Reklama
Reklama
Alternativy

Technika spalování vodíku bude testována v praxi během fotbalového šampionátu 2006. (Fourteen buses with hydrogen combustion engines from MAN for the EU HyFLEET:CUTE project in Berlin.)

Fourteen buses with hydrogen combustion engines from MAN for the EU HyFLEET:CUTE project in Berlin Technika spalování vodíku bude otestována v praxi se zákazníky poprvé během fotbalového šampionátu 2006. Na BUSportálu jste si mohli přečíst: Vodíkové autobusy MAN v běžném provozu. Salzgitter/Stuttgart březen 2006 - MAN Nutzfahrzeuge AG a NEOMAN Bus GmbH rozšiřují svůj závazek na poli alternativních pohonů a stávají se účastníky projektu EU HyFLEET:CUTE pro podporu vodíkové technologie, představené na začátku roku 2006. V následujících dvou letech bude dodáno berlínským zastupitelům BVG 14 dvounápravových autobusů MAN Lion's City s vodíkovým motorem. Budou provozovány v praxi, dokud projekt neskončí v roce 2009. Futuristická technologie bude připravena pro sériovou výrobu v několika letech. V rámci projektu HyFLEET:CUTE budou dvě vodíkové technologie - palivový článek a spalovací motor - poprvé kombinovány v evropském projektu. Společnost Berlin transport authority (BVG) jako jeden z partnerů projektu bude využívat první vodíkové autobusy ve veřejné dopravě od léta 2006 jako pilotní klíčový zákazník. Flotila 14 autobusů je tvořena čtyřmi vozy se sacím a dalších deset s přeplňovaným turbo motorem. Jako část projektu společnosti BVG bude zřízení speciální servisní haly pro vodíkové autobusy u stanice Berlin-Spandau spolu s vedle umístěnou veřejnou plnicí stanicí TOTAL, kde budou jak konvenční pohonné hmoty, tak vodík v plynném i tekutém skupenství. Poprvé v autobuse byl vodíkový spalovcí motor použit v Mnichově v roce 1996. V polovině roku 1999 začal MAN testovat tři nízkopodlažní článkové autobusy s nádržemi na stlačený vodík pro veřejný provoz na letištní rampě mnichovského letiště. Tyto tři autobusy již ujely přes 450,000 kilometrů. Takzvaný “H2argemuc-Projekt“ nedávno expandoval do lokální veřejné dopravy dvěma vozidly jezdícími v blízkosti letiště. Zde je nasazen poslední hybridní autobus s palivovými články MAN s moderními NiMH bateriemi. Základní funkce vodíkových spalovacích motorů MAN široce korespondují s dlouho využívanými a testovanými CNG motory, kterých bylo postaveno již několik tisíc. Jsou to čtyřtaktní inline šestiválcové motory. Protože motory byly odvozeny ze sériových CNG motorů, byly dodatečné náklady nízké a vedle toho také prošly roky testů. Dnešní vodíkové spalovací motory MAN dokonce plní normy budoucnosti včetně standardu EEV. MAN očekává, že vodíkový spalovací motor bude připraven pro sériovou produkci v několika letech. Z tohoto důvodu NEOMAN Bus GmbH také jedná s budoucími zákazníky v Evropě o dodávkách těchto vozidel od roku 2007 po ukončení projektu HyFLEET:CUTE. Projekt HyFLEET:CUTE je sponzorován Evropskou komisí spolu s šesti hlavními výzkumnými úkoly. Jedná se o mezinárodní předváděcí projekt pro lokální veřejnou dopravu v Evropě s 31 partnery z obchodu, vědy a politiky. Projekt, plánovaný na čtyři roky, bude výrazným, do budoucna orientovaným projektem městských autobusů a technologií a metod spojených s produkcí a distribucí vodíku. NEOMAN Bus je autobusová divize skupiny MAN Nutzfahrzeuge. Společnost vyvíjí vyrábí a prodává autobusy a autokary MAN a NEOPLAN. Ve fiskálním roce 2005 NEOMAN Bus dosáhl obrat 1 200 milionů EUR (€ 1.2 billion) s 8000 zaměstnanci a přes 6000 prodanými autobusy a podvozky. Zdroj: Tisková zpráva NEOMAN Bus GmbH, překlad a úprava BUSportál. Fourteen buses with hydrogen combustion engines from MAN for the EU HyFLEET:CUTE project in Berlin Hydrogen combustion engineering will be undergoing field trials with customers for the first time at the world football championship 2006 Salzgitter/Stuttgart March 2006 - MAN Nutzfahrzeuge AG and NEOMAN Bus GmbH are extending their commitment in the field of alternative drives even farther and are taking part in the EU HyFLEET:CUTE project for the promotion of hydrogen technology which was launched at the beginning of 2006. Within the next two years a total of 14 MAN Lion's City two-axle buses with hydrogen combustion engines will be delivered to the Berlin transport authority BVG. They will be operated there in practical trials until the project ends in early 2009. This future–oriented technology will be ready for series production in just a few years. Wolfgang Fahrnberger, Chairman of the Management Board of NEOMAN Bus GmbH, declared: “We consider this technology, which can be realised in the medium term, to be a consistent start towards the future of zero-emission drives in the very important field of local public transport. We shall continue along this path in close cooperation with our customers with a view to creating a more environmentally friendly future.“ Within the framework of the new HyFLEET:CUTE project the two future hydrogen technologies - fuel-cell drive and combustion engines - will be combined for the first time for a cross-border European project. The Berlin transport authority (BVG) as one of the project partners will be using the first hydrogen buses in public transport starting from summer 2006 and then acting as the pilot key-account customer. The fleet of 14 buses is made up of four with naturally- aspirated engines and a further ten with supercharged turbo-engines. As part of the project BVG will be setting up a special maintenance hall for hydrogen buses at its bus station in Berlin-Spandau. TOTAL has built a new filling station right beside this bus station. Beside conventional fuels, this public filling station also offers hydrogen as a gaseous and a liquid fuel. Most of the gaseous hydrogen needed for the buses will be produced on site by a liquid gas reformer. BVG, TOTAL and MAN have already been gaining their first experience with the operation of hydrogen buses in scheduled service since 2004. The first time a bus with a hydrogen combustion engine was used was in Munich and Erlangen in 1996. In mid 1999 MAN started testing three low-floor articulated buses with compressed hydrogen storage for public transport on the apron of Munich Airport, and these three buses have already covered over 450,000 kilometres. The so-called “H2argemuc-Projekt“ has recently been expanded to local public transport with two vehicles operating near the airport. Here the latest MAN hybrid fuel cell bus with modern NiMH batteries is used as an energy accumulator. The basic functioning of the MAN hydrogen combustion engines largely corresponds with MAN’s long tried-and tested natural-gas engines, several thousand of which have been built. They are thus in-line, six-cylinder engines which function according to the four-stroke Otto principle. Since the engines have been derived from series natural-gas engines the extra costs can be kept low, and beside this they have also undergone many years of tests. Even today MAN’s hydrogen combustion engines fall far beneath the future EU exhaust-gas limits and thus easily fulfil the EEV standard. With the findings from this project the new drive technology can take a further development step to prove its practical suitability which will finally lead to it being ready for series production. MAN expects the hydrogen combustion engine to be ready for production in the next few years. For this reason NEOMAN Bus GmbH is also negotiating with further customers throughout Europe about the delivery of other vehicles from 2007 after the conclusion of the HyFLEET:CUTE project. The HyFLEET:CUTE hydrogen project is sponsored by the European Commission within its sixth general research programme. It is an international demonstration project for local public transport in Europe in which 31 partners from the field of business, science and politics have teamed up to promote hydrogen technology. This project, which is planned to run for a period four years, will highlight future-oriented drive concepts in city buses and technologies and methods of producing and distributing hydrogen. NEOMAN Bus is the Bus Division of the MAN Nutzfahrzeuge Group. The company develops, produces and markets MAN and NEOPLAN buses and coaches. In the fiscal year 2005 NEOMAN Bus recorded a turnover of € 1.2 billion with a workforce of 8,000 and over 6,000 bus and chassis sales. PR NEOMAN Bus GmbH

person dabra  date_range 05.03.2006

Cenu od ekologů získala společnost Scania zejména za to, že se jí již v roce 2004 podařilo dodat na trh motory Scania EGR , které splňují evropské emisní normy Euro 4 platné až od října 2006. (Scania’s EGR engines receive environmental award.)

Praha, 20. února 2006 – Motory, jež mají dva roky náskok před evropskými emisními normami, získaly další významné ocenění. Prestižní ekologickou cenu Premio Europe udělila za technologii Scania EGR Španělská asociace spedičních firem (CETM) spolu s odborným časopisem Transporte Professional. Po Švédské ceně za technologii je to již druhé prvenství těchto motorů v odborných soutěžích. Cenu od ekologů získala společnost Scania zejména za to, že se jí již v roce 2004 podařilo dodat na trh motory, které splňují evropské emisní normy Euro 4 platné až od října 2006. Podle odborné poroty přispěla Scania díky motorům Euro 4 k ochraně životního prostředí. Vysoký zájem o tyto motory ještě před tím, než vstoupí norma v platnost, navíc dokazuje, že jsou nejen ekologicky šetrné, ale také maximálně výkonné a efektivní. Zákazníci oceňují také fakt, že do vozů vybavených motory Euro 4 je možné tankovat pohonné hmoty běžným způsobem a není potřeba přidávat aditiva. V neposlední řadě je technologie EGR vysoce hodnocená proto, že je prozkoušená, ověřená a jednoduchá. Scania začala prodávat vozy s motory o výkonu 420 k vybavené technologií EGR (Exhaust Gas Recirculation neboli recirkulace výfukových plynů) již v září 2004. Loni v říjnu pak Scania představila řadu motorů, která nabízí celkem 21 variant a umožňuje zákazníkům si vybrat z norem Euro 3, Euro 4 a Euro 5. Pro Euro 4 je ve všech motorech (pětiválcích i šestiválcích) použita jednoduchá a robustní technologie EGR. Pro vysoce výkonné motory V8 používá Scania technologii SCR (Selective Catalytic Reduction neboli selektrivní katalytická redukce), která zajišťuje skvělé chlazení a vysoký výkon ve všech situacích. Zdroj: Scania Czech Republic s.r.o. Scania’s EGR engines receive environmental award Scania has received the Premio Europa environmental award from the Spanish haulage association (CETM) and trade publication Transporte Profesional. The award was given because Scania was able to supply truck engines already back in 2004 that met the European emissions requirements legislated for introduction in October 2006 (Euro 4). In its motivation, the jury states that thanks to exceptional engine technology, Scania has contributed to a cleaner environment by being the first manufacturer to offer its customers trucks that could meet the forthcoming Euro 4 emissions norms well in advance of the legislation. The jury states also that this was a commercial success since Scania had already sold about 3,000 vehicles in Euro 4 configuration before the legislation actually came into force.  Euro 4 applies to all newly-developed engines as of 1 October 2005 and will apply to all new truck sales in October 2006.  It was in September 2004 that Scania initiated deliveries of trucks in Euro 4 configuration, with a 420 hp engine that utilises EGR (Exhaust Gas Recirculation) technology, which means that the emissions are cleaned by the engine combustion, without requiring either aftertreatment or other substances.   Scania’s EGR technology features a range of unique patented solutions that ensure both environmental compatibility and operating economy. The engines have been well received by customers, who appreciate the fact that the vehicles can be filled up in the usual way and can be run on standard fuel, without any additives. The EGR solution is also highly appreciated because it is a tried and tested – and simple - technology. In October 2005, Scania launched engines that give the customers a choice of Euro 3, Euro 4 and Euro 5 compatibility in a range comprising 21 engine variants. For Euro 4, Scania uses simple and robust EGR technology on all its inline engines, that is to say its five- and six cylinder units. For its powerful V8 engines, Scania uses SCR (Selective Catalytic Reduction) technology to ensure cooling capacity and highest performance in all situations. Already from next year, Scania will offer a version of the 12-litre and 16-litre engines in Euro 5 configuration. These engines have been developed primarily to meet the demand from customers who drive through Germany and who can reap the benefit of lower motorway toll fees, offered as an incentive until 2009. In 2006, a 9-litre Euro 5 engine will also be unveiled, intended mainly for city buses.

person dabra  date_range 21.02.2006

Největší domácí výrobce autobusů Karosa z Vysokého Mýta poprvé prodal plynové autobusy na český trh. Fotografie z předání.

(čtk) První čtyři nízkopodlažní vozidla poháněná stlačeným zemním plynem vyrobil pro společnost ČSAD Havířov. Ta autobusy nakoupila koncem minulého roku a 14.2. je slavnostně převzala do užívání. V Evropě přitom Karosa prodá ročně 300 až 500 plynových autobusů. "Zatím jsme plynové autobusy neprodali do Polska ani na Slovensko, takže je to vlastně první zakázka ve východní Evropě," řekl obchodní ředitel Karosy Petr Rusek. Podle něj směřují autobusy s pohonem na zemní plyn zatím hlavně do západní Evropy. Nákup plynových autobusů je v Česku dotován, loni činila dotace na pořízení jednoho takového vozidla 700.000 korun. V letošním roce plánuje Karosa desetiprocentní meziroční nárůst produkce, takže ve Vysokém Mýtě chce vyrobit více než 2000 plynových i naftových autobusů. Z toho objemu předpokládá, že dodá na trhy východní Evropy 15 až 20 plynových autobusů. Karosa prodala do Havířova autobusy, které vyvinula jako plynové teprve loni, uvedl Rusek. Do té doby firma nabízela autobusy, které byly pouze uzpůsobeny k pohonu zemním plynem. V ČR jezdí kromě Havířova autobusy poháněné zemním plynem například na Ústecku nebo v Prostějově. Jeden nový plynový autobus včetně odbavovacího systému stojí asi 6,5 milionů korun. V ČR kromě Karosy vyrábí plynové autobusy ještě pražská firma Ekobus, vyrábět a zkoušet plynové autobusy začala i společnost Tedom z Třebíče.

person dabra  date_range 17.02.2006

Ve spolupráci s výrobcem trolejbusů Škoda připravujeme na toto místo v nejbližších hodinách webovou prezentaci plzeňských trolejbusů.

person dabra  date_range 16.01.2006

BRT systém s vysokokapacitními autobusy-tramvajemi jak v Latinské Americe, tak i doma ve Švédsku. Göteborg to operate Sweden’s longest bus.Bus Rapid Transit (BRT).

(English version you can find under Czech.) Na BUSportálu jste si mohli přečíst: Nejdelší autobus světa se jmenuje VOLVO Největší jednotlivá zakázka pro Volvo v historii - 1667 autobusů pro Chile. Volvo Buses na kongresu UITP v Římě ... ... BRT (Bus Rapid Transit) pomáhá městům řešit dopravní problémy. V Novém roce budou mít obyvatelé Göteborgu příležitost cestovat novým vícečlánkovým 24 metrovým nejdelším švédským autobusem. Úspěch jedné městské autobusové trasy znamená, že dopravce Västtrafik požaduje vozidlo, které odbaví až 165 cestujících. Autobusy byly představeny v pondělí 13.prosince v Göteborgu. Narůstající přetížení dopravy a problémy s exhalacemi posílilo zastupitele světových center v hledání účinnějších, bezpečnějších a ekologičtějších způsobů veřejné dopravy, které mohou přesvědčit více obyvatel nechat svoje automobily doma. Jedním z nastupujících řešení s narůstající popularitou je Bus Rapid Transit (BRT), který obvykle zahrnuje oddělené dráhy pro autobusy, vysokou frekvenci spojů, účinný jízdenkový systém, moderní autobusy s velkou kapacitou a zastávky přizpůsobené pro rychlý nástup a výstup. Göteborg je jedním z měst, která volila investici do tohoto typu autobusové dopravy. Obrovský úspěch BRT autobusové linky č.16, která obsluhuje nové městské části v Norra Älvstranden, přitáhl mnoho cestujících krátkou dobou cestování. Pokrytí nákladů Pro svou popularitu jsou tyto linky jedněmi z mála, které se obejdou bez dotací jízdného. Stinnou stránkou této popularity je, že cestující si stěžují, že jsou autobusy nabité navzdory faktu, že dlouhé vysokokapacitní autobusy jezdí každé tři minuty během špičky. Také proto Volvo Buses, v kooperaci s Göteborgs Spårvägar, Västtrafik a Göteborg City Traffic Office, vyvinuly 24 m článkový autobus pro 165 cestujících - Volvo 7500 Bi-articulated. Göteborgs Spårvägar objednala čtyři tyto autobusy - první bude v provozu v Novém roce. Volvo Buses je světovým lídrem mezi dodavateli moderních Bus Rapid Transit systémů. První velký systém byl zprovozněn v Curitibě v Brazilii v roce 1970. Od té doby dodalo Volvo BRT systém mj. do Bogoty v Columbii a do Leonu a Mexico City v Mexiku. Největší dodávka byla 1,779 autobusů pro Transantiago system v Santiagu v Chile. Tiskovou zprávu Volvo Bus Corporation 12.12.2005 přeložil BUSportál Göteborg to operate Sweden’s longest bus In the New Year, the residents of Göteborg will have the opportunity to travel on Sweden’s longest bus – a new bi-articulated bus that is a full 24 meters in length. The success of one of the city’s bus routes means that the public transport company Västtrafik requires a bus that can carry up to 165 passengers. Increased congestion and environmental problems has forced authorities in the world’s cities to search for more effective, safer and more environmentally friendly public transport services that can persuade more residents to leave their cars at home. One solution that is becoming increasingly popular is the Bus Rapid Transit (BRT) system. The system often comprises separate bus lanes, a high service frequency, an effective ticketing system, modern buses with a large capacity and bus stops adapted for rapid boarding and exiting. Göteborg is one of the cities that have opted to invest in this type of bus service. The huge success of the BRT bus route 16, which serves such areas as the new city districts on Norra Älvstranden, has attracted many passengers because of its short travel time. Cover its cost Because of its popularity, this is one of the world’s few public transport routes that covers costs without tax contributions. The downside of this popularity is that passengers complain that the buses are crowded, despite the fact that a long, articulated bus runs every three minutes during rush hour. Therefore, Volvo Buses, in cooperation with Göteborgs Spårvägar, Västtrafik and Göteborg City Traffic Office, has developed a 24-meter bi-articulated bus that can carry 165 passengers, the Volvo 7500 Bi-articulated. Göteborgs Spårvägar has ordered four of these buses, the first of which will be in operation in the New Year. Volvo Buses is currently the world’s leading supplier of buses for modern Bus Rapid Transit systems. The first large system was launched in Curitiba, Brazil in the 1970s. Since then, Volvo has delivered buses to BRT systems in such cities as Bogotá, in Colombia, and Leon and Mexico City, in Mexico. The most recent delivery was for 1,779 buses to the Transantiago system in Santiago, Chile. “A BRT system represents much of what Volvo stands for, improved safety, operating economy and environmental care,” explains Christer Boman the new BRT manager for Volvo Buses. Press Info Volvo Bus CorporationDecember 12, 2005

person dabra  date_range 18.12.2005

Společnost DaimlerChrysler a Metropolitan Transit Authority zlepšují kvalitu ovzduší hybridními autobusy Orion.

Cena “Blue Sky Merit Award” ekologické organizace Calstart pro projekt hybridních autobusů Metropolitan Transit Authority. Velká zakázka 500 autobusů s opcí na dalších 389 Stuttgart/New York – Andreas Renschler ze společnosti DaimlerChrysler ocenil spolu s Petrem Kalikowem z Metropolitan Transit Authority (MTA) státu New York a Lawrence Reuterem z New York City Transit zlepšení kvality života v New Yorku díky hybridním diesel-elektrickým autobusům z prodkce Orionu, značkou městských autobusů DaimlerChrysler pro Severní Ameriku. "Slavnost čistší a pružnější dopravy" bylo mottem této události, při které byla také předána cena “Blue Sky Merit Award” ekologické organizace Calstart společnosti MTA také jako výraz uznání pro to, že polovina z dodávky hybridních autobusů do USA je v New Yorku. MTA Bus a New York City Transit (dceřiné společnosti MTA) zadaly v nedávné době zakázku na výrobu 500 vozů Orion VII s pohonem HybriDrive® pro závod v Oriskany (NY). Takto naroste do poloviny roku 2007 flotila hybridních busů na 825. Navíc sjednala MTA opci na dalších 389 vozů do budoucnosti. Porovnáme-li tradiční dieselovou dopravu v New Yorku, systém Orion VII vykazuje jak znatelnou úsporu spotřeby paliva, nižší znečištění a hlučnost. DaimlerChrysler má ve vývoji hybridů dlouhou tradici - první hybrid byl představen na IAA Frankfurt již v roce 1969. V srdci hybridního autobusu Orion VII je pohonný systém HybriDrive® vyrobený BAE Systems of Johnson City, N.Y. Systém pohání autobus jedním elektromotorem podporovaným řízeným diesel agregátem. Dieselový motor pohání generátor a také nabíjí baterie. Ty jsou zdrojem přídavné elektrické síly pro startování a kopcovitý terén. Dieselový motor v hybridu jako je Orion VII je optimalizován pro provoz při relativně konstantních rychlostech. Akcelerace a zpomalení je zajišťováno elektromotorem nikoliv dieselem. Dalším rysem Orionu VII je regenerační brzdový systém, který používá hnací elektromotor ke zpomalení efektivně přepínáním motoru na generátor. To šetří energii a redukuje opotřebení brzd. Sériový hybridní konstrukční typ také eliminuje potřebu mechanických převodů. Orion je značka pro DaimlerChrysler Commercial Buses North America (DCCBNA). Společnost má centrálu v Greensboro, N.C., výrobu v Oriskany a Mississauga, Ont. Kromě autobusů Orion, DCCBNA obchoduje se značkami Setra a Dodge Sprinte. DCCBNA je jednotkou DaimlerChrysler. Zdroj: Tisková zpráva Daimler Chrysler. Překlad a úprava BUSportál.

person dabra  date_range 02.12.2005

Téměř přesně po roce se vozový park veřejné osobní dopravy FTL - First Transport Lines rozrostl o další autobusy s alternativním pohonem CNG.

FTL Prostějov: Na MHD jsou provozovány téměř výhradně "plynové" autobusy. Stejně jako loni v listopadu přibyly dva dvanáctimetrové nízkopodlažní Ekobusy CITY Plus určené pro provozování městské hromadné dopravy, naprostou novinkou pak je Ekobus INTERCITY Plus 12 m, který jako první autobus s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) bude jezdit i v příměstské dopravě. Jejich slavnostní předání se uskutečnilo v Prostějově ve čtvrtek 27. října 2005 za účasti vrcholového vedení FTL v čele s předsedou představenstva a prezidentem společnosti Jaroslavem Hanákem, delegace města Prostějova vedené starostou Janem Tesařem, krajských zastupitelů, ředitele firmy Ekobus Michala Jergla a zástupců médií. Při této příležitosti představil prostějovský dopravce další dvě nová vozidla, pořízená v rámci modernizace a obnovy vozového parku - linkové autobusy Karosa C 954 a C 956 Axer. Jak v úvodním proslovu na této slavnostní události připomněl Jaroslav Hanák, společnost FTL Prostějov patří k průkopníkům plynofikace veřejné hromadné dopravy v České republice a v současnosti i mezi největší provozovatele vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn. Díky velmi dobré spolupráci a podpoře vedení města, které si ve svém programu stanovilo ochranu životního prostředí a zlepšení ovzduší jako prioritu, jezdí dnes na MHD v Prostějově téměř výhradně ekologická vozidla - z dvaceti městských autobusů je 17 s pohonem CNG. Nákupem Ekobusu INTERCITY Plus byl učiněn první krok i pro jejich provozování v příměstské dopravě. Další pokračování plynofikace vozového parku umožní zejména výraznější státní podpora - usnesením vlády ČR byl schválen program podpory zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě se stanovením cíle dosáhnout do roku 2020 jeho podílu na celkové spotřebě pohonných hmot minimálně ve výši 10 % a rovněž nedávno uzavřená dobrovolná dohoda mezi státem a plynárenskými společnostmi, které se budou podílet na rozvoji výstavby plnících stanic i finančně přispívat na nákupy linkových a městských autobusů na stlačený zemní plyn. Také nové Ekobusy pro provozování MHD v Prostějově byly pořízeny s využitím dotačního systému, který pokryl téměř 50 procent pořizovacích nákladů. Podle ředitele divize FTL-BUS Jiřího Hlocha je neustálá modernizace vozového parku v městské dopravě potvrzením snahy společnosti poskytovat co nejkvalitnější služby pro obyvatele a návštěvníky města Prostějov. " V posledních letech jsou již pořizována vozidla nízkopodlažní Ekobus CITY PLus o délce 12 metrů s kapacitou téměř 100 cestujících. Pochopitelně s pohonem na stlačený zemní plyn, čímž přispíváme ke zdravějšímu ovzduší ve městě. Autobusy jsou vybaveny nejmodernější tehcnologií a informačním systémem pro cestující. Kromě orientačních tabulí ve předu, z boku a vzadu jsou vybavena hlásičem zastávek. Navíc pro slabozraké občany mají zvláštní informační systém. Cestující si může při příjezdu autobusu do zastávky pomocí ovladače zjistit informaci, jaká linka přijíždí a směr kam jede. Je zde rovněž možnost, že pomocí ovladače si cestující spustí informaci ve vozidle o nástupu handikepované osoby. Takto vybavených vozidel máme v provozu na MHD zatím devět, nyní k nim přibyly další dva autobusy. Cestující se sníženou pohyblivostí a jistě nejen oni ocení snadný bezbariérový přístup do vozidel díky nízké podlaze. Pro usnadnění nástupu vozíčkářů je vozidlo vybaveno u třetích dveří nástupní plošinou. Výhodou jsou rovněž čtvery dveře pro rychlejší a pohodlnější nástup a výstup cestujících ," uvedl Jiří Hloch s tím, že Ekobusy CITY Plus jsou přínosem i pro ty, kteří městskou dopravu nepoužívají. Tento autobus totiž vyloučí do ovzduší o více jak 8000 kg zplodin za rok méně než naftový motor. Dodejme, že v současné době provozuje společnost FTL na 17 linkách městské dopravy dvacet autobusů (ročně je na MHD najeto 660 tisíc km a přepraveno 3,1 milionu osob), jejichž počet se zvýší od ledna příštího roku o další dva v návaznosti na rozšíření spojů a tím lepší dopravní obslužnosti okrajových částí města. Právě tento fakt, ale také zájem na nezvyšování cen jízdného (základní jízdné činí 6 Kč a je tak jedno z nejnižších v České republice) a podpora další obnovy vozového parku vedl Radu města Prostějova k předložení návrhu zastupitelstvu na schválení zvýšení dotace na MHD pro rok 2006 ze současných 14 milionů korun na 17,5 mil. Kč. Třetí z přebíraných ekologických autobusů - meziměstský Ekobus INTERCITY Plus, rovněž o délce 11,8 m a s obsaditelností 51 míst k sezení a 36 míst k stání, bude nasazen na linku Hrubčice - Plumlov přes Prostějov, která je zařazena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Oba typy Ekobusů jsou vybaveny motory Cummins Westport CNG (městská verze o výkonu 172 kW, meziměstská 206 kW) a vysoce bezpečnými celokompozitovými nádržemi na palivo zn. ULLIT. Pro úplnost zmiňme, že kromě těchto Ekobusů a v úvodu zmiňovaných linkových Karos byly v rámci letošní obnovy vozového parku osobní dopravy zakoupeny ve společnosti FTL-First Transport Lines Prostějov i dva luxusní autokary zn. BOVA, které zajišťují přepravu na nově zavedené lince na Ukrajinu. Jarmila Chromá, Dopravák 18/2005

person dabra  date_range 09.11.2005

První autobusy Volvo s novým plynovým motorem míří do Bernu.

5.9.2005 Vovo Buses - Společnost Volvo Buses získala zakázku na autobusy Volvo 7700 s novým plynovým motorem od společnosti Bernmobil ve Švýcarsku na 32 článkových vozidel s opcí na dalších 39. Bernmobil je lokální veřejný dopravce v Bernu. Společnost se rozhodla postupně obměnit dieselové autobusy na autobusy na plynový pohon z důvodů šetrnosti k životnímu prostředí. Autobusy budou poháněny bioplynem, který na rozdíl od zemního nepřispívá k vyšší úrovni CO2. Prvních deset ze zakázky dvaatřiceti autobusů bude dodáno v létě 2006, zbytek během podzimu. Autobusy jsou kompletovány v závodě Volvo Buses v polské Vratislavi. Na BUSportálu jsme uvedli reportáž: Z návštěvy Volvo Polska Wroclaw. "Jsme velmi hrdí na to, že jsme byli vybráni pro tuto zakázku - jedná se o velký krok Bernu k lepšímu životnímu prostředí svých obyvatel, " říká Thierry Currit z Volvo Buses ve Švýcarsku." Jednou ze základních hodnot Volvo je ochrana životního prostředí. Proto je přirozené pro Volvo Buses konstantně zlepšovat a rozšiřovat nabídku plynových autobusů." Přes 1000 autobusů dodaných činí Volvo Buses evropským leaderem v oboru plynových autobusů od začátkutku v roce 1992. Společnost nyní pokračuje další fází vývoje novým devítilitrovým motorem na zemní a bioplyn. Ten překonává své předchůdce a splňuje Euro 5 a EEV. Na BUSportálu jsme uvedli Nový plynový motor Volvo Buses - lepší výkon a nižší úroveň emisí. Motor není jediným novým prvkem. Volvo Buses kompletují nízkopodlažní městský autobus Volvo 7700 s novým ergonomickým pracovištěm řidiče, novou přední nápravou pro lepší manévrovatelnost, novým elektrickým systémem a zvýšenou bezpečností díky zesílené přední části. Zdroj: Tisková zpráva Volvo Buses, překlad BUSportál

person dabra  date_range 06.09.2005

Nízkoemisní systémy budoucnosti pro autobusy: vodíkový spalovací motor a palivový článek.

Vývoj alternativních pohonných systémů ve skupině MAN dosáhl další mety. Se dvěma městskými autobusy na bázi MAN Lion’s City s vodíkovým spalovací motorem a palivovými články prezentovanými prvně v roce 2004 vstoupila společnost do provozu u soukromého dopravce na asi půldruhého roku. To značně rozšířilo projekt "H2argemuc", jeden z nejstarších vodíkových projektů vzniklých na letišti v Mnichově v roce 1999. Poprvé byly dvě výhledové technologie kombinovány pro spojení praktického provozu do jednoho projektu. Vývojáři a inženýři očekávají, že získají z projektu podstatné nové znalosti o provozuschopnosti obou systémů v běžném denním dopravním provozu. Dva autobusy byly oficiálně předány okresu Freising a autobusové společnosti Hagl v Zollingu bavorským ministrem Otto Wieshauem a Antonem Weinmannem ze společnosti MAN v srpnu 2005. Bavorské ministerstvo dopravy finannčně podporuje 20 km autobusovou linku 699 z Hallbergmoos na mnichovské letiště (od roku 2004 přes € 750,000). Ministr Otto Wiesheu považuje tuto linku za důležitý krok k dosažení každodenní použitelnosti nové vodíkové technologie. Služby vývojových technologií v místním dopravním provozu jsou důležité pro další vývoj přitažlivých a k přírodnímu prostředí přátelských dopravních systémů. V současnosti patří se svými vyzkoušenými a testovynými ekologickými pohony na zemní plyn společnost MAN Nutzfahrzeuge AG již mezi průkopníky v tématech vztahujících se k životnímu prostředí. Například plynové motory autobusů MAN a NEOPLAN splňují standard EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) a jsou připraveny na normu Euro 5, která bude platit od roku 2009. Současný H 2866 UH vodíkový spalovací motor a následující H 2876 UH již spadají daleko pod všechny limity zplodin EU do budoucna. Nitrogen oxidy (NOX) okolo 0.4 g/kWh (Euro 5: 2.00), uhlovodíky (HC) 0.04 g/kWh (0.46) a částice - particulate mass (PM) pod 0.005 g/kWh (0.02). Během spalování se neuvolňují žádné emise CO (Euro 5: 1.5 g/kWh), včechny hodnoty jsou v souladu s ESC (European Stationary Cycle). Od poloviny roku 1999 začínají zkoušky na mnichovském letišti se třemi nízkopodlažními článkovými autobusy se stlačeným vodíkem. Od té doby dvě vozidla MAN NLs a jeden NEOPLAN Centroliner pokytovaly dopravu cestujícím na a z letiště a ujely v té době přes 400 000 km. Čtvrté fáze projektu H2argemuc, dotovaná bavorským ministerstvem dopravy, začala letos na jaře s místní dopravou. Linka 699 pokrývá vzdálenost 20 kilometrů z mnichovského letiště do Hallbergmoosu. Za služby dotované ministerstvem zodpovádá autobusová společnost Hagl ze sousedního Zollingu, vzniklá v roce 1969. Vlastní 4 autokary a devět mětských autobusů a zaměstnává 23 lidí. Vodíkové autobusy jsou vybaveny systémem měření spotřeby. Autobusy tankují na veřejné 350 barové čerpací stanici uvedené do provozu na mnichovském letišti v květnu 2004, která je součástí projektu H2argemuc . V projektu H2argemuc jsou zapojeni vedoucí technologové včetně Nutzfahrzeuge AG. Zdroj: Tisková zpráva NEOMAN Bus GmbH, překlad a krácení BUSportál NEOMAN Bus je autobusová divize MAN Nutzfahrzeuge Group. Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává autobusy značek MAN a NEOPLAN. Ve fiskálním roce 2004 NEOMAN Bus měla 8000 zaměstnanců, prodala 6000 autobusů a podvozků s obratem přes 1.2 billion €.

person dabra  date_range 02.09.2005

Hasse Johansson ze společnosti Scania na semináři UITP v Římě k technologiím budoucnosti pro využití ve veřejné dopravě.

Praha, 4. srpna 2005 - Hasse Johansson, viceprezident skupiny a šéf výzkumu a vývoje společnosti Scania přednesl na úvodním semináři světového kongresu UITP v Římě příspěvek Energetická krize: jak na ni bude reagovat sektor veřejné dopravy? Zmínil nejatraktivnější a cenově nejefektivnější vývojové trendy v autobusové dopravě. „Současná technologie motorů v kombinaci s postupným přechodem na bionaftu a zvýšeným používáním robustních hybridních systémů zaručí trvale udržitelný a dostupný systém veřejné dopravy,“ naznačil Hasse Johansson cestu, kudy by se autobusová doprava měla ubírat v příštích 15 až 20 letech. „Od počátku devadesátých let dvacátého století jsme svědky úplné revoluce v technologiích motorů. Emise oxidů dusíku se snížily o 80 a pevné částice dokonce o 95 procent. Podařilo se nám vyhnout zvyšování spotřeby paliva, k čemuž při snižování emisí často dochází. Všech změn, které si vyžádaly normy Euro 1, Euro 2, Euro 3 a také od příštího roku platná Euro 4, bylo dosaženo bez jakýchkoli negativních dopadů na hospodárnost provozu. Očekáváme, že se nám stejných výsledků podaří dosáhnout také v případě standardu Euro 5, který má být zaveden v roce 2009.“ „K dalšímu velkému kroku dojde zhruba v roce 2012. Zaměřovat se budeme na emise oxidů uhlíku, jinými slovy na snižování spotřeby paliva a snižování hladiny hluku. Emise oxidů dusíku a pevných částic budou v té době tak nízké, že již nebudou považovány za problém.“ Emise oxidů uhlíku jsou přímo úměrné objemu spotřebovaného paliva. Používání fosilních paliv výrazně zvyšuje jejich množství v ovzduší, což vede ke globálnímu oteplování. Biopaliva sice tento efekt nemají, ovšem nemohou být produkována v takovém množství, aby plně nahradila paliva fosilní. Hasse Johansson k tomu dodává: „V této oblasti očekáváme plynulý vývoj. Produkce ropy dosáhne podle některých studií svého vrcholu v roce 2008, což bude mít za následek další zvyšování její ceny a tudíž budou alternativní paliva stále atraktivnější.“ „Jsme obezřetní, co se týče jakéhokoliv druhu biopaliva. Máme bohaté zkušenosti s autobusy na etanol, provozovanými ve Švédsku od počátku devadesátých let. Použití etanolu má sice zjevný ekologický přínos, ovšem pokud nebude možné radikálně zvýšit objem a garantovat stabilní legislativní podmínky, pak nelze přistoupit k vývoji motoru pro nějaké speciální palivo.“ „Namísto toho, bez jakékoli změny v technologii motoru, lze volit cestu příměsí alternativních paliv do nafty. Poměr směsi lze postupně zvyšovat, pokud budou zachovány spalovací vlastnosti paliva.“ „Největší možnosti nabízí syntetická nafta, vyráběná z bio-odpadu a zemního plynu. Složení syntetické nafty lze přesně přizpůsobit potřebám stávající technologie motorů. Lze ji potom ve stále větší míře přimíchávat do běžně používané nafty, což umožní snadný přechod k alternativním palivům.“ Hasse Johansson rovněž zdůraznil potenciál hybridní technologie . Hodně pokusů podle něj dosud neuspělo hlavně proto, že vycházely z technologie určené pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. „Technologie hybridního pohonu skrývá jistě velký příslib do budoucna, ale musí být postavena na stávající technologii pro nákladní vozy. To je případ nového hybridního konceptu, který dokáže přinést až 25procentní úsporu paliva. Průlom této technologie lze očekávat zhruba do pěti let. Řešení, která nabízíme, se mohou jevit jako konzervativní, ale domníváme se, že jsou ta nejlepší možná. Tato řešení totiž maximálně efektivně využijí finančních prostředků vynakládaných na veřejnou dopravu." Zdroj: Tisková zpráva Scania Czech Republic s.r.o. Na BUSportálu si můžete přečíst: Autobusy Mercedes-Benz a Setra s technologiemi minimalizujícími škodlivé emise . Scania představila v červnu na UITP v Římě nové autobusové motory Euro4 a Euro5. Nové dieselové motory Volvo - nižší spotřeba a nízká úroveň emisí. Nový MAN D20 poprvé v autobusech. Jaký systém pro Euro 4 - EGR nebo SCR ? Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. a další zajímavé materiály k tématu v rubrice: Technika/AUTOBUSY Poznámka BUSportálu - motory Scania dosahují Euro 4 použitím technologie EGR (recyklace výfukových plynů) - u ostatních výrobců sledujeme tendenci k technologii SCR (selektivní katalytická redukce, vstřikování močoviny AdBlue).

person dabra  date_range 04.08.2005
Reklama
CIEB
Reklama
MAN
Reklama
Tezas
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací