Ze Slovenska: Městská hromadná doprava v Banské Bystrici.
Starý Ikarus poslúžil ako zátarasa na príjazdovej ceste

Ze slovenského BUSportálu: Od začiatku tohto roka sa v súvislosti s mestskou hromadnou dopravou v Banskej Bystrici toho popísalo už veľa. Včera ako keby sa začala nová vlna konkurenčného boja. Nie všetci vedia, že bývalý aj súčasný prevádzkovateľ hromadnej dopravy v meste pod Urpínom sídlia v jednom a tom istom areáli.
Reklama
Ze slovenského BUSportálu: Od začiatku tohto roka sa v súvislosti s mestskou hromadnou dopravou v Banskej Bystrici toho popísalo už veľa. Včera ako keby sa začala nová vlna konkurenčného boja. Nie všetci vedia, že bývalý aj súčasný prevádzkovateľ hromadnej dopravy v meste pod Urpínom sídlia v jednom a tom istom areáli.
Areál bol za čias bývalého ČSAD spoločný pre všetky svoje vtedajšie prevádzky: prímestskú, diaľkovú, mestskú dopravu, dielňu, nákladnú dopravu, ... Po revolúcii však došlo k odčleneniu časti pozemku spolu s budovou, ktoré získala nákladná doprava, neskôr súkromná firma Apollo trans. Pozemky však nie sú oddelené žiadnym plotom a až do včerajšieho popoludnia prechádzali zvolenské autobusy k svojmu dispečingu po časti príjazdovej cesty, ktorá prechádza cez pozemok patriaci SAD BBDS. Tak to bolo zaužívané po minulých 11 rokov, kedy sa prevádzky rozdelili. Do tejto doby obidva subjekty v podstate na týchto komunikáciách zabezpečovali zimnú údržbu, resp. vysprávky cesty. Zaujímavé je, že problematika rozdelenia pozemku bola už mnohokrát prejednávaná a vždy zostala v polohe, že túto komunikáciu využívali obidva subjekty spoločne. Vieme, že takúto situáciu rieši zapísanie vecného bremena do katastra, avšak pri rozdelení ČSAD Banská Bystrica to nebolo uplatnené. Je otázne, či pri takomto dlhoročnom užívaní nevzniklo vecné bremeno vydržaním.

Včera poobede sa však SAD BBDS rozhodla týmto prejazdom zabrániť a jednou príjazdovú cestu zatarasili starým vyradeným Ikarusom a druhú starou Karosou.

Mohlo by sa zdať, že týmto riešením sa zabráni ku vstupu do objektu nového prevádzkovateľa MHD, avšak v zadnom trakte sa nachádza úniková brána, ktorá teda nahradila hlavný vjazd do tohto areálu.
Všetci si teraz vybavujeme prehlásenia SAD BBDS o ich serióznom záujme zabezpečiť mestskú hromadnú dopravu v rámci trolejbusových tratí v Banskej Bystrici a teda vyplývajúcu ochotu spolupracovať s autobusovou trakciou, ktorú prevádzkuje zvolenská SAD /zabezpečovať MHD v meste dvomi dopravcami v rámci dvoch trakcií je bez ich spolupráce nemožné/.

Nevieme si predstaviť, ako po takomto "opatrení" budú mať obidva subjekty chuť spolupracovať v prospech MHD v Banskej Bystrici a jej cestujúcich.

Zrejme aj takúto podobu môže mať konkurenčný boj.

Ze Slovenska: Městská hromadná doprava v Banské Bystrici.
Vjazd vozidiel únikovou bránou
Ze Slovenska: Městská hromadná doprava v Banské Bystrici.
Presnejšie by sa vozidlo umiestniť ani nedalo
Ze Slovenska: Městská hromadná doprava v Banské Bystrici.
Prvé vozidlo zvolenskej SAD, ktoré sa nedostalo do areálu na údržbu
Ze Slovenska: Městská hromadná doprava v Banské Bystrici.
Skromná, ale funkčná
Ze Slovenska: Městská hromadná doprava v Banské Bystrici.
Zátarasa aj z druhej strany objektu
Ze Slovenska: Městská hromadná doprava v Banské Bystrici.
Skutočne dôsledne zatarasená komunikácia