Evropská komise: Od roku 2030 všechny nové městské autobusy jen s nulovými emisemi

Evropská komise 14. února předložila návrh, který obsahuje nové ambiciózní cíle snížení emisí CO2 pro nová těžká vozidla od roku 2030. Nákladní automobily, městské autobusy a autokary podle EU způsobují přibližně 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU a více než 25 % emisí ze silniční dopravy. Vyjádření Sdružení ČESMAD BOHEMIA.

Evropská komise 14. února předložila návrh, který obsahuje nové ambiciózní cíle snížení emisí CO2 pro nová těžká vozidla od roku 2030. Nákladní automobily, městské autobusy a autokary podle EU způsobují přibližně 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU a více než 25 % emisí ze silniční dopravy. Vyjádření Sdružení ČESMAD BOHEMIA.

Díky navrhovaným přísnějším normám by mohl segment silniční dopravy přispívat k přechodu na bezemisní mobilitu a pomohl by EU dosáhnout cílů, které si stanovila v oblasti klimatu a nulového znečištění.

Komise navrhuje postupně zavést přísnější normy pro emise CO2 pro téměř všechna nová těžká vozidla s certifikovanými emisemi CO2 následovně (ve srovnání s úrovněmi v roce 2019):

  •     45% snížení emisí od roku 2030
  •     65% snížení emisí od roku 2035
  •     90% snížení emisí od roku 2040

V zájmu rychlejšího zavádění autobusů s nulovými emisemi ve městech Komise rovněž navrhuje, aby byly od roku 2030 bezemisní všechny nové městské autobusy.

V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a cíli plánu REPowerEU bude mít tento návrh rovněž pozitivní dopad na transformaci energetického sektoru, protože sníží poptávku po dovozu fosilních paliv, navýší úspory energie v odvětví dopravy v EU a zajistí jeho nižší energetickou náročnost. Výhody to přinese i evropským dopravcům a uživatelům, jelikož se sníží výdaje na paliva a celkové náklady na vlastnictví a zajistí se širší využívání energeticky účinnějších vozidel. Dalším pozitivem bude zvýšení kvality ovzduší, zejména ve městech, což přispěje k lepšímu zdraví Evropanů, uvádí tisková zpráva EK.

Dopravní sektor navíc patří ke klíčovým odvětvím, které podporují evropské firmy vyvíjející čisté technologie a stimulují konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu. Evropská unie je jedním z lídrů na trhu s výrobou nákladních vozidel a autobusů a díky společnému právnímu rámci si tuto pozici udrží i v budoucnu. Revizí norem se poskytne jasný dlouhodobý signál pro investice evropského průmyslu do inovativních technologií s nulovými emisemi a zavádění infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic.

"Aby se nám podařilo dosáhnout cílů v oblasti klimatu a nulového znečištění, je třeba, aby se aktivně zapojily všechny části dopravního odvětví. Musíme zajistit, aby byla v roce 2050 téměř všechna vozidla na evropských silnicích bezemisní. Vyžadují to naše klimatické předpisy, ale i naše města - a evropští výrobci se na to již připravují. Dnešní návrh má zajistit, aby se u nových nákladních vozidel objem emisí snižoval a aby stále více městských autobusů neznečišťovalo vůbec. Boj proti změně klimatu, zvyšování kvality života našich občanů a stimulace konkurenceschopnosti evropského průmyslu – to vše spolu úzce souvisí," uvádí Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu.

15. února jsme doplnili vyjádření generálního tajemníka Sdružení ČESMAD BOHEMIA: Vojtěch Hromíř k návrhu EK uvádí: „Projednání návrhu v  orgánech EU bude klíčové. Unie by neměla experimentovat se strategickým odvětvím, jako je silniční nákladní a autobusová doprava, které hrají zásadní roli v pohybu osob a zboží v Evropě. Ve hře by například měla zůstat uhlíkově neutrální paliva, která k dekarbonizaci přispívají stejně jako elektrický či vodíkový pohon. Pro tato paliva jsou vyvinuty vhodné motory i vybudována čerpací infrastruktura a pro dálkovou dopravu jsou podstatně vhodnější. Nechat v roce 2040 prostor pouhých 10 % pro různá speciální vozidla a zbylých 90 % nahradit výhradně jinou technologií, která není připravena pro nasazení na dlouhých trasách je nereálné a nezodpovědné. Co když jde v tomto segmentu dopravy o slepou uličku. Nejsme proti rozumné ekologizaci. Nespoléhal bych jen na „velká“ rozhodnutí a ambiciózní cíle, ale jsou tu stále i menší, ale přínosná řešení. Teprve nyní se dokončují drahé plničky na zkapalněný plyn LNG. V přechodném období několika let by se proto měla ještě podporovat vozidla na LNG s patnáctiprocentní úsporou emisí CO₂, ať se tyto investice zhodnotí. Variantou je také bio LNG. Prosazujeme povolení provozu delších nákladních souprav, kde místo 3 kamionů mohou jet jen 2 a provoz to nekomplikuje, naopak se sníží kongesce. Výrobci stále uvádějí na trh vozidla s úspornějšími spalovacími motory. Systematický trénink řidičů k úsporné jízdě by také přinesl několikaprocentní pokles spotřeby a emisí. I toto je ekologie. Jen není tak mediálně vidět.“

Trh s elektrickými autobusy v Evropě loni rostl o 26 procent, až na 4 152 registrovaných kusů (v roce 2021 to bylo 3 282 s nárůstem o 48 % oproti roku 2020). V roce 2022 mělo přibližně 30 % všech registrovaných městských autobusů nulové emise.

V říjnu 2022 požádalo 11 evropských měst (Barcelona, Cluj-Napoca, Kodaň, Hamburk, Malaga, Milán, Palma, Paříž, Rotterdam, Sevilla a Valencie) EU, aby od roku 2027 zavedla povinné nákupy autobusů s nulovými emisemi pro veřejnou dopravu. "Bez opatření na úrovni EU, poptávka po městských autobusech s nulovými emisemi nebude pokryta nabídkou,“ napsala v dopise zaslaném Komisi EU 24. října.

Na začátku roku 2023, Nizozemsko, Belgie, Dánsko a Lucembursko naléhaly na Evropskou unii, aby stanovila datum, do kterého musí mít nová nákladní vozidla a autobusy prodávané v Evropě nulové emise.

O silniční dopravě jednal také Evropský parlament. Ten dal 14. února zelenou novým cílům pro snižování emisí CO2 u osobních automobilů a dodávek v rámci klimatického balíčku „Fit for 55“. Nová norma o nulových emisích počítá s tím, že od roku 2035 má být v členských zemích prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzin či naftu, možnost změny je za tři roky, kdy se má předpis případně revidovat.