V ČR více používáme veřejnou dopravu než v jiných zemích EU
Podle průzkumu MOBILITY BAROMETR 2024 u nás využívá veřejnou dopravu v pracovních dnech 66 procent lidí.

Podle průzkumu MOBILITY BAROMETR 2024, kterého se poprvé zúčastnila i Česká republika, ve srovnání s jinými zeměmi EU více chodíme a veřejnou dopravu využívá v pracovních dnech 66 procent lidí. Dojezdové vzdálenosti do zaměstnání či do školy jsou podobné, za dopravu a pojištění však platíme méně než v dalších zemích EU. Průzkumu se zúčastnilo osm tisíc respondetů z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Německa, Portugalska, Rakouska a ze Španělska.

 

Podle průzkumu MOBILITY BAROMETR 2024, kterého se poprvé zúčastnila i Česká republika, ve srovnání s jinými zeměmi EU více chodíme a veřejnou dopravu využívá v pracovních dnech 66 procent lidí. Dojezdové vzdálenosti do zaměstnání či do školy jsou podobné, za dopravu a pojištění však platíme méně než v dalších zemích EU. Průzkumu se zúčastnilo osm tisíc respondetů z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Německa, Portugalska, Rakouska a ze Španělska.

 

Podle průzkumu zveřejněného společností Europ Assistance zůstávají nejrozšířenějšími prostředky mobility mezi Evropany chůze, osobní automobily a veřejná doprava. V České republice používáme častěji než jinde veřejnou dopravu, méně často zato vlastníme osobní automobily. “Osobní automobily vlastní zhruba tři čtvrtiny domácností, o deset procent méně, než je průměr EU,” uvedl Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel společnosti Europ Assistance. “Na druhé straně jezdíme častěji hromadnou dopravou. V pracovních dnech ji používají dvě třetiny obyvatel, zatímco v jiných zemích EU přibližně polovina.” Nejvíce lidí využívá MHD v Rakousku (69 %) a nejméně ve Francii (38 %).

Dojezdové vzdálenosti do zaměstnání nebo do školy jsou podobné jako v dalších zemích. Průměrné měsíční náklady na osobní a veřejnou dopravu patří u nás k nejnižším, menší jsou pouze ve Španělsku.

Podle MOBILITY BAROMETR 2024 se naše dopravní návyky mnohem méně než v jiných zemích EU řídí ekologickými hledisky. Méně často uvažujeme o pořízení elektromobilu nebo elektrokola, kupujeme nejvíce ojetin a používáme nejvíce automobilů se spalovacím motorem.

Rozhodující pro dopravní návyky a mobilitu Čechů jsou osobní nebo pracovní důvody. Rodinnou, resp. osobní situaci, především náklady na dopravu a změnu bydliště, zmínilo v této souvislosti 49 % respondentů, zatímco pracovní důvody, zejména změnu pracoviště, 34 %. “Největší rozdíly registrujeme v přístupu k environmentálním dopadům dopravy,” uvedl Lukáš Soural. “Ekologická hlediska přivedla ke změně dopravních návyků pouze devět procentů Čechů, což je dvaapůlkrát méně než v dalších zemích EU a třikrát méně než ve Francii nebo ve Španělsku.”

Vztah k environmentálním dopadům dopravy se odráží rovněž v nákupních záměrech domácností. Pouze 17 % respondentů z České republiky v průzkumu připustilo, že bude v nejbližším roce uvažovat o pořízení elektromobilu a pouze 13 % o nákupu elektrokola.V jiných zemích je tento podíl často až dvojnásobný. Mezi zájemci o nákup elektromobilu či elektrokola převažují mladí muži, žijící ve městech, bezdětných vztazích a s vyšším rozpočtem na dopravu.

Mezi nejčastějšími důvody pro nákup elektromobilu uvedli úsporu nákladů na pohonné hmoty (43 %), přínos pro ekologii (39 %), pokles popularity spalovacích motorů (34 %), očekávanou přísnější regulaci (24 %) a výběr konkrétního modelu (19 %). Naopak, největší překážky vidí ve vysokých pořizovacích nákladech, příp. nákladech na údržbu (59 %), v obavách z delších cest (30 %) a v nízkých počtech dobíjecích míst (29 %).

Nejvíce ojetých automobilů kupují podle průzkumu motoristé v České republice a v našich garážích převládají automobily se spalovacím motorem. “Vůz, který právě používají, si jako ojetinu pořídilo 62 % českých respondentů, o čtvrtinu více než je průměr v dalších zemích EU,” zdůrazil Tomáš Chaloupka. “Podíl spalovacích motorů se u nás blíží pětadevadesáti procentům a mezi porovnávanými zeměmi je nejvyšší, podobná čísla vykazují pouze Portugalsko s Rakouskem.” Benzínové motory jsou nejpoužívanější v Německu a České republice, naftové v Portugalsku. Alternativní druhy pohonu jsou ze sledovaných zemí nejrozšířenější v Itálii a Belgii.


V ČR více používáme veřejnou dopravu než v jiných zemích EU
Reprezentativní průzkum MOBILITY BAROMETR 2024 provedla pro pojišťovací a asistenční společnost Europ Assistance, součást skupiny Generali, globální agentura pro marketingový výzkum Ipsos.