Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Alternativy

Největší domácí výrobce autobusů Karosa z Vysokého Mýta poprvé prodal plynové autobusy na český trh. Fotografie z předání.

(čtk) První čtyři nízkopodlažní vozidla poháněná stlačeným zemním plynem vyrobil pro společnost ČSAD Havířov. Ta autobusy nakoupila koncem minulého roku a 14.2. je slavnostně převzala do užívání. V Evropě přitom Karosa prodá ročně 300 až 500 plynových autobusů. "Zatím jsme plynové autobusy neprodali do Polska ani na Slovensko, takže je to vlastně první zakázka ve východní Evropě," řekl obchodní ředitel Karosy Petr Rusek. Podle něj směřují autobusy s pohonem na zemní plyn zatím hlavně do západní Evropy. Nákup plynových autobusů je v Česku dotován, loni činila dotace na pořízení jednoho takového vozidla 700.000 korun. V letošním roce plánuje Karosa desetiprocentní meziroční nárůst produkce, takže ve Vysokém Mýtě chce vyrobit více než 2000 plynových i naftových autobusů. Z toho objemu předpokládá, že dodá na trhy východní Evropy 15 až 20 plynových autobusů. Karosa prodala do Havířova autobusy, které vyvinula jako plynové teprve loni, uvedl Rusek. Do té doby firma nabízela autobusy, které byly pouze uzpůsobeny k pohonu zemním plynem. V ČR jezdí kromě Havířova autobusy poháněné zemním plynem například na Ústecku nebo v Prostějově. Jeden nový plynový autobus včetně odbavovacího systému stojí asi 6,5 milionů korun. V ČR kromě Karosy vyrábí plynové autobusy ještě pražská firma Ekobus, vyrábět a zkoušet plynové autobusy začala i společnost Tedom z Třebíče.

person dabra  date_range 17.02.2006

Ve spolupráci s výrobcem trolejbusů Škoda připravujeme na toto místo v nejbližších hodinách webovou prezentaci plzeňských trolejbusů.

person dabra  date_range 16.01.2006

BRT systém s vysokokapacitními autobusy-tramvajemi jak v Latinské Americe, tak i doma ve Švédsku. Göteborg to operate Sweden’s longest bus.Bus Rapid Transit (BRT).

(English version you can find under Czech.) Na BUSportálu jste si mohli přečíst: Nejdelší autobus světa se jmenuje VOLVO Největší jednotlivá zakázka pro Volvo v historii - 1667 autobusů pro Chile. Volvo Buses na kongresu UITP v Římě ... ... BRT (Bus Rapid Transit) pomáhá městům řešit dopravní problémy. V Novém roce budou mít obyvatelé Göteborgu příležitost cestovat novým vícečlánkovým 24 metrovým nejdelším švédským autobusem. Úspěch jedné městské autobusové trasy znamená, že dopravce Västtrafik požaduje vozidlo, které odbaví až 165 cestujících. Autobusy byly představeny v pondělí 13.prosince v Göteborgu. Narůstající přetížení dopravy a problémy s exhalacemi posílilo zastupitele světových center v hledání účinnějších, bezpečnějších a ekologičtějších způsobů veřejné dopravy, které mohou přesvědčit více obyvatel nechat svoje automobily doma. Jedním z nastupujících řešení s narůstající popularitou je Bus Rapid Transit (BRT), který obvykle zahrnuje oddělené dráhy pro autobusy, vysokou frekvenci spojů, účinný jízdenkový systém, moderní autobusy s velkou kapacitou a zastávky přizpůsobené pro rychlý nástup a výstup. Göteborg je jedním z měst, která volila investici do tohoto typu autobusové dopravy. Obrovský úspěch BRT autobusové linky č.16, která obsluhuje nové městské části v Norra Älvstranden, přitáhl mnoho cestujících krátkou dobou cestování. Pokrytí nákladů Pro svou popularitu jsou tyto linky jedněmi z mála, které se obejdou bez dotací jízdného. Stinnou stránkou této popularity je, že cestující si stěžují, že jsou autobusy nabité navzdory faktu, že dlouhé vysokokapacitní autobusy jezdí každé tři minuty během špičky. Také proto Volvo Buses, v kooperaci s Göteborgs Spårvägar, Västtrafik a Göteborg City Traffic Office, vyvinuly 24 m článkový autobus pro 165 cestujících - Volvo 7500 Bi-articulated. Göteborgs Spårvägar objednala čtyři tyto autobusy - první bude v provozu v Novém roce. Volvo Buses je světovým lídrem mezi dodavateli moderních Bus Rapid Transit systémů. První velký systém byl zprovozněn v Curitibě v Brazilii v roce 1970. Od té doby dodalo Volvo BRT systém mj. do Bogoty v Columbii a do Leonu a Mexico City v Mexiku. Největší dodávka byla 1,779 autobusů pro Transantiago system v Santiagu v Chile. Tiskovou zprávu Volvo Bus Corporation 12.12.2005 přeložil BUSportál Göteborg to operate Sweden’s longest bus In the New Year, the residents of Göteborg will have the opportunity to travel on Sweden’s longest bus – a new bi-articulated bus that is a full 24 meters in length. The success of one of the city’s bus routes means that the public transport company Västtrafik requires a bus that can carry up to 165 passengers. Increased congestion and environmental problems has forced authorities in the world’s cities to search for more effective, safer and more environmentally friendly public transport services that can persuade more residents to leave their cars at home. One solution that is becoming increasingly popular is the Bus Rapid Transit (BRT) system. The system often comprises separate bus lanes, a high service frequency, an effective ticketing system, modern buses with a large capacity and bus stops adapted for rapid boarding and exiting. Göteborg is one of the cities that have opted to invest in this type of bus service. The huge success of the BRT bus route 16, which serves such areas as the new city districts on Norra Älvstranden, has attracted many passengers because of its short travel time. Cover its cost Because of its popularity, this is one of the world’s few public transport routes that covers costs without tax contributions. The downside of this popularity is that passengers complain that the buses are crowded, despite the fact that a long, articulated bus runs every three minutes during rush hour. Therefore, Volvo Buses, in cooperation with Göteborgs Spårvägar, Västtrafik and Göteborg City Traffic Office, has developed a 24-meter bi-articulated bus that can carry 165 passengers, the Volvo 7500 Bi-articulated. Göteborgs Spårvägar has ordered four of these buses, the first of which will be in operation in the New Year. Volvo Buses is currently the world’s leading supplier of buses for modern Bus Rapid Transit systems. The first large system was launched in Curitiba, Brazil in the 1970s. Since then, Volvo has delivered buses to BRT systems in such cities as Bogotá, in Colombia, and Leon and Mexico City, in Mexico. The most recent delivery was for 1,779 buses to the Transantiago system in Santiago, Chile. “A BRT system represents much of what Volvo stands for, improved safety, operating economy and environmental care,” explains Christer Boman the new BRT manager for Volvo Buses. Press Info Volvo Bus CorporationDecember 12, 2005

person dabra  date_range 18.12.2005

Společnost DaimlerChrysler a Metropolitan Transit Authority zlepšují kvalitu ovzduší hybridními autobusy Orion.

Cena “Blue Sky Merit Award” ekologické organizace Calstart pro projekt hybridních autobusů Metropolitan Transit Authority. Velká zakázka 500 autobusů s opcí na dalších 389 Stuttgart/New York – Andreas Renschler ze společnosti DaimlerChrysler ocenil spolu s Petrem Kalikowem z Metropolitan Transit Authority (MTA) státu New York a Lawrence Reuterem z New York City Transit zlepšení kvality života v New Yorku díky hybridním diesel-elektrickým autobusům z prodkce Orionu, značkou městských autobusů DaimlerChrysler pro Severní Ameriku. "Slavnost čistší a pružnější dopravy" bylo mottem této události, při které byla také předána cena “Blue Sky Merit Award” ekologické organizace Calstart společnosti MTA také jako výraz uznání pro to, že polovina z dodávky hybridních autobusů do USA je v New Yorku. MTA Bus a New York City Transit (dceřiné společnosti MTA) zadaly v nedávné době zakázku na výrobu 500 vozů Orion VII s pohonem HybriDrive® pro závod v Oriskany (NY). Takto naroste do poloviny roku 2007 flotila hybridních busů na 825. Navíc sjednala MTA opci na dalších 389 vozů do budoucnosti. Porovnáme-li tradiční dieselovou dopravu v New Yorku, systém Orion VII vykazuje jak znatelnou úsporu spotřeby paliva, nižší znečištění a hlučnost. DaimlerChrysler má ve vývoji hybridů dlouhou tradici - první hybrid byl představen na IAA Frankfurt již v roce 1969. V srdci hybridního autobusu Orion VII je pohonný systém HybriDrive® vyrobený BAE Systems of Johnson City, N.Y. Systém pohání autobus jedním elektromotorem podporovaným řízeným diesel agregátem. Dieselový motor pohání generátor a také nabíjí baterie. Ty jsou zdrojem přídavné elektrické síly pro startování a kopcovitý terén. Dieselový motor v hybridu jako je Orion VII je optimalizován pro provoz při relativně konstantních rychlostech. Akcelerace a zpomalení je zajišťováno elektromotorem nikoliv dieselem. Dalším rysem Orionu VII je regenerační brzdový systém, který používá hnací elektromotor ke zpomalení efektivně přepínáním motoru na generátor. To šetří energii a redukuje opotřebení brzd. Sériový hybridní konstrukční typ také eliminuje potřebu mechanických převodů. Orion je značka pro DaimlerChrysler Commercial Buses North America (DCCBNA). Společnost má centrálu v Greensboro, N.C., výrobu v Oriskany a Mississauga, Ont. Kromě autobusů Orion, DCCBNA obchoduje se značkami Setra a Dodge Sprinte. DCCBNA je jednotkou DaimlerChrysler. Zdroj: Tisková zpráva Daimler Chrysler. Překlad a úprava BUSportál.

person dabra  date_range 02.12.2005

Téměř přesně po roce se vozový park veřejné osobní dopravy FTL - First Transport Lines rozrostl o další autobusy s alternativním pohonem CNG.

FTL Prostějov: Na MHD jsou provozovány téměř výhradně "plynové" autobusy. Stejně jako loni v listopadu přibyly dva dvanáctimetrové nízkopodlažní Ekobusy CITY Plus určené pro provozování městské hromadné dopravy, naprostou novinkou pak je Ekobus INTERCITY Plus 12 m, který jako první autobus s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) bude jezdit i v příměstské dopravě. Jejich slavnostní předání se uskutečnilo v Prostějově ve čtvrtek 27. října 2005 za účasti vrcholového vedení FTL v čele s předsedou představenstva a prezidentem společnosti Jaroslavem Hanákem, delegace města Prostějova vedené starostou Janem Tesařem, krajských zastupitelů, ředitele firmy Ekobus Michala Jergla a zástupců médií. Při této příležitosti představil prostějovský dopravce další dvě nová vozidla, pořízená v rámci modernizace a obnovy vozového parku - linkové autobusy Karosa C 954 a C 956 Axer. Jak v úvodním proslovu na této slavnostní události připomněl Jaroslav Hanák, společnost FTL Prostějov patří k průkopníkům plynofikace veřejné hromadné dopravy v České republice a v současnosti i mezi největší provozovatele vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn. Díky velmi dobré spolupráci a podpoře vedení města, které si ve svém programu stanovilo ochranu životního prostředí a zlepšení ovzduší jako prioritu, jezdí dnes na MHD v Prostějově téměř výhradně ekologická vozidla - z dvaceti městských autobusů je 17 s pohonem CNG. Nákupem Ekobusu INTERCITY Plus byl učiněn první krok i pro jejich provozování v příměstské dopravě. Další pokračování plynofikace vozového parku umožní zejména výraznější státní podpora - usnesením vlády ČR byl schválen program podpory zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě se stanovením cíle dosáhnout do roku 2020 jeho podílu na celkové spotřebě pohonných hmot minimálně ve výši 10 % a rovněž nedávno uzavřená dobrovolná dohoda mezi státem a plynárenskými společnostmi, které se budou podílet na rozvoji výstavby plnících stanic i finančně přispívat na nákupy linkových a městských autobusů na stlačený zemní plyn. Také nové Ekobusy pro provozování MHD v Prostějově byly pořízeny s využitím dotačního systému, který pokryl téměř 50 procent pořizovacích nákladů. Podle ředitele divize FTL-BUS Jiřího Hlocha je neustálá modernizace vozového parku v městské dopravě potvrzením snahy společnosti poskytovat co nejkvalitnější služby pro obyvatele a návštěvníky města Prostějov. " V posledních letech jsou již pořizována vozidla nízkopodlažní Ekobus CITY PLus o délce 12 metrů s kapacitou téměř 100 cestujících. Pochopitelně s pohonem na stlačený zemní plyn, čímž přispíváme ke zdravějšímu ovzduší ve městě. Autobusy jsou vybaveny nejmodernější tehcnologií a informačním systémem pro cestující. Kromě orientačních tabulí ve předu, z boku a vzadu jsou vybavena hlásičem zastávek. Navíc pro slabozraké občany mají zvláštní informační systém. Cestující si může při příjezdu autobusu do zastávky pomocí ovladače zjistit informaci, jaká linka přijíždí a směr kam jede. Je zde rovněž možnost, že pomocí ovladače si cestující spustí informaci ve vozidle o nástupu handikepované osoby. Takto vybavených vozidel máme v provozu na MHD zatím devět, nyní k nim přibyly další dva autobusy. Cestující se sníženou pohyblivostí a jistě nejen oni ocení snadný bezbariérový přístup do vozidel díky nízké podlaze. Pro usnadnění nástupu vozíčkářů je vozidlo vybaveno u třetích dveří nástupní plošinou. Výhodou jsou rovněž čtvery dveře pro rychlejší a pohodlnější nástup a výstup cestujících ," uvedl Jiří Hloch s tím, že Ekobusy CITY Plus jsou přínosem i pro ty, kteří městskou dopravu nepoužívají. Tento autobus totiž vyloučí do ovzduší o více jak 8000 kg zplodin za rok méně než naftový motor. Dodejme, že v současné době provozuje společnost FTL na 17 linkách městské dopravy dvacet autobusů (ročně je na MHD najeto 660 tisíc km a přepraveno 3,1 milionu osob), jejichž počet se zvýší od ledna příštího roku o další dva v návaznosti na rozšíření spojů a tím lepší dopravní obslužnosti okrajových částí města. Právě tento fakt, ale také zájem na nezvyšování cen jízdného (základní jízdné činí 6 Kč a je tak jedno z nejnižších v České republice) a podpora další obnovy vozového parku vedl Radu města Prostějova k předložení návrhu zastupitelstvu na schválení zvýšení dotace na MHD pro rok 2006 ze současných 14 milionů korun na 17,5 mil. Kč. Třetí z přebíraných ekologických autobusů - meziměstský Ekobus INTERCITY Plus, rovněž o délce 11,8 m a s obsaditelností 51 míst k sezení a 36 míst k stání, bude nasazen na linku Hrubčice - Plumlov přes Prostějov, která je zařazena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Oba typy Ekobusů jsou vybaveny motory Cummins Westport CNG (městská verze o výkonu 172 kW, meziměstská 206 kW) a vysoce bezpečnými celokompozitovými nádržemi na palivo zn. ULLIT. Pro úplnost zmiňme, že kromě těchto Ekobusů a v úvodu zmiňovaných linkových Karos byly v rámci letošní obnovy vozového parku osobní dopravy zakoupeny ve společnosti FTL-First Transport Lines Prostějov i dva luxusní autokary zn. BOVA, které zajišťují přepravu na nově zavedené lince na Ukrajinu. Jarmila Chromá, Dopravák 18/2005

person dabra  date_range 09.11.2005

První autobusy Volvo s novým plynovým motorem míří do Bernu.

5.9.2005 Vovo Buses - Společnost Volvo Buses získala zakázku na autobusy Volvo 7700 s novým plynovým motorem od společnosti Bernmobil ve Švýcarsku na 32 článkových vozidel s opcí na dalších 39. Bernmobil je lokální veřejný dopravce v Bernu. Společnost se rozhodla postupně obměnit dieselové autobusy na autobusy na plynový pohon z důvodů šetrnosti k životnímu prostředí. Autobusy budou poháněny bioplynem, který na rozdíl od zemního nepřispívá k vyšší úrovni CO2. Prvních deset ze zakázky dvaatřiceti autobusů bude dodáno v létě 2006, zbytek během podzimu. Autobusy jsou kompletovány v závodě Volvo Buses v polské Vratislavi. Na BUSportálu jsme uvedli reportáž: Z návštěvy Volvo Polska Wroclaw. "Jsme velmi hrdí na to, že jsme byli vybráni pro tuto zakázku - jedná se o velký krok Bernu k lepšímu životnímu prostředí svých obyvatel, " říká Thierry Currit z Volvo Buses ve Švýcarsku." Jednou ze základních hodnot Volvo je ochrana životního prostředí. Proto je přirozené pro Volvo Buses konstantně zlepšovat a rozšiřovat nabídku plynových autobusů." Přes 1000 autobusů dodaných činí Volvo Buses evropským leaderem v oboru plynových autobusů od začátkutku v roce 1992. Společnost nyní pokračuje další fází vývoje novým devítilitrovým motorem na zemní a bioplyn. Ten překonává své předchůdce a splňuje Euro 5 a EEV. Na BUSportálu jsme uvedli Nový plynový motor Volvo Buses - lepší výkon a nižší úroveň emisí. Motor není jediným novým prvkem. Volvo Buses kompletují nízkopodlažní městský autobus Volvo 7700 s novým ergonomickým pracovištěm řidiče, novou přední nápravou pro lepší manévrovatelnost, novým elektrickým systémem a zvýšenou bezpečností díky zesílené přední části. Zdroj: Tisková zpráva Volvo Buses, překlad BUSportál

person dabra  date_range 06.09.2005

Nízkoemisní systémy budoucnosti pro autobusy: vodíkový spalovací motor a palivový článek.

Vývoj alternativních pohonných systémů ve skupině MAN dosáhl další mety. Se dvěma městskými autobusy na bázi MAN Lion’s City s vodíkovým spalovací motorem a palivovými články prezentovanými prvně v roce 2004 vstoupila společnost do provozu u soukromého dopravce na asi půldruhého roku. To značně rozšířilo projekt "H2argemuc", jeden z nejstarších vodíkových projektů vzniklých na letišti v Mnichově v roce 1999. Poprvé byly dvě výhledové technologie kombinovány pro spojení praktického provozu do jednoho projektu. Vývojáři a inženýři očekávají, že získají z projektu podstatné nové znalosti o provozuschopnosti obou systémů v běžném denním dopravním provozu. Dva autobusy byly oficiálně předány okresu Freising a autobusové společnosti Hagl v Zollingu bavorským ministrem Otto Wieshauem a Antonem Weinmannem ze společnosti MAN v srpnu 2005. Bavorské ministerstvo dopravy finannčně podporuje 20 km autobusovou linku 699 z Hallbergmoos na mnichovské letiště (od roku 2004 přes € 750,000). Ministr Otto Wiesheu považuje tuto linku za důležitý krok k dosažení každodenní použitelnosti nové vodíkové technologie. Služby vývojových technologií v místním dopravním provozu jsou důležité pro další vývoj přitažlivých a k přírodnímu prostředí přátelských dopravních systémů. V současnosti patří se svými vyzkoušenými a testovynými ekologickými pohony na zemní plyn společnost MAN Nutzfahrzeuge AG již mezi průkopníky v tématech vztahujících se k životnímu prostředí. Například plynové motory autobusů MAN a NEOPLAN splňují standard EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) a jsou připraveny na normu Euro 5, která bude platit od roku 2009. Současný H 2866 UH vodíkový spalovací motor a následující H 2876 UH již spadají daleko pod všechny limity zplodin EU do budoucna. Nitrogen oxidy (NOX) okolo 0.4 g/kWh (Euro 5: 2.00), uhlovodíky (HC) 0.04 g/kWh (0.46) a částice - particulate mass (PM) pod 0.005 g/kWh (0.02). Během spalování se neuvolňují žádné emise CO (Euro 5: 1.5 g/kWh), včechny hodnoty jsou v souladu s ESC (European Stationary Cycle). Od poloviny roku 1999 začínají zkoušky na mnichovském letišti se třemi nízkopodlažními článkovými autobusy se stlačeným vodíkem. Od té doby dvě vozidla MAN NLs a jeden NEOPLAN Centroliner pokytovaly dopravu cestujícím na a z letiště a ujely v té době přes 400 000 km. Čtvrté fáze projektu H2argemuc, dotovaná bavorským ministerstvem dopravy, začala letos na jaře s místní dopravou. Linka 699 pokrývá vzdálenost 20 kilometrů z mnichovského letiště do Hallbergmoosu. Za služby dotované ministerstvem zodpovádá autobusová společnost Hagl ze sousedního Zollingu, vzniklá v roce 1969. Vlastní 4 autokary a devět mětských autobusů a zaměstnává 23 lidí. Vodíkové autobusy jsou vybaveny systémem měření spotřeby. Autobusy tankují na veřejné 350 barové čerpací stanici uvedené do provozu na mnichovském letišti v květnu 2004, která je součástí projektu H2argemuc . V projektu H2argemuc jsou zapojeni vedoucí technologové včetně Nutzfahrzeuge AG. Zdroj: Tisková zpráva NEOMAN Bus GmbH, překlad a krácení BUSportál NEOMAN Bus je autobusová divize MAN Nutzfahrzeuge Group. Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává autobusy značek MAN a NEOPLAN. Ve fiskálním roce 2004 NEOMAN Bus měla 8000 zaměstnanců, prodala 6000 autobusů a podvozků s obratem přes 1.2 billion €.

person dabra  date_range 02.09.2005

Hasse Johansson ze společnosti Scania na semináři UITP v Římě k technologiím budoucnosti pro využití ve veřejné dopravě.

Praha, 4. srpna 2005 - Hasse Johansson, viceprezident skupiny a šéf výzkumu a vývoje společnosti Scania přednesl na úvodním semináři světového kongresu UITP v Římě příspěvek Energetická krize: jak na ni bude reagovat sektor veřejné dopravy? Zmínil nejatraktivnější a cenově nejefektivnější vývojové trendy v autobusové dopravě. „Současná technologie motorů v kombinaci s postupným přechodem na bionaftu a zvýšeným používáním robustních hybridních systémů zaručí trvale udržitelný a dostupný systém veřejné dopravy,“ naznačil Hasse Johansson cestu, kudy by se autobusová doprava měla ubírat v příštích 15 až 20 letech. „Od počátku devadesátých let dvacátého století jsme svědky úplné revoluce v technologiích motorů. Emise oxidů dusíku se snížily o 80 a pevné částice dokonce o 95 procent. Podařilo se nám vyhnout zvyšování spotřeby paliva, k čemuž při snižování emisí často dochází. Všech změn, které si vyžádaly normy Euro 1, Euro 2, Euro 3 a také od příštího roku platná Euro 4, bylo dosaženo bez jakýchkoli negativních dopadů na hospodárnost provozu. Očekáváme, že se nám stejných výsledků podaří dosáhnout také v případě standardu Euro 5, který má být zaveden v roce 2009.“ „K dalšímu velkému kroku dojde zhruba v roce 2012. Zaměřovat se budeme na emise oxidů uhlíku, jinými slovy na snižování spotřeby paliva a snižování hladiny hluku. Emise oxidů dusíku a pevných částic budou v té době tak nízké, že již nebudou považovány za problém.“ Emise oxidů uhlíku jsou přímo úměrné objemu spotřebovaného paliva. Používání fosilních paliv výrazně zvyšuje jejich množství v ovzduší, což vede ke globálnímu oteplování. Biopaliva sice tento efekt nemají, ovšem nemohou být produkována v takovém množství, aby plně nahradila paliva fosilní. Hasse Johansson k tomu dodává: „V této oblasti očekáváme plynulý vývoj. Produkce ropy dosáhne podle některých studií svého vrcholu v roce 2008, což bude mít za následek další zvyšování její ceny a tudíž budou alternativní paliva stále atraktivnější.“ „Jsme obezřetní, co se týče jakéhokoliv druhu biopaliva. Máme bohaté zkušenosti s autobusy na etanol, provozovanými ve Švédsku od počátku devadesátých let. Použití etanolu má sice zjevný ekologický přínos, ovšem pokud nebude možné radikálně zvýšit objem a garantovat stabilní legislativní podmínky, pak nelze přistoupit k vývoji motoru pro nějaké speciální palivo.“ „Namísto toho, bez jakékoli změny v technologii motoru, lze volit cestu příměsí alternativních paliv do nafty. Poměr směsi lze postupně zvyšovat, pokud budou zachovány spalovací vlastnosti paliva.“ „Největší možnosti nabízí syntetická nafta, vyráběná z bio-odpadu a zemního plynu. Složení syntetické nafty lze přesně přizpůsobit potřebám stávající technologie motorů. Lze ji potom ve stále větší míře přimíchávat do běžně používané nafty, což umožní snadný přechod k alternativním palivům.“ Hasse Johansson rovněž zdůraznil potenciál hybridní technologie . Hodně pokusů podle něj dosud neuspělo hlavně proto, že vycházely z technologie určené pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. „Technologie hybridního pohonu skrývá jistě velký příslib do budoucna, ale musí být postavena na stávající technologii pro nákladní vozy. To je případ nového hybridního konceptu, který dokáže přinést až 25procentní úsporu paliva. Průlom této technologie lze očekávat zhruba do pěti let. Řešení, která nabízíme, se mohou jevit jako konzervativní, ale domníváme se, že jsou ta nejlepší možná. Tato řešení totiž maximálně efektivně využijí finančních prostředků vynakládaných na veřejnou dopravu." Zdroj: Tisková zpráva Scania Czech Republic s.r.o. Na BUSportálu si můžete přečíst: Autobusy Mercedes-Benz a Setra s technologiemi minimalizujícími škodlivé emise . Scania představila v červnu na UITP v Římě nové autobusové motory Euro4 a Euro5. Nové dieselové motory Volvo - nižší spotřeba a nízká úroveň emisí. Nový MAN D20 poprvé v autobusech. Jaký systém pro Euro 4 - EGR nebo SCR ? Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. a další zajímavé materiály k tématu v rubrice: Technika/AUTOBUSY Poznámka BUSportálu - motory Scania dosahují Euro 4 použitím technologie EGR (recyklace výfukových plynů) - u ostatních výrobců sledujeme tendenci k technologii SCR (selektivní katalytická redukce, vstřikování močoviny AdBlue).

person dabra  date_range 04.08.2005

BUSportál zaujalo v Podnikateli 6/2005: Dvě hlavní cesty – systém EGR (recyklace výfukových plynů) a systém SCR (selektivní katalytická redukce, vstřikování močoviny).

Na BUSportálu si můžete přečíst: Autobusy Mercedes-Benz a Setra s technologiemi minimalizujícími škodlivé emise . Scania představila v červnu na UITP v Římě nové autobusové motory Euro4 a Euro5. Nové dieselové motory Volvo - nižší spotřeba a nízká úroveň emisí. Nový MAN D20 poprvé v autobusech. Na podzim letošního roku vstoupí v platnost norma Euro 4, zpřísňující emisní limity motorů osobních a užitkových vozidel. V současnosti jsou pro přechod na normu Euro 4 k dispozici dvě hlavní cesty – systém EGR (recyklace výfukových plynů) a systém SCR (selektivní katalytická redukce, vstřikování močoviny). Očekává se, že v Evropě u norem Euro 4 a také Euro 5 zvítězí systém SCR. Vyplývá to z postoje předních výrobců těžkých vozidel, například Iveco (Irisbus), DAF, Mercedes, Renault Trucks a Volvo Trucks. EGR (Exhaust Gas Recyclation) Systém se ve značné míře používá na americkém kontinentu. Tamní výrobci ho považují za tradiční a jsou přesvědčeni, že dosáhnou i na úroveň normy APA 07, která je obdobou normy Euro 4. Ropné společnosti v USA navíc pochybují o možnostech vybudování dostatečně husté distribuční sítě pro systém SCR. Technologie recyklace výfukových plynů má za cíl redukovat objem emitovaných oxidů dusíku snížením objemu dusíku a kyslíku přivedeného do reakce a snížením špičkové teploty spalovacího procesu. Princip spočívá ve smísení definovaného množství výfukových plynů s přívodním vzduchem z turbodmychadla. Místo přebytečného vzduchu (tj. směsi 71 % dusíku a 25 % kyslíku) je do reakce přiveden už vzniklý NOx. Růst spotřeby Snížením teploty spalování jsou sice eliminovány oxidy dusíku, zhoršuje se však účinnost spalování proti normě Euro 3 a klesá specifický výkon motoru. Větší potřeba chlazení přibližně o 20 % je vzata z práce motoru a způsobuje zvýšení spotřeby a také hlučnost vozidla. Podle homologačních cyklů ESC bylo naměřeno zvýšení spotřeby až o 2 %. Filtr CRT Použití technologie EGR při městském provozu vyžaduje přidání částicového filtru CRT, neboť tento systém se jeví jako jediné vhodné řešení. Technologie filtrace a částečné oxidace používaná v silniční a dálniční dopravě však není vhodná pro použití ve městech. Působí totiž oblaka dýmu na výfuku při fázi zrychlení. Spolehlivost EGR Systém EGR je velmi citlivý na množství a kvalitu recyklovaných plynů. Pevné částice z výfuku mohou v motoru působit jako abrazivum a snižují jeho životnost. V motoru vznikají spalováním také vodní páry a ve výfuku se po ochlazení slučují s NOx. Motor tedy recirkuluje i kyselou vodu. To má za následek předčasné znehodnocení motorového oleje a korozi kovových částí. Při poruše systému potom dochází k disfunkci motoru přehlceného výfukovými plyny (je-li recyklace příliš vysoká) nebo zásobovaného příliš chudou směsí (je-li recyklace nízká). SCR (Selective Catalytic Reduction) Aby bylo možné snížit objemy oxidů dusíku bez nutnosti ovlivňovat optimální nastavení spalovacího cyklu motoru, byla vyvinuta metoda selektivní katalytické redukce – SCR Její princip spočívá v tom, že motorem vyprodukované plyny s obsahem oxidů dusíku jsou ve výfuku smíchány s novou provozní hmotou AdBlue, což je chemicky 32,5% roztok močoviny. Při chemické reakci molekul oxidů dusíku s molekulami čpavku dochází k redukci na vodu a plynný dusík. Emise oxidů dusíku se tak sníží o 70 %, uhlovodíků o 90 % a částic o 10 %. Výhody SCR Tím, že je „ekologie“ řešena u systému SCR až za motorem ve výfuku, může být chod motoru optimalizován po stránce spotřeby, životnosti i výkonu. Za zmínku stojí především snížení spotřeby. Podle homologačních cyklů ESC byl naměřen její pokles o 6 %. Potenciál systému následného zpracování výfukových plynů umožňuje prostřednictvím vhodné strategie vstřikování AdBlue vyhovět už nyní normě Euro 5. Systém spojený s částicovým filtrem SCRT je schopen dosáhnout úrovně emisí požadované předpisem EEV a umožňuje i další snížení částic. Znamená to, že dnes zakoupené vozy splňující normy Euro 4, budou připraveny na normu Euro 5 nebo EEV pouhou změnou vstřikovací mapy AdBlue, resp. instalací CRT filtru. Tím se dostanou na úroveň emisních hodnot, které budou platit do roku 2012. Provozní hmota AdBlue Technologie SCR je novou a dosud nepoužívanou metodou, zejména kvůli prozatím špatné dostupnosti AdBlue na trhu pohonných hmot. Vzhledem k chemickému složení se předpokládá nízká cena této hmoty a ve spojení s předpokladem zachování optimálního cyklu motoru budou provozní náklady (kromě spotřeby nafty) pravděpodobně stejné jako u motorů se systémem EGR. V Evropě už s produkcí a zaváděním nové provozní hmoty na trh začali všichni velcí dodavatelé PHM. Průkopníkem je v současnosti společnost OMV, která otevřela v únoru 2005, po Německu a Rakousku, první čerpací stanici s AdBlue i v ČR. OMV plánuje do konce roku 2007 otevřít ve střední Evropě 67 stanic, z toho 10 v ČR. Podnikatel 6/2005 - Automobilový průmysl - Jaký systém pro Euro 4 - (rep)

person dabra  date_range 02.08.2005

BlueTec-dieselová technologie s efektivním filtračním účinkem. S filtrem na prachové částice jezdí v Německu již 50 % městských autobusů. Možnosti dovybavení již provozovaných autobusů moderními technologiemi.

Stuttgart – Firma EvoBus nabízí pro městské a linkové autobusy značek Mercedes-Benz a Setra technická zařízení minimalizující škodlivé emise. Současně jsou u zákazníků testována další vyvíjená zařízení, která účinně zabraňují diskutovanému zatěžování životního prostředí v centrech měst. BlueTec-dieselová technologie s vysoce efektivním filtračním účinkem První městské autobusy Mercedes-Benz konstrukční řady Citaro s novou BlueTec-dieselovou technologií od firmy DaimlerChrysler byly aktuálně předány do provozu ve městech Lahr, Stuttgart a Hamburg. Tyto autobusy splňují již dnes emisní předpisy Euro 4 platné od října 2006. Pomocí nové technologie jsou emise sazí a jemného prachu obsažené ve výfukových plynech oproti výchozí situaci na počátku 90. let sníženy až o 97 %. Emise oxidů dusíku se snížily až o 86 %. Nová dieselová technologie BlueTec od firmy DaimlerChrysler je založena na vylepšených motorech a na dodatečné úpravě výfukových plynů. V důsledku vysoké efektivity spalování vznikají emise, které odpovídají z hlediska podílu částic sazí a jemného prachu odfiltrovaným výfukovým plynům. Poté jsou pomocí integrované dodatečné úpravy výfukových plynů na principu SCR směřovány oxidy dusíku s přídavkem redukčního roztoku „AdBlue“ do katalyzátoru a zde přeměněny na neškodný dusík a vodní páru. Tento postup kromě dodržení limitních hodnot Euro 4 umožňuje zvládnout také limitní hodnoty Euro 5 platné od roku 2008/2009. Dieselová technologie BlueTec nachází využití v dálkových a linkových autobusech značek Mercedes-Benz a Setra. Více než 50 % městských autobusů v Německu jezdí s filtrem na prachové částice Redukci limitních hodnot částic obstarává u dnešních vozidel s Euro 3 pouze filtr na prachové částice. Pro městské a linkové autobusy značek Mercedes-Benz a Setra s motory Euro 3, popř. Euro 2, jsou filtry na prachové částice nabízeny ve formě zvláštní výbavy již od roku 1997. Míra vybavenosti u doposud expedovaných městských autobusů např. v Německu činí více než 50 %. V současnosti předkládá EvoBus pro již provozované městské a linkové autobusy s motory Euro 3 a částečně i s motory Euro 2 širokou nabídku na dovybavení prostřednictvím servisní sítě OMNIplus v Německu. Budou při tom použity výhradně takové filtry na prachové částice, které jsou po provedení odpovídajícího testování schváleny ze strany výrobce. Alternativní energie Kromě úsporných dieselových motorů pro autobusy obsahuje nabídka EvoBusu již několik let také pohon na zemní plyn s nízkým obsahem škodlivin. Motor na zemní plyn M 447 hLAG s regulací Lambda a oxidačním katalyzátorem sériově splňuje emisní předpisy dle Euro 4 v plném rozsahu. Na přání je k dodání též s certifikací EEV, čímž se dostává pod limity, požadované od roku 2008/2009 emisní normou Euro 5. Zdroj: Tisková zpráva DaimlerChrysler

person dabra  date_range 19.07.2005
Reklama
Škoda
Reklama
Volvo electric
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací