Česká plynárenská unie má dnes 17. narozeniny

Od roku 2002 se ČPU angažuje rovněž v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj využívání stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě.
Od roku 2002 se ČPU angažuje rovněž v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj využívání stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě.
27. dubna 2011 tomu bude přesně 17 let, kdy byla v souvislosti se zahájením privatizace českého plynárenství založena Česká plynárenská unie. Zakládajícími členy tehdy bylo 8 krajských distribučních společností a státní Český plynárenský podnik, o. z. Transgas. Vzniklo nezávislé a dobrovolné profesní sdružení právnických osob, jehož cílem bylo sjednocovat stanoviska plynárenského odvětví ČR. Česká plynárenská unie v současné době zastupuje zájmy 16-ti členů, držitelů licencí na obchod, přepravu, distribuci nebo uskladňování zemního plynu.

Posláním České plynárenské unie (ČPU) je soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice i Evropské unii, tzn. hájení zájmů členů ve vztahu k domácím i mezinárodním institucím a představování zemního plynu odborné i laické veřejnosti jako energeticky výhodného a ekologicky šetrného paliva. ČPU zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci Eurogas. Hlavní pozornost a činnost unie je zaměřena do oblastí energetické politiky, energetické legislativy, mezinárodní spolupráce, medializace odvětví a předávání informací veřejnosti.

Od roku 2002 se ČPU angažuje rovněž v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj využívání stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě.

Z TZ ČPU
Jako ilustrační přinášíme záběry z nejčerstvějšího z kulatých stolů 9.3.2011 (v titulku), které ČPU pravidelně pořádá. Konal se za přítomnosti zástupců plynárenských společností, dopravců, institucí a médií v City Tower v Praze. Těžištěm diskuse bylo vyhodnocení situace v souvislosti uplynutí 5 let od uzavření Dobrovolné dohody se státem - Podpora zemního plynu pro dopravu. Spodní obrázek je z prezentace ČPU na letošní valné hromadě Svazu dopravy.

Související na www.cpu.cz:
Projekt Provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Prostějově pouze autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)
Porovnání variabilních nákladů na palivo u autobusů MHD (Pardubice)
Ekonomika provozu CNG autobusů

Česká plynárenská unie má dnes 17. narozeniny