Reklama
Reklama
Zprávy

Vzhledem k častým dotazům dopravních společností jsme požádali příslušný finanční úřad příslušný České republice o sdělení jaký bude koeficient pro výpočet osobo-kilometrů v měně EUR. Výše poplatku

Vzhledem k častým dotazům dopravních společností jsme požádali příslušný finanční úřad příslušný České republice o sdělení jaký bude koeficient pro výpočet osobo-kilometrů v měně EUR. Výše poplatku zůstává stejná jedná se pouze o přepočet měny - za každý osobo-kilometr ujetý ve Spolkové republice Německo zaplatí čeští dopravci 0,007 EUR (1,4 feniku = 0,007 EUR). Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 25.01.2002

Ministerstvo dopravy a spojů pověřilo dnem 26.října 2001 vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech (podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů)

Ministerstvo dopravy a spojů pověřilo dnem 26.října 2001 vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech (podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) společnost CHAPS spol. s r.o., se sídlem v Brně, Bráfova 21, PSČ 616 00 (telefonické spojení 05/41240614, 05/41240613, 02/24226753). Postupy a činnosti dopravních úřadů a dopravců vztahující se ke způsobu zpracování, kontrole a schvalování jízdních řádů, stanovené platnou právní úpravou a Metodickým pokynem č. 2 k organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech, vydaným MDS-odborem veřejné dopravy dne 9.března 2001, se nemění. Schválené jízdní řády se v elektronické podobě nově zasílají na e-mailovou adresu: cis@chaps.cz Pro informování cestujících o spojení veřejnou hromadnou osobní dopravou zůstávají zachovány všechny stávající systémy. Zdroj : MDS ČR

person dabra  date_range 15.11.2001

V Rumunsku tak jako v mnoha jiných státech střední a východní Evropy dochází k harmonizaci legislativy s EU. Důkazem toho je například skutečnost, že od 1.1.2002 budou muset rumunští dopravci, kteří

V Rumunsku tak jako v mnoha jiných státech střední a východní Evropy dochází k harmonizaci legislativy s EU. Důkazem toho je například skutečnost, že od 1.1.2002 budou muset rumunští dopravci, kteří budou chtít nadále podnikat v mezinárodní dopravě prokázat finanční způsobilost. V současné době má Rumunsko harmonizovánu s EU legislativu související s technickými předpisy, čímž by měly vymizet pro dopravce nepříjemné problémy s váhou připadající na nápravu, kterou v předešlé době nebylo možno nepřekročit při provozu plně obsazeného autobusu. Také Rumunsko kromě mnoha evropských států podepsalo dohodu INTERBUS, která prochází ve smluvních státech Dohody procesem ratifikace. V měsíci říjnu se uskutečnilo jednání Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Rumunskem, která schválila, že od 1.1.2002 bude povolena změna ve složení skupiny cestujících při kyvadlových přepravách. Pro rok 2002 bude opětovně vyměněn kontingent povolení pro případy kdy dojde ke změně ve složení skupiny cestujících při zpáteční jízdě, která bude možno použít pro ostatní druhy dopravy, kdy dojde ke změně ve složení skupiny cestujících, popřípadě pro kyvadlové dopravy, při kterých změna přesáhne povolených 20%. V Rumunsku bude od 1.1.2002 zaveden nový systém zpoplatnění některých silnic a dálnic. Ke stížnostem českých dopravních firem uvedla rumunská strana, že rumunské celní orgány nemají žádné právo stanovit povinnou trasu pro nákladní vozidla, ale mohou pouze informovat řidiče o silnicích, které jsou placené a které placení nepodléhají a nejsou oprávněni vybírat žádné poplatky za tyto informace. Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 06.11.2001

Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10. 2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z

Jednání Smíšené komise se uskutečnilo ve dnech 23.-24.10. 2001 v Kijevě. Ukrajinskou delegaci vedl pan I. Guba z Ministerstva dopravy Ukrajiny a českou delegaci Ing. Dvořáček z Ministerstva dopravy a spojů ČR. V úvodu jednání si delegace vzájemně vyměnily informace o obchodní výměně mezi Českou republikou a Ukrajinou. Na základě uvedených statistických údajů bylo konstatováno, že se snižuje počet přeprav. Ukrajinská delegace informovala o úpravě legislativy v oblasti poplatků a změně povolených technických parametrů vozidel. Jedním z důvodů poklesu výměny zboží a objemu cestovního ruchu je zavedení vízové povinnosti mezi Českou republikou a Ukrajinou. Jednání Smíšené komise se zúčastnili zástupci Velvyslanectví České republiky na Ukrajině, se kterými byla projednána problematika víz. Obě strany se zavázaly učinit všechny možné kroky ke zlepšení a zejména urychlení vyřizování víz. Česká delegace informovala o platné legislativě aplikované při schvalování nových linkových mezinárodních spojů (povolují se maximálně 2 linky pro jednu relaci, další je možno povolit pouze v případě nedostatečné kapacity již provozovaných spojů). Byly projednány provozované linky a nové žádosti o schválení linek. V současné době je v relaci Česká republika a Ukrajina provozováno přibližně 30 linek. Na návrh české delegace bylo potvrzeno, že linkové spoje mohou být ve výjimečných případech puštěny na území Ukrajiny bez propustky za podmínky, že ve vozidle musí být originály licencí pro linkovou dopravu. Ukrajinská strana informovala, že dle zákona z 18.1. 2001 není možné vypisovat na jízdenky linkové dopravy více cestujících. Na území Ukrajiny je možné prodávat pouze ukrajinské jízdenky. Bylo vzájemně vyhodnoceno opatření týkající se přeprav mikrobusy, které bylo dohodnuto na minulém jednání Smíšené komise. Obě strany se shodly, že pro zajištění účinnosti opatření je nutné zpřísnit kontroly mikrobusů na hraničních přechodech zda mají potřebné dokumenty (pro veškeré mikrobusy je v platnosti povinnost použití jízdních listů a v případě neliberalizovaných doprav také povinnost povolení). Vzhledem k tomu že v roce 2001 nebyl plně vyčerpán kontingent povolení pro mikrobusy, byl stanoven předběžný kontingent na rok 2002 ve výši 150 ks. Na dotaz české delegace o možnosti provozování přívěsů za autobusy, sdělila ukrajinská strana, že je možné provozovat přívěsy bez povolení pouze v letní sezóně, kterou Ministerstvo dopravy Ukrajiny každý rok vyhlašuje (bývá to období duben - září). Eva Štefkovičová Odbor povolení

person dabra  date_range 01.11.2001

Rakouské spolkové ministerstvo financí již poněkolikáté odložilo uplatňování daně z obratu při provozování dopravy osob (0,06 ATS/osoby/km). Daň se začne vybírat od 1.4.2002 (původní termín

Rakouské spolkové ministerstvo financí již poněkolikáté odložilo uplatňování daně z obratu při provozování dopravy osob (0,06 ATS/osoby/km). Daň se začne vybírat od 1.4.2002 (původní termín 1.7.2001 byl nejprve posunut na 1.11.2001 a nyní na 1.4.2002). Spolu s oznámením o novém odložení tohoto zdanění informovalo Rakouské spolkové ministerstvo financí také o nové variantě vybírání daně: daň nebude vybírána na hraničních přechodech, ale dopravce ji bude poukazovat finančnímu úřadu v Grazu. Praktické provádění nově navrhovaného opatření je prozatím nejasné. ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 26.10.2001

Česká kancelář pojistitelů vyhlásila již 27. září sazby minimálního pojistného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro rok 2002, které jsou závazné pro jednotlivé pojišťovny. Při jejich

Česká kancelář pojistitelů vyhlásila již 27. září sazby minimálního pojistného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro rok 2002, které jsou závazné pro jednotlivé pojišťovny. Při jejich stanovení vycházela z rozsáhlé analýzy škodného průběhu všech tarifních skupin vozidel založené na statistických údajích celého pojistného trhu. K nejvyššímu nárůstu minimálních sazeb, a to nad 20%, dojde u tahačů a ostatních automobilů do 3,5t. Nejpočetnější tarifní skupinou, u které dojde k nadinflačnímu růstu, jsou osobní automobily s objemem motoru od 1850 do 2500 ccm, kde se minimální pojistné zvyšuje o 626 Kč na 6 576 Kč. U absolutně nejpočetnějších skupin vozidel - osobních automobilů s objemem motoru od 1 000 do 1 350 ccm a s objemem od 1 350 do 1 850 ccm - se minimální pojistné zvyšuje pouze o inflaci. Minimální pojistné představuje pouze dolní hranici reálného pojistného, které budou motoristé v příštím roce platit. Pojišťovny totiž mají prostor pro stanovení komerčních sazeb až do 1,3 násobku úrovně minimálního pojistného. Minimální sazby povinného ručení pro rok 2002 u autobusů: Autobusy MHD 7 449 Kč Ostatní autobusy do 5000 kg 11 319 Kč Ostatní autobusy nad 5000 kg 20 055 Kč A jak na tyto minimální sazby zareagovaly pojišťovny ? Pojišťovny používají při stanovení sazby pojistného systémy bonusů, flotilová zvýhodnění, nabízejí různé stupně horní hranice ručení. Nelze proto jednoduše určit cenové hladiny pojistného u jednotlivých pojišťoven. Konkrétní ceníky povinného ručení lze najít např. na stránkách pojišťoven: Allianz , Česká pojišťovna , Kooperativa V.H.

person dabra  date_range 25.10.2001

Svaz dovozců automobilů zveřejnil na svých webových stránkách statistiku prodejů nových motorových vozidel oficiálními výrobci a dovozci v České republice. Je z ní patrné, že ve 3. čtvrtletí tohoto

Svaz dovozců automobilů zveřejnil na svých webových stránkách statistiku prodejů nových motorových vozidel oficiálními výrobci a dovozci v České republice. Je z ní patrné, že ve 3. čtvrtletí tohoto roku bylo prodáno na Českém trhu 616 nových autobusů (3.Q 2000 : 489 ks). V hodnocení Ing. Tunkla se říká, že "Prodej autobusů ve sledovaném období sice zachoval letošní vyšší nárůst - nyní cca 26%, avšak 616 prodaných autobusů je pořád ještě nedostačující množství z hlediska obnovy vozidlového parku autobusů (k registrovaným 18 493 ks. autobusů v ČR to je pouhých 3,4%)." Téměř 70 % z necelých 3000 prodaných autobusů umístila na našem trhu Karosa. Bližší informace a podrobnější údaje lze najít na http://www.sda.rtvdata.cz/ . V.H.

person dabra  date_range 24.10.2001

14. září převzalo ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., člen skupiny ICOM transport slavnostně 20 nových linkových autobusů Mercedes-Benz 0345 (

14. září převzalo ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., člen skupiny ICOM transport slavnostně 20 nových linkových autobusů Mercedes-Benz 0345 ( autobusybusy.jpg, 50 kB ). Tímto krokem bylo prezentováno dodržení slova daného představenstvem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. před rokem svým zákazníkům a partnerům, tj. cestující veřejnosti, starostům a přednostům. Autobusy Mercedes-Benz mají obsaditelnost 49 míst ( interiér.jpg, 160 kB ) a jak si přítomní hosté mohli na místě ihned vyzkoušet, zaručují vysoký standard kultury cestování. Žádný z cestujících zde netrpí nedostatkem místa, který byl dříve zahraničním autobusům vyčítán. Ostatně autobusy Mercedes-Benz již dnes nepatří k ryze zahraničním výrobkům, neboť jejich komponenty jsou vyráběny právě v České republice v Holýšově. O tom, že tato spolupráce má před sebou velmi nadějnou perspektivu svědčí i to, že v Holýšově v současné době probíhá výstavba nové výrobní haly za 1,5 miliardy Kč. Martin Felix

person dabra  date_range 22.10.2001

Nové pojištění odpovědnosti České pojišťovny a.s. zbaví provozovatele autobusové dopravy nepříjemností při poškození, ztrátě či zničení zavazadel, stejně jako při nezaviněných zpožděních.

Nové pojištění odpovědnosti České pojišťovny a.s. zbaví provozovatele autobusové dopravy nepříjemností při poškození, ztrátě či zničení zavazadel, stejně jako při nezaviněných zpožděních. ČESMAD Bohemia společně s Českou pojišťovnou a.s. přicházejí na trh s novým pojistným produktem - Pojištěním odpovědnosti autobusových dopravců za převzatá zavazadla a včasný dojezd do smluveného místa. Nový pojistný produkt vykrývá některá dosud nepojistitelná rizika v oblasti autobusové dopravy. Obdobný pojistný produkt není zřejmě dosud na pojistném trhu nabízen jiným pojistitelem. Na jakou dobu lze pojištění uzavřít a jaká je výše pojistného a kdo pojištění prodává? Pojištění má roční platnost. Při podpisu pojistné smlouvy se platí pojistné na jeden rok a po této době jej lze prodloužit na další rok.Výše ročního pojistného je odstupňována od celkového počtu pojištěných autobusů. Čím větší počet pojištěných autobusů, tím nižší pojistné přepočítané na jeden autobus. Pokud si dopravce během trvání pojištění pořídí další autobusy, bude na ně stávající smlouva rozšířena. Doplatek pojistného se vztahuje jen na dokoupený autobus a to jen na část pojistné doby, která zbývá do konce platnosti pojistné smlouvy. Tento druh pojištění se zatím prodává pouze prostřednictvím Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia a možnost uzavřít toto pojištění je na kterémkoli jeho regionálním pracovišti. S výší pojistného seznámí každého zájemce na základě jeho konkrétní poptávky prodejce. Na které jízdy autobusů je možno tento druh pojištění uzavřít? Pojištění lze uzavřít na smluvní jízdy autobusů v České republice, ale i v zahraničí. Jde především o jízdy na objednávku např. jízdy klientů cestovních kanceláří. Pojištění nelze uzavřít na autobusy jezdící na pravidelných linkách uvedených v jízdních řádech. Jaký je účel pojištění zavazadel a na co se pojištění odpovědnosti za převzatá zavazadla vztahuje? V případě pojistné události a za dodržení smluvních ujednání se autobusový dopravce zbavuje odpovědnosti hradit škody na zavazadlech. Jde o poškození, zničení, ztrátu či odcizení cestovního zavazadla, které převzal řidič autobusu do uzamykatelného zavazadlového prostoru. Převzetí a zpětné vydání zavazadla je podmíněno předložením zavazadlového lístku. Vzor zavazadlového lístku ( dopravce obdrží při uzavření pojistné smlouvy zdarma 5 bločků po 50 zavazadlových lístcích na každý pojištěný autobus). Z pojištění jsou vyloučena zavazadla, která mají cestující u sebe ve vnitřním prostoru autobusu. Co je nutno udělat při škodní události? Při škodní události je řidič autobusu povinen sepsat Protokol o ztrátě, odcizení, poškození, nebo zničení zavazadla. Ke škodní události dojde, pokud se cestující prokáže kopií zavazadlového lístku a zavazadlo je poškozeno, zničeno a nebo není k dispozici za účelem vydání. V případě krádeže řidič zavolá policii a nechá si potvrdit protokol od policisty. Pokud se odmítne policie ke škodní události dostavit, nechá řidič podepsat protokol vedoucímu skupiny, průvodci a nebo některému ze svědků této události. Jaké jsou další povinnosti řidiče, týkající se jeho odpovědnosti za převzatá zavazadla? Řidič musí důkladně uzamykat zavazadlový prostor a nesmí povolit přístup cestujících ani jiných osob k zde uloženým zavazadlům. V případě poruchy autobusu musí zajistit dohled nad převzatými zavazadly při jejich překládání do náhradního vozidla. V případě dopravní nehody, při níž byl poškozen zavazadlový prostor, musí se jej snažit zabezpečit proti vykradení. Jestliže při výdeji zjistí poškození zavazadla, opět sepíše protokol a spolu s kopií zavazadlového lístku předá pojištěnému dopravci. Dopravci může poškození nebo zničení zavazadla nahlásit i cestující sám v případě, že tuto skutečnost zjistí až po zpětném převzetí zavazadla.Kromě pojištění odpovědnosti za zavazadla je součástí pojištění i včasný dojezd do smluveného místa určení. V čem toto pojištění spočívá? Pojištění se v tomto případě vztahuje na zpoždění způsobenou technickou poruchou autobusu, náhlého onemocnění řidiče (pokud nebyl přítomen řidič náhradní) a také na zpoždění zaviněné autonehodou dotyčného autobusu pokud nehodou byla znemožněna další jízda a nebo byl znemožněn včasný dojezd do smluveného místa určení. Jak dopravce doloží pojistiteli hodinu smluvního a skutečného příjezdu na místo určení? Pojistiteli postačí kopie objednávky či smlouvy mezi dopravcem a objednávající firmou, kde jsou místo, den a hodina smluveného příjezdu vždy uvedeny. Rovněž o pozdním dojezdu do smluveného místa určení vypisuje řidič autobusu protokol. Den nebo hodina skutečného příjezdu do smluveného místa by měla být dokladována nějakým úředním dokladem, či alespoň čestným prohlášením vedoucího skupiny, průvodce, nebo několika cestujících. V prohlášení je uveden i důvod opožděného příjezdu. Prohlášení je přílohou výše uvedeného protokolu. Jaká je výše odškodnění při pozdním dojezdu a komu je uhrazena? Výše škody u takové pojistné události se může rovnat maximálně ceně dopravného, kterou objednavatel zaplatil a tato cena je zakotvena ve smlouvě. Pokud si jízdu platili sami cestující, pak je výše náhrady dotyčnému poškozenému rovna ceně zaplacené jízdenky. Pojistné plnění se vztahuje vždy na poškozeného tj. toho kdo jízdu uhradil. Jaké souhrnné informace by měl přepravce o novém pojištění ještě vědět? V každém případě je v zájmu pojištěného dopravce, aby řidiči dodržovali ustanovení pojistné smlouvy i přepravního řádu. Dopravce musí být o podmínkách pojistné smlouvy dobře informován. Řidič pojištěného autobusu obdrží informaci o rozsahu a podmínkách pojištění i o svých povinnostech v příručce, kterou mu vydá smluvně pojištěný autobusový dopravce.Tím se pojištěný dopravce vyhne nesrovnalostem při dokládání pojistných událostí - při vyplňování Protokolu, či formuláře o Oznámení pojistné událoti, který má být odeslán na adresu odboru likvidace pojistných událostí ČP uvedenou v pojistné smlouvě. Ing. Květa Pavlíková ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 22.10.2001

Systém povolovacího řízení:

Systém povolovacího řízení: Ve dnech 3. - 4. října se ve Vídni uskutečnila Smíšená komise, která jednala o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Rakouskem. V oblasti dopravy osob požádala česká delegace o zvýšení kontingentu povolení pro rok 2001 o 400 ks univerzálních povolení, náhradou za celními orgány neoprávněně znehodnocená povolení. Tomuto požadavku rakouská strana vyhověla. Povolení se však vzhledem ke kritickému nedostatku budou ve 4.čtvrtletí 2001 vydávat do odvolání výhradně pro kyvadlové dopravy, a to ve výši 1 ks povolení na 1 vozidlo splňující technické standardy EURO 0. Další navýšení pro rok 2001 nelze očekávat. Vzhledem k vážným problémům při kontrolách povolení na hraničních přechodech a jednostrannému výkladu mezivládní dohody ze strany Rakouska, se delegace dohodly pro rok 2002 zavést nové formuláře povolení. Povolení budou zvlášť na kyvadlovou a zvlášť na příležitostnou dopravu. Součástí formuláře povolení na kyvadlovou dopravu bude rozpis jízd, který bude tvořit nedílnou součást povolení. Povolení se bude vztahovat na dopravcem stanovený počet jízd tak, jako je tomu u slovinských kyvadlových povolení. S ohledem na praxi, kdy často dochází k situaci, že jedna kyvadlová doprava je provozována více dopravci nebo dojde k přerušení kyvadlové dopravy z důvodu nedostatku cestujících, bylo dohodnuto, že vydávající orgán je oprávněn povolení převést na jiného provozovatele nebo zkrátit rozpis jízd úřední opravou, avšak maximálně jednou. V rámci kyvadlové dopravy byla povolena obměna ve složení skupiny cestujících do výše 20%. Zásady výdeje povolení pro vozidla nesplňující technické standardy EURO I nebo vyšší budou v roce 2002 shodné jako v roce letošním. To znamená, že na 1 vozidlo splňující standardy EURO 0 bude dopravce moci od 1.1.2002 mít v držení 2 ks rakouských povolení. V roce 2002 obdrží dopravci s formuláři rakouských povolení také přesné pokyny k jejich používání. Pokyny budou zveřejněny ihned po výměně nových formulářů povolení na rok 2002 v Transport magazínu a na internetových stránkách www.cesmad-bohemia.cz a www.busportal.cz . Nejdůležitější zásady používání a rozsahu platnosti povolení budou uvedeny v českém a německém jazyce na zadní straně povolení. Rakouská delegace informovala, že náhradní povolení jsou na hraničních přechodech na základě §11 rakouského zákona dopravcům vydávána pouze ve výjimečných případech, a to zejména mimo pracovní dobu a o sobotách a nedělích. Na dotaz české strany, jaké množství pohonných hmot se smí v autobusech bezcelně vyvážet na území Rakouska, uvedla rakouská delegace, že množství obsažené ve výrobcem standardně namontovaných nádržích pro daný typ vozidla. Zavedení DPH: Opětovně upozorňujeme, že od 1.11.2001 bude v Rakousku uplatňováno nové ustanovení o vybírání daně z obratu při provozování dopravy osob , což rakouská delegace potvrdila. Výše daně v ATS bude vypočítávána součinem počtu přepravovaných osob, ujetých km po rakouském území, průměrné tržby 0,6 ATS, a to vše je kráceno 10%. Zjednodušeně lze pro výpočet výše daně z obratu použít koeficient 0,06 ATS / osoby / km . Zástupci rakouského Ministerstva dopravy nás informovali, že dopravci jsou ve všech případech povinni platit daň ihned na výstupní celnici. Pokud dopravci používají jako výstupní celnici např. vnitřní hranici EU, musí daň zaplatit Finančnímu úřadu v Grazu, pokud tak neučiní, vystavuje se dopravce uložení vysoké pokuty. Bližší informace o vybírání daně naleznete v Transport magazínu č. 6 a 7 nebo na internetových stránkách www.cesmad-bohemia.cz a www.bmf.gv.at . Eva Štefkovičová ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 08.10.2001
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací