Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zajímavosti

Bioplynka z farmy Herálec na Havlíčkobrodsku bude dodávat BioCNG vyrobený ze zemědělských plodin a hosdpodářského odpadu pro pohon autobusů jihlavské MHD.

Farma Herálec u Humpolce hospodaří regenerativně. Část vypěstovaných plodin míří společně s odpady do bioplynové stanice, kterou společně s farmou provozuje investiční společnost SUR LIE. Bioplynka od roku 2012 produkuje ekologickou elektřinu a také teplo, které je dále využíváno v navazující potravinářské výrobě. Kromě elektřiny budou nyní na farmě produkovat také biometan, který bude stačován do vysokotlakých lahví bude v podobě BioCNG využíván k pohonu autobusů městské hromadné dopravy v Jihlavě. " Herálec patří v České republice k pionýrům úpravy bioplynu na biometan/BioCNG, dlouhodobé zkušenosti v širokém měřítku u nás prakticky neexistují ," říká Ondřej Malinovský ze SUR LIE. Jak to celé funguje? Fermentací biomasy vzniká ve fermentační nádrži bioplyn, který je pomocí technologie upraven na biometan. Jádrem technologie je jednotka membránové separace s polymerovými membránami. Ty mají podobu tisíců drobných stébel, uložených podélně v kovovém válci, do kterého je z jedné strany vtláčen bioplyn. V dutém stéblu se oddělují molekuly oxidu uhličitého a metanu. Výhodou této technologie je její vysoká účinnost, která je vyšší než 99,3 %. Konkrétně v Herálci musí být jednotka schopna zpracovat 105 - 210 Nm3 bioplynu/hod. a vyrobit biometan s obsahem metanu více než 95 %. Přestože je produkce biometanu, resp. bioCNG na našem území omezená, je možné tento obnovitelný plyn se zárukou původu dovézt ze zahraničí. S biometanem obchodují některé společnosti, například Bonett, který jej také v plné míře dodává do svých plnicích stanic. Biometan je většinou vtláčen do plynárenské sítě a využíván stejně jako zemní plyn. V Herálci se ale bude biometan ukládat do tlakových mobilních zásobníků, které budou převáženy do Jihlavy a bioplyn bude používat dopravní podnik k pohonu svých autobusů. Na CNG má ve flotile autobusy Solaris Urbino, Iveco Urbanway a minibusy Rošero. V Dopravním podniku města Jihlavy se na využívání bioplynu připravují, staví stojany a připravují plochy pro uskladnění zásobníků plynu. „ Docílili jsme toho, že jsme diverzifikovali zdroje stlačeného zemního plynu pro potřeby našich autobusů mezi klasickou dodávku zemního plynu a bioplynu, což je z pohledu budoucnosti velice bezpečné ,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner pro Českou televizi. První autobusy na biometan vyrobený ze zemědělských plodin a odpadu by měly vyjet začátkem července.

person rebus  date_range 22.05.2023

V pátek 19. května se po 26 letech provozu v Dopravní podnik Ostrava rozloučí s nejstaršími nízkopodlažními trolejbusy. Jeden trolejbus si nechá do sbírky historických vozidel a k vidění bude společně s dalšími vozy na Ostravské muzejní noci 20. května.

Ostrava byla prvním městem, které trolejbusy Škoda 21 Tr zakoupilo, první se objevily v provozu v roce 1997. Celkem jezdilo 15 kusů. Poslední jízdu s "jednadvacítkou" připravil dopravní podnik na pátek 19. května na linkách č. 101 a 107 s odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží 14:30 (101), 16:20 (101), Hranečník 14:53 (107), 15:40 (101), 16:40 (101), Sídliště Fifejdy 15:12 (107). Nejstarší řadu v provozu nahrazují nové trolejbusy Škoda 36 Tr. Nejnovější přírůstek do sbírky historických vozidel, vůz s ev. č. 3315, ukáže Dopravní podnik Ostrava na Ostravská muzejní noci v sobotu 20. května od 18 hodin. Při této příležitosti zpřístupní místo deponace historických tramvají, které se nachází v areálu dílen v Ostravě-Martinově. Vystaveny budou i další historické dopravní prostředky a tematické předměty. Návštěvníci se svezou na krátkých okružních jízdách historický vozidly. Z tramvajové zastávky Martinov budou jezdit přes zastávku Dílny DP Ostrava (před vstupem do dílen) k místu expozice historické a současné tramvaje. Pěší průchod areálem nebude možný. Vstup volný. Další jízdy historických vozidel v Ostravě v roce 2023: 24. 6. 2023 Vyhlídkové jízdy údolím Porubky Jízdy historickými tramvajemi do Kyjovic 15. 7. a 29. 7. 2023 Prázdninové jízdy Jízdy historickými autobusy a trolejbusy k ZOO 12. 8. 2023 Historická vozidla v depozitáři Komentované prohlídky depozitáře historických vozidel v Martinově 26. 8. 2023 Prázdninové jízdy Jízdy historickými autobusy a trolejbusy k ZOO 2. 9. 2023 Den ostravských dopraváků Hudební vystoupení, výstava vozidel a techniky, dynamické ukázky, vyhlídkové jízdy, atrakce pro děti i dospělé v areálu dílen Martinov 9. 9. 2023 Jízdy stoletou tramvají ve službách ostravských dětí Projížďky historickou tramvají Barborka v trase Zábřeh – Kino Luna (na ul. Svornosti) a zpět 30. 9. 2023 Výročí ukončení provozu úzkorozchodných tramvají Komentovaná vycházka po trasách úzkorozchodných tramvají 2. 12. 2023 Mikulášské jízdy Okružní jízdy historickou tramvají Hrabůvkou s čertem a Mikulášem 10. 12. a 17. 12. 2023 Adventní jízdy Projížďky historickou tramvají Barborka v trase Hlavní nádraží – Hranečník a zpět

person rebus  date_range 19.05.2023

ZASTAV, ROZHLÉDNI SE A ZAMÁVEJ! Jednoduchá zpráva, která však může zachránit životy. To je také téma nového videoklipu společnosti Volvo Trucks uvedeného během Globálního týdne bezpečnosti silničního provozu OSN 2023. Ten probíhá od 15. do 21. května.

Cílem Volvo Trucks je oslovit školáky na celém světě a vštípit jim důležitost bezpečného chování a také zvýšit povědomí o těžkých vozidlech v provozu. Každý rok při dopravních nehodách zemře přibližně 1,3 milionu lidí a 50 milionů lidí je zraněno. U lidí ve věku 5-29 let je to vůbec největší riziko ohrožení života. A na silnicích je 1 ze 4 úmrtí mezi chodci a cyklisty. Ve snaze změnit to číslo k lepšímu pořádá Světová zdravotnická organizace (WHO) každoroční Globální týden bezpečnosti silničního provozu OSN – zve jednotlivce a organizace, aby přispěli k dosažení cíle OSN a tím je snížení úmrtnosti a zranění v silničním provozu o 50 % do roku 2030. Příspěvkem Volvo Trucks je školicí program pro děti s názvem ZASTAV, ROZHLÉDNI SE A ZAMÁVEJ, který je učí, jak se v provozu chovat bezpečněji. Program zahrnuje zbrusu novou píseň a videoklip, který povzbuzuje děti na celém světě k bezpečnému přecházení silnic . „ Pro nás ve Volvu je bezpečnost v naší DNA; nezaměřujeme se pouze na bezpečnostní prvky v našich vozidlech, ale také na posílení bezpečného chování v provozu, abychom snížili riziko nehod ,“ říká Anna Wrige Berling, ředitelka pro bezpečnost provozu a produktů společnosti Volvo Trucks. Tancem a hudbou k šíření poselství Ve videoklipu vystupují děti z celého světa, které díky jednoduchým a snadno proveditelným tanečním pohybům, které činí naše sdělení poutavější a přitažlivější pro mladé lidi, pomáhají šířit poselství. Videoklip a školicí materiál spuštěný během týdne bezpečnosti silničního provozu OSN je aktualizovanou verzí programu zahájeného již v roce 2015. Od té doby program oslovil děti ve více než 30 zemích. „ S novým videoklipem doufáme, že se nám podaří oslovit ještě více dětí v ještě více zemích. Školy a organizace všeho druhu mohou využívat náš bezpečnostní program na podporu bezpečného chování k ochraně našich dětí a záchraně životů,“ říká Anna Wrige Berling.

person rebus  date_range 17.05.2023

Původní brněnský kloubový trolejbus Škoda 22Tr ev. č. 3601 prošel generální opravou a lidé ho budou vídat na speciálních akcích. Ve vozovně v Komíně rekonstruují ještě vozy Škoda 14TrM a 9Tr.

Téměř 20 let vozily kloubové nízkopodlažní trolejbusy Škoda 22Tr cestující po Brně. Letos v lednu byly z původních osmi kusů vyřazeny poslední dva. Byly to první ryze české nízkopodlažní trolejbusy. „ Brno bylo jejich největším provozovatelem. Z celkem 13 vyrobených kusů jich tady jezdilo 8. I proto jsme se rozhodli, že vůz s evidenčním číslem 3601 opravíme do původního stavu a zařadíme ho do naší sbírky retrovozidel, která mapuje historický vývoj vozů městské hromadné dopravy v Brně ,“ vysvětlil Miloš Havránek, generální ředitel DPMB. Pracovníci komínské vozovny na trolejbuse pracovali od prosince 2021. Za uplynulých 17 měsíců na voze proběhla kompletní generální oprava. „ Celé vozidlo se muselo rozebrat a rozpojit oba články. Dále pracovníci nahradili zkorodované části a vůz putoval do lakovny, “ popsal začátky prací Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel DPMB. Následovalo položení podlahy, montáž rozvodů elektřiny a všech komponentů do vozu. „ Po spojení obou článků začala nejnáročnější část oprav. Tedy oživování, seřizování trolejbusu či brzdové zkoušky tak, aby vůz mohl jezdit s cestujícími ,“ doplnil Havránek. Vozy 22Tr jezdily s cestujícími hlavně na linkách 25, 26 a 37. S dodávkami nových, moderních vozů 27Tr však byly postupně vyřazovány. Kromě „dvaadvacítky“ prochází proměnou do původní podoby i vůz 14TrM. Do trolejbusu jsou aktuálně montovány součásti interiéru pro cestující a rozvody elektřiny. Plánované dokončení je o letošních prázdninách. Nejvíc však pracovníky DPMB zaměstnává nejstarší z renovovaných vozů – trolejbus Škoda 9Tr, který v Brně jezdil v období let 1980 až 1996. Poté byl prodán do ukrajinského Rovna, kde sloužil v běžném provozu až do roku 2019. Dopravnímu podniku se vůz podařilo odkoupit zpět a začal s jeho rekonstrukcí. „ Tento trolejbus rozhodně nikdy nestál v garáži. Poctivě vozil cestující téměř 40 let. Právě to se podepsalo na jeho technickém stavu. Nicméně bychom ho rádi dokončili během následujícího roku ,“ uzavřel Žůrek. Dopravní podnik města Brna má s novým trolejbusem Škoda 22Tr patnáct retro vozidel. Pokud máte zájem, jeden z vyřazených vozů Škoda 22Tr ev. č. 3605 je aktuálně na prodej.

person rebus  date_range 16.05.2023

Muzeum ve Střešovicích slaví významné jubileum, od jeho otevření uplyne 14. května 30 let. Pro veřejnost připravuje dětský den a speciální komentované prohlídky. K vidění bude i nový přírůstek, který se podařilo získat ze sbírky pana Emila Příhody.

Muzeum MHD, které ve vozovně Střešovice provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) si v neděli 14. května 2023 připomene 30 let od svého otevření. Za tu dobu se jeho sbírky historických vozidel téměř zdvojnásobily a prohlédlo si je více než půlmilionu návštěvníků. K jubileu muzea se DPP tento týden podařilo získat vůz Praga NDO z roku 1948, první typ československého autobusu s pravostranným řízením a současně poslední chybějící vozidlo z ucelené řady významných poválečných autobusů, které DPP provozoval. Pro sbírku historických autobusů DPP chystá v Muzeu MHD novou výstavní halu, jejíž stavbu plánuje zahájit letos na podzim a otevření v roce 2025 ke 150. výročí MHD v Praze. 30 let Muzea MHD mapuje stejnojmenná nová knížka, kterou tento týden vydal DPP. Na neděli 14. května DPP připravil v Muzeu MHD dětský den a na pondělí 15. května speciální komentované prohlídky. Novináři měli možnost prohlédnout si novou Pragovku, která přijela do vozovny ve Střešovicích ve středu 10. května, a neveřejné prostory vozovny a muzea, zejména depozitář a dílny, ve kterých probíhá renovace historických vozidel, ve čtvrtek 11. května. DPP v Muzeu MHD představil nejnovější přírůstek do sbírky historických vozidel, autobus Praga NDO z roku 1948 v původním nálezovém stavu. Praga NDO je první československý autobus s pravostranným řízením, první série 63 kusů byla vyrobena již v roce 1939. Výroba dalších sérií se rozjela až po 2. světové válce v roce 1947. V tomto roce si tehdejší DPP na základě výsledků zkušebních jízd objednal 50 kusů vozidel Praga NDO s poloautomatickou převodovkou Praga Wilson. Jednalo se o jeden díl z důležitého modernizačního celku nových vozidel pro poválečnou obnovu vozového parku a zajištění dopravy na XI. Všesokolský slet (těmi dalšími byly trolejbusy T400 a tramvaje „Mevro“ následované dvěma prototypy moderních vozů PCC). Podvozky autobusů Praga NDO se vyráběly v Automobilových závodech Praga v Praze, karoserie ve firme Josef Sodomka, továrna karoserií ve Vysokém Mýtě, která byla v roce 1948 přeměněna v národní podnik Karosa. Všech 50 autobusů si DPP převzal a zařadil do provozu v roce 1948. Autobusy Praga NDO se vyráběly do roku 1950, celkem jich bylo vyrobeno více než 400 kusů. „ Vozidlo Praga NDO je pro nás a Muzeum MHD velmi cenné, protože nám jako jediné zatím chybělo v ucelené řadě nejvýznamnějších poválečných autobusů dodávaných do DPP a provozovaných v pražské MHD. Navíc je kompletní, i když jeho interiér byl modernizován pro provozní účely tehdejšího majitele, nicméně je zázrak, že se v tak zachovalém stavu dochoval do současnosti. Jeho dosavadním majitelem byl pan Emil Příhoda, který v minulosti ve Zbuzanech u Prahy provozoval Automuzeum Praga, kde byl tento autobus také vystaven. Pan Příhoda autobus koupil v 70. letech 20. století jako vyřazený vůz od tehdejšího ROH, který jej využíval pro zájezdy. My jsme o získání tohoto výjimečného vozidla usilovali od začátku 90. let, de facto od založení Muzea MHD. Jsem nesmírně rád, že se to nakonec povedlo, teprve tento týden jsme si jej od pana Příhody převzali. Je to krásný dárek k 30. výročí založení Muzea MHD v Praze, “ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. „ Autobus je v zásadě v pojízdném stavu, i když pan Příhoda s ním naposledy jel v roce 2014. Autobus naši technici oživí a budeme se snažit vrátit jeho interiér do původního stavu. Nicméně chceme, aby byl provozuschopný do roku 2025, kdy si připomeneme nejen 100 let od zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze, ale také 150 let fungování MHD v hlavním městě .“ Připomeňme, že sbírka pana Emila Příhody čítá přibližně 100 vozů značky Praga a dalších předmětů. Měla získat adekvátní prostory v nově vybudovaném muzeu v Chomutově. Vedení Ústeckého kraje za tímto účelem v roce 2019 uzavřelo s dcerou pana Příhody smlouvu o výpůjčce exponátů na 30 let a kraj měl investovat do muzea asi 50 milionů korun. Nyní však z plánu hlavně z finančních důvodů definitivně upustil. Zastupitelstvo schválilo 24.4.2023 dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce. Nová výstavní hala Muzea MHD pro autobusy a silniční vozidla Dalším dárkem, který si pražské Muzeum MHD nachystalo ke svým třicátinám, je výstavba nové dvoupatrové výstavní haly pro historické autobusy a silniční pracovní vozy, které jsou technickými památkami ČR. Na jejího zhotovitele na začátku letošního roku DPP vyhlásil veřejnou zakázku v předpokládané hodnotě 150 milionů korun. Kromě základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace je podle zákona o zadávání veřejných zakázek hlavním hodnotícím kritériem tendru nejnižší celková nabídková cena. DPP v současnosti eviduje necelou dvacítku zájemců o tuto veřejnou zakázku. Uzavření smlouvy s vítězem DPP předpokládá do konce letošního června, následovat bude dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby a další nezbytné administrativní kroky. Samotná výstavba potrvá 20 měsíců od předání staveniště. „ Novou výstavní halou rozšíříme expozici Muzea MHD o celou sekci silničních vozidel. Chybějící autobusy v expozici jsou nejčastěji zmiňovaným požadavkem v průzkumu, který pro DPP mezi návštěvníky Muzea MHD letos v dubnu provedla agentura STEM/MARK s jinak vynikajícím hodnocením s průměrnou známkou 1,4. Historické autobusy a pracovní vozidla DPP, zajímavé technické památky, které jsou dočasně odstaveny v depozitářích v garážích DPP, konečně dostanou důstojné místo. Zahájení výstavby nové výstavní haly předpokládáme v průběhu letošního podzimu. Rád bych ji pro návštěvníky otevřel ke 100. výročí zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze, tj. 20. června 2025 ,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „ Muzeum MHD ve vozovně Střešovice chceme dál rozvíjet, aby bylo živou, kulturní institucí kombinující cenné historické artefakty s moderními technologiemi a návštěvníkům nabízelo nejen nevšední zážitky, ale i komfortní zázemí. Proto plánujeme přestavbu bývalé restaurace u vstupu do vozovny na moderní návštěvnické centrum se vším, co k tomu patří. Do dalších let přeji Muzeu MHD, aby bylo uznávaným odborným partnerem, vyhledávaným a oblíbeným turistickým cílem, kam se návštěvníci budou opakovaně rádi vracet a v neposlední řadě nadále propagovalo pražskou MHD a šířilo její dobré jméno .“ Výstavní hala pro silniční vozidla bude umístěna na dolním nádvoří vozovny, zapuštěna do svahu, který se zvažuje k Cukrovarnické ulici. Bude dvoupatrová, přičemž spodní patro bude sloužit pro stálou expozici historických autobusů s nájezdem z Cukrovarnické ulice. Horní patro bude sloužit jako showroom, kde budou vystavena menší silniční vozidla, které se budou v expozici střídat. Bude zde současně prostor pro pořádání přednášek, seminářů či výstav. Nájezd do horní patra bude přímo z nádvoří vozovny. Stručně z historie Muzea MHD ve vozovně Střešovice I když bylo pražské Muzeum MHD slavnostně otevřeno 14. května 1993 a pro veřejnost o den později, jeho základy vznikly už na konci 60. let 20. století, kdy se začala formovat současná sbírka historických vozidel. U jejího zrodu stáli pánové Josef Handl, Lubomír Kysela a Vlastimír Mudra, kteří systematicky po celém území ČR mapovali, vyhledávali a zachraňovali dochovaná historická vozidla či jejich vraky, které měly do budoucna ukazovat historii dopravy v Praze. Prvním správcem podnikového muzea byl právě Josef Handl, po něm od roku 1977 Lubomír Kysela. Vznikající sbírka historických vozidel byla původně deponována ve vozovně Pankrác, v roce 1971 se stěhovala do vozovny Vokovice, kde byl uvolněn prostor po zrušené lakovně vozů. Byl to právě Lubomír Kysela, který na konci 70. let přišel s koncepcí stálé expozice muzea. Jako nejvhodnější prostory byly ve hře tehdejší vozovny Karlín, Košíře, Střešovice a Vinohrady. Volba padla na Střešovice, protože byly z navrhovaných objektů největší. Využití vozovny Střešovice pro Muzeum MHD schválilo vedení DPP až na začátku 90. let 20. století a toto rozhodnutí provázely velké vášně. V prvním roce fungování Muzea MHD tvořilo expozici, resp. sbírku celkem 37 historických vozidel: 34 tramvají, dva autobusy a jeden trolejbus. Muzeum bylo v té době otevřeno pouze o víkendech ve stejném období od Velikonoc do konce října jako hrady a zámky. V prvním roce muzeum navštívilo 6009 návštěvníků, o rok později nepatrně více, 6174 osob. Vstupné pro dospělého činilo deset korun, pro děti a důchodce čtyři koruny. V roce 1998 Ministerstvo kultury ČR prohlásilo 50 vozidel Muzea MHD a 34 dalších sbírkových předmětů za kulturní památku. Od roku 1999 se otevírací doba muzea prodloužila do zhruba poloviny listopadu a v roce 2004 přivítalo stotisícího návštěvníka. Od roku 2019 je muzeum otevřeno už od prvního lednového víkendu a od roku 2021 se jeho otevírací doba rozšiřuje na víkendy a státní svátky celoročně, a také na středeční odpoledne během letních prázdnin. Za 30 let fungování pražského Muzea MHD se jeho sbírka historických vozidel téměř zdvojnásobila. V současnosti ji tvoří celkem 69 historických vozidel: 46 tramvají, 12 autobusů a z toho dva vraky (Praga NO z roku 1929 a Ikarus 620 z roku 1963, které se po jejich kompletaci a generální opravě stanou novými exponáty), tři trolejbusy, dva vozy metra a šest nákladních automobilů (jeden hasičský a pět pracovních vozů sloužících pro údržbu tramvajové sítě). Pražské Muzeum MHD do současnosti navštívilo více než 511 tisíc návštěvníků. Rekord 32 196 návštěvníků drží předcovidový rok 2019, druhou nejvyšší návštěvnost, 28 375 muzeum zaznamenalo v loňském roce. Jak šel čas s Muzeem MHD od založení v roce 1993 do současnosti mapuje na 128 stranách knížka „30 let Muzea MHD 1993-2023“, kterou tento týden vydal DPP. Zájemci si ji za 139 korun mohou zakoupit přímo v Muzeu MHD, v Infocentrech DPP nebo on-line ve Fanshopu na webu DPP. Co Muzeum MHD čeká v nejbližší budoucnosti? „ Kromě zmiňované výstavby a zprovoznění nové výstavní haly pro silniční vozidla a přestavby vstupního areálu pro návštěvníky je to vytvoření expozice historie metra včetně dobové stanice. Po rekonstrukci petřínské lanovky rozšíření expozice o jeden ze stávajících dvou vozů, přičemž druhý poputuje do Národního technického muzea. V rámci generálních oprav vozidel je naší snahou oživit a zprovoznit nejnovější přírůstek, autobus Praga NDO. Kromě toho zprovoznit trolejbus Praga TOT, autobusy Škoda 506N a Ikarus 620, a to do roku 2025, ideálně do 100. výročí zahájení pravidelného provozu autobusů nebo do 150. výročí MHD v Praze. Je to velmi ambiciózní plán, ale uděláme maximum, aby vyšel ,“ uzavírá Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla DPP a šéf Muzea MHD v Praze.

person rebus  date_range 11.05.2023

Během sedmi let má na nigerijských silnicích jezdit 12 000 elektrických autobusů. Energetická společnost OCEL na přeměně dieselových flotil spolupracuje s čínským výrobcem Yutong.

Oando Clean Energy Limited (OCEL), energetická společnost se sídlem v Nigérii, zahájila v roce 2022 spolupráci s čínským výrobcem autobusů Yutong. Cílem partnerství je během příštích sedmi let nasadit 12 000 elektrických autobusů a nainstalovat nezbytnou infrastrukturu pro jejich podporu na nigerijských silnicích. První dvě pilotní vozidla byla dodána. Autobusy budou montovány na místě. Dodávka elektrických autobusů je součástí memoranda o porozumění (MoU) společnosti OCEL vůči dopravnímu úřadu metropolitní oblasti Lagos (LAMATA) k zavedení elektrických autobusů, podpoře nabíjecí infrastruktury a servisních center v Lagosu. OCEL se spojila s Yutong Bus Co Limited (Yutong), největším světovým výrobcem elektrických vozidel. Vozy budou vybavené klimatizací a Wi-Fi. Kromě elektrobusů zajistí OCEL také dobíjecí stanice a náhradní díly nezbytné pro zajištění jejich efektivního provozu. Převzetí prvních autobusů je zahájením iniciativy pro udržitelnou dopravu, která je jedním z projektů OCEL na podporu Nigérie při plnění jejího cíle "čistá nula do roku 2060". Strategickou vizí společnosti je dekarbonizace dopravního systému v Nigérii a zároveň posílení socioekonomického dopadu dopravy v zemi. Během příštích sedmi let a zavedením více než 12 000 autobusů tato iniciativa převede současné autobusy hromadné dopravy se spalovacími motory na elektrické, zpočátku v metropolitní oblasti Lagos a nakonec po celé zemi. Kromě zlepšení kvality ovzduší a zdraví to umožní zaměstnat nejméně 3 000 nových řidičů a dalších 2 000 pracovníků na podporu údržby autobusů, v depech atd. Frank Lee, výkonný ředitel, Yutong West Africa, uvedl: „ Toto je pro Yutong zlomový okamžik. Je to naše první dodávka elektrických autobusů hromadné dopravy v subsaharské Africe a první krok v rozsáhlém nasazení elektrického systému veřejné silniční dopravy v Nigérii. Jsme nadšeni, že se můžeme vydat na tuto cestu ve spolupráci s Oando (OCEL) a doufáme, že uvidíme rychlý obrat v našich společných plánech na pokrok ve všech aspektech přechodu země na ekologicky šetrné vozidla, včetně rozvoje místní kapacity prostřednictvím rozsáhlých školicích programů pro všechny zúčastněné strany, od řidičů po provozovatele a regulační orgány. Náš příchod do subsaharské Afriky nás přeměnil v globálního dodavatele elektromobilů se zákazníky na Středním východě, v Evropě, Jižní Americe a Asii. Naše elektrická vozidla nabízejí vynikající výkon díky svým pokročilým technologickým schopnostem a testováním pro různé podmínky; díky tomu jsou naše autobusy obzvláště vhodné pro použití jako veřejná doprava v Nigérii“ . S více než 25 miliony obyvatel je Lagos nejlidnatějším městem v Africe a patří mezi deset nejrychleji rostoucích velkoměst světa. Za poslední desetiletí se počet vozidel na silnicích v Lagosu zčtyřnásobil. Do roku 2100 by se s až 100 miliony obyvatel mohl Lagos stát nejlidnatějším městem světa, a jak město roste, roste i počet vozidel. Tato vzestupná trajektorie v počtu vozidel představuje významnou výzvu, protože doprava byla identifikována jako hlavní emitend emisí s přibližně 23 % až 30 % ročních emisí CO2.

person rebus  date_range 10.05.2023

Pět standardních samořiditelných autobusů ADL Enviro200AV bude od 15. května 2023 v provozu na pravidelné 22 km dlouhé lince přes ikonický visutý most Forth Road u Edinburghu ve východním Skotsku. Po rozsáhlém testování byla autonomní autobusová doprava registrována jako první ve Velké Británii.

Společný projekt mezi Fusion Processing Ltd, Stagecoach, Alexander Dennis, Transport Scotland, Edinburgh Napier University a Bristol Robotics Lab, částečně financovaný Centrem pro propojená a autonomní vozidla vlády Spojeného království – bude první registrovanou autobusovou dopravou se samořidititelnými autobusy plné velikosti ve Spojeném království a jednou z nejpokročilejších zkoušek této technologie na světě. Skotský ministr dopravy Kevin Stewart řekl: „ Pro inovativní a ambiciózní projekt CAVForth je to obrovský milník a velmi se těším až vozidla vyrazí na silnice. Naše hlavní silniční síť může poskytnout širokou škálu prostředí jako rozmanité testovací pole a přelomový a celosvětově významný projekt CAVForth pomůže Skotsku prosadit se na světové scén ě.“ Flotila pěti vozidel Alexander Dennis Enviro200AV urazí 14 mil (22,5 km) dlouhou trasu v běžném provozu rychlostí až 50 mil (80 km) za hodinu přes ikonický visutý most Forth Road u Edinburghu z Ferrytoll Park & Ride ve Fife do Edinburgh Park Transport Interchange. Autonomní vozidla budou jezdit podle pravidelného jízdního řádu od 15. května na lince AB1 s kapacitou přibližně 10 000 cestujících týdně. Každé vozidlo bude mít na palubě dva členy personálu – "Safety Driver" na sedadle řidiče, který bude sledovat technologii a bude připraven zasáhnout v případě neplánovaných problémů, a „kapitána“ v salonu, který bude vydávat jízdenky a odpovídat na dotazy zákazníků. Carla Stockton-Jones, výkonná ředitelka společnosti Stagecoach pro UK, řekla: „ Jsme nadšeni, že můžeme představit první autonomní autobusovou flotilu Spojeného království ve východním Skotsku, kde je také naše ústředí a kde to všechno před více než 40 lety začalo. Jsme hrdí na to, že jsme s tímto projektem představujícím významný milník pro veřejnou dopravu, v čele inovací a těšíme se na první cestující na palubě .“

person rebus  date_range 04.05.2023

Hongkongnský dopravce KMB slaví 90. narozeniny uvedením nové generace double deckerů Alexander Dennis Enviro500EV. Flotila 2 500 klasických a hybridních dvoupodlažních autobusů ADL se rozrůstá o bateriové elektrické.

Alexander Dennis dodala první dvoupodlažní autobusy Enviro500EV s nulovými emisemi nové generace společnosti The Kowloon Motor Bus Company Limited (KMB) na oslavu 90. narozenin. KMB byla založena v dubnu 1933, když hongkongská vláda zavedla systém exkluzivních služeb pro městskou autobusovou síť, která pokračuje dodnes. KMB jezdí na více než 400 trasách na Hongkongském ostrově, Kowloon a Nová území jako největší franšízový autobusový dopravce. U příležitosti svých 90. narozenin se společnost dívá do budoucnosti představením svého prvního elektrického doupodlažních vozu. Třínápravové vozidlo je z nové generace bezemisních autobusů výrobce a je vyráběno nezávisle na spolupráci s čínskou BYD. Narozeninový autobus dostal dostal zářivě zelenou barvu, kterou KMB zvolila pod heslem „Green is Good“. Paul Davies, prezident a výkonný ředitel Alexander Dennis, uvedl: „Blahopřejeme KMB, která je již 90 let srdcem města Hongkongu. Jsme velmi hrdí na to, že jsme dlouholetým obchodním partnerem KMB, a toto je další milník v našem vztahu." Enviro500EV se připojuje k více než 2 500 stávajícím dvoupodlažním vozům Alexander Dennis ve flotile KMB. Enviro500EV je nově vyvinutý, bateriový elektrický double decker, který využívá odolnou variantu efektivního elektrického pohonného systému Voith a poskytuje mu špičkový výkon 410 kW, díky čemuž je vhodný pro vysokorychlostní i nízkorychlostní cykly a topografické výzvy Hongkongu. Na palubě jsou baterie o kapacitě 472 kWh. Ve specifikaci KMB Enviro500EV pojme 82 cestujících a má místo pro dva vozíčkáře. Alexander Dennis a její předchůdci dodávají autobusy do Hongkongu od 20. let 20. století a stáli v čele vývoje autobusů v Hongkongu, přinesli na trh klimatizaci vozidel a také nízkopodlažní přístup pro tří a dvounápravové double deckery, dříve nové hybridní a nyní elektrické pohony.

person rebus  date_range 26.04.2023

Dopravní podnik bude na autobusovou linku vypravovat šest autobusů ze začátku tohoto století, Karosy, Irisbus Citybus a Irisbus Citelis. Část linky povede po trase první československé trolejbusové linky z roku 1936 Vozovna Střešovice – Svatý Matěj.

Dvě stávající historické tramvajové linky 41 a 42, které provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), doplní historická autobusová linka K, která v sobotu 22. dubna poprvé vyjede do provozu. Nová historická autobusová linka K bude začínat i končit v obratišti Stadion Strahov. Cestující polookružně proveze Prahou 6, částečně také po trase historicky první pražské i československé trolejbusové linky, která od srpna 1936 do roku 1959 jezdila mezi Vozovnou Střešovice a Svatým Matějem v Dejvicích. Historická autobusová linka K pojede z obratiště Stadion Strahov přes zastávky Koleje Strahov – Malovanka – Park Max van der Stoela – Vozovna Střešovice – Prašný most – Vítězné náměstí – Lotyšská – Na Santince – Dukla, Juliska – U Matěje – Špitálka – Dyrinka – Hanspaulka – Sušická – Na Pískách – Starodejvická – Pod Vyhlídkou – Macharovo náměstí – Vozovna Střešovice – Park Maxe van der Stoela – Pohořelec – Malovanka – Koleje Strahov zpět na konečnou Stadion Strahov. V provozu bude o sobotách, nedělích, státních svátcích a během letních prázdnin také ve středu, v intervalu 40 minut zhruba mezi 10. a 18. hodinou. První spoj bude na lince odjíždět ze zastávky Stadion Strahov v 10:09, poslední pak v 17:29. Doba jízdy je 32 minut. DPP bude na linku vypravovat zatím šestici autobusů ze začátku tohoto století, tj. dvě 12metrové Karosy B951 ev. čísel 4998 z roku 2003 a 4999 z roku 2004, dvě kloubové Karosy B961 ev. čísel 6379 a 6380 obě z roku 2003, Irisbus Citybus 12M ev. čísla 3468 z roku 2004 a Irisbus Citelis 12M ev. čísla 3510 z roku 2006. Jedna celodenní jízdenka na všechny tři historické linky: 41, 42 a K Dospělí zaplatí za jednorázovou jízdu historickou autobusovou linku K 100 korun, děti od 4 do 15 let, studenti do 26 let, cestující s průkazem ZTP a senioři od 65 let pak zlevněné jednorázové jízdné 60 korun. Pro fanoušky dopravy a turisty je výhodnější si zakoupit celodenní jízdenku platnou 14 hodin od označení, kterou mohou po tuto dobu neomezeně využívat jak na historických tramvajových linkách 41 a 42, ale nově také na historické autobusové lince K. Celodenní jízdenka pro dospělého stojí 300 korun, zlevněná pak 200 korun. Děti do tří let mají přepravu zdarma. Jízdenky se dají zakoupit u průvodčího po nastoupení do autobusu a uhradit je jak v hotovosti, tak i bezhotovostně platební kartou. Celodenní jízdenky jsou k zakoupení také v turistických informačních centrech Prague City Tourismu na Můstku, Staroměstské radnici, rozhledně Petřín, on-line na e-shopu hl. m. Prahy (eshop.prague.eu) a v nejbližších týdnech také prostřednictvím Fanshopu DPP. Na historických linkách 41, 42 a K neplatí standardní tarif Pražské integrované dopravy, naopak jízdenky z těchto historických linek neplatí na běžných pravidelných spojích pražské MHD. V rámci historické tramvajové linky 42 letos dopravní podnik svezl už více než 4 tisíce zákazníků a vypadá to na rekordní rok. Nová historická linka po turistických atrakcích přispěje k vytvoření sítě historických městských linek v Praze. „ Historická autobusová linka K není vedena Prahou 6, protože bychom si to vylobbovali, ale má to zcela logickou a přirozenou návaznost na Muzeum MHD obdobně jako historické tramvajové linky 41 a 42. Muzeum MHD je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí na území Prahy 6, a proto podporujeme všechny aktivity, které vedou k jeho rozvoji. Historická autobusová linka K a její propojení s linkami 41 a 42 umožní turistům ‘objevit‘ další zajímavá, méně profláklá místa Prahy na území naší městské části. Třeba ob jeden spoj se dá od Svatého Matěje udělat hezký výlet na zříceninu na Babě s netradičními výhledy na Prahu a údolí Vltavy nebo na Hanspaulce procházka po architektonicky zajímavých funkcionalistických vilách a rodinných domech. Ostatně z konečné na Stadionu Strahov to je kousek ke Štefánikově hvězdárně a petřínské lanovce, “ uvádí Jakub Stárek, starosta městské části Praha 6. „ Vznik historické autobusové linky K je přirozeným vyústěním našeho pokusu o retroprovoz autobusů o víkendech na pravidelných linkách 180 a 213. Nasazování zhruba 20 let starých vysokopodlažních autobusů na těchto linkách část běžných cestujících nesla nelibě. Při hledání správné trasy bylo zcela jasné, že musí být napojena na Muzeum MHD a musí mít přestupní vazbu na historické tramvajové linky. Proto padla volba na část trasy historicky první československé trolejbusové linky z roku 1936 Vozovna Střešovice – Svatý Matěj, které předcházela autobusové linka K a její protažení na Strahov. Vznikly tak tři přestupní místa s historickými tramvajovými linkami 41 a 42 na Pohořelci, Dlabačově, resp. Malovance a logicky u vozovny Střešovice. Zatím na ně budeme nasazovat autobusy z let 2003 až 2006, chceme je ale doplnit o dva starší kousky zastupující spíše 80. a 90. léta. Při speciálních událostech budeme na linku K vypravovat i muzejní autobusy, pro které se nám snad letos podaří začít stavět novou výstavní halu ve vozovně Střešovice ,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

person rebus  date_range 21.04.2023

Nová vizuální identita Ikarus vyjadřuje dynamiku a spolehlivost a podporuje intenzivní mezinárodní expanzi. Ikarus chce být opět významným hráčem ve světové výrobě autobusů.

Ikarus, jedna z nejznámějších maďarských značek, která má již 130letou historii, svým novým logem nejen vzdává hold dědictví minulosti, ale také reaguje na změny na trhu a vizuální trendy, uvádí v prohlášení Ikarus Bus & Coach. Aktualizace identity byla provedena především s cílem podpořit intenzivní mezinárodní expanzi Ikarusu od roku 2022. Proč značka změnila své logo právě teď? Vysvětlení je to, že v březnu Ikarus vyhrál soudní spor proti Ikarus Egyedi Kft., který trvá od roku 2017. Od té doby bylo nutné v mnoha soudních sporech prokázat, že na výhradní užívání značky a loga má nárok pouze společnost vlastněná Gáborem Szélesem. „ Jsme hrdí na tuto ikonickou ochrannou známku, a proto jsme se do aktualizace image pustili s velkou odpovědností. Přemýšleli jsme o značce Ikarus. Zformulovali jsme vizi, poslání, hodnoty a archetyp značky, prozkoumali jsme konkurenci a změny ve vizuálních trendech v oboru. Naším cílem je, aby se autobusy značky Ikarus znovu objevily na tradičních trzích Ikarus s výbavou a vizuálními prvky, které odpovídají dnešním potřebám ,“ uvedl na tiskové konferenci ve středu 12. dubna Zoltán Tankó, generální ředitel Ikarus Global Zrt. " Design nového loga je výsledkem designérské práce během níž se spojily tradice s inovativní vizí budoucnosti v souladu s mottem značky "Inovace je tradice". Sází na svého předchůdce a navazuje tak na tradice značky. Zachovává a modernizuje motiv křídla a zářez písmena „R“, které je vidět u předchozích log. „Hlavní barvou značky je tradičně modrá, která spolu s rovnoběžnými a kolmými tvary a zvoleným písmem vytváří vážný, rozhodný a přesný pocit. Fialová a zelená přináší teplejší a přirozenější asociace, “ uvedli tvůrci loga z Everlek. Vzhledem k tomu, že program na nákup autobusů Zöld Busz byl uzavřen v loňském roce, Ikarus počítá s tím, že letos nebude autobusy v zemi ve větší míře prodávat. I přesto firma dále vyvíjí model elektrického autobusu Ikarus 120e a na podzimním veletrhu Busworld bude prezentovat čtvrtou verzi V4. Prototypy autobusů Ikarus v současnosti vozí cestující v Polsku, Rumunsku a Německu, kde firma čtyři vozy i prodala. V plánu jsou další trhy, např. Turecko. V Maďarsku vloni prodala 17 elektrických autobusů. O prodej a poprodejní služby autobusů Ikarus se stará společnosti Electrobus Europe, člen skupiny IKARUS. Ikarus, vezess.hu

person rebus  date_range 14.04.2023
Reklama
C.I.E.B.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací