Zeptali jsme se Petra Smítala z ČAS Znojmo na

realizovaný projekt elektrobusu. S tím se můžete svézt právě ve Znojmě.
realizovaný projekt elektrobusu. S tím se můžete svézt právě ve Znojmě.
Kde a jak vznikl projekt elektrobusu ?
Projekt elektrobusu je vyústěním dlouhodobého vývoje a výzkumu našeho pracovního týmu do oblasti alternativních a obnovitelných zdrojů energií, a to zejména elektrické. Protože naše firma má ve svém předmětu činnosti provozování autobusové dopravy a ve vztahu k provozu v městské hromadné dopravě bylo výzkumné a vývojové úsilí nasměrováno na konstrukci vozidla pro hromadnou přepravu osob pro městský provoz, které by splňovalo požadavek bezemisnosti a pohon obnovitelnou energií bez napojení zdroje pohonu na kolejový svršek nebo trolejový rozvod. Dále byl zohledňován požadavek nízkopodlažního vozidla a možnost přepravy osob se zdravotním postižením.
Kdo projekt podporuje ?
Projekt byl na základě veřejné soutěže u MPO ČR získán naší firmou, a to jako tříletý se zahájením v roce 2000. Projekt byl řešitelským kolektivem složeným z teoretické výzkumné oblasti - VUT Brno a spolupracujícími výrobními jednotkami - EPRONA Rokytnice a ČAS-SERVICE a.s. v roce 2003 úspěšně dokončen s vyústěním do plně funkčního prototypu.
Co můžete říci ke karoserii ?
Předmětem výzkumného úkolu bylo vyvinout a zrealizovat bezemisní vozidlo pro městský provoz na elektrickou energii. Funkční prototyp používá akumulovanou elektrickou energii do akumulátorů ( které jsou trvale umístěny ve vozidle ) a byl vyřešen způsob rychlého nabíjení akumulátorů. Karoserie byla použita jako skelet pro trolejbus TR 21. Karoserie nebyla předmětem řešení uvedeného výzkumu a vývoje. Veškeré pohonné a ovládací prvky lze instalovat do obdobných typů karosérií vhodných pro městskou hromadnou dopravu.
Jaké jsou provozní zkušenosti a perspektiva ?
Provozní zkušenosti dosahují vyšších parametrů než bylo v původním zadání projektu. Další perspektiva spočívá v nahrazení části energie akumulované v článcích zdrojem - palivový článek.

Technické parametry naleznete na www.cas-zn.cz


Zeptali jsme se Petra Smítala z ČAS Znojmo na
Zeptali jsme se Petra Smítala z ČAS Znojmo na
Zeptali jsme se Petra Smítala z ČAS Znojmo na