Noví autobusoví dopravci ve Středočeském kraji a Praze mají uzavřeny smlouvy
Dva zcela nové autobusy Iveco Crossway dopravní společnosti Martin Uher čekají na polep PID a poté vyjedou na linky jihozápadně od Prahy, ze Smíchovského nádraží na Mníšek p. Brdy a Dobříš a v okolí Mníšku. Od prosince 2024 se přesunou do oblasti Štěchovicka. Foto Martin Uher

Praha a Středočeský kraj úspěšně dokončily proces zadávacích řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID podpisem smluv s jednotlivými dopravci, kteří budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost na území obou krajů. V 35 oblastech uspělo 14 dopravců, většina je současných, tři jsou zcela noví. Standardy PID bude muset splnit dva tisíce autobusů.

Praha a Středočeský kraj úspěšně dokončily proces zadávacích řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID podpisem smluv s jednotlivými dopravci, kteří budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost na území obou krajů. V 35 oblastech uspělo 14 dopravců, většina je současných, tři jsou zcela noví. Standardy PID bude muset splnit dva tisíce autobusů.

Jediným hodnotícím kritériem v tendrech byla cena, všichni dopravci ale musí splnit všechna kritéria Standardů kvality PID zaručující například závazný podíl nízkopodlažnosti, celovozovou klimatizaci, maximální stáří či jednotný vzhled a výbavu vozidel. V kontextu soutěží v České republice byly soutěže Prahy a Středočeského kraje historicky nejúspěšnější. Celkem se podařilo vysoutěžit více jak 85 mil. linkových km za 3 096 mil. Kč (v nákladových cenách roku 2021).

Zadávací řízení probíhala od června 2022 do srpna 2023. V 35 soutěžených celcích přišlo celkem 191 nabídek. Všechna řízení proběhla dle harmonogramu a bez průtahů či komplikací, a nedošlo ani k žádnému relevantnímu napadení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve 24 oblastech mají s vítězným dopravcem uzavřenu smlouvu Praha i Středočeský kraj, v 11 oblastech pouze Středočeský kraj. Pro vypsání soutěží bylo nezbytné dokončení procesu integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje, což se podařilo již v červnu loňského roku. V části oblastí obhájili své působení dosavadní dopravci, v některých oblastech dojde k přesunům mezi stávajícími dopravci, do systému PID budou také zapojeni 3 zcela noví dopravci: Autobusy Karlovy Vary (Velvarsko), UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. (Dolnobřežansko) a ZDAR (Sedlčansko)

Již nyní probíhají konzultace mezi zástupci organizátorů ROPID, IDSK a jednotlivými vysoutěženými dopravci pro budoucí zajištění provozu s potřebným počtem vozidel. Ta budou muset před zahájením provozu projít certifikací, zda splňují veškeré podmínky pro provoz PID. Nové jednotné podmínky pro vzhled a výbavu bude muset splnit cca 2 000 autobusů. Jedná se například o bezbariérovou přístupnost, celovozovou klimatizaci, čalouněné sedačky s vysokými opěradly, LCD informační obrazovky, jednotný odbavovací systém, jednotné barevné řešení exteriéru i interiéru, tlačítka znamení k řidiči dostupná z každé řady sedaček, zařízení pro automatické sčítání cestujících nebo zařízení pro sledování aktuální polohy. Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích podmínek byly z důvodů ochrany veřejných financí i odkupy autobusů pořízených ve druhé polovině plnění smlouvy od stávajících dopravců, budou v těchto oblastech devítiměsíční přechodná období na potřebnou úpravu převzatých vozidel.  
 
Vítězní dopravci v jednotlivých oblastech:

Berounsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Brandýsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.
Čáslavsko: ARRIVA autobusy a.s.
Českobrodsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
Dolnobřežansko: UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o.
Horoměřicko: ČSAD MHD Kladno a.s.
Hořovicko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Hostivisko: ČSAD MHD Kladno a.s.
Jílovsko: ARRIVA CITY s.r.o.
Kladensko: ČSAD MHD Kladno a.s.
Kolínsko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.
Kostelecko: ARRIVA CITY s.r.o.
Kutnohorsko: ARRIVA autobusy a.s.
Líbeznicko: ČSAD Střední Čechy, a.s.
Mělnicko: ČSAD Střední Čechy, a.s.
Mladoboleslavsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Mnichovohradišťsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
Mníšecko: ČSAD Benešov s.r.o.
Neveklovsko: ČSAD Benešov s.r.o.
Nymbursko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
Poděbradsko: ARRIVA autobusy a.s.
Příbramsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Rakovnicko: TRANSDEV Střední Čechy s.r.o.
Rožmitálsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Říčansko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.
Sázavsko: ČSAD Benešov s.r.o.
Sedlčansko: ZDAR, a.s.
Slánsko: ČSAD Slaný s.r.o.
Stochovsko: ČSAD MHD Kladno a.s.
Štěchovicko: MARTIN UHER, spol. s r.o.
Úvalsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.
Velvarsko: Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Vlašimsko: ČSAD Benešov s.r.o.
Voticko: ČSAD Benešov s.r.o.
Zdibsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.