Zejména v době povodní a při přechodu na krajské uspořádání České republiky se projevila potřeba formulovat tyto požadavky - jedná se pouze o první podnět. Tyto požadavky formulovali Ing.František
Zejména v době povodní a při přechodu na krajské uspořádání České republiky se projevila potřeba formulovat tyto požadavky - jedná se pouze o první podnět. Tyto požadavky formulovali Ing.František
Zejména v době povodní a při přechodu na krajské uspořádání České republiky se projevila potřeba formulovat tyto požadavky - jedná se pouze o první podnět. Tyto požadavky formulovali Ing.František Neterda za ADSSS a Ing.Jaroslav Hanák za ADSSF. Vyřizování se ujal

RNDr.Jan Kotík

Připomínky jsou stručné - podrobnosti lze získat obratem.

1. Celostátní informační systém jízdních řádů (CIS JŘ)
- Upravit pravidla aktualizace JŘ při mimořádných situacích
-- v těchto podmínkách nelze čekat na změny JŘ až do schválení Okresními úřady ( popř. Krajskými úřady). Cestující jsou dezinformováni a dopravní firmy nejsou schopny samy zajistit nápravu. Krajní (nejhorší) řešení je CIS JŘ v této době vůbec neprezentovat ( Internet, telefonicky, infor. stojany, atd.).

- Ukončit proces schvalování JŘ na Krajských úřadech (dříve Okresních úřadech) nejméně o 1 měsíc dříve oproti současnosti.
-- tento čas vyžaduje např. technologie tisku JŘ. Cestující tak nyní dostávájí tištěné JŘ buď včas, ale ještě neschválené Okresními úřady, pouze garantované jednotlivými dopravci nebo o několik týdnů později oficiálně schválené Okresními úřady.

- Programově upravit CIS JŘ v elektronické podobě tak, aby byl použitelný i pro slabozraké a nevidomé občany
-- podle informací od představitelů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých by to neměly být náročné zásahy do programového vybavení (PV).

- Doplnit CIS JŘ o programové moduly, které by umožňovaly tisky, např. vybraných stránek JŘ pro cestující v průběhu jeho platnosti.

- Stanovit pevně význam značek časového omezení, kdy autobus nejede.
-- ulehčí to cestujícím orientaci v JŘ vydaných různými organizacemi

2. Vyhodnocování dopravní obslužnosti - dotační politika
- Stanovit jednotný formát výstupu z odbavovacích zařízení v autobusech zařazených do systému dopravní obslužnosti a zajistit PV pro jeho vyhodnocení včetně výpočtu dotací pro příslušné dopravce.
-- toto opatření by nejen usnadnilo a zlevnilo výrobu odbavovacích zařízení, ale i sjednotilo a zjednodušilo práci na Krajských úřadech.