Prahou bude jezdit náborová "školní" tramvaj T3
Grafika tramvaje T3 pro náborovou kampaň vychází z nově připravované „firemní identity školy“, která chce upoutat pozornost výraznými grafickými prvky a zdůraznit propojení SPŠD a zřizovatele DPP v souvislosti s přípravou žáků na specializovaných pracovištích dopravního podniku a na následné uplatnění v různých zaměstnaneckých pozicích. Foto DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Střední průmyslová škola dopravní (SPŠD) vypraví první společnou náborovou tramvaj T3 s designem, jenž má podpořit zájem uchazečů o studium oborů, které škola nabízí pro nadcházející přijímací řízení a zároveň upozornit na možnost uplatnění středoškoláků po absolvování studia v zaměstnaneckých pozicích DPP. Souprava tramvají bude prioritně nasazována na linku č. 10 a 16, které propojují tři školní pracoviště SPŠD, a to budovy školy v Motole a na Vinohradech pro výuku teorie, a bývalou vozovnu v Košířích, kde probíhá odborný výcvik auto oborů.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Střední průmyslová škola dopravní (SPŠD) vypraví první společnou náborovou tramvaj T3 s designem, jenž má podpořit zájem uchazečů o studium oborů, které škola nabízí pro nadcházející přijímací řízení a zároveň upozornit na možnost uplatnění středoškoláků po absolvování studia v zaměstnaneckých pozicích DPP. Souprava tramvají bude prioritně nasazována na linku č. 10 a 16, které propojují tři školní pracoviště SPŠD, a to budovy školy v Motole a na Vinohradech pro výuku teorie, a bývalou vozovnu v Košířích, kde probíhá odborný výcvik auto oborů.

Podpora DPP jako zřizovatele školy v rámci náborové kampaně školy je pro nás velmi důležitá. Nemáme strach o to, že bychom obory, které žákům ze základních škol nabízíme, nenaplnili. Naším cílem je podpořit volbu uchazečů při výběru oboru tak, abychom byli uvedeni na prvním místě v rámci tzv. prioritizace zájmu o obor. Prioritizace je novinkou v nové legislativní úpravě digitalizace přijímaček, které slibují zjednodušení administrativy a zkrácení doby nejistoty uchazečů. My si navíc slibujeme od této úpravy zvýšení počtu skutečně rozhodnutých zájemců o studium. V loňském roce jsme zavedli pilotně školní zkoušku formou pohovoru u dopravních oborů a velmi se nám to osvědčilo. V prvním ročníku máme motivované žáky, kteří se o obor zajímají a byl jejich jasnou volbou. V těchto třídách je dobrá atmosféra, žáci se velmi rychle adaptovali a už na začátku studia se aktivně zapojují do studentských projektů, školních aktivit. Dá se předpokládat, že budou mít velký zájem nastoupit po absolvování do DPP,“ říká Lukáš Sobotka, ředitel SPŠD.

Vypravení „školní“ tramvaje je velmi očekávanou událostí i mezi žáky školy, kteří již ve škole studují v oborech s výučním listem nebo s maturitní zkouškou a zajímají se aktivně o dopravu a vše, co s ní souvisí. Připravují pro fanoušky pražské MHD např. fotosoutěž a jiné zajímavé aktivity. Podíleli se rovněž na připomínkování a výběru grafických návrhů.

Grafika tramvaje vychází z nově připravované „firemní identity školy“, která chce upoutat pozornost výraznými grafickými prvky a zdůraznit propojení školy a zřizovatele v souvislosti s přípravou žáků na specializovaných pracovištích DPP, ale hlavně na následné uplatnění v různých zaměstnaneckých pozicích. Pro prezentaci školy a oborů jsou vytvořeny srozumitelné hashtagy a piktogramy, které budou nadále využívány v komunikaci školy směrem k veřejnosti.  Na polepu je vytvořen prostor pro aktuální téma, které se bude dle potřeby měnit a kterým jsou např. termíny dnů otevřených dveří, přijímaček apod.

Zajímavostí je i skutečnost, že první výjezd „školní“ tramvaje odřídí Vladimír Pušman, který je zástupcem ředitele pro dopravní obory v budově školy v Motole.

Přihlášky do všech oborů středního vzdělání mohou zájemci podat od 1. do 20. února 2024 nejen v digitální, ale po přechodné období ještě i v listinné podobě.