Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
MHD a IDS

Už více než rok nekoupí cestující na přepážkách dopravního podniku papírové předplatní jízdenky, takzvané šalinkarty, používá okolo 70 % cestujících, počet uživatelů se blíží době před covidem.

Zatímco ještě v roce 2017 jezdilo v Brně na elektronickou šalinkartu jen necelých 40 tisíc cestujících, v loňském roce to bylo už více než 150 tisíc. „ Klasické papírové šalinkarty jsme přestali vydávat loni v lednu. I když jsme se přibližně 10 dní potýkali s nedostatkem anonymních karet, který byl způsoben celosvětovým nedostatkem čipů, problém jsme operativně vyřešili a v následujících měsících jsme nezaznamenali žádné problémy. Cestující se naučili vyřizovat si šalinkarty sami nebo s naší pomocí na předprodejních místech. Tímto rozhodnutím se nám podařilo brněnskou MHD posunout dál a hlavně ušetřit až několik milionů korun ročně, “ zhodnotil generální ředitel DPMB Miloš Havránek. DPMB díky elektronickým šalinkartám ušetřil za aktualizaci systému na vydávání papírových předplatních jízdenek, který pocházel z roku 2006, zrušil dvě prodejny, pět předprodejních míst a došlo také ke snížení počtu zaměstnanců o osm. Přechod na elektronické šalinkarty se v loňském roce týkal téměř 40 tisíc cestujících. Přibližně 30 % z nich potřebovalo pomoc při jejich zřizovaní od pracovníků dopravního podniku. „Nejčastěji se jednalo o kompletní založení uživatelského účtu, jeho ověření a nákup konkrétní jízdenky“ , popsal vedoucí tarifního odboru Vít Prýgl. I nadále platí, že obyvatelé Brna mohou na roční šalinkartu za splnění daných podmínek získat dotaci ve výši 1425 korun. „ Denní jízdné pak vychází na pouhých 9 korun. Naším cílem do budoucna je, aby každý Brňan vlastnil roční předplatní jízdenku. Dá tak najevo sounáležitost s městem Brnem a podpoří rozvoj naší MHD. My mu naopak nabídneme bonusový program, na jehož podobě aktuálně začínáme pracovat ,“ prozradil Havránek. I když počet uživatelů MHD postupně roste, tržby za prodej šalinkaret ještě neodpovídají období před covidem. Zatímco v roce 2019 činily 627 milionů korun, v loňském roce to bylo o téměř 60 milionů méně.

person rebus  date_range 17.01.2023

Autobusy a tramvaje dopravního podniku ujely téměř 6,5 milionů vozokilometrů a přepravily necelých 53 milionů cestujících. Jízdenky kupuje stále více lidí elektronicky.

V roce 2022 se po covidových omezeních, dokončení důležitých investičních akcí včetně otevření trati na Masarykově třídě a prodloužení trati na Nové Sady, lidé začali vracet do hromadné dopravy, i když počty přepravených osob ještě nedosáhly čísel z let před pandemií. Úspěch zaznamenala mobilní aplikace DPMO, kterou k nákupu jízdenek využívá čím dál více cestujících. Dvě tramvaje dostaly nové plastové sedačky a vánoční souprava slavila úspěch v anketě. Polovinu krátkodobých jízdenek nakupují lidé elektronicky „ V prosinci 2022 se prostřednictvím mobilních aplikací prodalo 80 tisíc krátkodobých jízdenek. Děkujeme cestujícím, že zakoupením elektronických dokladů jednak šetří životní prostředí a také náklady dopravního podniku spojené s tiskem a distribucí papírových jízdenek ,“ poznamenal předseda představenstva DPMO, Jaroslav Michalík. Pro srovnání v prosinci roku 2021 bylo přes aplikace zakoupeno přes 35 tisíc jízdenek, v červnu roku 2022 to potom bylo 50 tisíc dokladů. V roce 2022 bylo celkově přes mobilní aplikaci zakoupeno 645 tisíc jízdenek. V posledním čtvrtletí loňského roku byla téměř polovina všech krátkodobých jízdních dokladů zakoupena elektronicky, tedy buď přes aplikaci DPMO a SEJF nebo formou SMS jízdenky. Plastové sedačky jsou už ve dvou tramvajích „ Na jaře jsme zkušebně do jedné z tramvají instalovali plastové sedačky, které se mnohem lépe čistí a udržují. Ze strany cestujících máme na tento krok řadu pozitivních reakcí, takže koncem roku tyto sedačky nahradily původní polstrované i v další tramvaji. A protože výrobce mezitím začal dělat tyto sedačky i s vyhříváním, druhý vůz už dostal tuto vylepšenou verzi. V postupné výměně budeme pokračovat i v roce 2023 ,“ sdělil místopředseda představenstva DPMO, Pavel Zatloukal. Olomoucká vánoční tramvaj se v anketě o nejkrásnější vánoční tramvaj posunula z devátého místa na šesté Dopravní podnik v roce 2022 v číslech Počet přepravených cestujících: rok 2022 - 52 891 476 rok 2021 - 43 760 192 rok 2020 - 46 276 151 rok 2019 - 57 008 875 rok 2018 - 57 500 907 Autobusy dopravního podniku najely přes 4,1 milionu vozokilometrů, tramvaje přes 2,3 milionu vozokilometrů. Vozidla: 72 tramvají (z toho tři historické), které mají průměrné stáří 14 let (bez historických vozů), 51 vozů je alespoň částečně nízkopodlažních. V minulém roce přibyla jedna nová tramvaj – ev. č. 124. 79 autobusů, které mají průměrné stáří osm a půl roku, všechny vozy jsou nízkopodlažní. V minulém roce bylo dodáno 6 nových vozů – 3 kloubové a tři krátké. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2022: 450 zaměstnanců, z toho 147 tvořili řidiči autobusů, 105 řidiči tramvají. V roce 2022 odešlo z DPMO 36 lidí, z toho 11 do starobního důchodu. Nastoupilo 50 osob – většinou šlo o řidiče, kterých je z důvodu spuštění prodloužení tramvajové trati potřeba více nebo o pracovníky pro nový provoz, který vznikne po dostavbě krytých odstavů Jeremenkova.

person rebus  date_range 11.01.2023

V loňském roce v Brně klesl počet lidí, kteří cestovali MHD bez platné jízdenky. Revizoři přistihli ve vozech 34 401 neplatičů, nejvíce pasažérů bez jízdenky je ve věkové skupině 18–25 let.

„ Těší mě, že v Brně pokračuje sestupný trend v počtu neplatičů. Naši revizoři loni přistihli bez platné jízdenky 34 401 lidí, což je sice více než v předešlém roce, ale pokud vezmeme v potaz, že jsme přepravili více cestujících, jedná se celkově o pokles o necelých 14 procent. Pokračující úbytek přičítáme i tomu, že jsme už v průběhu roku sestavili tým preventistů, kteří prováděli kontrolu jízdních dokladů a chování cestujících, aniž by je pokutovali. V těchto akcích budeme pokračovat, stejně jako v běžných kontrolách revizory. Jízdné v Brně se nezměnilo od roku 2012, není finančně nedostupné a není důvod za službu, kterou využívám, nezaplatit, “ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek s tím, že zatímco v roce 2021 jel bez platného jízdního dokladu každý 8293. cestující, loni to byl každý 9593. pasažér. Stále více cestujících hradí pokutu přímo ve voze. Z celkové částky 24 miliónů korun revizorům cestující na místě uhradili 10 miliónů korun, z toho téměř 7 miliónů platební kartou. Věková struktura neplatičů se v průběhu let příliš nemění. Nejčastěji bez jízdenky cestující lidé ve věkové skupině 18-25 let (26 procent) a 30-40 let (21 procent). Dvanáctka preventistů při svých akcích ve vozech MHD kromě chybějících jízdenek řešila nejčastěji případy, kdy se cestující přepravovali v zapáchajícím a špinavém oděvu, konzumovali alkohol nebo potraviny a mohli tak svým chováním obtěžovat nebo znečistit ostatní cestující, případně vůz. Nechyběly ani případy, kdy se pasažéři dopouštěli hned všech zmíněných prohřešků najednou. Na každé z kontrolních akcí preventisté vyloučili z přepravy nebo nevpustili do vozu přibližně 30 lidí. „ Cílem naší služby je, aby byla rychlá, moderní a hlavně pohodlná a komfortní. Nemůžeme tolerovat jedince, kteří nastolená pravidla nerespektují a obtěžují tak ostatní cestující nebo naše zaměstnance. Na letošní rok proto připravujeme kampaň poukazující na nejčastější prohřešky v MHD ,“ vysvětlil Havránek. Dobrou zprávou ze statistik DPMB za loňský rok je úbytek napadení revizorů. V posledních deseti letech se počet úrazů pohybuje mezi dvěma a sedmi případy. V roce 2022 došlo ke třem zraněním pracovníků přepravní kontroly s následnou pracovní neschopností. Ve dvou případech se jednalo o drobnější zhmožděniny, v jednom případě šlo o vážnější zranění, kdy cestující bez jízdenky způsobil revizorce zlomeninu nosu.

person rebus  date_range 10.01.2023

Dagmar Hazdrovou, která hlásila v tramvajích názvy zastávek téměř 30 let, uslyšíme v neděli 8. ledna naposledy. Premiérová jízda pro Jana Vondráčka nastane hned následující den ráno. V autobusech až na jaře.

Nový hlas budou technici Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) nahrávat do odbavovacích a informačních systémů tramvají v průběhu nedělní noci. V následujících týdnech bude DPP pokračovat s Janem Vondráčkem v nahrávání provozních hlášení tentokrát pro městské autobusové linky, na kterých by se měly objevit v průběhu letošního jara. „ Profesionální hlas paní Hazdrové, za nímž se skrývá neobyčejně zajímavý příběh statečné ženy, nás provázel při cestování pražskou MHD téměř 30 let. Za její práci pro Prahu a Pražany jí velice děkuji, stejně tak za její pomoc při výběru hlasu jejího nástupce. Bylo mi ctí ji navrhnout na udělení čestného občanství, které si moc zasloužila. Panu Vondráčkovi přeji hodně štěstí při plnění tak zodpovědného úkolu ,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „ Zažil jsem již mnoho různých premiér. Od těch divadelních, filmových, televizních, rozhlasových, hudebních až po vylisované CD nějaké audioknihy. A tohle je vlastně taky taková premiéra. Tentokrát tramvajová. Taková audiokniha, která se mi nejspíš sama vylisuje do hlavy, protože tramvají jezdím téměř denně a tenhle přehrávač asi jen tak vypnout nepůjde. V divadle nebo v kině se to většinou pořádně rozjede až po premiéře. Tady se to bude muset nejdřív rozjet, aby ta premiéra vůbec byla. A pak to bude nejspíš hodně dlouhá jízda. Tak jen doufám, že se ta dlouhohrající deska lidem neomrzí a přijmou ji jako zpěv ptáků na polích, kvákání žabáků u rybníka, či výstražné štěkání sousedovic psa, které už člověk pomalu nevnímá, ale k životu potřebuje. A neptejte se mě, jak dlouho jsem nahrával název zastávky Radhošťská, aby tam bylo všechno a znělo to přirozeně ,“ doplňuje Jan Vondráček, herec, dabér a nový hlas autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy. Jan Vondráček se stal novým hlasem autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy na základě výsledků hlasování veřejnosti v anketě, kterou loni v květnu a červnu zrealizoval DPP ve spolupráci s hl. m. Prahou, ROPIDem a IDSK. Hlasovalo pro něj 62,15 % z celkem 200 013 respondentů, tj. více než 124 tisíc cestujících. Jeho úkolem je namluvit všechna dopravní a provozní hlášení a názvy autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek využívaných na městských i příměstských linkách v rámci systému PID včetně tzv. přeshraničních linek. Při zahájení nahrávání loni na podzim se jednalo celkem o 10 567 hlášení. Pořizování takového množství nahrávek je rozděleno do tří základních balíků. První skupinu tvoří dopravní a provozní hlášení pro autobusové a tramvajové linky v rámci celého systému PID a názvy tramvajových zastávek v Praze, každá ale dvakrát – jednou s intonací ukončenou, tzv. do tečky a jednou neukončenou, tzv. do čárky kvůli tomu, že výsledná podoba hlášení, jak ji slyší cestující v dopravních prostředcích, se skládá z jednotlivých slov, slovních spojení a číslovek. První balík, který Jan Vondráček a DPP nahrávali v průběhu loňského podzimu, tvoří bezmála 2 tisíce jednotlivých nahrávek. Druhý balík nahrávek, který budou Jan Vondráček a DPP realizovat v následujících týdnech, jsou názvy zastávek autobusů na území hl. m. Prahy. Jedná se celkem o 1 315 nahrávek. Poslední a největší skupinou jsou názvy autobusových zastávek využívaných mimo území hl. Prahy v rámci systému PID vč. tzv. přeshraničních linek, tj. celkem 7 256 nahrávek. „ Z pohledu cestujících je výměna hlasu provozních hlášení, na který jsou léta zvyklí, poměrně zásadní změnou. K celé akci proto od počátku přistupujeme velmi zodpovědně, a ještě před zahájením nahrávání jsme nechali všechna dopravní a provozní hlášení jazykově zrevidovat lingvistkou a fonetičkou Veronikou Štěpánovou, pracující v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, která byla také členkou odborné komise posuzující semifinálovou desítku kandidátek a kandidátů na nový hlas autobusů a tramvají PID. Následně všechny nové nahrávky namluvené Janem Vondráčkem opět paní Štěpánová postupně pečlivě vyslechla a zkontrolovala jejich správnou výslovnost podle pravidel spisovné češtiny. Každá nahrávka se pak finálně čistí ve zvukovém studiu, upravuje do stejné úrovně hlasitosti vzhledem k tomu, že vznikají postupně v rozpětí několika týdnů či měsíců a ve výsledné sestavě v dopravním prostředku musí znít co nejpřirozeněji ,“ vysvětluje vznik nových hlášení Petr Hloch, vedoucí jednotky Provoz Tramvaje DPP. „ Spolupráce s Janem Vondráčkem je z mého pohledu (a hlavně poslechu) bezproblémová a velmi příjemná. Vzhledem k tomu, že je to velký profesionál, který má už s podobnou, poněkud specifickou prací zkušenosti, mám k jeho nahrávkám jen minimum připomínek a jedná se většinou pouze o detaily jako např. mírné zkrácení některé samohlásky, čehož by si běžní posluchači ani nevšimli, tím méně v hlučném prostředí dopravního prostředku. Myslím, že máme také podobnou představu o ‚ideální‘ výslovnosti, které se snažíme přiblížit, “ říká Veronika Štěpánová, lingvistka a fonetička a dodává: „ Předem se vždy snažím upozornit na potenciální problémy, a to zejména s výslovností názvů cizího původu. U kolegyně, která se specializuje na fonetiku nizozemštiny, jsem tak např. ověřovala korektní zvukovou podobu jména zastávky Park Maxe van der Stoela, která by se v češtině měla vyslovit jako [park makse fan der stula]. Největším oříškem byl zatím však název zastávky Tusarova, u něhož nelze z jazykového hlediska zcela jednoznačně určit, zda se má vyslovit jako [tusarova], nebo [tuzarova], nahráli jsme proto pro jistotu obě varianty. V současnosti slýchají cestující v tramvaji podobu [tuzarova]. Část z nich je na ni jistě zvyklá, a proto jim bude případná změna vadit, zaznamenali jsme však jak v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR, tak v DPP stížnosti, že jde o chybu a ‚správně‘ má být [tusarova]. Ať se tedy v DPP rozhodnou pro kteroukoli z podob, vždy budou někteří nespokojeni .“

person rebus  date_range 06.01.2023

Většinu nových vozů v šedočervených barvách koupil ICOM transport pro ČSAD Benešov a ČSAD Slaný. Následuje OAD Kolín a Arriva. Přes 60 nových autobusů je značky Iveco. Rekord nových vozů drží rok 2019.

Kromě vozidel s délkou od 11 do 14 metrů, bylo do provozu v Pražské integrované dopravě uvedeno 16 vozů jiné délkové kategorie. Konkrétně 4 minibusy (do 8 metrů délky), 1 midibus (8-10 metrů), 2 midibusy+ (10-11 metrů), 6 vozů standard+ (14-17 metrů) a 3 kloubové (17-19 metrů). Více než polovina nových autobusů přijela do Středních Čech z Iveco z Vysokého Mýta, 28 autobusů bylo značky Setra, MAN dodal do PID 14 autobusů a Škoda 13 vozidel. SOR nebo Dekstra a Rošero po jednotkách kusů. ČSAD Benešov získalo s 19 novými autobusy první místo, v těsném závěsu za ní se umístili dopravci OAD Kolín s 16 a Arriva City se 14 vozy. Statistiku procentuálního zastoupení loňských přírůstků ovládli menší dopravci, pro něž jsou i jednotky autobusů výraznou částí jejich autoparků. Největším podílem vozů s rokem výroby 2022 se může pochlubit LEXTRANS BUS, který díky jednomu kusu nového Crosswaye obměnil 33% svých autobus. Na dalších místech se umístily Autodoprava Lamer s 20%, ČSAD Benešov s 19%, Kokořínský SOK s 18%, nad hranicí 10% se pak umístily ČSAD Slaný, ČSAD Česká Lípa a Lutan. Nejvíce, tedy 33 (27%), nových autobusů brázdí ulice hlavního města. 20 (16,5%) vozí cestující na Benešovsku, 18 (15%) na Nymbursku a Kolínsku a 17 (14%) na Kladensku. Všechny nové autobusy jsou vybaveny podle nových Standardů kvality PID - v šedo-červených barvách, mimo jiné mají klimatizaci a jízdenku lze zaplatit kartou. V současné době tvoří přibližně 3,5% všech autobusů v síti PID. V roce 2023 bude dál probíhat pravidelná obnova vozových parků dopravců PID. Již během prvních týdnů novébo roku přijede více než desítka nových vozů na Rakovnicko nebo do okolí Benátek nad Jizerou. Rekordních 373 nových autobusů pořídíli dopravci PID v roce 2019. Průměrné stáří vozového parku se za všechny dopravce podařilo výrazně snížit z 8,5 na 7,0 let. Z 373 autobusů bylo 206 určených pro provoz v pražské MHD, 167 na příměstských a regionálních linkách PID. Z celkového počtu nových vozidel bylo 102 kloubových, 33 patnáctimetrových, 220 standardních dvanáctimetrových a 18 s nižší kapacitou. Nejvíce nových autobusů pořídilo pět dopravců Dopravní podnik hl. m. Prahy (182 autobusů), ČSAD Střední Čechy (42 autobusů), ARRIVA CITY (34 autobusů), ČSAD MHD Kladno (34 autobusů) a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY (32 autobusů). Podle výrobců obsadil první příčku SOR s 245 autobusy, druhé bylo Iveco s 81 autobusy a třetí Scania s 15 vozy. Dále následoval MAN (14 autobusů), Setra (10 autobusů), Solaris (5 autobusů) a Dekstra (3 autobusy). V roce 2020 dopravci PID obnovili své vozové parky celkem 356 autobusy. Bylo to téměř 13 % všech autobusů v systému PID, kterých bylo přes 2 800. Od SOR Libchavy bylo 178 autobusů, značky Iveco 104, Setra 30, Solaris 25, Scania 14, Dekstra 3, Mercedes-Benz a MAN 1 kus. 173 autobusů pořídil Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD StřednÍ Čechy 54, ČSAD MHD Kladno 28, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 25, ČSAD Benešov a OAD Kolín po 20 autobusech, ARRIVA CITY 10, ČSAD Slaný 10, ČSAD POLKOST a MARTIN UHER po 4 a AUTODOPRAVA LAMER a Kateřina Kulhánková - EXPRESCAR po 2 autobusech. Zdroj: PID

person rebus  date_range 02.01.2023

Město Znojmo se rozhodlo s výběrovým řízením na provozovatele městských linek 801 až 809 spojit i zásadní modernizaci městské autobusové dopravy. Od 1. ledna 2023 Znojmo jede!

Nově bude zajišťovat MHD v jihomoravském městě společnost Autobusy Karlovy Vary , dosavadní dopravce Znojemská dopravní společnost - PSOTA dál obsluhuje regionální autobusové linky. Pro cestující je nejzásadnější změnou nasazení nových nízkopodlažních autobusů Mercedes a malých autobusů ISUZU. Dojde i k úpravám ve vedení linek, jízdních řádů a ke zjednodušení odbavování cestujících. Změny ve vedení linek městské dopravy Ve spolupráci s KORDIS JMK byly navrženy úpravy tras linek, které zjednoduší dopravu. V provozu budou i nadále linky 801, 802, 803 a 804. Linka 805 se sloučí s linkou 804. Navíc vzniknou dvě nové linky obsluhované malými autobusy - 806, která obslouží Cínovou horu a k Domu s pečovatelskou službou Vančurova, a 807, které pojede z Přímětic k muzeu Motorismu. I nadále zůstane zachována noční linka 808. Linka 809 bude fungovat celodenně. Konkrétní pozitivní přínosy pro cestující Častější intervaly : páteřní linka 804 bude jezdit nově v dopoledním sedle každých 15 minut místo stávajícího intervalu 20 minut, o víkendech začne jezdit každých 30 minut místo stávajícího hodinového intervalu; zkracuje se interval na lince 802 ve směru Melkusova, plavecký bazén a Nový Šaldorf, ve špičkách pracovních dnů bude nově společný interval linek 802 a 809 tímto směrem až každých 20 minut místo současného hodinového intervalu. Rychlejší cestování : nástup všemi dveřmi a zrušení kontroly jízdních dokladů u řidiče umožní zrychlit cestovní dobu. Např. nyní zvládá autobus linky 804 trasu mezi zastávkami Dukelská u mostu a Nemocnice za 28 minut. Od 1.1.2023 to díky novému odbavení a zkrácením pobytů na zastávkách zvládne za 20 minut. Nové linky a lepší obsluha místních částí linkami 806, 807 a 809 : Od 1.1.2023 bude častější spojení linkou 809 do Konic a Popic - o víkendech bude spojení každé dvě hodiny místo současné obsluhy linkou 818 mimo sezonu pouze 3 denně. Změny v regionálních autobusech V souvislosti se změnami ve znojemské městské dopravě se mění i některé jízdní řády regionálních linek: Linka 817: Dochází k úpravě jízdního řádu, aby byla lepší provázanost mezi linkami 801 a 817 pro Hradiště. Linka 817 bude v ranní špičce posílena na pravidelný hodinový interval a spolu s linkou 801 budou tak zajišťovat spojení pro Hradiště ráno každou půl hodinu. Linka 818: Až na výjimky některých spojů již nebude obsluhovat místní části Konice a Popice, které obslouží nová linka 809. Linka 825: Obce Plenkovice a Kravsko a místní části Znojma, Mramotice a Kasárna již nebude obsluhovat linka 805, ale nová linka 825. Na drobné změny je potřeba se připravit na znojemském autobusovém nádraží. Linka 818 bude od 1.1.2023 odjíždět z nástupiště 14 (společně s linkou 821) a linka 825 bude využívat nástupiště 12 společně s linkami 815 a 817. Zjednodušení odbavení cestujících v linkách městské dopravy Zásadní změny se pro obyvatele Znojma pojí s odbavováním cestujících. Do linek označených čísly 801 až 809 bude od 1. ledna 2023 umožněn nástup i výstup všemi dveřmi. Cestující, kteří mají předplatní jízdenku nebo právo na bezplatnou dopravu, využijí druhých či třetích dveří. Jízdenku pak ukáží až na případné vyzvání pracovníka přepravní kontroly. Zavádí se tak odbavení známé z velkých měst s městskou dopravou. Cestující bez jízdenky, kteří budou platit za jízdné bankovní kartou, využijí druhé dveře. Nástup u řidiče je pak doporučen jen pro ty, kteří budou chtít platit v hotovosti nebo nebudou vědět, jakou jízdenku si mají koupit. Velkou změnou bude i zrychlení prodeje jízdenek. Pro cesty po Znojmě bude možné koupit jízdenku systémem Pípni a jeď známým z Brna. U druhých dveří autobusu bude umístěn validátor. Pro cestu linkou 801 až 809 bude stačit při každém nástupu jen přiložit bankovní kartu umožňující bezkontaktní platby. Nebude nutné nic vybírat ani potvrzovat. Celokrajský systém provozovaný KORDIS pak vyhodnotí počet jízd a zajistí, aby cestující za 1 den cestování Znojmě nezaplatil víc než 40 Kč, po případné registraci pro slevovou skupinu na eshop.idsjmk.cz pak 20 Kč. Za jednu jízdu městskou dopravou zaplatí cestující při platbě ve validátoru bankovní kartou 10 Kč. Při případném přestupu na další spoj a opětovném přiložení karty k validátoru do 30 minut bude cena takto vzniklé přestupní jízdenky činit místo 20 Kč jen 16 Kč. Pokud bude chtít cestující zaplatit jízdenku i pro spolucestujícího, stiskne na validátoru tuto volbu a vybere jízdenku ze seznamu. Ve validátoru pak bude možné koupit i kompletní sortiment jednorázových jízdenek pro celý IDS JMK (třeba i pro cestu Znojmo – Brno) a dokonce i vybrané jednodenní jízdenky – zejména výhodnou jízdenku pro cestování po celé oblasti Podyjí za 100 Kč. Ve validátoru je možné rovněž zakoupit libovolnou více zónovou jízdenku pro cesty v rámci IDS JMK, i v tomto případě není nutné si kupovat jízdenku u řidiče. S cílem co nejvíce dopravu zrychlit pobyt na zastávkách omezením plateb u řidičů byla upravena cena jízdného placeného v hotovosti u řidiče na 20 Kč (zlevněná 10 Kč). Doporučujeme tedy cestujícím buď využívat předplatní jízdenky nebo si kupovat jednorázové jízdenky přes validátor a nastupovat prostředními dveřmi. Odbavení v linkách regionální dopravy Co se týče odbavení cestujících, v regionálních autobusech – v linkách s číselným označením jiným než 801 až 809, zůstávají v platnosti dosavadní pravidla. Cestující tedy nastupují jen předními dveřmi a u řidiče se prokáží jízdním dokladem nebo si jej koupí. Při cestě po Znojmě pak při platbě v hotovosti zakoupí jízdenku za 20 Kč, při platbě bankovní kartou je cesta vyjde na 10 Kč. Kompletní informace ke znojemské městské dopravě

person rebus  date_range 31.12.2022

Obousměrná tramvaj Škoda ForCity Smart 45T pro novou trať s nejdelším tramvajovým tunelem, další tramvaje Drak, nové trolejbusy Škoda 27Tr a SOR TNS 12, autobusy SOR. Celkem dopravní podnik letos pořídil 61 nových vozů.

Dopravní podnik města Brna se ohlíží za uplynulým rokem. Kromě splněného závazku vůči městu Brnu a jeho obyvatelům, týkajícího se naježděných kilometrů a přepravených cestujících, si připisuje i řadu dalších dokončených projektů a úspěchů. Nejcennější přírůstek ve vozovém parku Dlouho očekávanou posilou vozového parku DPMB je obousměrná tramvaj Škoda ForCity Smart 45T. Vůz do zkušebního provozu s cestujícími vyjel poprvé v rámci charitativní jízdy 8. prosince 2022, v běžném provozu pak 11. prosince. „ Aktuálně žádáme o evropskou dotaci na 15 těchto klimatizovaných a nízkopodlažních vozů. Další budeme pořizovat dle finančních možností ,“ sdělil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Největší radost Na nejočekávanější dopravní událost roku 2022 si veřejnost musela počkat až do adventu. V neděli 11. prosince vozy DPMB poprvé svezly cestující po nové trati k univerzitnímu kampusu. Necelý kilometr dlouhá trať s nejdelším tramvajovým tunelem v ČR se stavěla od podzimu 2019. Náklady na ni činí 1,4 miliardy korun, přičemž 80 procent pokryje evropská dotace. Nejoblíbenější příspěvek na Facebooku DPMB Jednoznačným favoritem mezi příspěvky na facebookovém profilu DPMB je video z 15. září zachycující průjezd tramvají novým tunelem ke kampusu. Fanoušci na sociálních sítích tak měli poprvé možnost alespoň virtuálně do tunelu nahlédnout. Příspěvek se může chlubit 1,6 tisíci sdílení a viděly jej téměř 2 miliony lidí. Nejvíce prodaných jízdenek službou Pípni a jeď! I absolutní rekord v počtu prodaných jízdenek prostřednictvím služby Pípni a jeď! padl až v prosinci. Nejvíce transakcí cestující „napípali“ 16. prosince 2022, a to 58 146. Největší hrdinové Řidiči dopravního podniku města Brna zajišťují provoz MHD, ale občas si vyzkouší i roli záchranářů nebo hasičů. V roce 2022 se hrdinskými činy vyznamenali hned čtyři řidiči. Tramvaják David Hrůza 17. ledna zastavil u hořícího domu v Bystrci a pomohl dvěma seniorům opustit domov v plamenech. Na konci srpna si řidiči trolejbusu Bronislav Kohoutek a Michal Křepela při průjezdu kolem zastávky Podveská všimli kouře stoupajícího z rodinného domu a neváhali vběhnout dovnitř ještě před příjezdem hasičů. Dalším z hrdinů je i řidič Marek Kaštan, který v autobuse na lince 78 pomáhal s resuscitací cestujícího se zástavou srdce. Mimo zmíněné se řada řidičů podílela na navrácení zapomenutých věcí ve vozech I za to jim patří obrovský dík. Historicky největší obnova vozového parku DPMB si v letošním roce může připsat historicky největší obnovu vozového parku za 963 miliónů Kč. Dokončil masivní modernizaci vozového parku trolejbusů, se kterou začal v roce 2020. K loňským 20 letos nakoupil dalších 20 trolejbusů Škoda 27Tr s cenou 11,95 mil. Kč za kus. Zároveň se podnik pustil do programu Mario, kdy v komínských dílnách kompletuje trolejbusy SOR TNS 12. „ Letos jsme zkompletovali dva trolejbusy, příští rok plánujeme sestavit dalších 10 ,“ uvedl Havránek. Obnova vozového parku se dotkla i tramvají – DPMB sestavil 7 tramvají Drak a pořídil zmíněnou obousměrnou tramvaj Škoda ForCity Smart 45T. Postupně do Brna dorazilo i 31 nových klimatizovaných autobusů SOR. Celkem DPMB v roce 2022 pořídil 61 nových vozů. 70 procent z celkové investice se podařilo získat z evropských dotací. Nejnáročnější oprava vozu Oprava, která dala pracovníkům DPMB v uplynulém roce nejvíce zabrat, byla důsledkem dopravní nehody z 21. září. Na Žerotínově náměstí nedalo osobní auto přednost tramvaji na lince 12. Poškození vozu MHD bylo tak rozsáhlé, že na jeho rekonvalescenci v medláneckých dílnách pracovali 39 dní. Největší akce roku 2022 Streetparty Brno 2022 byla jednou z největších akcí města v uplynulém roce. Své síly spojilo sedm městských firem, státní i městská policie a hasiči. Na Lidické ulici představily 3. září během dvou defilé svou činnost, techniku a zajistily zábavu pro více než 55 tisíc lidí. Na programu byly i koncerty Support Lesbiens, Sebastian a soutěž řidičů tramvají. Největší akcí pouze dopravního podniku bylo odpoledne otevřených dveří v tunelu ke kampusu. Necelý měsíc před jeho otevřením (15.11.) měla veřejnost jedinečnou možnost se tunelem projít, zahrát si kvíz a prohlédnout novou tramvaj Škoda ForCity Smart 45T. Na akci přišlo více než 6 tisíc lidí. Nejlepší den v roce Dnem, kdy manažerům dopravních podniků skončily bezesné noci a spadl velký kámen ze srdce, byl 5. říjen 2022, kdy vláda schválila zastropování cen energií i pro dopravní podniky. „ Díky tomu ušetříme až 500 miliónů korun, což nám umožní zachovat rozsah dopravy a částečně i stavební a strojní investice ,“ vysvětlil Havránek. Nové vozy v roce 2023 Příští rok pořídí dopravní podnik dalších 10 trolejbusů typu SOR TNS 12, 10 trolejbusů Škoda 32 Tr, 4 tramvaje Škoda ForCity Smart 45T a 4 tramvaje Drak, do obnovy vozového parku investuje více než půl miliardy korun.

person rebus  date_range 29.12.2022

Společnost Autobusy Karlovy Vary nahradí v jihomoravském městě dlouholetého dopravce - Znojemskou dopravní společnost - PSOTA.

Přípravy na změnu v městské autobusové dopravě ve Znojmě vrcholí. Společnost Autobusy Karlovy Vary se sídlem na opačném konci republiky získala s nejvýhodnější nabídkovou cenou smlouvu s městem Znojmo na deset let . Nový smluvní vztah s dopravcem bude znamenat nové autobusy Mercedes-Benz CONECTO a ISUZU NovoCiti Life , více linek, častější spoje do městských částí i snadnější cestování maminek s kočárky. " Pro zdárný rozjezd městské dopravy ve Znojmě od ledna 2023 děláme všechny důležité kroky již od vyhlášení výsledků soutěže na provozovatele MHD a intenzivně potom po podpisu smlouvy od konce letošního března. Od té doby probíhala jednání se stávajícím dopravcem ZDS-PSOTA o převodu řidičů a také s majitelem panem Karlem Psotou zejména o zajištění technického zázemí. Dnes máme smluvně zajištěno tankování, parkování a servis autobusů v Autocentru Psota ve Znojmě a pro řidiče a technické pracovníky máme zajištěny prostory v budově TOS Znojmo, která je s ACP propojena, " uvádí Zdeněk Suchan, předseda představenstva společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s. (AKV). Vzhledem k tomu, že je MHD Znojmo součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, řešil nový dopravce jízdní řády, tarify, nové zastávky, provoz informačního centra na ČD, oběhy autobusů, licence apod. nejen s městem Znojmo, ale také s KORDIS. " Dnes je vše smluvně zakotveno a řeší se jednotlivosti k zahájení provozu ," říká Zdeněk Suchan. Pro provoz městské dopravy ve Znojmě je potřeba ideálně 41 kmenových zaměstnanců – řidičů, což je více, než bylo dosud. Městská doprava je rozšířena o dvě nové linky, které budou zajišťovány malými autobusy ISUZU NOVOCITI LIFE. Jednání se stávajícím dopravcem ZDS-PSOTA a odborovou organizací proběhlo s tím, že bude preferován převod práv a povinností včetně řidičů. Vzhledem k rozdílným výkladům právních zástupců a složitému následujícímu procesu bylo dohodnuto, že stávající dopravce "může poskytnout“ celkem 22 řidičů a řidiček. Aktuálně tedy AKV nabírá místní řidiče, což je v tuto chvíli zásadní úkol. Na začátku provozu si pomůže vlastními kmenovými řidiči z jiných oblastí. Řízení provozu Divize Znojemsko zajistí dva stávající zaměstnanci společnosti ZDS-PSOTA. " Vždy preferujeme zaměstnat místní občany, kteří znají dobře místní prostředí a podmínky ," doplňuje Zdeněk Suchan. Dnes, ve středu 28. prosince 2022 proběhne za účasti starostky města Ivany Solařové seznámení s přípravou provozu městské dopravy ve Znojmě, jejíž součástí bude i okružní jízda městem novým autobusem Mercedes Benz CONECTO, kterých bude ve Znojmě celkem 23. A že je Znojmo od Karlových Varů daleko? " Ano, ale systém veřejných soutěží podle nevhodné evropské a národní legislativy nutí dopravce soutěžit i daleko a přesouvat se z jednoho místa republiky na druhé. Jaké to má dopady, se teprve uvidí v delším časovém horizontu, " říká předseda představenstva AKV.

person rebus  date_range 28.12.2022

Dokončení modernizace další části železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic a prací na koridoru Sudoměřice - Votice povede ke změnám na železnici i na autobusových linkách. Vlaky S98 jedoucí ze Sedlčan budou prodlouženy z Olbramovic až do Benešova.

V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů v neděli 11. prosince dojde ke změnám jízdních řádů na železnici i na autobusových linkách v rámci Pražské integrované dopravy. Nový jízdní řád na železnici v pražské aglomeraci nabídne na všech trasách obdobný rozsah nabídky jako v předchozích letech. Na některých linkách se ale změní časy odjezdů spojů. Největší změny nastanou na trasách směřujících na jih, a to díky dokončení modernizace další části železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. S tím souvisí i výraznější změny autobusových linek na Voticku. V ostatních částech Středočeského kraje dochází pouze k drobnějším změnám na základě požadavků jednotlivých měst, obcí či cestujících. Na vybraných linkách do Jihočeského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje se také rozšíří platnost Tarifu PID. S dokončením další části modernizace železničního koridoru se cesta mezi Prahou a Českými Budějovicemi zkrátí až o 15 minut. Kvůli tomu dojde k výraznějším časovým posunům odjezdů vlaků na linkách S9, R17 a R49. Drobné minutové posuny budou také na linkách S7 ve směru Beroun, S2/S22 ve směru Lysá nad Labem a R41 ve směru Kolín. Posunuty budou i návazné autobusy - pražských linek v Klánovicích, Uhříněvsi a Radotíně. Ve Středočeském kraji dojde k největším změnám na Benešovsku. Vlaky S98 ze Sedlčan budou prodlouženy z Olbramovic až do Benešova místo linky S90, která bude posílena v úseku Olbramovice - Votice. Výrazného posílení se také dočká linka S99, která bude o víkendech jezdit mezi Benešovem a Vlašimí každou hodinu. V oblasti Benešovska budou realizovány v souvislosti s dokončením stavebních prací na železničním koridoru v úseku Sudoměřice – Votice (včetně nového umístění vybraných železničních zastávek) zásadnější úpravy ve vlakových jízdních řádech v regionální i dálkové dopravě, které se promítnou z důvodu návazností i do jízdních řádů autobusových linek: 401 V souvislosti s otevřením obchvatu Olbramovic zřízeny zastávky Olbramovice, Parcely – Olbramovice, žel. st. a Olbramovice, STS. 451 Prodloužení linky (části spojů) o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st. Rozšíření provozu v pracovní dny o úsek Sedlec-Prčice – Borotín. 519 Pro 1 školní spoj v pracovní dny ráno do Sedlčan zřízena zastávka Štětkovice, Sedlečko. 532 Výrazné posílení v úseku Votice, aut. st. – Votice, žel. st. – Votice, Beztahov včetně zavedení večerního provozu v pracovní dny. V úseku Jankov – Votice nově nejede přes Ratměřice a Odlochovice a nově jede všemi spoji přes Otradovice. 550 Linka nově nejede do Olbramovic, žel. st., ale do Votic, žel. st. a všechny spoje jsou prodlouženy do zastávky Votice, Beztahov. 556 Vybrané spoje jsou prodlouženy o úsek Votice, aut. st. – Votice, žel. st. 558 V souvislosti s otevřením obchvatu Olbramovic zřízena zastávka Olbramovice, Parcely a zrušeny zastávky Olbramovice, Veselka a Olbramovice, STS. Kromě větších změn v oblasti Voticka dochází také k některým dílčím úpravám jízdních řádů autobusových linek PID ve Středočeském kraji, především v návaznosti na změnu časových poloh vlaků. V Praze se časové posuny spojů nejvíce dotknou linek v oblasti Klánovic, Uhříněvsi a Radotína. Systém PID se rozšiřuje o novou společnou linku s IREDO č. 853 (Městec Králové – Nový Bydžov). Na vybraných linkách také dochází ke změně počtu spojů, úpravě školních spojů a vzniká také několik nových zastávek. Přehled všech změn na webu PID .

person rebus  date_range 09.12.2022

Zlínský kraj rozšíří od 1. února příštího roku nabídku předplatných jízdenek, pro pravidelné cestující přibude k 7denním a 30denním časovým jízdenkám i 90denní a roční. Cena jízdného se zatím zvyšovat nebude.

„ První měsíce fungování předplatného jízdného prokázaly, že o časové jízdné byl ze strany cestujících v regionu zájem. O tom svědčí jak počty prodejů samotného předplatného, tak i karet Zetka, které slouží jako nosič časových jízdenek, “ uvádí náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy Radek Doležel. Zatímco do začátku května letošního roku bylo prodáno cca 15 000 karet, do konce října stoupl jejich počet o dalších zhruba 10 tisíc na nynějších více než 25 000 karet Zetka. Největší zájem o kartu byl přitom v září, kdy si ji objednalo více než 3700 cestujících. „ Hlavní zájem o předplatné nastal podle předpokladů po prázdninách, kdy skončila sezóna dovolených a do škol se vrátili žáci a studenti. V září jsme prodali více než 5 300 předplatných jízdenek, v říjnu necelých 6 500 ,“ uvádí jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Martin Štětkář. Největší zájem byl o 30denní předplatné, které si pořídilo téměř 6 000 cestujících, na 500 cestujících si pak pořídilo 7denní jízdenku. Systém zónového tarifu zůstává stejný jako doposud, Zlínský kraj je rozdělen na 97 zón, cestující si pořizuje předplatnou jízdenku na ty zóny, jimiž se pravidelně pohybuje. Výsledná cena jízdenky je součtem cen za zakoupené zóny. Platí také státe garantovaný systém slev na jízdném (děti 6-15 let, studenti, senioři 65+, invalidé 3. stupně – sleva 50 %; ZTP, ZTP/P – sleva 75 %). Například roční předplatné v zóně 240 Valašské Meziříčí bude stát 2 470 korun, 90 denní 720 korun, zóna 500 Uherské Hradiště vyjde na 3 420 korun jako roční jízdenka a 972 korun na 90 dní. Za celosíťovou roční jízdenku zaplatí cestující 23 750 korun. Cestující si může pořídit i přenosnou kartu, u níž je cena za předplatné jízdné o zhruba 20 % vyšší a nelze na ní nastavit žádné slevy. Kartu však může střídavě používat více lidí Dále také je možné jezdit na jednotlivé jízdné v kilometrickém tarifu, kde je nástupní sazba 11,- Kč a 1,35 Kč za každý ujetý kilometr. „ Vzhledem k současnému vývoji, kdy nám rostou počty cestujících, jsme se rozhodli, že zatím nebudeme jízdné v IDZK zdražovat, abychom lidem alespoň trochu ulevili v jejich nelehké ekonomické situaci ,“ uzavírá Radek Doležel. Od letošního léta KOVED vybavil všechny zastávky regionálních autobusů IDZK QR kódy, které poskytují nejbližší odjezdy spojů a údaje o zpoždění z centrálního dispečinku. V nejbližší týdnech se rozšíří i na železnici a zastávky MHD Zlín/Otrokovice a Valašské Meziříčí. V roce 2023 se sloučí městský tarif Uherské Hradiště s regionálním v rámci intergrace, v jednání jsou i další města.

person rebus  date_range 07.12.2022
Reklama
Rošero P
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací