Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Čidla nad dveřmi vozidel MHD nahradí "lidské" sčítače. Novým systémem pro automatické počítání cestujících bude postupně vybaven celý vozový park Dopravního podniku Ostrava. Získaná data chce podnik zpřístupnit také veřejnosti. Veřejná zakázka má být zveřejněna v těchto dnech.

Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu EU. Alokovaná dotace je 42,5 milionů korun. Systém automatického počítání cestujících, jehož základem budou bezúdržbová, vysoce přesná infračervená čidla nad každými dveřmi vozidla, poskytne přehled o konkrétní obsazenosti spojů na všech zastávkách v reálném čase, který bude dále využíván pro datové analýzy. „ V Dopravním podniku Ostrava pracujeme s daty, ta jsou pro nás klíčová. Pro krátkodobé i dlouhodobé plánování dopravy ve městě je dnes už nezbytná přesnější znalost využití našich vozidel. Díky tomu jsme schopni optimalizovat nasazení vozidel na jednotlivé spoje podle jejich kapacity, optimalizovat intervaly mezi spoji, odbourat dlouhodobě nevyužívané spoje a podobně,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO a doplňuje: „Dnes pro měření využíváme palubní počítač v kabině, do kterého musí řidiči zadávat údaje o obsazenosti manuálně, nebo data získáváme prostřednictvím tzv. sčítačů, spolupracovníků, kteří na zastávkách zapisují pohyb cestujících. Detailní data jsme využívali například při plánování systému Ostravské metro. Teď se chceme posunout ještě dál. Cílíme na systém, který bude bezúdržbový a přesnost měření bude vyšší než 97 procent. Naším dlouhodobým cílem také je, aby data z jednotlivých spojů byla online k dispozici i veřejnosti. My sami například chceme data zveřejňovat v aplikaci MojeDPO nebo v elektronickém jízdním řádu (e-paperu) .“ Na realizaci a montáž do 497 vozidel bude mít vybraný dodavatel rok. Podobný systém používá dnes již řada dopravních podniků, například v Praze nebo Bratislavě. Dopravní podnik také bude mít, jako první u nás, kamery ve všech vozech MHD. Kamery se záznamem pro zvýšení bezpečnosti bude mít téměř 600 vozů.

person rebus  date_range 18.01.2024

S technologiemi Heliox rozšiřuje Siemens eMobility svou nabídku nabíjecích řešení pro rostoucí počet elektrických autobusů a nákladních vozidel a přidává digitalizační a softwarový potenciál.

Poté, co byla v srpnu loňského roku podepsána kupní smlouva , Siemens AG nyní dokončil akvizici společnosti Heliox, technologického lídra v řešení rychlého nabíjení pro vozové parky eBusů, eTrucků i osobních automobil. Jeho koupí doplňuje stávající portfolio Siemens eMobility o produkty a řešení v rozsahu od 40 kW až po megawattového nabíjení pro depa a nabíjení na trase. Portfolio nizozemské společnosti, která zaměstnává 330 lidí, také rozšiřuje přítomnost společnosti Siemens na trhu, zejména v Evropě a Severní Americe, a zároveň zlepšuje její odborné znalosti v oblasti výkonové elektroniky. Mobilní, škálovatelné a paralelní nabíjecí řešení Heliox umožní společnosti Siemens lépe obsluhovat tyto trhy. Matthias Rebellius, člen představenstva Siemens AG a generální ředitel Smart Infrastructure, řekl: „ Zažíváme nebývalý růst na trhu infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Za nejrychleji rostoucí segment jsou zde považována stejnosměrná rychlonabíjecí řešení pro vozové parky eBusů a eTrucků. Díky akvizici společnosti Heliox má Siemens eMobility dobrou pozici pro nabídku zákazníkům po celém světě .“ Kromě řešení pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem nabízí Heliox také služby pro monitorování nabíjecích stanic a energetický management. To rozšiřuje portfolio produktů Siemens eMobility IoT a posiluje nabídku digitalizace a softwaru. Kombinace nabíjecích portfolií obou společností vytváří silnou nabídku pro zákazníky. Heliox bude těžit ze schopností společnosti Siemens v oblasti industrializace, globální distribuční sítě a infrastruktury k rozšíření výroby a uspokojení rostoucí poptávky zákazníků. Siemens eMobility je součástí Siemens Smart Infrastructure. Společnost nabízí hardware, software a služby s IoT pro AC a DC nabíjení od 11 kW do 1 MW pro širokou škálu aplikací. Siemens koupil Heliox od soukromé investiční společnosti Waterland a skupiny zaměstnanců a jednotlivých akcionářů. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, vygenerovala skupina Siemens tržby ve výši 77,8 miliardy eur a čistý zisk 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 společnost zaměstnávala po celém světě zhruba 320 000 lidí. Siemens Smart Infrastructure má své globální ústředí ve švýcarském Zugu. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 75 000 zaměstnanců.

person rebus  date_range 15.01.2024

Projekt nového systému pražské navigace Čitelná Praha se vloni překlenul do klíčové etapy. V rámci „fáze pilotování“ byly prvky navigačního a orientačního systému instalovány ve stanici Palmovka na lince B, do nové grafiky se převlékla nově rekonstuovaná stanice Jiřího z Poděbrad a částečně stanice Chodov na lince C. V roce 2024 se dočkají nových prvků také vlaková stanice Dolní Počernice a Úvaly.

Rekapitulace roku 2023 K „laboratoři projektu“ ve stanici metra Palmovka na žluté lince B se během roku přidaly dvě další pilotní lokace podzemní dráhy, na kterých ověřujeme vznikající systém. Do nové grafiky se v rámci rekonstrukce převlékla zelená stanice linky A Jiřího z Poděbrad, kde byl poprvé otestován také zcela nový prvek navigace na nástupišti, tzv. vertikální teploměr. Pilotní stanicí červené linky C je Chodov, kde plánujeme k již realizovaným prvkům na nástupišti doplnit v první části letošního roku testovaný systém i na nosiče ve vestibulu a u vstupů do metra. Na každé lince metra tedy systém testujeme v rámci jedné pilotní stanice. Do systému navigace k podzemní dopravě patří také zcela nový výrazný nadzemní nosič zdálky upozorňující na přítomnost stanice metra. Jedná se o takzvaný totem, jehož první prototypy testujeme na Palackého náměstí a u nového nádraží Rajská zahrada. Ve fázi pilotování hrají zásadní roli uživatelé, se kterými celkovou funkčnost vznikajícího systému ROPID ověřuje především prostřednictvím odborných výzkumů s širokou veřejností. V rámci pilotních projektů byl rozsáhlý průzkum realizován ve stanici metra Palmovka a na první lokaci s kompletní pěší navigací u nové Štvanické lávky. Cílem je dopracovat systém k inkluzivnímu řešení, které bude funkční pro všechny. Dílčí prvky proto průběžně konzultuje také se zástupci SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). „ Na příkladu stanice Jiřího z Poděbrad je patrné, jak pracujeme se zpětnou vazbou od cestujících. Na základě průzkumu na Palmovce jsme pro stanici Jiřího z Poděbrad upravili celou řadu prvků a podobně budeme postupovat i u proběhlého průzkumu u prvků pěší navigace. Podle připravovaného průzkumu na Jiřího z Poděbrad a ve vozech metra následně doladíme jednotlivé prvky do finální podoby, abychom mohli začít systematicky přeznačovat celou Prahu. Každý, kdo má zájem se s námi podělit o zpětnou vazbu nebo se zapojit do průzkumu, najde příslušné formuláře na stránkách Čitelné Prahy, “ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Nové navigační prvky byly nainstalovány také na lávce nad novou železniční zastávkou Rajská zahrada. Nová grafika schémat metra se začala testovat také ve vybraných vozech metra a grafikou Čitelné Prahy jsou opatřena i nová zastřešení vstupů do metra u Masarykova nádraží. Na dalších zastávkách povrchové dopravy i ve stanicích metra či železnice jsme implementovali nové digitální displeje zobrazující nejbližší odjezdy spojů veřejné dopravy. Důležitou součástí nového pražského wayfindingu jsou také elektronické informace o provozu, ať už pro různé digitální tabule ve stanicích nebo vozidlech, tak i třeba v mobilních aplikacích nebo vyhledávačích spojení. V roce 2023 zahájil operátor ICT práce na vzniku Datové základny, která bude klíčová pro dlouhodobé fungování nového systému. Došlo také k dílčímu vylepšení jednotlivých funkcí mobilní aplikace PID Lítačka a intenzivně se připravoval nový intermodální vyhledávač tras, který mnohem lépe propojí jednotlivé druhy mobility zejména v Praze a stane se hlavním digitálním nástrojem Čitelné Prahy. Plány pro rok 2024 V roce 2024 plánuje Praha pokračovat v pilotování dalších nových prvků navigačního systému jak v metru a na zastávkách povrchové dopravy či na železnici, tak i v rámci pěší navigace. V metru bude dokončena instalace nové grafiky ve stanici Chodov a novou grafiku dostane i druhá polovina stanice Palmovka. Tam otestujeme i fyzické nosiče s novým řešením nasvícení informací. Totemy zdálky upozorňující na přítomnost stanice metra nebo vlakového nádraží postupně instalujeme i na dalších místech, hned počátkem roku na Malostranské nebo u nádraží Eden. Vyzkoušíme i výraznější označení různých typů vstupů do stanic metra. Na zastávkách povrchové dopravy budeme v rámci nových vitrín v přístřešcích testovat revidovanou podobu map a schémat či dalších informačních materiálů včetně výlukových informací a informací na zastávkových označnících. Otestuje také další prototypy nových zastávkových označníků, osazení digitálními odjezdovými panely plánujeme i pro další tramvajové a autobusové zastávky. Pilotní vlakovou stanicí pro testování doplňkových prvků Čitelné Prahy k celostátnímu systému Správy železnic bude Praha-Dolní Počernice a ve spolupráci se Středočeským krajem plánujeme testovat také novou podobu informací i nové navigace ve středočeském nádraží Úvaly. Nové navigační tabule budou doplněny i na dokončované druhé části lávky od nového nádraží Rajská zahrada k metru, kvalitnější navigaci na jednotlivá nástupiště získají také autobusové terminály Černý Most nebo Roztyly. Další prvky pěší navigace se objeví v „laboratoři“ Čitelné Prahy na Palmovce, na dalších místech Prahy 7 či v Běchovicích. Ucelený systém postupně nahradí stávající místní značení v různých typech městského území. Pokračovat se bude také s uživatelskými výzkumy. V prvním čtvrtletí 2024 proběhnou ve stanici metra Jiřího z Poděbrad a ve vozech metra, další průzkumy se zaměří na novou podobu informací na zastávkách povrchové dopravy či ve vozidlech tramvají a autobusů, kde připravujeme novou grafiku i nové funkce pro informační obrazovky. Do vývoje nového pražského navigačního systému se může zapojit úplně každý, kdo má chuť pomoci nám na cestě k Čitelné Praze. Podněty, výtky i pochvaly nám cestující mohou jednoduše předat prostřednictvím online dotazníku, který najdou pod tímto odkazem: zpětnovazební dotazník . Počátkem roku bude také spuštěn nový intermodální plánovač tras v rámci mobilní aplikace PID Lítačka a následně ji čekají další vylepšení například v podobě implementace oblíbené mapy spojů PID. Během roku 2024 bude u otestovaných prvků postupně přecházet do implementační fáze pro celé území Prahy i s přesahy do Středočeského kraje v rámci PID. Nejdříve ale bude nutné dokončit potřebné uživatelské průzkumy a doladit finální podobu jednotlivých fyzických prvků i grafiky. Současně s tím budou vznikat jednotlivé manuály i metodická pravidla včetně přípravy datové základny a určení jednotlivých kompetencí pro celoměstskou implementaci a rutinní provoz nového jednotného systému.

person rebus  date_range 15.01.2024

MAN Truck & Bus a ABB E-mobility podepsaly exkluzivní smlouvu o spolupráci. Cílem strategického partnerství je úzká spolupráce, zejména v oblasti výzkumu a vývoje. Zaměří se na megawatový nabíjecí systém (MCV) pro dálkovou přepravu cestujících a zboží.

Thomas Nickels, Senior Vice President Engineering ve společnosti MAN, vidí spolupráci jako specialitu na trhu: " Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje je v našem oboru spíše vzácná. Společně s ABB E-mobility usilujeme o důvěryhodnost, závazné a transparentní partnerství. Již začínáme s vývojem produktů a norem a zaměřujeme se na speciální požadavky průmyslu užitkových vozidel ." Důležitost meziodvětvové spolupráce pro celý sektor je zvláště zaměřená na megawattový nabíjecí systém (MCS): „ V MCS pracujeme s hráči z celého sektoru, abychom v budoucnu umožnili nabíjecí kapacity v rozsahu megawattů a tedy udržitelnou a hospodárnou dálkovou přepravu těžkého zboží a cestujících. Díky spolupráci s ABB E-mobility se můžeme vypořádat s výzvami nové technologie v rané fázi a rychleji posouvat standardizaci kupředu ." Mezi výzvy patří komunikační standard ISO15118-20 a nové způsoby přenosu signálů. Základem pro megawattové nabíjení je ethernetová komunikace, která se v elektromobilitě používá vůbec poprvé. Včasné testy softwaru a interoperability s vozidly a nabíjecími stanicemi by měly pomoci co nejrychleji zavést spolehlivé produkty v prostředí vznikajícího trhu. Spolupráce, která je zatím naplánována na tři roky, se proto hned od začátku zaměřuje, kromě interního vývoje a dalšího vývoje nabíjecích stanic, vozidel a softwaru, na zákaznickou zkušenost. " Vysoký nabíjecí výkon, spolehlivá technologie a důvěra zákazníků – to jsou předpoklady úspěchu elektromobility v těžké nákladní a dálkové osobní dopravě. Díky spolupráci s MAN již od rané produktové fáze můžeme ještě lépe reagovat na potřeby. Do roku 2025 chceme přinést na trh produkt, který splňuje požadavky logistiky ,“ říká Floris van de Klashorst, Senior Viceprezident pro produkty a hardwarové platformy společnosti ABB E-mobility. " Trh potřebuje ekosystém, který se vzájemně propojí a spolehlivě funguje. Proto chceme společně vyvinout koncept pro interakci MCS a CCS, který by řešil problémy, jako je prostor, dodávky energie a rozšiřování sítě. Rozsáhlé odborné znalosti společnosti MAN nám pomáhají rozvíjet zákaznicky orientovaná řešení – jak pro použití v depu, tak na trase, “ říká van de Klashorst s vysvětlením budoucích projektů. Spolupráce se neomezuje pouze na logistiku: " MCS bude v budoucnu využíváno také v cestovním sektoru, například pro obytné vozy a autokary. To přinese další výzvy a změnu v chování uživatelů ". ABB E-mobility je globální lídr v řešení nabíjení elektrických vozidel (EV). Je partnerem největších světových výrobců OEM elektromobilů a celostátních provozovatelů dobíjecích sítí. Nabízí různé portfolio nabíjení, od chytrých nabíječek pro domácnost až po vysokovýkonné nabíječky pro dálniční stanice budoucnosti, řešení pro elektrifikaci vozových parků a nabíjení pro elektrické autobusy a nákladní automobily. S přibližně 1 500 zaměstnanci po celém světě prodala ABB E-mobility více než jeden milion nabíječek pro elektromobily na více než 85 trzích, včetně více než 50 000 DC rychlonabíječek. MAN Truck & Bus je jedním z předních evropských výrobců užitkových vozidel a poskytovatelů dopravních řešení s ročním obratem kolem 11 miliard eur (2022). Portfolio produktů zahrnuje dodávky, nákladní automobily, autobusy, dieselové a plynové motory a také služby pro osobní a nákladní dopravu. Elektrický pohon je nedílnou součástí standardní nabídky autobusů a dodávek MAN, ucelené portfolio sériově vyráběných elektrických nákladních vozidel je v prodeji od října 2023. Spolu s digitalizací a automatizací v silniční nákladní dopravě je přechod na jízdu bez emisí CO2 klíčovým pilířem strategie NewMAN pro budoucnost, se kterou se společnost do roku 2030 transformuje z výrobce užitkových vozidel na poskytovatele inteligentních a udržitelných dopravních řešení. MAN Truck & Bus je společností TRATON GROUP a celosvětově zaměstnává přibližně 33 000 lidí. .

person rebus  date_range 12.01.2024

Rekord ve výši 1,021 miliardy korun padl i přesto, že se jízdné ve městě od roku 2012 nezdražovalo. Poklesl zájem o dlouhodobé předplatní jízdenky, podle Dopravního podniku města Brna naopak roste zájem o službu Pípni a jeď, díky které si cestující kupují jízdenku kartou přímo ve vozech.

„ Zájem cestujících o městskou hromadnou dopravu nás těší. Tržby na jízdném ve výši miliarda a jednadvacet miliónů korun ukazují, že jí lidé z různých důvodů stále častěji dávají přednost před individuální dopravou. Moderní a již ze 60 procent bezemisní vozový park, frekvence spojů, dobrá dostupnost, rychlost i cena – ve většině aspektů městská hromadná doprava vyhrává a lidé si to uvědomují. To je pro celkovou dopravní situaci ve městě a jeho fungování klíčové. Proto ji budeme i nadále finančně podporovat, “ sdělila Markéta Vaňková, primátorka města Brna. „ Dopravní podnik města Brna potřebuje pro zajištění kompletní služby městu téměř čtyři miliardy korun ročně. V loňském roce jsme na provozní náklady uvolnili 2,75 miliardy korun, pro letošní rok se částka s ohledem na ceny energií a zklidnění trhu snížila na 2,68 miliardy korun. Podpora města je tedy pro fungující městskou hromadnou dopravu v Brně klíčová a my v ní budeme pokračovat, “ uvedl Petr Kratochvíl, radní města Brna pro dopravu. „ Mimořádný úspěch je výsledek kombinací několika faktorů – politiky města, která podporuje městskou hromadnou dopravu, práce všech našich 2500 zaměstnanců a dlouhodobé přízně našich zákazníků všech věkových kategoriích. Tento zájem nás zavazuje k dalšímu zvyšování kvality našich služeb ,“ řekl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna. Tržby v MHD za rok 2023 podrobně Z hlediska preferencí jízdenek za poslední léta klesá zájem o předplatní jízdenky. „ Tento trend sledujeme od období covidu, kdy lidé ztratili jistotu, jak se bude situace vyvíjet a odklonili se spíše k jednorázovým jízdenkám, “ vysvětluje Havránek. Předplatní jízdenky – tzv. šalinkarty přesto využívá 58 procent cestujících, jednorázové jízdenky 42 procent. Mezi šalinkartami jednoznačně převládají roční, které tvoří polovinu všech předplatních jízdenek. „ Lidé, kteří platí za odpady na území města, na tento druh mohou čerpat dotaci ve výši 1425 Kč a roční jízdné je tak vyjde na 3325 Kč, tedy asi 9 Kč na den. Pomyslnou druhou příčku si drží čtvrtletní jízdenky, následně měsíční, “ sdělil Havránek. Z hlediska jednorázových jízdenek stále více cestujících využívá službu Pípni a jeď! a kupují si jízdenky kartou přímo ve voze . Aktuálně tvoří takto pořízené jízdenky polovinu z prodaných jednorázových lístků, 17 procent pak tvoří papírové jízdenky z běžné distribuce, 16 procent jízdenky z automatů a 15 procent SMS jízdenky a jízdenky z aplikací. Zbývající 2 procenta tvoří lístky zakoupené v prodejnách DPMB. Novinkou z loňského roku je jízdenka 8 cest po Brně, alternativa univerzální jízdenky. Osm polí vyjde na 156 korun, cena za 45 minut jízdy je tak 19,50 korun. Těchto jízdenek se za rok 2023 prodalo 51 605 kusů za 8 miliónů korun. DPMB

person rebus  date_range 11.01.2024

Technologická společnost ZF Friedrichshafen (ZF) během 18 měsíců zdvojnásobila výrobu elektromotorů pro elektrické osobní automobily a užitková vozidla. Toto výrobní jubileum je známkou rychlého přechodu na elektromobilitu.

Celosvětová poptávka po elektrických pohonech pro osobní a užitková vozidla rychle roste a s ní i výrobní čísla společnosti ZF: Roland Hintringer, vedoucí produktové řady elektromotorů ve společnosti ZF: „ Během pouhých 18 měsíců společnost ZF zdvojnásobila výrobu elektromotorů z necelého jednoho a půl milionu na tři miliony kusů. Díky vysoce automatizovaným, objemově flexibilním a modulárním systémům jsme schopni pokrýt potřeby našich globálních zákazníků ". ZF také pokračuje v inovacích. Oznámila, že pro sériovou výrobu vyvine bezmagnetický elektromotor I²SM – synchronní stroj se samostatným napájením s indukčním přenosem energie - který je na rozdíl od bezmagnetických koncepcí dostupných na trhu v současnosti, jedinečně kompaktní a má nejvyšší hustotu výkonu a točivého momentu. Společnost ZF nedávno demonstrovala potenciál nového vývoje ZF pro další zvýšení účinnosti, a tím i dojezdu v elektromobilitě s elektrickým pohonem EVSys800: Prototyp je o 35 % lehčí než současné elektrické pohony a snižuje emise CO2 při výrobě a provozu o 20 %. Inovativní technologie statorového vinutí, nová koncepce chlazení a kompaktní konstrukce umožňují tyto významné optimalizační skoky. Elektromotory vyrábí ZF v Asii a Evropě a připravují se výrobní závody v Severní Americe. Jako globální společnost pokrývá hlavní automobilové trhy v Hangzhou a Shenyang (Čína), Pančevo (Srbsko), Schweinfurt (Německo), Trnava (Slovensko), Saltillo (Mexiko) a Gray Court (USA). Kapacita výroby elektromotorů ve stávajících závodech se v současné době rozšiřuje. V ČR je ZF zastoupena v deseti městech, v Brně, Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, Klášterci nad Ohří, Plzni, Praze, Staňkově, Staré Boleslavi a Žatci. Ve Zlíně se nachází odštěpná pobočka plzeňského vývojového centra. Společnost zaměstnává v zemi více než 3 500 lidí.

person rebus  date_range 20.12.2023

V bulharském městě Ruse je všech patnáct trolejbusů SOR TNS 12. Jsou vybaveny bateriemi pro jízdu mimo trolejové vedení a také speciálním protipožárním systémem Dafo SafeEV pro detekci a případné hašení požáru Li-Ion baterií.

První z patnácti trolejbusů dodal SOR Libchavy do Ruse začátkem listopadu. Vozový park města má v současné době 96 vozidel, během čtyř let se jejich počet téměř ztrojnásobil. Nové vozy vyrobené v České republice nahradí staré trolejbusy vyrobené v letech 1982 až 1984. Podobně vyřadil s novými elektrickými autobusy SOR EBN 9,5 původní dieselové autobusy. Nové trolejbusy SOR TNS 12 mají kapacitu 90 míst, z toho 35 míst k sezení. V České republice jsou vyrobeny také informační panely značky BUSTEC. Elektrovýzbroj pochází od dceřiné společnosti SOR Libchavy - RAIL ELECTRONICS CZ. Magistrát města v zadávacích podmínkách výběrového řízení na dodavatele trolejbusů požadoval vybavit vozidla protipožárním systémem baterií. Ve vozidlech SOR je namontován systém automatického hašení Dafo SV-K Busline, který byl k vidění na veletrhu Czechbus, na kterém také získal jednu z cen GRAND PRIX . V České republice ho nabízí společnost GLASPO TRADE . Protipožární systém Dafo SV-K je součástí konceptu Dafo SafeEV. Jde inovativní řešení pro potlačení požáru, které nabízí flexibilitu a bezpečnost. Jeho schopnost chránit širokou škálu elektrických a hybridních vozidel z něj činí ideální řešení pro jakékoli vozidlo, které vyžaduje spolehlivou požární ochranu. Li-Ion baterie představují značné riziko selhání. V důsledku zkratu, přebití, vysokých teplot, mechanického poškození či přehřátí, může dojít k tzv. tepelnému úniku, kdy teplota generovaná uvnitř baterie vystoupá do takové míry, že je schopna prostupovat do okolí, což může vést k rychlému rozvoji požáru, který je obtížné uhasit. Dafo SafeEV efektivně a bezpečně minimalizuje rizika spojená s požáry v elektrických a hybridních vozidlech. K tomu využívá hasicí prostředek Forrex, které má schopnost účinně tlumit plamen a současně poskytuje dostatečnou chladicí kapacitu pro zpomalení postupu požáru. Ochlazování baterií hraje v tomto případě klíčovou roli a umožňuje bezpečnou evakuaci cestujících. Výhody Forrex lze shrnou následovně. Je nekorozivní, nemrznoucí do -50 stupňů Celsia, odolný proti stárnutí, vodou odstranitelný, šetrný k životnímu prostředí a při běžné manipulaci pro lidské zdraví neškodný. Je dodáván ve škálovatelných nádobách SV-K o objemu 5 až 25 litrů, které jsou v běžném provozu bez tlaku. Systém je natlakován teprve po aktivaci, kdy je do něj vpuštěn dusík, do té doby izolovaný v samostatné, hermeticky uzavřené nádobě. To zvyšuje bezpečnost celého systému a snižuje nároky na jeho kontrolu a údržbu. Dafo SV-K zároveň vyniká svou vysokou odolností. Byl testován na elektromagnetickou kompatibilitu, vibrace, korozi a teplotní extrémy. To umožňuje jeho použití i v těch nejnáročnějších provozech po celém světě. Pro bezpečné a správné fungování protipožárního systému, doporučuje švédský výrobce jeho každoroční kontrolu autorizovaným technikem. Po 10 letech je nutná úplná výměna Forrex v nádobě SV-K. Životnost celého systému SV-K je pak plánovaná na 15 let, tedy na stejnou dobu jako je životnost většiny používaných vozidel. Systém lze omezit pouze na detekci, která je realizována prostřednictvím lineárního tepelného detektoru a sensorů CO. Informace je přenášena do palubní desky řidiče, prostřednictvím sběrnice CAN bus. Řidič tak rychle a přehledně získává informaci o případném požáru. Vše je navrženo tak, aby byly splněny různé požadavky zákazníků nebo regulačních předpisů a byla tak zajištěna optimální požární bezpečnost. Pro svou spolehlivost a kvalitu jsou protipožární systémy Dafo využívány řadou výrobců autobusů, namátkou lze jmenovat např. Iveco, Scania nebo Volvo. Ve spolupráci s GLASPO TRADE

person rebus  date_range 15.12.2023

Electreon úspěšně dokončila výstavbu bezdrátového nabíjecího terminálu pro zaparkované městské elektrobusy a představuje tak světovou novinku v nabíjecí technologii. Nahradit může plug-in technologii.

Komerční projekt pro Electra Afikim, hlavního provozovatele veřejné dopravy v Izraeli, který se nachází v Rosh HaAyin ve středu země, poskytuje stacionární bezdrátové nabíjení pro e-busy během noci a přes den na veřejném autobusovém terminálu. Oren Ezer, generální ředitel společnosti Electreon, uvedl: „ Jsme rádi, že můžeme světu představit první bezdrátový nabíjecí terminál tohoto druhu zde v Izraeli, umožňuje efektivní, nákladově efektivní a prostorově úsporné bezdrátové nabíjení pro autobusy MHD ve frekventované městské zóně. Toto inovativní zařízení je navrženo tak, aby poskytovalo bezdrátové nabíjení elektrických autobusů po celý den a noc a sloužilo veřejnosti jako součást pravidelných služeb veřejné dopravy v oblastech Petah Tikva a Rosh HaAyin. " Electreon celý projekt řídil, včetně elektrické infrastruktury, požadovaných schválení a stavebních prací. Implementoval také svou pokročilou softwarovou platformu pro nabíjení a vzdálenou správu a dohled nad bezdrátovým nabíjením vozového parku. Při realizaci tohoto průkopnického projektu se Electreon spojil se třemi mezinárodními výrobci autobusů, které vybrala dopravní společnost, jde o Electra Afikim, HIGER, Ankai a Sunwin. Tito výrobci integrovali zařízení Electreon do svých elektrických autobusů a HIGER a Ankai dokončily celý proces schvalování WVTA v Evropské unii. Electreon vítá tento významný krok k vytvoření bezdrátového přijímače elektrických autobusů jako běžného produktu dostupného pro celý automobilový průmysl. Plně komerční projekt má hodnotu přibližně 5,8 milionu ILS (přibližně 36 milionů Kč) a zahrnuje platby za softwarové služby, provoz a údržbu po dobu trvání projektu. Electra Afikim provozuje přibližně 500 autobusových linek po celé zemi, které ročně urazí 64 milionů km a přepraví 51 milionů cestujících. Jako první provozuje flotilu elektrických autobusů s technologií Electreon. Rosh HaAyin je jedním z prvních měst v Izraeli, která má elektrické autobusy. Na vozidla i vizi bezdrátového nabíjení získalo podporu ministerstva dopravy. Úspěšné dokončení stacionárního bezdrátového nabíjení je pokračováním dalších nedávných projektů. V létě společnost vyhrála společně s VINCI první výběrové řízení ve Francii na bezdrátovou nabíjecí technologii na dálnici poblíž Paříže. Ministerstvo dopravy země dospělo k závěru, že elektrické silnice by mohly snížit emise CO2 ze silniční nákladní dopravy o 86 % ve srovnání s naftou a o 60 % více ve srovnání s těžkými nákladními vozy přepravujícími velmi velké baterie a dobíjejícími se na rychlonabíjecích stanicích na trase, a navrhlo postavit do roku 2035 téměř 9 000 km elektrifikovaných dálnic. Francie je tak se svou první bezdrátovou elektrickou silnicí pro nabíjení elektrických vozidel další zemí po boku Švédska, Německa, Itálie, Norska a USA. Minulý týden Electreon oznámila další úspěch, společně s MAHLE vyvinula bezdrátovou metodologii určování polohy (diferenciální indukční polohovací systém DDIPS), která byla vybrána SAE jako univerzální globální průmyslový standard. Představuje to klíčový rok ve vývoji technologií pro nabíjení elektromobilů. " Nárůst využívání elektromobilů znamená i posun v automobilové technologii, zůstává ale problém efektivního a pohodlného nabíjení. Tradiční metody plug-in jsou stále více považovány za nedostatečné pro rostoucí požadavky řidičů. Technologie bezdrátového nabíjení nabízí rychlé, bezpečné a bezproblémové nabíjení. A co je důležitější, tím, že se stal součástí standardu SAE J2954, nastavuje DIPS společnosti Electreon jednotné globální měřítko pro bezdrátové nabíjení elektromobilů. Tato standardizace je kritickým krokem ke zlepšení interoperabilní a automatizované infrastruktury nabíjení, což může způsobit revoluci na trhu elektrických vozidel ," uvádí Electreon.

person rebus  date_range 12.12.2023

Aktuální odjezdy spojů ukazují digitální informační panely na 15 autobusových zastávkách. Až 150 dalších panelů v designu Olgoj Chorchoj pro důležité tramvajové a autobusové zastávky vyrobí společnost Bustec v Blansku.

Během listopadu 2023 dokončil ROPID osazování digitálních odjezdových panelů na 15 významných autobusových zastávkách v Praze. Zároveň vysoutěžil zakázku na dodání až 150 dalších panelů v designu Olgoj Chorchoj. Aktuální informace o příjezdech spojů se zároveň objeví na dalších zastávkách v rámci nových přístřešků, které instalují Technologie hl. m. Prahy. Digitální panely Bustec budou podávat informace také o případných mimořádnostech v provozu. V posledních týdnech přibyly nové informační panely například na autobusových zastávkách Budějovická, Anděl, Spojovací nebo Brumlovka. Již delší dobu se s nimi mohou cestující setkat také například na Dejvické, Želivského, Bohdalci, Nádraží Radotín, Kolejích Strahov nebo v rámci terminálu Černý Most. On-line informace v podobě velkoplošných panelů viditelných z celého prostoru nástupiště jsou umisťovány na nejvytíženější zastávky nebo tam, kde dochází k častým nepravidelnostem a cestující potřebují aktuální informace o příjezdech spojů v reálném čase. „ I když mají Pražané už delší dobu informace o reálné poloze vozidel MHD ve svých mobilech díky aplikaci PID Lítačka, běžným standardem všech vyspělých měst je zobrazovat tyto informace všem cestujícím přímo tam, kde čekají na tramvaj nebo autobus. Postupně chceme takto modernizovat informovanost cestujících nejen na nových tramvajových tratích, ale na všech významných tramvajových a autobusových zastávkách, “ říká náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Zdeněk Hřib. Informace o příjezdech nejbližších spojů jsou na panelech pořízených organizací ROPID poskytovány na základě skutečné polohy vozidel prostřednictvím městské datové platformy Golemio, která je zdrojem těchto informací také pro mobilní aplikaci PID Lítačka nebo vyhledávače spojení, ale i aplikace třetích stran jako například mapy.cz nebo mapy Google. Organizace ROPID, která se stará o fungování integrovaného dopravního systému pro Prahu a Středočeský kraj, nyní vysoutěžila zakázku na dodání až 150 dalších odjezdových panelů, které budou postupně od příštího roku osazovány ve spolupráci s Technologiemi hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl. m. Prahy na další důležité tramvajové a autobusové zastávky. „ Digitální odjezdové panely budou v designu nového pražského zastávkového mobiliáře od studia Olgoj Chorchoj a budou tak vzhledově zapadat do jednotné rodiny přístřešků, laviček, košů nebo zábradlí ,“ upřesňuje ředitel ROPID Petr Tomčík. Prototyp takového panelu je k vidění od roku 2022 v zastávce Nádraží Klánovice-sever. Nové panely budou umístěny na samostatné konstrukci nebo zavěšené na stávajících sloupech veřejného osvětlení tak, aby byly dobře viditelné z celého prostoru nástupiště. „ Díky skvělé spolupráci s Technologiemi hl. m. Prahy je mnoho zastávek na osazení digitálních panelů již připraveno – základy a elektrické přípojky zde byly budovány už v rámci výměny zastávkových přístřešků ,“ dodává Petr Tomčík. Digitální panely s aktuálními odjezdy spojů se brzy objeví také v nových zastávkových přístřešcích, o které se starají Technologie hl. m. Prahy. Samostatnými odjezdovými panely disponují díky Dopravnímu podniku hl. m. Prahy také zastávky na nových tramvajových tratích do Libuše, Slivence a na Dědinu nebo v rámci nového terminálu Depo Hostivař. Postupně se mohou lidé s digitálními informačními prvky setkat také ve významných autobusových terminálech, jenž má ROPID ve své správě – od konce roku 2022 je jimi osazen terminál Černý Most a ještě do konce letošního roku přibude velkoplošný panel také na autobusovém nádraží Roztyly. Tento panel byl k vidění na veletrhu Czechbus .

person rebus  date_range 12.12.2023

Drobné na jízdenku už nejsou potřeba, platba kartou u cestujících MHD vede. Čím dál víc lidí využívá pro nákup jízdenek také e-shopy dopravních podniků, aplikace v chytrých telefonech nebo SMS jízdenky. V 11 městech lze kartou zaplatit i pokutu revizorovi.

Zaplatit jízdné přímo ve voze MHD – dnes realita pro cestující téměř ve všech velkých českých městech. Podle zjištění Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) obliba bezhotovostních plateb v MHD v posledních letech neustále stoupá, díky zjednodušení celého procesu se některým dopravcům dokonce zvyšuje počet prodaných jednorázových jízdenek. „ Platbu kartou při nákupu jednorázových jízdenek preferují cestující ve většině měst, kde je taková platba možná. V rámci našeho sdružení je to 18 dopravních podniků, další tři tuto službu plánují zprovoznit v nejbližší době, “ uvádí předseda SDP ČR Tomáš Pelikán, který je zároveň ředitelem Dopravního podniku města Pardubic. Právě v Pardubicích nainstalovali do všech vozů platební terminály v roce 2021 a cestující motivují k využití tohoto způsobu nákupu. „ Benefitem pro cestujícího při platbě kartou je zvýhodněný tarif oproti papírové jízdence nebo platbě u řidiče. Nákup kartou aktuálně tvoří 56 % z celkového nákupu jednorázových jízdenek a i nadále se chceme k bezhotovostním platbám posouvat ,“ vysvětluje Tomáš Pelikán. „ Vzhledem k tomu, že si Češi velice oblíbili placení chytrými telefony a hodinkami, v čemž patříme k top zemím světa, je dobře, že se neustále rozšiřují možnosti, kde mohou tímto způsobem platit. Naším úkolem ve Visa je umožnit lidem platit tak, jak chtějí, a uspokojit poptávku po bezkontaktních, mobilních a online platbách. Zároveň z průzkumů a praxe vyplývá, že zavedení digitálních plateb přímo v dopravních prostředcích šetří dopravcům až 30 % nákladů spojených s jízdným ,“ uvádí Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku. Dopravní podniky kopírují obecný trend a snaží se nákup jízdenek, ať už jednorázových nebo časových, svým zákazníkům co nejvíce usnadnit. Průkopníkem v oblasti elektronického odbavení je Dopravní podnik Ostrava, který se jako první dopravní podnik v republice kompletně vzdal všech papírových jízdenek. „J ako první v republice jsme také už od roku 2016 umožnili našim cestujícím koupit jízdné bezkontaktní platební kartou přímo ve voze. Následně jsme na začátku roku 2020 zrušili všechny papírové jízdenky. Ve vozech tak cestující mohou zaplatit za jízdné bezkontaktní platební kartou, nebo kreditní jízdenkou. Bezkontaktní platební kartou ve vozech MHD v Ostravě dnes platí 73 % cestujících, a například při velkých hudebních festivalech se ukazuje, že díky jednoduchosti je tento způsob odbavení velmi efektivní ,“ říká ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. V Brně pojmenovali systém placení kartou ve voze, který funguje od července 2020, Pípni a jeď. „ Jízdenky koupené prostřednictvím této služby činí téměř 25 procent celkových tržeb a tento poměr stále roste. Naopak klesá zájem o papírové jízdenky a o SMS jízdenky. Od cestujících stále sbíráme na službu Pípni a jeď pozitivní zpětnou vazbu za její jednoduchost a pohodlnost. I přes naše počáteční obavy si ji chválí i starší cestující ,“ potvrzuje Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna. Přechod od bankovek k platební kartě je patrný také na přepážkách předprodeje jízdních dokladů. I tady už dnes převládá platba kartou, prostřednictvím které se uskuteční zhruba 55 % prodejů. A jednodušší je v některých městech i placení pokuty revizorovi. Například Dopravní podnik hl. m. Prahy umožňuje cestujícím platit přirážku na místě kartou od roku 2019. Tímto způsobem je uhrazeno 70 % všech přirážek zaplacených na místě kontroly. Kde koupíte jízdenku kartou přímo ve voze MHD: Brno, České Budějovice, Děčín, Hradec Králové, Chomutov-Jirkov, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Tábor, Ústí nad Labem a ve vozech Dopravní společnosti Ústeckého kraje Zavedení systému je v plánu: Most-Litvínov, Olomouc, Zlín-Otrokovice

person rebus  date_range 07.12.2023
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací