ČESKÁ NÁVES-DÝŠINA 2005 Mezinárodní folklorní festival MFF  2.-4.9.2005
Dýšinští sedláci ctí tradici. (Dýšinské folklorní slavnosti - DFS)

Redakce BUSportálu je členem organizačního štábu festivalu, a tak všechny co nejsrdečněji zve tento víkend na Plzeňsko. Program festivalu (doc)

Aktuální fotoreportáž z festivalu

Redakce BUSportálu je členem organizačního štábu festivalu, a tak všechny co nejsrdečněji zve tento víkend na Plzeňsko. Program festivalu (doc)

Aktuální fotoreportáž z festivalu

Fotoreportáž z letošního zvaní na MFF Česká náves - Dýšina.

(Na festivalu můžete potkat i redaktorku v plzeňském kroji - pokud nebude zrovna na návštěvě v Karose :-)
První ročník samostatného festivalu v Dýšině navazuje volně na tradice, které ve vesnici žijí už delší dobu.

Novodobá tradice národopisných slavností v Dýšině vznikla na začátku devadesátých let. "Už jako studentka jsem účinkovala při Májích i Staročeských dožínkách a viděla jsem i Masopust jako lidovou hru. S obnovením tradic mi pomohla kronika, zápisky z minulých slavností, pamětníci z dýšinských statků i konzultanti z muzea. První byly Máje v roce 1991, pak Staročeské dožínky. Slavnosti měly ráz lidových her s písněmi, " vysvětluje organizátorka Iva Melicharová.

Do kroje se oblékají při těchto příležitostech dýšinští i "rychtářka" Václava Kuklíková. "Festival spojený s lidovou slavností v Dýšině vidím ráda nejen kvůli koncertům a souborům, ale hlavně kvůli setkávání, sounáležitosti s vesnicí, patriotismu, udržování tradic. Chtěla bych, aby se lidé ve vesnici cítili doma a byli na ni hrdí. Do krásného plzeňského kroje bych nejraději oblékla celou vesnici. "

Dýšinské folklorní slavnosti se pak staly satelitní součástí červnových MFF Plzeň. Tehdy se přijel podívat do Dýšiny i předseda Foklorního sdružení České republiky Zdeněk Pšenica: "Byl jsem potěšen nasazením a srdíčkem, které dýšinští vložili do pořádání festivalu. Klobouk dolů před lidmi, kteří bez větších zkušeností dokázali organizačně zajistit akci takového rozsahu a věnovali tolik energie a prostředků obnovování tradic včetně šití nových krojů - v tomto regionu to bylo pro mne příjemné překvapení. "

Po loňském ukončení spolupráce ze strany organizátorů MFF Plzeň se uvažovalo o nalezení vhodné formy národopisných slavností. V tomto roce – 2004 - proběhly klasické Staročeské máje i s už tradičním „zvaním“.

Z iniciativy FOS ČR, které prostředí dýšinské návsi a nasazení lidí nadchlo, byl Dýšině přidělen samostatný termín pro konání vlastního Mezinárodního folklorního festivalu 2.-4.9.2005. Pro festival kromě místních nadšenců pracuje jako dramaturg Zdeněk Vejvoda z oddělení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV ČR Praha.Pro návštěvníky je připraven bohatý program, který kromě souborů jiných národů - Marula (Gruzie), Mygdonia (Řecko) a Šarvanci (soubor pražských Slováků), zahrnuje velké množství tuzemských souborů dospělých a dětských (PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR Strakonice, SKANZEN ŠKODA Plzeň, ROKYTKA Rokycany). Program obohatí mj. čínská zpěvačka Feng-Jün Song se skupinou HORSKÁ KARAVANA, BIG BAND ZUŠ Rokycany, dýšinská GUTTA a kapela KOUKOL & SPOL. Rokycany. Nedělní program bude patřit hlavně dětem.

Účast přislíbili:

DĚTSKÉ SOUBORY A MUZIKY:
JISKŘIČKA Plzeň, ŠUMAVÁNEK Klatovy, ROKYTIČKA Rokycany, SLUNÍČKO Rokycany, HEJHÁLEK Rokycany, MRÁČEK Mrákov, MLADINKA Plzeň, METELÁČEK Plzeň, PLZEŇÁČEK Plzeň, ZUŠ CHRÁST

DOSPĚLÉ SOUBORY:
ROKYTKA Rokycany , PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR Strakonice, ROSÉNKA Praha, SKANZEN ŠKODA Plzeň

HOSTÉ
GIŇOVCI, KOUKOL, FENG-JÜN SONG a Horská karavana, Duo KAPLAN-FIALA, BIG BAND ZUŠ ROKYCANY

Program festivalu podrobně (doc)

Z chystaného programu– programy se nebudou překrývat:

Pátek 2.9.2005 Večer: HOST DO DOMU – BŮH DO DOMU, přehlídka zahraničních hostů festivalu

Sobota 3.9.2005
Dopoledne: VŠICHNI SVATÝ TANCOVALI - pořad výročního zvykosloví v podání folklorních souborů z jihozápadních Čech
Odpoledne: SLAVNOSTNÍ AKT U ŠKOLY GEN. PATTONA
HRDLIČČÍ TÓNY - Recitál čínské pěvkyně Feng-Jün Song se skupinou HORSKÁ KARAVANA v dýšinském kostele
Večer:
NA DÝŠINSKÝM RYNKU KÁMEN NA KAMÍNKU přehlídka folklorních souborů z jz. Čech se zahraničními hosty
VANDROVALA PÍSNIČKA - koncert tolerance (nejen) hudební – noční muzikantská setkání na dýšinské návsi

Neděle 4. 9. 2005
Dopoledne: NA TEJ NAŠÍ NÁVSI - pořad dětských folklorních souborů z jihozápadních Čech
Odpoledne: VČERA JAKO DNESKA JE MUZIKA HEZKÁ - závěrečná přehlídka dětských souborů se zahraničními hosty

ČESKÁ NÁVES-DÝŠINA 2005 Mezinárodní folklorní festival MFF  2.-4.9.2005
Dýšinská "děvčata" (DFS) - starostka Václava Kuklíková pátá stojící zleva.
ČESKÁ NÁVES-DÝŠINA 2005 Mezinárodní folklorní festival MFF  2.-4.9.2005
Týden předem - tentokrát zvaní na máje 2004. Traktor Škoda 30 vyrobený v Plzni v roce 1948.
ČESKÁ NÁVES-DÝŠINA 2005 Mezinárodní folklorní festival MFF  2.-4.9.2005
Zvací jízda v červeném Hrádku. Letos bude 27.8.2005.
ČESKÁ NÁVES-DÝŠINA 2005 Mezinárodní folklorní festival MFF  2.-4.9.2005
Česká náves a skotští dudáci (DFS).
ČESKÁ NÁVES-DÝŠINA 2005 Mezinárodní folklorní festival MFF  2.-4.9.2005
Kroje zdobí slavnostní okamžiky - oslavy 60.výročí konce války v květnu 2005.
ČESKÁ NÁVES-DÝŠINA 2005 Mezinárodní folklorní festival MFF  2.-4.9.2005
Iva Melicharová - obnovitelka tradic první zleva. (DFS)
ČESKÁ NÁVES-DÝŠINA 2005 Mezinárodní folklorní festival MFF  2.-4.9.2005
Jan Ruml, Václava Kuklíková a předseda FoS Zdeněk Pšenica. (DFS)