Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Přispívat k elektrifikaci, efektivitě a bezpečnosti dopravního sektoru prostřednictvím investic do výzkumu, vývoje a inovací: to jsou hlavní cíle poskytnutého financování. Umožní investovat do závodů v Itálie, Německu, Francii, Španělsku i v České republice.

Půjčka ve výši 450 milionů eur podepsaná v Turíně představuje první část z celkových 500 milionů schválených představenstvem EIB. Úvěr s 8letým amortizačním profilem bude v nejbližší době vyčerpán. " Zdroje poskytnuté EIB umožní skupině Iveco vyvíjet inovativní technologie a architektury v oblasti elektrického pohonu. Iveco Group také zvýší efektivitu, bezpečnost, jízdní komfort a produktivitu dalším vývojem řešení pro autonomní řízení, digitalizaci a konektivitu vozidel ," uvádí tisková zpráva. Investice EIB mají přispět nejen ke zlepšení vozidel na elektrický pohon a palivové články, ale také ke snížení výrobních nákladů a provozních nákladů na produkty a služby, což usnadní širší pronikání těchto nových technologií na trh ve prospěch všech uživatelů. Investice budou realizovány do konce roku 2025 především v Itálii – v závodech Iveco Group Turín a Foggia – ale také v Německu, Francii, Španělsku, České republice a Švýcarsku. Gilles Badot, provozní ředitel EIB v Itálii, řekl: „ Investice do projektů, které usnadňují rozvoj udržitelné mobility, jsou zásadní pro urychlení dekarbonizace dopravního sektoru, který je zodpovědný za více než čtvrtinu emisí CO2 v Evropě. Tato operace s Iveco Group nejen demonstruje silné odhodlání EIB vůči změně klimatu, ale také přispívá k podpoře inovací a vytváření pracovních míst v Itálii a Evropě ." Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group, koment: „T oto významné financování od EIB demonstruje důvěru ve schopnost Iveco Group podporovat udržitelnou mobilitu a naše pokračující úsilí o snížení uhlíkové stopy v dopravním sektoru. Umožní nám to urychlit vývoj a zavádění inovativních technologií a řešení, které jsou klíčové pro naši strategickou vizi a budoucnost dopravy .“

person rebus  date_range 28.11.2023

Po pěti letech končí v regionálních autobusech cestování zdarma. Lidé se ve větší míře aut nevzdali a vládě chybí peníze na rozvoj. Příští rok představí vizi veřejné dopravy pro budoucnost.

Estonské ministerstvo pro regionální záležitosti oznámilo ukončení programu bezplatné autobusové dopravy. " Od ledna 2024 se na krajksých linkách zavedou placené jízdenky pro cestující v produktivním věku ," uvedla to pro místní tisk mluvčí ministerstva pro regionální záležitosti Deisi Helemae-Sarvová. V hlavním městě Tallinu jezdí obyvatelé veřejnou dopravou zdarma již od roku 2013, v jednotlivých krajích zavedli systém bezplatné autobusové dopravy v červenci 2018. Záměrem bylo omezit používání aut na venkově a spotřebu fosilních paliv, lidi to ale ve velkém počtu nepřimělo přesednout z aut do veřejné dopravy. „ Veřejná doprava je chronicky podfinancována a systému chybí peníze na rozvoj sítě linek ,“ řekla mluvčí s tím, že pro děti, zdravotně postižené a seniory bude jízda autobusy nadále zadarmo. Vláda bude hledat nové řešení, jak podpořit veřejnou dopravu do budoucna a tím má být jednotná jízdenka a konzistentní jízdní řády. " Moderní veřejná doprava musí být mnohem víc než jen současný systém založený na jízdních řádech ", uvedl ministr pro regionální záležitosti Madis Kallas. "Lidé se potřebují přesouvat mezi domovem, prací, školou a školkou, nakupovat, trávit volný čas nebo jít k lékaři. Veřejná doprava musí fungovat v místě a v době, kdy ji lidé nejvíce potřebují. Nepřesvědčuje již největší výzva MHD zdarma. Nebyla to chyba nebo se to nemělo zkoušet, ale motivace MHD je jinde. Pro lidi v produktivním věku je nejdůležitějším kritériem čas, tedy rychlejší a pohodlnější spojení. Zde je úkolem státu nabídnout k tomu kromě osobního auta i dobrou alternativu. A nejen proto, že zelená reforma upřednostňuje redukci aut, ale velká část lidí už auto vlastnit nemůže. Podle statistik nevlastní auto 17 procent domácností ." Začátkem roku 2024 má vzniknout nový koncept, jak by mohla vypadat krajská organizace veřejné dopravy v Estonsku v budoucnu. Nejdůležitější je, aby byla pro cestující pohodlnější a rychlejší. K tomu je potřeba zlepšit dostupnost zastávek MHD, optimalizovat přestupní doby a podle potřeby vytvořit nové linky. Na pozadí toho se plánuje, že v Estonsku vznikne systém jedné jízdenky, kde může člověk cestovat vlakem nebo autobusem s jednou jízdenkou. K tomu se plánuje mimo jiné vyvinout jednotný software pro jízdenky a cestovní plánovač různými druhy dopravy. Vizi plánuje vláda představit příští rok a a vést o ní diskuze.

person rebus  date_range 14.11.2023

Akvizicí obchodní jednotky Proterra Powered získá Volvo Group vývojové centrum pro bateriové moduly v Silicon Valley v Kalifornii a montážní továrnu v Jižní Karolíně.

Společnosti Proterra Inc. a Proterra Operating Company Inc. jsou v USA od srpna v dobrovolném konkurzním řízení. Oznámení společnosti v té době hovořilo o potřebné restrukturalizaci a „strategické iniciativě k posílení finanční pozice a technologického zaměření“. Volvo Group (Volvo Battery Solutions LLC) je získala jako vítězný uchazeč v aukci za cenu 210 milionů USD. Insolvenční řízení podle kapitoly 11 se v USA podává proto, aby umožnilo společnosti provést reorganizaci a chránit ji před právními kroky dlužníků, dokud nebude reorganizace dokončena. Transakce mezi kalifornským vývojářem baterií pro elektrická užitková vozidla a výrobcem elektrických autobusů a Volvo Group podléhá schválení americkým konkurzním soudem a také regulačním schválením a podmínkám uzavření akvizice. Uzavření by mělo proběhnout na začátku roku 2024. Proterra vstoupila na burzu v roce 2021. V té době byla oceněna na 1,6 miliardy dolarů, včetně dluhu. Při posledním uzavření obchodování před oznámením bankrotu podle kapitoly 11 měla Proterra stále tržní hodnotu 362 milionů dolarů. Proterra právě letos v lednu zvýšila výrobu v novém závodě na montáž baterií v Greeru v Jižní Karolíně. Společnost provozuje další závod v Kalifornii. V obou případech jsou články z LG Energy Solution zpracovány do bateriových sad používaných v elektrických autobusech Proterra a také dalšími zákazníky. Bateriové systémy od Proterry nakupují společnosti jako Shyft Group, Nikola, Vicinity Motor, Anadolu Isuzu a Volta Trucks. Další aukce "Track A“ pro obchodní jednotky Transit a Energy společnosti Proterra, včetně vozového parku Valence a produktu energetického managementu, se má konat v pondělí 13. listopadu 2023.

person rebus  date_range 13.11.2023

Nejedná se o nového dopravce, ale o nový název společnosti Autobusy Karlovy Vary. Změna platná od 1. listopadu 2023 má dva hlavní důvody. Dopravní skupina Z-Group bus působí v celé České republice a interními organizačními změnami došlo v zásadě k regionálnímu rozdělení firem na dvě části, na Čechy a Moravu . A s tím souvisí i nový neutrální název a logo pro objednatele dopravy a partnery v různých regionech.

" AKV bus a.s. postupně plánujeme rozšířit tak, aby kromě Karlovarska, Plzeňska a Ústecka působil ideálně i v dalších regionech Čech, " uvedl Zdeněk Suchan, předseda představenstva. Společnost Autobusy Karlovy Vary získala ve výběrovém řízení na provozování dopravní obslužnosti v Pražské integrované dopravě desetiletou smlouvu pro oblast Velvarska . " Provoz ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praha bude zahájen 1. prosince 2024, což může vyvolávat domněnku, že je dost času. Ale opak je pravdou. Na Velvarsku budeme provozovat celkem 24 autobusů, počítáme s kombinací nových autobusů a částečně se subdodávkami a také budeme předělávat stávající autobusy do standardu PID. Oblast Velvarsko je postavena tak, že nemá přirozené centrum, ale zasahuje do několika okrajových navazujících oblastí. Máme tedy připraveno několik variant řešení provozního zázemí, včetně spolupráce s OAD Kolín (pozn. stejně jako AKV bus patří do koncernu Z – group a.s .) a určitě vybereme tu nejvhodnější ," říká Zdeněk Suchan. K současné situaci v Karlovarském kraji, kde většinu regionálních autobusových linek od 1. ledna 2024 převezme Dopravní podnik města Karlovy Vary, Zdeněk Suchan, předseda představenstva AKV bus, pro náš portál uvádí: " Autobusová doprava v Karlovarském kraji se řeší dlouhodobě pouze politicky a „pod pokličkou“. Naše společnost je připravena na spolupráci s Karlovarským krajem v různých oblastech – jako subdodavatel dopravy, v servisní činnosti, v provozování přepravních a informačních kancelářích apod., ale tato snaha není opětována. Jak bude autobusová závazková doprava v kraji od ledna 2024 provozována, zatím nikdo přesně asi neví. Jako dopravce pouze víme, že smlouva mezi Karlovarským krajem a DPKV v rámci tzv. vertikální spolupráce bude zřejmě podepsána až 27. prosince 2023, a také víme, že pokud by proběhla veřejná soutěž, tak kraj ušetří ročně na nákladech okolo 50 miliónů korun. " Společnost Autobusy Karlovy Vary od ledna 2023 provozuje také městskou hromadnou dopravu ve Znojmě , tj. na opačném konci republiky, než byl její původní region. " Systém veřejných soutěží podle nevhodné evropské a národní legislativy nutí dopravce soutěžit i daleko a přesouvat se z jednoho místa republiky na druhé. Jaké to má dopady, se teprve uvidí v delším časovém horizontu, " komentoval v prosinci 2022 Zdeněk Suchan dlouhou vzdálenost od správy společnosti, která sídlí v Karlových Varech. Nyní má na Znojemsku jednu z Divizí.

person rebus  date_range 13.11.2023

Výsledek hlasování Evropského parlamentu je zlepšením původního návrhu nové emisní normy Evropské komise, přetrvávají však obavy z realizovatelnosti a dopadů některých technických požadavků. Například na novou palubní diagnostiku vozidel či další zpřísnění emisí z otěru z brzd a pneumatik, které se týká i elektrických vozidel.

Plenární zasedání Evropského parlamentu přijalo 9. listopadu 2023 mírnější pozici k návrhu normy EURO 7. Podle ministra dopravy Martina Kupky je to dobrá zpráva i pro evropský automobilový průmysl, který ji může vnímat jako podporu ve své snaze o realistickou proměnu individuální dopravy. „ Jsem rád, že i Evropským parlamentem prošla verze návrhu normy, která je významně střídmější a navazuje na to, co jsme schválili na Radě ministrů. Česká republika vyjednávala mírnější podobu normy a ve spolupráci s dalšími státy prosadila zachování dostupnosti individuální mobility pro všechny, zejména prostřednictvím dostupnosti malých a menších vozidel, “ říká ministr dopravy Martin Kupka. Dále budou zahájeny trialogy a vyjednávání mezi pozicemi Rady a EP tak, aby vznikla výsledná podoba nařízení. Pro bylo 329 z 600 hlasujících, 230 bylo proti a 41 se hlasování zdrželo. Pozice České republiky k zásadním otázkám zůstává beze změny i pro nadcházející vyjednávání. Nadále je nejdůležitějším požadavkem prodloužení dat vstupů v platnost a jejich navázání na prováděcí akty. Česká republika také bude usilovat o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu, zejména pokud jde o On-Board-Monitoring, tj. systému měření emisí přímo na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření. Tyto změny poté podpořili i ministři členských států na zářijovém zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu, kde byl přijat obecný přístup Rady . Výsledek hlasování Evropského parlamentu víta i Sdružení automobilového průmyslu, které také dlouhodobě usiluje o takovou podobu normy Euro 7, která udrží na trhu širokou paletu dostupných modelů vozidel, o která zákazníci skutečně stojí, při zachování zaměstnanosti v odvětví, jeho konkurenceschopnosti a která současně bude mít i reálné přínosy pro životní prostředí. Nadále však přetrvávají obavy z realizovatelnosti a dopadů některých technických požadavků, například navýšení požadavků na novou palubní diagnostiku vozidel či další zpřísnění emisí z otěru z brzd a pneumatik. „ I s ohledem na protichůdné pozice politických stran v Evropském parlamentu je zapotřebí ocenit kompromis, pro jehož podporu dokázal hlavní zpravodaj, pan europoslanec Alexandr Vondra, získat potřebnou většinu. Přijatý text považujeme za výrazné zlepšení původního návrhu Evropské komise. Jedním z příkladů zreálnění požadavků je například otázka vstupu v platnost. Navázání počítání lhůty pro vstup platnost až na přijetí sekundární legislativy je klíčové pro zajištění potřebného času pro výrobce i testovací centra reagovat na nové regulatorní požadavky ,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Původní text vedl k neúměrným nákladům a odklonu investic od přechodu na bezemisní mobilitu, ohrožoval menší a cenově dostupná vozidla a mohl vést k uzavření výrobních závodů s vážným dopadem na zaměstnanost. Přes to všechno byl přínos pro životní prostředí velmi omezený. Skutečného zlepšení lze dosáhnout nahrazením starších vozidel novými modely s aktuální normou Euro 6/VI, v kombinaci s přechodem na elektrifikaci vozového parku. Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) věří, že má smysl zabývat se novými požadavky normy, jako jsou emise z otěru brzd a pneumatik, protože ty jsou relevantní i pro elektrická vozidla a v budoucnu zůstanou posledními zdroji emisí z vozidel. V této souvislosti je důležité zdůraznit pokrok, který výrobci dosáhli při snižování emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy. Popisovat vozidla Euro 6/VI jako "vysoce znečišťující" je zcela nepravdivé tvrzení. Od první normy Euro do normy Euro 6 došlo k reálnému snížení emisí z vozidel o více než 90 %. Obavy z některých technických parametrů aktuální podoby normy nicméně nadále přetrvávají. Proto před nadcházejícím závěrečným vyjednáváním mezi Radou členských států a Evropským parlamentem o finální podobě textu apelujeme na legislativce, aby nadále pečlivě vážili technickou náročnost a realističnost jednotlivých parametrů vs možné přínosy a negativa pro uživatele a společnost. Naší snahou by mělo být podpořit zodpovědný a vyvážený přístup a přijmout takovou podobu normy Euro 7, která nebude klást zbytečné překážky českému, ale ani evropskému autoprůmyslu na cestě k dosažení již tak ambiciózně nastavených cílů v oblasti dekarbonizace (zákaz prodeje spalovacích motorů v roce 2035) a pomoci tak udržení konkurenceschopnosti autoprůmyslu v globální konkurenci, uvádí AutoSAP

person rebus  date_range 10.11.2023

Mezi největší hráče na čínském exportním trhu patří Yutong, Golden Dragon, King Long, Higer a Zhongtong.

Od ledna do září letošního roku dosáhl objem vývozu autobusů z Číny 30 840 kusů, což představuje meziroční nárůst o 49,23 %. V rozdělení na kategorie vozidel jde o 18 180 velkých autobusů a autokarů (meziroční nárůst o 85,11 %), 4 839 středních autobusů a autokarů (meziročně o 36,85 % více) a 7 821 malých autobusů (meziročně o 7,01 % více). Za prvních devět měsíců letošního roku činil objem exportu linkových autobusů 17 179 kusů, což je proti roku 2022 nárůst o 37,6 %, městských autobusů 12 732 kusů, o 59,69 % více, u školních autobusů a autobusů pro jiné využití 248 kusů a 681 kusů, meziročně o 123,00 % a 230,58 % více. Mezi top 10 hráčů patří Yutong (7 177 autobusů), Golden Dragon (5 441 ks), King Long (4 993 ks), Higer (3 583 ks), Zhongtong (2 941 ks), BYD (2 203 ks), JMMC (901 ks), Assiastar (877 ks), Foton (837 ks), Ankai (803 ks). V prvních třech čtvrtletích tohoto roku Čína vyvezla 8 039 autokarů, meziročně o 104,45 % více. Do první pětky patří Yutong (3 216 ks), Higer (1 416 ks), Zhongtong (1 184 ks), King Long (913 ks) a Golden Dragon (759 ks).

person rebus  date_range 10.11.2023

V říjnu se prodalo meziročně více nových vozidel ve všech kategoriích. Autobusů bylo registrováno 65 ks (v září 56 ks), meziročně jde o nárůst o 86%. Nejvíce odjelo do Středočeského kraje.

Celkově registrace autobusů klesly za deset měsíců letošního roku o 39,96% (z 1 021 ks na 613 ks, tj. o 408 ks). První je značka Setra se 159 registrovanými autobusy (25,94%), následují Iveco Bus – 140 ks (22,84%), Otokar – 90 ks (14,68%), Mercedes-Benz – 87 ks (14,19%), SOR – 62 ks (10,11%), MAN – 24 ks (3,92%), Isuzu – 20 ks (3,26%), Irizar – 9 ks (1,47%), Rošero-P – 8 ks (1,31%), Iveco – 3 ks (0,49%), Solaris – 3 ks (0,49%). Nejvíce nových autobusů zatím letos posílilo veřejnou dopravu na Vysočině. V říjnu vzrostly meziročně o 85,71%. Proti 35 ks v listopadu 2022 bylo letos registrováno 65 autobusů. První je Iveco Bus s 27 ks, následují Otokar a SOR - oba po 15 ks, Irizar - 4 ks, MAN - 2 ks a Isuzu 1 ks. Všechny byly s dieselovým pohonem. Nejvíce vozů zamířilo do Středočeského kraje (23 ks), do Ústeckého (15 ks), do Prahy a Moravskoslezského kraje (po 8 ks) a Pardubického kraje (7 ks). Lehkých užitkových vozů je letos registrovaných nejvíce od r. 2008, a to jak celoročně (18 350 ks oproti 13 751 v loňském roce, +33 %), tak i v 10. měsíci (+89,4 %). První je značka Renault s 2 724 registrovanými vozy (14,84%), následují Volkswagen – 2 289 ks (12,47%), Opel – 2 086 ks (11,37%). Registrace nákladních vozidel oproti loňsku vzrostly celkově o 22,05% (ze 7 170 ks na 8 751 ks, tj. o 1581 ks). V říjnu vzrostly meziročně o 14,67%. První je značka Mercedes-Benz s 1 798 registrovanými nákladními vozy (20,55%), následují Volvo – 1 445 ks (16,51%), DAF – 1 271 ks (14,52%). V říjnu u osobních automobilů vzrostly registrace o 18 % (celoročně o 16,7 %). Výrazně se zvýšily registrace vozů s alternativním pohonem, stouply oproti loňskému roku o 39,4% (z 30 157 na 42 046 ks) a tvoří již 22,5 % všech registrovaných osobních automobilů. Počet registrovaných elektromobilů se zvýšil o 69,93% (z 3 156 na 5 363 ks) a jejich podíl na celkových registracích se zvýšil na 2,87%. Plug-in hybridní vozy vzrostly meziročně o 70,59% (z 2 781 na 4 744 ks). V říjnu vzrostl počet registrovaných elektromobilů meziročně o 156% a jejich podíl na celkových registracích činil 3,8%. Z čistě elektrických vozů byly v říjnu nejprodávanější značky Škoda, Tesla, Hyundai, BMW a Mercedes. V období 1‑10/2023 bylo v ČR registrováno celkem 186 886 nových osobních automobilů, 18 350 lehkých užitkových automobilů, 613 autobusů, 8 751 nákladních vozidel, 24 955 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 160 126 osobních automobilů, 13 751 lehkých užitkových automobilů, 1 021 autobusů, 7 170 nákladních vozidel a 23 628 motocyklů. Zdroj SDA

person rebus  date_range 05.11.2023

Prodej autobusů se v zemích Evropské unie meziročně zvýšil o 18,5 procent. Rostou prodeje elektrických bateriových autobusů. Od začátku roku bylo registrováno 3 405 vozidel, což znamená podíl na trhu 14,4 procent. Česká republika k nárůstu celkových registrací letos pozitivně nepřispívá, snížily se o 40 procent.

Počet registrací nových autobusů dosáhl celkem 23 645 kusů proti 19 949 za stejné období loňského roku. Na pvním místě je Francie s 4 735 prodanými kusy, což představuje nárůst o 9,1 %. Výrazně expandovaly Itálie 3 898 kusů (+65,9 %) a Španělsko 2 695 kusů (+58,1 %). V Německu registrovali s 3 911 kusy o 22 % více vozidel, Maďarsko si polepšilo o 146,3 % (670 kusů), Polsko o 47,7 % (1 214 kusů), Rumunsko o 165 % (419 kusů). V České republice klesly registrace na 548 ks z 986 v roce 2022 (tj. o 44,4 %). Podíl elektricky dobíjecích bateriových autobusů se zvýšil o 31,5 %, dosáhl 3 405 vozidel a získal podíl na trhu 14,4 % ve srovnání s 13 % v roce 2022. Mezi třemi největšími trhy EU zaznamenalo výrazný růst o 246,2 % Španělsko (360 kusů), následuje Francie +35,8 % (576 kusů), Německo +26,9 % (519 kusů), Itálie + 181,7 % (262 kusů). V České republice byly registrovány jen 3 elektrické autobusy (v roce 2022 šlo o 33 kusů), na Slovensku 4 (proti 1 v loňském roce). Maďarsko se může pochlubit 60 ebusy (nárůst o 39,5 %), Rumunsko 248 vozy (nárůst o 327,6 %) Hybridní elektrické autobusy si udržely dynamiku s nárůstem prodeje o 156,1 % na 3 019 kusů, což je více než dvojnásobný podíl na trhu ve srovnání s rokem 2022 (nárůst z 5,9 % na 12,8 %). K tomuto výsledku přispěl výrazný růst ve Francii 658 kusů (+477,2 %) a Španělsku 633 kusů (+233,2 %), druhém a třetím největším trhu. V Německu jezdí v prvních třech čtvrtletích nových 993 hybridkých autobusů (+50 %), v Itálii 496 (+ 651,5 %), v České republice 10 kusů (+ 400 %), v Rumunsku 67 kusů (415 %). V kategorii ostatní , kam zařazuje ACEA autobusy s vodíkovými palivovými články a poháněné zemním plynem, LPG, etanolem, bylo registrováno 1 911 vozidel, meziročně o 24,6 % méně. I přes rostoucí oblibu elektrických a hybridních modelů si stále největší podíl na trhu udržují dieselové autobusy s 64,7 %. Nové registrace nákladních vozidel zaznamenaly s 23 % ještě výraznější nárůst, celkem bylo registrováno 268 766 kusů. Se 75 241 registrovanými kusy a nárůstem o 31,2 % vede Německo, Výrazně rostly i další hlavní trhy EU, Španělsko (+23,8 %), Itálie (+17 %), Francie (+15,6 %) a Polsko (+10,9 %). Nejvíce elektrických nákladních vozů registrovalo Německo 1 516 ks (+ 298 %), hybridních Itálie 231 ks (+ 1 825 %) a z kategorie ostatní Francie 2 523 kusů (32,2 %). V České republice bylo registrováno celkem 7 899 nákladních vozidel, což znamená nárůst o 23 %, zvýšil se podíl elektrických (8 kusů oproti 3 ks v roce 2022), počet registrací v kategorii ostatní se zvýšil na 707 kusů (o 1 %), 7 184 vozidel je dieselových. Prodej nových dodávek se zvýšil o 14,3 % na více než 1 milion kusů. Tento pozitivní výsledek byl tažen především solidním výkonem na hlavních trzích EU, přičemž Španělsko (+20,5 %), Německo (+18,2 %) a Itálie (+16,7 %) zaznamenaly dvouciferný růst. V České republice bylo registrováno 16 012 vanů, o 28 % více než za stejné období vloni, z toho bylo 278 elektrických (+115,5 %), 1 hybridní (-50 %), 67 kusů spadá do kategorie ostatní. Nejvíce elektrických dodávek jezdí nově ve Francii 20 196 kusů (+102 %), hybridních v Itálii 11 655 kusů (i když jde o meziroční pokles o přibližně 9 %). Zdroj dat ACEA

person rebus  date_range 30.10.2023

Po šestnácti letech spolupráce s mediální skupinou MAFRA se CHAPS rozhodl, ve spojení s konzultační firmou Addvery , provést revizi své stávající reklamně prodejní strategie a hledá nové reklamního partnera jak pro web www.idos.cz , tak i pro nejpoužívanější českou mobilní aplikaci Jízdní řády IDOS. Strategické rozhodnutí má za cíl posílit pozici produktu na trhu a zároveň optimalizovat využití reklamního prostoru.

V následujících měsících bude CHAPS, ve spolupráci s Addvery, pro prodej reklamního prostoru v České republice i na Slovensku hledat vhodného partnera. Webovou verzi IDOS využívá 2,2 milionu reálných uživatelů měsíčně, kteří generují více než 80 milionů zobrazení stránek. Mobilní aplikaci Jízdní řády IDOS měsíčně využije 1,6 milionu reálných uživatelů, kteří si zobrazí 180 milionů stránek. Dle měření portálu NetMonitor se tak jedná o jednoznačně největší oficiálně měřenou českou aplikaci dominující domácímu trhu. „ CHAPS má dlouhodobou ambici aplikaci Jízdní řády IDOS intenzivně rozvíjet tak, aby zůstala spolehlivým zdrojem informací o jízdních řádech včetně aktuálních dat o zpoždění a mimořádnostech v provozu, ale také robustní platformou pro nákup s tím spojených jízdních dokladů ,“ komentuje směřování produktu výkonný ředitel CHAPS spol. s r.o. Petr Stříbný. Kromě IDOSu je společnost CHAPS zodpovědná také za vývoj jeho slovenského ekvivalentu, produktu Cestovné poriadky CP.sk . Spoluprací s CHAPS navazuje Addvery na své bohaté zkušenosti s mediálním trhem. „ V Addvery jsme hrdí, že společnosti CHAPS můžeme, stejně jako dalším klientům v minulosti, asistovat při hledání vhodného subjektu, který bude stejně jako my chápat unikátnost produktu Idos.cz a Cp.sk a stane se nejlepším partnerem pro prodej inzertního prostoru na další roky ,“ doplňuje Lukáš Marek, partner společnosti Addvery. O CHAPS: CHAPS spol. s r.o. je česká IT společnost založena v roku 1993, která vyvíjí a provozuje komplexní systémy pro osobní dopravu na železnici i na silnici, které každý den využívají miliony cestujících. Z dílny CHAPS pochází kromě systému vyhledávání spojení IDOS a CP.sk také rezervační systém pro cestující, který využívají České dráhy a ÖBB, systém pro konstrukci jízdních řádů, který pomáhá plánovat jízdní řády městské hromadné dopravy v Praze a v Brně nebo informační systém hlášení ve valné většině českých železničních stanic. Od roku 2017 je společnost CHAPS součástí skupiny ČD - Informační Systémy, a.s. O Addvery: Addvery je česká poradenská firma s mezinárodní působností, která se specializuje na poskytování expertního poradenství v oblasti financí, obchodu a médií s důrazem na data a digitalizaci. Kombinuje nadšení a agilitu start-upu s odborným know-how velké korporace, a základem jejího přístupu je originalita a zaměření na potřeby klienta. Bez ohledu na to, zda se jedná o implementaci digitálních nástrojů, řízení rizik nebo analýzu zákaznických dat, Addvery je spolehlivým partnerem pro své klienty při plnění jejich cílů.

person rebus  date_range 25.10.2023

Prodej Arrivy je zakončen. Ve středu 18. října došlo k podpisu smlouvy mezi společnostmi Deutsche Bahn a I Squared, která se tak stává novým vlastníkem české Arrivy i dalších devíti v Evropě.

I Squared má za sebou úspěšné investice do infrastrukturních společností – od společností zabývajících se energetickými řešeními, jako je Aggreko, až po společnosti poskytující dopravní a logistické služby, včetně skupiny TIP. Společnost I Squared se zároveň zavázala poskytnout společnosti Arriva dlouhodobý kapitál na investice do rozvoje a zlepšování služeb ve veřejné dopravě. Po restrukturalizaci společnosti a úspěšném rozvoji v minulých letech zajistí investice společnosti I Squared Arrivě další růst a zlepšení služeb v deseti zemích Evropy. Využitím zkušeností, odborných znalostí a nově i investičních schopností společnosti I Squared bude vedení Arrivy schopné zajistit kvalitní služby pro cestující, vytvářet odpovídající pracovní prostředí pro zaměstnance a vycházet maximálně vstříc objednavatelům dopravy nejen v České republice. Společnost Arriva nadále pokračuje v přípravě projektů na modernizaci vozového parku s cílem snižování emisí ve veřejné dopravě, soustředí se na zahájení provozu železniční linky P1 v Plzeňském kraji, připravuje se na změny po soutěžích na dopravce ve Středočeském kraji i na převzetí části železničních výkonů na jižní Moravě " Pro Arrivu je to velká příležitost a začátek nové kapitoly naší společné cesty. Je skvělé, že tým společnosti I Squared bude pokračovat v naší vizi o poskytování kvalitních služeb ve veřejné dopravě “, uvádí Mike Cooper, generální ředitel skupiny Arriva a pokračuje: " Investice společnosti I Squared do naší společnosti pomůže vytvořit nové obchodní příležitosti a navázat na stávající hodnoty, které jsou pro Arrivu důležité – naši zaměstnanci, péče o životní prostředí a zejména důraz na naše cestující, které každý den vozíme. Značka a hodnoty Arrivy se touto transakcí nejen nezmění, ale získají i novou energii. Těšíme se na budoucnost se společností I Squared a na pokračování v cestě za naší ambicí stát se předním partnerem v osobní dopravě v celé Evropě. " Daniel Adamka, generální ředitel společnosti Arriva v České republice k celé události dodává: " Oznámení o prodeji je skvělou zprávou pro celou společnost Arriva a zejména pro další rozvoj naší společnosti v České republice. S novým vlastníkem budeme pokračovat v zajišťování služeb, tak jak jsou naši cestující zvyklí. I nadále se budeme připravovat na nadcházející investice do moderní, bezpečné a ekologické dopravy, kde budou naši cestující tou nejvyšší prioritou. " Deutsche Bahn získala Arrivu v roce 2010 . Několik provozů prodala už v předcházejících měsících. O skupině Arriva Arriva je předním provozovatelem osobní dopravy v Evropě, zaměstnává přibližně 35 500 lidí a přepraví přibližně 1,5 miliardy cestujících ročně v deseti evropských zemích. S autobusy, vlaky, autokary, tramvajemi, loděmi a systémy pro sdílení kol Arriva vytváří jedinečnou síť veřejné dopravy napříč Evropou. Činnosti společnosti Arriva jsou rozděleny do čtyř oblastí: Autobusy ve Velké Británii, vlaky ve Velké Británii, Nizozemsko a kontinentální Evropa. Arriva působí v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku a Spojeném království.

person rebus  date_range 19.10.2023
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací