Reklama
Reklama
Alternativy

Výjimečnou evropskou zakázku na 150 nízkopodlažních trolejbusů Tr 24 Irisbus získala ŠKODA ELECTRIC v lotyšské Rize . Návrat trolejbusů Škoda po šestileté přestávce, kdy na trh dodávala konkurence Solaris.

Další informace: Ještě ze Škody Electric. Další zajímavosti nejen o plzeňských trolejbusech. Výjimečnou zakázku na 150 nízkopodlažních trolejbusů získala ŠKODA ELECTRIC s.r.o., dceřiná firma ŠKODA HOLDING a.s. Dlouhodobý kontrakt za 1,5 miliardy Kč představuje pro ŠKODU ELECTRIC návrat na tradiční trhy. Množstvím objednaných trolejbusů je to jeden z nejvýznamnějších kontraktů v oboru trolejbusů v Evropě v posledních letech. Zákazníkem je dopravní podnik města Rigy – Riga Satiksme. Trolejbusy jsou financovány z místních zdojů bez jakékoli evropské podpory. Zákazník zvolil nízkopodlažní dvouosý trolejbus délky 12 metrů známý pod označením ŠKODA 24 Tr Irisbus v modifikované karoserii Irisbus Iveco Citelis. Vozy pro hlavní město Lotyšska jsou navíc vybavené klimatizací pro řidiče i cestující, rampou pro invalidy a automatickými sběrači. Dodávky trolejbusů se uskuteční v letech 2007 – 2011. První vozy ŠKODA ELECTRIC dodá na přelomu srpna a září letošního roku a v roce 2007 zákazník obdrží 30 trolejbusů. Město Riga provozuje téměř 300 trolejbusů značky ŠKODA, první byly dodány v roce 1955, v roce 1998 vyrobila ŠKODA pro Rigu třicet trolejbusů 14 Tr v rámci tendru Světové banky. Poslední dodávky se uskutečnily v roce 2001 – šest trolejbusů ŠKODA 15 Tr. Získání kontraktu předcházela téměř dva roky trvající přípravná fáze včetně zapůjčení trolejbusu ŠKODA 24 Tr Irisbus na měsíc do Rigy. Nová zakázka potvrdila exportní ambice ŠKODA ELECTRIC. Firma se účastní dalších výběrových řízení na dodávky trolejbusů v Moskvě (pro ruského karosáře), dalších městech Pobaltí a v Rumunsku. Na BUSportálu 16. května 2006: Rižská premiéra trolejbusu Škoda 24 Tr Irisbus. Informace z tiskové zprávy doplníme dalšími informacemi a fotografiemi z provozu v samostatném materiálu během zítřka.

person dabra  date_range 06.02.2007

jako součást nového BRT (Bus Rapid Transit) systému Jokeri v Helsinkách. (Volvo bus named Commercial Vehicle of the Year in Finland).

Volvo bus named Commercial Vehicle of the Year in Finland Titul získal seminízkopodlažní autobus "low-entry", Volvo 8700 LE. Cenu získal za přátelský přístup k životnímu prostředí a jako důležitá součást nového BRT (Bus Rapid Transit) systému v Helsinkách Cenu "Commercial Vehicle of the Year in Finland" vyhlašuje každoročně obchodní magazín Ajolinja. Nejzávažnějším argumentem pro Volvo 8700 LE byla úroveň emisí EURO 5 - do Finska dodalo vůbec první vozidla splňující tuto normu právě Volvo. Volvo 8700 LE je také základní součástí "Jokeri bus transit system" v Helsinkách, kterýá dosáhl značné pozitivní publicity. Jokeri, provozovaný společností Concordia Bus Finland, obsluhuje 30 km autobusovou linku ve vyhrazených pruzích s předností průjezdu křižovatkami. Cestující informuje GPS systém o přesném příjezdu busu. Jokeri využívá i designových prostředků k odlišení od ostatní dopravy. Linku Jokeri obsluhuje 29 low-entry busů Volvo 14.7 m s kapacitou 103 cestujících. TZ Volvo Bus Corporation, překlad BUSportál Volvo bus named Commercial Vehicle of the Year in Finland Volvo’s low-entry bus, Volvo 8700 LE, has been named Commercial Vehicle of the Year in Finland. It was selected for the award due to its environmental friendliness and that it is an important component of the new Bus Rapid Transit system in Helsinki. Each year the transport trade magazine Ajolinja awards the title Commercial Vehicle of the Year in Finland. The most important argument cited in selecting the Volvo 8700 LE for 2006 is that the bus has such low emissions. The bus already today meets the Euro V emission standard that does not become effective until 2009. Moreover, Volvo was the first bus manufacturer to deliver diesel buses that meet the Euro V standard in Finland. According to Ajolinja, the Volvo 8700 LE is also a essential part of the Jokeri bus transit system in Helsinki, which has raised a lot of positive publicity. This system has significantly improved cross-city connections in the capital city area. Jokeri, operated by Concordia Bus Finland, comprises a 30-kilometer bus line. The bus traffic moves smoothly and rapidly as a result of separate bus lanes and that the buses have priority at crossings with traffic signals. Since the buses avoid so many stops, emissions are further reduced. A GPS system ensures that passengers at the stops can see exactly when the next bus arrives. The Jokeri buses also feature distinctive interior and exterior designs and colors clearly distinguishing them from other buses. According to Ajolinja, Jokeri has become a brand in itself. The Jokeri Line has 29 low-entry buses in traffic from Volvo. These are 14.7-meter-long bogie buses with capacity for 103 passengers. PR Volvo Bus Corporation

person olala  date_range 01.02.2007

V lednu byla zahájena produkce v novém závodu na výrobu autobusů v Třebíči.

První fotografie přímo z výrobní haly si můžete prohlédnout na http://bus.tedom.cz/zobraz-galerii.php?id_gal=9&sab=1 Na BUSportálu vyšlo: Autobusy TEDOM se dočkaly moderního montážního závodu v Třebíči.

person dabra  date_range 24.01.2007

... v souvislosti s přerušením dodávek "Družby". Ke zrodu myšlenky výstavby ropovodu IKL (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov) a její následné realizaci došlo v letech 1990 – 1992.

Potřeba vzniku tohoto nového ropovodu byla dána změnou politické a ekonomické situace ve světě. Tehdejší ČSFR správně odhadla své budoucí potřeby a vývoj ve světě a rozhodla se pro realizaci této výstavby. Rozhodnutí o výstavbě bylo učiněno na základě vznikajících problémů těžařských společností v Rusku a s tím spojenými potencionálními problémy s dodávkami ropy ropovodem Družba. Využití ropovodu Adria jako další alternativy nevyhovovalo potřebám z důvodu nedostatečné kapacity a navíc v budoucnu hrozilo reálné nebezpečí vyloučení ČR z odběru v rámci zvyšujícího se objemu odběru ropy Slovenskou republikou a Maďarskem. Odhadnutí důležitosti a potřebnosti výstavby nového ropovodu se ukázalo jako opodstatněné a nezbytně důležité. Idea výstavby ropovodu se setkala s kladnou odezvou nejen u nás, ale i v Německu, a proto se přistoupilo k realizaci výstavby. Původně plánovaná trasa ropovodu z Ingolstadtu přes Kralupy nad Vltavou do Litvínova byla z několika důvodů změněna na dnešní podobu trasy Vohburg an der Donau - Nelahozeves (u Kralup nad Vltavou), nicméně jméno ropovodu IKL bylo z nostalgických důvodů zachováno a běžně se používá dodnes. Přestože byla stavba IKL finančně i technicky velmi náročná, podařilo se ji zrealizovat v rekordně krátké době a splňuje svůj účel. Tyto informace a další podrobnosti jsme našli na www.mero.cz

person dabra  date_range 18.01.2007

Společnosti DuPont a British Petroleum nedávno oznámily, že koncem roku 2007 začne BP prodávat první generaci biobutanolového paliva pro automobily, vyrobeného fermentačním procesem. Pro biobutanolové palivo BP zahájí výrobu biobutanolu z cukrové řepy British Sugar v kapacitě 30 tis. t ročně ve Wissingtonu. Je to první krok společného vývoje DuPont a BP, na němž se obě společnosti dohodly v roce 2003. Biobutanol je výhodnější než biolíh - Předností biobutanolu je, že na rozdíl od biolihu či bioetanolu, může být přidáván do benzinu ve vyšší koncentraci, až 10 obj. % u evropských benzinů a 11,5 obj. % u amerických benzinů, do budoucna až 16 obj. %, a to bez modifikace motoru. Má až o 31 % vyšší energetický obsah proti biolihu. Ověřuje se i jeho přísada do dieselového paliva. Biobutanolové palivo je bezpečnější než běžné benziny a palivo s biolihem, méně se odpařuje za vyšších teplot. Na rozdíl od biolihu nepohlcuje vodu a může být bez rizika koroze dopravován stávajícími liniovými potrubními systémy. Jako látka přírodního původu je biobutanol dobře biologicky odbouratelný a nepředstavuje ohrožení půdy ani vody. Na biopaliva jezdí upravená i neupravená vozidla - Pro používání paliv s vyšším podílem biolihu byla vyvinuta upravená vozidla, tzv. Flexible Fuel Vehicles (FFV), která v Evropě nabízí především Ford a Saab. Mohou jezdit na palivo s vyšším podílem biopaliva, na palivo E85 s až 85 % biolihu. Stávající evropská norma EN 228 zatím připouští příměs biolihu 5 obj. %. Je však ověřeno, že se dá jezdit i na čistý biobutanol s oktanovým číslem 94. V roce 2005 mezi 14. červencem a 15. srpnem, se v USA konala první demonstrace schopností paliva se 100 % biobutanolem z kukuřice jízdou napříč Spojenými státy. Třináct let starý Buick Park Avenue 92 s neupraveným motorem a 96 tisíci najetými kilometry projel 16 tisíc km z Washingtonu do San Franciska průměrem 24 mil na galon, což představuje spotřebu 9,8 l/100 km. Barel může stát do 40 dolarů - Biobutanol se jako palivo zkoušel již delší dobu, jeho použití ve srovnání s benzinem nebo butanolem z ropy však dosud nebylo ekonomické. DuPont podle šéfa pro inovace Thomase Connnellyho očekává, že i bez subvencí se cena biobutanolu vyrobeného novými procesy bude pohybovat mezi 30 až 40 USD za barel proti ropě za více než 70 USD za barel, která vyhnala v červenci v USA cenu benzinu Regular na více než 3 USD za galon to je 126 USD za barel. Protože technologie výroby biobutanolu je podobná výrobě biolihu, bude možno stávající kapacity na biolíh provozovat bez retrofitu při výrobě biobutanolu. Kukuřice zpracovaná na biobutanol dává v konečném součtu až o 42 % více energie než při fermentaci na biolíh. Z jedné tuny kukuřice tak lze vyrobit až 230 litrů biolihu nebo až 380 litrů biobutanolu. Tomu DuPont a BP mu dávají přednost a chtějí jej dostat urychleně na trh. Druhá generace v roce 2010 - Jako druhá generace biobutanolu se dokončuje vývoj technologie výroby a kapacit s novým biotechnologickým procesem o vyšším stupni přeměny a bez vedlejší produkce acetonu a etanolu pomocí biokatalyzátoru. Jejich uvedení do provozu v USA se předpokládá v roce 2010. Jako suroviny se vedle kukuřice, řepy a cukrové třtiny uvažují pšenice, kasava (maniok), sorghum a do budoucna i odpady slámy, třtiny, trávy a rychle rostoucí celulózové zdroje. Šetrnější k životnímu prostředí - Při spalování biobutanolu nevznikají emise uhlovodíků a oxidů síry a dusíku. Studie analýzou Well-to-Wheel Life Cycle Analysis prokázala, že produkce emisí je u biobutanolu od pole po jízdu nejen nižší než u ropných paliv od těžby po jízdu, ale i než u biolihu. Na tom se podílí snížení emisí při dopravě ropy a distribuci benzinu, neboť značný podíl biobutanolu bude vyráběn v blízkosti místa spotřeby a distribuován potrubními systémy. S tím je spojena i nižší energetická náročnost na dopravu proti ropným palivům a nižší produkce oxidu uhličitého. Snížení závislosti na ropě z krizových oblastí - Zavedení biobutanolového paliva je v přímé souvislosti s americkým programem snížení závislosti USA na ropě z krizových oblastí a ze zemí jako je Írán a Venezuela, používajících ropu jako nástroje politického vydírání. Zpracování obnovitelných zdrojů sacharidů ze zemědělských plodin na biobutanol může pomoci rozvojovým zemím při snižování dovozu ropných paliv, v podpoře zemědělství, v dostupnosti pitné vody a zvýšení zaměstnanosti. Není divu, že oznámení bylo nadšeně přijato v Indii, která se změnila z dřívějšího dovozce pšenice a rýže na vývozce a disponuje přebytky, které by bylo možno zpracovat na tolik potřebná biopaliva v zemi s miliardou obyvatel. Ing. Alexandr Abušinov, Logistika 11/2006 www.logistika.ihned.cz

person dabra  date_range 17.01.2007

Bus systems without limits. High capacity systems for future. (5. mezinárodní autobusová konference 14.- 16.2.2007 v Bogotě.)

Progresivní systémy BRT - vysokokapacitní autobusová tramvaj po vyhrazených drahách - se bouřlivě rozvíjejí v Latinské Americe. Články o BRT najdete v této rubrice - Alternativy Materiál uvádíme bez překladu. It is with great pleasure and enthusiasm that UITP is organising its 5th international Bus Conference, after Brisbane and Maastricht, now in Bogota. The recent success of Bogota’s TransMilenio solution has been influencing a growing number of cities and international agencies to think of bus rapid transit. Those of you attending the World Congress in Madrid remember the convincing presentation on “Transport and Equity” made by Enrique Peñalosa. The beating heart of public transportation by means of buses, Bogota is the perfect place to hold such an event, which brings together top decision-makers from operators and the supply industry to present, debate and exchange on buses. Latin America, throughout the last decades has demonstrated to the world an impressive number of solutions to the consequences of a rapid urbanization and demographic growth. As cities move towards solutions to alleviate traffic congestion, pollution and improvements to the quality of life for its citizens, UITP is at the forefront of the sector to unlock the opportunities for the new partnerships and cooperations in the region. Bogota, the bus hub of Latin America, hosts an impressive number of operators and industry suppliers and service providers that, through innovation, are making mobility a reality. This is the place to meet and share new ideas that will shape the public transport sector in the region and the world in the coming years. The different presentations of the Conference will show you that - from bus system development, a special session on “bus system concepts”, infrastructure and station design - the scientific content of this edition goes far beyond the bus vehicle itself. As far as the latter is concerned, the focus on the latest developments in high capacity vehicles and recent collected experiences with fuels, they complement the genuine system approach. http://www.uitp.com/Events/2007/bogota/en/index.cfm

person dabra  date_range 13.01.2007

Společnost VDL Bus & Coach překonala hodnoty EEV odpovídající CNG autobusům vývojem extrémně "čistého" dieselového autobusu zjemněním filtrační technologie motoru. (Diesel cleaner than Natural Gas.)

Společnost VDL Bus & Coach snadno překonala hodnoty EEV odpovídající CNG autobusům vývojem extrémně "čistého" dieselového autobusu. Nejčerstvější výsledky ukazují znatelný pokles emisí CO2, NOx, NHMC a částic. Redukce bylo dosaženo zjemněním filtrační technologie motoru. EEV norma (Enhanced Environment friendly Vehicles), přijatá v roce 1999 a učená hlavně pro CNG autobusy, je přísnější než norma EURO 5. Dlouho se předpokládalo, že EEV norma není pro diesel dosažitelná a CNG se zdál být jedinou nízkoemisní alternativou pro budoucnost. VDL Bus & Coach nyní představuje diesel splňující EEV dokonce s lepšími ukazateli než CNG. Co se týče částic, jedná se o méně než 90 % v porovnání s EEV, hluk je snížen o 2 decibely. NOx je 20% pod normou (60 % pod EURO 4), NMHC téměř neměřitelné a hodnoty CO 21 x nižší (28 x nižší než EURO 4). Hlavní výhoda v porovnáni s CNG je možnost využití stávající sítě čerpacích stanic bez nutosti budování další infrastruktury pro CNG. Dále nejsou tyto autobusy zatěžovány nádržemi na plyn a cena je prakticky stejná jako u standard dieselu. Kromě čištění filtrů se nemění ani servis autobusu. PR VDL Bus & Coach bv VDL Bus & Coach bv. Překlad BUSportál. Kráceno. Diesel cleaner than Natural Gas VDL Bus & Coach has easily surpassed the EEV values for Natural Gas buses with the development of an extremely clean diesel bus. The latest results show a significant decrease in the emission of CO2, NOx, NHMC and fine particles. This reduction was achieved through the refinement of the engine system filter technology. The VDL Bus & Coach diesel engine is thus cleaner than a comparable Natural Gas engine. The EEV norm (Enhanced Environment friendly Vehicles), which was adopted in 1999 and is intended for Natural Gas buses, is considerably stricter than the Euro 5 norm which will be enforced from 2009 onwards. For a long time it was assumed that these emission values would not be achieved by a standard diesel engine. Natural Gas buses were thought to be the only alternative for achieving the emission values in the future. Now, however, VDL Bus & Coach has shown that diesel engines achieve the EEV norm and also show even better results. Emission VDL Bus & Coach has worked hard in recent years on a sophisticated technique which has lead to impressive results. Especially in the area of fine particles, a reduction in emissions has been made possible of no less than 90% compared to the EEV norm. The noise level has also been lowered by 2 decibels. The NOx emission lies 20% below the EEV norm and therefore 60% below the current Euro 4 norm. The NMHC emission by this bus is actually no longer measurable and the CO values are 28 times less than the current Euro 4 norm and 21 times less than the EEV norm. A major advantage compared to Natural Gas buses is that no new infrastructure is required for filling up with fuel because standard diesel fuel, possibly supplemented with 5% biodiesel, can be used. In addition, the weight of this EEV bus is the same as the current buses because no gas tanks have to be placed on or in the bus. There is therefore no loss of load capacity and no loss of passenger space. Maintenance costs are also practically the same as those of a standard diesel bus in view of the maintenance-friendly nature of the filter technology used. The filter only needs to be washed out 2 or 3 times during the lifetime of the vehicle using a high-pressure cleaner and water. No extra operations by the existing bus workshops or training of maintenance personnel are required. With respect to the CO2 emissions this lightweight bus, with its very low fuel consumption per km driven, is better than relatively heavier Natural Gas buses per driven km in city traffic. This is certainly the case when the 5% biodiesel, which will shortly be mixed into diesel as standard, is taken into account. If one also looks at the purchase price and the costs of the infrastructure then many more of these clean diesel buses can be bought for the same amount compared to Natural Gas buses. PR VDL Bus & Coach bv VDL Bus & Coach bv

person dabra  date_range 11.01.2007

Bankroty, nástup hybridních vozů a růst asijských značek Některé z hlavních závěrů každoroční studie celosvětového automobilového trhu Momentum: 2007 KPMG Global Auto Executive Survey.

Díky vysokým cenám ropy se hitem stanou automobily s nízkou spotřebou. Očekává se prodej až půl milionu vozidel s hybridním pohonem. Nadbytek výroby v automobilovém průmyslu a špatné finanční výsledky způsobí bankrot několika firem v odvětví. To jsou některé z hlavních závěrů každoroční studie celosvětového automobilového trhu Momentum: 2007 KPMG Global Auto Executive Survey, kterou provádí specializovaný tým pro automobilový průmysl společnosti KPMG  LLP (US). Tento průzkum, založený na rozhovorech se 150 vrcholovými manažery společností z celého světa vyrábějících přímo automobily nebo automobilové díly, byl proveden během října a listopadu roku 2006. Blíží se konec SUV? Sportovně užitkové vozy (tzv. SUV nebo 4x4) se stanou první obětí celosvětově vysokých cen ropy, které následně zvyšují ceny pohonných hmot v jednotlivých zemích. Tento závěr potvrdilo osm z deseti oslovených manažerů tohoto průzkumu. Vysoké ceny ropy značně změnily nákupní zvyklosti spotřebitelů, kteří při výběru nových vozů stále častěji preferují ekonomičnost provozu a celkovou ohleduplnost k životnímu prostředí. Nejčerněji vidí budoucnost tzv. čtyřkolek experti v severní Americe. Pouhá tři procenta z nich očekávají v tomto roce růst v segmentu SUV vozů. Optimističtější předpovědi mají automobiloví odborníci v Asii, kde růst očekává 52 procenta z nich, v Evropě jim věří 39 procent, přičemž i zde je vidět znatelný pokles, a to o celých 11 procent v porovnání s 50 procenty z roku 2005. Nízká spotřeba nadevše Ještě více dotázaných (celkem 89 procent) se domnívá, že ekonomická stránka provozu automobilů se v brzké době stane hlavním hodnotícím kritériem při nákupu vozidel. Pro zákazníky bude tento ukazatel mnohem důležitější než současná hodnotící kritéria, jakými jsou kvalita, bezpečnost, dostupnost nebo celkový vzhled a design automobilu. „Výsledky tohoto průzkumu jasně dokazují, že automobilové odvětví čeká velká výzva. V poměrně krátké době se bude muset adaptovat a přeorientovat dle měnících se nákupních zvyklostí a preferencí zákazníků,“ komentuje výsledky výzkumu Andrew Sutherland, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za automobilový průmysl, a doplňuje:„Právě vliv vysokých cen ropy a rostoucí požadavky zákazníků na ekonomičnost provozu vozidel jsou toho jasným důkazem.“ Budoucnost pro hybridní vozidla Studie společnosti KPMG LLP (US) se také zaměřila na to, které kategorie vozidel nahradí zisky při předpokládané stagnaci prodejů vozidel SUV, neboť právě tato kategorie vždy představovala pro většinu automobilek hlavní zdroj zisků. „Největší poptávka se očekává po vozidlech s hybridním pohonem a osobních automobilech nižších tříd. Během následujících pěti let se právě u těchto dvou kategorií očekává největší růst,“ upozorňuje Andrew Sutherland. Zejména do vozidel s hybridním pohonem, kterých bylo v roce 2006 na celém světě prodáno 200 tisíc, vkládají dotázaní velké naděje. Celkem 34 procent respondentů se domnívá, že v letošním roce se prodá dalších 300 tisíc těchto automobilů, přičemž dalších 37 procent expertů vidí budoucnost hybridů ještě optimističtěji – podle nich může prodej v roce 2007 dosáhnout až půl milionu těchto vozidel. Vzhled a design V pořadí kritérií, podle kterých se zákazníci rozhodují, jaké auto si koupí, nenastal oproti minulým rokům větší posun, ovšem až na dvě výjimky. Ačkoliv je kvalita stále vnímána jako velmi důležité hledisko, na pomyslné první místo se v názorech automobilových expertů prosadilo kritérium palivové úspornosti a efektivnosti. Výrazný nástup zaznamenal i vzhled a design automobilu. „Globální výzkum naznačuje, že design a styl nabývá na důležitosti a že mnoho zákazníků si vytváří silnou emocionální a estetickou vazbu na svá vozidla. Často si nový automobil vybírají, při podobnosti ostatních parametrů, právě jen na základě vzhledu. Podle mého názoru ovšem typický český zákazník bude při rozhodování o koupi nového vozu preferovat spíše praktičnost a ekonomický provoz, než vzhled a design,“ vysvětluje Andrew Sutherland. Očekávané bankroty Vrcholoví automobiloví manažeři očekávají i značné změny na trhu. Vysoké náklady na výrobu, špatné finanční výsledky a nadměrná produkce mohou způsobit bankroty jednotlivých firem na trhu. Další velká vlna změn se očekává také v oblasti fúzí a akvizic jednotlivých dodavatelů na automobilovém trhu. Vytvoření aliancí jim alespoň zčásti umožní snížit vysoké výrobní náklady. Tento názor zastává přes 80 procent dotázaných manažerů z asijských automobilek, zatímco v severní Americe tento názor podporuje téměř 60 procent oslovených expertů. „Důvody pro tyto radikální změny jsou jasné. Firmy se budou snažit snížit své výrobní náklady a také budou hledat nové obchodní příležitosti pro svůj další rozvoj,“ doplňuje Andrew Sutherland ze společnosti KPMG Česká republika. Nedostatečně kompetitivní nákladová struktura bude hlavní příčinou budoucích bankrotů podle 47 procent dotázaných, z toho v Evropě tento názor zastává téměř 70 procent dotázaných. Podle severoamerických manažerů se budou na bankrotech výraznou měrou podílet i podnikové výdaje na zdravotní pojištění a zaměstnanecké benefity. Téměř 9 z 10 oslovených manažerů se domnívá, že počet bankrotů během následujících několika let vzroste nebo zůstane na stejné úrovni, tak jako je tomu dnes. Naopak pouze 10 procent z nich věří ve snížení počtu bankrotů. V pořadí nejdůležitějších příležitostí pro snížení nákladů se na prvním místě umístily inovace ve způsobu výroby (66 procent), poté následovaly inovace v oblasti materiálů a surovin (61 procent) a možnosti outsourcingu/offshoringu především do Číny a střední a východní Evropy (61 procent). Česká republika A jaká je situace na českém automobilovém trhu ve světle globálních trendů? „Na českém automobilovém trhu stále dominuje Škoda, i přes nepatrný pokles v celkovém prodeji oproti roku 2005. Převaha Škody bude pokračovat tak dlouho, dokud bude schopná nabízet velmi dobrou kvalitu a spolehlivost svých vozů v kombinaci s rozumnou cenou,“ říká Andrew Sutherland a doplňuje: „ Češi nicméně nejsou při koupi automobilů vždy patrioty, jak ukazují nedávno zveřejněné statistiky, podle nichž bylo dovezeno více ojetých a ve své většině cizích aut, než bylo koupeno aut nových. Bude zajímavé sledovat, zda-li tento trend bude pokračovat i přes růst disponibilních příjmů.“ Asijské značky na vzestupu Podobně jako v minulém roce se respondenti víceméně shodují na tom, že se celosvětový tržní podíl asijských značek bude zvyšovat (u čínských značek zastává tento názor 79 procent respondentů, respektive 55 procent u indických a 55 procent u japonských a jihokorejských), a to na úkor především tradičních amerických značek, u nichž růst celosvětového tržního podílu očekává jen 10 procent dotázaných. Podíl evropských zůstane na stabilní úrovni. Čína se stává samostatným fenoménem, shodují se respondenti průzkumu KPMG. Důvěra panuje nejen v kontinuální dvouciferný růst čínské ekonomiky, ale i ve stejně dynamický růst prodejů na automobilovém trhu – 85 procent dotázaných se domnívá, že v následujících pěti letech budou prodeje automobilů v Číně růst nejméně o 10 procent, 20 procent respondentů se dokonce domnívá, že prodeje se budou pohybovat od 21 do 30 procent. I ziskovost bude podle respondentů dobrá – podle 61 procent z nich se bude v následujících pěti letech zvyšovat. TZ KPMG KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 104,000 pracovníků ve 144 zemích. Nezávislé členské společnosti KPMG jsou přidružené ke KPMG International, které neposkytuje žádné služby klientům. Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 650 zaměstnanců a  kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou a Ostravě. KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu, řízení rizik a poradenských služeb, daňového a finančního poradenství. Ze 528 odborných pracovníků je 23 partnerů, 24 statutárních auditorů, 68 certifikovaných účetních a 42 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 28 kvalifikovaných zahraničních odborníků.

person dabra  date_range 11.01.2007

Největší soukromá dopravní skupina ve Švýcarsku Eurobus objednala Solaris Urbino 18 Hybrid. (Switzerland’s first hybrid bus will be built in Poland.)

V týdnech po premiéře vozidla je to již několikáté prodané vozidlo s hybridním pohonem. Eurobus objednal kloubový autobus pro jednoho ze svých členů - firmu Regionalbus, obsluhující dopravu v Lenzburgu. Švýcaři jsou ekologicky smýšlejícím národem s dostupnými finančními prostředky. Autobus bude dodán na jaře roku 2007. Další odběratelé hybridů se rýsují u německých odběratelů (Brémy, Lipsko). Solaris Urbino Hybrid představil výrobce na IAA v Hanoveru a Transexpo v Kielcích, kde byl oceněn medailí za nejlepší výrobek. První Solaris Urbino 18 Hybrid byl prodán městské dopravě DVB AG v Drážďanech. Na BUSportálu vyšlo: Obchodní úspěch Solarisu v Hannoveru. Solaris na IAA v Hannoveru:Dva 18 m autobusy (EEV+hybrid) a dva 12 m (EURO5+CNG) Switzerland’s first hybrid bus will be built in Poland. Bolechowo, the 22nd of December, 2006 - Switzerland’s largest private transportation company, the Windisch-based Eurobus group, has ordered a Solaris Urbino 18 Hybrid bus. Since the launch of the hybrid bus only a few weeks ago, the bus manufacturer from Bolechowo near Poznan has already received numerous product enquiries. The Eurobus group has placed an order with Solaris Bus & Coach for an articulated bus with the innovative drive system for one of their partners, the Regionalbus company in Lenzburg. “The Swiss distinguish themselves by a high level of environmental awareness; apart from that, ecological projects like this are financially promoted in this country. We have planned the delivery of the bus ordered for the end of April, 2007”, says Solange Olszewska, vice president of Solaris Bus & Coach S.A. “We hope to receive further orders in the near future, considering especially our German customers. We are currently negotiating with prospects from Bremen and Leipzig.” The Solaris Urbino Hybrid, an innovative vehicle with a hybrid drive system, had been presented for the first time at the 2006 IAA for utility vehicles in Hannover. One month later, it was presented at the Transexpo exhibition in Kielce, Poland. There, the Solaris Urbino 18 Hybrid won a prize in the category “best product exhibited”. The first unit was purchased by DVB AG, the Dresden municipal transportation company. PRESS RELEASE Solaris Bus & Coach.

person dabra  date_range 27.12.2006

Technicko - ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě.

Problematice využití alternativních pohonných hmot v dopravě je v současné době ve světě věnována intenzivní pozornost. Na tuto problematiku je zaměřena i předkládaná studie „Technicko-ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě v České republice“, která byla vypracována na základě smlouvy o dílo evidenční číslo S-520-229/2005 uzavřené mezi Ministerstvem dopravy ČR a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze dne 2. 11. 2005. V úvodní kapitole jsou diskutovány význam využití alternativních paliv v dopravě a jejich definice. Dále je pozornost zaměřena na technické aspekty jejich využití v dopravě. Jsou shrnuty zdroje pro výrobu alternativních pohonných hmot, charakterizovány jednotlivé výrobní technologie a uvedeny jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a jakostní standardy, způsoby distribuce, podmínky pro použití ve vozidlech a ekologické aspekty použití. Je rovněž charakterizován současný stav využití alternativních pohonných hmot v dopravě u vybraných zemí Evropské unie včetně České republiky a podmínky pro jejich uplatnění z hlediska legislativy. V neposlední řadě jsou uvedeny varianty využití alternativních paliv v dopravě v České republice a provedeno ekonomické vyhodnocení vybraných variant. Na závěr jsou zmíněny překážky bránící využití alternativních pohonných hmot v dopravě v České republice a způsoby jak je odstranit. Více na http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Zivotni_prostredi/Alternativni_paliva.htm

person dabra  date_range 19.12.2006
Reklama
CIEB
Reklama
MAN
Reklama
Tezas
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací