Chtěli bychom vás informovat o základních poplatcích za vystavení německých povolení pro dopravu osob (platnost od 1.10.2001). Dle německého Zákona o poplatcích za úřední úkony pro osobní
Chtěli bychom vás informovat o základních poplatcích za vystavení německých povolení pro dopravu osob (platnost od 1.10.2001). Dle německého Zákona o poplatcích za úřední úkony pro osobní
Chtěli bychom vás informovat o základních poplatcích za vystavení německých povolení pro dopravu osob (platnost od 1.10.2001). Dle německého Zákona o poplatcích za úřední úkony pro osobní živnostenskou dopravu prováděnou motorovými vozidly se výše poplatků za udělení povolení pro nepravidelnou dopravu pohybuje v rozmezí 200 - 2930,- DM a za udělení povolení pro pravidelnou dopravu 200 - 4880,- DM.

Výše poplatků za povolení pro jednotlivé druhy dopravy
  roční pov. jednorázové
pov.
bilaterální / tranzitní prázdný vjezd autobusu 800,- EUR 110,- EUR
... za každé další povolení (kopie)   40,- EUR
 
bilaterální / tranzitní kyvadlové povolení (2x originál)   120,- DEM
(60,- EUR)
... za každé další povolení (kopie)   15,- DEM

Eva Štefkovičová
Odbor povolení