Reklama
Reklama
Trucky

Prvních 130 elektrických vozidel Volvo FH a Volvo FM bude dodáno společnosti Holcim pro stavební práce na trhy ve Francii, Německu, Švýcarsku a Spojeném království během čtvrtého čtvrtletí roku 2023 a v průběhu roku 2024.

Společnost Volvo Trucks podepsala prohlášení o záměru prodat 1 000 elektrických nákladních vozidel do roku 2030 společnosti Holcim, jednomu z největších světových poskytovatelů stavebních řešení. Dohoda je dosud největší komerční objednávkou elektrických nákladních vozidel Volvo a prvních 130 nákladních vozidel bude dodáno v letech 2023 a 2024 . Holcim je globální výrobce stavebních řešení se sídlem ve Švýcarsku, má zastoupení ve více než 60 zemích. Nyní se společnost a její dodavatelé se společností Volvo Trucks dohodli, že do roku 2030 nasadí 1 000 elektrických nákladních vozidel Volvo ve svých provozech po celé Evropě. Prvních 130 vozidel Volvo FH a Volvo FM bude dodáno na trhy ve Francii, Německu, Švýcarsku a Spojeného království během čtvrtého čtvrtletí roku 2023 a v průběhu roku 2024. Dohoda je výsledkem širšího partnerství mezi společnostmi Holcim a Volvo Group. „ Dlouhodobá spolupráce a pevné odhodlání skutečně něco změnit jsou zásadní pro to, aby se velké snížení emisí CO2 stalo realitou. Jsem velmi hrdý na partnerství, které jsme vytvořili se společností Holcim, a na výsledky, kterých společně dosahujeme ,“ říká Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel Volvo Group. „ Přechod na fleet s nulovými emisemi vyžaduje velmi úzkou spolupráci napříč hodnotovými řetězci. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností Volvo na dekarbonizaci logistiky našich evropských zastoupení díky elektrickým vozovým parkům, čímž se přibližujeme k našemu cíli dosáhnout 30 % bezemisních těžkých nákladních vozidel dp roku 2030, “ uvedl Jan Jenisch, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Holcim. Nahrazením 1 000 stávajících naftových nákladních vozidel Volvo FH za nákladní vozidla Volvo FH Electric využívající zelenou elektřinu na typické trase by se mohlo ročně ušetřit až 50 000 tun CO2. Obě společnosti se zavázaly k iniciativě Science-Based Targets, která podporuje ambiciózní klimatická opatření v soukromém sektoru, a obě jsou také zakládajícími členy First Movers Coalition (FMC). Koalice FMC je koalice společností, které využívají svou kupní sílu k vytvoření prvních trhů pro inovativní čisté technologie v osmi odvětvích, které je obtížné utlumit. Iniciativa Science-Based Targets (SBTi) podněcuje ambiciózní opatření v oblasti klimatu v soukromém sektoru tím, že umožňuje organizacím stanovit vědecky podložené cíle pro snižování emisí. Cíle jsou považovány za „vědecky podložené“, pokud jsou v souladu se stanoviskem nejnovější vědy o klimatu, což je nezbytné ke splnění cílů Pařížské dohody – omezení globálního oteplování na 1,5 °C ve srovnání s předchozími úrovněmi.

person rebus  date_range 22.05.2023

Švédský výrobce po prvním čtvrtletí roku 2023 vede na trhu těžkých elektrických nákladních vozidel, a to jak v Evropě, tak v Severní Americe. Celkem prodal téměř 5 tisíc e-trucků ve 40 zemích. Přidávají se nové trhy v Asii, Latinské Americe a Africe.

Během prvního čtvrtletí roku 2023 bylo v Evropě registrováno celkem 600 elektrických nákladních vozidel o hmotnosti 16 tun a více – více než čtyřnásobek ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 (134). Největší podíl na trhu má společnost Volvo Trucks, a to 50 %, což je nárůst ve srovnání s rokem 2022, kdy tržní podíl společnosti za celý rok činil 32 %. Volvo Trucks si také udržuje vedoucí pozici v Severní Americe (USA a Kanada) s téměř polovinou trhu těžkých elektrických nákladních vozidel. „ Náš závazek k udržitelné přepravě se jednoznačně vyplácí. Jsme odhodláni úzce spolupracovat s našimi zákazníky na dekarbonizaci kamionové přepravy, “ říká Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks. Trhy s nejvíce registrovanými elektrickými nákladními vozidly (včetně všech značek) během prvního čtvrtletí roku 2023 byly Německo, Francie, Nizozemsko a USA. Během prvního čtvrtletí roku 2023 zaznamenalo Volvo velký nárůst objednávek. Celkem bylo objednáno 486 elektrických nákladních vozidel, což je nárůst o 141 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022. Většina pocházela ze zemí severní části Evropy - Nizozemska, Německa, Norska a Švédska. Po uvedení svého prvního elektrického nákladního vozidla v roce 2019 Volvo Trucks prodala téměř 5 000 elektrických nákladních vozidel ve zhruba 40 zemích – především v Evropě a Severní Americe, ale také v zemích jako Austrálie a Maroko. Během roku 2023 začne prodávat elektrická nákladní vozidla zákazníkům v Jižní Africe, Jižní Koreji, Indii a na trzích Jižní Ameriky. V loňském roce Volvo přidalo do své elektrické řady tři nejoblíbenější 44tunová těžká nákladní vozidla: Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX. S těmito novými přírůstky má Volvo Trucks v sériové výrobě šest modelů elektrických nákladních vozidel, což představuje nejrozsáhlejší portfolio nákladních vozidel s nulovými emisemi výfukových plynů v tomto odvětví. V současné době zvyšuje výrobu elektrických nákladních vozidel ve třech závodech: ve švédském Göteborgu; v Blainville, Francie; a v New River Valley, USA. Ve třetím čtvrtletí roku 2023 bude sériová výroba zahájena také v největší továrně Volvo v belgickém Gentu. Ke zvýšení objemu elektrických nákladních vozidel budou potřeba tisíce veřejných nabíjecích míst pro těžká nákladní vozidla. Volvo Group společně se společnostmi Daimler a Traton postaví po celé Evropě nejméně 1 700 vysoce výkonných veřejných nabíjecích stanic zelené energie. Skupina také investuje do nabíjecího koridoru v Severní Americe. Volvo Trucks usiluje o to, aby 50 % celosvětového prodeje nových nákladních vozidel bylo v roce 2030 elektrických a do roku 2040 100 % mělo čisté nulové emise.

person rebus  date_range 12.05.2023

Volvo FH Electric bude jezdit denně mezi centrálním překladištěm v Modleticích a depy ve středních Čechách a v okolí Prahy, na jedno nabití ujede až 300 km.

Společnost DPD, součást největší sítě balíkové přepravy v Evropě Geopost, začíná využívat pro přepravu balíků mezi jednotlivými depy v okolí Prahy plně elektrické nákladní vozidlo Volvo FH Electric těžké řady. S akumulátory o kapacitě 540 kWh ujede až 300 km a uveze až 2 000 balíčků standardní velikosti. DPD má v rámci svých dep k dispozici vlastní elektronabíječky, takže pohyb mezi depy by měl fungovat plynule a bez problému. Volvo FH Electric dokáže snížit roční emise CO2 až o 5 tun. „ Udržitelná přeprava a s ní spojené zdravější životní prostředí je v DPD stále na prvním místě. Proto i zařazení tohoto vozidla do naší flotily je pro nás i naše zákazníky velmi důležitým milníkem. Další tahače na alternativní paliva, jako je elektřina, bioplyn nebo vodík, postupně nasadíme nejen po celé České republice, ale do roku 2040 na ně skupina Geopost přejde ze 100 % i po celé Evropě. Je pro nás důležité, že v této oblasti máme my i naši smluvní partneři tak silného partnera jako je právě Volvo Trucks , ” říká Miloš Malaník, generální ředitel DPD. „ Jsme nadšeni, že můžeme do České republiky dodat naše první plně elektrické Volvo FH našemu dlouholetému zákazníkovi, společnosti WhiteTrans, s.r.o. se sídlem ve Velkých Přílepech. White Trans spolupracuje s globálním poskytovatelem doručovacích služeb DPD Group. Jsem přesvědčen, že nabízet elektrickou přepravu bez emisí se stává klíčovou konkurenční výhodou. Toto je významný krok směrem k naší vizi udržitelného dopravního systému a jsme hrdí na to, že stojíme v čele této transformace. Věříme, že elektrická nákladní vozidla jsou budoucností dopravy “, říká John Muldoon, generální ředitel Volvo Group Czech Republic. Společnost DPD se zavázala, že bude do roku 2025 nízkoemisně doručovat v Praze a Ostravě a do roku 2035 pak v rámci celé Evropy. Znamená to například 100% přechod na alternativní paliva, typicky elektrifikaci dodávek. Již od roku 2012 DPD doručuje všechny balíky v režimu 100% uhlíkové neutrality. V Praze zároveň provozuje dvě cyklodepa, ze kterých obsluhuje širší centrum pomocí cyklo a pěších kurýrů. V rámci hlavního města také monitoruje ovzduší pomocí 70 dodávek a 20 měřících zařízení na budovách. Kvalitu ovzduší v místě svého bydliště si každý občan může ověřit v reálném čase na speciální webové stránce . Volvo Trucks Česká republika zaznamenala v prodejích nových vozidel historicky vloni neúspěšnější rok za celou dobu své působnosti na českém trhu. Svým zákazníkům předala 1 630 nových vozidel, což je nejvíce od roku 1997, kdy bylo otevřeno oficiální zastoupení této tradiční švédské značky na českém trhu. Dosažený tržní podíl pak byl nejvyšší mezi všemi konkurenty v těžké řadě, tedy v kategorii nad 16 (18) tun. Podařilo se také prodat elektrické Volvo FL, FE Electric pro distribuci po městě i první elektrické vozidlo určené pro svoz odpadu. V Evropě je Volvo Trucks lídrem na trhu, v roce 2022 s 32% podílem na trhu těžkých elektrických nákladních vozidel, v Severní Americe byla téměř polovina všech těžkých elektrických nákladních vozidel registrovaných v roce 2022 značky Volvo.

person rebus  date_range 09.03.2023

V loňském roce rostl počet těžkých elektrických nákladních vozidel na evropských a amerických silnicích zatím nejrychleji. Společnost Volvo Trucks od zahájení výroby v roce 2019 celosvětově prodala více než 4 300 elektrických nákladních vozidel ve více než 38 zemích.

V Evropě je Volvo Trucks lídrem na trhu s 32% podílem na trhu těžkých elektrických nákladních vozidel a v Severní Americe byla téměř polovina všech těžkých elektrických nákladních vozidel registrovaných v roce 2022 značky Volvo. V roce 2022 vzrostl trh těžkých (≥16 tun) elektrických nákladních vozidel v Evropě o 200 % na 1 041 nákladních vozidel, nejvyšší podíl má Volvo Trucks. „ Jsme odhodláni být lídrem přechodu na elektrická nákladní vozidla. Naše vedoucí postavení na evropském, americkém i dalších trzích v roce 2022 je důkazem toho, že to děláme. Trh s elektrickými vozidly je sice stále malý, ale trend je jasný: mnoho našich zákazníků nyní začíná svůj vlastní přechod na elektrický pohon. Máme v úmyslu být hlavní hybnou silou tohoto přechodu a usilujeme o to, aby 50 % našeho celosvětového prodeje nových nákladních vozidel bylo v roce 2030 elektrických ,“ říká Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks. Volvo v současné době nabízí nejširší produktovou řadu v oboru se šesti produkty v sériové výrobě, které zajišťují širokou škálu specifikací nejen do měst, ale i mezi nimi, a dokáže pokrýt většinu typů přepravy pro zákazníky. Podle statistik Eurostatu téměř polovina veškerého zboží přepravovaného po silnici v Evropě cestovala na vzdálenost menší než 300 km, tyto cesty lze elektrifikovat. Elektrická nákladní vozidla prodalo svým zákazníkům také české zastoupení švédské značky . Jde o elektrické Volvo FL, FE Electric pro distribuci po městě i první elektrické vozidlo určené pro svoz odpadu. Volvo Trucks

person rebus  date_range 23.02.2023

Poskytovatel logistických služeb DB Schenker plánuje do roku 2026 pořídit od MAN celkem 100 těžkých eTrucků. První vozidla MAN eTruck mají být podle podepsané smlouvy předána v první polovině roku 2024.

MAN hodlá vyrábět první MAN eTrucky v malé sérii v první polovině roku 2024 na výrobní lince v sídle společnosti v Mnichově. Po podpisu smlouvy je DB Schenker prvním pilotním zákazníkem. Společnost chce získat praktické zkušenosti co nejdříve. To také zahrnuje nastavení vlastní dobíjecí infrastruktury, inteligentní plánování tras a další digitální služby od MAN Digital Solutions, jako je eManager, ServiceCare a MAN Driver App. DB Schenker je proto podporován 360° poradenstvím od MAN Transport Solutions, včetně analýzy trasy, strategie nabíjení, plánování dobíjecí infrastruktury a optimalizace poptávky po energii. Prvními MAN eTrucky pro DB Schenker mají být objemové tahače návěsů, „takzvané ultra tahače návěsů“, uvádí MAN. Vozidla budou mít výšku návěsu kolem 950 mm, což by mělo umožnit přepravu objemných přívěsů s vnitřní výškou 3 metry. Deset MAN eTrucků, které DB Schenker obdrží v roce 2024, budou ultratahače. Ostatní vozy, které mají být dodávány v letech 2025 a 2026, budou kombinací ultratahačů a nákladních vozů s výměnnou nástavbou. Výroba budoucích eTrucků je v MAN připravována od roku 2021 v MAN eMobility Center, protože při náběhu elektromobility budou sjíždět konvenční dieselové a elektrické nákladní vozy z jedné montážní linky. Základní komponenty eTrucků se budou v budoucnu vyrábět v Norimberku. MAN zde vyrábí vysokonapěťové baterie – v současnosti stále v malosériové výrobě, ale od začátku roku 2025 se budou baterie vyrábět ve velkých sériích. Za tímto účelem společnost v příštích pěti letech investuje do tradičního výrobního závodu na spalovací motory přibližně 100 milionů eur. Výrobce užitkových vozidel také dostává podporu od bavorské zemské vlády, která přislíbila příspěvek ve výši přibližně 30 milionů eur na financování energetického výzkumu a technologií na období 2023 až 2027. DB Schenker bývá mezi prvními, kdo si objednává nová nákladní vozidla, platí to například pro Mercedes eActros, Volta Zero od Volta Trucks, H2 trucky od pronajímatele Hylane nebo eTrailery od Trailer Dynamics. O MAN eTruck neuvádí zatím MAN žádné bližší technické údaje.

person rebus  date_range 30.01.2023

Čínský BYD plánuje zvýšit svůj podíl na trhu s elektrickými vozidly v Indii. Na cestě je v současné době 304 těžkých elektrických vozidel BYD Q1R. Podívejte se, jak je nakládaly na lodě.

Čínská automobilka BYD Co. se plánuje připojit k dalším zahraničním výrobcům, kteří se snaží získat větší podíl na čtvrtém největším automobilovém trhu na světě. Do roku 2030 chce získat 40 % indického trhu elektrických vozidel, uvedl to zástupce místního zastoupení na India Auto Expo 2023. V současné době je například na cestě do Indie 304 těžkých elektrických nákladních vozidel BYD Q1R. Nakládka na lodě není jednoduchá, podívejte se na video:

person rebus  date_range 16.01.2023

Od otevření oficiálního zastoupení této švédské značky na českém trhu byl v prodejích nákladních vozidel i dosaženém tržním podílu loňský rok nejúspěšnější. Volvo Truck má svou pobočku v České republice už 25 let.

Automobilový trh čelil v roce 2022 nemalým výzvám: kromě nedostatku komponentů to byly mimo jiné i následky doznívající covidové pandemie z roku 2021. Přesto společnost Volvo Trucks Česká republika zaznamenala v prodejích nových vozidel historicky neúspěšnější rok za celou dobu své působnosti na českém trhu. Dodáno bylo 1 630 nových vozidel, což je nejvíce od roku 1997, kdy bylo otevřeno oficiální zastoupení této tradiční švédské značky na českém trhu. Dosažený tržní podíl pak byl nejvyšší mezi všemi konkurenty v těžké řadě, tedy v kategorii nad 16 (18) tun. Generální ředitel Volvo Group Czech Republic, John Muldoon, doplňuje: “ Díky neuvěřitelné práci našich zaměstnanců jsme zvládli nedostatky v dodavatelském řetězci a to v kombinaci s velkou poptávkou po našich prémiových produktech. Toto vše vedlo k tomu, že jsme letos dosáhli rekordního podílu na trhu a zaznamenali jsme fantastický prodejní nárůst .“ Nejprodávanějším modelem zůstává Volvo FH s naftovým pohonem. Podařilo se však prodat elektrické Volvo FL, FE Electric pro distribuci po městě i první elektrické vozidlo určené pro svoz odpadu . Nedílnou součástí rekordně úspěšného roku pro Volvo Trucks je i kvalitní servisní síť, která byla v loňském roce rozšířena např. o větší parkovací plochy i další servisní stání na Truck Centru v Hradci Králové. Rozšíření se v letošním roce dočká i servis v Havířově. Velké díky patří ale především zákazníkům, i navzdory skutečnosti, že ani oni nemají jednoduché podnikání a z finančního pohledu prochází stejně složitým obdobím jako výrobci nákladních vozidel. “ Obchodní úspěch z loňského roku představuje velký závazek vůči našim zákazníkům. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že náš úspěch zásadně souvisí s tím, jak úspěšní jsou oni, proto i nadále uděláme maximum pro to, abychom jim byli silným a stabilním partnerem, s kvalitními produkty a silným zázemím v jejich bezpochyby náročném podnikání, ” dodává obchodní ředitel Volvo Trucks Vladimír Sklář.

person rebus  date_range 13.01.2023

LIDL bude ve spolupráci s C.S.CARGO z distribučního centra v Buštěhradu zavážet zboží do svých prodejen v centru Prahy elektrickým nákladním vozidlem Volvo FE Electric.

Dlouhodobou prioritou společnosti Lidl je udržitelné podnikání a snaha o snížení uhlíkové stopy. Do roku 2030 má cíl snížit provozní emise ve srovnání s rokem 2019 o 80 %. Nákladní vozidla na alternativní pohony jsou pro to velmi důležitým nástrojem. Pro zásobování prodejen Lidl již v loňském roce společnost C.S.CARGO intenzivně testovala Volvo FL Electric a po vyhodnocení všech kritérií se rozhodla verzi Volvo FE Electric v chladírenském provedení zařadit do své flotily. „ První elektrické nákladní vozidlo v našich službách znamená zlomový moment v naší logistice. Již v loňském roce se nám podařilo do naší flotily zapojit vozidlo na pohon zkapalněným zemním plynem – LNG. Nyní se však posuneme v našem cíli ohledně omezování emisí zase o krok dál. Těší nás, že se společnost Volvo Trucks odhodlaně pustila do vývoje těchto unikátních vozidel, s jejichž pomocí naše logistika omezí dopady na životní prostředí. Jsme rádi, že máme tak silného partnera jako společnost C.S.CARGO, s nímž spouštíme zásobování našich prodejen prvním nákladním elektrovozem, který bude v České republice v našem oboru jezdit ,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Lidl, Tomáš Myler. „ Se společností Lidl spolupracujeme již řadu let. Pravidelně diskutujeme o možnostech přepravy tak, aby mohla být splněna interní a dlouhodobá strategie klienta a zároveň to bylo v souladu s provozními a ekonomickými podmínkami. Po pečlivém testování nám pro vybrané trasy a obchody elektrické nákladní vozidlo dává smysl a Volvo FE Electric bylo, oproti testované variantě FL, zvoleno především pro svou větší užitečnou hmotnost. Dobíjení pak probíhá přímo u nakládací rampy v Buštěhradu či u vybraných prodejen Lidl ,“ vysvětluje spolupráci generální ředitel společnosti C.S.CARGO a.s. Petr Volák. „ C.S.CARGO je pro Volvo Group Czech Republic důležitým zákazníkem. Náš obchodní vztah začal v roce 1999 a do dnešního dne jsme uzavřeli smlouvy na 322 nových nákladních vozidel. Předávka prvního BEV do C.S.CARGO je pod číslem 323. C.S.CARGO je inovativní poskytovatel přepravy a my se budeme těšit na další společnou spolupráci na cestě k udržitelnější přepravě .“ řekl John Muldoon, generální ředitel společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o. Elektrické nákladní vozidlo Volvo FE Electric o celkové hmotnosti 19,5 tuny a užitečném zatížení přes osm tun ujede na jedno nabití 150–200 km v závislosti na intenzitě provozu chladicího agregátu, který je též zcela bezemisní a je napájen z trakčních baterií vozidla. Nulové emise a dostatečný dojezd představují ideální řešení pro distribuci zboží ze skladu Buštěhrad do vybraných pražských prodejen. Během jednoho dne dokáže vozidlo zásobit dvě pražské prodejny a jednu prodejnu v blízkosti buštěhradského skladu. Vozidlo s elektrickým pohonem i chlazením je navíc velmi tiché, což představuje další plus pro provoz v centru města, jelikož zásobování prodejen probíhá zpravidla v nočních hodinách.

person rebus  date_range 04.10.2022

Švédský výrobce Scania oznámil partnerství s logistickou společností Havi Supply Chain na pilotním provozu plně autonomního nákladního vozu pro přepravu komerčního zboží na veřejných silnicích v běžném provozu na 300 km trase.

Jedná se o první projekt podobného rázu v Evropě. Scania a HAVI v něm budou zkoušet plně autonomní vozidlo v běžném provozu mezi dvěma logistickými centry ve švédských městech Södertälje a Jönköping, což je přibližně tříhodinová trasa dlouhá asi 300 kilometrů, která tvoří část přepravního řetězce logistické společnosti HAVI. První a poslední míli zajistí vozidla ovládaná řidičem. Pilotní projekt je prvním krokem, který má ukázat, že autonomní vozidla mohou být použitelnou součástí přepravních řetězců mezi logistickými centry. HAVI a Scanii může pomoci s vyhodnocením efektivity nasazení takových vozidel v rámci jejich flotil. „ Víme, že v následujících letech projde celý přepravní systém zásadní změnou. Celé odvětví čelí výzvám v podobě nedostatku řidičů a klesajících marží, přechod k autonomním vozidlům tak musí nastat okamžitě. Autonomní provoz se musíme naučit chápat již nyní, abychom byli připraveni na chvíli, kdy bude připravena i samotná technologie. Věříme, že tento pilotní projekt bude skutečně zásadním krokem, “ říká Robert Melin Mori, projektový manažer společnosti Scania, který je za projekt zodpovědný. „ Jedná se o autonomní dopravní řešení, které funguje na běžných silnicích za běžného provozu, při němž se přepravuje komerční zboží pro třetí stranu. Něco podobného zatím v Evropě nikdo nezkusil. Jsme nadšeni, že na tomto projektu můžeme spolupracovat s HAVI, “ doplňuje Peter Hafmar, který je ve Scanii zodpovědný za autonomní řešení. HAVI je v tomto odvážném případě pro Scanii přirozeným partnerem. Obě společnosti mají za sebou dlouholetou spolupráci v celé řadě projektů zaměřených na budoucnost a elektrifikaci nákladní dopravy. Společnosti také sdílejí závazek dekarbonizace přepravních systémů a snaží se zkoumat řešení, která mohou zvýšit efektivitu a udržitelnost nákladní přepravy. „ Díky nejrůznějším iniciativám, kterých jsme se společně účastnili, jsme dospěli ke vzájemnému porozumění a jsme nadšeni, že můžeme být součástí i tohoto nejnovějšího pilotního projektu. Má v sobě obrovský potenciál, jak pro náš budoucí vztah se Scanií, tak pro veškeré dodavatelské řetězce ,“ říká Massimo D’Alessandro, ředitel pro udržitelnost a inovace v HAVI.

person rebus  date_range 03.10.2022

Jako první světový výrobce nákladních vozidel začne Volvo Trucks vyrábět těžká 44tunová nákladní vozidla: nejprodávanější typy Volvo FM, Volvo FH a Volvo FMX.

S těmito novými přírůstky má Volvo Trucks v celosvětové sériové výrobě šest modelů elektrických nákladních vozidel – což je nejširší řada elektrických nákladních vozidel v oboru. „ Je to milník a dokazuje, že jsme v čele transformace tohoto odvětví. Je to méně než dva roky, co jsme poprvé představili naše těžká elektrická nákladní vozidla. Nyní navyšujeme objemy a budeme dodávat tato skvělá nákladní vozidla zákazníkům po celé Evropě, “ říká Roger Alm, prezident Volvo Trucks. Sériová výroba nejtěžších elektrických nákladních vozidel Volvo bude zahájena v továrně Tuve ve švédském Göteborgu a příští rok bude následovat továrna v belgickém Gentu. Volvo vyrábí elektrická nákladní vozidla na stejné lince jako její konvenční nákladní vozidla, což poskytuje vysokou flexibilitu výroby a zvýšení efektivity. Baterie dodává nový závod společnosti Volvo Trucks na montáž baterií v Gentu. Poptávka po elektrických nákladních vozidlech na mnoha trzích rychle roste, přičemž jednou z hnacích sil je potřeba, aby kupující přepravy přešli na dopravu bez fosilních paliv, aby splnili své cíle udržitelnosti. Elektrické portfolio společnosti Volvo Trucks by dnes mohlo pokrýt přibližně 45 % veškerého zboží přepravovaného v Evropě. „ Prodali jsme více než 1 000 kusů našich těžkých elektrických nákladních vozidel a celkem více než 2 600 našich elektrických nákladních vozidel. To jsou stále malá čísla, ale očekáváme, že objemy v příštích několika letech výrazně vzrostou. Do roku 2030 by mělo být nejméně 50 procent nákladních vozidel, které celosvětově prodáváme, elektrických ,“ komentuje Roger Alm. Elektrická řada šesti modelů nákladních vozidel Volvo Trucks pokrývá širokou škálu aplikací, jako jsou městská distribuce a manipulace s odpadem, regionální přeprava a stavební práce.

person rebus  date_range 13.09.2022
Reklama
Reklama
Informační stojany
Reklama
Kampaň Volvo 2018
Reklama
Rally Dakar 2018
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací