Testovací jízdy v plzeňských ulicích: 'Lublin' a 'Hradec'
Kloubový trolejbus pro Hradec Králové © Lukáš Kučera

Lukáš Kučera zachytil Škoda 31 Tr SOR pro Hradec Králové a Trollino pro polský Lublin.Záběry doplňujeme informacemi z letošního prvního Škodováku.
Lukáš Kučera zachytil Škoda 31 Tr SOR pro Hradec Králové a Trollino pro polský Lublin.Záběry doplňujeme informacemi z letošního prvního Škodováku.
(Pozn. BUSportálu: Trolejbus pro Lublin je obchodním záležitostí společnosti Solaris Bus & Coach, proto uvádíme vozidlo jako Trollino)
Jak je možno si přečíst ve Škodováku 1/2011,
... Homologační zkoušky - takový proces nyní zvládá nový typ trolejbusu Škoda 31Tr Sor, který jeho výrobce, ŠKODA ELECTRIC, dodá pro dopravní podnik Hradce Králové. Osmnáctimetrové kloubové nízkopodlažní vozidlo podstupuje testovací jízdy, v rámci kterých bude třeba absolvovat v provozu zhruba osm tisíc kilometrů. „Testy se odehrají na trolejbusových linkách v Plzni. Už počátkem února mohou cestující v západočeské metropoli okusit svezení v rámci zkušebních jízd na linkách PMDP,“ uvedl manažer projektu Milan Norek. Ukončení homologačních zkoušek očekává ŠKODA ELECTRIC začátkem března letošního roku, poté bude následovat schvalování Drážním úřadem. První pasažéři v Hradci Králové by se tak mohli novinkou svézt začátkem dubna a to celkem v jedenácti trolejbusech. Trolejbus Škoda 31Tr Sor je novinkou ve výrobním portfoliu ŠKODA ELECTRIC, vozidlo má nový typ karosérie. Nový je i trakční motor, typu 2 ML, který je šestipólový. Tento motor se vyznačuje například nižšími náklady na údržbu. Plzeňská ŠKODA ELECTRIC dodá do Hradce Králové celkem 31 kusovou flotilu, tamní dopravní podnik bude nová vozidla získávat podle uzavřené smlouvy průběžně až do roku 2013. Z celkově objednaného počtu trolejbusů vyrobí ŠKODA ELECTRIC pro Hradec 13 osmnáctimetrových kloubových vozidel nového typu Škoda 31Tr Sor, dále pak šestnáct kusů dvanáctimetrových a dva dvanáctimetrové s pomocným dieselelektrickým agregátem.
Nabízet co nejširší paletu výrobků. Tak, aby si každý zákazník našel to své. Právě takový byl jeden z impulsů vývoje nové řady motorů pro trolejbusy, kterou připravila divize Trakční motory společnosti ŠKODA ELECTRIC. Tradiční nabídku firmy teď nově doplňují šestipólové motory. „Jde o další z cest vývoje nových trakčních motorů – šestipólové typy se vyznačují například tím, že nemají převodovku. To přináší řadu efektů, kromě jiného například vyšší kroutící moment. Nebo také nižší hmotnost celého motoru,“ vysvětluje projektový manažer divize Trakční motory ŠKODA ELECTRIC Elemír Vajda. Nové motory Škoda už využije například pro významnou zakázku pro polský trh, kdy dopravnímu podniku ve městě Lublin dodá celkem patnáct nových trolejbusů, navíc s opcí na dalších patnáct kusů. ŠKODA ELECTRIC zajistí kompletní pohony a v plzeňském závodě se rovněž uskuteční i finální montáž vozidel. Šestipólové motory ŠKODA ELECTRIC připraví i pro zakázku pro dopravní podnik v Hradci Králové. „K dispozici nyní máme trakční motory jak čtyř, tak i šestipólové. Záleží tak na výběru zákazníka, který typ motoru preferuje, jde zkrátka o dva různé typy s různými přednostmi, které se například mohou využít podle profilu trolejbusových tratí v daném městě. Zájem je o oba typy,“ vysvětluje obchodník divize Trakční motory ŠKODA ELECTRIC Zeněk Kodalík. ŠKODA ELECTRIC je tak díky neustálému vývoji nových motorů schopna flexibilně reagovat na poptávku na trhu. „Vývoj nového motoru trval od zahájení až po zkoušky prototypu zhruba osm až devět měsíců,“ popisuje Elemír Vajda zrod novinky v portfoliu firmy.
Na návštěvě ve Škoda Electric - kloubové trolejbusy Škoda 31 Tr SOR pro Hradec Králové, Trollino pro polský Lublin, další z vozů BredaMenarinibus Avancity pro Řím a Škoda 30 Tr SOR pro Banskou Bystricu

Testovací jízdy v plzeňských ulicích: 'Lublin' a 'Hradec'
Trollino pro Lublin © Lukáš Kučera