Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Alternativy

Více než pět desítek trolejbusů od Škodovky doplní deset nových Škoda 32 Tr s karosérií od SOR Libchavy.

Na nové moderní trolejbusy od skupiny Škoda Transportation se mohou těšit obyvatelé a návštěvníci Pardubic. Škodovka uzavřela s Dopravním podnikem města Pardubic smlouvu na dodávku celkem deseti moderních nízkopodlažních vozidel. Celková hodnota zakázky, která odstartuje v prvním čtvrtletí příštího roku, je zhruba 118 milionů korun. „ Aktuálně uzavřený kontrakt pro Pardubice navazuje na dřívější úspěšné dodávky pro toto východočeské město, “ připomněla Tanya Altmann, Senior Viceprezidentka pro Bus Mobility Solutions ve skupině Škoda Transportation. „ Nová vozidla typu Škoda 32 Tr budou vybavena bateriemi pro jízdu mimo trakční vedení a nabídnou tak dopravci větší flexibilitu v přepravě. Trolejbusy díky svému modernímu řešení i ekologickému provozu opět zvýší kvalitu cestování veřejnou dopravou a věřím, že s nimi budou spokojeni cestující i dopravce .“ Z desítky nově dodávaných trolejbusů bude šest osazeno bateriemi umožňujícími nouzový pojezd, čtyři pak plnohodnotnou jízdu na trasách do 12 kilometrů. V pardubickém systému veřejné dopravy v současné době jezdí 54 trolejbusů od Škodovky, poslední dodávka se datuje do roku 2019 . Skupina Škoda Transportation je největším evropským výrobcem trolejbusů a vyrábí je již 85 let. Za tu dobu dodala Škodovka na tuzemský i zahraniční trh více než 14,5 tisíce trolejbusů. České trolejbusy jezdí ve zhruba třiceti zemích světa – v Evropě, Asii a v severní Americe. V poslední době podepsala například zakázky na 24metrové trolejbusy pro Prahu a Bratislavu nebo na trolejbusy klasické délky pro Ostravu či Budapešť.

person rebus  date_range 25.04.2022

DPP na linkách 142, 225, 174 a 184 na levém břehu Vltavy nahradí autobusy trolejbusy a postaví tramvajovou trať Motol – Vypich; investiční náklady projektů jsou 1,78 miliardy korun.

Rada hlavního města Prahy (RHMP) 25. dubna 2022 schválila investiční záměry elektrifikace dalších čtyř autobusových linek na levém břehu Vltavy: č. 142 (Nové Butovice – Velká Ohrada), č. 225 (Velká Ohrada – Nové Vokovice), č. 174 (Vypich – Nádraží Řeporyje), č. 184 (Vypich – Velká Ohrada) a výstavbu nové tramvajové tratě Motol – Vypich. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne na základě usnesení RHMP s jejich projektovou přípravou. Důvodem záměrů elektrifikace dalších autobusových linek v Praze a výstavby nové tramvajové tratě Motol – Vypich je především naplňování Klimatického závazku hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení emisí CO2 do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010, dále naplňování cílů Klimatického plánu hl. m. Prahy, plnění evropské i národní legislativy určující podíl nízkoemisních nebo bezemisních vozidel ve vozovém parku dopravců a s tím související potřeba zajištění průběžné obnovy vozového parku autobusů DPP bezemisními vozidly. Dalším důvodem je, v neposlední řadě, plnění strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze s cílem zajištění kvalitní, kapacitní a plynulé dopravy cestujících. Záměr také přispívá k zajištění energetické bezpečnosti hl. m Prahy a České republiky prostřednictvím snižování závislosti na fosilních palivech dodávaných ze zemí s nízkou mírou demokracie a ochrany lidských práv. DPP v současnosti již staví nabíjecí infrastrukturu v rámci elektrifikace autobusové linky č. 140 (Palmovka – Miškovice) a připravuje dalších šest projektů proměny stávajících linek obsluhovaných naftovými autobusy na trolejbusové. Jedná se o 1. etapu elektrifikace linek v levobřežní části Prahy (linky č. 119, 131, 137, 176 a 191) a linky č. 201. Na všech těchto linkách dieselové autobusy nahradí moderní, tišší a ekologičtější trolejbusy využívající technologii dynamického nabíjení. Pod trolejovým vedením bude jen část trasy, na zbylých úsecích budou trolejbusy využívat energii z trakčních akumulátorů. „ S DPP v současnosti pracujeme na proměně sedmi linek, na kterých naftové autobusy nahradíme parciálními trolejbusy a dnes jsme k nim přidali další čtyři nové projekty. Tato technologie je pro Prahu extrémně vhodná jednak kvůli její kopcovitosti, ale také díky existující rozsáhlé tramvajové napájecí infrastruktuře. Elektrifikace autobusových linek přinese Praze snížení emisí CO2 a možnost zavést lokálně zcela bezemisní dopravu. Kromě toho snížíme hlukovou zátěž jak v běžném provozu, tak i při manipulacích v garážích, a díky využití stávající napájecí infrastruktury DPP snížíme také investiční a provozní náklady. Vozidla poháněná elektrickým pohonem zaručují také pohodlnější a plynulejší jízdu cestujícím a jsou ohleduplnější ke svému okolí, “ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. Druhá etapa elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy Elektrifikace dalších čtyř autobusových linek č. 142, 225, 174 a 184 synergicky navazuje na stávající projekty, které DPP projekčně připravuje v levobřežní části Prahy. Po jejich dokončení vznikne ucelená síť nabíjecí infrastruktury, která umožní zajistit tišší, energeticky i k životnímu prostředí šetrnější provoz trolejbusových linek v této kopcovité části města. Elektrifikace těchto čtyř autobusových linek bude probíhat ve vzájemné úzké koordinaci, jakož i s přípravou nové tramvajové tratě Motol – Vypich a v návaznosti na dokončení tratě Divoká Šárka – Dědinská. „ Po dokončení všech projektů elektrifikace autobusových linek, které proměníme na trolejbusové, včetně těch, které dnes schválila RHMP, se DPP stane jedním z největších provozovatelů trolejbusů v ČR. Jednotlivé projekty v levobřežní části města, trolejbusové i tramvajové, na sebe logicky navazují. Přinesou synergie díky vzájemnému sdílení napájecí a nabíjecí infrastruktury, významné vylepšení dopravní obslužnosti, vypravování vozidel na linky a tím snížení našich provozních nákladů. V konečném důsledku budou mít také kýžený pozitivní dopad na životní prostředí. Pro jejich realizaci se budeme snažit zajistit spolufinancování z dostupných fondů Evropské unie, např. Operačního programu Doprava III, případně z tzv. Modernizačního fondu. Při budování napájecí infrastruktury v rámci elektrifikace autobusových linek nebude vznikat les nových stožárů, ale v maximální možné míře se budeme snažit v úzké koordinaci s Technologií hl. m. Prahy využít kombinovaných stožárů veřejného osvětlení a trakčního vedení, “ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Elektrifikace autobusových linek č. 174 a 184 Nabíjecí a napájecí infrastruktura obou linek by mohla vzniknout v těchto úsecích: • Kukulova (od křižovatky Bělohorské a Kukulovy ulice) – Šafránkova – Nárožní • Šafránkova – Nové Butovice • Amforová – Náměstí U Lva • Nabíjecí trolej v obratišti Velká Ohrada Přesné vedení a rozsah napájecí a nabíjecí infrastruktury vyplyne z podrobného technického prověření a energetických výpočtů během projekčních prací. V úseku Vypich – Šafránkova budou obě linky sdílet společnou nabíjecí i napájecí infrastrukturu, a současně budou využívat i úseky trolejového vedení, které DPP navrhuje v rámci projektu elektrifikace linek č. 142 a 225. V rámci projekčních prací DPP nechá prověřit vybudování nové trolejbusové měnírny v oblasti Motola a rozšíření stávající tramvajové měnírny Břevnov. Obě linky, č. 174 a 184, budou využívat trakční energii z měníren Nové Butovice a Stodůlky, které jsou součástí záměru elektrifikace linek č. 142 a 225. Předběžné investiční náklady tohoto projektu činí 310 milionů korun. Nová tramvajová trať Motol – Vypich Záměr vybudování této cca 2,2 kilometrů dlouhé tramvajové tratě v Kukulově ulici je součástí strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030, kterou schválila RHMP v roce 2017 a aktualizovala v loňském roce. Její technické řešení kladně prověřila studie v roce 2019. Propojení tramvajových radiál v Plzeňské a Bělohorské ulici okolo stanice metra A Nemocnice Motol novou tramvajovou tratí Motol – Vypich by přineslo obrovské usnadnění dopravní obsluhy v oblasti městských částí Praha 5 a Praha 6. Kromě toho tato trať umožní nové přímé směry tramvajových linek i zkrácení cestovních dob v některých významných relacích. Realizace tohoto záměru současně umožní napojení nedaleké vozovny Motol i na tramvajovou trať v Bělohorské ulici, kde jsou dnes nájezdové trasy z nejbližší vozovny neakceptovatelně dlouhé. Předběžné investiční náklady výstavby nové tramvajové tratě Motol – Vypich činí 850 milionů korun. Realizaci elektrifikace autobusových linek č. 174 a 184, jakož i tramvajové tratě Motol – Vypich, DPP předpokládá po roce 2026. Elektrifikace autobusových linek č. 142 a 225 Jedná se o přepravní vztah v relaci Sídliště Na Dědině – Slánská – Stodůlky – Luka – Velká Ohrada – Nové Butovice. Nabíjecí a napájecí infrastruktura obou linek by mohla vzniknout v těchto úsecích: • Nádraží Ruzyně – Reinerova • Bílý Beránek – Stodůlky – Luka – Píškova • Píškova – Nové Butovice (včetně nabíjecích stop v terminálu Nové Butovice) Součástí tohoto projektu bude také rozšíření nabíjecí infrastruktury pro bateriové trolejbusy v garáži Řepy, odkud spoje na uvedené linky DPP převážně vypravuje. V rámci této investiční akce DPP uvažuje o vybudování nové měnírny Stodůlky, u autobusového obratiště Sídliště Stodůlky a nové měnírny v terminálu Nové Butovice. DPP rovněž předpokládá pro napájení nabíjecí infrastruktury obou linek využívání připravované měnírny Garáže Řepy, kterou postaví v rámci běžícího projektu elektrifikace linky č. 119 a měnírny Dědina, která vznikne v rámci výstavby nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská. Předběžné investiční náklady elektrifikace autobusových linek č. 142 a 225 činí 600 milionů korun. Její realizaci DPP předpokládá v letech 2026 až 2027.

person rebus  date_range 25.04.2022

Turecký výrobce podepsal další smlouvu na 16 e-JEST a e-ATAK, letos dosáhne elektrická flotila tureckého výrobce v rumunských městech 180 vozidel.

Společnost Karsan, která dodala svá elektrická vozidla do několika měst v Rumunsku a má zde flotilu 76 ebusů, oznámila podpis nové smlouvy na autobusy e-JEST a 9 e-ATAK do města Focsani, které jde ve stopách města Deva. Karsan nedávno podepsala smlouvu o dodávce 56 kusů 18metrových autobusů e-Ata s obcemi Temešvár a Brašov, a se svým rumunským distributorem Anadolu Automobil Rom také s městy Deva, Gura a Segarcea. Nyní výrobce oznámil uzavření smlouvy na 16 elektrických vozidel pro město Focsani. S objednávkami na 104 elektrických autobusů s dodáním v roce 2022 plánuje do konce roku rozšířit svou stávající flotilu elektrických vozidel na 180. Okan Baş, generální ředitel Karsan, zdůraznil, že díky dohodám podepsaným v roce 2021 a expanzi exportních trhů dosáhli významného růstu, a uvedl, že Rumunsko přispěje k růstovým cílům Karsanu v roce 2022. „ Do roku 2022 jsme vstoupili s cílem zdvojnásobení růstu ve všech oblastech. Nejdůležitější částí našeho cíle růstu je samozřejmě export. S naší vizí elektrického rozvoje e-Volution máme v úmyslu zařadit značku Karsan mezi 5 největších hráčů v Evropě. Spolu s Francií je Rumunsko jedna z nejdůležitějších cílových zemí Karsanu na trhu s elektrickými vozidly. V tomto smyslu to bude jedna z těch zemí, které budou hrát klíčovou roli v našem dvojnásobném cíli růstu, který jsme si stanovili pro letošní rok. S novými smlouvami na elektrická vozidla, které jsme podepsali v Rumunsku, znovu potvrzujeme naši vizi „O krok napřed v budoucnosti mobility “. Šestimetrový autobus e-JEST je vybaven elektromotorem BMW s výkonem 170 HP a točivým momentem 290 Nm s volitelnými bateriemi BMW o kapacitě 44 nebo 88 kWh a rekuperačním brzdovým systémem. Podle výrobce nabízí dojezd až 210 km. Osmimetrový e-ATAK nabízí dojezd 300 km. Je vybaven elektromotorem s výkonem 230 kW a točivým momentem 2 500 Nm, bateriemi BMW s celkovou kapacitu 220 kWh. Baterie vozidla lze nabít za 5 hodin pomocí AC nabíjení a za 3 hodiny rychlonabíjením. Model má také rekuperační brzdový systém.

person rebus  date_range 21.04.2022

Celkem 10 Solaris Urbino 12 na vodíkový pohon bude do roka dodáno dvěma dopravcům - Busreisen Ettenhuber a Martin Geldhauser.

Dvě soukromé autobusové společnosti z Bavorska, Busreisen Ettenhuber GmbH a Martin Geldhauser GmbH & Co KG, objednaly celkem 10 vodíkových autobusů Urbino 12, každá 5 vozidel s podobnými technickými parametry. Jejich pohonnou jednotku bude tvořit náprava s integrovanými elektromotory. V každém voze bude instalována sada palivových článků o výkonu 70 kW. Vodík bude skladován v pěti nádržích s objemem 1 560 litrů, se zabezpečením nejlepším dostupným na trhu. Autobusy budou schopny ujet minimálně 350 km na jedno doplnění. Palivové články bude podporovat relativně malá trakční baterie Solaris High Power. Vozidla mají být dodána do března 2023 a posílí bezemisní veřejnou dopravu v regionu Glonn a Hofolding v Horním Bavorsku. „ Naše dlouholeté vztahy s Busreisen Ettenhuber GmbH a Martin Geldhauser GmbH & Co. jsou výborným příkladem dlouhodobé a stále se rozvíjející spolupráce. Nyní jsme se posunuli na další úroveň partnerství, na úroveň související s přechodem na vodíkovou technologii, to znamená na nejmodernější dostupnou technologii. Jsem velmi rád, že 10 našich vodíkových autobusů Urbino 12 posílí veřejnou dopravu v těchto bavorských regionech ,“ řekl Petros Spinaris, člen představenstva Solaris pro prodej, marketing a poprodejní služby. Každý z autobusů Solaris Urbino 12 hydrogen přepraví až 34 sedících cestujících. Systém MobilEye Shield+ pomůže hlídat mrtvý úhel vozidla. Pokud je v mrtvém úhlu detekován chodec nebo cyklista, systém na to řidiče upozorní pomocí zvukové i světelné signalizace. MobilEye Shield+ podpoří řidiče také svými doplňkovými funkcemi, jako je rozpoznávání dopravních značek, upozornění na opuštění jízdního pruhu a pasivní brzdový asistent. " S autobusy dopravci dostanou i systém dálkové diagnostiky eSConnect. Umožní jim optimalizovat provoz vozového parku zvýšením jeho dostupnosti a omezením prostojů autobusů a také tím, že zabrání zbytečným jízdám zpět do autobusového depa, " uvádí Solaris v tiskové zprávě. Partnerství mezi Solarisem a oběma dopravci sahá až do roku 2004. Od té doby dodal výrobce 112 autobusů pro Ettenhuber a 55 autobusů pro Geldhauser. S nasazením vodíkové technologie otevírají novou kapitolu.

person rebus  date_range 21.04.2022

Autoguidovie působící na jihovýchodě od Milána zveřejnila tendr na nákup až 120 elektrických autobusů za odhadovaných 67 milionů Eur.

Poptávané autobusy dopravní společností Autoguidovie, která zajišťuje autobusovou dopravu v regionu Pavia, Voghera, Cremona a jihovýchodní Miláno, jsou dvou typů. První část výběrového řízení zahrnuje rámcovou smlouvu na 36 měsíců na 100 městských nízkopodlažních elektrických autobusů o délce 11,8 až 12,4 m, druhá část zahrnuje 20 elektrobusů o délce mezi 8,6 až 9,6 m. Všechna vozidla jsou poptávána se systémem nočního dobíjení a servisem. Pořízena budou za přispění prostředků z Národního strategického plánu udržitelné mobility (PSNMS) a z Národního plánu obnovy (PNRR) určených na obnovu a zlepšení vozového parku. Termín pro nabídky je 27. květen .

person rebus  date_range 20.04.2022

Kompaktní Intouro K o délce 10,75 m pro příměstskou dopravu se soft-hybridním pohonným systémem známým z Citaro Hybrid, který byl vyhlášen evropským autobusem roku 2019.

Hybridní pohon bude nově k dispozici pro všechny modely Intouro s automatickou převodovkou. "Meziměstský segment na elektromobilitu pořád ještě čeká, ale důležitá pro budoucnost jsou různá řešení pro snižování spotřeby," uvádí Daimler své "nové" Intouro K. V Intouro K Hybrid je jednou z klíčových součástí hybridního pohonu elektromotor s výkonem 14 kW s točivým momentem 220 Nm. Hlavní jednotka ve tvaru disku s integrovanou výkonovou elektronikou a tloušťkou osm centimetrů, která funguje při brzdění jako generátor, byla integrována mezi spalovací motor a automatickou převodovku. Systém využívá k ukládání získané elektřiny superkondenzátory o celkové kapacitě 2 Ah, které jsou vhodné pro krátkodobé použití, mají vysokou hustotu výkonu, nejsou citlivé na mimořádné energetické špičky a během své dlouhé životnosti odolávají častému nabíjení a vybíjení. Podle výrobce jedno brždění z 50 km/h zcela zaplní zásobník energie. Elektromotor primárně pomáhá spalovacímu motoru zejména při rozjezdu. Neslouží však ke zvýšení maximálního výkonu, hlavně podporuje spalovací motor a zvyšuje rozjezdový výkon. Otáčky spalovacího motoru se nesnižují, špičkový výkon je pouze mírně snížen a nahrazen elektromotorem. Mírné posílení elektromotorem při volnoběhu navíc zlepšuje účinnost spalovacího motoru. Oba tyto faktory vedou k ještě většímu snížení spotřeby paliva. V městském a příměstském provozu, kde řidič často zastavuje a rozjíždí se, má jít o snížení spotřeby až o pět procent. Meziměstský autobus s váhou pouze 254 kg, má bezpečnou nízkonapěťovou 48V síť, hybridní jednotka nemá na kapacitu vozu pro cestující prakticky žádný vliv. Řidiči nepoznají za volantem hybridního Intoura proti dieselovému žádný rozdíl, přístrojová deska je identická. Školení je podle výrobce tedy zbytečné. Primární pohonnou jednotkou jsou dvě verze vznětového motoru Mercedes-Benz OM 936 o objemu 7,7 litru, s výkonem 299 k (220k) nebo 354 k (260 kW). Zákazníci ho mohou kombinovat se čtyřmi variantami převodovek: šestistupňovou manuální převodovkou, plně automatickou převodovkou Mercedes-Benz PowerShift nebo automatickou převodovkou s měničem točivého momentu od Voith a ZF. Díky relativně krátkému rozvoru se autobus dokáže otočit v poloměru pouhých 18,34 metru. Vůz prezentovaný Daimler má metalické antracitové provedení s dvoukřídlými dveřmi a sedadly Travel Star Eco s různě nastavitelnými sedadly. Výbava zahrnuje asistent nouzového brznění Active Brake Assist 5 (ABA 5) pro detekci chodců a Sideguard Assist pro zatáčení. Jak si vedl Citaro Hybrid pro městskou dopravu ve zkušebním testu v rámci Bus of the Year v roce 2019 ?

person rebus  date_range 16.04.2022

Společnost TPER provozuje v centru italské Bologni tři midibusy E-WAY 9,5m.

IVECO BUS dodala dva autobusy E-WAY společnosti TPER, která provozuje veřejnou autobusovou dopravu v oblasti Bologna a Ferrara a regionální železniční dopravu v Emilia-Romagna, pro provoz na městské lince č. 29. Dva nové elektrobusy E-WAY přibyly k prvnímu "midibusu" dodanému do Evropy. V této verzi je vhodný pro městské linky v centrech měst, jako je tomu právě v Bologni u linky 29 propojující centrum s velkým záchytným parkovištěm Tanari. S rozměry 9,50 metru na délku a 2,33 metru na šířku podstatně neomezuje přepravní kapacitu a pohodlí, celonízkopodlažní E-WAY přepraví až 69 cestujících, 16 sedících, 53 stojících, a má vyhrazené místo pro handicapované osoby. Vozidlo s „nulovými emisemi“ je vybavené elektromotorem o výkonu 160 kW a vysokoenergetickými lithium-iontovými bateriemi s nočním dobíjením o kapacitě 245 kWh. TPER také nakoupí pro Bolognu prvních sedm e-busů od nizozemské VDL pro linky 28 a T1. SLF-120 Electric Citea má baterii o výkonu 350 kWh, obsaditelnost 31+2 sedadel a prostor pro 49 stojících cestujících. Pokud jde o alternativní paliva, TPER provozuje přibližně 90 hybridních autobusů a také vozidla na LNG.

person rebus  date_range 13.04.2022

Mercedes-Benz eCitara dorazila z továrny v Mannheimu a čekají v depu PKA na zahájení provozu. Jde o první objednávku elektrických eCitaro v Polsku a průlom pro MHD v Gdyni.

Celkem 24 vozidel, 8 kloubových a 16 sólo, přivezla do Polska společnost EvoBus Polska, která v dubnu 2021 po vítězství ve výběrovém řízení podepsala s PKA v Gdyni smlouvu v celkové výši necelých 80 milionů PLN, 47,224 milionů PLN zaplatí za standardní a 32,639 milionů PLN za kloubová (přibližně 420 milionů korun, 15,5 milionu za jeden 12m autobus, 21,4 milionů za 18m autobus). 85 % je hrazeno z prostředků EU. PKA pro nové elektrické autobusy, které lze nabíjet pantografem i prostřednictvím zásuvky v depu, buduje 24 dobíjecích stanic a 7 rychlodobíjecích stanic pro nabíjení pantografy na pěti autobusových smyčkách a konečných zastávkách. Kloubové vozy vyjedou na lince 150 a dvanáctimetrové na linkách 133, 128, 190 a 282. Nejdelší linka, kterou budou vozidla obsluhovat, má délku 32 km, nabití baterie na konečných zastávkách by mělo trvat cca 5-6 minut. K vybavení autobusů patří podpůrné systémy řidiče pro bezpečnost jízdy, systém automatické detekce a hašení požáru, klimatizace s aktivními filtry proti virům, defibrilátor, řidič má plně oddělenou kabinu. Autobusy budou propojeny s OMNIplus ON pro sledování stavu on-line a efektivní servis a optimalizaci jízdy.

person rebus  date_range 13.04.2022

Podpisem rámcové dohody na dodávky elektrobusů pro Deutsche Bahn, největšího provozovatele veřejné dopravy v Německu, nizozemské Ebusco posiluje svou pozici na německém trhu.

Výrobce elektrobusů Ebusco se má stát hlavním dodavatelem bezemisních autobusů pro Deutsche Bahn v období 2023 až 2024 s možností dvakrát prodloužit smlouvou o další rok. V rámci uzavřené dohody odsouhlasilo Ebusco kontrakt na přibližně 260 bateriových elektrických autobusů v různých konfiguracích po celém Německu, který se zrealizuje v případě, pokud a kde získá Detsche Bahn v období 2023 - 2026 koncese. Maximální objem objednávek za celé smluvní období může být až 800 autobusů. Nizozemská společnost považuje dohodu za důležitý krok „k posílení přítomnosti na strategicky důležitém německém trhu“. S Deutsche Bahn uzavřela Ebusco partnerství o porozumění o testování elektrobusů v regionální autobusové dopravě v roce 2018 a dceřiné společnosti DB provozovaly od roku 2019 autobusy Ebusco v různých německých městech. Elektrobusy Ebusco jezdí hlavně v Nizozemsku a Skandinávii, ale i v Německu, například u Stadtwerke München nebo ve Frankfurtu nad Mohanem. Ještě letos má být dodáno 90 Ebusco 2.2 společnosti BVG do Berlína.

person rebus  date_range 13.04.2022

Caetano H2 City Gold s palivovými články a nulovými emisemi zahájil provoz s cestujícími na xpresní lince X1 mezi centrem Barcelony a náměstími Francesc Macià a Les Glòries.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) je největším provozovatelem veřejné dopravy v metropolitní oblasti Barcelony, na 102 linkách jezdí více než 1 100 autobusů. S čistě elektrickými má zkušenosti, vodíkový pohon uvádí do provozu poprvé. Stratecký plán Barcelony do roku 2025 požaduje zařadit do flotily 508 autobusů na "čistou" energii, z toho má být 233 elektrických a 46 na vodík. Osm elektrických autobusů s palivovými články dodává do katalánského města CaetanoBus, první přijel na konci roku 2021 a jezdil zkušebně bez cestujících. Standardní vůz dlouhý 12 metrů pro 94 cestujících s lehkou hliníkovou karoserií se třemi dveřmi je vybaven palivovým článkem Toyota o výkonu 60 kW a pěti vodíkovými nádržemi typu 4 o celkové kapacitě 37,5 kg H2. Trakční motor Siemens dodává maximální výkon 180 kW a napěťový měnič ELFA 2, rovněž od společnosti Siemens, řídí výkon motoru. Vodíkový systém doplňují trakční baterie s lithium-iontovou technologií o celkové kapacitě 44 kWh, ve kterých se ukládá energie generovaná palivovým článkem a rekuperačním brzdovým systémem. Zelený vodík pro pohon autobusů vyrábí španělská společnost Iberdrola v závodě v barcelonském průmyslovém parku Zona Franca poblíž depa TMB. Jde o první komerční zařízení na výrobu a výdej obnovitelného vodíku ve Španělsku, kerá získala osvědčení pro splnění minimálních bezpečnostních podmínek (ISO-19880-1:2020). Umístění na strategickém místě je podle Iberdrola příležitostí k dekarbonizaci těžké mobility. Nový závod se zaměří kromě autobusů pro TMB i na dodávky zeleného vodíku do železniční dopravy. Iberdrola podepsala nedávno dohodu se skupinou CAF o podpoře využívání tohoto druhu energie na železnici. Obě společnosti plánují nabízet komplexní řešení udržitelné mobility, od dodávek kolejových vozidel a infrastruktury pro doplňování paliva až po výrobu zeleného vodíku a infrastrukturu obnovitelné energie.

person rebus  date_range 12.04.2022
Reklama
Škoda
Reklama
Volvo electric
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací