Reklama
Reklama
Alternativy

Děkujeme společnosti SOR za poskytnutí grafických studií trolejbusu na bázi LE autobusu SOR BN 12. Doplněno.

Poté, co byla co nejširší veřejnost informována o záměru libchavských v MFD: V Česku vzniká druhý výrobce trolejbusů. , dostal BUSportál pro své čtenáře jako bonus grafické studie tohoto trolejbusu.

person dabra  date_range 14.06.2007

Server Hybrid.cz se zaměřuje na ekologicky zaměřené dopravních technologie.

Informační server Hybrid vznikl v září 2006. Ačkoliv v té době již na českém internetu fungovalo dlouhodobě mnoho stránek zabývajících se automobily a spojenou tématikou, o elektromobilech, automobilech na palivové články a podobných ekologicky zaměřených dopravních technologiích se psalo pouze omezeně nebo vůbec. Server Hybrid.cz se zaměřuje právě na tato témata. Cílem serveru je informovat o novinkách v oblasti ekologie dopravy. Informuje tedy především o automobilech s různými druhy alternativních pohonů, ať už se jedná o elektromobily , automobily na palivové články , hybridní auta , auta na vzduch , nebo jiné, originální a nové způsoby pohonu. Čtenáři se na Hybrid.cz mohou pravidelně setkávat s aktuálními zprávami ze světa i z domova, rozsáhlejšími články a nově také testy. Je pro ně připraven neustále se rozšiřující Katalog automobilů , kde mohou porovnat konkrétní typy automobilů, rubrika Galerie , kde najdou velmi zajímavé obrázky existujících i teprve připravovaných automobilů, anebo třeba Slovníček , ve kterém jsou vysvětleny některé pojmy spojené s problematikou alternativních paliv a pohonů. Další informace hledejte na adrese www.hybrid.cz .

person dabra  date_range 13.06.2007

ŠKODA ELECTRIC, dceřiná firma ŠKODA HOLDING a.s, a uzavřela kontrakt za více než 500 mil. Kč s dopravním podnikem města Temešvár RATT (Regia Autonoma de Transport Timisoara) na dodávku 50 trolejbusů ŠKODA 24 Tr s dieselagregátem.

ŠKODA ELECTRIC po letošním úspěchu v Rize, kam dodá 150 trolejbusů, zvítězila v dalším evropském tendru, kterého se zúčastnily také rumunský výrobce trolejbusů ASTRABUS a konkurenční SOLARIS. „Výběrové řízení bylo důležité pro všechny zúčastněné firmy, protože se jednalo o vůbec první soutěž na asynchronní trolejbusy v Rumunsku. Vítězství v tendru potvrzuje úspěšnou obchodní politiku ŠKODA ELECTRIC založenou na optimálním poměru mezi vysoce kvalitním a moderním produktem, cenou, dodacími termíny a poprodejním servisem,“ uvedl generální ředitel ŠKODA ELECTRIC Jaromír Šilhánek. ŠKODA ELECTRIC začne dvanáctimetrové nízkopodlažní trolejbusy, které budou všechny vybaveny přídavným dieselagregátem, klimatizací a kamerovým systémem, dodávat ještě v letošním roce. Kontrakt na trolejbusy pro Temešvár, jedno největších měst Rumunska, je prvním kontraktem v oboru dopravního strojírenství na rumunském trhu a zároveň důležitou referenční zakázkou pro skupinu ŠKODA. Rumunsko je pro ŠKODA HOLDING perspektivní jak v oboru energetiky (ŠKODA POWER dodala turbosoustrojí 60 MW pro teplárnu v Bukurešti), tak především v oblasti obnovy vozového parku tramvají a trolejbusů v rumunských městech. TZ Škoda Holding

person dabra  date_range 13.06.2007

hybridní autobus na vodíkové palivové články na UITP v Helsinkách. Autobus jako první použije vlámský dopravce De Lijn. (CZ + EN). (Van Hool wih TC Power, Siemens and Air Liquide presented the hybrid fuel cell bus at the UITP in Helsinki.)

Projekt byl vyvinut za méně než rok a je výsledkem důvěry a spolupráce. Záměrem je přispět k redukci emisí výfukových plynů, částic i CO2. Moderní autobus kombinuje šedesátiletou tradici autobusového výrobce Van Hool se specialistou na vodíkové články UTC a Siemensem jako odborníkem přes elektrické pohony. Dodavatelem vodíku je společnost Air Liquide. Nejdůležitější vlastností autobusu je bezemisní provoz. Palivový vodíkový článek přenáší energii vodíku na elektrickou energii spolu se vzdušným kyslíkem, emisí je čistá vodní pára. Energie z brzdění je rekuperována a ukládána v bateriích. Proto je tento typ pohonu nazván HYBRID FUEL CELL - baterie nepohánějí samotný autobus, ale i všechny agregáty. Výsledkem je nižší spotřeba a větší účinnost motoru než u dieselu nebo u motoru na samotný vodík. Čistý vodík je uložen v tancích na střeše pod tlakem 350 barů o váze cca 40 kg. Díky absenci pohyblivých mechanických součástek je autobus tišší než nejmodernější diesel. Van Hool vyvinul tento autobus bez jakéhokoli kompromisu ve vztahu s nejmodernější dieselovou verzí: Kapacita navzdory váze vozu je 94 až 104 cestujících podle aranžmá sedadel. Van Hool vyvinul také 13.2 m tříosý vůz s řiditelnou druhou nápravou s velkou manévrovatelností. Moderní nízkopodlažní autobus má bezbariérový nástup do všech širokých dveří, velká panoramatická okna a elektronicky řízenou klimatizaci. Autobus má dojezd 350 km - srovnatelný nebo vyšší než u dieselu. Van Hool označuje tento typ autobusu na vodíkové palivové články s hybridním pohonem jako první na světě. Od 18. 6. 2007 bude autobus v testovacím provozu poprvé na půl roku u dopravce De Lijn v Belgii. Mezitím se bude připravovat zkušební provoz u dalších belgických a zahraničních dopravců. Vodíkový článek vyrábí UTC Power a sestává z 750 malých PEM článků, které společně vyrábějí 600 V a 120 kW. PEM (Proton Exchange Membrane) sestává ze dvou destiček oddělených membránou. Van Hool a UTC Power již spolu vyrobili 5 hybridních autobusů na vodíkové palivové články, které jsou v nepřetržitém provozu od konce roku 2005 - 3 u AC Transit, 1 u SunLine v Kalifornii a1 u CTA v Connecticut. UTC Power je částí americké skupiny United Technologies Corporation v South Windsor, Connecticut, Van Hool je belgický autobusový nástavbář, který se hlásí k trendu vývoje ekologických níuzkopodlažních autobusů. Po trolejbusech, CNG busech a dieselových hybridech následuje i hybridní autobus na vodíkové palivové články. TZ Van Hool. Překlad BUSportál. Kráceno. Celé v angličtině. Van Hool and its partners UTC Power, Siemens and Air Liquide are presenting the hybrid fuel cell bus for Europe at the UITP exhibition in Helsinki. The Flemish transport company De Lijn is to be the first to use this bus on its network. With the introduction of the hybrid fuel cell bus VAN HOOL and its partners are taking an important step towards establishing environmentally friendly public transport. In doing this all those involved are aiming to meet both the challenges of the present day and those facing public transport within society. This project has been achieved in less than one year and is the result of trust and collaboration. Its purpose is to contribute to the reduction in the emission of harmful exhaust fumes, in particular fine particles and CO2. This modern, environmentally friendly city bus combines the result of Van Hool’s 60 years as a bus and coach manufacturer with UTC’s know-how as a fuel cell specialist and Siemens’ electrical drive technology. Importantly, Air Liquide is supplying the hydrogen. This fuel cell bus is soon to be trialled for the first time for six months by Flemish transport company De Lijn in Belgium. Leopold Van Hool, Van Hool’s managing director, says that he is delighted that “thanks to the support of the Flemish Government and De Lijn, Van Hool has been able to make its contribution to providing a tangible solution intended to substantially reduce emissions and noise in our inner cities and villages in the public transport sector in which Van Hool operates. We should be aware that only by the government, the consumer and trade and industry working together is it possible to move a technologically advanced product such as the fuel cell bus into the next stage of commercialisation and application. There is certainly no lack of specific interest and projects, including from AC Transit in Oakland, California, Washington DC, Hamburg, Luxembourg, London and Amsterdam, to name but a few.” The most important feature of the bus is that no emissions of harmful gases are produced. It is driven by a fuel cell in which, by means of an electrolysis process, hydrogen is converted into electrical energy under the influence of the oxygen in the air. The emissions are pure water vapour. All unused electrical energy produced by the fuel cell is stored in batteries that provide the traction when driving away from the bus stop and support this whenever necessary. The energy released with every braking movement (at each stop) is recycled and stored in the batteries for later use. The electric motors are switched automatically for this and they then act as generators. It is for this reason that this drive form is called the HYBRID FUEL CELL. Not only is power obtained from the hydrogen but the available power from the batteries is also reused for the traction and for electrically driving the systems (air conditioning, power steering pumps, etc.). This results in even lower fuel consumption and greater efficiency (than a diesel engine or an engine powered by hydrogen alone). The pure hydrogen is stored in hydrogen tanks on the roof and, under a pressure of 350 bar, weighs approximately 40 kilo. As there are no moving mechanical parts in the fuel cell itself the typical noise of a fuel or diesel engine is absent and the bus is substantially quieter than the modern diesel version. Van Hool has developed this hydrogen bus without having to make any compromises compared with the modern diesel version: The most important operational objective is passenger capacity. In spite of the hybrid vehicle’s own weight, this capacity is between 94 and 104 passengers, depending on the seating arrangement and the comfort provided for standing passengers. In order to achieve this, Van Hool developed a 13.2 metre long three-axle vehicle with a steared second axle. As a result, the vehicle is easily within the 24-metre turning circle prescribed by the European guideline and, thanks to the three axles, it has also been possible to increase stability, manoeuvrability and safety. In addition, all the features of a modern, low-floor bus are also to be found: step-free access at all doors, 3 wide doors, low floor for the entire length, accessible for disabled passengers, large panoramic windows, electric climate control. The bus’s 350-kilometre action radius and its performance when accelerating and decelerating are equal to or better than the diesel version. Consequently this very first up-to-the-mark fuel cell bus with a hybrid drive can confidently be called a world first. From 18th June 2007 this vehicle will be used for six months by the Flemish transport company De Lijn. Meanwhile, arrangements have already been made for trials and evaluation by other transport companies in Belgium and abroad. The fuel cell is made by UTC Power and consists of 750 small PEM fuel cells, which together provide 600 V voltage and 120kW power. A PEM fuel cell (Proton Exchange Membrane) consists of two small plates separated by a membrane. Van Hool and UTC Power are not beginners. Together they have already produced 5 hybrid fuel cell buses, which have been used every day in the USA since the end of 2005, 3 by AC Transit, 1 by SunLine in California and 1 by CTA in Connecticut. UTC Power is part of the American group United Technologies Corporation in South Windsor, Connecticut, who are active in various areas, including NASA’s space shuttle programme. UTC Power is world leader in the area of fuel cells for transport, military and civil applications. Jan van Dokkum, President of UTC Power says, “We believe that the opportunity to lease the bus as a ‘demo project’ will accelerate the sale of these zero emission buses. The fuel efficiency of the Van Hool buses with UTC Power PureMotion™ Model 120 fuel cell systems, which are already in use in California and Connecticut, is substantially better than that of diesel-powered buses.” As world leader in the area of drive technology, Siemens is to be found on many markets. An important feature of this project was the combination of application engineering with the Siemens standard ELFA Drive system. In addition to the electric motors that provide the drive power, Siemens also provided the necessary power electronics and the energy management system, the latter ensuring effective application of the energy supply. The result is a reliable, high-performance drive system that, thanks to the high yield, makes very efficient use of the available energy. Air Liquide is a well-known gas supplier and is therefore the ideal partner for supplying the filling stations with hydrogen. Van Hool is a Belgian independent manufacturer of buses, coaches and industrial vehicles which has set the trend for many years by developing environmentally friendly low-floor buses. After trolley buses, gas buses and hybrid diesel-electric versions this project is an important step towards zero emission and noiseless, high-quality public transport. PR Van Hool

person dabra  date_range 25.05.2007

na UITP v Helsinkách. 100 % bezbariérový autobus, který může jako hybridní použít ethanol, diesel i stlačený zemní plyn (CNG).

Společnost Scania poskytla technické podrobnosti k autobusu: Rozměry: délka 10,4 m, šířka 2,55 m, výška 3,3 m Obsaditelnost stejná jako u 12 m verze - celkem 87, z toho 21+5(sklopná) sedících Motor - 9 l EGR (ethanol, diesel, plyn), konkrétně na výstavě UITP diesel 270 HP (198 kW), 1250 Nm Generátor - Voith ELVO Drive, vodou chlazený, 1250 NM, maximální rychlost 2400 ot/min Elektromotor - Voith ELVO Drive, vodou chlazený, maximalní točivý moment 2750 Nm, standardní moment 1800 Nm, maximální rychlost při 2400 Nm Zásobník energie - Supercapacitor 4x125 Volt Maxwell BOOSTCAP vzduchem chlazený plní funkci baterií, ale na rozdíl od nich funguje celou dobu životnosti autobusu a nepředstavuje žádné další investice během provozu. Přední i zadní náprava řiditelná. "Pro provoz autobusu na CNG při požadavku na zabudování zásobníků stejně tak jako při instalaci klimatizace se výška vozu nemění. Modulární systém s umístěním na střeše počítá. 90% dílů je totožných s naší stávající výrobkovou řadou Scania OMNI. Uvnitř 100% nízkopodlažního autobusu neexistuje žadná překážka. Testovaní autobusu a celé hybridni technologie již probíhá. Všechny testy budou dokončeny 2007/2008 a standardní výroba bude od roku 2009, " informoval BUSportál Zdeněk Abraham ze společnosti Scania, od které dostaneme ještě podrobnou tiskovou zprávu. BUSportál děkuje za aktuální informace i fotografie z Helsink společnosti Scania ČR.

person dabra  date_range 24.05.2007

Systém Mio bude velice podobný největšímu systému Transmilenio v Bogotě. (Volvo receives order for 187 BRT buses to Colombia.)

187 autobusů Volvo pro první fázi Bus Rapid Transit (BRT) sysému pro kolumbijské Santiago de Cali bude dodáno na podzim 2007. Narůstající počet měst volí inteligentní autobusové systémy BRT- největší a nejúčinnější systém Transmilenio je provozován v kolumbijské metropoli Bogotě. Systém Mio pro Santiago de Cali s 2.8 miliony obyvatel je v mnohém podobný tomu v Bogotě. Zahrnuje rozsáhlou síť linek s oddělenými jízdními pruhy a zvýšenými zastávkami pro rychlou výměnu cestujících. Hlavní linky jsou doplněny přípojnými. Hlavní silou systému je jeho flexibilita. První fáze implementace BRT systému zahrnuje 187 autobusů - z toho 57 18 metrových kloubových Volvo B12MA a 130 12 metrových Volvo B7R.Zákazníkem je společnost Grupo Integrado de Transporte Masivo S.A. Autobusy budou dodávány od srpna do listopadu 2007. Nástavby Marcopolo (společnost má v Bogotě závod) na podvozky Volvo ze souprav připravených ve švédském Borås a Curitibě v Brazilii budou realizovány v Bogotě. V další fázi v roce 2008 se počítá se stejným objemem autobusů. Volvo Buses je leaderem trhu autobusů pro BRT. Kromě zmíněných kolumbijských jsou např. v provozu v Brazílii, Mexiku, Chile, ale i ve Švédsku a Finsku. TZ Volvo Bus Corporation 21.5.2007. Překlad BUSportál. Kráceno. Celý materiál anglicky. ON THE MOVE: Autobus versus železnice. (CZ + EN) Volvo receives order for 187 BRT buses to Colombia Volvo Buses has received an order for 187 buses to the first phase of the Bus Rapid Transit (BRT) system in Santiago de Cali, Colombia. The buses will be delivered in autumn 2007. “The population density in our cities is rising at an increasingly faster pace, resulting in untenable situations with regard to congestion, environment and diminishing quality of life”, says Håkan Karlsson, President of Volvo Buses. “Cities that succeed in changing their infrastructure and establishing effective transit systems will increase their attractiveness.” A growing number of cities in the world are choosing to build intelligent transit systems based on bus traffic, so-called BRT systems. The Transmilenio BRT system in Colombia’s capital city, Bogotá, is the world’s largest and most efficient. It has substantially improved the traffic situation in the city, reduced the number of accidents and contributed to a considerably improved air quality. Now when Santiago de Cali in southwestern Colombia, a city with 2.8 million inhabitants, starts its BRT system, Mio, there are many similarities with the system in Bogotá. This mainly involves the large cross-city lines with separate bus lanes and raised stations for rapid loading and exiting. The main lines are complemented with feeder lines. Flexibility is a strength “Although there are many similarities with the system in Bogotá, Mio is entirely designed for the conditions applicable in Santiago de Cali,” says Miquel Arrata, responsible for BRT systems at Volvo Buses in Latin America. ”This flexibility is one of the strengths of a BRT system.” Volvo Buses has received an order for 187 buses for the first phase of implementing the BRT system. This involves 57 18-meter articulated buses, Volvo B12MAs, and 130 12-meter buses, Volvo B7Rs. The order comes from the customers Grupo Integrado de Transporte Masivo S.A and Blanco y Negro Masivo S.A. The buses will be delivered from August through November 2007. The bus chassis will be built in Bogotá, Colombia from assembly kits packed in Volvo Buses’ plants in Borås, Sweden and Curitiba, Brazil. The bodies will be built by Marcopolo, also located in Bogotá. The next phase of the build out of the BRT system in Santiago de Cali starts in 2008 and the operator will need about the same number of buses as this time. ”We are proud at Volvo Buses to be involved when another BRT system starts up in the world,” says Håkan Karlsson. ”We are convinced that an intelligent transport system based on bus traffic is the best way to deal with the growing traffic problems in cities and at the same time contributed to the necessary limiting of carbon dioxide emissions.” Volvo Buses is the world’s leading manufacturer of buses for BRT systems. In addition to the two systems in Colombia, Volvo has delivered buses to BRT systems in Curitiba, Brazil, Mexico City and León, Mexico, Santiago, Chile, Göteborg, Sweden, Helsinki, Finland and other cities. PR Volvo Bus Corporation May 21, 2007

person dabra  date_range 22.05.2007

Seminízkopodlažní autobusy poháněné bioplynem jsou novým produktem značky Solaris. Prvních 10 putuje do dopravního podniku v jižním Švédsku v Skellefteå.

Dodávka seminízkopodlažních autobusů Solaris Urbino 12 LE je plánována do konce roku 2008. První 5 těchto vozidel se objev v Skelleftei již koncem letoška. Hodnota kontraktu je 2.5 milionů EUR. Solaris zvítězil se svou nabídkou ve výběrovém řízení v konkurenci největších evropských výrobců autobusů. 10 autobusů LE bude mít pohon na bioplyn, vznikající z komunálních odpadů. Solaris Urbino 12 LE pro Skellefteå bude mít zásobník na bioplyn zakomponovaný v přední části střechy, díky kterému nepřesáhne výška 3.5 metru. Skandinávská úprava autobusu přináší mj. vyhřívanou podlahu, dodatečné topení prostoru pro cestující i řidiče, dvojitá skla, dodatečnou izolaci, silikonová těsnění dveří, řetězy na kola, systém "zimního" startu motoru a nabíjení akumulátoru. Výroba autobusů na bioplyn doplňuje paletu výrobků společnosti o další alternativní palivo vedle CNG, trolejbusů a hybridů. Touto zakázkou vzroste počet Solarisů na švédských silnicích na 21. Autobusy Solaris jezdí ve městech Landskrona, Umeå a Luleå. PR Solaris Bus & Coach, 22.05.2007. Překlad z polštiny BUSportál. Kráceno.

person dabra  date_range 22.05.2007

Popredný svetový výrobca autobusov Van Hool vo svojej továrni v belgickom Lieri 14. mája 2007 predstavil prvý autobus s nulovými emisiami, 13,1 m dlhý elektrický autobus, vybavený palivovými článkami od UTC Power.

Tento autobus bude dodaný pre najväčšieho belgického autobusového prevádzkovateľa - De Lijn a začne prevádzku už začiatkom júna. Tu bude prevádzkovaný 6 mesiacov, potom bude zapožičaný ďalším dopravným spoločnostiam. Riaditeľ Van Hool - Leopold Van Hool povedal, že skonštruovaním ukážkového autobusu pre európsky trh Van Hool a UTC Power dúfajú v zvýšenie používania hybridnej elektrickej technológie. Vzhľad tohto nového trojnápravového nízkopodlažného autobusu je jedinečný, umožňujúci zvýšenú kapacitu až do 104 pasažierov. Tento počet sa odrazí na značnom znížení prevádzkových nákladov na osobu. Niektorými z mnohých výhod týchto autobusov sú nulové škodlivé výfukové emisie, tichý chod a takmer dvojnásobne vyššia účinnosť paliva ako u dieselových autobusov. TS Van Hool

person olala  date_range 21.05.2007

Celonízkopodlažný mestský autobus je poháňaný etanolom a šetrí viac ako 25% paliva - to je koncept hybridného autobusu od Scanie.

Debut nového modelu autobusu od Scanie na UITP kongrese o verejnej doprave v Helsinkách 21.- 24. mája 2007 je výsledkom trojročného vývojového projektu vedeného Technickým centrom Scanie v Södertälje vo Švédsku. Hasse Johansson, viceprezident skupiny Výskumu a vývoja: "Robiť verejnú dopravu atraktívnejšou pre cestujúcich je najlepšou cestou, ako zredukovať enviromentálne problémy v mestách. Koncept autobusu od Scanie s nízkou podlahou, veľkými dverami a automatickým systémom vydávania cestovných lístkov je v tomto smere veľkým krokom." Dvanásť etanolových autobusov odštartuje pravidelnú prevádzku v Stockholme v rokoch 2008 a 2009 a to v spolupráci s mestským operátorom verejnej dopravy - SL (Storstockholms lokaltrafik). Desať z týchto autobusov bude čiastočne financovaných Swedish Energy Agency. Scania považuje etanol za najefektívnejšie obnoviteľné palivo na súčasnom trhu. V závislosti na výrobných postupoch sa emisie CO2 znižujú o 90%. (Pozn.BUSportál CZ: v celkové kalkulaci CO2 je započtena i spotřeba CO2 rostlinami použitými k výrobě etanolu - není to bilance exhalací z vozidel jako takových. Zajímal nás také výrobce elektrické části - informace máme přislíbené po UITP) TS Scania

person olala  date_range 20.05.2007

V rámci jedné z konferencí Týdne udržitelného rozvoje na téma Doprava redakce postřehla možné rezervy v informovanosti státní správy o možnostech inteligentních rychlých vysokokapacitních autobusových systémů. Vyhlašujeme tedy Rok BRT na BUSportálu a pokusíme se povědomí zlepšit. (Bus vs. Rail)

Nejprve je třeba naznačit teminologii. Termín BRT systém (Bus Rapid Transit) vznikl v souvislosti se značkou Volvo, také je nazýván jako silniční tramvaj, street car, autobusové metro či metro chudých (přestože je kromě Latinské Ameriky provozováno ve Švédsku, Francii, Británii a Nizozemí ap.) O co tu jde ? O nic méně než o alternativu ke kolejovým systémům s nižší pořizovací cenou a s rychlejším nasazením. To ovšem v zemi, kde sídlí Ministerstvo dopravy v budově spolu s Českými drahami, a kde železnice je synonymem ekologie, není moc populární. Je logické, že výrobce silničních vozidel Volvo lobbuje za silniční řešení a BUSportál jako autobusový magazín není proti. Těch, kteří bojují za železnici, je určitě mnohem více. Z prvního čísla magazínu společnosti Volvo Bus Corporation, které je BRT systémům věnováno, vybíráme pro začátek: Bus vs. železnice Porovnání mezi systémy BRT a železnicí je nevyhnutelné a nutné pro správné rozhodnotí při volbě vhodné veřejné dopravy. Během páté Mezinárodní autobusové konference (International Bus Conference) v kolumbijské Bogotě byla prezentována studie porovnávající čtyři dopravní řešení z mnoha různých aspektů. Porovnání se týkalo autobusových linek, "lehké" kolejové dopravy/ tramvají, "těžké" kolejové dopravy / metra a BRT. Porovnávané faktory byly rychlost, kapacita cestujících a náklady. Při porovnání běžné autobusové linky s "lehkou" kolejovou dopravou a metrem, měly autobusy nižší pořizovací náklady, ale nižší rychlost i kapacitu cestujících. U vyšší úrovně autobusové dopravy - BRT - přestože pořizovací náklady jsou vyšší, stále jsou značně nižší než u "kolejí", kapacita cestujících je vyšší než u lehké kolejové dopravy a dokonce porovnatelná s metrem a rychlost je podstatně vyšší než u běžné autobusové dopravy. Závěr je, že systém BRT je schopen poskytnout maximální hodnotu s nejnižšími náklady po dobu životnosti. Je ekonomičtější v investicích i v provozních nákladech na kilometr i na cestujícího. I v jiných ohledech je BRT v porovnání s kolejovou dopravou výhodnější. Pro BRT hovoří krátká doba implementace a vhodnější využití místní kapacity operátorů - dopravců a průmyslu. Také je pravděpodobnější, že náklady na vozidla a provoz budou pokryty výnosem z jízdného bez potřeby provozních dotací. Z magazínu ON THE MOVE Volvo Bus Corporation 1/2007 vybral a přeložil BUSportál. Dalších sedm dvoukloubových autobusů Volvo pro Göteborg. (CZ + EN). Už jedenáct vysokokapacitních autobusů na BRT trase. (Volvo sells another seven bi-articulated buses to Göteborg.) Volvo Buses se na UITP v Helsinkách zaměří na systémy BRT. (CZ + EN) Slovenský BUSportál se vrací k tématice "BRT" Bus vs. Rail The comparison between Bus Rapid Transit systems (BRT) and railways are both inevitable and necessary for making the correct decision when choosing an suitable public transport. During the 5th International Bus Conference UITP in Bogotá, Colombia, Dario Hidalgo, PhD, Booz Allen Hamilton, presented a study that compared four transit alternatives in a number of different aspects. The alternatives were buslanes/ busways, light rail/trams, heavy rail/metro and BRT. Three important factors in comparing rail and BRT are commercial speed, passenger capacity and costs. When regular bus services are compared with light rail and metro, buses have much lower capital costs, but also lower speed and lower passenger capacity than the other two alternatives. Regarding high level BRT, even though the capital costs have increased, they are still considerably lower than rail, the passenger capacity is in fact higher than light rail and even comparable to metro, and the commercial speed is considerably higher then regular bus services. The conclusion is that BRT is able to provide the maximum value, with the lowest life cycle cost. BRT is likely to be more economical in capital costs and lifecycle costs both per-kilometre and per-passenger. There are also other considerations that favour BRT compared to railway alternatives. BRT has short implementation times and are more likely to make use of the local capacity of both operators and industry. It is also more probable that vehicles and operations can be covered with fare box revenues, without the need for operational subsidies. Source: Magazine ON THE MOVE Volvo Bus Corporation 1/2007

person dabra  date_range 18.05.2007
Reklama
CIEB
Reklama
MAN
Reklama
Tezas
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací