Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

Středočeský kraj omezí provoz na dvanácti lokálních železničních tratích, zavedením autobusů by měl uspořit přibližně 52 milionů korun.

Středočeští radní se dnes seznámili s analýzou provozu na málo využívaných lokálních tratích na území Středočeského kraje a odsouhlasili záměr zefektivnění veřejné dopravy a převedení výkonů z málo vytížených železničních tratí na autobusovou dopravu. Celková předpokládaná finanční úspora by měla dosáhnout cca 52 milionů korun. Rada kraje uložila radnímu pro oblast veřejné dopravy Petru Boreckému tento záměr kraje představit a projednat se zástupci samospráv dotčených obcí. Kraj o tom informoval v tiskové zprávě. „ Železniční tratě vznikly na přelomu 19. a 20. století, dnes je ale doba jiná. Autobus vyjde objednatele veřejné přepravy levněji, na rozdíl od vlaku sveze lidi rychleji a může zajet až do centra obce ,“ říká radní pro veřejnou mobilitu Petr Borecký, který analýzu málo využívaných lokálních tratí radním předložil. Pro porovnání: náklady na jeden vlakokilometr provozování lokálky vychází na 95-135 korun, naproti tomu kilometr autobusové dopravy vychází na 40-50 korun. Do budoucna, jak dále Petr Borecký upozornil, by se rozdíly v nákladech na jeden kilometr měly zvyšovat i díky povinnému zavádění zabezpečovacího systému ETCS a nezbytné obměně vozového parku. To by navýšilo cenu jednoho kilometru lokálky o další desítky korun. „ Takže autobus bude dvakrát levnější a někde by bylo dokonce levnější cestování vozit cestující taxíkem ,“ upozornil. Podle něho rozhodli o způsobu dopravy cestující svým nezájmem o tento druh dopravy. Přehled tratí, u nichž se předpokládá omezení rozsahu dopravy Trať Redukce v úseku Nový rozsah objednávky Úspora celkem [Kč] 12 Plaňany zast. - Kouřim bez objednávky 2 100 000 62 Křinec - Městec Králové provoz v 6 a + v období SELČ 3 300 000 63 Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov bez objednávky 1 000 000 64 Mšeno - Mladá Boleslav int. 4 hodiny v PD celorok + provoz v 6 a + v období SELČ 13 600 000 76 Mělník - Mšeno int. 4 hodiny v PD celorok + provoz v 6 a + v období SELČ 94 (Kralupy nad Vltavou) - Vraňany - Lužec nad Vltavou bez objednávky 2 200 000 95 Straškov - Zlonice - (Slaný) bez objednávky 800 000 162 Rakovník - Kralovice omezený sezónní provoz v 6 a + v období platnosti SELČ 8 200 000 204 Březnice - Rožmitál pod Třemšínem bez objednávky 4 500 000 210 Čisovice - Mníšek - Dobříš sezónní provoz v 6 a + v období platnosti SELČ 11 500 000 222 Vlašim - Trhový Štěpánov bez objednávky 5 000 000 233 Čelákovice - Mochov bez objednávky (převod výkonů na jinou trať) - Celkem 52 200 000

person rebus  date_range 29.07.2021

Nové označníky budou postupně instalovány na území celého kraje. Ve Zlíně a na spojnici s Uherským Hradištěm už je hotovo.

V souvislosti se spuštěním systému Integrované dopravy Zlínského kraje přechází kraj na jednotné označování zastávek. " Naším záměrem bylo, aby zastávky veřejné dopravy byly jasně identifikovatelné, aby byla zřejmá jejich příslušnost k systému Integrované dopravy Zlínského kraje – a hlavně aby byly na rozdíl od starých označníků na první pohled vidět všechny podstatné informace pro cestující, “ uvádí Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED), která organizuje a koordinuje veřejnou dopravu v kraji. Základním prvkem jednotného vizuálního stylu zastávek je modré stylizované písmeno Z na bílém podkladě ve čtvercovém orámování modré barvy. „ Modré písmeno Z jednoznačně odkazuje ke Zlínskému kraji. Jeho stylizace, kde prostřední – šikmá – část písmene má střídáním bílé a modré barvy symbolizovat železnici jako páteř dopravy, zatímco vodorovné části silnice, vyjadřuje, že Integrovaná doprava Zlínského kraje zahrnuje jak vlakovou, tak autobusovou dopravu ,“ vysvětluje autor vizuálního stylu označníků Jan Kolařík Samotný označník je doplněn ještě dodatkovou tabulkou – opět v modro-bílém provedení – se symbolem autobusu, s názvem zastávky a dalšími informacemi, jako jsou čísla stanoviště, tarifní zóna či zda jde o zastávku na znamení. U méně využívaných zastávek nahrazuje dodatkovou tabulku list papíru s obdobnými informacemi, umístěný nad plochou pro jízdní řády. Na sloupku označníku je pak plocha s čísly linek, směrem jízdy a názvem konečných zastávek jednotlivých linek. Dále jsou na tabulce vyvěšeny informace o Integrované dopravě Zlínského kraje, jak cestovat a přestupovat, a informace o ceníku. Všechny informace jsou i v angličtině. Na vývěsní ploše jsou samozřejmě i jízdní řády. Výměna označníků v kraji probíhá postupně podle domluvy se správci komunikací. V případě silnic I. tříd jde o Ředitelství silnic a dálnic, v případě komunikací II. a III. tříd je správcem Ředitelství silnic Zlínského kraje. V současné době je v podstatě kompletně vyměněna trasa mezi Zlínem a Uherským Hradištěm na silnici II/497. Také na území města Zlína je nově osazeno velké procento označníků. Dodatkové tabulky postupně na konstrukce instalují smluvní dopravci.

person rebus  date_range 06.07.2021

Tradiční jednání Asociace Středočeských dopravců s objednateli autobusové dopravy ve Středočeském kraji a v Pražské integrované dopravě proběhlo 10. a 11. června 2021.

Po roce setkávání většinou jen virtuálně přijelo na prezenční setkání členů ADSSS do Šanova u Rakovníka několik hostů. Za ROPID jeho ředitel Petr Tomčík, za Krajský úřad Středočeského kraje vedoucí odboru veřejné mobility Petr Matura, za příspěvkovou organizaci IDSK zástupce ředitele pro ekonomika a smluvní zajištění Andrej Hoffman, za odbor dopravy Hlavního města Prahy Miroslav Čadský, vedoucí oddělení organizace dopravy, a jejich další spolupracovníci. Po delší době se zúčastnil generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř. Rok 2020 byl díky pandemii komplikovaný, snížila se mobilita i tržby. Zatímco Hlavní město kompenzovalo dopravcům celý propad tržeb za loňský rok, z 300 milionů korun ztráty ve Středočeském kraji bude kompenzováno jen 100 milionů formou přiměřeného zisku v roce 2021. Úhrady ztrát za letošní rok jsou v řešení, vyšší tržby by mělo přinést částečně zvýšené jízdné v PID a SID o 25% od 1.8. 2021. Hlavní město od 1. září zvýší tarify na parkovištích P+R, to by také mohlo přimět dojíždějící do Prahy osobními auty k většímu využívání veřejné dopravy. Po prázdninovém provozu v červenci a srpnu se předpokládá zavést plný rozsah jízdních řádů. ADSSS i Sdružení ČESMAD v této souvislosti upozorňují, že se začíná projevovat odchod řidičů během pandemie na jinou práci a při obnovování linek jich bude nedostatek. Navyšování spojů je potřeba řešit v dostatečném předstihu a ve spolupráci s dopravci. Do konce letošního roku bude dokončena integrace všech oblastí Středočeského kraje do PID. Následně proběhnou v několika vlnách výběrová řízení na zajišťování dopravní obslužnosti na 10 let. Autobusy zajíždějící do Prahy budou muset být nízkoemisní. Nový zákon o čistých vozidlech by měl být účinný od 2. 8. 2021. Je v Parlamentu v 1. čtení a MMR proto připravilo materiál do vlády s usnesením , které by ho mělo zatím částečně nahradit. Klimatický plán Prahy předpokládá 50 % nízkoemisních a 25 % zcela bezemisních vozidel v provozu do roku 2030. PID má schválenou novou vizuální podobu . Pokud se týká vozidel, barevné provedení bude požadováno jen u nově pořizovaných, nemá přinášet vícenáklady. Středočeský kraj navrhl nové standardy financování dopravní obslužnosti pro obce. Mají nastavit spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města i kraj. Dosud nebyla výše příspěvků sjednocená. Některé obce přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. Bude nastaven jednotný klíč pro výpočet příspěvku a obce se budou podílet i na financování železniční dopravy. Nové smlouvy mezi krajem a obcemi by měly platit od příštího roku, dopravci budou mít smluvní vztah jen s krajem. ( Standardy, které představil Středočeský kraj během června , schválilo 28. června Zastupitelstvo). Sdružení ČESMAD Bohemia se zapojilo v době pandemie do pomoci dopravcům. Zpočátku sháněním roušek a dezinfekcí, později vyjednáváním kompenzačních programů. V rámci první výzvy COVID BUS pro zájezdové dopravce získalo prostřednictvím Ministerstva dopravy podporu asi 1 000 dopravců, o další program COVID BUS LINKA se zdroji až 100 milionů (oba v rámci „de minimis“) nebyl očekávaný zájem . V druhé výzvě COVID BUS II se podařilo limit de minimis prolomit. ČESMAD jednal i o možné podpoře v závazkové dopravě, ale v této oblasti je kompetentní Asociace krajů. V roce 2020 bylo přes 4 000 autobusů v depozitu, do zákona č. 56/2001 Sb. se podařilo prosadit institut tzv. servisní značky, která má sloužit pro manipulaci s nimi při obnovování provozu. Pokud se týká vládního nařízení o poskytování slev pro studenty a seniory, v roce 2020 byly Ministerstvem dopravy vyplaceny kompenzace ve výši cca 3,5 mld. Kč (proti 5,8 mld. Kč za rok 2019), z toho linková doprava 1,7 mld. Kč (proti 2,7 mld. Kč) a železniční 1,8 (proti 3,2 mld. Kč). Pro rok 2021 je v rozpočtu MD vyčleněno 6 mld. Kč, lze ale čekat redukci a případný přesun peněz do příštího roku. Změna výše slev nebo zrušení se neplánuje. Ještě letos proběhnou kontroly uznávání slev u několika stovek spojů napříč republikou. Letošní dvoudenní setkání proběhlo s podporou firem IVECO ČR, ROŠERO (JIHA TRADE), MOBILBOARD a TELMAX : IVECO BUS v roce 2020 i přes 4týdenní odstávku z důvodu nedostatku komponentů vyrobilo ve Vysokém Mýtě 4 522 autobusů. 7 % produkce bylo určeno pro ČR. Zástupci IVECO ČR představili svou současnou produktovou řadu. Nejprodávanější je autobus Crossway, před 2 lety zavedený pohon na CNG je oblíbený hlavně ve Francii. Elektrická řada E-WAY se vyrábí ve Francii (kromě standardních 12 a 18metrových vozů nabízí i délku 9,5 a 10,7 metrů s užším rozměrem, které jsou vhodné do center měst) s nabíjením OPP Charge pantografem i pomalým v depu a různými bateriemi. V roce 2022 vstoupí v platnost nová emisní norma Euro VI Step E, která zavede přísnější měření emisí, limity CO2 i pevných částech se budou měřit při studeném startu, při teplotě motoru 30 stupňů. Přítomní dopravci si mohli jako první u nás prohlédnout nový Crossway LINE EURO VI Step E . Podstatně se mění i design pro řidiče a cestující. Varianta CNG bude s většími nádržemi. Normu bude plnit i Urbanway vyráběný ve Francii. Firma nově zavádí do vozidel telematiku pro analýzu provozu. JIHA TRADE zajišťuje od srpna 2019 prodej autobusů slovenského výrobce ROŠERO – P. Dále se zaměřuje na odkup a prodej použitých autobusů SOR a IVECO. Na ADSSS přivezla předváděcí meziměstský minibus ROŠERO FCLLI XL s délkou 8,5 m splňující standardy PID. V současné době ho má zapůjčený Arriva Střední Čechy a bude k dispozici i dalším dopravcům. Radmila Pospíšilová Managing Director MOBILBOARD vystoupila s prezentací na téma „ Mediální reklamní trh v ČR a dopady zákazů reklamy na autobusech “. Nastínila aktuální vývoj na mediálním trhu ČR a rozdělení marketingových investic do jednotlivých mediatypů. Nejvíce finančních prostředků jsou investovány do televize a internetu. Podíl investic do transportu je pouhých 1-3% z venkovní reklamy(OOH). Toto procento je tak malé také z důvodů stále se zvyšujícího počtu zákazů a omezení ploch na vozech veřejné dopravy. Zejména zákaz umísťovat reklamní polepy na okenní plochy je nad rámec legislativy, která díky homologacím folií na nouzové východy toto povoluje. Většina zákazů nemá opodstatnění a není podložena konkrétními stížnostmi, výzkumy, či jinými negativními zkušenostmi, které by mohly být příčinou omezení. Aktuální trend využívat online a digitální média se také v dopravě těžce aplikuje – jelikož v LCD nejsou reklamní spoty povoleny v Praze ani Středních Čechách. Více Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají . Reklamní investice do transportu se odhaduje okolo 400 mil Kč ročně. Je tedy zřejmé, že zákazy a omezení využívat reklamní plochy na autobusech v krajích budou mít velké důsledky a finanční ztráty. Jenom v poslední době musel MOBILBOARD jako zprostředkovatel reklamy pro firmy a zadavatele odmítnout reklamní kampaně v řádech milionů Kč. Výrobce odbavovacích systémů a SW společnost TELMAX řeší aktuálně řadu projektů odbavení pro dopravní podniky. Pro DP Praha dodává SW do jízdenkových automatů, požadavek je i na papírové jízdenky, na rozdíl od DP Ostrava, která je „bezpapírová“. Velký komplexní projekt se od 1. července spouští v DP Pardubice, kam dodává 3 typy validátorů. Další nový systém zavádí i na Slovensku, v červenci například zkušební provoz v DP Bratislava, další v MHD v Nitře. Součástí jednání ADSSS bylo i projednání vnitřních záležitostí, dokumenty jsou k dispozici v členské sekci . Prezident ADSSS Daniel Adamka poděkoval objednatelům za spolupráci v uplynulém nelehkém období, všem členům, hostům a sponzorům za účast na letošní členské schůzi a za aktivní přístup. Příští rok uplyne 30 let od vzniku zájmového sdružení dopravců - Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech. Tehdy bylo zakládajících členů šestnáct, aktuálně je v ADSSS čtrnáct společností. Hlavním cílem asociace je hájit zájmy svých členů a podílet se na přípravě legislativy a důležitých předpisů, které mohou ovlivňovat veřejnou dopravu v regionu. Středočeská asociace úzce spolupracuje se Sdružením ČESMAD BOHEMIA, asociací ADSSF, Hlavním městem Prahou a jeho příspěvkovou organizací ROPID, Středočeským krajem a jeho organizátorem veřejné dopravy IDSK, Ministerstvem dopravy i dalšími institucemi. A oboustranná spolupráce se během let ukázala ku prospěchu všech stran. K oslavě významného výročí plánuje ADSSS uspořádat setkání všech, kteří se na její činnosti významně podíleli. Za ADSSS: Jana Hakrová

person rebus  date_range 02.07.2021

Bratislavský dopravní podnik v srpnu začne soutěžit dvacet elektrických autobusů s palivovými články. Nákup drahé technologie je podmíněn eurodotacemi.

Dopravní podnik Bratislava (DPB) se bude ucházet o podporu projektu na nákup až 40 vodíkových autobusů. V první fázi plánuje koupit 20 kusů s délkou do 12 metrů. V provozu by se mohly objevit již na přelomu let 2022/2023. Pilotní projekt bude inspirací i pro další města a s růstem počtu vodíkových vozidel by měla výrazně klesat cena vodíku, uvedl DPB na vodíkovém workshopu pořádaném NVAS 24. června. Ve srovnání s bateriovými elektrobusy je výhodou pohonu na vodík vyšší dojezd či rychlé tankování. S dojezdem více než 350 km by mohl DPB vozidla s palivovými články použít na většině linek MHD, obsluhovaných krátkými autobusy. Soutěž bude vyhlášena po posouzení kritérií, pravděpodobně již v srpnu 2021. " DPB záleží na snižování emisí výfukových plynů a podpoře ekologie. Nákup a provoz vodíkového autobusu je však třikrát dražší než u dieselových. Vláda chce snižovat emise a my chceme být její silným partnerem. Apelujeme proto na vytvoření eurofondového programu, který by podpořil financování takových projektů ," zdůraznil Martin Rybanský, předseda představenstva DPB a.s. Nová rozvíjející se technologie s sebou přináší i nutnost vybudování infrastruktury. V tomto ohledu může DPB využít a rozšířit svou stávající plnicí stanici na CNG, v areálu vozovny Jurajov Dvor. V první etapě může DPB tento typ autobusu nasadit na vytíženou linku č. 50. Při rozhodování městský dopravce zohlednil nejen jejich dojezd, ale i fakt, že trasa protíná několik městských částí, centrum města a křižuje všechny tramvajové radiály. Tímto způsobem se dopravnímu podniku podaří snížit emise této linky o sto procent a odprezentovat výhody vodíkového pohonu široké veřejnosti. Autobusy tvoří v současnosti 60% všech výkonů v bratislavské MHD, přičemž polovina vozového parku je nízkoemisní (elektrobusy, CNG a autobusy splňující normu Euro VI). DPB patří na Slovensku a v Česku mezi lídry z hlediska počtu kilometrů ujetých elektrobusy. Provozuje šestnáct SOR NS 12 a dva SOR EBN 8.

person rebus  date_range 24.06.2021

Plochy pro reklamní polepy se stále zmenšují a nevyužívají se ani online a digitální média jako LCD panely a Wi-Fi. Miliony korun se tak z dopravy přesunou jinam.

Na jednání Asociace Středočeských dopravců bylo jedním z hlavních témat financování dopravní obslužnosti. V době pandemie se výrazně snížil počet cestujících i tržby dopravců, příjmy z reklamy na autobusech by přitom mohly dopravcům přinést miliony korun. Radmila Pospíšilová Managing Director MOBILBOARD s. r. o. vystoupila na jednání ADSSS 10. června s prezentací na téma „Mediální reklamní trh v ČR a dopady zákazů reklamy na autobusech“. Nastínila aktuální vývoj na mediálním trhu ČR a rozdělení marketingových investic do jednotlivých mediatypů. Největší propad (mínus 38% ) díky COVID zaznamenala venkovní reklama (Out Of Home - "OOH") kam patří i transport. Nejvíce finančních prostředků je investováno do televize a internetu. Podíl investic do transportu je pouhých 1-3% z venkovní reklamy. Toto procento je tak malé také z důvodů stále se zvyšujícího počtu zákazů a omezení ploch na vozech veřejné dopravy. Zejména zákaz umísťovat reklamní polepy na okenní plochy je nad rámec legislativy, která díky homologacím folií na nouzové východy toto povoluje. Většina zákazů nemá opodstatnění a není podložena konkrétními stížnostmi, výzkumy, či jinými negativními zkušenostmi, které by mohly být příčinou omezení. Aktuální trend využívat online a digitální média se v dopravě také těžce aplikuje – jelikož v LCD panelech nejsou reklamní spoty povoleny v Praze ani Středních Čechách. Radmila Pospíšilová na konferenci na příkladu z Plzeňského kraje ukázala, že například o Wi-Fi připojení je u cestujících stoupající zájem. Umožňuje zveřejňovat rychlé informace do druhého dne bez nutnosti vylepování letáčků v autobusech. Nejmodernější uvítací Wi-Fi stránku s rozcestníkem má nyní POVED, kde se okamžitě po zveřejnění zrcadlí veškeré aktuality ze sociálních sítí kraje a koordinátora. Příjmy z komerčních reklam by mohly být reinvestovány zpět do dopravy, například do nových technologií jako internet ve vozech. Trend zvyšujících se počtu Wi-Fi pointů ve světě ukazuje zájem o tuto službu bez ohledu na data v telefonu. Reklamní investice do transportu se odhaduje okolo 400 milionů korun ročně. Je tedy zřejmé, že zákazy a omezení využívat reklamní plochy na autobusech v krajích budou mít velké důsledky a finanční ztráty. Jenom v poslední době musel MOBILBOARD jako zprostředkovatel reklamy pro firmy a zadavatele odmítnout reklamní kampaně v řádech milionů. Kraje, města i koordinátoři dopravy by měli před rozhodnutím o zákazech zvážit reálné a dlouhodobé dopady na ekonomiku v dopravě.

person rebus  date_range 18.06.2021

Tradiční dvoudenní jednání Asociace Středočeských dopravců s objednateli autobusové dopravy ve Středočeském kraji a v Pražské integrované dopravě začalo dnes.

Příští rok na jaře to bude 30 let od vzniku zájmového sdružení dopravců - Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech. Tehdy bylo zakládajících členů šestnáct, aktuálně je v ADSSS čtrnáct společností. Hlavním cílem asociace je hájit zájmy svých členů a podílet se na přípravě legislativy a důležitých předpisů, které mohou ovlivňovat veřejnou dopravu v regionu. Středočeská asociace úzce spolupracuje se Sdružením ČESMAD BOHEMIA, asociací ADSSF, Hlavním městem Prahou a jeho příspěvkovou organizací ROPID, Středočeským krajem a jeho organizátorem veřejné dopravy IDSK, Ministerstvem dopravy i dalšími institucemi. A oboustranná spolupráce se během let ukázala ku prospěchu všech stran. Letošní dvoudenní jednání ADSSS o dopravní obslužnosti Středočeského kraje a Prahy probíhá 10. a 11. června a doplní ho prezentace společností IVECO ČR, TELMAX, ROŠERO a MOBILBOARD.

person rebus  date_range 10.06.2021

Rada Středočeského kraje jmenovala JUDr. Zdeňka Šponara novým ředitelem příspěvkové organizace IDSK s účinností od 7. června.

Do výběrového řízení na ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje - IDSK se přihlásili 3 uchazeči, osobní jednání proběhlo dne 20. 5. 2021. Výběrová komise na základě komplexního zhodnocení doporučila Radě kraje ke jmenování do funkce JUDr. Zdeňka Šponara. Rada jmenování schválila 3. června. Zdeněk Šponar od 1. 12. 2017 do 29. 2. 2020 na IDSK působil jako právník i jako statutární zástupce ředitele. „ Pan Zdeněk Šponar již na IDSK v minulosti působil. Jeho znalosti prostředí pražské i středočeské dopravy budou klíčové pro složité období, ve které se veřejná doprava nachází. Finanční stabilizace systému, nové soutěže na autobusové dopravce, projekt modernizace středočeské železnice a integrace digitálních služeb a platforem budou patřit k jeho základním úkolům ,“ řekl radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. V současné době je pověřen řízením IDSK Ing. Andrej Hoffman, zástupce ředitele pro ekonomiku a smluvní zajištění, kterému jmenováním nového ředitele pověření končí.

person rebus  date_range 04.06.2021

Zástupci měst a obcí se mohou zeptat vedení Kraje a IDSK na téma zvyšování jízdného, rušení spojů, další integraci nebo finance v úterý 8. června online. Přenos je veřejný.

Vedení Středočeského kraje společně s předsedou Komise pro spolupráci s městy a obcemi Petrem Haladou pořádají pro obce a města Středočeského kraje online webinář zaměřený na téma Veřejná doprava ve Středočeském kraji. Bude se konat v úterý 8. 6. 2021 od 14 do 16 hod. Hosty webináře budou: Petr Halada - předseda komise pro rozvoj obcí a měst (moderátor) Mgr. Petr Borecký – radní pro oblast veřejné dopravy Ing Andrej Hoffman – IDSK, zástupce ředitele pro ekonomiku a smluvní zajištění Mgr. Ph.D. Ondřej Lochman- předseda výboru pro dopravu Témata: Bude se zvyšovat jízdné ve veřejné dopravě? Budou se rušit spoje? Bude pokračovat integrace veřejné dopravy? Kolik budou obce doplácet na veřejnou dopravu? Webinář bude online a potrvá asi 120 minut. Záznam bude následně k dispozici ke stažení. Středočeský kraj

person rebus  date_range 31.05.2021

Společnost KORID LK od 1. května nově vede Otto Pospíšil. Hlavním úkolem je zkvalitnit dopravu a vrátit cestující do vlaků a autobusů.

Otto Pospíšil nahradil od 1. května 2021 ve funkci jednatele KORID LK Jiřího Zdražila. „ Pevně věřím, že pro KORID LK bude nový jednatel představovat svěží vítr a impuls k dalšímu úspěšnému rozvoji společnosti. Již během prvních dnů ve funkci vyhodnocuje současný stav této organizace a potvrzuje tak, že jeho vítězství ve výběrovém řízení na funkci jednatele nebylo náhodné ,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy. „ Znám jej již delší dobu. Jde o pečlivého pracovníka, k jehož silným stránkám patří systematičnost .“ Ve spolupráci s Libereckým krajem čekají firmu KORID LK pod novým vedením důležité úkoly. „ Předně je potřeba vypořádat se s dopady pandemie koronaviru. Chceme též obnovit důvěru cestujících ve veřejnou dopravu, a to tím, že se zaměříme na zvýšení její kvality. Proto připravujeme nové dopravní smlouvy v železniční i linkové dopravě, ale také projekt modernizace odbavovacích systémů ,“ sdělil Otto Pospíšil, nový jednatel společnosti KORID LK. Poté, co se jmenováním Pospíšila do funkce situace ve společnosti stabilizovala, má KORID LK projít hospodářským auditem. „ Nezávislý auditor se zaměří především na účetnictví a hospodaření společnosti ,“ shrnul Sviták. Otto Pospíšil se narodil roku 1985 ve Vsetíně. Vystudoval obory Technologie a management v dopravě a telekomunikacích a Technologie a řízení dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ve společnosti KORID LK působí od roku 2010, nejprve jako dopravní specialista zodpovědný mimo jiné za přípravu jízdních řádů, později coby zástupce ředitele zodpovědný například za oblast dopravního plánování a standardů dopravní obslužnosti. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje - KORID LK byl založen Libereckým krajem 30. března 2005. Hlavní náplní je zajišťovat provoz integrovaného dopravního systému IDOL.

person rebus  date_range 12.05.2021

Kraje chtějí vytvářet společné integrované dopravní systémy a rozvíjet provázanost s MHD. Plánují sdílet prodejní kapacity elektronických jízdních dokladů.

Uzavřením nového společného Memoranda hodlají kraje Středočeský, Liberecký, Jihočeský a hlavní město Praha deklarovat svoji spolupráci na zajištění jednotného odbavovacího systému ve veřejné dopravě těchto krajů a hlavního města Prahy. „ Mezi našimi kraji existuje vysoká míra obousměrné mobility obyvatel, takže s ohledem rychlost, komfort a pohodlné odbavení cestujících je dobré postupovat společně a provázanost integrované dopravy prohlubovat ,“ říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Návrh této spolupráce formou společného Memoranda schválili dnes zastupitelé Středočeského kraje. Radní Petr Borecký připomněl, že obdobná smlouva byla mezi těmito třemi kraji uzavřena již dříve, ale vzhledem k tomu, že technologicky bude celý systém připravovat společnost Operátor ICT, která je ve vlastnictví Prahy, je nezbytné spolupráci na základě těchto změn nechat nově schválit odpovědnými orgány kraje. Jak dále upřesnil, kraje se v novém Memorandu zavazují rozvíjet provázanost veřejné osobní dopravy mezi městskou hromadnou dopravu a integrovanou dopravou mezi jednotlivými kraji a sdílení kapacit prodejních míst ve fyzické distribuční síti elektronických jízdních dokladů. Základem má být multikanálový odbavovací systém (MOS). „ Naším cílem je, jednoduše řečeno, zkvalitnit nabídku veřejných služeb v přepravě cestujících a tyto služby rozvíjet ve vazbě na nejnovější technologické trendy. Proto chceme budovat společné integrované dopravní systémy, které odstraňují bariéry v přeshraničním cestování veřejnou dopravou a které činí veřejnou dopravu atraktivní pro širokou veřejnost, “ zdůraznil radní Petr Borecký.

person rebus  date_range 26.04.2021
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací