Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Alternativy

ČSAD MHD Kladno vybere dodavatele dalších elektrobusů. Pro páteřní kladenské linky 603 a 606 koupí standardní i kloubové autobusy na baterie.

Jedním z kroků Města Kladna ke zlepšení životního prostředí ve městě je i zapojení městské dopravy. Na jaře 2021 byl vyřazen poslední naftový autobus a celá městská doprava je zajišťována pouze nízkoemisními autobusy s pohonem na zemní plyn. V září 2021 vyjely do pravidelného provozu městské dopravy Kladno také dva první elektrobusy . Jsou nasazovány na linku číslo 610 spojující sídliště Kročehlavy s centrem města. Podle strategického plánu udržitelné mobility města Kladna, schváleného v letošním roce, je cílem převést celý systém městské dopravy v Kladně na zcela čistý provoz do roku 2030. Dopravní společnost ČSAD MHD Kladno ze skupiny Arriva zajišťující městskou dopravu v Kladně ve spolupráci s Městem Kladno proto plánuje dále obnovovat vozový park městské dopravy pouze elektrobusy. Prvním záměrem je projekt na nákup 8 kloubových a 8 standardních elektrobusů, které budou nasazeny na páteřních linkách 603 a 606. Dopravce již vyhlásil výběrové řízení s plánovaným termínem dodání v letech 2023 až 2024. Na jejich pořízení plánuje využít evropské finanční prostředky z očekávané výzvy z programu ITI. Technologie dobíjecí infrastruktury bude řešena samostatným projektem. Pomalé noční dobíjení bude probíhat ve svou lokalitách, část dobíjecích stanic bude umístěna v areálu garáží, druhá část bude na pozemku sousedícím s teplárnou, který dopravce odkoupil od Statutárního města Kladna. Pro zajištění celodenního provozu městského elektrobusu, který často přesahuje ujetí 300 km, budou na společné konečné linek 603 a 606 v lokalitě Okrsek 4 vybudována dvě stanoviště pro rychlodobíjení elektrobusů pomocí pantografu v průběhu dne. Celkové náklady na pořízení vozidel a infrastruktury jsou odhadovány ve výši 500 mil. Kč.

person rebus  date_range 25.05.2022

Ve výběrovém řízení společnosti Szegedi Közlekedési na dodání nových trolejbusů s trakčními bateriemi byla úspěšná SOR Libchavy s typem TNS 12.

Společnost SOR Libchavy byla oznámena coby vítěz výběrového řízení na dodání až šesti nových parciálních trolejbusů pro maďarské město Szeged. Soutěž vypsaná v únoru letošního roku měla dvojici účastníků, přičemž vedle ceny byly mezi hodnoticími kritérii i délka záruky, obsaditelnost vozidel, dojezd na trakční baterie a další technická kritéria. Szeged je jedním ze tří trolejbusových provozů v Maďarsku, trolejbusová doprava je zde zajišťována od roku 1979 a síť trolejbusů vhodně doplňuje páteřní tramvajové linky ve městě. Pro zajištění obnovy vozového parku bylo požadováno dodání 12m trolejbusů s trakčními bateriemi (tzv. parciální trolejbusy), které mohou nahradit i dieselové autobusy používané dosud v případě výluk. Základní kontrakt počítá s dodáním čtyř vozidel, další dvě si může dopravce přikoupit v rámci opčního práva. Pro českou společnost SOR Libchavy, která ve výběrovém řízení zvítězila, se jedná o první kontrakt na dodávku trolejbusů mimo území bývalého Československa v její více než 30leté historii, a to i při započtení kooperační výroby, při níž SOR nefiguroval jako finální dodavatel vozidel. Výrobce nabídl do Szegedu vozidla typu SOR TNS 12, která budou vybavena elektrickou výzbrojí od pražské společnosti Cegelec. Celková hodnota kontraktu činí přibližně 70 mil. Kč. „ V současné době uplynuly lhůty na případné námitky proti výběru dodavatele a čeká se na podpis smlouvy. Samotný časový plán dodávek se bude odvíjet od finálního rozhodnutí zákazníka, který předpokládá, že na nákup vozidel získá finanční prostředky z externích zdrojů. Ačkoli by se mohlo zdát, že kontrakt nepatří co do počtu vozidel mezi největší, skutečnost, že se nám podařilo prosadit na novém teritoriu, z něj pro nás dělá prestižní záležitost ,“ upřesnil za SOR Libchavy Filip Murgaš, obchodní ředitel a jeden z jednatelů společnosti SOR. „ Naše společnost dodávala v minulosti do Szegedu elektrické výzbroje pro modernizaci tramvají i trolejbusů a naše výrobky byly použity i v rámci poslední dodávky nových tramvají. Zakázka na nové parciální trolejbusy pro Szeged bude pro nás znamenat nový projekt u tradičního zákazníka, z čehož máme nesmírnou radost ,“ uvedl za dodavatele elektrické části, firmu Cegelec, Miroslav Opa, výkonný ředitel společnosti.

person rebus  date_range 24.05.2022

Dopravní společnost GVB rozšiřuje svůj elektrický vozový park o 84 VDL Citea nové generace. A pravděpodobně bude následovat dalších 130 vozů.

Zakázka pro VDL Bus & Coach do Amsterdamu zahrnuje dodání 30 kloubových VDL Citea typu LF-181, 54 VDL Citea LF-122 a instalaci dobíjecích stanic, vše příští rok. GVB využívá elektrobusy od konce roku 2019, v současné době je v provozu 44 a dalších 31 přibude během léta . Amsterdam podle "Route Map Amsterdam Climate Neutral 2050“ sníží své emise CO2 o 5 % v roce 2025, 55 % v roce 2030 a 95 % v roce 2050 ve srovnání s úrovněmi v roce 1990. K plnění cílů přispěje VDL Bus & Coach se svými novými 30 kloubovými VDL Citea LF-181 a 54 VDL Citea LF-122. Při rozšíření vozového parku GVB odpovídá VDL také za realizaci dobíjecí infrastruktury. " S touto objednávkou bude vozový park GVB nakonec celý VDL ," říká Ard Romers, výkonný ředitel VDL Bus & Coach Nederland. " GVB se chystá v Amsterdamu vyřadit poslední dieselové autobusy a trvale přejít na vozy VDL Citea s nulovými emisemi. Jsme hrdí na to, že na základě důvěry vybudované za poslední desetiletí můžeme pokračovat ve spolupráci. Nizozemsko je evropským průkopníkem v elektrifikaci veřejné dopravy a společnost VDL s radostí poskytuje své zkušenosti a odborné znalosti jako partner pro přechod. V evropských městech a regionech každý den urazí více než 1 100 vozidel VDL Citea přes 135 000 elektrických kilometrů ." Nová generace VDL Citea Od představení první Citea SLF-120 Electric v Ženevě na výstavě UITP Mobility & City Transport v roce 2013, se VDL Bus & Coach zaměřila na elektrickou mobilitu a stala se jedním z předních hráčů v Evropě. V roce 2021 představil výrobce novou generaci elektrických Citea. Vyvinul koncept autobusu založený plně na elektrickém hnacím ústrojí a podle VDL připravený na budoucnost s nulovými emisemi jako samozřejmostí. Baterie v podlaze, jednodílná kompozitní boční stěna, chytrý energetický management, propracovaný systém klimatizace a ergonomické prostředí řidiče - těmito pěti důležitými inovacemi představuje VDL Bus & Coach novou generaci produktové řady Citea, kterou tvoří čtyři délkové varianty a pět typů. Nová Citea se již prodala v několika zemích a od letošního roku bude v provozu v Nizozemsku (Eindhoven), Finsku (Kotka a Lahti), Belgii (Flandry), Německu (Oberhausen a Braunschweig) a Francii (Bordeaux). GVB GVB zajišťuje veřejnou dopravu v Amsterdamu a okolí. Před vypuknutím koronaviru přepravila v průměrný pracovní den metrem, tramvají a autobusem a na trajektech přibližně 938 tisíc cestujících. Město Amsterdam, Dopravní úřad a GVB mají společnou ambici nabídnout v roce 2025 autobusovou dopravu zcela bez emisí. Amsterodamské metro a tramvaje již jezdí na 100% zelenou elektřinu a v provozu jsou také první elektrické trajekty.

person rebus  date_range 18.05.2022

EMT Madrid objednala 150 elektrobusů od Irizar e-mobility a Solaris. Dodány budou postupně do roku 2023.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (Městský dopravní podnik, EMT) objednala celkem 150 standardních elektrobusů, které do Madridu dorazí v letech 2022 až 2023, za částku 81 milionů eur (bez DPH). Vítězem dosud největšího elektrického tendru vypsaného EMT se stal španělský výrobce Irizar s 90 vozy Irizar ieBus a značka Solaris s další druhou šarží 60 Solaris Urbino 12. Dvanáctimetrové autobusy budou začleněny do madridského vozového parku postupně do konce roku 2023. Základní rozpočet pro toto výběrové řízení se zvýšil na 82,5 milionu eur (bez DPH). EMT očekává, v souladu s cíli madridské strategie udržitelnosti životního prostředí, se bude do konce roku 2022 bude městská elektrická flotila skládat ze 190 vozidel a do konce roku 2023 dosáhne 329 vozidel. Průměrné stáří vozidel se ze současných 5,1 let do konce roku 2022 sníží na 4,64 roku. Při výběrovém řízení hodnotil EMT hlavní kritéria: maximální cena 550 000 Eur za vůz, dodatečná záruka nabízená výrobci, dojezd vozidel a náklady na spotřebu energie. Kromě toho byl brán v úvahu také soubor dalších kritérií souvisejících s technickými nabídkami. Strategický plán, který madridská městská rada a EMT navrhly do roku 2025, zahrnuje ambiciózní projekty pro pokrok v elektrifikaci v blízké budoucnosti. Součástí je také transformace současného centra La Elipa na referenční centrum pro umístění 100% elektrické flotily. Depo bude mít kapacitu až pro 318 elektrických autobusů a bude mít velký fotovoltaický systém, který bude národním měřítkem pro energetickou účinnost, uvádí EMT. Magistrát města také požádal pro EMT v rámci Programu pomoci obcím na realizaci nízkoemisních zón a digitální a udržitelnou transformaci městské dopravy o financování z fondů Next Generation na pořízení 206 autobusů na elektřinu ve výši 41,2 milionu, předběžně je financování odsouhlaseno. V současné době běží výběrové řízení na vypracování a realizaci projektu výstavby vodní elektrárny a podpůrné fotovoltaické instalace ve středisku Entrevías. Nová čerpací stanice poskytne několik zelených vodíkových dobíjecích stanic pro flotilu deseti autobusů, které EMT plánuje v první fázi pořídit. Projekt zahrnuje zprovoznění nezbytných zařízení pro výrobu, skladování a distribuci vodíku, instalaci a zprovoznění fotovoltaických panelů schopných vyrábět veškerou energii potřebnou pro výrobu H2 z obnovitelných zdrojů. Celková doba realizace je 19 a půl měsíce: jeden a půl měsíce pro vypracování projektu a 18 měsíců pro jeho realizaci. EMT jako první španělský dopravce testoval autobusy s palivovými články na vodíkový pohon již v roce 2002. V roce 2020 podepisuje strategickou alianci s Národním centrem vodíkových a palivových článků (CNH2) s cílem podporovat vývoj a implementaci technologií aplikovaných na toto palivo. CNH2 je národní výzkumný prostor zaměřený na podporu výzkumu vodíkových a palivových článků. Využití vodíku jako paliva je strategickým projektem zvláštní důležitosti v záměrech Městského dopravního podniku. Jak nový strategický plán do roku 2025, tak i environmentální strategie Madrid 360 považují za cíl zelenou a dekarbonizovanou společnost s udržitelným energetickým modelem. K tomu je zásadním milníkem transformace vozového parku: v prosinci letošního roku budou stažena dieselová vozidla a městský vozový park bude složen jen z autobusů na elektřinu a zemní plyn.

person rebus  date_range 16.05.2022

Škoda Transportation dnes do komínské vozovny dopravila první vůz z dvaceti nových trolejbusů objednaných v rámci opce ze smlouvy na 40 velkokapacitních trolejbusů. Na linkách nahradí především vysokopodlažní a neklimatizované vozy.

Dalších devět nových trolejbusů Škoda 27 Tr přijede do Brna do konce června. Zbývající část dodávky z celkem dvaceti vozů brněnský dopravní podnik očekává ve druhé polovině roku. Za dvacet vozů dopravce zaplatí 239 miliónů korun. „ Aby městská hromadná doprava mohla být pro Brňany alternativou pro individuální dopravu auty, musí nabízet dobrou dostupnost všech lokalit, moderní komfortní vozy a přiměřenou cenu. V Brně jednoznačně tato kritéria naplňujeme. Strategickými projekty neustále síť linek rozšiřujeme, jízdné se i přes inflaci už deset let nezdražovalo a zdražovat nebude a stále obnovujeme vozový park našeho dopravního podniku. Dodávka dvaceti nových klimatizovaných a nízkopodlažních trolejbusů 27Tr je toho příkladem. Do konce května ještě čekáme nové autobusy SOR NS 12 ,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Dvacet trolejbusů 27Tr Dopravní podnik města Brna pořídil už v loňském roce. „ Nyní využíváme rámcové smlouvy, která nám umožňuje i přes rostoucí ceny energií a materiálů zakoupit další dvacítku vozů za stejných finančních podmínek. Přesto, že se nacházíme v těžké ekonomické situaci, nechceme od modernizace vozového parku upustit, navíc za takto výhodných podmínek, “ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Za jeden vůz dopravce zaplatí 11,95 miliónu korun, celkem tedy 239 miliónů. Nové trolejbusy v provozu postupně nahradí poslední vysokopodlažní trolejbusy 14Tr a 15Tr, ale i nejstarší typy 21Tr a 22Tr. Vozový park trolejbusů tak bude do konce roku 100% nízkopodlažní. S novými vozy se cestující setkají nejčastěji na linkách 25, 26, 33 a 37. Trolejbusy Škoda 27Tr jsou plně nízkopodlažní kloubové vozy o délce 18 metrů, s klimatizací, každý pojme více než 120 osob. Cestuj „Součástí naší strategie je navyšovat kapacitu spojů, proto se vydáváme cestou nákupu kloubových trolejbusů, které přepraví přibližně o 40 cestujících více než sólo vozy. Trolejbusová doprava je jednou z nejekologičtějších forem dopravy ve městech. Její provoz je navíc oproti jiným ekologickým pohonům ekonomicky výrazně výhodnější. Proto v Brně stále udržujeme největší trolejbusovou síť v Česku,“ uzavřel Havránek.

person rebus  date_range 13.05.2022

Za předpokladu získání dotací z ITI/IROP nasadí deset autobusů na vodík do provozu v oblasti Mníšku pod Brdy společnost MARTIN UHER BUS. Vodík zajistí vodní elektrárna ve Vraném nad Vltavou.

Rada Středočeského kraje 12. května 2022 schválila memorandum o vzájemné spolupráci na projektu nákupu vodíkových autobusů mezi Středočeským krajem, Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), společností ČEZ a dopravní firmou MARTIN UHER. Cílem uzavření memoranda je nastartování a co nejrychlejší zavedení provozu vodíkových autobusů v rámci dopravní obslužnosti v oblasti Mníšku pod Brdy a s optimálními náklady. Pokud dokument schválí i zastupitelstvo dokument podepíše hejtmanka Petra Pecková. Projekt předpokládá nákup deseti dvanáctimetrových autobusů na vodíkový pohon. Předpokládaná hodnota činí 242,2 milionu korun a bude většinově hrazena z dotací ITI Pražské metropolitní oblasti a od státu (za předpokladu získání dotace z ITI/IROP). Vyjet by měly v průběhu roku 2024. „ Autobusy chceme nasadit do oblasti Mníšku pod Brdy, kde je možné je otestovat v kopcovitém terénu a meziměstském terénu. Při výběru lokality jsme hleděli i na to, že obec podporuje bezemisní dopravu a výstavbu plničky s elektrolyzérem ,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Svou roli pro nasázení vodíkových autobusů sehrála i emisně nulová výroba elektřiny ve vodní elektrárně ve Vraném nad Vltavou. " Jedním z důvodů, proč na celém projektu spolupracujeme se společností ČEZ, je skutečnost, že je schopna nabídnout trvalou a stabilní výrobu zeleného vodíku z elektřiny produkované ve vodní elektrárně Vrané nad Vltavou, “ uvedl Petr Borecký. Vodíkový pohon je však oproti dieselům stále výrazně dražší, resp. vyšší je pořizovací cena autobusů. Autobus s konvenčním vznětovým agregátem vyjde na zhruba pět milionů korun. Model s vodíkovým pohonem vyjde na čtyřnásobek. Nevýhodou je i výstavba plniček a nedostatek dodavatelů vodíku. Na druhé straně jsou výhodami rychlé doplňování paliva, vysoký dojezd, nízká hlučnost a vysoká životnost palivových článků. Středočeský kraj předpokládá cenu nákladů na provoz vodíkového autobusu ve výši cca 66 Kč/km v případě vypsání a následně vyplacení dotace ve výši 80% na vodíkovou plničku. V opačném případě se náklady zvýší na 83 Kč/km. Středočeský kraj tímto reaguje na změny klimatu a podporuje Zelenou dohodu pro Evropu, neboli Green Deal. „ Současně usilujeme o to, aby když už k této transformaci ekonomiky dochází, na ní vývojově participovali i čeští výrobci a Česko tak nebylo pouze kupujícím těchto technologií, ale též jejich vývojářem ,“ dodává Borecký. V současné době zabezpečuje základní dopravní obslužnost kraje 28 dopravců, z toho 20 dopravců má přes třicet provozoven na území Středočeského kraje. Celkový počet vozů, které by měly spadat pod účinnost zákona o podpoře nízkoemisních vozidel je celkem 307, tj. 23,4 % z celkového počtu 1 314 vypravovaných vozů. Memorandum ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

person rebus  date_range 12.05.2022

Objednávka na první 100 % bezemisní autobusy pro městskou dopravu v Seville je pro IVECO BUS úspěchem. Ve Francii, Norsku, Nizozemsku, Lucembursku, Rakousku a Německu ujely E-Way již miliony kilometrů.

IVECO BUS vyhrála jednu ze dvou částí výběrového řízení pro Sevillskou městskou dopravu (TUSSAM) pro zajištění udržitelné dopravy v kulturním a historickém městě na jihu Španělska, dodá pět 12metrových elektrických autobusů E-Way. 12metrový E-WAY vybraný TUSSAM bude vybavený synchronním elektrickým trakčním motorem o jmenovitém výkonu 160 kW a lithium-iontovými bateriemi s kapacitou až 460 kWh, integrované ve střeše a v zadní části vozidla. Nabíjí za necelé čtyři hodiny prostřednictvím zásuvky CCS2 Combo výkonem asi 100 kW. Vozidla nabídnou nejlepší možnou dostupnost cestujícím se sníženou pohyblivostí díky dvěma nájezdovým rampám a dvěma plochám vyhrazeným pro kočárky a invalidní vozíky. Nízkopodlažní jsou v celé délce vozidla. Iveco Bus E-Way fungují ve veřejné dopravě ve Francii, Norsku, Nizozemsku, Lucembursku, Rakousku a Německu a ujely několik milionů kilometrů. Díky dobrému poměru dojezdu a kapacity pro cestující může E-Way pokrýt celodenní provoz, uvádí výrobce. Model má za sebou dvě certifikované rekordní jízdy. Druhá byla provedená v reálných provozních podmínkách z iniciativy zákazníka, německé společnosti Verkerhrsbetriebe Bachstein, s 12m E-Way s 350 kWh bateriemi nabíjenými přes noc. Výsledek byl certifikovaný TÜV Nord a činil 543 kilometrů na jedno nabití, na konci testu zůstala 3% kapacita v baterii. Pro IVECO BUS jde o první objednávku jeho 100 % elektrických autobusů ve Španělsku.

person rebus  date_range 11.05.2022

Každý desátý autobus bude elektrobus. Ostravský dopravní podnik s 24 Solaris Urbino 12 electric překoná dosavadní rekord Dopravního podniku města Hradce Králové.

24 nových elektrobusů s technologií OppCharge, tedy s průběžným dobíjením, zařazuje od května postupně do svého provozu Dopravní podnik Ostrava (DPO). Pro elektrobusy vznikla i další nová nabíjecí infrastruktura na terminálu Hranečník ve Slezské Ostravě, která bude obsluhovat první část převzatých vozů. Po dodání všech vozů bude každý desátý vypravovaný autobus DPO elektrobus. Nasazením všech 24 nových elektrobusů se ve srovnání se CNG autobusy vyprodukuje za rok až o 700 kg emisí oxidu uhličitého méně. DPO tímto pokračuje ve svém ekologickém závazku „Bez dieselu“, který deklaroval loni na jaře s tím, že již nekoupí žádný dieselový autobus, a mohl tak do svého běžného denního provozu nasazovat pouze vozy na ekologický pohon. „ Měníme autobusovou dopravu v Ostravě. Nová nabíjecí infrastruktura na terminálu Hranečník je další fází naší strategie a doplňuje již stávající nabíječku pro elektrobusy v Ostravě-Svinově. Následující součástí plánu je vybudování nabíjecí stanice i na ul. Valchařská v centru města. Ostrava tak bude mít tři strategické body, kde se budou elektrobusy nabíjet a odkud budou vyjíždět obsluhovat přilehlé lokality. V daných místech se tak znatelně sníží produkce CO2 ,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO. Primátor města Ostravy, Tomáš Macura, doplňuje: „ Jsme rádi, že Ostravanům můžeme nabídnout další možnost ekologické dopravy. Od roku 2010, kdy DPO zakoupil první elektrobus, urazil velký kus cesty k ekologizaci provozu, která vyvrcholila loňskou jarní kampaní a závazkem „Bez dieselu“. Zařazením dalších 24 elektrobusů Dopravní podnik Ostrava již jen potvrzuje svou nezastupitelnou roli při zlepšování životního prostředí v našem městě .“ „ Převzetí a uvedení do provozu nových elektrobusů v Ostravě odpovídá cílům vlády v podpoře komfortní a moderní veřejné dopravy. Ministerstvo dopravy se podílí na výstavbě sítě dobíjecích stanic a v dalším operačním programu doprava III chceme podpořit dobíjecí stanice ve výši až 6 mld. Kč ,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka na představení vozů v Ostravě v pátek 6. května. Celková hodnota dodávky 24 elektrobusů Solaris včetně dobíjecích ramen Siemens (1 terminál Hranečník, 3 ul. Valchařská) je necelých 308 mil. korun bez DPH. Většina nákladů bude spolufinancována z fondů Evropské unie. Elektrobusy od Solaris Bus & Coach jsou dvanáctimetrové Solaris Urbino pro až 85 cestujících vybavené bateriemi Solaris High Power s celkovou kapacitou 91,4 kWh. Tato kapacita je optimální volbou pro časté krátké dobíjení, které je typické pro trasy, na kterých budou tyto vozy nasazeny. První vozy dodal Solaris rok po uzavření smlouvy. Dobíjecí infrastrukturu pro elektrobusy dodává Siemens Smart Infrastructure. V areálu MHD terminálu Hranečník zprovoznil ultra výkonnou dobíjecí stanici SICHARGE UC. „ Naše dobíjecí stanice dosahuje špičkového výkonu 400 kW a v řádu jednotek minut dokáže dodat do trakčních akumulátorů elektrobusu Solaris Urbino 12 electric dostatečné množství elektrické energie pro spolehlivou autobusovou obsluhu Ostravy ,“ uvedl Tomáš Hüner, ředitel Siemens Smart Infrastructure. „ Díky použité technologii stačí k dobití elektrobusu na celou trasu několikaminutová pracovní přestávka .“ Dopravní podnik Ostrava plánuje vybudovat další dobíjecí stanice ve Valchařské ulici v centru města, kde budou nainstalovány tři dobíjecí stanice SICAHRGE UC. Ostrava tak bude mít i se stávající nabíječkou v Ostravě-Svinově tři strategické body, kde se budou elektrobusy nabíjet. Nejmodernější dobíjecí stanice SICHARGE UC disponují maximálním stejnosměrným výstupním proudem až 500 A a napětím až 1000 V. Jádrem celého systému je dobíjecí centrum, zařízení dále zahrnuje řídicí systém dobíjení a řízené usměrňovače. Z dobíjecího centra je také vyvedeno kabelové napájení dobíjecího ramena. Technologie dobíjecí infrastruktury je bezobslužná, její provoz tak nevyžaduje lidský zásah. Vedle dobíjecí stanice SICHARGE UC Siemens na terminál Hranečník dodal dobíjecí rameno s výdejníkem a reverzním pantografem, který slouží k mechanickému připojení s vozidlem během nabíjení, vysokonapěťový suchý transformátor 800 kVA, kioskovou trafostanici, rozvaděč vysokého napětí, rozvaděč nízkého napětí, systém pro vzdálené řízení dobíjení, kamerový systém a 24 mobilních stejnosměrných dobíjecích stanic s výstupním výkonem 22 kW pro noční balanční dobíjení. Veškeré parametry stavu technologie dobíjecí infrastruktury včetně dobíjecí stanice zaznamenává lokální řídicí systém. Ten je přenáší do energo dispečinku DPO, kde je možné informace o provozních stavech sledovat v reálném čase. K 1. 1. 2022 bylo ve vozovém parku DPO 292 autobusů, z toho 227 CNG a 8 elektrobusů. Na konci roku 2022 počítá DPO s 227 CNG autobusy a 32 elektrobusy. Dosud největší flotilu elektrobusů provozuje v České republice Dopravní podnik města Hradce Králové. Jeho elektrobusy značky SOR ujely přes 4 miliony kilometrů.

person rebus  date_range 06.05.2022

Prvním městem u nás s bateriovými trolejbusy Škoda 36 Tr v pravidelném provozu bude Ostrava. Nový typ se od předchozích liší karosérií, kterou vyrábí sesterská společnost Škodovky - turecká Temsa.

Škoda Transportation na svých webových stránkách uveřejnila fotografie nového trolejbusu typového označení Škoda 36 Tr (z rodiny Škoda T´CITY). Vůz je založen na karoserii tureckého výrobce Temsa. Dokončené vozidlo bude v blízké době podrobeno testování v ulicích Plzně a následně se možná objeví i v dalším městě. V pravidelném provozu vyjedou trolejbusy s trakční baterií a rekuperací energie na začátku příštího roku v Ostravě. " Ostrava bude prvním městem v České republice, kde budou jezdit naše nové trolejbusy Škoda T’CITY. Tento nový modelový typ se od našich předchozích odlišuje zejména karosérií, kterou bude vyrábět naše sesterská společnost. Bude se tak jednat o snoubení spolupráce dvou společností ze Skupiny PPF, kdy každá společnost přinese do nového produktu to nejlepší ," uvedla při podpisu smlouvy Tanya Altmann, Senior Viceprezident pro Bus Mobility Solutions ve skupině Škoda Transportation. Dopravní podnik Ostrava podepsal rámcovou smlouvu na dodávku 18 nových nízkopodlažních bateriových 12 metrů dlouhých trolejbusů se skupinou Škoda Transportation těsně před vánočními svátky v roce 2021. Mimo trakční vedení ujedou vozy až 15 kilometrů. Celková hodnota zakázky je 203 milionů korun, cena jednoho trolejbusu je 11,22 milionu korun, prvních 6 kusů by měl dopravce převzít začátkem roku 2023. Škoda T'CITY 36 Tr uveze na palubě 85 cestujících, 27 míst je k sezení, a jeden prostor pro vozíčkáře. Samozřejmostí je klimatizace celého vozu, USB porty a také kamerový systém. V Ostravě by nové vozy měly nahradit trolejbusy Škoda 21 Tr.

person rebus  date_range 04.05.2022

75 elektrických autobusů Solaris se v Itálii v druhé polovině letošního roku připojí ke flotile 140 elektrických Urbin, které jsou již v provozu.

Italský provozovatel ATM Milano od Solaris objednal další vozy z rámcové smlouvy na 250 vozidel. První dvě dodávky, celkem 140 elektrických autobusů Urbino, již byly splněny. Tentokrát ojednal 75 Urbino 12, které podle smlouvy vyjedou do ulic Milána v druhé polovině roku 2022. Doobjednat může ATM ještě 35 kusů. Rámcová smlouva na dodávku až 250 elektrobusů celkem pro ATM Milano je pro Solaris jednou z největších elektrických zakázek. Její postupné naplňování je v souladu s plány milánského dopravce vyřadit dieselové autobusy do konce roku 2030. Se 40 elektrobusy Urbino zakoupenými ATM Milano v roce 2019 a 100 Urbino objednanými o rok později půjde o 215 kusů. 12metrové elektricky poháněná Urbina budou vybavena bateriemi Solaris High Energy s celkovou jmenovitou kapacitou téměř 400 kWh a budou nabíjeny pomocí inverzního pantografu. Klimatizovaný interiér autobusu pojme 75 osob. Řidiči budou mít k dispozici např. Mobileye Shield+, systém, který pomocí zvukových a vizuálních upozornění varuje řidiče před jakýmkoliv objektem detekovaným v mrtvém úhlu vozidla. Partnerství mezi Solaris a ATM v Miláně začalo v roce 2014. Od té doby vyjelo z brány továrny v Bolechowo směrem do Milána přes 300 vozidel, včetně téměř 200 trolejbusů a e-busů. V listopadu loňského roku uzavřel dopravce se Solaris další smlouvu na 50 bezemisních kloubových trolejbusů Trollino 18 .

person rebus  date_range 02.05.2022
Reklama
Škoda
Reklama
Volvo electric
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací