Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Požáry v autobusech představují vážné nebezpečí pro dopravce i cestující, mohou způsobit značné škody na majetku, zranění, ale i úmrtí. Jak zabránit jejich vzniku a šíření? Hasivem pro autobusy s různými typy pohonu může být Forrex.

Nejúčinnějším způsobem je instalace automatických protipožárních systémů, které dokážou rychle a účinně uhasit plameny a ochladit přehřáté části motoru. Na trhu existuje řada protipožárních systémů, které se odlišují typem použitého hasiva, účinností, kvalitou, cenou, složitostí instalace i odlišnými náklady na servis a údržbu. Jaká jsou kritéria, která by dopravci měli zvážit při výběru vhodného protipožárního systému. Jedním z hlavních hledisek je typ pohonné jednotky vozidla, který určuje charakteristiku a lokalizaci požárního rizika. Pro autobusy se spalovacími motory je nejrizikovější částí motorový prostor, kde může dojít k zapálení hořlavých kapalin, jako jsou nafta nebo hydraulické oleje. Pro tyto případy je vhodné použít protipožární systém s tepelnou detekcí a odpovídajícím typem hasiva, který je schopen pokrýt rizikovou zónu a účinně uhasit případný požár. Hasicí systém by měl mít dostatečnou kapacitu hasiva a měl by být schválen a certifikován dle příslušných norem, zejména podle mezinárodního předpisu UNECE 107. Pro autobusy s elektrickým nebo hybridním pohonem je situace složitější, neboť požární riziko se neomezuje pouze na motorový prostor, ale i na jiné části vozidla. Rizikovými zónami jsou předehřívač, rozvaděč a elektroinstalace, které mohou být zasaženy vysokým napětím, zkratem nebo jiným poškozením. Velmi riziková je také baterie. Zejména pro trakční pohon jsou dnes využívány Li-Ion baterie, uvnitř kterých může dojít k rychlému nárůstu teploty, v důsledku mechanického poškození, přehřátí, přebití nebo přepětí. Tento tepelný únik může vést k požáru, toxickým emisím nebo výbuchu. Proto je nezbytné včas detekovat poškození baterie, např. pomocí čidla CO nebo tepelného čidla, a zajistit její dostatečné ochlazení. Jen tak lze předejít přehřátí a zahoření baterie. Složitější protipožární systémy umí ve vozidle ochránit několik riziková zón současně, přičemž lze kombinovat různé typy hasiva tak, aby v dané zóně bylo použito nejvhodnější hasivo. Například do motoru a baterie lze aplikovat pěnu, zatímco do rozvaděče vháníme plyn. Správně definovaný protipožární systém dokáže rychle a účinně uhasit plameny a ochladit přehřáté části vozidla. Tento typ ochrany je také v souladu s mezinárodním předpisem UNECE 100. Nezbytným parametrem je volba vhodného hasiva, které by mělo být účinné, bezpečné a šetrné k vozidlu, personálu i životnímu prostředí. Mezi běžně používaná hasiva patří prášek, plyn, voda a pěna. Každé z nich má své výhody i nevýhody, které je třeba zvážit. Prášek je relativně levné a dostupné hasivo, vhodné pro ochranu spalovacích motorů. Má však několik nevýhod. Především zanechává značné znečištění, které může poškodit elektroniku nebo kovové části vozidla. Také zhoršuje viditelnost a dýchání, a proto může být nebezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí. Prášek není vhodný pro hašení Li-Ion baterií, neboť nemá chladící účinek. Nepronikne dovnitř baterie, kde může docházet k opětovnému rozhoření. Plyn je ekologické a nekorozivní hasivo. Nezanechává znečištění a neohrožuje elektroniku, proto je vhodný pro ochranu elektrických částí vozidla. Oproti prášku je ovšem dražší a méně dostupný. K dosažení potřebného hasicího účinku je zapotřebí vyšší tlak a objem. Plyn nemá chladicí účinek a nemůže zabránit opětovnému zahoření baterie. Může reagovat s lithiem nebo elektrolytem v baterii a způsobit nebezpečnou chemickou reakci. Voda je nejlevnější a nejekologičtější hasivo, které je účinné proti požárům pevných materiálů. Snižuje teplotu a vytváří nehořlavou bariéru. Má výborný chladicí účinek a je schopna proniknout dovnitř baterie. Proto je vhodná pro ochranu baterií elektromobilů. Voda má potenciál způsobit zkrat nebo korozi elektrických částí vozidla. Není účinná proti požárům hořlavých kapalin a plynů. K dosažení hasicího účinku je zapotřebí větší objem a hmotnost vody. Pěna je hasivo, které kombinuje vlastnosti kapalných a suchých hasiv. Je účinná proti požárům pevných materiálů, hořlavých kapalin a plynů. Pěna má výborný chladicí účinek, vytváří nehořlavou kyslíkovou bariéru a brání opětovnému zahoření. Je vhodná pro chlazení baterií. Pokud je elektrické zařízení pod napětím, může pěna způsobit zkrat. Existuje tak celá řada možností protipožární ochrany vozidel. Velmi efektivní řešení protipožární ochrany vozidel nabízí společnost Glaspo Trade, která dodává automatické hasicí systém SV-K s hasivem Forrex. Detekce požáru je realizovaná prostřednictvím lineárního teplocitlivého drátu a CO sensorů. Systém SV-K má životnost až 15 let. Lze ho snadno instalovat a nevyžaduje speciální údržbu. Dokáže hasit požáry v autobusech s dieselovým, hybridním i elektrickým pohonem a ve vozidla pokryje většinu rizikových zón. Nehodí se pro ochranu rozvaděče, ale tento nedostatek je kompenzuje skutečnost, že může být doplněn o systém PFK, který k hašení využívá plyn na bázi dusíku. Kombinace obou systému tedy umožňuje zabezpečení všech rizikových zón prakticky každého vozidla. Inovativní pěna Forrex, kterou společnost Dafo Vehicle poprvé představila v roce 2010, je hasivo s vysokou účinností při hašení hořlavých kapalin, které bývají nečastější příčinou požáru vozidel. Unikátní receptura umožnila, aby si Forrex velmi rychle našel uplatnění v různých segmentech průmyslu a dopravy. Oproti jiným látkám má Forrex řadu výhod. Obsahuje povrchově aktivní látky, které zlepšují jeho tekutost a hasicí výkon. Je nekorozivní a odolný proti stárnutí. Snadno se odstraňuje vodou. Nezamrzá až do -50°C. Během manipulace, není Forrex škodlivý pro obsluhující personál. Neobsahuje halony, ani jiné látky poškozující ozonovou vrstvu. Proto je Forrex šetrný k životnímu prostředí. Protože je dodáván ve škálovatelných nádobách o objemu od 5 do 25 litrů, může chránit různé typy a velikosti autobusů. Nádoby s hasivem jsou v klidové fázi zcela bez tlaku. V případě aktivace, je ze samostatné a hermeticky uzavřené patrony vpuštěn do systému dusík, který z nádoby SV-K vytlačí celý obsah hasiva. Ve vozidle je Forrex rozprašován do jednotlivých rizikových zón pomocí trysek. Po dopadu na povrch, vytváří Forrex ochrannou vrstvu, která vytěsňuje kyslík a brání opětovnému zahoření. Zároveň účinně a afektivně absorbuje povrchové teplo. Proto je předurčen k použití jako chladící medium např. pro Li-Ion baterie v elektrobusech a parciálních trolejbusech . Díky svým unikátním vlastnostem, jde o univerzální hasivo, využitelné k ochraně vozidel s různými typy pohonu. Ve spolupráci s GLASPO TRADE

person rebus  date_range 14.02.2024

Kontrakt na dodávku nového odbavovacího systému pro Montevideo, hlavní město Uruguaye, je pro Mikroelektroniku pokračováním spolupráce s nějvětším místním dopravcem CUTCSA.

V roce 2008 vybavila Mikroelektronika terminály se zařízením na výdej jízdenek tisíc autobusů dopravního podniku CUTCSA. Celý systém je i po 16 letech stále plně funkční a s aktualizovaným SW. Co tedy vedlo dopravní podnik k modernizaci? Není to jen pokrok v technologiích, ale i fakt, že konkurenční odbavovací systémy dodané ostatním dopravcům již nejsou funkční a nemají patřičnou podporu pro úpravy aplikace požadované dopravním odborem místní radnice. Mikroelektronika uspěla ve výběrovém řízení, kterého se účastnila řada globálních firem. Ačkoli nepodala cenově nejvýhodnější nabídku, nakonec byla úspěšná. Kromě toho, že zařízení z Vysokého Mýta plně splňovalo technické požadavky zákazníka, hrály při výběru roli i dobré zkušenosti s předchozím odbavovacím systémem. Zatímco před 16 lety šlo o zařízení Synergy, nyní Mikroelektronika vybavuje vozy zařízením OCC, které známe i u nás. Jedná se o kompaktní terminál řidiče s terminálem cestujícího, který slouží pro tisk jízdenek. Nákup jízdenky probíhá u řidiče. Projekt se úspěšně rozjíždí a již tento měsíc proběhnou FAT testy ze strany zákazníka. Zařízení pro odbavování cestujících od Mikroelektroniky jezdí také v argentinském městě Córdoba nebo v Santiagu de Chile . Zatím nabízíme historické fotografie. Po akceptaci nově dodávaného zařízení v Montevideu ukážeme ty současné.

person rebus  date_range 09.02.2024

Turecký Karsan oznámil milník v autonomní dopravě. Elektrický e-ATAK, který od roku 2022 poskytuje služby veřejné dopravy bez řidiče v norském Stavangeru, je nyní díky své rozšířené trase schopen projíždět tunely. Právě tunely a omezená komunikace s vnějším světem znamenají pro vozidla bez řidiče výzvu.

Při vývoji autonomního autobusu e-ATAK se Karsan spojil se společností ADASTEC, která dodává nejpokročilejší automatizační platformu úrovně 4 pro užitková vozidla. Generální ředitel společnosti Karsan Okan Baş: „ Dosáhli jsme důležitého milníku díky špičkové mapovací technologii autonomního e-ATAK. Naši stávající trasu ve Stanvageru jsme rozšířili o semafory, křižovatky a tunel. Tunely jsou velmi náročným testem pro autonomní vozidla kvůli omezeným signálům a osvětlení. S e-ATAK jsme tuto zkoušku zvládli perfektně. Díky tomu se autonomní Karsan e-ATAK stal prvním a jediným autonomním vozidlem veřejné dopravy v Evropě, které projelo tunelem. Tímto významným úspěchem jsme dosáhli dalšího milníku v tureckém automobilovém průmyslu a zároveň jsme opět prokázali průkopnické a vedoucí postavení naší společnosti v oblasti autonomní dopravy. " Transformace pro mobilitu budoucnosti v Karsan začala s e-JEST, prvním plně elektrickým modelem společnosti představeným v roce 2018. Autonomní e-ATAK vyjel na silnice začátkem roku 2021 a nyní je prvním vozidlem v oboru s autonomní technologií úrovně 4. V norském Stavangeru zvládá trasu s křižovatkami, semafory a začal projíždět 800 metrů dlouhým tunelem. Jako první v Evropě. Vozidla bez řidiče se pohybují díky různým senzorům a signálu GPS, jedním z nejnáročnějších míst jsou pro ně jsou proto tunely, kde je komunikace s vnějším světem omezena a vozidla mají potíže se sběrem přesných a spolehlivých dat pro určování vlastní polohy. Karsan e-ATAK Autonomous má mnoho senzorů LiDAR umístěných v různých částech vozidla a mnoho inovativních technologií úrovně 4, jako je pokročilá radarová technologie na přední straně, zpracování obrazu s vysokým rozlišením s kamerami RGB a mimořádné zabezpečení prostředí díky termokamerám. Vozidlo dokáže i bez řidiče zrychlit na 50 km/h za všech povětrnostních podmínek, ve dne i v noci, zvládá přijíždění k zastávkám, řízení vystupování a nastupování, navádění na křižovatkách, semaforech a přechodech.

person rebus  date_range 08.02.2024

Chytré označníky s technologií E-paper by měly být instalovány zejména v uzlových stanicích a zastávkách v celé metropolitní oblasti Prahy, zatím se zapojilo přibližně 70 obcí, které budou na projektu participovat.

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) zveřejnila veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody na dodání a instalaci nízkoenergetických informačních panelů typu E-Paper na vybrané zastávky a nádraží autobusové a železniční dopravy v Pražské metropolitní oblasti (mimo území města Praha). Panely budou informovat cestující o provozu veřejné hromadné dopravy v reálném čase a poskytovat aktuální informace o odjezdech jednotlivých spojů, zpožděních apod. Předpokládaná hodnota zakázky činí 85 milionů Kč v předpokládaném rozsahu 400 ks E-Paperu bez ovládacích tlačítek + 100 ks s ovládacími tlačítky (resp. s možností nejvýše až 600 ks + 200 ks) a poskytování zákaznické podpory. Rámcová dohoda bude uzavřena na čtyři roky a realizace se předpokládá ve 3 etapách. „ Uvedený projekt přispěje ke zvýšení informovanosti cestujících a atraktivitě veřejné dopravy v rámci systému PID ,“ hodnotí Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „ Půjde o nízkoenergetické informační panely s technologií E-paper. Panel bude disponovat velikostí 13,3 palce a bude umístěn v horní části označníku. Zobrazovat budou čtyři nejbližší odjezdy s informacemi o čísle linky, směru a cílové stanici, počet minut do odjezdu včetně zpoždění a bezbariérovosti. Poslední řádek mohou využít obce a informovat zde občany .“ První by se měly objevit letos v létě. Chytrý označník bude energií zásobovat set baterií, který zajistí provoz po dobu minimálně pěti let, zpravidla je však jeho životnost o více než 20 % delší. Infopanel, včetně baterií, bude přímo v konstrukci dvoutyčového označníku. Celý projekt počítá s participací měst a obcí na finančních nákladech spojených s provozem (roční poplatek za provoz displeje, který zahrnuje mobilní data, přístup na server, zobrazení dat, pravidelný upgrade systému, technickou podporu, uživatelský vstup obcí s možností zveřejňování informací směrem k veřejnosti). Ke konci ledna 2024 bylo již podepsáno a zveřejněno 66 smluv a dalších 7 smluv bylo schváleno orgány obcí. „ V tuto chvíli je již v projektu chytrých zastávek počítáno minimálně se 400 systémy E-paper ,“ vypočítává Petr Borecký. Projekt bude spolufinancován ze 70 % Evropskou unií (IROP, ITI), z 15 % ze státního rozpočtu a z 15 % z vlastních zdrojů. Jeho maximální hodnota je zhruba 118,1 milionu korun bez DPH.

person rebus  date_range 07.02.2024

Na konci roku 2024 dosáhne provozovatel autobusů HTM v Haagu v Nizozemí plně bezemisního vozového autobusového parku. Uvádí do provozu 95 elektrických autobusů eCitaro. Dalmer Buses má na starosti také vybudování dobíjecích míst: 41 nabíjecích stanic s celkem 122 nabíjecími místy.

Daimler Buses Solutions koncem ledna dosáhla důležitého milníku v jednom ze svých prvních velkých stavebních projektů pro depo elektrických autobusů v Haagu. 100% dceřiná společnost Daimler Buses, založená teprve v létě 2023, elektrifikuje celé autobusové depo HTM, provozovatele veřejné dopravy v regionu Haag a autobusů a tramvají v Haagu. Projekt pokrývá celý „e-systém“, tedy instalaci 41 dobíjecích stanic s celkem 122 nabíjecími místy, správu nabíjení, software a koncepci provozu. Uvedení do provozu je naplánováno na třetí čtvrtletí letošního roku. V rámci celkového balíčku dodá Daimler Buses 95 bateriových městských autobusů Mercedes-Benz eCitaro. Nové autobusy e-Citaro a e-Citaro-G začnou nahrazovat od poloviny roku 2024 současné autobusy HTM na zemní plyn staré asi 15 let. V plánu je vytvoření „rychlopruhu“ v depu HTM, umožňující rychlé dobíjení městských elektrobusů během dne pomocí dobíjecích stanic o výkonu 360 kW. Ve večerních hodinách mimo provoz lze energii rozdělit mezi několik autobusů, na nabíjecí stanici se budou přes noc dobíjet až čtyři autobusy výkonem 90 kW. V depu v Haagu bude instalováno celkem 28 dobíjecích stanic schopných současně zásobovat energií 109 elektrobusů. Na dalších třech místech bude instalováno 13 dalších. Daimler Buses Solutions na projektu spolupracuje s společně s místními partnery ABB E-mobility a Batenburg Techniek. Software pro správu nabíjení dodá společně s IVU Traffic Technologies AG. Cílem je zajistit bezproblémový provoz vozového parku elektrobusů s komplexním plánováním a realizací z jedné ruky.

person rebus  date_range 06.02.2024

Na místě současného depa na Kvačalově ulici v Žilině vyroste moderní zázemí pro trolejbusy i zaměstnance. Investice ve výši téměř 29 milionů eur má za cíl vytvořit vhodné technické podmínky pro údržbu a opravy vozidel. Dopravní podnik města má v současné době 44 trolejbusů.

Stavba začala slavnostním poklepáním základního kamene 18. ledna, hotovo by mělo být postupně do konce roku 2025. Zhotovitelem je Metrostav Slovakia. " Renovace 30letých objektů depa přinese žilinskému dopravnímu podniku moderní pracoviště s ohledem na ekologii a energetické zefektivnění. „Nové depo bude vybudováno a zmodernizováno s použitím nejnovějších technologií pro údržbu a ošetřování vozidel. Pro DPMŽ je tato stavba významným završením více než sedmileté přípravy od studie proveditelnosti, posouzení vlivů na životní prostředí až po projekční práce a inženýrské činnosti pro stavební povolení ,“ uvedl Mikuláš Kolesár, jednatel DPMŽ. Žilinský dopravní podnik provozuje trolejbusy Škoda 30Tr a 31Tr s karosérií SOR a novější Škoda 26Tr (dva parciální) a 27 Tr vyrobené ve spolupráci se Solaris . Projekt modernizace žilinského trolejbusového depa je rozdělen na dvě etapy. První souvisí s výstavbou krytých odstavných ploch pro trolejbusy v celkové hodnotě 3,2 milionu eur. Skončit by měla letos v červnu. Financování této fáze je zajištěno ze zdrojů Evropské unie. Druhá fáze se bude realizovat díky Programu Slovensko a zahrnuje výstavbu nové haly trolejbusů a modernizaci stávajících objektů. Celková výše této části investice je ve výši 26 milionů eur a měla by být dokončena do konce roku 2025. Modernizace údržbové základny má zefektivnit a výrazně zoptimalizovat procesy související s údržbou vozidel a zajistit značné finanční úspory. Lepší podmínky získají také zaměstnanci dopravního podniku.

person rebus  date_range 23.01.2024

BASF, přední světová chemická společnost a největší dodavatel chemikálií pro automobilový průmysl, poskytne řešení pro recyklaci lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla skupiny Iveco, která zahrnuje také IVECO BUS. V létě otevřel v Braniborsku největší závod na recyklaci baterií a pro výrobu černé hmoty obsahující klíčová kovy používané k výrobě materiálů jako je lithium, nikl, kobalt a mangan.

Iveco Group si vybrala BASF jako prvního partnera pro recyklaci baterií pro elektrická vozidla. Rozhodnutí je součástí strategie oběhového hospodářství Iveco, která se řídí rámcem 4R – Repair, Refurbish, Repurpose a Recycling – s cílem prodloužit životnost baterií při současném snížení jejich celkového dopadu na životní prostředí. Výrobce je v souladu s vnitřní politikou odpovědný za celý životní cyklus produktů, které uvádí na trh, od jejich návrhu až po konec životnosti. Závazkem skupiny je snížit vlastní CO2 stopu a dosáhnout do roku 2040 nulového uhlíku. Společnost BASF otevřela v červenci 2023 první nejmodernější evropské centrum na recyklaci baterií v německém Schwarzheide v Braniborsku, která je důležitým krokem k uzavření smyčky evropského bateriového hodnotového řetězce - od sběru použitých baterií až k opětovnému využití minerálních surovin při výrobě nových bateriových materiálů. Právě BASF bude organizovat a řídit celý proces recyklace lithium-iontových baterií používaných v elektrických dodávkách, autobusech a nákladních vozidlech Iveco Group. Dohoda zahrnuje sběr, balení, přepravu a recyklaci baterií v různých evropských zemích, mimo jiné ve Francii, Německu a Velké Británii. Po sběru BASF mechanicky zpracuje baterie na černou hmotu, ze které lze extrahovat kritické suroviny – jako je nikl, kobalt, lithium – a získat je pro použití při výrobě nových baterií. BASF tak zavede v Evropě úplný hodnotový řetězec recyklace baterií, aby lokálně poskytl recyklované kovy s nízkou uhlíkovou stopou pro průmysl baterií. „ Partnerství s Iveco Group je naší první dohodou o recyklaci baterií z elektrických dodávek, autobusů a nákladních vozidel a důležitým krokem pro naše podnikání v oblasti recyklace baterií k rozšíření našich aktivit do oblasti užitkových vozidel ,“ řekl Dr. Daniel Schönfelder, prezident divize BASF Catalysts, která je zodpovědná za bateriové materiály a recyklaci baterií. „ Umožní nám to dále posílit naši evropskou sběrnou síť a dosáhnout dalšího pokroku na tomto rozvíjejícím se trhu. S našimi recyklačními řešeními se snažíme podpořit evropský trh, aby uzavřel smyčku a splnil ambiciózní politické požadavky nařízení EU o bateriích zaměřené na oběhové hospodářství ." Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v souvislosti s otevřením závodu BASF v Schwarzheide zdůraznil důležitost vytvoření konkurenceschopného a udržitelného hodnotového řetězce pro výrobu bateriových článků v Evropě. „ Trh s bateriemi v EU rychle roste. Očekává se, že se poptávka po bateriích v příštích letech bude nadále výrazně zvyšovat, a to jak v oblasti mobility, tak i ukládání energie, a o tento trh usilují i naši konkurenti. V této souvislosti je Evropská komise odhodlána pokračovat v budování silného bateriového ekosystému v Evropě. Proto jsme vytvořili Evropskou bateriovou alianci, která doposud pomohla vygenerovat soukromé investice ve výši více než 180 miliard eur. Závod společnosti BASF z této iniciativy těžil. Díky svému zaměření na pokročilý aktivní katodový materiál a na recyklaci, dokazuje, že můžeme zvýšit konkurenceschopnost EU a snížit její závislost ve strategickém odvětví, a urychlit zelenou transformaci .” Nový závod je nejen prvním výrobním zařízením na vysoce výkonné aktivní katodové materiály v Německu, ale také první plně automatizovaný velkokapacitní závod na výrobu aktivních katodových materiálů v Evropě. Jeho výrobní kapacita je pro příští roky plně vyčerpána. Zahájení výroby inovativních materiálů pro baterie a výzkumu zaměřeného na vývoj nové generace materiálů pro baterie a vývoj procesů, včetně recyklace baterií, je financováno Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu. Společnost IVECO BUS představila svým zákazníkům a médiím své nejnovější modely a služby pro plně elektrickou mobilitu v květnu 2023 v Paříži.

person rebus  date_range 23.01.2024

Čidla nad dveřmi vozidel MHD nahradí "lidské" sčítače. Novým systémem pro automatické počítání cestujících bude postupně vybaven celý vozový park Dopravního podniku Ostrava. Získaná data chce podnik zpřístupnit také veřejnosti. Veřejná zakázka má být zveřejněna v těchto dnech.

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu EU. Alokovaná dotace je 42,5 milionů korun. Systém automatického počítání cestujících, jehož základem budou bezúdržbová, vysoce přesná infračervená čidla nad každými dveřmi vozidla, poskytne přehled o konkrétní obsazenosti spojů na všech zastávkách v reálném čase, který bude dále využíván pro datové analýzy. „ V Dopravním podniku Ostrava pracujeme s daty, ta jsou pro nás klíčová. Pro krátkodobé i dlouhodobé plánování dopravy ve městě je dnes už nezbytná přesnější znalost využití našich vozidel. Díky tomu jsme schopni optimalizovat nasazení vozidel na jednotlivé spoje podle jejich kapacity, optimalizovat intervaly mezi spoji, odbourat dlouhodobě nevyužívané spoje a podobně,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO a doplňuje: „Dnes pro měření využíváme palubní počítač v kabině, do kterého musí řidiči zadávat údaje o obsazenosti manuálně, nebo data získáváme prostřednictvím tzv. sčítačů, spolupracovníků, kteří na zastávkách zapisují pohyb cestujících. Detailní data jsme využívali například při plánování systému Ostravské metro. Teď se chceme posunout ještě dál. Cílíme na systém, který bude bezúdržbový a přesnost měření bude vyšší než 97 procent. Naším dlouhodobým cílem také je, aby data z jednotlivých spojů byla online k dispozici i veřejnosti. My sami například chceme data zveřejňovat v aplikaci MojeDPO nebo v elektronickém jízdním řádu (e-paperu) .“ Na realizaci a montáž do 497 vozidel bude mít vybraný dodavatel rok. Podobný systém používá dnes již řada dopravních podniků, například v Praze nebo Bratislavě. Dopravní podnik také bude mít, jako první u nás, kamery ve všech vozech MHD. Kamery se záznamem pro zvýšení bezpečnosti bude mít téměř 600 vozů.

person rebus  date_range 18.01.2024

S technologiemi Heliox rozšiřuje Siemens eMobility svou nabídku nabíjecích řešení pro rostoucí počet elektrických autobusů a nákladních vozidel a přidává digitalizační a softwarový potenciál.

Poté, co byla v srpnu loňského roku podepsána kupní smlouva , Siemens AG nyní dokončil akvizici společnosti Heliox, technologického lídra v řešení rychlého nabíjení pro vozové parky eBusů, eTrucků i osobních automobil. Jeho koupí doplňuje stávající portfolio Siemens eMobility o produkty a řešení v rozsahu od 40 kW až po megawattového nabíjení pro depa a nabíjení na trase. Portfolio nizozemské společnosti, která zaměstnává 330 lidí, také rozšiřuje přítomnost společnosti Siemens na trhu, zejména v Evropě a Severní Americe, a zároveň zlepšuje její odborné znalosti v oblasti výkonové elektroniky. Mobilní, škálovatelné a paralelní nabíjecí řešení Heliox umožní společnosti Siemens lépe obsluhovat tyto trhy. Matthias Rebellius, člen představenstva Siemens AG a generální ředitel Smart Infrastructure, řekl: „ Zažíváme nebývalý růst na trhu infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Za nejrychleji rostoucí segment jsou zde považována stejnosměrná rychlonabíjecí řešení pro vozové parky eBusů a eTrucků. Díky akvizici společnosti Heliox má Siemens eMobility dobrou pozici pro nabídku zákazníkům po celém světě .“ Kromě řešení pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem nabízí Heliox také služby pro monitorování nabíjecích stanic a energetický management. To rozšiřuje portfolio produktů Siemens eMobility IoT a posiluje nabídku digitalizace a softwaru. Kombinace nabíjecích portfolií obou společností vytváří silnou nabídku pro zákazníky. Heliox bude těžit ze schopností společnosti Siemens v oblasti industrializace, globální distribuční sítě a infrastruktury k rozšíření výroby a uspokojení rostoucí poptávky zákazníků. Siemens eMobility je součástí Siemens Smart Infrastructure. Společnost nabízí hardware, software a služby s IoT pro AC a DC nabíjení od 11 kW do 1 MW pro širokou škálu aplikací. Siemens koupil Heliox od soukromé investiční společnosti Waterland a skupiny zaměstnanců a jednotlivých akcionářů. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, vygenerovala skupina Siemens tržby ve výši 77,8 miliardy eur a čistý zisk 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 společnost zaměstnávala po celém světě zhruba 320 000 lidí. Siemens Smart Infrastructure má své globální ústředí ve švýcarském Zugu. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 75 000 zaměstnanců.

person rebus  date_range 15.01.2024

Projekt nového systému pražské navigace Čitelná Praha se vloni překlenul do klíčové etapy. V rámci „fáze pilotování“ byly prvky navigačního a orientačního systému instalovány ve stanici Palmovka na lince B, do nové grafiky se převlékla nově rekonstuovaná stanice Jiřího z Poděbrad a částečně stanice Chodov na lince C. V roce 2024 se dočkají nových prvků také vlaková stanice Dolní Počernice a Úvaly.

Rekapitulace roku 2023 K „laboratoři projektu“ ve stanici metra Palmovka na žluté lince B se během roku přidaly dvě další pilotní lokace podzemní dráhy, na kterých ověřujeme vznikající systém. Do nové grafiky se v rámci rekonstrukce převlékla zelená stanice linky A Jiřího z Poděbrad, kde byl poprvé otestován také zcela nový prvek navigace na nástupišti, tzv. vertikální teploměr. Pilotní stanicí červené linky C je Chodov, kde plánujeme k již realizovaným prvkům na nástupišti doplnit v první části letošního roku testovaný systém i na nosiče ve vestibulu a u vstupů do metra. Na každé lince metra tedy systém testujeme v rámci jedné pilotní stanice. Do systému navigace k podzemní dopravě patří také zcela nový výrazný nadzemní nosič zdálky upozorňující na přítomnost stanice metra. Jedná se o takzvaný totem, jehož první prototypy testujeme na Palackého náměstí a u nového nádraží Rajská zahrada. Ve fázi pilotování hrají zásadní roli uživatelé, se kterými celkovou funkčnost vznikajícího systému ROPID ověřuje především prostřednictvím odborných výzkumů s širokou veřejností. V rámci pilotních projektů byl rozsáhlý průzkum realizován ve stanici metra Palmovka a na první lokaci s kompletní pěší navigací u nové Štvanické lávky. Cílem je dopracovat systém k inkluzivnímu řešení, které bude funkční pro všechny. Dílčí prvky proto průběžně konzultuje také se zástupci SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). „ Na příkladu stanice Jiřího z Poděbrad je patrné, jak pracujeme se zpětnou vazbou od cestujících. Na základě průzkumu na Palmovce jsme pro stanici Jiřího z Poděbrad upravili celou řadu prvků a podobně budeme postupovat i u proběhlého průzkumu u prvků pěší navigace. Podle připravovaného průzkumu na Jiřího z Poděbrad a ve vozech metra následně doladíme jednotlivé prvky do finální podoby, abychom mohli začít systematicky přeznačovat celou Prahu. Každý, kdo má zájem se s námi podělit o zpětnou vazbu nebo se zapojit do průzkumu, najde příslušné formuláře na stránkách Čitelné Prahy, “ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Nové navigační prvky byly nainstalovány také na lávce nad novou železniční zastávkou Rajská zahrada. Nová grafika schémat metra se začala testovat také ve vybraných vozech metra a grafikou Čitelné Prahy jsou opatřena i nová zastřešení vstupů do metra u Masarykova nádraží. Na dalších zastávkách povrchové dopravy i ve stanicích metra či železnice jsme implementovali nové digitální displeje zobrazující nejbližší odjezdy spojů veřejné dopravy. Důležitou součástí nového pražského wayfindingu jsou také elektronické informace o provozu, ať už pro různé digitální tabule ve stanicích nebo vozidlech, tak i třeba v mobilních aplikacích nebo vyhledávačích spojení. V roce 2023 zahájil operátor ICT práce na vzniku Datové základny, která bude klíčová pro dlouhodobé fungování nového systému. Došlo také k dílčímu vylepšení jednotlivých funkcí mobilní aplikace PID Lítačka a intenzivně se připravoval nový intermodální vyhledávač tras, který mnohem lépe propojí jednotlivé druhy mobility zejména v Praze a stane se hlavním digitálním nástrojem Čitelné Prahy. Plány pro rok 2024 V roce 2024 plánuje Praha pokračovat v pilotování dalších nových prvků navigačního systému jak v metru a na zastávkách povrchové dopravy či na železnici, tak i v rámci pěší navigace. V metru bude dokončena instalace nové grafiky ve stanici Chodov a novou grafiku dostane i druhá polovina stanice Palmovka. Tam otestujeme i fyzické nosiče s novým řešením nasvícení informací. Totemy zdálky upozorňující na přítomnost stanice metra nebo vlakového nádraží postupně instalujeme i na dalších místech, hned počátkem roku na Malostranské nebo u nádraží Eden. Vyzkoušíme i výraznější označení různých typů vstupů do stanic metra. Na zastávkách povrchové dopravy budeme v rámci nových vitrín v přístřešcích testovat revidovanou podobu map a schémat či dalších informačních materiálů včetně výlukových informací a informací na zastávkových označnících. Otestuje také další prototypy nových zastávkových označníků, osazení digitálními odjezdovými panely plánujeme i pro další tramvajové a autobusové zastávky. Pilotní vlakovou stanicí pro testování doplňkových prvků Čitelné Prahy k celostátnímu systému Správy železnic bude Praha-Dolní Počernice a ve spolupráci se Středočeským krajem plánujeme testovat také novou podobu informací i nové navigace ve středočeském nádraží Úvaly. Nové navigační tabule budou doplněny i na dokončované druhé části lávky od nového nádraží Rajská zahrada k metru, kvalitnější navigaci na jednotlivá nástupiště získají také autobusové terminály Černý Most nebo Roztyly. Další prvky pěší navigace se objeví v „laboratoři“ Čitelné Prahy na Palmovce, na dalších místech Prahy 7 či v Běchovicích. Ucelený systém postupně nahradí stávající místní značení v různých typech městského území. Pokračovat se bude také s uživatelskými výzkumy. V prvním čtvrtletí 2024 proběhnou ve stanici metra Jiřího z Poděbrad a ve vozech metra, další průzkumy se zaměří na novou podobu informací na zastávkách povrchové dopravy či ve vozidlech tramvají a autobusů, kde připravujeme novou grafiku i nové funkce pro informační obrazovky. Do vývoje nového pražského navigačního systému se může zapojit úplně každý, kdo má chuť pomoci nám na cestě k Čitelné Praze. Podněty, výtky i pochvaly nám cestující mohou jednoduše předat prostřednictvím online dotazníku, který najdou pod tímto odkazem: zpětnovazební dotazník . Počátkem roku bude také spuštěn nový intermodální plánovač tras v rámci mobilní aplikace PID Lítačka a následně ji čekají další vylepšení například v podobě implementace oblíbené mapy spojů PID. Během roku 2024 bude u otestovaných prvků postupně přecházet do implementační fáze pro celé území Prahy i s přesahy do Středočeského kraje v rámci PID. Nejdříve ale bude nutné dokončit potřebné uživatelské průzkumy a doladit finální podobu jednotlivých fyzických prvků i grafiky. Současně s tím budou vznikat jednotlivé manuály i metodická pravidla včetně přípravy datové základny a určení jednotlivých kompetencí pro celoměstskou implementaci a rutinní provoz nového jednotného systému.

person rebus  date_range 15.01.2024
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací