Integrované dopravní systémy (IDS) a EU

V roce 2003 vyhrála společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. výběrové řízení vypsané Krajským úřadem Středočeského kraje na řešení projektu „Optimalizace dopravní obslužnosti s výhledem jednotného integrovaného systému ve veřejné hromadné dopravě osob ve Středočeském kraji“.
V roce 2003 vyhrála společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. výběrové řízení vypsané Krajským úřadem Středočeského kraje na řešení projektu „Optimalizace dopravní obslužnosti s výhledem jednotného integrovaného systému ve veřejné hromadné dopravě osob ve Středočeském kraji“.
V prosinci r. 2004 Evropská komise přijala doporučeník financování programu CONNECT z rozpočtu pro Transevropské dopravní sítě, jehož součástí je i jeden z modulů výše uvedeného projektu, a to "Odbavovací clearingový systém na bázi čipových bezkontaktních karet". Od 1. 8. 2004 byly do jeho rutinního provozu postupně začleněny dopravní společnosti ČSAD KLADNO a.s., PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o., ČSAD ANEXIA, spol.s r.o. a připravují se další organizace - Connex Praha, s.r.o. a ČSAD Benešov a.s. Tyto společnosti jsou vybaveny odbavovacími zařízeními typu USV 24C firmy Mikroelektronika spol. s r.o. a používají čipové bezkontaktní karty MIFARE STANDARD 1K. Probíhají jednání o možnosti začlenění dopravních firem vybavení i odbavovacími zařízeními společnost EM TEST ČR spol. s r.o.

Mezi zástupci Českých drah, a.s. (ČD) a autobusových doprav došlo k dohodě, která směřuje k přípravě pilotního projektu ve Středočeském kraji na vzájemnou akceptaci čipových karet u ČD jde o tzv. Modrou kartu MIFARE DES FIRE.

Jediným spojovacím bodem všech aplikací je aplikace elektronické peněženky, která by měla být jednotná nejlépe v celé ČR. Pokud bude více aplikací elektronických peněženek, může se stát, že cestující, který je na rozhraní několika integrovaných dopravních systémů, bude mít na kartě např. tři peněženky, každou pro jiný systém. Samozřejmě by bylo ideální mít i ostatní aplikace (časový kupon, systém check-in checkout) pro celou ČR. Takový požadavek vede k vytvoření systému NÁRODNĺ DOPRAVNĺ KARTY, který by mělo zastřešit Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená autorita.

Program CONNECT zahrnuje i další moduly, které jsou již v ČR prakticky využívány nebo jsou těsně před dokončením. Jde o moduly použitelné v upravené verzi i pro nevidomé a slabozraké občany: Internetový server CIS JŘ (vyvinutý firmou CHAPS spol. s r.o.), dále tato služba realizovaná v podobě samoobslužných informačních stojanů (vyvinutý firmou ČSAD SVT Praha s.r.o.) a systém TYFLOSET pro informování cestujících se sníženou schopností orientace a pohybu (vyvinutý firmou APEX spol. s r. o.).

Nesmíme zapomenout na nově připravený nástroj pro budování IDS, kterým je "Systém pro analýzu dopravní obslužnosti SPADO", vyvinutý firmou CHAPS spol. s r.o. Automatizovaně využívá data z CIS JŘ a usnadňuje práci s datovými soubory (např. z odbavovacích zařízení), podkladovými mapami apod.

Další informace na vyžádání Bohumír Bartušek.