OTW-TEC objednává dalších 97 autobusů S-Charge k nasazení v Belgii
Výrazně žluté autobusy Volvo 7900 S-Charge vyrobené v polské Vratislavi začnou jezdit v belgickém regionu Valonsko. Foto Volvo Buses

Objednávka autobusů Volvo je součástí plánu TEC zařadit do své flotily 430 hybridních autobusů a nabídnout ve Valonsku atraktivní, udržitelnou a efektivní veřejnou dopravu.

Objednávka autobusů Volvo je součástí plánu TEC zařadit do své flotily 430 hybridních autobusů a nabídnout ve Valonsku atraktivní, udržitelnou a efektivní veřejnou dopravu.

Belgický provozovatel veřejné dopravy Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), známý pod obchodním názvem TEC, opět volí autobusy Volvo. Objednávka 97 Volvo 7900 S-Charge je výsledkem výběrového řízení a uzavření rámcové smlouvy. Navazuje na předchozí dodávky 64 autobusů Volvo 7900 S-Charge v roce 2021; v roce 2018 bylo dodáno asi 100 elektrických hybridních autobusů. Nová vozidla budou nasazena do provozu v Belgickém regionu Valonsko.

Nová objednávka je součástí širšího plánu OTW-TEC doplnit svůj vozový park o 430 hybridních autobusů. Po dodání těchto nových autobusů bude OTW-TEC provozovat 293 kompletních autobusů Volvo a 177 vozidel na podvozku Volvo s nástavbou Jonckheere.

Velice nás těší, že OTW-TEC si i nadále objednává naše elektrifikované autobusy a můžeme pokračovat v naší spolupráci při zajišťování udržitelné dopravy v Belgii,“ uvedl Bas Dubois, ředitel společnosti pro Benelux. „Jedním z klíčových aspektů je, že tyto autobusy prokázaly vynikající provozní spolehlivost. Řidiči si kromě toho pochvalují pohodlí svého pracoviště.“

Autobus Volvo 7900 S-Charge, uvedený v roce 2020, se nyní používá ve více než 25 zemích. Nevyžaduje dobíjecí infrastrukturu, protože se průběžně dobíjí za provozu rekuperováním energie při brzdění a jízdě z kopce. V čistě elektrickém režimu dokáže ujet až 1 km cestovní rychlostí až 50 km/h; dokáže tak naplnit různé potřeby veřejné dopravy ve městech. Dalšími výhodami jsou výrazná úspora paliva, nižší emise a nízká hladinu hluku jak z pohledu cestujících, tak i obyvatel města.