V Rumunsku tak jako v mnoha jiných státech střední a východní Evropy dochází k harmonizaci legislativy s EU. Důkazem toho je například skutečnost, že od 1.1.2002 budou muset rumunští dopravci, kteří
V Rumunsku tak jako v mnoha jiných státech střední a východní Evropy dochází k harmonizaci legislativy s EU. Důkazem toho je například skutečnost, že od 1.1.2002 budou muset rumunští dopravci, kteří
V Rumunsku tak jako v mnoha jiných státech střední a východní Evropy dochází k harmonizaci legislativy s EU. Důkazem toho je například skutečnost, že od 1.1.2002 budou muset rumunští dopravci, kteří budou chtít nadále podnikat v mezinárodní dopravě prokázat finanční způsobilost. V současné době má Rumunsko harmonizovánu s EU legislativu související s technickými předpisy, čímž by měly vymizet pro dopravce nepříjemné problémy s váhou připadající na nápravu, kterou v předešlé době nebylo možno nepřekročit při provozu plně obsazeného autobusu.
Také Rumunsko kromě mnoha evropských států podepsalo dohodu INTERBUS, která prochází ve smluvních státech Dohody procesem ratifikace. V měsíci říjnu se uskutečnilo jednání Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Rumunskem, která schválila, že od 1.1.2002 bude povolena změna ve složení skupiny cestujících při kyvadlových přepravách. Pro rok 2002 bude opětovně vyměněn kontingent povolení pro případy kdy dojde ke změně ve složení skupiny cestujících při zpáteční jízdě, která bude možno použít pro ostatní druhy dopravy, kdy dojde ke změně ve složení skupiny cestujících, popřípadě pro kyvadlové dopravy, při kterých změna přesáhne povolených 20%.
V Rumunsku bude od 1.1.2002 zaveden nový systém zpoplatnění některých silnic a dálnic. Ke stížnostem českých dopravních firem uvedla rumunská strana, že rumunské celní orgány nemají žádné právo stanovit povinnou trasu pro nákladní vozidla, ale mohou pouze informovat řidiče o silnicích, které jsou placené a které placení nepodléhají a nejsou oprávněni vybírat žádné poplatky za tyto informace.

Eva Štefkovičová
Odbor povolení