Ze Slovenska: Jak se mění veřejná autobusová doprava.
Na Slovensku můžete potkat i slovenské autobusy - PRE-OS Novoplan s motorem Cummins. Foto BUSportál na Autosalónu Nitra.

Žilina - Rozhovor s prezidentem Zväzu autobusovej dopravy Georgeom Trabelssiem: "... V podnikoch SAD bolo pred privatizáciu 90 percent autobusov v zlom technickom stave. Noví vlastníci v plnom rozsahu plnia privatizačné zmluvy, v ktorých je priamo zahrnutá povinnosť obnovy vozového parku... "
Žilina - Rozhovor s prezidentem Zväzu autobusovej dopravy Georgeom Trabelssiem: "... V podnikoch SAD bolo pred privatizáciu 90 percent autobusov v zlom technickom stave. Noví vlastníci v plnom rozsahu plnia privatizačné zmluvy, v ktorých je priamo zahrnutá povinnosť obnovy vozového parku... "
Pokud vás autobusová doprava na Slovensku zajímá, doporučujeme partnetský BUSportál SK

* Prímestská a mestská autobusová doprava už vo väčšine miest a obcí jazdí podľa nových cestovných poriadkov. Koľko liniek prestalo jazdiť?
Župy k doprave pristupovali korektne. Jazdiť prestalo len asi päť percent autobusov na lokálnych linkách, ale pri priemyselných parkoch sa zasa niektoré spoje posilnili. Zatiaľ nemáme informácie, že by sa v blízkej budúcnosti mali spoje výraznejšie redukovať. Ak aj áno, tak len pri málo vyťažených autobusových linkách. Ľudia totiž súkromne i na cestu do práce čoraz viac používajú osobné autá.
* Kraje by mali najneskôr do konca januára s dopravcami podpísať zmluvy o verejnom záujme. Koľko už ich podpísalo?
Mali tak pôvodne urobiť do konca minulého roka, ale je to individuálne. Niektoré kraje už majú podpísané zmluvy, iné nie. Dopravným podnikom to môže v nasledujúcich mesiacoch skomplikovať situáciu.
* Vlani dostali župy na autobusovú dopravu 1,2 miliardy korún, hoci dopravcovia žiadali 1,8 miliardy. Ako to vyzerá v tomto roku?
Vzhľadom na rast cien nafty žiadame od žúp opäť 1,8 miliardy korún. Ak kraje nedokážu vyčleniť z rozpočtov potrebné financie a štát im nepomôže, budú musieť zvýšiť cestovné alebo redukovať spoje. Dopravcovia v tomto roku už nebudú doplácať na autobusovú dopravu. Koncom roka prebehli voľby do vyšších územných celkov a mnohé kraje budú mať nové zastupiteľstvá. Chceme preto počkať niekoľko týždňov, aby so zorientovali v rozpočtoch. Až potom budeme môcť hodnotiť situáciu.
* Doplatil už štát vlaňajšie dodatočné náklady, ktoré vznikli dopravcom v súvislosti s poskytovaním zliav pre študentov a dôchodcov?
Podľa našich informácií sa tak zatiaľ nestalo. Ale je možné, že krajom to štát uhradí v krátkom čase. Zväz autobusovej dopravy už vlani informoval o situácii ministerstvá dopravy, sociálnych vecí, hospodárstva i financií.
* Bardejov, Humenné i Poprad vyhlásili súťaž na nových prevádzkovateľov v mestskej hromadnej doprave. Doteraz ju zabezpečovali podniky SAD. Tie sa im však zdali drahé. Aký je váš názor?
Podniky SAD účtujú ceny v súlade so zákonom a s platnými vyhláškami. Nemyslím si, že sú drahé. Na výmenu dopravcu má samospráva právo, ale konkurzy musia dať rovnakú šancu každému dopravcovi a musia byť transparentné.
* Privatizácia podnikov Slovenskej autobusovej dopravy mala okrem iného priniesť modernizáciu vozového parku. Ako prebieha?
V podnikoch SAD bolo pred privatizáciu 90 percent autobusov v zlom technickom stave. Noví vlastníci v plnom rozsahu plnia privatizačné zmluvy, v ktorých je priamo zahrnutá povinnosť obnovy vozového parku. Tam, kde sa župy dohodli s dopravcami, sme kúpili viac nových autobusov, ako bolo určené. Prioritou žúp v tomto prípade je komfortné cestovanie občanov.
* Do jesene sa majú sprivatizovať všetky podniky autobusovej dopravy, v ktorých má ešte podiel Fond národného majetku. Sú na to vytvorené podmienky?
Zatiaľ nie, pretože treba dotiahnuť reformu financovania autobusovej dopravy. Musia sa určiť jasné pravidlá pri zmluvách o verejnom záujme, pretože každý kraj ich chápe inak. Podľa nášho názoru treba zjednotiť aj sociálnu politiku v celej autobusovej doprave na Slovensku.
* Budú sa spolumajitelia podnikov SAD uchádzať o ďalšie akcie alebo ich prenechajú iným záujemcom?
Ak sa spomínané veci vyriešia, potom zhruba 90 percent dnešných spolumajiteľov autobusových spoločností sa o zvyšné akcie bude uchádzať.

Zdroj: Hospodárske noviny

Ze Slovenska: Jak se mění veřejná autobusová doprava.
Ve spolupráci s Volvem byl vyvinut i tento PRE-OS Volvo.