Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

IVECO BUS a ChargePoint podepsaly dohodu o partnerství, která umožňuje IVECO BUS nabízet svým zákazníkům v Evropě pro správu vozového parku softwarové portfolio ChargePoint.

" Zkušenosti obou společností podpoří dopravce při jejich přechodu na elektromobilitu a poskytnou ve své třídě nejlepší nabídku pro správu jejich vozového parku a infrastrukturu nabíjení ", uvádějí partneři. Provozovatelé budou mít k dispozici údaje o stavu svých vozidel, baterií a nabíjecí infrastruktury a mohou optimalizovat svůj vozový park. To umožní proaktivní monitorování stavu nabíjení, predikci dojezdu, zefektivnění trasy a dodávek, plánování jízdního řádu a celkové zjednodušení řízení provozu vozidel. K dispozici je také funkce inteligentního řízení dobíjení a nástroj pro správu depa propojený s jízdním řádem. Tyto služby umožní optimální řízení energie dostupné pro nabíjení s následným snížením nákladů. Nová služba rozšiřuje nabídku propojených služeb IVECO ON . Jednotlivé moduly je možné zakoupit přímo u IVECO BUS a lze je aktivovat na portálu IVECO ON. Tato nová nabídka umožňuje společnosti IVECO BUS poskytovat svým zákazníkům in-house agnostické řešení s novými a rozšířenými funkcemi a posiluje svou pozici specialisty na kompletní řešení elektrické mobility. „ Partnerství mezi IVECO BUS a ChargePoint je pro naše zákazníky velmi dobrou zprávou. Nyní můžeme integrovaným způsobem nabídnout správu vozového parku z dat vozidel IVECO BUS a nabíjecích stanic, navíc k chytrému nabíjení a správě depa. Takto lze, v souladu se strategií IVECO BUS, autobusová depa spravovat pomocí jediného nástroje, a poskytovat řešení na klíč ,“ řekl Marco Franza, Head of Energy Management Solutions, Iveco Group.. „ Přechod na flotily s nulovými emisemi se v celé Evropě rychle zrychluje, správci vozových parků zavádějí elektrifikaci, aby dosáhli nižších celkových nákladů na vlastnictví ,“ řekl André ten Bloemendal, Vice President Europe, v ChargePoint. „ Zavedení našeho cloudového řešení pro správu vozového parku s lídrem OEM autobusů IVECO BUS demonstruje náš společný závazek k elektrifikaci vozového parku v Evropě a společně přináší integrovaná řešení pro vozové parky přecházející na elektrická vozidla .” ChargePoint sídlí v Nizozemsku. Od roku 2007 usnadňuje firmám a řidičům přechod na elektrický pohon s jednou z největších sítí nabíjení elektromobilů a komplexním portfoliem nabíjecích řešení. Cloudová předplatitelská platforma ChargePoint a softwarově definovaný nabíjecí hardware jsou navrženy tak, aby zahrnovaly možnosti pro každý scénář, od nabíjení z domova, pracoviště, parkoviště až po dopravní flotily všech typů. V současné době jeden účet ChargePoint poskytuje přístup ke stovkám tisíc míst k nabíjení v Severní Americe a Evropě.

person rebus  date_range 20.09.2023

5. září zahájila Scania ve svém švédském sídle v Södertälje montáž akumulátorů pro bateriová elektrická vozidla. Bateriové články vyvinuté společně s Northvolt se budou montovat do sad v sousedství linky na podvozky. Nový závod umožní vyrábět prémiová nákladní elektromobily sériově.

„ Jsem nesmírně hrdý na všechny kolegy, kteří se svým srdcem a umem na zprovoznění linky podíleli. Naším cílem ve společnosti Scania je podpora přechodu na udržitelný přepravní systém. Zprovozněním montáží akumulátorů jsme dosáhli jednoho z klíčových faktorů umožňujících urychlit přechod na elektrifikaci ," říká Christian Levin, prezident a generální ředitel společností Scania a TRATON Group. Montáž výkonných baterií určených pro nákladní vozidla V roce 2030 mají být prodeje společnosti Scania z 50 % tvořeny elektrickými vozidly. V delším časovém horizontu bude možné elektrifikovat každý typ dopravy. „ Přechod na elektrifikovaná řešení znamená největší transformaci v historii dopravy a roku 2023 skutečně začíná. Prokazatelné milníky této transformace přicházejí jeden za druhým a investice 1,5 miliardy SEK do tohoto montážního provozu je jedním z nich ," uvádí Levin. V dubnu představily Scania a Northvolt společně vyvinutý bateriový článek , speciálně navržený pro těžkou nákladní dopravu s vynikajícími parametry a jedinečně nízkou uhlíkovou stopou. Článek se vyrábí v gigafactory Northvolt ETT v severním Švédsku a od 5. září se bude montovat do sad v novém závodě v Södertälje o rozloze 18 000 m2, což umožní zahájení sériové výroby prémiových elektrických nákladních vozidel Scania pro regionální dopravu. Velkosériová výroba elektrických vozidel Umístěním montážního závodu v sousedství podvozkové linky v Södertälje, která byla letos v létě přestavěna pro velkosériovou výrobu elektrických vozidel, byly vytvořeny podmínky pro rychlé a efektivní výrobní toky. Závod montáže akumulátorů je od příjmu zboží přes výrobu až po dodání vysoce automatizovaný a zaměstná 550 pracovníků společnosti Scania. „ I přes rychle se měnící podnikatelské prostředí stále platí náš slib, že naši zákazníci budou vždy na prvním místě. Být prémioví znamená, že dodáváme řešení, která jsou nejkvalitnější a udržitelná. Článek, který se nyní montuje do modulů a tzv. battery packů, je toho dokonalým příkladem. Jeho schopnost pohánět nákladní automobily po dobu 1,5 milionu kilometrů odpovídá životnosti nákladního vozidla. Je nám ctí, že můžeme společně se všemi našimi partnery a zákazníky motorem této obrovské změny, " říká Marcus Holm, vedoucí výroby a logistiky společnosti Scania. Scania

person rebus  date_range 06.09.2023

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice provozuje 56 trolejbusů a plánuje nakoupit dalších 25. Pro jejich napájení vloni investovala do výstavby a rekonstrukce stanic přes 100 milionů.

V síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích je v současné době v provozu 10 měníren a dvě bateriové stanice. Měnírny převádějí střídavé vysoké napětí ze sítě dodavatelů elektrické energie na stejnosměrné napětí 600 voltů, které využívá trolejová síť i nabíjecí místa elektrobusu. Bateriové stanice akumulují elektrickou energii v době menšího zatížení v koncových úsecích trolejového vedení, které jsou značně vzdáleny od měnírny, a posilují tyto úseky v časech velkých odběrů proudu, vyrovnávají vznikající úbytky napětí. „ Jestliže chceme jít do budoucna cestou bezemisní městské dopravy a rozvíjet v našich městech elektrickou trakci, musíme pro to vytvářet potřebné zázemí v podobě moderní napájecí sítě ,“ zdůrazňuje ředitel DSZO Josef Kocháň. Například v uplynulém roce 2022 DSZO rekonstruovala měnírny na Podvesné a na Cigánově, vybudovala nové měnírny ve Zlíně ve Vodní ulici, v Malenovicích v blízkosti obchodního areálu Centro a v Otrokovicích a uvedla do provozu novou bateriovou stanici ve Zlíně na Vršavě. Náklady na výstavbu a rekonstrukce napájecích stanic dosáhly v roce 2022 částky 105 milionů korun (bez DPH). „ Z toho 60 milionů korun bylo uhrazeno z dotace v rámci operačního programu Doprava ,“ uvedl administrátor dotačních projektů DSZO Jaromír Schneider. Nově vybudované měnírny by měly pokrývat i požadavky na napájení projektovaného prodloužení trolejbusové tratí v Otrokovicích, a plánovaných nových tratí ve Zlíně v ulici Zarámí a v průmyslové zóně v Přílukách. Součástí projektu rekonstrukce měníren je rovněž uplatnění nového systému jejich dálkového ovládání z centrálního dispečinku v sídle DSZO ve Zlíně na Podvesné. „ V současné době se realizuje projekt na sjednocení a doplnění dálkového ovládání původních měníren a odpojovačů do jednotného systému dálkového ovládání ,“ upřesnil vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren DSZO René Jurča. DSZO provozuje 56 trolejbusů a plánuje nakoupit 25 nových . Kromě toho má ve flotile jeden elektrický autobus Škoda 34BB E'CITY. Aktuálně běží výběrové řízení také na dva nové sólo městské autobusy, které mají sloužit "jako náhrada za nedodané trolejbusy“. Čtyři parciální dvanáctimetrové nízkopodlažní trolejbusy SOR s elektrickou výzbrojí od firmy Cegelec měla DSZO od SOR Libchavy dostat na jaře. Z důvodu chybějících komponentů měl však Cegelec problémy a tento nový typ vozu ještě není homologován pro provoz.

person rebus  date_range 14.08.2023

Nový typ ekologických brzd v příměstských autobusech Arrivy má přispět ke zvýšení čistoty ovzduší na autobusových zastávkách, na křižovatkách a v jejich okolí. Účinnost nové technologie měří speciální zařízení. V rámci evropského projektu RE-BREATH nové brzdy zkouší Arriva i v italském Bergamu.

„ Doprava je jeden z nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší v Bratislavském kraji. Až 60% emisí z dopravy připadá na automobilovou dopravu, přičemž tato v BSK tvoří 40% celkové produkce emisí v rámci automobilové dopravy v SR. Příčinou je, že individuální automobilová doprava tvoří podíl až 73 % na celkovém objemu dopravy. Toto chceme změnit. Proto děláme konkrétní kroky k tomu, abychom lidi motivovali přestoupit z aut do veřejné dopravy. I proto je důležité, že náš regionální autobusový dopravce ARRIVA se zapojil do projektu Re-Breath ,“ řekla Alžběta Ožvaldová, místopředsedkyně Bratislavského samosprávného kraje na prezentaci projektu veřejnosti. Nové ekologické brzdy vyvinula italská společnost Brembo, která je globálním lídrem ve výrobě brzdových systémů. Homologizované a certifikované brzdy společnost ARRIVA instalovala do pěti autobusů, které vozí cestující na trase Bratislava - Pezinok. Tři měřící přístroje, které zachycují mikročástice PM10 ve vzduchu instalovali na autobusových zastávkách u nádraží v Pezinku pracovníci Národního výzkumného střediska (CNR) z Itálie. Testování je součástí mezinárodního projektu Re-Breath podpořeného z programu LIFE Evropské unie. Jeho partnery jsou společnosti ARRIVA na Slovensku, Arriva Italia, Brembo, italské Národní výzkumné středisko (CNR) a město Bergamo. Cílem probíhající fáze projektu je zjistit, jak nová technologie vyvinutá společností Brembo přispívá ke zvýšení čistoty a kvality ovzduší na autobusových zastávkách i v hustém provozu. "RE-BREATH” (REduction of Brake weaR Emissions in the Transport sector - Snížení emisí z brzdění v odvětví dopravy) je projekt financovaný z programu LIFE PROGRAMME Evropské komise v oblasti udržitelné městské mobility. Záměrem projektu je změřit a prokázat snížení emisí v souvislosti s brzdovým systémem autobusů na zastávkách a jiných frekventovaných místech, ale také podpořit vnitrostátní orgány při odhadu emisí jiných než výfukových plynů pro prokázání snížení míry opotřebení brzd a následné zvýšení životnosti brzdového systému v porovnání s tradičními řešeními. To by mělo přispět k výrobě udržitelnějších modelů. Projekt RE-BREATH byl zahájen v srpnu 2022 a bude trvat 36 měsíců s celkovým rozpočtem 3 241 827,28 EUR, z čehož je 1 945 096,28 EUR financovaných z Evropského programu LIFE.

person rebus  date_range 11.08.2023

Liberecký kraj připravuje k 1. září nový systém odbavení ve veřejné dopravě. Má přinést nové možnosti nákupu jízdenky a nové nosiče (identifikátory) pro kupon. Cestující si budou moci zakoupit jízdenku nebo kupón v mobilu, pořídit časové a síťové kupóny v e-shopu anebo uhradit jednotlivou jízdenku bankovní kartou levněji než v hotovosti.

Naší vizí bylo investovat do rozvoje a modernizace odbavovacího systému IDOL tak, aby cestující mohli využívat moderní prostředky odpovídající 21. století. Již před zhruba 4 lety jsme uzavřeli memorandum o spolupráci se Středočeským krajem a Prahou a využíváme tzv. multikanálový odbavovací systém, který funguje v rámci Pražské integrované dopravy ,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Změna odbavovacího systému neznamená úpravu Tarifu IDOL. Dochází ale ke změně technologie odbavení v prostředcích veřejné dopravy. Díky tomu bude zaveden předprodej časových a síťových jízdenek v e-shopu. Současně má být postupně spuštěn prodej časových a síťových jízdenek v mobilní aplikaci Idolka. Časové a síťové kupóny v mobilní aplikaci Idolka je možné pořídit od 1. července a v e-shopu se mohou cestující registrovat a zažádat o kartu Opuscard+ již od června. Ke kuponu je možné využít i jiný identifikátor než čipovou kartu. Pokud se cestující rozhodne i nadále využívat Opuscard, musí stávající kartu vyměnit za nový typ Opuscard+. V současné době se v systému IDOL pohybuje 80 tisíc karet Opuscard. Co se v IDOL od 1. září mění: Jednotlivé jízdenky Všechny jednotlivé jízdenky IDOL budou přestupní. Bez ohledu na způsob platby si tak cestující bude moci zakoupit jízdenku kamkoliv v rámci územní platnosti integrovaného dopravního systému IDOL. Přestupní jízdenky budou opatřeny QR kódem, který při přestupu cestující načte u odbavovacího zařízení. Liberecký kraj podporuje bezhotovostní platbu, a tak i nadále zachová slevu ve výši 20 %. Kromě elektronické peněženky na Opuscard a možnosti zakoupit jednotlivou jízdenku v aplikaci Idolka bude možné se stejnou slevou zaplatit též bankovní kartou. V e-shopu není možné zakoupit jednotlivou jízdenku, ale pouze časové a síťové. Nebude ani možné v e-shopu dobít elektronickou peněženku. Časové a síťové kupóny Zatímco v současnosti jsou všechny kupóny nahrávány pouze na Opuscard, nově bude možné je svázat s tzv. identifikátorem, kterými budou: mobilní telefon, resp. aplikace Idolka; bankovní karta; nový typ čipové karty – Opuscard+; partnerské karty: In-karta (dopravce České dráhy) a Lítačka (systému PID). Naopak již nebude možné od 1. září nahrát kupón na starý typ karty Opuscard. Časový nebo síťový kupón si pak cestující mohou pořídit pohodlně v e-shopu nebo přímo v mobilní aplikaci Idolka. Předprodej bude i nadále možný na kontaktních místech OPUSCARD/IDOL. Cestující, který má nárok na přiznání státem nařízené slevy, si jej musí nechat potvrdit (ověřit) na Kontaktním místě OPUSCARD/IDOL. Výměna Opuscard Opuscard již cestující nebudou nutně potřebovat. Bude možné využít jiný identifikátor či prostředek platby (viz výše). I nadále však bude karta zachována, a to zejména pro ty cestující, kteří nebudou moci či nebudou chtít využívat svou platební kartu či mobilní telefon. Kartu Opuscard však bude potřeba vyměnit za novou. Za tímto účelem doporučuje KORID LK využít e-shop. Tam pořídí cestující kartu se slevou a bude mu zaslána poštou domů.

person rebus  date_range 27.07.2023

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol zahájila ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobusu od slovenské společnosti Mobility&Innovation Production.

Vodíková stanice v Litvínově - Záluží na čerpací stanici Benzina je druhou, která vznikla pod taktovkou Bonett. První je v Praze na Barrandově, která spustila provoz letos na jaře. Dopravní podnik hlavního města Prahy by měl stanici na Barrandově využívat k tankování vodíkového autobusu ŠKODA H'CITY, ten by měl vyjet na linku 170 s cestujícími v červenci. Bonett postavil obě čerpačky pro společnost ORLEN Unipetrol a zajišťuje i jejich servis. V rámci České republiky dnes již veřejné vodíkové stanice existují, pouze Litvínov, Barrandov a Mstětice u Čelákovic dokážou certifikovaným způsobem plnit vozidla na profesionální úrovni pod tlakem 700 bar a lze je využít i pro autobusy a nákladní vozy. Tlak a kapacita zásobníku stanice v Litvínově Použitá profesionální technologie je klíčová pro rychlost plnění. „ V Litvínově i Praze natankuje osobní vůz do plné nádrže během čtyř až pěti minut, “ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett Group. Tlak je jedním z parametrů rozhodujících o kvalitě služby. V zásobnících litvínovské stanice je nadstandardní až 950 bar. To je výhodou nové stanice – u jiných stanic při nižším tlaku může natankování jednoho vozidla do plné kapacity nádrže trvat až desítky minut. Zásadní je také velikost zásobníků. Pokud není dostatečně velká, může dojít k vyčerpání zásobníku a před plněním dalšího vozu je potřeba počkat na jeho opětovné doplnění. Novou vodíkovou stanici hned vyzkouší v praxi. Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol zahajuje ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobusu, který vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. „ Vodíkový autobus bude zařazen do provozu na vybraných linkách ve městech Most a Litvínov od čtvrtka 29. června do neděle 9. července, “ uvedl Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. První dny bude autobus v provozu v Mostě, následně se přesune do Litvínova a poslední den testování bude opět v Mostě. Most a Litvínov se stanou jedněmi z prvních měst v České republice, kde byl nasazen vodíkový autobus do běžného provozu na pravidelných linkách. „ Vodík vnímáme jako jeden ze zásadních nástrojů pro splnění dekarbonizačních cílů. ORLEN Unipetrol nám zprovozněním vodíkové stanice otevřel ideální příležitost pro testování vodíkového autobusu na Mostecku. Bude-li zkušební provoz úspěšný, začneme činit konkrétní kroky k tomu, abychom do konce roku 2024 získali takový autobus do vozového parku našeho dopravního podniku, “ řekl Marek Hrvol, primátor statutárního města Most. Na pilotním provozu spolupracují obě města se skupinou ORLEN Unipetrol, která autobus zprostředkovala a finančně podpořila. „ Zodpovědně se podílíme na rozvoji nové technologie, která bude brzy hrát důležitou roli v energetickém mixu pro plnění cílů čisté mobility a dekarbonizace, které jsou součástí bezemisního rozvoje Evropské unie i České republiky ,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva společnosti ORLEN Unipetrol. " Vodíková technologie je ideálním doplněním bateriové elektromobility pro rozvoj nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy jak na silnici, tak na železnici. “ Nízkopodlažní elektrický autobus s vodíkovými palivovými články vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. Má celkovou délku 7 982 cm, šířku 2 550 cm a výšku 2 940 cm. Jeho maximální kapacita je až 68 cestujících, z toho 20 míst je k sezení. Plně klimatizovaný autobus ujede na vodík až 350 km a dalších 100 km na baterii. O pohon autobusu se stará elektromotor Siemens Elfa s celkovým výkonem 125 kW a točivým momentem 1 019 Nm. Elektromotor je napájen dvojicí akumulátorů s celkovou kapacitou 70 kWh. Celková kapacita čtyř vodíkových nádrží je 10,5 kg a jejich doplnění trvá 10 minut. 29. 6. – 2. 7. 2023 bude autobus nasazen na mimořádné spoje linky č. 17. Časy odjezdů a další harmonogram na webu DPML

person rebus  date_range 29.06.2023

Stanice umístěná ve skladu Mstětice nedaleko od Čelákovic bude sloužit pro plnění všech typů vodíkových vozů, včetně nákladních vozidel a autobusů, i pro výzkumné a testovací účely. Vzhledem k omezeným možnostem dodávek zeleného vodíku v ČR a nízké poptávce po plnění, se firma rozhodla pro dočasné dodávky fosilního vodíku v kvalitě 5.0.

Kontejnerová plnící stanice vodíku má 3 interní zásobníky na 500 bar (cca 30 kg H2) a 1 interní zásobník na 900 bar (cca 1,2kg H2). Tato stanice má také externí zásobník (svazky tlakových lahví) o celkovém objemu cca 30 kg H2. Stanice je vybavena dvojicí plnících pistolí pro plnění tlakem 350 bar a tlakem 700 bar, které umožní plnit všechny typy vodíkových vozidel, včetně osobních vozů, nákladních vozů, autobusů, a také například vysokozdvižných vozíků. Časy plnění se pohybují v rozmezí 15 až 40 minut v závislosti na podmínkách a velikosti naplňované nádrže. Vzhledem k omezeným možnostem dodávek zeleného vodíku v ČR a nízké poptávce po plnění, se firma rozhodla pro dočasné dodávky fosilního vodíku v kvalitě 5.0 (čistota 99,999 % H2)." Intenzivně však pracujeme na projektech, které by nám umožnily zajistit dodávku „zeleného“ vodíku, který je pro nás v budoucnu důležitý pro plnění legislativních cílů (RED III), a to jak formou vlastní výroby nebo zajištění dodavatele „zeleného“ vodíku, " uvedla společnost ČEPRO. Umístění stanice v Mstěticích u Prahy bylo zvoleno z důvodu optimální dopravní dostupnosti z metropole a technologických možností ČEPRO. „ Mobilitu čekají v příštích desetiletích velké změny. Trendem bude zejména elektromobilita, ale musíme zůstat otevření i dalším možnostem, mezi které vodík bezesporu patří. V rámci Operačního programu Doprava 3 jsme nově podpořili výstavbu dalších 6 vodíkových stanic, které v následujícím období vzniknou v Praze, Ostravě, Brně a v Napajedlech ,“ uvedl Martin Kupka, ministr dopravy při otevření stanice 20. června. „ Pokračujeme v našich strategických plánech, kdy chceme trhu nabízet klasická fosilní i alternativní paliva. Zprovoznění vodíkové plnicí stanice vnímáme jako další posun k ekologicky šetrnější budoucnosti ,“ říká k záměru Jan Duspěva, generální ředitel společnosti ČEPRO. Vodík se používá jako palivo pro vozidla s palivovým článkem (FCEV). V palivovém článku je vodík přeměněn na elektrickou energii, která je uložena do baterie a následně využita k pohonu vozidla elektromotorem. Odpadním produktem je jen voda.

person rebus  date_range 28.06.2023

Moderní odbavovací systém získají v příštím roce trolejbusy a autobusy DSZO. Cestující využívající jednotlivé jízdné budou platit za přepravu bezkontaktní bankovní kartou. Terminály dodá Future technologies.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice podepsala v červnu 2023 smlouvu s vysoutěženým dodavatelem Future technologies, s. r. o., z Brna na dodávku zařízení a zprovoznění nového odbavovacího systému ve vozidlech MHD. Je určen pro platby jednotlivého jízdného bezkontaktní bankovní kartou (může být nahrána v mobilu, hodinkách apod.). Terminály budou umístěny ve vozidlech MHD u všech dveří. Zakoupená jízdenka se nebude tisknout (cestující si může doklad vytisknout v e-shopu). Při přepravní kontrole prokáže cestující zaplacení jízdného svou bankovní kartou, kterou přiloží k revizorově čtečce. „Ponecháme našim zákazníkům i možnost využívat nadále papírové jízdenky nebo SMS jízdenky, ale podle zkušeností z jiných dopravních podniků očekáváme, že většina cestujících dá brzy přednost platbě kartou. Naše terminály ve vozidlech budou mít navíc schopnost číst informace také z krajské dopravní karty Zetka, což umožní pozdější integraci MHD do systému IDZK – Integrované dopravy Zlínského kraje ,“ upřesnil ředitel DSZO Josef Kocháň. Obdobný systém odbavování cestujících funguje úspěšně již několik let například v Brně, ale i dalších městech. Nové terminály pro bezhotovostní platby jízdného bezkontaktními bankovními kartami mají být podle uzavřené smlouvy instalovány do trolejbusů a autobusů ve Zlíně a Otrokovicích v období od února do května 2024. V březnu 2024 má být zprovozněn také e-shop. Ten umožní veřejnosti nakupovat na internetu, bez nutnosti návštěvy „kamenného“ pracoviště předprodeje jízdenek, rovněž kupony časového jízdného. Bankovní karty zákazníků se tak stanou nositelem informace také o platném časovém jízdném. Kromě toho e-shop umožní vytisknout bezhotovostně pořízené a na kartu nahrané jízdenky i v papírové formě – například pro založení do účetnictví. Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky "Odbavovací systém pro DSZO" bylo zveřejněno v září 2022. O zakázku měli zájem čtyři uchazeči: Kontron Public Transportation z Belgie (nabídková cena cca 73,5 mil. Kč), Mikroelektronika (nabídková cena cca 20 mil. Kč), Future technologies (nabídková cena cca 14 mil. Kč) a EM TEST ČR spolu s EMLINES (nabídková cena cca 9,3 mil. Kč). Základním hodnotícím kritériem v zakázce byla ekonomická výhodnost. Poslední jmenovaný nabídl nejnižší cenu, byl však ze soutěže vyloučen (mimo jiné ocenil jen část předmětu zakázky a neposkytl řádné vysvětlení). Rada jednatelů DSZO schválila vítězného dodavatele již v prosinci 2022. Neúspěšný uchazeč (EM TEST ČR a EMLINES) se však odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a projednání případu trvalo do konce května 2023. Všechny námitky Úřad zamítl a mohla tak být uzavřena smlouva s druhým uchazečem v pořadí - Future technologies, spadající do korporace Ing. Ivo Herman, CSc. Pořízení nového odbavovacího systému bude stát 14,1 milionu korun (bez DPH). „ Byla podána žádat o poskytnutí dotace z prostředků EU z výzvy na individuální projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027. Máme šanci získat dotaci ve výši 85 procent nákladů ,“ upřesnil administrátor dotačních projektů DSZO Jaromír Schneider. „ Jsme rádi, že po delším úsilí se podařilo i v našich dvou městech zajistit cestujícím v MHD moderní odbavovací systém. Jeho výhodou proti některým starším systémům je mimo jiné skutečnost, že cestující použijí k úhradě jízdného své běžné bezkontaktní bankovní karty a nejsou nuceni si pořizovat žádné speciální dopravní či městské karty, “ zhodnotil přednosti přijatého řešení ředitel Josef Kocháň.

person rebus  date_range 28.06.2023

MAN se připravuje na rychlý nástup eMobility. Výroba baterií ve velkém začne v roce 2025. Celková investice je 100 milionů eur a plánovaná výrobní kapacita více než 100 tisích sad.

Zhruba před rokem společnost MAN Truck & Bus oznámila své rozhodnutí vyrábět od roku 2025 ve velkém baterie pro autobusy a nákladní vozidla ve svém závodě v Norimberku. Minulý týden předal bavorský premiér Dr. Markus Söder výrobci symbolicky čtyři oznámení o dotaci od zemské vlády v celkové výši téměř 25 milionů eur. Další, pátý projekt, je ještě ve fázi žádosti. Zatímco elektrický městský autobus MAN Lion's City E se již sériově vyrábí od roku 2020, dodávky nových eTrucků mají být zahájeny v roce 2024. MAN investuje přibližně 100 milionů EUR. Kromě výzkumu a vývoje baterií dojde k investicím do logistiky, infrastruktury, budov a výrobních zařízení. Výroba bateriových sad v předsériových a malých sériích v menším měřítku byla zahájena již v roce 2021. Od roku 2025 bude výroba postupně rozšiřována s novým výrobním závodem a v nové hale. Slavnostní položení základů je naplánováno na podzim 2023. Ve velkovýrobě pak může být ročně vyprodukováno kolem 100 000 baterií a mohlo by jimi být vybaveno kolem 15 000 až 25 000 eTrucků – v závislosti na konfiguraci. " Pokud náběh eMobility v sektoru nákladních vozidel proběhne tak, jak předpokládáme, nebude v současnosti plánovaná výrobní kapacita na konci této dekády stačit. V roce 2030 by přibližně 50 procent všech nově registrovaných nákladních vozidel MAN v Evropě mělo být bateriový - to by bylo kolem 40 000 kusů. Proto již začínáme uvažovat o dalších fázích rozšíření ,“ uvádí Alexander Vlaskamp, Chairman of the Executive Board of MAN Truck & Bus SE.

person rebus  date_range 26.06.2023

Téměř tři sta autobusů a více než polovina vlaků v IDS JMK poskytuje cestujícím příjemné klima.

Nasazení nových jednotek Moravia znamená vedle dalších vylepšení i zásadní posun v kvalitě cestování v letním období. Zatímco v minulých létech se cestující museli smířit s horkem ve starých východoněmeckých vagónech se špatnou ventilací, letošní léto přináší zásadní změnu. Dodání 37 krajských jednotek Moravia znamená mimo jiné i to, že v létě už víc jak 50 % přepravních výkonů vlaků v IDS JMK bude realizováno klimatizovanými jednotkami. Půjde o prakticky všechny vlaky na nejdůležitějších linkách S2 a S3, ale i na lince S51 mezi Šakvicemi a Břeclaví a částečně i na S9 mezi Břeclaví a Hodonínem. Příjemný chládek tak bude zajištěn na téměř všech vlacích IDS JMK mezi Brnem a Břeclaví a s výjimkou rychlíků rovněž mezi Brnem a Kuřimí, Tišnovem, Křižanovem, Křenovicemi hor.n., Blanskem a Letovicemi. Jihomoravský kraj již dříve rozhodl o tom, že klimatizaci bude požadovat i u nově pořizovaných autobusů. V současné době je tak v létě na příjemnou teplotu vychlazeno až 75 % regionálních autobusů. Jen v loňském roce bylo takových autobusů do provozu zařazeno 219 a za letošní první pololetí dalších 61 kusů a s obnovou vozového parku počet klimatizovaných autobusů dále poroste. Podobně tomu bude i u vlaků, kde se počítá i s postupným nasazováním klimatizovaných vozů i na dalších tratích. Na železnici však není možné takové zásadní změny realizovat okamžitě. Kontrolní pracovníci KORDIS průběžně spuštění klimatizací v autobusech prověřují a při zjištění závady nebo pochybení řidiče jsou udělovány postihy. KORDIS JMK.

person rebus  date_range 23.06.2023
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací