Reklama
Reklama
Alternativy

První vlak na letiště by měl přijet v roce 2030. První drážní vozidlo přivezlo cestující již 6. března 2024, kdy byl zahájen provoz nejdelších trolejbusů v České republice a autobusová linka č 119 se změnila na trolejbusovou č. 59

Obsluha Letiště Václava Havla Praha veřejnou dopravou byla dosud zajišťována především autobusovými linkami: městskými č. 119, dále 100, 161, 191, Airport Express a třemi příměstskými – č. 319, 322 a 414. Prioritou hlavního města Prahy je kapacitní, rychlé a přímé vlakové spojení letiště a Masarykova nádraží, které připravuje Správa železnic. Už před pandemií covid-19 se však ukázalo, že minimálně v přepravních špičkách, kdy autobusy jezdí v intervalu 3–5 minut, stávající kapacita autobusové linky č. 119 nestačila pokrývat poptávku. Proto Rada hl. m. Prahy v roce 2019 i v návaznosti na Klimatický závazek hl. m. Prahy rozhodla o elektrifikaci této linky, její proměnu na trolejbusovou, obsluhovanou velkokapacitními vozidly. Při plném provozu DPP na autobusové lince č. 119 vypravoval za jeden pracovní den až 250 spojů v jednom směru. Její elektrifikací a proměnou na linku trolejbusovou ročně ušetří až 690 tisíc litrů nafty a sníží emise CO2 o bezmála 1300 tun. Počet cestujících na letiště se dostává k předkovidovým číslům, letos očekává Letiště Praha 15,5 milionů odbavených cestujících, každý čtvrtý využívá MHD. Komfortnější a větší vozy by do veřejné dopravy měly přilákat ještě více lidí. Legislativní a povolovací procesy k trolejbusové lince č. 59 se podařilo kompletně připravit a zrealizovat za necelých 4,5 roku od rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o elektrifikaci autobusové linky č. 119 ze 16. září 2019. Výstavba infrastruktury zabrala rok a tři měsíce a příprava a výroba 20 velkokapacitních trolejbusů přesně dva roky. Vše proběhlo podle harmonogramu a bez zpoždění. Pro obě investiční akce DPP žádá Evropskou unii o dotace prostřednictvím Národního plánu obnovy. Dotace ve výši 510 milionů korun na nákup 20 velkokapacitních bateriových trolejbusů, což je zhruba 82 % veškerých nákladů a téměř 352 milionů korun na výstavbu nabíjecí infrastruktury na trolejbusové trati, které pokryjí téměř 99 % veškerých nákladů, má již přislíbeny. Na lince č. 59 jsou poprvé v ČR v pravidelném provozu nasazena vozidla Škoda – Solaris 24m, která jsou nejen nejdelšími trolejbusy v ČR, ale vůbec nejdelšími vozidly provozovanými ve veřejné dopravě na silnicích v ČR a DPP je jejich prvním provozovatelem, má samotná trať ještě jeden unikát. Zatím pouze na této trati, celkem na deseti místech dochází ke křížení 600 V trakčního vedení pro tramvaje a 750 V trolejového vedení pro trolejbusy, u odbočení do terminálu Nádraží Veleslavín, vozovny Vokovice, smyčky Divoká Šárka a ve společné zastávce Divoká Šárka. Ve městech v ČR, kde mají smíšený provoz tramvají a trolejbusů jsou obě trakční vedení pod napětím 600 V, a tam kde mají trolejové vedení pro trolejbusy 750 V, zase neexistuje tramvajový provoz. Dalším unikátem této tratě je měnírna Dědina, která slouží současně pro napájení nově postavené tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina, jakož i většiny trolejbusové tratě na letiště. Trolejbusy Škoda–Solaris 24m jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi, včetně systémů pro rekuperaci energie a baterií, které slouží pro jízdu mimo trakční vedení. Bylo vybudováno celkem 11,5 km trolejového vedení v úseku Nádraží Veleslavín – Terminál 3, které pokrývá cca polovinu celé trolejbusové trasy. Mezi zastávkami Terminál 3 a Letiště trolejbusy jezdí v režimu na baterii. V odstavech v obratištích na Letišti Václava Havla Praha vzniklo devět a na Nádraží Veleslavín tři nabíjecí stání, kde se trolejbusy mohou během své provozní přestávky nabíjet. Pro napájení trolejového vedení slouží celkem tři měnírny – dvě kontejnerové, v terminálu Nádraží Veleslavín a v obratišti na letišti a jedna zděná u tramvajové smyčky Dědina, která je společná pro napájení tramvajové i trolejbusové infrastruktury. Kromě toho DPP vybudoval také nabíjecí infrastrukturu v garáži Řepy, odkud doposud vypravoval autobusovou linku č. 119 a nyní také trolejbusovou linku č. 59. Vzniklo zde 21 nabíjecích stání, a také nová kapacitní měnírna, která je již dimenzována pro předpokládané potřeby nabíjení s ohledem na další připravované rozšíření bateriových trolejbusů v této části Prahy, tj. pro projekty elektrifikace autobusových linek č. 131, 137, 176 a 191 a další. Zavedení trolejbusové linky č. 59 je zároveň zařazeno do mezinárodního výzkumného projektu EBRT2030 v rámci evropského vědecko-výzkumného programu Horizon 2030. Projekt EBRT 2030 řeší elektrifikaci velkokapacitních autobusových systémů, zahrnuje 49 partnerů z různých zemí, je koordinován ze strany Mezinárodní svazu veřejné dopravy (UITP) a pražská trolejbusová linka č. 59 je jedním ze sedmi ukázkových reálných projektů udržitelného řešení pro kapacitní bezemisní dopravu. Průjezdnost dopravní infrastruktury na lince č. 119 s velkokapacitními tříčlánkovými autobusy si DPP ověřil už v roce 2017 a 2018. Nicméně v rámci procesu homologace nového nadrozměrného vozidla pro provoz v ČR a v souladu s platnou legislativou DPP v rámci zkušebních jízd s velkokapacitními tříčlánkovými trolejbusy Škoda–Solaris 24m zrealizoval za účasti Policie ČR, odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a dalších úřadů ověření průjezdnosti vozidla v celé délce budoucí tratě, protože pouze tyto orgány mají oprávnění místně upravit organizaci provozu na pozemních komunikacích. Na základě výsledků šetření došlo k úpravě preference pro velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy na světelné křižovatce při výjezdu z Veleslavínské do Evropské ulice směr Letiště Václava Havla Praha tak, aby trolejbusy vyjíždějící z terminálu mohly na zelenou vlnu projet křižovatkou a vyjet rovnou do Evropské ulice. DPP ve spolupráci s organizací ROPID kromě toho provedl změnu organizace odstavů v terminálu Nádraží Veleslavín a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) v těchto dnech upravila vodorovné značení v Evropské ulici ve směru do centra v místě křížení s Veleslavínskou ulicí, kde došlo k rozšíření pravého pruhu a mírnému zúžení levého průjezdného pruhu a odbočovacího pruhu vlevo, což umožní lepší nadjíždění nejen velkokapacitním tříčlánkovým trolejbusům, ale i kloubovým autobusům, nebo tříosým nekloubovým autobusům 15metrové délky. Co bude s autobusy z linky č. 119? DPP vyřadí alikvotní počet nejstarších kloubových autobusů SOR NB 18 z let 2009 a 2010. Provozuschopné autobusy ve spolupráci s hlavním městem Prahou nabídne partnerským dopravním podnikům na Ukrajině. Vozy z linky č. 119, které jsou novější, s normou Euro VI z roku 2018 s celovozovou klimatizací, DPP využije samozřejmě na jiných autobusových linkách. Základní informace o stavbě infrastruktury trolejbusové tratě Nádraží Veleslavín – Letiště Václava Havla Praha: • Projektant: Pragoprojekt • Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha • Délka trolejbusové tratě: 5 308 metrů • Počet instalovaných sloupů trolejového vedení: 235 kusů • Celková délka trolejového vedení: 11 457 metrů (včetně odstavů v obratištích, garáže Řepy a posilovacího vedení) • Délka trolejového vedení sloužícího k napájení během jízdy: 10 616 metrů • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 350 000 000 Kč bez DPH • Cena stavby dle uzavřené smlouvy: 354 455 207,12 Kč bez DPH Základní informace o velkokapacitním tříčlánkovém bateriovém trolejbusu Škoda–Solaris 24m: • Výrobce: Škoda Electric ze Škoda Group, Solaris Bus & Coach a Solaris Czech z CAF Group • Délka: 24 700 mm (všech 20 vozidel DPP postavených za sebou měří téměř půl kilometru) • Šířka: 2 550 mm • Výška: 3 500 mm (se staženými sběrači) • Rozvor: přední 5 900 mm / střední 6 000 mm / zadní 7 350 mm • Celková maximální hmotnost: 38 000 kg • Maximální rychlost: 70 km/h • Počet náprav: 4 • Počet poháněných náprav: 2 (druhá a třetí) • Počet řízených náprav: 2 (přední a zadní) • Počet dveří pro nástup a výstup: 5 • Nástupní výška: 320 mm • Celkový počet sedadel: 54 • Celkový počet cestujících: 180 • Počet elektromotorů: 2 • Výkon trakčního elektromotoru: 2× 180 kW • Kapacita trakční baterie: 60 kWh (využitelná) • Počet zakoupených vozů ve vozovém parku DPP: 20 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 628 000 000 Kč bez DPH • Cena všech vozidel dle uzavřené smlouvy: 623 216 900 Kč bez DPH Z tiskové konference při zahájení provozu a s využitím TZ DPP

person rebus  date_range 07.03.2024

Přibližně v 15 hodin dojde ke zrušení autobusové linky č. 119 Nádraží Veleslavín - Letiště Praha. Autobusy SOR NS 18 nahradí velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy Škoda-Solaris 24m a trolejbusová linka č. 59. První spoj s cestujícími vyrazí z Terminálu 1 směrem na Nádraží Veleslavín ve 14:41 hodin, v opačném směru pak ve 14:46 hodin. Při této přiležitosti si můžete koupit Absolventskou turistickou vizitku. V prodeji bude od 14 hodin v Infocentru DPP na Nádraží Veleslavín anebo na Letišti na Terminálu 1 a 2.

Dvacet velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů Škoda-Solaris 24m dodalo Dopravnímu podniku hlavního města Prahy sdružení společností Škoda Electric, Solaris Bus & Coach a Solaris Czech. Trolejbusy v délce 24,7 metrů s pěti dveřmi mají kapacitu 180 míst (54 sedadel). Vozidlo je vybaveno klimatizací, čtyřmi informačními LED panely a speciální úpravou pro přepravu zavazadel. V úseku Nádraží Veleslavín – Terminál 3 postavila Elektrizace železnic Praha 11,5 km trolejové vedení. Mezi zastávkami Terminál 3 a Letiště využijí trolejbusy energii z baterií, které se v obratištích na Letišti Václava Havla Praha a na Nádraží Veleslavín budou nabíjet v nabíjecích stání. Infrastruktura pro nabíjení byla vybudována i v garáži Řepy, odkud jsou trolejbusy vypravovány. Záměr elektrifikace linky 119 schválila Rada hlavního města v září 2019 . Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a v únoru 2022 oznámil DPP podpis smlouvy s česko-polským sdružením Škoda Electric a Solaris . Celková hodnota zakázky je 623,22 milionů korun. První vůz představily Dopravní podnik hl. m. Prahy, Škoda Group a Solaris Bus & Coach na veletrhu Czechbus 2023 , kde tříčlánkový, téměř 25metrový bateriový trolejbus, budil značnou pozornost. Slíbený termín uvedení všech trolejbusů do provozu, březen 2024, dodavatelé i dopravní podnik plní. Na pražské letiště pojedeme nejdelšími trolejbusy v České republice již od 6. března 2024. Celý jízdní řád ZDE . Technické údaje trolejbusu Škoda-Solaris 24m: Délka: 24 700 mm Šířka: 2 550 mm Výška: 3 500 mm (se staženými sběrači) Rozvor: přední 5 900 mm / střední 6 000 mm / zadní 7 350 mm Celková maximální hmotnost: 38 000 kg Maximální rychlost: 70 km/h Počet náprav: 4 Počet poháněných náprav: 2 (druhá a třetí) Počet řízených náprav: 2 (přední a zadní) Počet dveří pro nástup a výstup: 5 Nástupní výška: 320 mm Celkový počet sedadel: 54 Celkový počet cestujících: 180 Počet elektromotorů: 2 Výkon trakčního elektromotoru: 2× 180 kW Kapacita trakční baterie: 60 kWh (využitelná) Projekt Pořízení 20 ks velkokapacitních bateriových trolejbusů je financován Evropskou unií. Elektrifikace autobusové linky č. 119 je zároveň zařazena do mezinárodního výzkumného projektu E-BRT, který je realizován v rámci evropského vědecko-výzkumného programu Horizon a koordinován Mezinárodním svazem veřejné dopravy (UITP).

person rebus  date_range 05.03.2024

Na veletrhu Mobility Move představuje Solaris svůj inovovaný sólo elektrický autobus. Ujede až 600 km a díky zvětšenému prostoru uveze až 100 cestujících.

V Berlíně odstartoval Mobility Move 2024, jeden z největších evropských veletrhů a konferencí pro elektrické autobusy. Solaris využil této příležitosti k představení nové verze svého bestselleru - elektrického Solaris Urbino 12 s inovativní konstrukcí pohonu a novými bateriemi poskytujícími větší dojezd. Jde o další krok ve vývoji technologie e-busů. Modulární hnací ústrojí umožnilo odstranit věž motoru a návazně na to efektivněji uspořádat všechny komponenty na střeše a také vylepšit prostor pro cestující. Do nového elektrobusu Urbino 12 se vejde až 41 míst k sezení, což je o 7 více ve srovnání s předchozí verzí. Celková kapacita cestujících je nyní 100 osob (pro 300kWh baterie je maximální kapacita cestujících v Itálii, Francii a Španělsku (GVW 20t), 94 osob je maximální kapacita cestujících podle evropských předpisů (GVW 19,5t). Nový Solaris Urbino 12 electric vystavený v Berlíně je vybaven bateriemi nové generace s vysokou hustotou energie. Výrobce nabízí provozovatelům různé konfigurace kapacity baterií, všechny jsou umístěny na střeše. Tato nejmodernější technologie baterií zajišťuje celodenní provozuschopnost a efektivitu. Autobus vystavený na veletrhu je vybaven šesti bateriemi s celkovou kapacitou přes 600 kWh. Tato konfigurace zaručuje dojezdy přes 600 km (test SORT 2). Urbino 12 electric splňuje všechny bezpečnostní normy, včetně nových požadavků GSR2 a kybernetické bezpečnosti, které vstoupí v platnost v červenci 2024 pro nově registrovaná vozidla. Zároveň výrobce autobusů implementoval různé, již osvědčené funkce specifické pro vozidla značky Solaris. To umožňuje výrobci standardizovat svá řešení, což zase usnadňuje servis vozidel. Ze všech modelů dostupných v nabídce Solaris je oblíbený především Solaris 12 electric. Dosud bylo vyrobeno celkem 1 500 kusů a jezdí ve více než 120 městech po celé Evropě. Na trh byl uveden v roce 2011 a jen o pár let později byl vůbec prvním elektrickým vozidlem oceněným titulem „Bus of the Year 2017“. Kloubová verze tohoto modelu, Urbino 18 electric, s modulárním pohonem a bateriemi nové generace, byla oficiálně představena na podzim 2023 na veletrhu Busworld. "Od té té doby vzbuzuje velký zájem mezi dopravci z celé Evropy," uvádí Solaris. Mobility Move 2024 (dříve ElekBu) se v Berlíně koná do 7. března.

person rebus  date_range 05.03.2024

BERNMOBIL a Carrosserie HESS AG uzavřely kontrakt na dodávku 13 dvoukloubových trolejbusů lightTram® 25 DC. Vozidla mají být nasazena na lince 10 Bern – Köniz/Schliern od léta 2026. Jsou zhruba o 6 metrů delší než běžný kloubový trolejbus a mají o 30 procent větší kapacitu.

Provozovatel veřejné dopravy ve švýcarském Bernu vypsal vyběrové řízení na podzim 2023. Zakázku získala společnost Carrosserie HESS AG se sídlem v Bellachu ve Švýcarsku, která je jedním z mála možných dodavatelů požadovaných vozidel s dynamickým nabíjením. V letech 2018 - 2019 do Bernu dodala 14 dvoukloubových trolejbusů s délkou téměř 25 metrů. Podobně jako již používané dvoukloubové trolejbusy na lince 20 je i nejnovější generace lightTram® 25 DC vybavena technologií dynamického nabíjení. Umožňuje nabíjení baterií na trolejovém vedení. Díky výkonnému nabíjecímu systému (350 kW) dokáže vozidlo uložit více energie za kratší dobu a nabízí větší flexibilitu na trasách s čásečným vedením a větší autonomii bez troleje. Vozidla proto splňují požadavky pro linku Bern-Köniz/Schliern, která bude vybavena trolejovým vedením pouze z přibližně 40 procent. HESS lightTram® 25 DC s délkou 24,75 metru má 48 míst k sezení, velký prostor pro stání a u každých dveří pro bezproblémový průchod cestujících při nastupování a vystupování. Osoby na invalidním vozíku mají prostory v multifunkční zóně u druhého vchodu. Třetími a čtvrtými dveřmi mají přístup i cestující s kočárky nebo jízdními koly. Klimatizační systém využívá jako chladivo tepelné čerpadlo CO2. Cena za vozidlo se pohybuje kolem 1 700 000 švýcarských franků, což odpovídá při současném kurzu asi 45 milionům korun. Přepravní kapacita autobusové linky 10 do Köniz/Schliern je vyčerpána zejména v dopravní špičce. BERNMOBIL, kanton a město Bern a také obec Köniz proto plánují v polovině roku 2026 přeměnit asi 5,5 km dlouhou linku 10 z vlakového nádraží Bern do Köniz/Schliern na provoz s dvoukloubovými trolejbusy pro 225 cestujících. Kapacita na této trase bude navýšena a intervaly spojů budou optimalizovány. Nadzemní vedení, které vznikne mezi zastávkami Monbijou a Brühlplatz, zajistí napájení trolejbusů, na zbývajících úsecích trasy pojedou vozy v bateriovém režimu. V současné době probíhají licenční řízení na výstavbu infrastruktury a úpravu zastávek, zahájení stavebních prací se předpokládá koncem letošního roku.

person rebus  date_range 04.03.2024

Do metropolitní oblasti Manchesteru přijíždí 67 jednopodlažních nízkoemisních Alexander Dennis Enviro200 pro síť Bee Network. Spojené království je evropským lídrem v zavádění elektrických autobusů .

Dceřiná společnost kanadské NFI Group dodává Enviro200 společnosti Diamond Bus North West (Rotara) pro síť Bee Network v metropolitním hrabství Greater Manchester. Alexander Dennis oficiálně předal nové autobusy 27. února v depu Diamond Bus. 35 vozidel je o délce 11,8 m, 25 kratších 9,7 m a sedm 10,8 m Enviro200. Rotana provozuje dopravní obslužnost pro organizátora veřejné dopravy Transport for Greater Manchester. Nízkoemisní autobusy se vyrábí ve Velké Británii a pro Transport for Greater Manchester jich bylo dodáno nebo je objednáno 450, včetně 100 elektrických double deckerů . Vláda Spojeného Království dotuje nákup bezemisních autobusů prostřednictvím programu ZEBRA (Zero-Emission Regional Bus Areas). Od roku 2012 bylo uvedeno do provozu přes 3 tisíce elektrických autobusů, minulý rok 1 200 , nejvíce v Evropě. Alexander Dennis je největším britským výrobcem autobusů a autokarů ve Velké Británii. Pod svou a značkou Plaxton má v provozu více než 31 000 vozidel, kromě domácího trhu také v Irsku, Evropě, Hong Kongu, Singapuru, Novém Zélandu, Mexiku, Kanadě a Spojených státech.

person rebus  date_range 01.03.2024

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou má v garáži ve Vilové ulici první nové kloubové autobusy na CNG. Flotila sólo autobusů SOR NS 12 se rozšíří o osm dalších, tentokrát osmnáctimetrových na CNG. A také o deset sólo, jejich dodavatel bude vybrán prostřednictvím výběrového řízení zveřejněného 29. února 2024.

Podle rámcové dohody zveřejněné v registru smluv 13. července. 2023 má SOR pro dopravní podnik vyrobit 15 kloubových autobusů na CNG. V srpnu 2023 objednal prvních 8 kusů. Protože potřebuje pro linky v Liberci ještě jeden stejný vůz, byl uzavřen 19. 1. 2024 dodatek, kterým zvýšil počet autobusů na 16. Cena za jeden autobus je 9 349 000 korun bez DPH. S převzetím prvních kloubových autobusů dopravní podnik zveřejnil 29. února 2024 veřejnou zakázku na nákup 10 sólo nízkopodlažních třídveřových autobusů na CNG s délkou do 13 metrů. Dodání všech vozidel požaduje nejpozději do 11 měsíců. Předpokládaná hodnota je 72 milionů korun. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti (váha 90%) a délky záruční doby (váha 10%).

person rebus  date_range 01.03.2024

Dopravní podnik Ostrava z finančních i technických důvodů zatím vodíkové autobusy nekoupí. Zaměří se na rozvoj trolejbusové dopravy a na elektrobusy s nočním dobíjením.

„ Vodík je pro nás stále důležité téma a i nadále budeme tento technologický směr bedlivě sledovat. S ohledem na vývoj posledních dvou let od vypsání soutěží momentálně z pohledu péče řádného hospodáře cítíme, že je potřeba dát této technologii ještě prostor jak z finančních tak technických důvodů. DPO má momentálně 227 CNG vozů. Některé z nich čeká v horizontu několika let obnova. S ohledem na aktuální situaci na trhu vidíme řešení právě v elektromobilitě, která za poslední měsíce a roky prošla masivním rozvojem, “ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO a dodává: „ Vedle rozvoje trolejbusové dopravy se chceme zaměřit na elektrobusy s nočním dobíjením. Ty by mohly být schopné obsloužit na jedno noční nabití vzdálenost i více než 350 kilometrů. Můžeme je tak nasadit v podstatě kdekoli. Stále si však uvědomujeme, že limitem bude kapacita nabíjení, a proto věříme v rozvoj a budoucnost vodíkové mobility .“ Tendr na nákup 10 autobusů na vodík vyhlásil DPO poprvé v roce 2021. V polovině roku 2022 ho ale zrušil a v březnu 2023 vyhlásil nové zadávací řízení . Podle písemné zprávy zveřejněné 29.2.2.2024 se zúčastnily SOLARIS s celkovou nabídkovou cenou přibližně 157 milionů korun, ŠKODA ELECTRIC s nabídkovou cenou necelých 177 milionů a CAETANOBUS s cenou 163 milionů korun. Poslední jmenovaný účastník byl však vyloučen, neboť uvedl v rozporu se zadávací dokumentací v elektronickém nástroji pro podávání nabídek JOSEPHINE jinou cenu než v Krycím listu. Jako důvod zrušení veřejné zakázky uvedl zadavatel zrušení související zakázky " Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání “, jejímž předmětem byla výstavba tlakové vodíkové plnící stanice a dodávka a instalace potřebné technologie. "Bez její realizace není možné provozovat autobusy na vodíkový pohon. Dovážet do místa plnění vodík popírá smysl zelené energie, a proto tuto variantu zadavatel zamítl. Stavební zakázka byla aktuálně zrušena, neboť se nepodařilo zajistit její financování. Nabídnuté ceny podstatně převýšily předpokládanou hodnotu a DPO nemá dostatek finančních prostředků na její realizaci." V Ostravě probíhá největší elektromobilní projekt ve veřejné dopravě svého typu. DPO má celkem 32 elektrobusů. 26 z nich s průběžným dobíjením, které dokáže napájet pomocí strategicky rozmístěných rychlonabíječek ve Svinově, na Hranečníku a od loňského jara nově i v centru města, kde jsou tři nabíjecí ramena. Díky tomu může být každý desátý vypravovaný autobus DPO elektrobus. Ekologie je jedním ze strategických pilířů DPO. Pod názvem BEZ DIESELU bylo toto téma v roce 2021 ukotveno ve strategii podniku, kdy jsou ve standardní denní výpravě používány přednostně vozy nízkoemisní, nebo bezemisní. Na vhodných linkách jezdí elektrobusy, ostatní zajišťují CNG autobusy. Zbývajících třicet pět dieselových autobusů slouží jako záloha. Před pár dny DPO také zrušil tendr na dodávku a servis velkokapacitních tramvají za více než 2 miliardy korun. Nákup plánoval financovat z evropských fondů, shání ale jiné zdroje.

person rebus  date_range 29.02.2024

Nejprodávanější typ meziměstských autobusů v Evropě, Iveco Crossway dodatečně vybavený palivovým článkem, byl ve Francii schválen pro provoz. Přestavbu provedla a certifikát schválení typu získala společnost GCK Mobility. Má již objednávky na retrofit více než 100 vozidel.

Po několika měsících výzkumu a vývoje zahajuje GCK Molility industrializaci výroby. Na více než 100 vozidel již má smlouvu s několika zákazníky. Například Kraj Auvergne-Rhône-Alpesp objednal pro letošní rok přestavbu 16 autobusů, celkem uzavřel smlouvu na 50 vozidel do roku 2026. Investice představuje částku 25 milionů eur ( částku uvedenou v tiskové zprávě se snažíme ověřit ) z celkových 135 milionů vyhrazených regionem pro vodíkovou mobilitu. První autobusy jsou pro linky Saint-Jean-de-Bournay – Vénissieux, Saint-Marcellin – Grenoble, Valserhône – Annecy a Annonay – Lyon. Auvergne-Rhône-Alpes se chce stát prvním vodíkovým územím ve Francii a lídrem v oblasti vodíkové mobility v Evropě, v současné době je po jeho území rozmístěno 20 vodíkových čerpacích stanic. Téměř 550 autobusů z 5 000 jezdí na alternativní pohony, zejména na bioplyn. Společnost GCK nabízí řešení pro modernizaci autobusů na vodík jako kompenzaci nedostatku vodíkových autobusů na trhu. Meziměstský autobus Iveco byl dodatečně vybaven vodíkovým palivovým článkem (SYMBIO) nainstalovaným v motorovém prostoru, který napájí baterie elektromotoru a nádržemi na vodík. Autobus si zachová své původní vlastnosti a výkon, nabíjí se 15 - 20 minut a ujede 500 km. SYMBIO je společný podnik Faurecia a Michelin (2019), kterýz poskytuje automobilkám po celém světě soupravy palivových článků. GCK se dohodla na partnerství také s Keolis. Budou testovat Crossway dodaný společností Keolis a technicky upravený GCK Mobility (vozidlo) a Solution F (motor kurzor 9) v dílnách GCK Mobility v Cournon-d’Auvergne. Hlavním cílem tohoto partnerství je ověření prototypu, jeho výkonu a provozu. Experiment má také ověřit splnění kritérií jako vozidla s nulovými emisemi CO2, které by pak mohlo být nabízeno jako alternativa pro dekarbonizaci mobility.

person rebus  date_range 28.02.2024

Wiener Linien zveřejnil výsledek celoevropského tendru: do konce roku 2025 bude ve Vídni jezdit deset městských autobusů na vodík od CaetanoBus s technologií palivových článků Toyota. Linku 39A převede na vodíkové autobusy v roce 2025.

Vídeňský dopravní podnik Wiener Linien minulý týden otevřel nové kompetenční centrum pro elektromobilitu a první dvě linky kompletně přestavěl na provoz s elektrobusy . Nyní je znám dodavatel autotobusů s palivovými články. Jako nejlepší uchazeč byl oznámen portugalský výrobce CaetanoBus spolu s Toyotou a autobusy „H2.City Gold“, které budou poháněny technologií palivových článků Toyota. Dvanáct metrů dlouhé bezbariérové ​​autobusy budou tankovat zelený vodík na vodíkové čerpací stanici Wien Energie a Wiener Netzen v areálu autobusové garáže Leopoldau, kterou buduje skupina Wiener-Stadtwerke. " V posledních letech jsme zkoušeli různé vodíkové autobusy, zejména v létě v silných vedrech, a tedy v obtížných podmínkách. Na rozdíl od elektrických autobusů, které mají v létě větší dojezd než v zimě, jsou horké podmínky pro autobusy H2 náročnější. Naše standardy jsou vysoké: Chceme snížit emise při zachování kvality nabídky. Městský autobus Caetano se v našich testech velmi osvědčil. V budoucnu bude naše cestující vozit po městě bez emisí, tiše a čistě ,“ uvedla Gudrun Senk, generální ředitelka Wiener Linien pro technickou oblast. V roce 2025 Wiener Linien kompletně převede linku 39A mezi částí Heiligenstadt a Sievering na vodíkové autobusy. Vzhledem ke stoupáním, krátkým vzdálenostem mezi zastávkami a velkému množství cestujících se jedná o jednu z nejnáročnějších linek ve městě, dopravce se proto rozhodl pro vodíkové autobusy. Původně byly autobusy na vodík poptávány společně s klasickými e-busy ( zakázku na bateriové autobusy získal Daimler Buses ). Po intenzivních testech s vodíkovým autobusem od nejlepší nabídky v té době (původně uzavřel rámcovou dohodu se Solaris, která byla v polovině roku 2023 ukončena bez plnění) se podle Wiener Linien ukázalo, že toto vozidlo není ideální pro náročné použití ve vídeňském městském provozu. Vyhlásil proto na deset H2 autobusů nové výběrové řízení. V rámci dlouhodobého výzkumného projektu „HyBus“ se dopravní podnik od začátku roku 2022 intenzivně věnuje technologii vodíkového pohonu. Ten bude probíhat nezávisle na výběrovém řízení a bude pokračovat podle plánu až do konce roku. Do té doby bude v testech ve Vídni pokračovat autobus H2 od Hyundai. Vodíkový autobus pro Vídeň: Typové označení vozidla: TOYOTA CAETANO H2.City Gold Výrobce: CaetanoBus - Fabricação de Carroçarias, S.A. v Portugalsku Délka: 12 m (11 995 m), 3 dvoukřídlé dveře Celková kapacita: 78 cestujících Palivový článek od Toyoty o výkonu 70 kW Vodíkové nádrže na střeše: 5 kusů, každá s kapacitou 7,5 kg (celková kapacita: 37,5 kg) Typ pohonu: Centrální motor od Siemens Dojezd: 400 km Nákup autobusů H2 je financován z prostředků EU. CaetanoBus získal v loňském roce rámcovou dohodu na dodání až 60 elektrických autobusů na vodíkový pohon v příštích 5 letech do Štrasburku a na konci roku 2023 podepsal smlouvu na 10 H2 autobusů v Německu do Leverkusenu. Lídrem trhu je ve Španělsku, u několika provozovatelů jsou jeho autobusy na vodík již v provozu a letos by mělo přijet do Madridu 10 autobusů H2.City Gold

person rebus  date_range 28.02.2024

VDL Bus & Coach podepsala smlouvu s ASEAG na dodání 33 elektrických Citea nové generace do Cách (Aachen) v západním Německu.

Zakázka se skládá z 18 vozidel Citea 12,2m s 2-2-0 dveřmi a 490 kWh baterií a 15 kloubových Citea 18,1m rozložením dveří 2/2-2-0 a 674 kWh baterií. ASEAG touto objednávkou rozšiřuje svůj vozový park elektrických autobusů a spolupráci s dlouholetým dodavatelem. Od roku 2015 VDL dodala do města 52 Citea LLE a v roce 2021 8 Mid City. VDL Bus & Coach na podzim 2023 zveřejnila výsledky testu "MaxiMile Challenge" Citea nové generace . Demo vozidlo LF-122 s baterií o kapacitě 490 kWh bylo zatíženo na 16 500 kilogramů a v Eindhovenu, blízko svého domovského města Valkenswaard v Nizozemsku, na reálné trase simulovalo běžný provoz pro potvrzení své energetické účinnosti. Za více než 24 hodin nepřetržité jízdy, překonala Citea nové generace vzdálenosti 500 kilometrů a splnila podmínky SORT-2.

person rebus  date_range 26.02.2024
Reklama
CIEB
Reklama
MAN
Reklama
Tezas
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací