - Most by měla být realizována do roku 2025. Náklady na celý projekt dosahují 755 milionů korun.

person rebus  date_range 01.05.2023

Škoda Group dodá v roce 2023 Plzeňským městským dopravním podnikům 10 obousměrných tramvají Škoda 40T ForCity Smart. První z této dodávky přijela do vozovny Slovany.

Ze Škoda Ekova z Ostravy přijela do PMDP třetí tramvaj Škoda 40 T. Vozidla označovaná také názvem ForCity Smart, jsou stoprocentně nízkopodlažní a klimatizované. První dva velkokapacitní vozy Škoda 40 T dodala ŠKODA TRANSPORTATION v roce 2021. První (č. 385) přijela do vozovny Slovany 21. 7. 2021, začátkem srpna vyrazila na zkušební jízdy bez cestujících, v běžném provozu jezdí téměř přesně jeden rok . Druhý vůz (č. 386) vozí cestující od ledna 2022. Rámcová smlouva mezi PMDP a výrobcem je uzavřena na celkem 22 kusů tramvají, dva vozy měl výrobce dodat do 24 měsíců. Zbývající vozy měly PMDP objednat.. Deset dodá Škoda letos do poloviny letních prázdnin a posledních deset v roce 2025. Tím budou dodávky vyčerpány. S novými vozy vyřadí PMDP vysokopodlažní tramvaje typu T3 a jezdit budou jen nízkopodlažní vozy.

person rebus  date_range 27.04.2023

„Tramvaj nové generace“ TNG bruselského provozovatele veřejné dopravy STIB vozí první cestující. Celkem 90 nových tramvají FLEXITY vyrobených Bombardier Transportation posílí a rozšíří tramvajovou síť v Bruselu.

Po sérii testů, které začaly v říjnu 2021, první TNG ve flotile STIB přivítala 26. dubna na palubě první cestující. Jezdí na severní části linky 51 mezi jižním vlakovým nádražím Midi a konečnou zastávkou Stade. Díky TNG se postupně zlepší kapacita linky, kde dosud jezdí tramvaje PCC, nejstarší v síti, a také komfort cestujících. Linka 51 je důležitá a velmi frekventovaná, nabízí hlavně spojení dvou nemocnic s centrem města. Toto vozidlo je prvním ze série 90 objednaných tramvají. Druhá TNG finišuje a do provozu bude uvedena v polovině června. Dodávky prvních objednaných 60 vozů se protáhnou do roku 2025, druhá část do konce roku 2026. Nejmodernější současné tramvaje STIB (T3000 a T4000) nyní nabízejí cestujícím 45 660 míst k sezení. Uvedením prvních 60 TNG do provozu se zvýší o 11 734 dalších sedadel, tj. o 25 % více. Tramvaj nové generace je moderní a stylová verze nejnovějších tramvají, design je inspirovaný secesním stylem a byl svěřen designérovi Axelu Enthovenovi ze společnosti Yellow Window. "Nová tramvaj je prostornější a pohodlnější, má širší dveře a snadnější přístup pro lidi s problémy s mobilitou," uvádí STIB. Prostornější a pohodlnější vozy nabízí široké dveře a integrální nízkou podlahu. Vše bylo navrženo pro snadný přístup osobám se sníženou pohyblivostí a zlepšení pohybu cestujících a pohodlí uvnitř vozidla. Tramvaj má zejména dva multifunkční prostory pro vozíčkáře a cestující s kočárky a rozložení sedadel umožňuje pohodlnější usazení na delší cesty. Je vybavena manuálními nájezdy integrovanými do podlahy, které usnadňují nastupování a vystupování z vozidla osobám na invalidním vozíku na zastávkách, které dosud nemají upravená nástupiště. Přibyly novinky z hlediska bezpečnosti cestujících, řidičů a dalších uživatelů komunikace (chodci, motoristé atd.): senzitivní hrany na každých dveřích, kamery místo zpětných zrcátek, přední kamera pro snížení mrtvého úhlu, zařízení pro detekci překážek atd. Součástí přední části tramvaje jsou také prvky z pružného materiálu pro snížení důsledků případné srážky, zařízení pro sledování vykolejení a flexibilní podvozky pro snížení vibrací TNG je k dispozici v krátké verzi 32 metrů s kapacitou 182 míst včetně 47 sedadel a v dlouhé verzi 43 metrů pro 256 cestujících s 65 sedadly. V únoru 2018 byla Bombardier Transportation vyhlášena STIB úspěšným uchazečem o rámcovou smlouvu na studii, výstavbu, dodávku, uvedení do provozu a případnou údržbu cca 175 nových tramvají. Rámcová smlouva stanovila první závaznou objednávku na 60 TNG. První objednávka uzavřená v dubnu 2018 za přibližně 169 milionů eur bez DPH se týkala 49 tramvají krátkého typu a 11 tramvají dlouhého typu. 20. května 2019 představenstvo STIB rozhodlo o uzavření druhé objednávky, tentokrát se týkala nákupu 30 krátkých tramvají TNG plus náhradních dílů za přibližně 67 milionů eur.

person rebus  date_range 27.04.2023
Reklama
Reklama
Škoda
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací