Reklama
Reklama
Zprávy

V roce 2002 bylo v České republice prodáno celkem 836 nových autobusů, tj. o 76 vozidel méně než v roce 2001, kdy se prodalo 912 autobusů. Pro porovnání je v tabulce uveden prodej nových autobusů v

V roce 2002 bylo v České republice prodáno celkem 836 nových autobusů, tj. o 76 vozidel méně než v roce 2001, kdy se prodalo 912 autobusů. Pro porovnání je v tabulce uveden prodej nových autobusů v ČR za posledních 5 let. Podle informace Sdružení autoprůmyslu bylo dovezeno v roce 2002: 197 ojetých autobusů (v roce 2001: 226 autobusů), tzn. že dovoz ojetých autobusů trh nových autobusů významně neovlivnil. V roce 2002 došlo poprvé ke snížení počtu registrovaných autobusů starších 10 let - v roce 2001 jich bylo evidováno 3 713 a v roce 2002 byl počet těchto autobusů 3 455. Tento vývoj je vzhledem k nižšímu počtu celkově registrovaných autobusů ovlivněn především vyřazováním starších vozidel a nikoli jejich náhradou novými. Dle informací Ministerstva dopravy bylo pro linkovou dopravu na obnovu vozového parku v roce 2002 vyhrazeno 200 mil. Kč, které byly k 31.12.2002 vyčerpány. Za tyto prostředky bylo nakoupeno 330 autobusů, 45 autobusů bylo nakoupeno bez dotace, jelikož jim nebyla přidělena. Výše dotace na 1 autobus činila 600 tis. Kč. V roce 2001 bylo s dotací na obnovu vozového parku nakoupeno 430 autobusů (výše prostředků byla 363 mil. Kč). Pro městskou hromadnou dopravu bylo v roce 2002 vyčleněno také 200 mil. Kč určených na obnovu vozového parku. S využitím této dotace bylo nakoupeno 101 autobusů, 8 trolejbusů a 1 tramvaj (dotace na jednu tramvaj činí 14 mil. Kč). Zásahem Ministerstva financí, které sloučilo program podpory linkové dopravy a městské hromadné dopravy do jednoho systému, nebude v roce 2003 možná dotace pro zakoupení autobusů formou standardního leasingu (v roce 2002 bylo formou leasingu zakoupeno 138 autobusů z celkového počtu 330 autobusů zakoupených s dotací). Lze předpokládat, že se přesto najdou vhodné programy financování nákupu, neboť pro rok 2003 bylo vyčleněno pro dotace na obnovu vozového parku 238 mil. Kč, tzn. že by tyto prostředky pokryly nákup 390 autobusů. Odbyt nových autobusů v ČR v roce 2002 dle značek a provedení: Značka Městský Linkový Dálkový Celkem Podíl % KAROSA 193 249 57 499 59,7 SOR Libchavy 27 115 14 156 18,7 MB 5 33 37 75 9,0 KH motor C 44 44 5,3 BOVA 31 31 3,7 MAN 4 5 6 15 1,8 BERGHOF 8 8 1,0 SCANIA 8 8 1,0 Celkem 229 446 161 836 100,0 Podíl % 27,4 53,3 19,3 100,0 Odbyt nových autobusů v ČR v r. 2002 dle kategorií: Značka M2 M3 z toho kloub.Celkem BERGHOF 8 8 BOVA 31 31 KAROSA 499 48 499 KH motor C 37 7 44 MAN 15 15 MB 75 75 SCANIA 8 8 SOR Libchavy 156 156 Celkem 37 799 836 Podíl % 4,43 95,57 100,0 Celkový prodej nových autobusů v ČR 1998 až 2002: ROK POČET VOZIDEL 1998 638 1999 733 2000 692 2001 912 2002 836 Registrace autobusů v ČR k 30.6.2002: Celkový počet registrovaných vozidel 18 357 Průměrný rok výroby 1990,37 Průměrné stáří (roky) 12,13 Zdroj údajů: Svaz dovozců automobilů, Sdružení autoprůmyslu a Ministerstvo dopravy

person dabra  date_range 20.01.2003

Za pět a půl roku (od 1.1.1997 do 30.6.2002) se vozový park autobusů v České republice snížil o 2 520 ks při jeho současném "zestárnutí" o 1,31 roku. Výrazně se přitom zhoršila struktura tohoto

Za pět a půl roku (od 1.1.1997 do 30.6.2002) se vozový park autobusů v České republice snížil o 2 520 ks při jeho současném "zestárnutí" o 1,31 roku. Výrazně se přitom zhoršila struktura tohoto parku, neboť autobusy starší 10 let tvoří více než 60 % , kdežto v konci roku 1996 to bylo necelých 40 %. Za uvedené období bylo přitom v ČR "zobchodováno" 4 579 nových autobusů (= prodeje domácích výrobců a oficiálních dovozců + nové z mimooficiálního dovozu). Z uvedeného vyplývá, že ačkoliv podíl autobusů do 5ti věku let mírně vzrostl, obměna parku autobusů v České republice je však stále více než nedostatečná . Alarmující je především průměrné stáří, které již přesáhlo 12 let. Zdroj údajů: Sdružení autoprůmyslu

person dabra  date_range 20.01.2003

V 1.čísle novin Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska si mimo jiné přečtete:

V 1.čísle novin Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska si mimo jiné přečtete: -Úvodní slovo prezidenta ADSSF Ing.Jaroslava Hanáka do Nového roku -Nové autobusy z Karosy AXER a ARES u našich dopravců -Ve společnostech FTL Prostějov a ČSAD Kyjov zvládli recertifikaci systému managementu dle ISO -Nové sídlo ČSAD Blansko a.s. -V jindřichohradeckém ČSAD otevřeli rekonstruovanou správní budovu a dílny Aktualizovaný seznam účastníků Dohody o recipročním poskytování zlevněného jízdného pravidelné autobusové dopravy ve veřejné silniční dopravě (DOPRAVÁK)

person dabra  date_range 20.01.2003

Středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World se koná ve dnech 13.-16. února 2003 na Výstavišti v Praze. Veletrh si klade za cíl vytvořit optimální prostředí pro obchodní setkání profesionálů

Středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World se koná ve dnech 13.-16. února 2003 na Výstavišti v Praze. Veletrh si klade za cíl vytvořit optimální prostředí pro obchodní setkání profesionálů cestovního ruchu nejenom z České republiky, ale z celé Střední Evropy. Nedílnou součástí veletrhu jsou i dny určené prezentaci produktů laické veřejnosti. Na loňském ročníku bylo akreditováno více než 1200 zástupců novinářů, což dokládá značný zájem o tuto akci i v médiích. Obchodní a prezentační charakter veletrhu Holiday World zajišťuje firmám prezentaci nabízených služeb "face to face" jak obchodním partnerům, tak cílovým zákazníkům. Společnosti se zde prezentují formou veletržní expozice, prostřednictvím reklamních aktivit v prostorách konání akce, popřípadě kombinací obou uvedených možností. DOPROVODNÝ PROGRAM PŘEHLÍDKA WORLDfilm VÝSTAVY Konferenční centrum před pravým křídlem Průmyslového paláce: Expozice dosud nezveřejněných fotografií cestovatelů Hanzelky a Zikmunda PROGRAM PROJEKCÍ A BESED S AUTORY Konferenční centrum před pravým křídlem Průmyslového paláce SOBOTA 10.00 Projekce vítězného snímku z mezinárodního festivalu cestopisných a turistických filmů TOURFILM, Karlovy Vary 2002 11.00 Nová Guinea - Rudolf Švaříček Dosud nezveřejněné unikátní záběry domorodců ze "ztraceného světa" Nové Guinei 13.00 Projekce krátkých reportáží z pořadu České televize Objektiv 15.00 Miroslav Náplava, Miroslav Zikmund, Petr Horký Sloni žijí do sta let - Srí Lanka, Maledivy Historicky první cestovatelská videokonference vedená on-line v reálném čase mezi pražským výstavištěm a Zlínem 15.55 Losování soutěže 16.00 Jan Špáta a Martin Štoll - Okamžiky štěstí Cestopisné filmy z dílny mistra českého dokumentárního filmu. Po projekci beseda s panem režisérem Janem Špátou. Po besedě autogramiáda knihy memoárových rozhovorů NEDĚLE 10.00 Projekce vítězného filmu z mezinárodního festivalu adrenalinových filmů FAAF 11.00 Autogramiáda knihy Bílá smrt režiséra Stevea Lichtaga 11.30 Projekce unikátního filmu českého cestovatele, skladatele a filmaře, "českého Heyerdahla", Eduarda Ingriše Untamed Amazon (Nezkrocená Amazonka) Po projekci beseda s manželkou Eduarda Ingriše, paní Ninou Ingrišovou, která po 35 letech pobývá v České republice. 14.30 Projekce celovečerního filmu z dílny slavné české cestovatelské dvojice inženýrů Hanzelky a Zikmunda. (Agentura Triumf)

person dabra  date_range 14.01.2003

Poslední valná hromada Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se konala na začátku prosince v Čeladné za účasti reprezentace Ministerstva dopravy, ČESMAD Bohemia,

Poslední valná hromada Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se konala na začátku prosince v Čeladné za účasti reprezentace Ministerstva dopravy, ČESMAD Bohemia, Svazu dopravy ČR a řady dalších. K hlavním bodům patřila problematika dopravní obslužnosti, a to zejména s výhledem na rok 2003. Přes problémy v souvislosti se vznikem krajů je reálné, že v roce 2003 nedojde ke snížení nebo omezení dopravní obslužnosti, naopak v některých regionech posílí.V návrhu státního rozpočtu je navýšení asi o 19% proti roku 2002 v kapitole Doprava. Prostředky se využijí k vyrovnání dopravní obslužnosti v rámci krajů a budou účelově vázány. Kromě těchto státních dotací budou na osobní dopravu přispívat i kraje; města a obce pak budou hradit prokazatelné ztráty vzniklé nad rámec dopravní obslužnosti. Je počítáno s navýšením dotací na obnovu vozového parku příměstské a městské dopravy. V převodu kompetencí existují podstatné regionální rozdíly. Dopravcům je odmítáno prodloužení licencí, ve vztahu ke zpracování jízdních řádu jsou problémem i snahy o uzavírání smluv na zajištění obslužnosti pouze na půl roku. Zrušením okresů také dojde k "oddálení" státní správy od dopravců - v Jihomoravském kraji zřizuje proto krajský úřad regionální pracoviště. Redakčně kráceno. Celý článek najdete ve 20. čísle novin ASDFF Dopravák 2002.

person dabra  date_range 14.01.2003

V souvislosti se vznikem krajů proběhla změna ve vydávání licencí a schvalování jízdních řádů - kompetence přešly z okresních úřadů na kraje.

V souvislosti se vznikem krajů proběhla změna ve vydávání licencí a schvalování jízdních řádů - kompetence přešly z okresních úřadů na kraje. Doporučujeme text Metodického pokynu č.3, Kalendář JŘ 2002/2003 a Vyhlášku č.388/Sb. přímo na této stránce Ministerstva dopravy Připomínáme dopravcům veřejné mezinárodní linkové dopravy povinnost postupovat schválený jízdní řád neprodleně po jeho schválení na Ministerstvu dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech (povinnost podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 388/2000 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy). Schválený jízdní řád je možné zaslat v elektronické podobě na e-mail: cis@chaps.cz nebo se telefonicky domluvit na tel. 541 240 613, 541 240 614. Z celostátního informačního sytému se podávají informace o spojení cestujícím. Změna subjektu pověřeného vedením CIS Ministerstvo dopravy pověřilo dnem 26.října 2001 vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech (podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů) společnost CHAPS spol. s r.o. se sídlem v Brně, Bráfova 21, PSČ 616 00 (telefonické spojení 541240614, 541240613, 224226753). Pro informování cestujících o spojení veřejnou hromadnou osobní dopravou zůstávají zachovány všechny stávající systémy (např. www.jizdnirady.cz ) ( Ministerstvo dopravy )

person dabra  date_range 10.01.2003

Milí cestující, chcete se svěřit se svými zkušenostmi s cestováním autobusy, chcete se na něco zeptat?

Dopravci, chcete něco sdělit svým milým cestujícím ? Dotazy a zkušenosti cestujících, tiskové i jiné zprávy dopravců a cokoli zajímavého okolo AUTOBUSŮ očekávám na braunova@svt.cz . Děkuji a těším se. Ing.Dagmar Braunová, ČSAD SVT Praha, s.r.o., pracoviště Plzeň, V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň, telefon 603 177 529

person dabra  date_range 10.01.2003

Cestování autobusem volíme vzhledem k cenové politice Českých drah zejména tam, kam nějaký autobus jede. I mně se daří jezdit autobusem - v zimě věřím v to, že bude v autobusu teplo až teploučko - to

Cestování autobusem volíme vzhledem k cenové politice Českých drah zejména tam, kam nějaký autobus jede. I mně se daří jezdit autobusem - v zimě věřím v to, že bude v autobusu teplo až teploučko - to se mi v prosinci povedlo u 50% cest, leden byl zatím úspěšný v obou případech. Pravdou je, že oproti vlaku nedochází u autobusu tak často ke zpožděním, někdy je možno poklábosit s řidičem - se strojvedoucím se člověk ani nevidí. Autobusy jsou různé - liší se barvou, značkou, firmou a speciálními znaky. Ten úterní mne zaujal řešením rozbitého skla nástupních dveří. Dveře omotané průhlednou fólií povzbuzenou správkovou lepenkou sice nepropouštěly mrazivce, ale od cca osmdesátky výše vydávaly neskutečný hluk. Jeden zbabělý cestující se odebral na záď, my ostatní jsme to vydrželi. Po vjezdu do Prahy se dveře utišily. Sympatickému řidiči se ani nedalo nic vytknout - sám se evidentně hlukem trápil a cestujícím se omlouval. Přimlouvám se za nás, kteří linkou Praha - Plzeň - Železná Ruda jezdíme, i za řidiče, který by si to jistě už zasloužil, aby se našly prostředky a čas pro výměnu skla nebo nějaké jiné české, ale tiché řešení. Autobus je jinak fešák, je v něm teploučko a pod nožky má trnožky. Pokud je již všechno v pořádku - tím lépe. Poznámka: Na konci května 2003 hlásí agenti dveře O.K. (dabra) .

person dabra  date_range 09.01.2003

Společnost Eurolines Sodeli CZ vypravila ve čtvrtek 12.12.2002 v 11:30 hod. první spoj nově zavedené autobusové linky Praha-Kraków. Eurolines Sodeli CZ se tak stává jediným přepravcem zajišťujícím

Společnost Eurolines Sodeli CZ vypravila ve čtvrtek 12.12.2002 v 11:30 hod. první spoj nově zavedené autobusové linky Praha-Kraków. Eurolines Sodeli CZ se tak stává jediným přepravcem zajišťujícím přímý spoj z Prahy do Krakówa. "Zážitkem pro cestující bude již samotná cesta, a to nejen do Krakówa. Spoje jsou totiž zajišťovány autobusy, které splňují náročné požadavky kvality Eurolines jako je ABS, klimatizace, toaleta, video a teplý nápoj zdarma. Průměrné stáří všech používaných autobusů je nižší než 2 roky", říká ředitel společnosti Vojtěch Ježek. Linka Praha-Kraków je zajišťována 2 x týdně a to s odjezdem ve čtvrtek v 11:30 hod. a v neděli 22:00 hod. Návraty jsou v pátek a v neděli, vždy v 7:00 hod. Linka je vedena z Prahy přes Brno, Olomouc a Ostravu, kde je možno na linku přistoupit. Dále pokračuje přes Český Těšín, Bielsko Biala, Katowice až do Krakówa. Cesta trvá včetně zastávek 9 hodin a zpáteční jízdenka Praha-Kraków stojí 1260 Kč. Společnost Eurolines Sodeli CZ přepravila v roce 2001 na svých pravidelných linkách téměř 60 tisíc cestujících, čímž se počet přepravených osob zvýšil o cca 30% oproti roku 2000. Polovina z nich pak připadá na linku Praha-Paříž. Autobusy společnosti přitom najely 2 576 893 km. Další informace o společnosti naleznete v sekci Mezinárodní linky.

person dabra  date_range 07.01.2003

Na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2003 nás naleznete ve dnech 13.-16.2.2003 v levém křídle Průmyslového paláce Výstaviště Praha -

Na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2003 nás naleznete ve dnech 13.-16.2.2003 v levém křídle Průmyslového paláce Výstaviště Praha - LK 070. Jsme připraveni projednat s Vámi i další aktuální informace o záměrech ve veřejné silniční dopravě. R Á D I  V Á S  U V Í T Á M E  ! ! ! Na místě budeme prezentovat: Nové možnosti využití Celostátního informačního systému o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy (CIS JŘ) CIS JŘ bude poprvé použit pro tisk knižních jízdních řádů Středočeského kraje, který bude rozšířen o příměstské linky Pražské integrované dopravy a vlaky Českých drah v rámci Středočeského kraje Aktuální tisk stránek JŘ - možnost vytisknout vybrané stránky z aktualizovaného CIS JŘ kdykoliv v průběhu roku Samoobslužný informační stojan s dotykovou obrazovkou pro vyhledávání optimálního dopravního spojení vybraných druhů veřejných doprav Možnost operativního začlenění této aplikace do jiných informačních systémů Nové jazykové verze (kromě angličtiny, němčiny i slovenština, polština, apod.) Kombinace různých druhů zvolených dopravních systémů pro vyhledávání spojení Další úpravy usnadňující a zrychlující vyhledávání optimálního spojení, příp. i pro nevidomé občany Nové služby předprodejního automatizovaného místenkového systému v autobusové dopravě (AMS) pro 170 dopravních společností a 97 prodejců z ČR i SR Služby AMS jsou připraveny i pro další uživatele mezi dopravci i cestovními a informačními kancelářemi N O V I N K A Propojení AMS s předprodejním systémem vstupenek do divadel Bohemia TicketInternational (B T I) ADONIS - komplexní modulární informační systém pro řízení dopravní společnosti Nabídka i pro menší dopravní společnosti včetně grafické verze s větším uživatelským komfortem BUSPORTAL - prezentace webových stránek věnovaných problematice autobusové dopravy

person dabra  date_range 02.01.2003
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací