Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Moderní technologie na principu LED panelů umožní promítat různá sdělení přímo za okna projíždějícího vlaku metra. Podobný systém funguje například v Barceloně, Madridu, Římě, Curychu nebo v Rotterdamu. Ve střední a východní Evropě je Praha první město, které bude tuto zobrazovací technologii využívat. Zatím mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka. Na státní svátek si tak připomeneme například události ze 17. listopadu 1989.

Po zhruba měsíčním testování dnes začal v tunelu pražského metra mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka zkušební provoz nového reklamně-informačního systému. Pomocí moderních technologií na principu LED panelů umožní promítat sdělení přímo za okna projíždějícího vlaku metra. Praha je první město ve střední a východní Evropě, které bude tuto zobrazovací technologii využívat. Jejím provozovatelem je společnost European Digital Industries (EUDI), kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vysoutěžil v otevřeném tendru na pronájem ploch ve vybraných tunelech metra. Veškeré náklady na instalaci i provoz systému, jakož i podnikatelské riziko jdou výlučně za nájemcem. DPP může za pronájem ploch ve vybraných 36 tunelech metra získat ročně bezmála až 20 milionů korun. Zobrazovací systém v tunelu metra na lince A mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je nejmodernější, neinvazivní technologie, založena na LED zobrazovacích jednotkách sestavených do řady na stěně tunelu, které zajišťují plynulý způsob prezentace. Je speciálně upravena pro pražské metro. S obdobným systémem se cestující mohou setkat v celé řadě evropských podzemních drah, např. v Barceloně, Madridu, Římě, Curychu nebo v Rotterdamu. Systém funguje na principu animace. Jednotlivé obrazovky staticky zobrazují vždy jen příslušnou část sdělení, resp. obrazu, který díky jízdě vlakové soupravy za určité rychlosti a setrvačnosti lidského oka vytváří dojem plynulého obrazu nebo videa. Zobrazovací systém tvoří 386 LED panelů rovnoměrně sestavených v řadě dlouhé 200 metrů. Minimální rychlost projíždějící vlakové soupravy musí být 60 km/h, aby došlo k vytvoření plynulého obrazu. Řídicí jednotka zobrazovacího systému a sensory měřící rychlost projíždějícího vlaku vždy vyhodnotí, jestli je dostatečná. Pokud by byla nižší než 60 km/h, animace se nespustí. Důraz byl také kladen na bezpečnost a zamezení jakéhokoliv rozptylu strojvedoucích. Obsah je vždy zobrazován s určitým zpožděním, které zaručuje, že se jednotka spustí vždy až u prvního okna v prostoru pro cestující. Toto zpoždění je závislé na rychlosti vozů metra a zajišťuje jej řídící jednotka a sensory měřící rychlost. „ Je to další z projektů, kterými se snažíme zvyšovat výnosy z pronájmu majetku DPP. V tomto případě inovativně v tunelech metra, které mají technické parametry pro instalaci zobrazovací technologie. Zelenou tento projekt dostal za předpokladu splnění mnoha podmínek. Za žádných okolností nesmí negativně ovlivňovat provoz metra, interferovat se stávajícími technologickými zařízeními a komunikačními systémy, musí splňovat všechny bezpečnostní a protipožární normy požadované pro instalaci v metru, což nájemce splnil během přípravy a testování. Speciální důraz jsme dávali na to, aby systém neovlivňoval strojvedoucí. Důležitou podmínkou bylo, že výroba, instalace ani samotný provoz zobrazovacího zařízení nebude DPP stát ani korunu. Naopak nájemce je povinen DPP hradit poplatek za pronájem každé plochy dle uzavřené smlouvy. Budeme jej moct případně využívat například pro informování cestujících o provozu, našich akcích, nebo produktech ,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. První sdělení začne nový reklamně-informační systém promítat v průběhu tohoto týdne. Jedním z nich bude tento pátek, na státní svátek, vizuální připomínka událostí ze 17. listopadu 1989 ve spolupráci s Pamětí národa. Od 1. prosince 2023 se pak začnou zobrazovat první reklamní kampaně. Nový reklamně-informační systém je nainstalován zatím pouze na lince A v tunelu mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka. Celkem je v pražském metru vytipováno 36 tunelů, které splňují technické parametry (např. míra zakřivení, stoupání, klesání apod.) pro další instalace. Je nicméně na nájemci, jestli je všechny využije nebo ne. V průběhu příštího roku by se nový zobrazovací systém mohl objevit v tunelech na lince A v úsecích Náměstí Míru – Můstek, na lince B pak v úsecích Smíchovské nádraží – Národní třída a Náměstí Republiky – Invalidovna. Instalace systému v jednom tunelu trvá zhruba dva měsíce a probíhá pouze během noční provozní výluky. Smlouva na pronájem ploch ve vybraných tunelech mezi DPP a EUDI platí do roku 2030 s možností prodloužení o pět let. Samotnému testování v metru předcházela tříletá přípravná fáze, ve které musel nájemce úspěšně absolvovat desítky testů a měření, doložit splnění všech bezpečnostních a protipožárních certifikací i norem, vyžadovaných pro zařízení instalované a provozované v metru.

person rebus  date_range 15.11.2023

Společnost HERMAN ukončila projekt „Informatizácia MHD v Žiline – nové informačné zastávkové panely s hlasovým výstupom“, který realizovala pro Dopravní podnik města Žilina. Výsledkem je 50 elektronických informačních panelů s integrovanými kamerami na vybraných zastávkách.

V prosinci 2022 společnost HERMAN zvítězila ve veřejné zakázce na dodávku 50 kusů elektronických zastávkových informačních panelů pro město Žilina. Přestože na plnění zakázky bylo z důvodu dlouhé hodnotící procedury méně času, dodávka byla realizována ještě před stanoveným termínem. Součástí projektu byla dodávka 50ti kusů plně barevnách zastávkových panelů a zpracování projektové dokumentace pro jejich připojení k trakčnímu vedení. Nedílnou součástí bylo také zajištění schválení ze strany drážního úřadu. Zadavatelem určené panely obsahují integrovanou kameru, tato je pak součástí kamerového systému, jenž byl včetně serverové části rovněž součástí dodávky. Vedle nich je v panelech integrováno přehrávání hlasových zpráv pro nevidomé pomocí technologie automatického čtení (TTS), regulace jasu dle okolního světla a plná integrace na dispečink řízení. Celkově bylo dodávko 38 kusů RGB panelů v jednostranném provedení o velikost 5+1 řádek, 4 kusy RGB panelů v oboustranném provedení o velikost 5+1 řádek, 4 kusy RGB panelů v jednostranném provedení o velikost 8+1 řádek a 4 kusy RGB panelů v oboustranném provedení o velikost 8+1 řádek. Naprostá většina panelů (48 kusů) je instalována na vybraných trakčních sloupech či sloupech veřejného osvětlení a tyto jsou rovněž napájeny z trakčního vedení. 2 kusy panelů jsou instalovány na samostatných sloupech s napájením 230 VAC. I přes krátký časový rámec byla zakázka dokončena v termínu i díky konstruktivní spolupráci s Dopravním podnikem města Žiliny, který poskytoval rychlou zpětnou vazbu a součinnost, bez které by se projekt stihl velmi obtížně. Problémy nastávaly v dodávkách dílčích elektrickým komponent a také z důvodů období realizace, kdy stěžejní část výrobních prací vstoupila do prázdninového a dovolenkového období. Společnost HERMAN se musela vypořádat rovněž s integrací zcela nového způsobu řízení, který byl představen až v průběhu řešení projektu. Úspěšnou realizací veřejné zakázky společnost HERMAN upevnila svou významnou pozici v oblasti dodávek zastávkových systémů pro veřejnou dopravu. HERMAN

person rebus  date_range 14.11.2023

Do roku 2030 by mělo být v ulicích ve Svobodném a hanzovním městě Hamburk, které je zároveň jednou z německých spolkových zemí, až 10 000 minibusů HOLON a Volkswagen ID. Buzz AD. S moderní nabídkou dopravy na vyžádání má toto modelové řešení mobility doplnit klasickou veřejnou dopravu a nabídnout atraktivní alternativu k osobním autům.

Za projektem ALIKE stojí Spolkové ministerstvo dopravy a město Hamburk, v konsorciu se sešlo šest projektových partnerů: místní dopravní společnost Hamburger Hochbahn (HOCHBAHN) jako vedoucí konsorcia, MOIA poskytující služby on-demand, výrobci vozidel HOLON a Volkswagen Užitkové vozy a také Karlsruhe Institute of Technology (KIT) jako výzkumný partner a kský úřad pro dopravu a mobilitu v Hamburku (BVM). Spolkové ministerstvo financuje projekt částkou 26 milionů eur. Systém bude stát na software a aplikacích MOIA, která provozuje od roku 2019 v Hamburku největší evropskou plně elektrickou síť spolujízdy s řidiči a má rozsáhlé zkušenosti s dopravnou na vyžádání. HOCHBAHN je druhá největší německá dopravní společnost a do roku 2020/21 byla zodpovědná za úspěšný výzkumný a vývojový projekt HEAT (Hamburg Electric Autonomous Transportation), během kterého byly poprvé získány zkušenosti s provozem autonomního minibusu v pravidelném provozu. V rámci ALIKE půjdou do provozu dva modely autonomních, plně elektrických minibusů. Jeden od dceřiné společnosti HOLON (BENTELER) byl poprvé představen na veletrhu Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas v lednu tohoto roku. HOLON Mover je jedním z prvních s automobilovými standardy a nabízí maximální bezpečnost a pohodlí až pro 15 cestujících. S maximální rychlostí 60 km/h se optimálně začlení do městského provozu. Lze jej používat bezbariérově díky automatizované rampě, zabezpečenému prostoru pro vozíčkáře a sluchové a zrakové podpoře cestujících. Druhým vozidlem je ID. Buzz AD od Volkswagen Užitkové vozy. Již úspěšně absolvoval první testy na veřejných komunikacích a bude prvním autonomním sériovým vozidlem Volkswagenu. ID. Buzz AD nabízí ideální velikost pro provoz v metropolitních oblastech – kompaktní, manévrovatelný a s optimálním využitím prostoru. Vozidla využívají kamery, radary a lidary a také vysoce výkonné počítače. Na tomto základě je vytvořeno 360° rozpoznání prostředí pro příkazy bezpečné jízdy, které je lepší než lidské vnímání. Vozidla ID. Buzz AD již byla úspěšně testována v reálných podmínkách v Mnichově a Austinu. Má být dosaženo a implementováno automatizační úrovně SAE 4 (vysoce automatizované řízení). Cílem projektu ALIKE je otestovat systém s autonomními minibusy, které lze snadno zarezervovat prostřednictvím aplikace a které přímo vyzvednou cestujícího a odvezou ho na místo určení. Systém musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky a měl by být použitelný i ve venkovských oblastech tak, aby byl použitelný i v regionech. ALIKE také zkoumá společenskou akceptaci autonomního řízení ve veřejné dopravě a modeluje chování veřejnosti v oblasti mobility. Plány zahrnují rozsáhlé informační kampaně a průzkumy. Výsledky budou modelovány a vyhodnocovány na základě různých scénářů. V případě kladného přijetí se očekává rozšíření do dalších měst a regionů. Řešení je naplánováno na tři roky, provozní fáze začíná v roce 2025. Volker Wissing, spolkový ministr pro digitální záležitosti a dopravu: „ Chci, aby lidé v budoucnu mohli být mobilní nezávisle. Provoz v Německu poroste, což znamená, že potřebujeme nové, chytré formy mobility, které pomohou efektivně využívat naši infrastrukturu. Autonomní řízení může být klíčem ke zmírnění kolon v ulicích velkých měst a zároveň k zajištění mobility až ke dveřím. Autonomní shuttlebus na vyžádání přijede přesně, když ho potřebuji, a doveze mě přímo do cíle. Plně digitální rezervační systém usnadňuje objednávání a cesty lze kombinovat, čímž šetříte cestování a náklady. Těší mě, že jsme v Hamburku našli odvážného a inovativního partnera pro zavedení autonomního řízení v Německu. Jsem si jistý, že tento dobrý nápad obyvatelé Hamburku přijmou a bude mít mnoho následovníků .“ Anjes Tjarks, hamburský senátor pro dopravu a přechod mobility: „ Touto širokou aliancí pro autonomní řízení realizujeme další bod společné dohody s federální vládou, se kterou chceme dále rozvíjet Hamburk v modelový region mobility. Autonomní spolujízdy jsou chybějícím kouskem skládačky mezi tradiční veřejnou dopravou a individuálními potřebami mobility občanů. Vytváříme tak zcela nový pilíř ve veřejné dopravě, atraktivní alternativu k soukromým automobilům a zásadní předpoklad pro to, abychom mohli řídit hamburské hodiny a nabídnout každému v Hamburku službu veřejné dopravy do pěti minut. Díky tomu bude veřejná doprava budoucnosti ještě pohodlnější, udržitelnější a efektivnější .“

person rebus  date_range 01.11.2023

Pro Slovenský plynárenský priemysel vybudoval Bonett třetí velkokapacitní stanici L-CNG. Plnička zahájila svůj provoz na hraničním odpočívadle v Brodském.

Velkokapacitní stanice v Brodském navazuje na nedávno otevřené stanice v Trnavě a Prešově. Plnička poslouží jako další alternativa nákladním automobilům i autobusové a osobní dopravě. Má výhodnou polohu přímo na hraničním odpočívadle Brodské a je přístupná z obou směrů, z Bratislavy i z Brna. Všechny tři LCNG stanice otevřely v průběhu letošního roku. V Trnavě proběhlo slavnostní otevření za účasti ministra Karla Hirmana v únoru, plnička v Prešově oficiálně zahájila provoz koncem dubna. Z technologického hlediska jsou všechny tři stanice identické a jejich infastrukturu dodávala skupina Bonett. „ S dodávkami nejpokrokovějších technologií máme mezinárodní zkušenosti a jsem velmi hrdý, že teď můžeme své know-how přinést i na Slovensko. Zemní plyn je výrazně ekologičtější než benzín nebo nafta, přitom poskytuje podobné provozní a výkonové parametry. Pokud navíc vzniká z biometanu, je plně obnovitelný. Právě v něm vidíme budoucnost nákladní dopravy pro dalších 10 let ,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett. Bonett je největší 100% česká síť plynových čerpacích stanic a zároveň největší prodejce bioCNG u nás. Od roku 2010 působí také na Slovensku a v dalších letech vykročila k mezinárodní expanzi. Zvítězila například v evropském tendru a pro varšavský dopravní podnik dodala technologie pro největší stanici v Polsku, kde se aktuálně plní 160 autobusů denně. Skupina buduje síť vlastních čerpacích bioCNG stanic a dodává infrastrukturu pro další provozovatele, moderní úsporné technologie sama vyvíjí ve svém inovačním centru v Klecanech. Pohon na zemní plyn produkuje oproti naftovým motorům o 95 procent méně emisí pevných částic a o 30 procent méně emisí CO2. Jeho provoz je také o 30 procent tišší. Kromě nezanedbatelného ekologického aspektu přináší tato alternativa i další benefity jako například úlevu z platby silniční daně pro vozidla na tento druh pohonu. Síť tří čerpacích LCNG stanic vznikla jako součást projektu fuelCNG, jehož cílem je vytvořit pilotní infrastrukturu tří plnicích stanic LNG umístěných podél hlavních koridorů sítě TEN-T na Slovensku. Projekt je podporován Evropskou komisí a spolufinancován z Nástroje na propojení Evropy (CEF). „ Čerpací stanice je svým konceptem unikátní, protože umožňuje autonomní provoz bez připojení k elektrické síti. Kromě paliva LNG pro všechny kategorie nákladních vozidel nabízí také CNG. Pomocí vysokotlakého LNG čerpadla a následného zahřívání LNG ve výparnících vzniká CNG, které lze poté plnit do osobních a užitkových automobilů, autobusů i nákladních vozidel. Pro slovenský trh dodáváme jen ty nejmodernější udržitelné technologie ,“ uvádí Martin Andrašovský, výkonný ředitel Bonett Slovakia. Skupina Bonett Group buduje na Slovensku také vlastní síť CNG stanic a má i zkušenosti s výstavbou výkonné vodíkové infrastruktury. LCNG stanice v Brodském je samoobslužná, otevřená 24 hodin denně a platba je možná platební kartou, stejně jako kartou od SPP CNG. Pro plnění je možné použít koncovky NGV1.

person rebus  date_range 27.10.2023

Průlom v oblasti rychlého nabíjení elektrických nákladních vozidel a autobusů přináší Volvo Trucks s dalšími partnery, jako je Daimler Truck a Traton Group (Scania a MAN) . Letos a v roce 2024 se plánuje otevření asi 130 veřejných dobíjecích stanic. Napájeny budou zelenou elektřinou. Dobíjecí síť bude veřejná a tedy přístupná všem těžkým nákladním vozidlům a autobusům v Evropě bez ohledu na jejich značku.

Síť pro rychlé nabíjení je klíčovou součástí přechodu na udržitelnější těžkou přepravu. V letech 2023 a 2024 se ve Švédsku plánuje otevření celkem asi 130 dobíjecích stanic. Společnost Volvo Trucks nyní spouští novou službu, která umožňuje dopravcům najít dobíjecí stanice a získat k nim přístup. Služba bude nejprve spuštěna ve Švédsku, poprvé u 29 stanic provozovaným OKQ8, celkem půjde do roku 2024 asi o 130 stanic. Další trhy v Evropě a ostatních částech světa budou následovat. Stanice jsou provozovány několika různými společnostmi a společnost Volvo Trucks je jedním ze zúčastněných partnerů. " Jedná se o skutečný průlom pro elektrifikaci těžké nákladní přepravy. Naši zákazníci budou mít přístup k veřejným rychlonabíjecím stanicím po celém Švédsku a díky tomu bude přechod na elektrický pohon jednodušší než kdy dříve ," říká Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks. Nová služba otevřená pro všechny značky nákladních vozidel a autobusů zobrazuje všechny vhodné nabíjecí stanice bez ohledu na to, kdo je provozuje. Uživatel může platit za nabíjení prostřednictvím nové platformy, v blízké budoucnosti bude také možná rezervace doby nabíjení. " Zákazníci budou moci získat spolehlivé informace o tom, kde najdou dobíjecí stanice pro těžká elektrická nákladní vozidla, a budou mít jistotu, že platí spravedlivou tržní cenu bez skrytých poplatků. S možností dobře naplánovat trasu dopředu a minimem administrativy jsem přesvědčen, že se jedná o důležitý krok k tomu, aby se elektrická nákladní vozidla stala ještě oblíbenějšími u majitelů vozových parků ," říká Roger Alm. Volvo Trucks úzce spolupracuje s provozovateli dobíjecích stanic po celém světě na co nejplynulejším a nejrychlejším rozšíření sítě nabíjecích stanic a služeb. Stanice buduje prostřednictvím společného podniku Milence s Daimler Truck a Traton Group (se značkami Scania a MAN). Výsledkem partnerství bude výstavba a provoz nejméně 1 700 vysoce výkonných dobíjecích stanic se zelenou elektřinou v blízkosti dálnic, jakož i v logistických centrech po celé Evropě. Infrastruktura nabídne nabíjení pro všechna těžká bateriová elektrická vozidla bez ohledu na značku. Služba nabíjení je součástí systému Volvo Connect, rozhraní společnosti Volvo Trucks pro digitální služby. Zákazník může najít místo a zaplatit za nabíjení prostřednictvím služeb v systému Volvo Connect a mobilní aplikace. Digitální mapa ukazuje polohu dobíjecích stanic a jejich dostupnost. V blízké budoucnosti bude možná rezervace doby nabíjení. Při příjezdu na dobíjecí stanici použije kartu nebo mobilní aplikaci pro identifikaci a zahájení nabíjení. Zákazník obdrží jednu konsolidovanou fakturu.

person rebus  date_range 05.10.2023

Technologie pro efektivní, udržitelnou a bezpečnou dopravu: Světová premiéra nejnovějšího nízkopodlažního řešení ZF pro elektrickou mobilitu pro městské autobusy, duální elektrický centrální pohon CeTrax 2 pro autobusy a autokary, převodovka EcoLife CoachLine, digitální řešení SCALAR pro mobilitu na vyžádání a CMS pro městské autobusy.

Společnost ZF nabízí komplexní produktová a softwarová řešení pro řízení pohybu vozidel, integrovanou bezpečnost, automatizované řízení a elektrickou mobilitu. Na veletrhu v Bruselu představí své portfolio pokročilých systémů a technologií pro městské autobusy a autokary se zaměřením na dekarbonizaci, konektivitu a bezpečnost. Středem pozornosti stánku ZF bude její nejnovější inovativní řešení eMobility pro městské autobusy, které umožňuje plně nízkopodlažní prostor pro cestující pro lepší přístupnost. Plně integrovaný, modulární elektrický centrální pohon CeTrax 2 dual pro autobusy a autokary nabízí výkon 380 kW, je vybaven integrovanou třístupňovou převodovkou, která usnadňuje zdolávání strmějších svahů a efektivnější vyšší cestovní rychlosti. 6stupňová automatická převodovka EcoLife CoachLine je vhodná pro točivé momenty motoru do 2800 Nm. Efektivní převodovka slouží pro vysoce výkonné a náročné autobusové aplikace, jako jsou trasy s množstvím zatáček nebo zastávek. Nové řešení SCALAR pro správu vozového parku při službách mobility na vyžádání nabízí provozovatelům veřejné dopravy automatizované rozhodování a optimalizaci služeb na základě AI v reálném čase. ZF Bus Connect je digitální řešení správy vozového parku pro městské autobusy a autokary s elektrickými, hybridními nebo spalovacími motory. Bezpečnost díky Collision Mitigation System (CMS) a OnHand EPH. CMS pro městské autobusy je prvním OE nezávislým systémem v oboru, který pomáhá zmírnit nebo dokonce zabránit hrozící kolizi a zároveň podporuje nezajištěné cestující v autobusech. Elektropneumatická ruční brzda OnHand nejen zlepšuje bezpečnost vozidla a pohodlí řidiče, ale slouží také jako základní technologie pro autonomní řízení.

person rebus  date_range 26.09.2023

IVECO BUS a ChargePoint podepsaly dohodu o partnerství, která umožňuje IVECO BUS nabízet svým zákazníkům v Evropě pro správu vozového parku softwarové portfolio ChargePoint.

" Zkušenosti obou společností podpoří dopravce při jejich přechodu na elektromobilitu a poskytnou ve své třídě nejlepší nabídku pro správu jejich vozového parku a infrastrukturu nabíjení ", uvádějí partneři. Provozovatelé budou mít k dispozici údaje o stavu svých vozidel, baterií a nabíjecí infrastruktury a mohou optimalizovat svůj vozový park. To umožní proaktivní monitorování stavu nabíjení, predikci dojezdu, zefektivnění trasy a dodávek, plánování jízdního řádu a celkové zjednodušení řízení provozu vozidel. K dispozici je také funkce inteligentního řízení dobíjení a nástroj pro správu depa propojený s jízdním řádem. Tyto služby umožní optimální řízení energie dostupné pro nabíjení s následným snížením nákladů. Nová služba rozšiřuje nabídku propojených služeb IVECO ON . Jednotlivé moduly je možné zakoupit přímo u IVECO BUS a lze je aktivovat na portálu IVECO ON. Tato nová nabídka umožňuje společnosti IVECO BUS poskytovat svým zákazníkům in-house agnostické řešení s novými a rozšířenými funkcemi a posiluje svou pozici specialisty na kompletní řešení elektrické mobility. „ Partnerství mezi IVECO BUS a ChargePoint je pro naše zákazníky velmi dobrou zprávou. Nyní můžeme integrovaným způsobem nabídnout správu vozového parku z dat vozidel IVECO BUS a nabíjecích stanic, navíc k chytrému nabíjení a správě depa. Takto lze, v souladu se strategií IVECO BUS, autobusová depa spravovat pomocí jediného nástroje, a poskytovat řešení na klíč ,“ řekl Marco Franza, Head of Energy Management Solutions, Iveco Group.. „ Přechod na flotily s nulovými emisemi se v celé Evropě rychle zrychluje, správci vozových parků zavádějí elektrifikaci, aby dosáhli nižších celkových nákladů na vlastnictví ,“ řekl André ten Bloemendal, Vice President Europe, v ChargePoint. „ Zavedení našeho cloudového řešení pro správu vozového parku s lídrem OEM autobusů IVECO BUS demonstruje náš společný závazek k elektrifikaci vozového parku v Evropě a společně přináší integrovaná řešení pro vozové parky přecházející na elektrická vozidla .” ChargePoint sídlí v Nizozemsku. Od roku 2007 usnadňuje firmám a řidičům přechod na elektrický pohon s jednou z největších sítí nabíjení elektromobilů a komplexním portfoliem nabíjecích řešení. Cloudová předplatitelská platforma ChargePoint a softwarově definovaný nabíjecí hardware jsou navrženy tak, aby zahrnovaly možnosti pro každý scénář, od nabíjení z domova, pracoviště, parkoviště až po dopravní flotily všech typů. V současné době jeden účet ChargePoint poskytuje přístup ke stovkám tisíc míst k nabíjení v Severní Americe a Evropě.

person rebus  date_range 20.09.2023

5. září zahájila Scania ve svém švédském sídle v Södertälje montáž akumulátorů pro bateriová elektrická vozidla. Bateriové články vyvinuté společně s Northvolt se budou montovat do sad v sousedství linky na podvozky. Nový závod umožní vyrábět prémiová nákladní elektromobily sériově.

„ Jsem nesmírně hrdý na všechny kolegy, kteří se svým srdcem a umem na zprovoznění linky podíleli. Naším cílem ve společnosti Scania je podpora přechodu na udržitelný přepravní systém. Zprovozněním montáží akumulátorů jsme dosáhli jednoho z klíčových faktorů umožňujících urychlit přechod na elektrifikaci ," říká Christian Levin, prezident a generální ředitel společností Scania a TRATON Group. Montáž výkonných baterií určených pro nákladní vozidla V roce 2030 mají být prodeje společnosti Scania z 50 % tvořeny elektrickými vozidly. V delším časovém horizontu bude možné elektrifikovat každý typ dopravy. „ Přechod na elektrifikovaná řešení znamená největší transformaci v historii dopravy a roku 2023 skutečně začíná. Prokazatelné milníky této transformace přicházejí jeden za druhým a investice 1,5 miliardy SEK do tohoto montážního provozu je jedním z nich ," uvádí Levin. V dubnu představily Scania a Northvolt společně vyvinutý bateriový článek , speciálně navržený pro těžkou nákladní dopravu s vynikajícími parametry a jedinečně nízkou uhlíkovou stopou. Článek se vyrábí v gigafactory Northvolt ETT v severním Švédsku a od 5. září se bude montovat do sad v novém závodě v Södertälje o rozloze 18 000 m2, což umožní zahájení sériové výroby prémiových elektrických nákladních vozidel Scania pro regionální dopravu. Velkosériová výroba elektrických vozidel Umístěním montážního závodu v sousedství podvozkové linky v Södertälje, která byla letos v létě přestavěna pro velkosériovou výrobu elektrických vozidel, byly vytvořeny podmínky pro rychlé a efektivní výrobní toky. Závod montáže akumulátorů je od příjmu zboží přes výrobu až po dodání vysoce automatizovaný a zaměstná 550 pracovníků společnosti Scania. „ I přes rychle se měnící podnikatelské prostředí stále platí náš slib, že naši zákazníci budou vždy na prvním místě. Být prémioví znamená, že dodáváme řešení, která jsou nejkvalitnější a udržitelná. Článek, který se nyní montuje do modulů a tzv. battery packů, je toho dokonalým příkladem. Jeho schopnost pohánět nákladní automobily po dobu 1,5 milionu kilometrů odpovídá životnosti nákladního vozidla. Je nám ctí, že můžeme společně se všemi našimi partnery a zákazníky motorem této obrovské změny, " říká Marcus Holm, vedoucí výroby a logistiky společnosti Scania. Scania

person rebus  date_range 06.09.2023

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice provozuje 56 trolejbusů a plánuje nakoupit dalších 25. Pro jejich napájení vloni investovala do výstavby a rekonstrukce stanic přes 100 milionů.

V síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích je v současné době v provozu 10 měníren a dvě bateriové stanice. Měnírny převádějí střídavé vysoké napětí ze sítě dodavatelů elektrické energie na stejnosměrné napětí 600 voltů, které využívá trolejová síť i nabíjecí místa elektrobusu. Bateriové stanice akumulují elektrickou energii v době menšího zatížení v koncových úsecích trolejového vedení, které jsou značně vzdáleny od měnírny, a posilují tyto úseky v časech velkých odběrů proudu, vyrovnávají vznikající úbytky napětí. „ Jestliže chceme jít do budoucna cestou bezemisní městské dopravy a rozvíjet v našich městech elektrickou trakci, musíme pro to vytvářet potřebné zázemí v podobě moderní napájecí sítě ,“ zdůrazňuje ředitel DSZO Josef Kocháň. Například v uplynulém roce 2022 DSZO rekonstruovala měnírny na Podvesné a na Cigánově, vybudovala nové měnírny ve Zlíně ve Vodní ulici, v Malenovicích v blízkosti obchodního areálu Centro a v Otrokovicích a uvedla do provozu novou bateriovou stanici ve Zlíně na Vršavě. Náklady na výstavbu a rekonstrukce napájecích stanic dosáhly v roce 2022 částky 105 milionů korun (bez DPH). „ Z toho 60 milionů korun bylo uhrazeno z dotace v rámci operačního programu Doprava ,“ uvedl administrátor dotačních projektů DSZO Jaromír Schneider. Nově vybudované měnírny by měly pokrývat i požadavky na napájení projektovaného prodloužení trolejbusové tratí v Otrokovicích, a plánovaných nových tratí ve Zlíně v ulici Zarámí a v průmyslové zóně v Přílukách. Součástí projektu rekonstrukce měníren je rovněž uplatnění nového systému jejich dálkového ovládání z centrálního dispečinku v sídle DSZO ve Zlíně na Podvesné. „ V současné době se realizuje projekt na sjednocení a doplnění dálkového ovládání původních měníren a odpojovačů do jednotného systému dálkového ovládání ,“ upřesnil vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren DSZO René Jurča. DSZO provozuje 56 trolejbusů a plánuje nakoupit 25 nových . Kromě toho má ve flotile jeden elektrický autobus Škoda 34BB E'CITY. Aktuálně běží výběrové řízení také na dva nové sólo městské autobusy, které mají sloužit "jako náhrada za nedodané trolejbusy“. Čtyři parciální dvanáctimetrové nízkopodlažní trolejbusy SOR s elektrickou výzbrojí od firmy Cegelec měla DSZO od SOR Libchavy dostat na jaře. Z důvodu chybějících komponentů měl však Cegelec problémy a tento nový typ vozu ještě není homologován pro provoz.

person rebus  date_range 14.08.2023

Nový typ ekologických brzd v příměstských autobusech Arrivy má přispět ke zvýšení čistoty ovzduší na autobusových zastávkách, na křižovatkách a v jejich okolí. Účinnost nové technologie měří speciální zařízení. V rámci evropského projektu RE-BREATH nové brzdy zkouší Arriva i v italském Bergamu.

„ Doprava je jeden z nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší v Bratislavském kraji. Až 60% emisí z dopravy připadá na automobilovou dopravu, přičemž tato v BSK tvoří 40% celkové produkce emisí v rámci automobilové dopravy v SR. Příčinou je, že individuální automobilová doprava tvoří podíl až 73 % na celkovém objemu dopravy. Toto chceme změnit. Proto děláme konkrétní kroky k tomu, abychom lidi motivovali přestoupit z aut do veřejné dopravy. I proto je důležité, že náš regionální autobusový dopravce ARRIVA se zapojil do projektu Re-Breath ,“ řekla Alžběta Ožvaldová, místopředsedkyně Bratislavského samosprávného kraje na prezentaci projektu veřejnosti. Nové ekologické brzdy vyvinula italská společnost Brembo, která je globálním lídrem ve výrobě brzdových systémů. Homologizované a certifikované brzdy společnost ARRIVA instalovala do pěti autobusů, které vozí cestující na trase Bratislava - Pezinok. Tři měřící přístroje, které zachycují mikročástice PM10 ve vzduchu instalovali na autobusových zastávkách u nádraží v Pezinku pracovníci Národního výzkumného střediska (CNR) z Itálie. Testování je součástí mezinárodního projektu Re-Breath podpořeného z programu LIFE Evropské unie. Jeho partnery jsou společnosti ARRIVA na Slovensku, Arriva Italia, Brembo, italské Národní výzkumné středisko (CNR) a město Bergamo. Cílem probíhající fáze projektu je zjistit, jak nová technologie vyvinutá společností Brembo přispívá ke zvýšení čistoty a kvality ovzduší na autobusových zastávkách i v hustém provozu. "RE-BREATH” (REduction of Brake weaR Emissions in the Transport sector - Snížení emisí z brzdění v odvětví dopravy) je projekt financovaný z programu LIFE PROGRAMME Evropské komise v oblasti udržitelné městské mobility. Záměrem projektu je změřit a prokázat snížení emisí v souvislosti s brzdovým systémem autobusů na zastávkách a jiných frekventovaných místech, ale také podpořit vnitrostátní orgány při odhadu emisí jiných než výfukových plynů pro prokázání snížení míry opotřebení brzd a následné zvýšení životnosti brzdového systému v porovnání s tradičními řešeními. To by mělo přispět k výrobě udržitelnějších modelů. Projekt RE-BREATH byl zahájen v srpnu 2022 a bude trvat 36 měsíců s celkovým rozpočtem 3 241 827,28 EUR, z čehož je 1 945 096,28 EUR financovaných z Evropského programu LIFE.

person rebus  date_range 11.08.2023
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací